Zverejnene patenty 03.03.2010

Jednorazové putá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13411

Dátum: 03.03.2010

Autori: Kůpa Vladimír, Koštál Břetislav

MPK: E05B 75/00

Značky: putá, jednorázové

Text:

...telesom a krytom umiestnený prítlačný člen na udržanie ostrého konca výstupku v kontakte s plochou páskou. Prítlačný člen je s výhodou valček z elastického materiálu. Na ďalšie zvýšenie blokovacieho účinku sa dutina zužuje od prvej strany puzdra odklonením odsadenej strany o uhol 2 až 5 stupňov.(0009) Podľa ďalšieho uskutočnenia vynálezu Iná puzdro dva centrálne priechody V strednej časti medzi párom priechodov na upevnenie strednej...

Poistná skrutka, skrutkové spojenie a spôsob výroby poistnej skrutky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13248

Dátum: 03.03.2010

Autor: Holscher Winfried

MPK: F16B 39/30

Značky: výroby, spôsob, poistná, skrutky, skrutkové, poistnej, spojenie, skrutka

Text:

...aj po väčšompočte postupov skrutkovania. Ďalej spočíva úloha vtom, že sa má vytvoriť príslušne optimalizované poistné skrutkové spojenie, ako ajspôsob a zariadenie na výrobu optimalizovanej poistnej skrutky.Táto úloha je ohľadom poistnej skrutky vyriešená znakmi nároku 1. Ohľadom skrutkového spojenia je táto úloha vyriešená znakmi nároku 9. Ohľadom spôsobu je táto úloha pre vyrobenie poistnej skrutkyvytvorenej podľa koncepcie vynálezu...

Spôsob kódovania audiosignálov, spôsob dekódovania audiosignálov, kódovacie zariadenie, dekódovacie zariadenie, systém na spracovanie audiosignálov, a program na dekódovanie audiosignálov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15357

Dátum: 03.03.2010

Autori: Naka Nobuhiko, Tsujino Kosuke, Kikuiri Kei

MPK: G10L 19/22, G10L 19/12

Značky: kódovacie, systém, program, audiosignálov, spôsob, zariadenie, spracovanie, dekódovanie, dekódovania, dekódovacie, kódovania

Text:

...26.290 Funkcia spracovania audio kodeku Kodek s rozšíreným adaptívnym viacrýchlostným širokým kmitočtovým pásmom (AMR-WB) Funkcia0008 Avšak u schémy kódovania hybridného typu, v ktorej sa selektívne používa kódovanie na základe schémy CELP a schémy kódovania, ktorá nepoužíva lineáme prediktívne kódovanie, je obťažné získať budiaci signál z procesu kódovania, uskutočňujúceho pod schémou kódovania, ktorá nepoužíva lineáme prediktívne kódovanie....

Liečba pirfenidónom s vylúčením fluvoxamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10771

Dátum: 03.03.2010

Autori: Szwarcberg Javier, Bradford Williamson Ziegler

MPK: A61P 11/00, A61K 31/4412

Značky: vylúčením, fluvoxamínu, pirfenidónom, liečba

Text:

...podávaný s potravou. Denná dávka 2400 mg alebo 2403 mg pirfenidónu denne môže byt podávaná napríklad takto 801 mg užívané trikrát denne, s potravou.0007 V niektorých aspektoch vynález poskytuje prostriedky na podávanieliečby pirfenidónom pacientovi, ktorý potrebuje liečbu pirfenidónom (napr.pacient s IPF), zahrňujúce podávanie terapeuticky účinného množstva0008 V ďalších aspektoch vynález poskytuje prostriedky na podávanie liečby pirfenidónom...

Liečba pirfenidónom a induktory cytochrómu P450

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10323

Dátum: 03.03.2010

Autori: Bradford Williamson Ziegler, Szwarcberg Javier

MPK: A61K 31/4412, A61P 11/00

Značky: liečba, pirfenidónom, induktory, cytochromu

Text:

...Vniektorých aspektoch vynález poskytuje prostriedky na podávanieliečby pirfenidónom pacientovi, ktorý potrebuje liečbu pirfenidónom (napr.upacientslPF), zahŕňajúca podávanie terapeuticky účinného množstvapirfenidónu pacientovi a vylúčenie užívania alebo podávania silného induktora cytochrómu P 450 (CYP), ktorý metabolizuje pirfenidón (induktor CYP), ako je uvedené vpatentových nárokoch. Vniektorých prípadoch je užívanie alebo podávanie...

Pyrazolové fungicídy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20554

Dátum: 03.03.2010

Autori: Hong Wonpyo, Long Jeffrey Keith, Taggi Andrew Edmund

MPK: C07D 231/12, A01N 25/00, C07D 231/20...

Značky: fungicídy, pyrazolové

Text:

...z atómov uhlíka a až 4 heteroatómov nezávisle vybraných z až 2 O, až 2 S a až 4 N atómov, kde až 3 uhlíkové členy kruhu sú nezávisle vybrané z C(O) a C(S) a sírne členy kruhu sú nezávisle vybrané z S(O)u(NR 14)V, každý kruh alebo systém kruhov je prípadne substituovaný až 5 substituentmi, ktoré sú nezávisle vybrané z R 3 na uhlikových členoch kruhu, a sú vybrané z kyano, Cl-Ce alkylu,Cz-Ce alkenylu, Cz-Cs alkinylu, C 3-C 6 cykloalkylu, C...

Spôsob prípravy amidov karboxylových kyselín uplatniteľných v liečbe svalových ochorení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14907

Dátum: 03.03.2010

Autor: Selwood David

MPK: C07C 231/02, C07C 231/12, C07C 233/68...

Značky: ochorení, kyselin, uplatniteľných, amidov, liečbe, přípravy, svalových, karboxylových, spôsob

Text:

...of Pharmacology, 2007, 1-14). Flexibilita tejto metódy dovoľuje syntézu velkého počtu rôznych zlúčenin použitím radu alkinov pre Sonogashirovu reakciu alebo počiatočným použitím rôznych amlnov pre vznik amidov v prvom kroku. Avšak hlavnou nevýhodou tejto syntézy je, že Lindlar katalytická redukcia medziproduktu (S 4) vedie k tvorbe zmesi E- a Z-izomérov výsledných alkenylových zlúčenín, separáciou reverznej fázy HPLC. Táto technika je jednak...

Spôsob a zariadenie na zmenu smeru pohybu pásov

Načítavanie...

Číslo patentu: 287230

Dátum: 03.03.2010

Autori: Richert Withold, Bünten Rolf

MPK: B65H 23/04

Značky: zariadenie, pásov, směru, změnu, pohybu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu obracania a zmeny smeru pohybu pásov (1), osobitne tenkého horúceho pásu. Pás možno v ľubovoľnom uhle odchyľovať pomocou aspoň jedného odchyľovacieho bubna s valčekovými traťami (5) umiestnenými na obvode odchyľovacieho bubna a tvorenými väčším počtom jednotlivých valčekov. Plastickým a elastickým deformáciám sa zabraňuje tým, že šírka jednotlivých valčekov (4, resp. R1 až R6) je od jednej valčekovej trate (5) k ďalšej...

Farmaceutické prípravky obsahujúce zolmitriptan

Načítavanie...

Číslo patentu: 287228

Dátum: 03.03.2010

Autori: Summers Simon John, Coomber Trevor John, Dearn Alan Roy, Williamson Sarah Louise

MPK: A61K 31/403, A61K 9/00, A61P 25/00...

Značky: přípravky, obsahujúce, farmaceutické, zolmitriptan

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutický prípravok 5HT1-agonistu, zolmitriptánu, ktorý má hodnotu pH nižšiu ako 6, na použitie pri nazálnom podávaní.

Spôsob výroby vredových terapeutík

Načítavanie...

Číslo patentu: 287227

Dátum: 03.03.2010

Autori: Caster Karl-heinz, Löbermann Hartmut

MPK: C07D 235/00

Značky: spôsob, vredových, terapeutík, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby derivátov benzimidazolu všeobecného vzorca (I), vhodných ako vredové terapeutiká, obzvlášť omeprazolu alebo pantoprazolu, reakciou zlúčeniny všeobecného vzorca (II) s kyselinou m-chlórperoxybenzoovou v rozpúšťadle, pričom ako rozpúšťadlo sa používa acetón alebo zmes acetónu a vody.

Súprava na pokladanie strešných škridiel, hrebenáčov a iných podobných strešných krytinových dielcov na latách strechy

Načítavanie...

Číslo patentu: 287226

Dátum: 03.03.2010

Autor: Kaemper Jan

MPK: E04D 1/34

Značky: hrebenáčov, podobných, iných, dielcov, škridiel, latách, pokladanie, súprava, krytinových, strešných, střechy

Zhrnutie / Anotácia:

Strešný krytinový dielec (1) je na svojej dolnej strane, privrátenej k latám (2), vybavený tvarovaním spolupôsobiacim s pružinovou príchytkou (3), upevniteľnou na late, ktoré je vytvorené ako drážkovité vybranie (7), ústiace na dolnú stranu strešného krytinového dielca (1), a pružinová príchytka (3) obsahuje najmenej jedno ramienko (4), ohnuté v koncovej oblasti do koncovej časti (5) pri vymedzovaní ohybovej vzpernej hrany (5a) na prechode...

Zariadenie a spôsob na odstraňovanie usadenín z nádrže

Načítavanie...

Číslo patentu: 287225

Dátum: 03.03.2010

Autori: Rieck Ronald, Witing Holger, Christ Bernhard

MPK: B08B 9/08

Značky: zariadenie, odstraňovanie, usadenín, nádrže, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia a spôsobu na odstraňovanie usadenín z nádrže (28), v ktorej nad usadeninami je zhromaždená kvapalina (62), pričom nádrž je prístupná cez uzatvárateľný otvor (36) usporiadaný v stropnej stene (34), zahrnujúci cez otvor do nádrže zavediteľné a v nádrži pohybovateľné vozidlo (44) aspoň s jednou dýzou na vypúšťanie kvapaliny, odsávacím zariadením na odsávanie kvapaliny a častíc usadenín z nádrže a s týmto spojeným...

Použitie komplexu kyseliny hyalurónovej a zinku pri liečení artritického ochorenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 287223

Dátum: 03.03.2010

Autori: Neszmeli Erzsebet, Illés János, Maekawa Keisei, Serizawa Isao

MPK: A61K 31/715, A61K 31/726, A61K 31/00...

Značky: ochorenia, komplexu, kyseliny, liečení, artritického, použitie, zinku, hyaluronovej

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané použitie komplexu kyseliny hyalurónovej a zinku na výrobu prostriedku na liečbu artritických ochorení, ako je reumatoidná artritídy. Komplex synergicky inhibuje proliferáciu synoviálnych buniek a potláča matricovú metaloproteinázu MMP-9, ktorá je produkovaná synoviálnymi bunkami, v porovnaní so svojimi zložkami, kyselinou hyalurónovou a zinkom, samotnými.

Článok pojazdového pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287222

Dátum: 03.03.2010

Autori: Spies Klaus, Oertgen Ekkehard

MPK: B62D 55/18

Značky: pásu, pojazdového, článok

Zhrnutie / Anotácia:

Pri vysoko pohyblivých vozidlách prichádza často následkom preťaženia pojazdovej pätky (3) článku pojazdového pásu k natrhnutiu základového plechu (14), ktoré vzniká spravidla následkom zárezu jazyka. Vysoká trvanlivosť pojazdovej pätky (3) so základovým plechom (14) sa dosiahne tým, že základový plech (4) je v oblasti zachytenia (10) vytvorený bez zárezu.

Rotačný spaľovací motor

Načítavanie...

Číslo patentu: 287220

Dátum: 03.03.2010

Autor: Perič Radoslav

MPK: F02B 53/00

Značky: rotačný, motor, spalovací

Zhrnutie / Anotácia:

Rotačný spaľovací motor s ventilmi a fixnou osou rotácie pozostáva zo statora, v ktorého hornej časti je umiestnená spaľovacia komora s dvomi prepúšťacími ventilmi a zapaľovacou sviečkou a v spodnej časti statora je umiestnený nasávací kanál a výfukový kanál, spojený s expanznou a výfukovou komorou, pričom konštrukčné riešenie statora vytvára expanznú a výfukovú komoru, ako aj nasávaciu a kompresnú komoru, a z rotačného piesta - rotora...

Tlakovo vyvážená zostava tesnenia hriadeľa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14278

Dátum: 03.03.2010

Autori: Orlowski David, Hoelhe Neil

MPK: F16J 15/447, F16J 15/44, F16J 15/40...

Značky: vyvážená, tesnenia, zostava, tlakovo, hriadeľa

Text:

...anti-rotačných drážok prispôsobených danému Iabyrintovému tesneniu. Vnútri týchto anti-rotačných drážok môže byt umiestnený rad zodpovedajúcich anti-rotačných čapov. Môžu existovať v rámci časti daného plávajúceho statora v blízkosti daných antirotačných drážok daného labyrintového tesnenia.-3 0012 V danom pevnom statore môže existovať rad axiálne orientovaných anti-rotačných drážok. V týchto anti-rotačných drážkach môže byť umiestnený rad...