Zverejnene patenty 05.03.2010

Usporiadanie pre napájanie hydraulického systému hydraulickou kvapalinou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13929

Dátum: 05.03.2010

Autori: Wiens Scott, Brüser Christian, Lange Harm-hendrik, Bitter Marcus, Schäfer Helmut

MPK: F15B 1/26

Značky: napájanie, hydraulického, usporiadanie, hydraulickou, kvapalinou, systému

Text:

...Táto skutočnosť sa nielen môže prejaviť negatívne na životnosti plniaceho olejového čerpadla, ale navyše vedie kprerušeniu mazania diferenciálnej prevodovkyÚlohou vynálezu teda je umožniť konštantné napájaniehydraulického systému hydraulickou kvapalinou.Táto úloha je vyriešená usporiadaním pre napájanie hydraulického systému hydraulickou kvapalinou podľa znakovToto usporiadanie pre napájanie hydraulického systému hydraulickou kvapalinou...

2-Amidobenzamidazol-5-karboxamidy ako protizápalové látky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18562

Dátum: 05.03.2010

Autori: Mack Juergen, Doods Henri, Priepke Henning, Pelcman Benjamin, Klinder Klaus, Suna Edgars, Pfau Roland, Lubriks Dimitrijs, Stenkamp Dirk, Roenn Robert, Arndt Kirsten, Kuelzer Raimund

MPK: C07D 403/12, C07D 401/12, C07D 235/30...

Značky: 2-amidobenzamidazol-5-karboxamidy, protizápalové, látky

Text:

...priedušiek a sú teda spájané s patobiológiou astmy. Biologické aktivity CysLT sú sprostredkovane dvomi receptormi, označovanými CysLT a CysLT. Ako alternatíva k steroidom sa na liečbu astmy vyvinuli antagonisty leukotriénového receptora(LTRa). Tieto liečivá sa môžu podávať orálne, avšak neumožňujú dostatočnú kontrolu astmy. V súčasnosti používané LTRa sú vysoko selektívne pre CysL T 1. Dá sa predpokladať, že lepšiu kontrolu astmy, a...

Markíza s kĺbovými ramenami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17841

Dátum: 05.03.2010

Autori: Kröner Sven, Wessels Bernhard, Gerling Michael

MPK: E04F 10/06

Značky: kĺbovými, ramenami, markíza

Text:

...výhodné uskutočnenia unášacieho zariadenia, ktorých podrobnosti a výhody budú prezabránenie opakovania uvedené v nasledujúcom opise jednéhopríkladu uskutočnenia podľa pripojených výkresov. Pritom znázorňujúexplozívnom vyobrazení markízu s kĺbovýmí ramenami, obr. 2 až 5 bokorysy markízy s kĺbovýmí ramenami pri pohľade v smere II šípky na obr. 1 v štyroch polohách markízy nasledujúcichza sebou medzi vysunutou polohou a zasunutou polohou, a...

Deriváty naftalén karboxamidu ako inhibítory proteínkinázy a histondeacetylázy, spôsoby prípravy a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17139

Dátum: 05.03.2010

Autori: Lu Xianping, Shan Song, Ning Zhiqiang, Li Zhibin, Yu Jindi

MPK: A61K 31/444, A61K 31/438, A61K 31/517...

Značky: přípravy, deriváty, spôsoby, proteínkinázy, inhibitory, použitie, naftalen, karboxamidu, histondeacetylázy

Text:

...je sekretovaný takmer všetkými solidnymi nádormi a nádorom spojeným so strómou v odozve na hypoxiu. Tento rastový faktor je vysoko špecifický pre vaskulárny endotel areguluje ako vaskulárnu proliferáciu, tak permeabilitu. Nadmerná expresiahladín VEGF koreluje so zvýšenou mikrovaskulárnou hustotou, opätovným výskytom rakoviny a zníženým pomerom prežitia (Parikh, A-A., 2004 Hematol. OncoI. Clin. N. Am., 182951-971). Existuje ôrôznych Iigandov...

Kompozície zahrnujúce aP2-špecifickú protilátku alebo jej fragment na použitie na liečenie cukrovky, glukózovej intolerancie alebo obezitou indukovanej inzulínovej rezistencie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19255

Dátum: 05.03.2010

Autori: Hotamisligil Gokhan, Cao Haiming

MPK: A61K 39/00, A61P 3/10, A61P 3/08...

Značky: cukrovky, glukózovej, ap2-špecifickú, intolerancie, indukovanej, protilátku, zahrnujúce, použitie, rezistencie, liečenie, inzulínovej, obezitou, kompozície, fragment

Text:

...(l/C) a inzulínom (lns).Obrázok 5 c je fotografia elektroforetického gélu znázorňujúca aP 2 v kondicionovanom médiu alebo v celobunkovom Iyzáte tukových explantátov liečených s forskolinom (FSK) alebo lBMX.Obrázok 5 d je stĺpcový graf znázorňujúci sérové hladiny aP 2 u myší, ktorým sa injektoval fyziologický roztok(kontrola) alebo izoproterenol, aby sa indukovala lipolýza, v porovnani s ich počiatočnými hladinami aP 2.Obrázok 5 e je...

Otočný pluh so zlepšeným otočným mechanizmom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14394

Dátum: 05.03.2010

Autori: Verhülsdonk Mark, Meurs Wilhelm

MPK: A01B 3/46

Značky: mechanizmom, zlepšeným, otočným, otočný

Text:

...opomého kolesa v piestovej komore. Toto potom zodpovedá rovnakému nastaveniu pracovnej hĺbky ako pred procesom otáčania. Po ukončení procesu otáčania sa ventil venlilovej jednotky opäť uzatvorí, takže nie je umožnená žiadna výmena oleja medzi piestovou komorou, medzikružím atlakovým akumulátorom.Opomé koleso sa potom opätovne nachádza vo vopred nastavenej polohe na ovládaniepracovnej hĺbky otočného pluhu.0007 Úloha bola vyriešené druhým...

Prípravok na olejovom základe, ktorý obsahuje antiprotozoické triazíny a antihelmintické cyklodepsipeptidy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19068

Dátum: 05.03.2010

Autori: Harder Achim, Kanikanti Venkata-rangarao, Bach Thomas

MPK: A61K 31/53, A61K 38/12, A61K 38/15...

Značky: cyklodepsipeptidy, olejovom, prípravok, základě, antiprotozoické, ktorý, obsahuje, triazíny, antihelmintické

Text:

...obehu. Je pritom dôležité, aby každá zúčinných látok bola k dispozícií v dostatočnom množstve na správnom mieste. Depsipeptid by sa mal dostať do krvného obehu iba v takom množstve, aké s hľadiska vedľajších účinkov nieje pre liečené zviera kritické.Vynález sa týka prípravkov, obsahujúcich tríazín, ktorý je účinný proti parazitickým prvokoma má veľkosť častíc d(90) 5 15 m, a antíhelmintický cyklodepsipeptid v olejovej báze.Triazíny, ktoré sú...