Zverejnene patenty 08.02.2010

Spôsob fotokatalytickej aktivácie povrchu konštrukčných dielov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12344

Dátum: 08.02.2010

Autor: Droll Klaus

MPK: C04B 41/65

Značky: fotokatalytickej, aktivácie, povrchu, spôsob, konštrukčných, dielov

Text:

...resp. práškovej formy a suchých fotokatalyticky aktívnych častíc.0013 Podľa vynálezu sa známe fotokatalyticky aktívne častice, napr.TiO 2-častice nanoveľkosti medzi 1 a 1000 nm, a/alebo mikro-veľkosti, napr. medzi 1 a 50 m, prenesú, resp. nanesú na povrch stuhnutého konštrukčného dielu s minerálnou matricou, ktorý bude mať v zabudovanom stave plochu prijímajúcu svetlo. Stuhnutý znamená, že sa konštrukčný diel už nenachádza v čerstvom,...

Spôsob výroby fotokatalyticky aktivovaných konštrukčných dielov s matricou viazanou minerálnym pojivom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12343

Dátum: 08.02.2010

Autor: Droll Klaus

MPK: C04B 41/65

Značky: aktivovaných, fotokatalyticky, dielov, výroby, matricou, spôsob, konštrukčných, viazanou, minerálnym, pojivom

Text:

...kryštalickej štruktúry stuhnutého pojiva stuhnutého cementu, takzvaného cementového kameňa, pričom voľne prístupné častice alebo plošné oblasti zotrvávajú.0011 Ako fotokatalicky aktívne častice, resp. čiastočky sa použijú napr. TiO 2 a/alebo ZnO a/alebo čiastočky, hlavne minerálne modifikované čiastočky so širokým absorpčným spektrom napr. ako je opísané V DE 10 2005 057 747 A 1 alebo W 0 01/00541 Al, ktoré môžu byť fotokatalyticky nabudené...

Hrebeň na vši s čiernym svetlom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15766

Dátum: 08.02.2010

Autor: Albaladejo Jimenez Carlos José

MPK: A45D 24/10, A01M 3/00, A45D 24/30...

Značky: svetlom, čiernym, hřeben

Text:

...priestor pre chybu a úplne rieši infekciu danéhojednotlivca.Tento podaný vynález sa týka. hrebeňa na vši s čiernym svetlom, ako je uvedené v nároku 1. Ďalšie zahrnutia sú deñnované v nárokoch 2 - 4.To je zariadenie, ktoré sa skladá z rukoväte, ktorá obsahuje batérie a na ktorej konci je objektív s čiernym svetlom vo forme Iampy.Táto lampa sa používa na prvé vyšetrenie hlavy alebo prostredí, kde infikovaná hlava mohla zanechat stopy...

Zapojenie odberovej regulačnej jednotky plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5365

Dátum: 08.02.2010

Autori: Žuffa Ladislav, Michal Martin

MPK: F17D 3/00, F17D 1/00

Značky: jednotky, plynů, regulačnej, zapojenie, odberovej

Text:

...do diferenciálneho ohrevno chladiaceho člena (DOChC) 4. Regulačný blok 5 obsahuje aj riadiacu jednotku a príslušné regulačné armatúry. Nízkotlaký teplý výstup 7 z DOChC je napojený do odbemej nízkotlakej vetvy 3. Nízkotlaký studený výstup 8.1 z DOChC je napojený na sekundámu stranu výmenníka tepla 9, ktorý je primámou stranou zaradený do vysokotlakej vetvy plynovodu 1. Nízkotlaký ohriaty studený výstup 8.2 z výmenníka 9 je ďalejnapojený do...

Polohovacie zariadenie na rakvu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5364

Dátum: 08.02.2010

Autor: Bederka Milan

MPK: A61G 19/00

Značky: zariadenie, rakvu, polohovacie

Text:

...zmontovanej konštrukcie z kovových zvarencov, pričom má v podstate plochých tvar s pôdorysom obdĺžnika. V ráme 1 je otvor 3, cez ktorý sa môže vo vodorovnom smere presúvať rakva 4 akýchkoľvek bežných normalízovaných rozmerov rakví 4. Po oboch vnútorných stranách otvoru 3 sú v ráme 1 ukotvené dvojice navijakov 6. Navijaky 6 na jednej strane otvoru 3 sú vytvorené na spoločnom hriadeli. Ten je na jednej strane uložený v bežnom výklopnom...

Generátor skladaných rotačných pohybov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5363

Dátum: 08.02.2010

Autor: Šooš Ĺubomír

MPK: B23B 19/00

Značky: pohybov, skládaných, rotačných, generátor

Text:

...9 a to medzi vretenom 1, vnútor 10ným telesom 6 a základným telesom 11 samotného generátora skladaných rotačných pohybov. Zložená automatická voľnobežná spojovacia sústava 9 pozostáva zo stredného prstencového segmentu 19 pevne spojeného s vnútorným telesom 6, ďalej z vonkajšieho prstencového segmentu 18 pevne spoj eného so základným telesom 11 a s vnútorného prstencového segmentu 13 pevne spojeného s vretenom 1. Pritom stredný...

Rám na manipuláciu s doskou plošného spoja

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5362

Dátum: 08.02.2010

Autor: Hrčka Jozef

MPK: H01R 12/00, H05K 7/14, H05K 7/00...

Značky: doskou, spoja, plošného, manipuláciu

Text:

...obrázku ll je rez rámom, ktorý ma na jednej strane priskrutkovanú prílôžku, pod ktorú sa zakladá okraj dosky a na opačnej strane je pružná západka.Príklady uskutočnenia technického riešeniaV príklade l podľa obrázku 1 až 5 je manipulačný rám 1 dosky 5 plošných spojov vyhotovený frézovaním z plochého nekovového materiálu. Má štyri navádzače 3 vyrobené z oceľového plechu, pričom navádzače 3 majú priebežnú tvarovanú drážku. Plech navádzača 3 je...

Plávajúce vodné koleso najmä ako multifunkčný generátor energie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5361

Dátum: 08.02.2010

Autor: Müller Vladimír

MPK: F03B 7/00

Značky: vodné, energie, najmä, multifunkčný, generátor, koleso, plávajúce

Text:

...energie a hydrogenerátor v hydraulickom vyhotovení, kde hydrogenerátor je umiestnený vo vodnom kolese a hydromotor poháňajúci generátor elektrického prúdu sú umiestnené V stroj ovni, je znázomený na obr. 3 a obr. 4.Pozostáva z dutého vodného kolesa 1 a zo strojovne 3. Duté vodné koleso 1 je tvorené valcovým plášťom 4 uzatvoreným na čelách vekarni 5, po vonkajšom obvode má osadenú sústavu lopatiek 6. Osou dutého vodného kolesa l prechádza...

Nadstavba dopravných prostriedkov na prepravu plochých veľkorozmerných predmetov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5360

Dátum: 08.02.2010

Autor: Šindel Radek

MPK: B60P 7/06, B61D 15/00, B60P 3/00...

Značky: plochých, predmetov, nadstavba, dopravných, prostriedkov, prepravu, velkorozměrných

Text:

...pripevnené prepravná plošina 2.Základňa 1 je tvorená dvoma rovnobežne situovanýuni pozdlžnymi spodnými nosníkmi 11 a jedným horným nosníkom 12, ktoré sú vzáj orrme spriahnuté sústavou horizontálnych a šikmých vzpier 13 tak, že nosníky 11 a 12 tvoria v priereze rovnoramenný trojuholník. V koncových častiach sú spodné nosníky 11 vybavene na upevnenie k ložnej ploche 31 rámu 3 dopravného prostriedku, napríklad majú vytvorené pripájacie...

Skrutkový spoj so zamedzením proti samovoľného uvoľneniu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5359

Dátum: 08.02.2010

Autor: Cimpl Lukáč

MPK: F16B 39/00, F16B 27/00

Značky: zamedzením, proti, uvoľneniu, samovolného, skrutkový

Text:

...západkou je nalisovaný ochranný kovový alebo plastový prstenec.Z montážneho hľadiska je podstatné, že matica, ochranný prstenec alebo prelis sú opatrená axiálnyrn otvorom alebo len matica je opatrená axiálnym otvorom.Výhody skrutkového spoja so zamedzením voči samovoľnému uvoľneniu podľa tohto úžitkového vzoru spočívajú v tom, že v jednom prípade ak by mala snahu vnútomá matica sa uvoľniť, tak už u dotiahnutého spoja vnútorná západka v...

Spôsob vŕtania presných otvorov a zariadenie na jeho realizáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5358

Dátum: 08.02.2010

Autor: Višnovský Andrej

MPK: B23Q 16/00, B28D 1/14

Značky: realizáciu, spôsob, otvorov, vŕtania, přesných, zariadenie

Text:

...je najmä ľahká manipulácia so zariadením, odstránenie prašnosti a zvýšenie hygieny práce, zníženie spotreby vrtákov a zníženie opotrebenia vŕtačiek. Ďalšou výhodou je skrátenie času potrebného na vyvŕtanie presného otvoru. Tým sa dosiahne zvýšenie produktivity práce. Zariadenie je ľahko prenosné a jeho obsluha je jednoduchá. Rýchle vyvŕtanie dier nie je fyzicky namáhavé, vďaka laserovému zameriavaniu nie je potrebné zložité nastavovanie...

Prezentačný blok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5357

Dátum: 08.02.2010

Autor: Kadvolt Miroslav

MPK: B32B 33/00, B32B 27/32, B32B 27/30...

Značky: prezentačný

Text:

...(prípadne aj viacnásobnú korektúru) už napísaného textu, je vyrobiteľný z hárkov s menšou hrúbkou papiera pri zachovaní potrebných mechanických vlastností, je opakovane použiteľný a je vhodný aj na účel prezentácie pri stole.Uvedený cieľ je dosiahnutý tým, že prezentačný blok je vyhotovený z papierových hárkov s plošnou hmotnosťou 50 g/mz až 200 g/mz, ktoré sú aspoň na jednej svojej strane pokryté laminovanou fóliou na báze...

Výherný prístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5356

Dátum: 08.02.2010

Autor: Kantyka Marian

MPK: A63F 13/08, G07F 17/32, G07C 15/00...

Značky: výherný, prístroj

Text:

...je takmer v pravom uhle. Pri takomto uhle sklonu nedochádza k odrazu osvetlenia miestnosti do očí hráča.Otváracie dvere skrine výherného prístroja a terminálu vídeohier majú dva otvory. Dva monitory sú pripevnené k skrini tak, že pri zatvorených otváracích dverách skrine je zobrazovacia časť monitorov viditeľná v otvoroch otváracích dvier skrine alebo dva monitory sú pripevnene k otváracím dverám skrine tak, že pri zatvorených otváracích...

Výherný a hrací prístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5355

Dátum: 08.02.2010

Autor: Kantyka Marian

MPK: G07C 15/00, A63F 13/08, G07F 17/32...

Značky: hrací, výherný, prístroj

Text:

...alebo nastavenia, vnútri skrine sú umiestnené najmä elektronické a elektromechanicke časti a ktorého podstata spočíva v tom, že monitor zviera s vodorovnou rovinou uhol menší ako 50 °. Týmto je podstatne znížené až eliminované svetelné vyžarovanie do priestoru. Okrem monitoru výhemý a hrací prístroj neobsahuje žiadne svetelné reklamy a pútače a neruší okolitých návštevníkov.Výherný a hrací prístroj má skriňu zhotovenú z tvrdeného plastu...

Identifikovateľný prepravný obal z plastu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5354

Dátum: 08.02.2010

Autor: Čech Jan

MPK: G01V 15/00, G06K 7/10, B65D 1/34...

Značky: prepravný, plastů, identifikovateľný

Text:

...3 rádiofrekvenčnej identifikácie s jedinečným identifikačným číslom a jedinečné numerické označenie s jedinečným čiarovým kódom 2.Vhodne tvarovaný krycí prvok 4 je možné na prepravný obal 5 s nosičom 3 rádiofrekvenčnej identifikácieprivarit výhodne ultrazvukom, teplom alebo vibráciou, čím sa dosiahne trvalá, nerozoberatelná, vodotesná,vysoko odolná a nárazuvzdomá ochrana nosiča 3 rádiofrekvenčnej identifikácie. Ďalšou možnosťou na ochranu...

Potrubný spoj slnečného kolektora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5353

Dátum: 08.02.2010

Autor: Balent Karol

MPK: F24J 2/00

Značky: slnečného, potrubný, kolektora

Text:

...nedostatky úplne odstraňuje potrubný spoj prívodnej rúrky a rozvodnej rúrky slnečného prietokového kolektora, podľa tohto technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že V prívodnej rúrke je V otvore valcového tvaru vytvorený vnútorný závit a na rozvodovej rúrke je vytvorený vonkajší závit s dorazovým krúžkom. Obe časti majú dosadacíu plochu na ktorej je dorazový krúžok, ktorý tvorí doraz a tesnenie.Potrubný spoj, podľa tohto...

Obálka na distribúciu kompaktných diskov a polovýrobok na jej zhotovenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5352

Dátum: 08.02.2010

Autor: Lukáč Jakub

MPK: B65D 27/00, B65D 85/57

Značky: polovýrobok, diskov, obálka, zhotovenie, distribúciu, kompaktných

Text:

...5 a spodnej spojovacej chlopne 6, ktoré sa po prehnutí a nanesení lepidla prilepia zvnútra k zadnej ploche 4 obálky. Na ľahšie prehnutie sú spojovacie chlopne S, 6 opatrené zoslabenýrni líniami 11, 12, tzv. bigmi. Obálka je opatrená z prednej strany perforáciou 15 a zo zadnej strany perforáciou 16 (pripadne inýun vhodným prostriedkom), ohraničujúce jednostranne alebo obojstranne potlačené etikety 1, 2, ktoré je možné po odtrhnutí,...

Systém na montáž obkladov schodísk

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5351

Dátum: 08.02.2010

Autor: Fürst Pavel

MPK: E04F 11/02

Značky: montáž, schodísk, systém, obkladov

Text:

...je to, že je možné ho aplikovat na akýkoľvek podklad a tvar schodiska do hĺbky 305 mm. Systém podľa tohto technického riešenia je jedinečný svojou ľahkou montážou práve vďaka tomu,že nie sú použité žiadne lepidlá či lepiace tmely.Zásadný rozdiel oproti iným systémom, ktoré riešia obloženie schodiska, je postup montáže. Postupuj e sa zhora smerom dole, vždy položením stupnice a podstupnice. Na upevnenie fixačných profilov, do ktorých sú...

Spaľovacia komora splynovacieho teplotného kotla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5350

Dátum: 08.02.2010

Autor: Cankař Jaroslav

MPK: F23B 10/00, F24B 1/00, F23L 9/00...

Značky: kotla, komora, spaľovacia, splynovacieho, teplotného

Text:

...riešenia, pričom jeho podstata je nasledovná. Spaľovacia komora teplovodného kotla je tvorená dvojitým kovovým plášťom oblého tvaru s prednozadnou osou súmernosti. Vo vnútri spaľovacej komory je vsadená keramická vložka oblúkovitého prierezu a keramická tvarovka. Keramická vložka je otvorená smerom k roštovaciemu zariadeniu (pozri UV 17456), prípadne ku keramickej splynovacej dýze (pozri UV 4381), s prednej strany je vybavená vybraním pre...

Kúrenisko splynovacieho kotla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5349

Dátum: 08.02.2010

Autor: Cankař Jaroslav

MPK: F24H 1/00, F23B 10/00, F24B 1/00...

Značky: kúrenisko, splynovacieho, kotla

Text:

...a splynovanie dreva, biomasy i uhlia kombinuje hore uvedené spôsoby. Problémom však vždy zostáva dobré vyriešenie kúreniskového kotla.Podstatou úžitkového vzoru je kúrenísko vytvorené vrchným plášťom oblého profilu a spodným plášťom,pričom na spodnej časti plášťa sú vložené keramické pláty a uprostred dna keramická dýza alebo rošt alebo roštovacie zariadenie. Na vrchný plášť nadväzuje dutina pre ohrev primárneho vzduchu a chladiaci...

Zostava montovaného domu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5348

Dátum: 08.02.2010

Autor: Jankovič Ladislav

MPK: E04B 1/02, E04H 1/02

Značky: zostava, montovaného

Text:

...hlavná priečka 31 a bočná priečka 35. V piatom rade je v poradí od zadnej časti ku prednej umiestnený bočný pravý panel 29 a predeľovacia priečka 32. V šiestom rade je v poradí od zadnej časti ku prednej umiestnený zadný panel 28 a rohová priečka 37.V siedmom rade je v poradí od zadnej časti ku prednej umiestnený predný pravý panel 21, výklenkový pravý panel 22, čelný pravý panel 23, čelný ľavý panel 24, výklenkový ľavý panel 25 a...

Podkladová vrstva pre viacúčelové ihrisko so športovým povrchom, najmä pre školské ihrisko

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5347

Dátum: 08.02.2010

Autor: Viktorín Jiří

MPK: E01C 13/00

Značky: športovým, školské, viacúčelové, najmä, vrstva, podkladová, povrchom, ihrisko

Text:

...pre školské ihrisko, podľa technického riešenia, ktorého podstatou je, že je tvorená zmesou so zložením 40 až 60 objemových recyklovanej pryže frakcie 2 až 4 mm a 40 až 60 objemových ťaženého pred drveného kameňa frakcie 4 až 8 mm triedy A, do nej je pridané polyuretánové jednozložkové spojivo V množstve 8 až ll objemových vztiahnuté na celkový objem sypkej zmesi.Je výhodné, keď recyklovaná pryž má obj emovú hmotnosť v rozmedzí 45 až 550...

Spôsob výroby kombinovaného stavebného dielca, kombinovaný stavebný dielec a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5346

Dátum: 08.02.2010

Autor: Kimerling Stanislav

MPK: E04C 2/26

Značky: kombinovaného, stavebný, kombinovaný, výroby, stavebného, použitie, spôsob, dielca, dielec

Text:

...stavebného dielca transportovaný zo skladu základných surovín na miesto spracovania. Materiál na výrobu kovových výstuh, plechové profily alebo polotovar na výrobu kovových výstuh. sú transportované nezávisle na antideformačných blokoch. V druhom kroku sa upravujú rozmery najmä dlžka a tvar kovových výstuh. V treťom kroku, ktorý môže v časovom intervale prebiehať súčasne s druhým krokom sa opracovávajú antideformačné bloky na požadovaný...

Vonkajší okenný parapet

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5345

Dátum: 08.02.2010

Autor: Skala Luděk

MPK: E06B 1/70

Značky: parapet, vonkajší, okenný

Text:

...uhlom uhlovej spojky 24 je väčší ako 90 ° o uhol sklonu parapetnej dosky 13, Ďalej je tiež výhodné keď drážky 21 spojky 16 sú opatrené tesniacim prvkom 14. Výhodné je ak šübiny 23 uhlovej spojky 24 sú opatrené tesniacim členom 32. Takisto je výhodné ak parapetná doska 13 je v kontakte s upevňovacím tvarovým čelom 41 lišty kombinovaného držiaka 38. Rovnako je výhodné ak upínacia doska 35 pozostáva z plochého kotevného prvku 34 opatrenćho...

Skladací odvíjač káblov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5344

Dátum: 08.02.2010

Autor: Szolnoky Peter

MPK: B65H 75/02, B65H 49/00

Značky: skládací, káblov, odvíjač

Text:

...16 je na jej dolnom konci zasunutá vodiaca rúrka 20, nesúca na svojom vonkajšom konci kotúč 11. Kotúč 11 má tri zarážky 17, ktoré sú k nemu prizvárané. Každá zarážka sa nachádza pod jedným úchytom 27 pre výkyvnú nohu 10. V pracovnej polohe sú na zarážkach 17 nasunuté voľné konce výkyvných nôh 10.Vďaka spojeniu vodiacej rúrky 20 s kotúčom 11 a je tento kotúč 11 pohyblivý v smere zvislej osi stojana na vertikálne odvíj anie. Kvôli zabráneniu...

Vozík na strešnú krytinu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5343

Dátum: 08.02.2010

Autor: Mrážik Roman

MPK: E04D 15/00

Značky: vozík, krytinu, strešnú

Text:

...riešením sa prekonáva prevýšenie šíkmej strechy. Vozík na strešnú laytinu slúži na distribúciu strešnej krytiny už priamo na streche, po jej predchádzajúcom vynesení zo zeme na strechu. Vozík sa na streche naplní väčším počtom kusov strešnej krytiny a takto naplnený vozík si pokrývač ťahá so sebou po streche. Odpadá tak potreba podávať strešnú krytinu po jednom kuse, ako sa to robí v súčasnosti. Oproti existujúcemu stavu navrhované...

Odpaľovač pyrotechnických náloží

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5342

Dátum: 08.02.2010

Autori: Tvarožek Ján, Nemčok Matúš

MPK: F42B 30/00, F42D 1/00

Značky: náloží, pyrotechnických, odpaľovač

Text:

...opakujeme až do naplnenia zásobníka. Stroj sa na miesto prevezie rozobraný na štyri časti. A to na základňu 1 (obr. 1), zväzok 2 hlavní (obr. 2), zásobník 3 striel (obr. 3) a zásobník 4 odpadu (obr. 3). Na miesto sa uloží základňa 1 (obr. l), do ktorej sa založí zväzok 2 hlavní (obr. 2). Treba dbať na to, aby drážka výstupného hriadeľa pohonnej jednotky a segmenty bloku kontaktov zapadli do seba v správnej polohe. Spojkou pripojíme zväzok...

Efektívny spínač periférnych zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5341

Dátum: 08.02.2010

Autor: Dlholucký Ján

MPK: H02J 9/00

Značky: efektívny, periférnych, spínač, zariadení

Text:

...hranicu príkonu, dodá napájacie napätie aj pre periféme zariadenie.Kódovaným signálom, ktorý vysiela hlavný elektrospotrebič periférnemu elektrospotrebiču, prostredníctvom verejnej elektrickej rozvodnej siete.Uvedené nevýhody V plnej miere odstraňuje efektívny spínač perifémych zariadení. Je to technické riešenie na galvanické spínanie a oddelenie periférnych spotrebičov pripojených k hlavnému elektrospotrebiču od sieťovej napäťovej sústavy,...

Kostra tenisového výpletu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5340

Dátum: 08.02.2010

Autori: Wohlschläger Jozef, Sedlák Peter

MPK: A63B 49/02, A63B 51/00, A63B 49/00...

Značky: kostra, výpletu, tenisového

Text:

...podľa tohto technického riešenia.Kostra tenisového výpletu je úplne nový prvok, ktorý v súčasnom stave techniky ohľadne tenisového výpletu nemá ekvivalent.Kostra tenisového výpletu, ktorá je prepojená s tenisovou raketovou obručou a s tenisovým výpletom,tvorená z pevného materiálu vo forme koncentrického geometrického obrazu, ktorý je v najmenej jednom mieste uchytený na tenisovú raketovú obruč, čím spolu s tenisovou raketovou obručou...

Šumivé granuly a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 287187

Dátum: 08.02.2010

Autori: Delmas Pascal, Robinson Joseph, Mcginity James Williams

MPK: A61K 31/519, A61K 31/506, A61K 31/485...

Značky: šumivé, spôsob, výroby, granuly

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby šumivých granúl za tepla obsahujúcich liečebne aktívnu látku, keď sa kombinujú kyslé prísady, zásadité prísady, spojivo schopné vytláčania v roztavenom stave, ktoré môžu vytvoriť s kyslou prísadou celkom alebo čiastočne eutektickú zmes, liečebne aktívne látky a prípadne plastifikátory zmieneného spojiva schopného vytláčania v roztavenom stave a voliteľne zmieneného plastifikátora na vytvorenie prvotnej zmesi, načo sa vytláča zmes...