Zverejnene patenty 19.03.2010

Spôsob výroby žiaruvzdorného filtra

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13232

Dátum: 19.03.2010

Autori: Cassara Antonio, Riethmann Hans, Demey Friedhelm, Pereira Sueli, De Oliveira Fabio, Neto Raphael, Nazano Kazuhiro, Arruda Mario, Jahre Renate

MPK: B01D 39/20, C04B 35/524, C04B 35/573...

Značky: spôsob, filtra, žiaruvzdorného, výroby

Text:

...a obmedzia vybavenie základným náterom. Ťažší filter, v ktorom sú povlečené vlákna silnejšie,je preto nežiaduci, pretože bude mať väčšiu tepelnú kapacitu. Toznamená, že bude potrebné ohrievať roztavený kov na vyššiuteplotu, aby bolo isté, že nezamrzne, keď bude prechádzať filtrom. To je nevýhodné ako 2 ekonomického hľadiska, tak z hľadiska životného prostredia, pretože to zvyšuje množstvoenergie potrebnej na ohrievanie kovu na požadovanú...

Spôsob penovej flotácie na separáciu silikátov a uhličitanov kovov alkalických zemín použitím zberača obsahujúceho najmenej jeden hydrofóbne modifikovaný polyalkylénimín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15676

Dátum: 19.03.2010

Autori: Buri Matthias, Rentsch Samuel, Sötemann Jörg, Gane Patrick

MPK: B03D 1/12, B03D 1/08, B03D 1/01...

Značky: modifikovaný, kovov, flotácie, zemin, separáciu, hydrofóbne, najmenej, obsahujúceho, silikátov, alkalických, zberača, spôsob, uhličitanov, polyalkylénimín, penovej, použitím

Text:

...Keďže mnohé ztýchto aplikácií vyžadujú spracovanie pri vysokých teplotách, existujú požiadavky obmedziť prchavý organický obsah, ktorý je spojený s pridruženými aditívami. Priemysel cementu má špeciálnu požiadavku na obmedzenie používania aditív spôsobujúcich penenie počas spracovania, ako pri výrobe kameňov pre0010 Najbežnejšie spôsoby na separáciu uhličitanu kovu alkalickej zeminy, ako je uhlíčitan vápenatý a silikáty, zahŕňajú...

Rozpustné protilátky “iba ťažkého reťazca”

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20531

Dátum: 19.03.2010

Autori: Drabek Dubravka, De Boer Ernie, Chen Tao, Craig Roger Kingdon, Grosveld Franklin Gerardus, Janssens Richard Wilhelm

MPK: C07K 16/00, C07K 16/12, C07K 16/10...

Značky: ťažkého, rozpustné, reťazca, protilátky

Text:

...každej VH domény je kódovaný segmentom génu D a segmentom génu J. VDJ preskupenie V B-bunkách, nasledované afinitným. dozrievaním, poskytuje každej VH doméne jej antigén Viažucu špecifickosť. Sekvenčná analýza normálnych tetramernych protilátok demonštruje, že diverzita je hlavne následkom kombinácie VDJ) preskupenia a somatickej hypermutácie (Xu a Davies, (2000) Immunity, 13, 37-45). V ľudskom genóme je prítomných viac ako 50 ľudských...

Spôsob na prípravu modulátorov regulátora transmembránovej vodivosti pri cystickej fibróze

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19947

Dátum: 19.03.2010

Autori: Krueger Brian, Roeper Stefanie, Neubert-langille Bobbianna, Grootenhuis Peter, Yap Dahrika Milfred Lao, Demattei John, Trudeau Martin, Zlokarnik Gregor, Botfield Martyn, Van Goor Frederick, Looker Adam, Ryan Michael

MPK: C07D 215/233

Značky: modulátorov, regulátora, přípravu, cystickej, transmembránovej, fibróze, vodivosti, spôsob

Text:

...na pozícii 508 sekvencie aminokyselín CFTR, ktorá sa bežne označuje ako AFSO 8 CFTR. Táto mutácia sa vyskytuje V približne 70 prípadovcystickej choroby a je spojená so závažnou chorobou.0008 Delécia. zvyšku 508 V AFSO 8-CFTR zabraňuje vznikajúcemu proteínu správne sa poskladať. Toto má za následok neschopnosť proteínu opustiť ER a premiestniť sa do plazmovej membrány. Ako dôsledok, počet kanálovt prítomných. V membráne je oveľa...