Zverejnene patenty 08.03.2010

Prvok regulačného ventilu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13464

Dátum: 08.03.2010

Autor: Schuster-ofner-abschlag Hannes

MPK: F16K 39/02, F16K 1/06, F16K 1/36...

Značky: regulačného, ventilu, prvok

Text:

...ventilu so znakmi význakovej časti nároku 7 ponúka mimoriadne jednoduchú konštrukciu periférneho priechodného otvoru. Radiálna vzdialenosť sa volí v závislosti od3 očakávaných hnacích parametrov prietoku vody, prípadne od požadovanej regulačnej charakteristiky.0016 Prvok ventilu so znakmi význakovej časti nároku 8 vykazuje pri mimoriadne priestorovo úspomej konštrukcii presnú konštantnú regulačnú charakteristiku pre širokú oblasť.0017 U prvku...

PAPIEROVÁ FILTRAČNÁ VLOŽKA

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13081

Dátum: 08.03.2010

Autori: Weber Michael, Freiheit Joachim

MPK: A47J 31/08

Značky: vložka, filtračná, papierová

Text:

...s odkazom na priložené výkresy. Tieto zobrazujú nasledovnéObrázok 1 Pohlad zhora na papierovú filtračnú vložku podľa vynálezuObrázok 2 Rez detailného náhladu papierovej ñltračnej vložky z obrázku 1.0010 Papierová filtračné vložka 1 má dve bočné steny, ktoré sú v podstate tvarované do zrezaného kužela a na boku sú navzájom pevne spojené na bočnom šve 3,predovšetkým na razenom šve. Ďalej sú bočné steny 2 navzájom spojené na dolnom šve 4 a...

Zlievarenská náterová zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12533

Dátum: 08.03.2010

Autori: Von Piekartz Frederik Willem, Haanepen Martinus Jacobus

MPK: B22C 3/00

Značky: nátěrová, zlievarenská

Text:

...nastrieka vodnou suspenziou obsahujúcou prvý žiaruvzdorný náter obsahujúci umletý tavený kremeň. Náter sa vysuší a potom sa aplikuje druhý mäkký uvoľnený náter (napr. suspenzia práškového grafitu). JP 2003191048 A opisuje pieskové jadro, ktoré má prvúa druhú náterovú vrstvu. Prvá náterová vrstva (14) preniká dojadra a je tvorená zirkónovýnn práškonl a organickým spojivom. Druhá vrstva (16) obsahuje sľudu ako mazivo, aby sa zjednodušilovybratie...

Zariadenie na meškanie a dávkovanie dvoch morfologicky rôznych prúdiacich produktov, aplikovateľné na baliaci stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12103

Dátum: 08.03.2010

Autori: Mora Flores Francisco, Marti Roche Enric, Fite Sala Menna

MPK: B01F 15/04, B65B 1/12, B65B 1/08...

Značky: rôznych, produktov, zariadenie, baliaci, aplikovatelné, morfologicky, prúdiacich, meškanie, stroj, dávkovanie, dvoch

Text:

...komunikujúcim s kanálom výpustu a posunovačom prerušovane riadeným pneumatickým valcom napríklad na prenos po sebe idúcich dávkovaných množstiev druhého produktu z uvedenej prenosovej komory do kanála výpustu cez uvedený výpust prenosovej komory pri vopred určenej frekvencii.0005 Kanál výpustu a dávkovací kanál, V ktorom je nainštalovaná uvedená závitová skrutka sú výhodne umiestnené vo vertikálnej polohe a navzájom zarovnané, kde...

Poťahovacie prostriedky a z nich vyrobené povlaky s vysokou odolnosťou proti poškriabaniu pri súčasne dobrých výsledkoch v skúške hĺbením podľa Erichsena a dobrými ochrannými vlastnosťami proti odletujúcim kamienkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15722

Dátum: 08.03.2010

Autor: Groenewolt Matthijs

MPK: C08G 18/62, C08G 18/80, C08G 18/77...

Značky: skúške, prostriedky, kamienkom, podľa, súčasné, odletujúcim, výsledkoch, poškriabaniu, vlastnosťami, ochrannými, odolnosťou, proti, poťahovacie, vysokou, dobrými, povlaky, dobrých, vyrobené, hĺbením, erichsena

Text:

...ale nemá dochádzať k zhoršeniu prípadne podstatnému zhoršeniu iných vlastností, predovšetkým dobrých ochranných vlastností proti odletujúcim kamienkom a hĺbenia podľa Erichsena.Z ešte nezverejnenej patentovej prihlášky DE 10 2007 0 61 855.9-43 sú tiež známe poťahovacie prostriedky, ktoré obsahujú prinajmenšom jednu zlúčeninu (A)sobsahom hydroxylových skupín, prinajmenšom jednu zlúčeninu (B) s obsahom izokyanátových skupín a prinajmenšom...

Zásobníkový pás a upevňovacími prvkami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 21010

Dátum: 08.03.2010

Autor: Miescher Stefan

MPK: F16B 27/00, F16B 15/08

Značky: upevňovacími, prvkami, zásobníkový

Text:

...geometrie výstupkov. 0008 Výhodné je uskutočnenie elastických závesov na miestachnasadenia výstupkov na nosný pás, ktoré zaisťujú elastickú ohybnosť a ktoré je možné technicky jednoducho vyhotoviť0009 Výhodné je tiež to, keď radiálny presah výstupkov cez priemer vedenia odpovedá prinajmenšom 0,15- až 0,7-násobku priemeru vedenia, čím je po prvé umožnené bezpečné vedenie na vodiacich, plochách zásobníka a po druhé je umožnená...

Negatívne kontrastné činidlo na MRI

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5402

Dátum: 08.03.2010

Autori: Oborný Jiří, Mašláň Miroslav, Kluchová Kateřina, Medřík Ivo, Bartoňková Helena, Zbořil Radek

MPK: A61K 49/06

Značky: negatívne, činidlo, kontrastné

Text:

...je výhodné, ak je vodná suspenzia ilovitého minerálu a superparamagnetických nanočastíc oxidov60 železa tvorená vodou alebo izoosmotickým roztokom.Použitím negatívneho kontrastnćho činidla podľa technického riešenia sa dosahuje nový účinok V tom, že pri dosiahnutí rovnakých alebo aj lepších parametrov zobrazenia je Výroba činidla značne jednoduchšia ako známe zložité syntćzy doteraz používaných činidiel, čím je oveľa nižšia jeho...

Závesné zariadenie na ponorné čerpadlá

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5401

Dátum: 08.03.2010

Autor: Havránek Petr

MPK: F04D 29/00

Značky: čerpadla, závesné, ponorné, zariadenie

Text:

...kovového a nekovového materiálu. Kovovým materiálom je oceľ alebo iný, najmä z hľadiska pevnosti v ťahu, vyhovujúci materiál. Nekovovým materiálom je najmä polypropylén alebo polyetylén alebo polyamid alebo iný, najmä z hľadiska pevnosti V ťahu, vyhovujúci materiál.Podľa obzvlášť výhodného vyhotovenia je nosný prostriedok tvorený pleteným pásom z umelých vlákien,ako napr. polyamid alebo polypropylén atď. NK nosnému prostriedku je...

Unášač ťažného stanoviska

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5400

Dátum: 08.03.2010

Autor: Vavro Roman

MPK: B65H 57/00, C03B 37/01

Značky: unášač, stanoviska, tažného

Text:

...vložka je odnímateľne upevnené na tele.odnímateľné upevnenie vložky tvorí minimálne jeden rozoberateľný vložkový spojovací prvok, ktorý spája vložku s držiakom prepojeným s telom. Držiak je prepojený s telom pomocou minimálne jedného telového spojovacieho prvku upevnenćho k minimálne jednému telovému úchytu.Vložkový spojovací prvok a/alebo telový spojovací prvok tvori výhodne skrutka alebo skrutka s maticou.Výhody uvedeného riešenia spočívajú...

Interiérový výmenník tepla k dymovodu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5399

Dátum: 08.03.2010

Autor: Böhm Peter

MPK: F23J 13/00, F28D 7/10

Značky: tepla, interiérový, dymovodu, výmenník

Text:

...umiestnená clona s optimálnym otvorom, ktorá zabezpečuje rozdelenie prúdu spalín a tým napomáha účinnému ohrevu teplovýmenných rúrok V spodnej časti dutého plášťového kovového telesa.Na zvýšenie účinkov zariadenia vertikálne rúry obsahujú vložky, ktoré sú do nich vsunuté. Vložky môžu byť vo vyhotovení vertikálnych plechových pásov alebo môžu byť valcového tvaru napríklad rúrky s vhodným priemerom. Tieto vertikálne vložky zvyšujú...

Prenosný popolník

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5398

Dátum: 08.03.2010

Autor: Borza Mário

MPK: A24F 19/00

Značky: popolník, prenosný

Text:

...tvorí tyč 1 s kruhovým prierezom, ktorá je v hornej časti zakrivená do oblúka a v spodnej časti ukončená hrotom, a na ktorej je pevne upevnená nádoba 2. Nádoba 2 je upevnená na opačnej strane tyče 1 ako je smer zakrivenie tyče 1 vo výške dvoch tretín tyče. Nádoba 2 má tvar valca, ktorý je v spodnej časti ukončený špicom a má odkrytý vrch. Tyč 1 aj nádoba 2 sú zhotovené z kovu.Celková zostava prenosného popolníka je doplnená závesným stojanom...

Chladič vody, najmä priemyselných technológií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5397

Dátum: 08.03.2010

Autor: Valíček Štefan

MPK: F25B 30/00, F25D 3/00, F25B 39/00...

Značky: chladič, najmä, technologii, priemyselných, vody

Text:

...je, že jeho tepelné čerpadlo vytvára v odvodnom potrubí horúcej vody podstatne vyššiu teplotu aká je V prívode horúcej vody, čo umožňuje jej privádzanie i do predhrievača pary parogenerátora alebo tlakovej nádoby na separáciu nasýtenej pary v tepelnom zdroji, čím dochádza k šetreniu fosílneho alebo jadrového paliva a zníženiu ročných prevádzkových nákladov na vykurovanie a výrobu teplej úžitkovej vody bez vynaloženia nákladov na nutný ohrev...

Maloobchodný predajný obal na softvér

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5396

Dátum: 08.03.2010

Autor: Gavenda Ivan

MPK: G11B 33/04, B65D 85/30

Značky: maloobchodný, predajný, softvér

Text:

...dodatočne vymedzené a uchytené jednak vertikálnym prelisom a jednak bočnýrni vnútomýrni stenami boxu balenia.Prehľad obrázkov na výkresochMaloobchodný predajný obal na softvér podľa tohto technického riešenia bude bližšie ozrejmený na priložených výkresoch, kde na obr. l je v axono-metrickom znázornení zobrazený maloobchodný predajný obal na softvér v zloženom stave t. j. keď je box zasunutý vo vonkajšom puzdre a taktiež v stave vysúvania...

Organizér čipových kariet a/alebo ich adaptérov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5395

Dátum: 08.03.2010

Autor: Gavenda Ivan

MPK: H01L 23/02, B65D 85/38, G06K 19/07...

Značky: kariet, adaptérov, čipových, organizér

Text:

...budú patriť do rozsahu nasledujúcich nárokov na ochranu.Príklady uskutočnenia technického riešeniaV tomto príklade konkrétneho uskutočnenia je opísaná optimálna konštrukcia organizéra čipových kariet a ich adaptérov určeného do maloobchodného predajného obalu na software podľa tohto technického riešenia, ktorého konštrukcia je zobrazená na obr. l a 2. To znamená, že pozostáva z plochého nosiča 1 čipovej karty s bočným vykrojením 2...

Obalová výplň

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5394

Dátum: 08.03.2010

Autor: Gavenda Ivan

MPK: B65D 81/03, B65D 27/00, G11B 33/04...

Značky: obalová, výplň

Text:

...do maloobchodných predajných obalov predovšetkým na software podľa technického riešenia, ktorého podstata spočíva vtom, že vo všeobecnosti pozostáva z hranatého dutého telesa s otvorenými protiľahlýrni čelami, do ktorého je vsunutý pás naskladaný na spôsob meandra. Poskladanie je také, že oblasti pri ohyboch meandra na oboch koncoch zapadajú do vybraní na čelných otvorených koncoch jednej steny dutého telesa. Pritom ušká medzi vybraniami sú...

Zmes na stavebné účely

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5393

Dátum: 08.03.2010

Autor: Zapletal Zdeněk

MPK: C04B 16/00, C04B 28/00, C04B 14/00...

Značky: stavebné, účely

Text:

...častice uvedenej recyklovanej plastovej drviny, ktoré boli preosiate na veľkosť častíc do max. 2 mm a spolu s vyššie uvedeným množstvom vápna bola táto zmes výhodne použitá ako suchá štuková zmes.Výhodne je možné ďalej k vyššie uvedeným zmesiam pridať až do 0,4 hmotn. činidla proti UV žiareniu a/alebo činidla proti kyslým dažďom, a/alebo až do 0,05 hmotn. pigmentu.Podľa technického riešenia je tiež možné vyrobiť konkrétne výrobky, najmä...

Mechanizmus zmeny priamočiareho vratného pohybu na rotačný alebo naopak pri piestovom stroji s premenlivým zdvihovým objemom a/alebo kompresným pomerom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5392

Dátum: 08.03.2010

Autor: Mikita Miroslav

MPK: F01B 3/00

Značky: stroji, vratného, premenlivým, objemom, pohybu, mechanizmus, kompresným, zdvihovým, rotačný, piestovom, pomerom, naopak, priamočiareho, změny

Text:

...u dvojvalcového piestového spaľovacieho motora, u ktorého je možné meniť zdvihový objem a/alebo kompresný pomer aj počas chodu motora, podľa tohto technického riešenia, ktorého konštrukcia je zobrazená na priloženom obr. l. Dvojvalcový piestový spaľovací motor pozostáva z dvoch valcov a skrine 2 motora, pričom v polovičnej vzdialenosti rozstupu valcov je na skrini 2 motora v prvom posuvnom uložení 1 0 ukotvený kardanový kĺb vo funkcii...

Mechanizmus zmeny priamočiareho vratného pohybu na rotačný alebo naopak pri piestovom stroji s premenlivým kompresným pomerom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5391

Dátum: 08.03.2010

Autor: Mikita Miroslav

MPK: F01B 3/00

Značky: naopak, piestovom, pomerom, premenlivým, stroji, priamočiareho, kompresným, mechanizmus, pohybu, vratného, změny, rotačný

Text:

...posuvného uloženia na vstupnom alebo výstupnom hriadeli. Je výhodné, ak výkyvným mechanizmom umiestnenýrn na valcoch alebo skrini stroja je kardanový klb. Z konštrukčného hľadiska je podstatné, aby otočné uloženie bolo šikmé čapové uloženie, ale altematívne to môže byt aj šikmé ložiskové uloženie.Výhody mechanizmu zmeny priamočiareho vratného pohybu na rotačný alebo naopak u piestového stroja s premenlivým kompresným pomerom podľa tohto...

Mechanizmus zmeny priamočiareho vratného pohybu na rotačný alebo naopak pri piestovom stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5390

Dátum: 08.03.2010

Autor: Mikita Miroslav

MPK: F01B 3/00

Značky: vratného, stroji, piestovom, rotačný, změny, mechanizmus, pohybu, naopak, priamočiareho

Text:

...na jednotlivých obrázkoch podľa tohto technického riešenia sú zhotovené z materiálov známych odborníkom zo stavu techniky.Odborníci znalí stavom techniky nájdu alebo budú schopní zistit s použitím nie viac ako rutinného experimentovania ekvivalentné uskutočnenia technického riešenia. Aj takéto ekvivalenty budú potom patriť do rozsahu nasledujúcich nárokov na ochranu.Príklady uskutočnenia technického riešeniaV tomto príklade...

Stelivo na zachytenie tekutých výkalov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5389

Dátum: 08.03.2010

Autor: Kudrna Otakar

MPK: A01K 1/00, B01J 20/00, A01K 23/00...

Značky: tekutých, výkalov, stelivo, zachytenie

Text:

...kyselinu uvoľňujúcu vo vodných roztokoch vodíkové ióny.Zmes tiež môže na zlepšenie svojej atraktivity z hľadiska použitia domácimi zvieratami obsahovat aspoň jednu látku vybratú zo skupiny tvorenej silicami, fenolmi, flavónmi, chinónmi, alkaloidrni alebo ich derivátm 1.Z estetických dôvodov však tiež môže byť aspoň časť častíc z napúčavých ílov a pórobetónu a/alebo plynosilikátu a prípadne organického výťažku zo zmesí aspoň na časti svojho...

Zariadenie na pestovanie zvislej zelene

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5388

Dátum: 08.03.2010

Autor: Axamit Martin

MPK: A01G 9/00

Značky: pestovanie, zelené, zvislej, zariadenie

Text:

...(napríklad plast, kov, betón, sklo, plastbetón, drevo, keramika). Kotvenie rastlín a substrátu je zabezpečené z pohľadovej strany pomocou priehradiek. Tieto môžu byť podľa technických a estetických požiadaviek z rôzneho materiálu (prírodný a umelý kameň, tzv. hypertuf, drevo, keramika, plast, kov, sklo, kokosová rohož, sendvič z niekoľkých materiálov), Hrúbka materiálu a vyhotovenie kostry a priehradiek sa dá prispôsobiť technickým a...

Trojkolka s nakláňaním

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5387

Dátum: 08.03.2010

Autor: Novák Pavel

MPK: B60G 17/00

Značky: nakláňaním, trojkolka

Text:

...alebo polohu blokujúcu výkyvy tyče 14 a je umiestnený medzi hriadeľom 24 a kontrolnou tyčou 14. Táto funkcia príde vhod pri nasadaní a vysadaní.Nakláňanie trojkolky a viackolesových vozíkov môže byt uskutočnené aj pomocou servomotora napojeného na výkyvnú páku 27 a prepojeného na procesor, ktorý z údajov urýchľovacieho snímača, snímača rýchlosti, snímača riadenia a snímača spätnej väzby, vytvorí potrebnú veľkosť náklonu.Konnidlovy mechanizmus...

Helikoptéra s tandemovým rotorom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5386

Dátum: 08.03.2010

Autor: Novák Pavel

MPK: B64C 27/00, B64C 11/00

Značky: helikoptéra, tandemovým, rotorom

Text:

...pilota.Detail 9 je výpomocné krídlo, ktoré svojím zrazeným tvarom minimalizuje tlak prúdu vzduchu z hora. Jeho prídavný vztlak na helikoptéru znižuje spotrebu paliva pri horizontálnom lete.Ložiská SJ, SG, 2 D a 2 C, ako i krídlo 9 sú zakotvené v štruktúre helikoptéry 8. Štvorkolesový podvozok SB ako i vodotesná spodná časť trupu helikoptéry slúži na pohyb na vode ako ina pevníne.Vrtuľová zostava 3, podľa obr. 3, je zložená z vrtule 3 A ktorá...

Komín zložený zo segmentov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5385

Dátum: 08.03.2010

Autor: Blaško Stanislav

MPK: E04F 17/00, F23J 13/00

Značky: zložený, komín, segmentov

Text:

...sa používa keramická šamotová vložka. Vývojom, použitím rôznych palív a typov zdrojov sa zvyšujú aj požiadavky na odolnosť a životnosť komínovej vložky. Je nutné preto zvyšovať aj kvalitatívne vlastnosti šamotovej vložky, čo vedie aj k zvyšovaniu ceny.Podstatou technického riešenia je1. vytvorenie segmentu komína, kde vložka komína, izolačná hmota a komínová tvárnica tvoria nerozoberateľný celok a to použitím izolačného materiálu na...

Zariadenie na využitie odpadového tepla zo spaľovacej turbíny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5384

Dátum: 08.03.2010

Autori: Veselý Stanislav, Toth Alexandr

MPK: F02C 7/08, F02C 6/18

Značky: odpadového, zariadenie, tepla, turbiny, spaľovacej, využitie

Text:

...s plynovým dúchadlom 7 na prepravu zenmého plynu vedeného plynový potrubím 8 diaľkového plynovo 10du. Kompresor 3 je priebežným potrubím 9, sčasti usporiadaným v regenerátore 10, spojený so spaľovacou komorou 11 na spaľovanie zemného plynu, ktorá je vstupným potrubím 12 prepojená s vysokotlakovou turbínou 4, medzi ktorú a nízkotlakovou turbínou 5 je prevádzací kus 13. Na výstupnú časť nízkotlakovej turbíny 5 je pripojené potrubie 14, ktoré je...

Priame spojenie trubice slnečného kolektora so zberným potrubím

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5383

Dátum: 08.03.2010

Autor: Balent Karol

MPK: F24J 2/00

Značky: kolektora, slnečného, trubice, spojenie, potrubím, zberným, priame

Text:

...je homogénnosť použitých materiálov a identické fyzikálne-chemické vlastnosti celého rozvodového systému, a odstránenie nežiaduceho tepelného mostu.Je prirodzené, že na zbemé potrubie možno pripojit najmenej jeden kondenzátor, čo umožňuje počet pripojení vopred stanoviť a to podľa požiadavky na požadovaný výkon celého slnečného nízkotlakového prietokového kolektora.Prehľad obrázkov na výkreseNa obr. 1 je zobrazené priame spojenie trubice...

Antidekubitové lôžko

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5382

Dátum: 08.03.2010

Autor: Gaál Milan

MPK: A61G 7/057

Značky: lôžko, antidekubitové

Text:

...výstrednosti susediacich výstrednikov v jednotlivých súpravách sú uhlovo pootočené výhodne o uhol l 80 ° a maximálna výstrednosť výstrednikov na susediacich hriadeľoch prislúchajúcich do rovnakého radu výstrednikov je uhlovo pootočená tak, že body maximálnej výstredností výstrednikov ležia na krivke v tvare sínusoidy.Podstata vynálezu spočíva tiež v tom, že na výstrednikoch sú otočne uložené puzdrá obalené rnäkkým a pružnýrn...

Spôsob chladenia fotovoltických solárnych kolektorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5381

Dátum: 08.03.2010

Autori: Pokorná Katarína, Rotheneder Heinz Leopold

MPK: F24J 2/04, F25D 17/00

Značky: solárnych, spôsob, chladenia, kolektorov, fotovoltických

Text:

...na oboch povrchoch elektródami zaberajúcimi menej ako 10 povrchu. Teplo absorbujúci povrch je separovaný od spodného povrchu polovodiča a teplo-výmenná kvapalina prechádza medzi spodným povrchom a teplo-absorbujúcim povrchom.Vyššie uvedené hybridné systémy zvyšujú celkovú zachytenú solárnu energiu. Avšak, bud sa jedná o chladenie vzduchom, alebo nepriame chladenie kvapalinou. Priame chladenie FV článkov kvapalinou nebolo doposiaľ...

Spôsob regulácie teploty pigmentovanými kvapalinami s variabilnou priehľadnosťou a/alebo farbou v transparentných solárnych kolektoroch

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5380

Dátum: 08.03.2010

Autori: Pokorná Katarína, Rotheneder Heinz Leopold

MPK: H01L 31/024, F24J 2/04, F25D 19/00...

Značky: pigmentovanými, kvapalinami, regulácie, spôsob, farbou, solárnych, transparentných, variabilnou, priehľadnosťou, teploty, kolektoroch

Text:

...teplota solárneho systému rastie a blíži sa ku kritickej úrovni. Termometer 1, kontinuálne moniturujúci teplom v zásobníku teplej vody s integrovaným tepelným výmenníkom 4 a teplom zohriatej kvapaliny opúšťajúcu solamy panel 5, sú prepojené s riadiacim panelom 2. Riadiaci panel 2 vyšle signál na otvorenie bajpasu, v ktorom je umiestnený separátor A 3. Týmto sa pomocou čerpadla 6 odoberie toľko pigmentu z nosnej kvapaliny, koľko je...

Spôsob zhotovenia radiálnych profilových otvorov v prstencových súčiastkach a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5379

Dátum: 08.03.2010

Autor: Petrovská Emília

MPK: B23H 7/00, B23H 7/02, B23D 57/00...

Značky: tohto, otvorov, radiálnych, zhotovenia, spôsob, zariadenie, profilových, spôsobu, prstencových, súčiastkach, vykonávanie

Text:

...v tom, že vodiaci prvok je tvorený aspoň jednou vonkajšou kladkou a aspoň jednou vnútornou kladkou, pričom dotyčnica trecej plochy vnútomej kladky v mieste výstupu rezacieho drôtu z trecej plochy vnútomej kladky leží v podstate v pozdĺžnej osi otvoru dolnej hlavy.Výhodou spôsobu zhotovenia radiálnych proñlových otvorov V prstencových súčiastkach a zariadenia na vykonávanie tohto spôsobu podľa tohto technického riešenia je, že umožňuje...

Zariadenie na vykurovanie skleníkov alebo fóliovníkov a na ohrievanie úžitkovej vody využitím slnečnej energie v letnom období

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5378

Dátum: 08.03.2010

Autori: Bartalos Eugen, Bartalos Aurel

MPK: A01G 9/24, F24H 1/00, F24D 17/00...

Značky: užitkovej, letnom, vykurovanie, fóliovníkov, energie, zariadenie, slnečnej, období, ohrievanie, využitím, skleníkov

Text:

...zavedená studená úžitková voda. Cez bloky slnečného výmenníka, ktoré sú zapojené do rozvodu cirkulujúcej kotlovej vody, preteká vo fóliovníku cez rebrové výmenníky slnečnou energiou ohrievaná kotlová voda. Úžitková voda je teda ohrievaná jednak kotlovou vodou a jednak slnečnými lúčrni prostredníctvom vody absorbujúcej slnečnú energiu, do ktorej sú bloky slnečného výmenníka ponorené.Prehľad obrázkov na výkresochTechnicke riešenie bude bližšie...

Dvojkolíkový mechanizmus zámkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5377

Dátum: 08.03.2010

Autor: Wan Chuan Fang

MPK: E05B 27/00

Značky: dvojkolíkový, mechanizmus, zámkov

Text:

...s aretačným členom 13 vytvorenom na puzdre l pre obmedzenie otočného zdvihu jadra 2 V puzdre 1.Tak ako je to znázornené na obr. 3 a 4, horný hlavný kolik 41 je tlačený veľkou pružinou 5 nadol smerom proti dolnćmu hlavnému koliku 31 tak, že spojenie puzdra 1 a jadra 2 je zablokované horným hlavným kolikom 41 pripadne dolným hlavným kolikom 31 tak, aby vytvorilo uzamknutý stav. Horný otvor horného hlavného kolika 41 má homú hranu a dolnú hranu...

Spôsob spojovania úsekov kordových pásov a zariadenie na uskutočnenie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5376

Dátum: 08.03.2010

Autor: Kurpel Ľubomír

MPK: B29D 30/00, B29D 29/00, B29C 65/00...

Značky: spojovania, spôsobu, úsekov, pásov, tohto, spôsob, uskutočnenie, kordových, zariadenie

Text:

...kordového pásu V prevažne tangenciálnom smere k povrchu spojovacieho bubna za rotácie spojovacieho bubna. Spojovacírn zariadením je spájaný prichádzajúci úsek kordového pásu s predchádzajúcim úsekom kordového pásu umiestneným na obvode spojovacieho bubna, čím vznikne súvislý kordový pás. Proces spojovania úseku kordového pásu so vzniknutým súvislým kordovým pásom je vykonávaný spojovacím zariadením, ktorého pohyb je zložený z vektorového...

Zariadenie na demonštráciu interferencie na tenkej vrstve

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5375

Dátum: 08.03.2010

Autor: Turek Ivan

MPK: G09B 23/00

Značky: tenkej, vrstvě, demonštráciu, zariadenie, interferencie

Text:

...lanku. Pomocou mechanického vibrátora sa na lanku dajú Vygenerovať mechanické vlny frekvencie rádovo niekoľko desiatok krnitov za sekundu a s výchylkou kolrnou k lanku, takže sa dajú bezprostredne pozorovať zrakom. Pretože sa jedná o jednorozmerný model, rozhrania medzi tenkou vrstvou a jej okolím sú realizovateľné malými reílexnýrni telieskami umiestnenými na lanku. Keď je hmotnosť reflexných teliesok zrovnateľná, alebo málo väčšia, ako...

Zariadenie na demonštráciu princípov farebného videnia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5374

Dátum: 08.03.2010

Autori: Turek Ivan, Pudiš Dušan

MPK: G09B 23/00, G02B 27/12

Značky: demonštráciu, farebného, zariadenie, videnia, princípov

Text:

...drahé. Uvedené nevýhody odstraňuje zariadenie podľa predkladaného úžitkového vzoru.Zariadenie na demonštráciu princípov farebného videnia podľa predkladaného úžitkového vzoru pre demonštráciu skladania svetla využíva svetlo troch elektroluminiscenčných polovodičových diód (LED) vyžarujúcich svetlo základných farieb - červené, zelené a modré. Svetlo týchto diód sa vhodným optickým zobrazovacim prvkom, napríklad šošovkou, premietne na tienidlo...

Modulová stavebnica, najmä bytového jadra

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5373

Dátum: 08.03.2010

Autor: Matějka Jindřich

MPK: E04C 2/26, E04B 2/58

Značky: najmä, modulová, bytového, stavebnica, jádra

Text:

...zloženia a konštrukcie ako prvá stavebná jednotka 1.K modulovej stavebnici patrí kovový U-profil 6 pre ukotvenie stien a priečok k podlahe, do stropu, k obvodovým stenám, pre vytvorenie ich vzájomného spojenia v rohoch a pre prípadné ďalšie spevnenie ako napríklad pre zavesenie kuchynskej linky. Základný U-profil 6 Iná rozmery šírka 50 mm, hĺbka 35 mm a dlžka 3000 mm. Hrúbka plechu je asi 0,5 mm. K stavebnici ďalej patrí prefabrikovaný...

Pružná vodopriepustná nášľapná vrstva športových povrchov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5372

Dátum: 08.03.2010

Autor: Viktorín Jiří

MPK: E01C 13/00

Značky: vodopriepustná, povrchov, pružná, nášlapná, vrstva, športových

Text:

...zafarbený a cenovo dostupný.Uvedenú úlohu spĺňa a uvedené nevýhody odstraňuje pružná vodu priepustná nášľapná vrstva športových povrchov, podľa technického riešenia, ktorého podstatou je, že je tvorená farebným recyklovaným pryžovým granulátom frakcie 1 až 4 mm s objemovou hmotnosťou 450 až 550 kg/m 3 spojeným farebným polyuretánovým jednozložkovým spojivom v množstve 18 až 25 hmotnostných vztiahnuté na celkové množstvo pryžového...

Pružná vodopriepustná vrstva pre ihrisko so športovým povrchom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5371

Dátum: 08.03.2010

Autor: Viktorín Jiří

MPK: E01C 13/00

Značky: vrstva, ihrisko, pružná, povrchom, vodopriepustná, športovým

Text:

...styrenbutadienového kaučuku frakcie 2 až 4 mm o objemovej hmotnosti 500 až 600 kg/m 3 a 60 až 80 objemových ťaženého, pred drveného kameniva frakcie 4 až 8 mm o objemovej hmotnosti 1400 až 1700 kg/ma, do ktorej sa pridá polyuretánové jednozložkové spojivo V množstve 8 až 11 objemových vztiahnuté na celkový objem sypkej zmesi.Výhodou pružnej vodu priepustnej podkladovej vrstvy je pomeme vysoká priepustnosť vody a skutočnosť, že v...

Opierka proti putovaniu koľajníc

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5370

Dátum: 08.03.2010

Autor: Černica Milan

MPK: E01B 9/00

Značky: proti, opierka, koľajníc, putovaniu

Text:

...požadované vlastnosti z hľadiska veľkosti odporu alebo zlého technického riešenia.Uvedené nedostatky odstraňuje technické riešenie, ktorého podstata spočíva v tom, že je možné vyrobiť univerzálne opierky pre všetky druhy koľajníc, a veľkosť odporu sa niekoľko násobne zvyšuje voči predpísanemu.Opierka pozostáva z dvoch oproti sebe v jednej rovine uložených oceľových čeľusťových príchytiek, tvaru kopírujúceho pätu koľajnice. Príchytky sú...

Zhrňovacia clona

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5369

Dátum: 08.03.2010

Autori: Ďásek Aleš, Nypl František, Ďásek Petr, Čtveráček Marek

MPK: E06B 9/00

Značky: zhrňovacia, clona

Text:

...je dostatočne nepriedušné uzavretie stavebného otvoru, zamedzujúce prúdeniu vzduchu a pritom jednoduchý prejazd vozíkov, resp. priechod osôb cez protiprievanovú clonu. Najmä však pri prechode nadmerne vysokého predmetu možno zhrňovaciu clonu jej zhrnutím takmer celkom odstrániť.Prehľad obrázkov na výkreseRiešenie zhrňovacej clony podľa tohto technického riešenia je bližšie objasnené na pripojených výkresoch, kde obrázok č. l znázorňuje...