Zverejnene patenty 28.01.2010

Spojovací prostriedok, spôsob jeho výroby a materiálové spojenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13996

Dátum: 28.01.2010

Autori: Zoz Henning, Dvorak Michael, Adams Horst

MPK: C22C 47/14, C22C 49/06, C01B 31/02...

Značky: spôsob, spojenie, výroby, prostriedok, spojovací, materiálové

Text:

...a výhodne izotropne dispergovanými CNT, sa tu teda nazýva nanostabilizácia alebo nanoñxácía. Ďalším aspektomnanostabilizácie je, že CNT potláča rast zín kovových kryštalitov.0012 Zatiaľ čo nanostabilizácia je samozrejme mikroskopický (alebo skôr nanoskopícký) jav,umožňuje vyrábať zmesový materiál ako medziprodukt a ďalej z neho vyrábať hotový spojovací prostriedok, ktorý má bezprecedentné makroskopické mechanické vlastnosti. Zmesový...

Motor alebo diel motora a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13995

Dátum: 28.01.2010

Autori: Dvorak Michael, Adams Horst, Zoz Henning

MPK: C01B 31/02, C22C 47/14, C22C 49/14...

Značky: výroby, spôsob, motor, motora

Text:

...je, že CNT podporujú rast zŕn kovových kryštalitov.Aj keď má nanostabilizácia ovšem mikroskopický (alebo skôr nanoskopický) účinok, umožňuje vyrábať zmesový materiál ako medziprodukt a ďalej vyrábať z neho celý motor alebo diel motora, ktorý má bezprecedentné makroskopické mechanické vlastnosti. Zmesový materiál bude mať predovšetkým mechanickú pevnosť, ktorá je podstatne vyššia ako tá, ktorú má čisto kovový diel.Ďalším prekvapujúcim...

Substituované benzimidazoly na liečenie astrocytómov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13871

Dátum: 28.01.2010

Autor: Stuart Darrin

MPK: A61K 31/4439

Značky: liečenie, astrocytómov, benzimidazoly, substituované

Text:

...histologická analýza.V prvej fáze diagnózy lekár zistí anamnézu príznakov a uskutoční základne neurologické vyšetrenie, vrátane vyšetrenia očí a testov videnia, rovnováhy, koordinácie a duševného stavu. Lekár si potom vyžiada snímkovanie počítačovou tomografiou (CT) a zobrazenie magnetickou rezonanciou (MRl) pacientovho mozgu. V priebehu CT snímkovania sa uskutoční röntgen mozguv mnohých rôznych smeroch snímky sa potom počítačovo...

Adhézny prostriedok na báze očkovaného polyetylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13451

Dátum: 28.01.2010

Autori: Devisme Samuel, Quillet Laurent, Gerbaulet Arnaud

MPK: C09J 123/06, C08L 23/08, C08L 23/06...

Značky: očkovaného, adhézny, polyetylénu, báze, prostriedok

Text:

...(A 2) odlišnýrn od (Al), pričom uvedená zmes (Al) a(A 2) je ko-očkovaná nenasýteným funkčným monomérom, pričom hmotnostný obsah funkčného monoméru vzhľadom k (A) je v rozmedzí od 30 do 100000 ppmo od 25 do 98 ne-očkovaného polyetylénu (B) získaného metalocénovou katalýzou, ktorý má hustotu v rozmedzí od 0,900 do 0,965Tento nový prostriedok vykazuje dobrú adhéziu pri teplote miestnosti alebo pri vysokej teplote (napríklad 80 °C) s mnohými...

Sulfoaluminátový slinok a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16533

Dátum: 28.01.2010

Autori: Beauvent Guy, Pasquier Michel, Barnes-davin Laury

MPK: C04B 7/32, C04B 28/02, C04B 28/06...

Značky: slinok, sulfoaluminátový, přípravy, spôsob

Text:

...dní a dlhšie. Polymorf C 28., je reaktívnejší akopolymorf C 285 a má reaktivitu blížiacu sa k alitu C 3 S, majoritnej fázy Portlandského slinku. Polymorf C 2 S navyše predstavuje zaujímavú altematívu ku C 38 Portlandských slinkov,keďže umožňuje priblížiť sa im reaktivitou pri súčasnom obmedzení emisií C 02 z dôvodu menšej stechiometríe kalcia, teda vyžadujúc menej uhličítanu pre jeho výrobu. Je tedaželateľným pre slinok, aby polymorf C 28...

Pásovo krepovaný absorpčný arch s premennou lokálnou plošnou hmotnosťou pripravený s perforovaným polymérovým pásom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16243

Dátum: 28.01.2010

Autori: Ruthven Paul, Wendt Greg, Mccullough Stephen, Sze Daniel, Super Guy, Miller Joseph

MPK: B31F 1/12, B31F 1/07, B31F 1/16...

Značky: perforovaným, krepovaný, pripravený, plošnou, pásovo, hmotnosťou, pásom, premennou, lokálnou, absorpčný, polymérovým

Text:

...mokra. Pozri tiež zverejnenú patentovú prihlášku Spojených štátov č. 2008/0135195 Hermans a kol., ktorá zverejňuje aditívne zloženie živlc, ktoré je možno použiť v procese krepovania materiálu pre zvýšenie pevnosti. Povšimnite si obr.7. Zverejnená patentová prihláška Spojených štátov č.2008/0156450 KIere/id a kol. zverejňuje proces výroby papiera so štrbinou pre lisovanie za mokra nasledovanou prenosom na pás smikropriehlbinami nasledovaný...

Stavebnicová konštrukcia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12044

Dátum: 28.01.2010

Autor: Ravoyard Eric

MPK: E04B 7/20, E04H 6/02, E04B 7/02...

Značky: stavebnicová, konštrukcia

Text:

...vynálezu, pripravený na montáž na dva stĺpy umiestnené pozdĺž pozdĺžnej osi tohto modulu, na konštrukciuObr. 2 predstavuje pohľad ako na obr. 1 pred položením prvkov zastrešenia na lepšiepochopenie konštrukcie modulu. Obr. 3 predstavuje pohľad na modul pozdĺž rezu III - III z obr. l.Obr. 4 predstavuje prvý príklad vyhotovenia konštrukcie v tvare T podľa vynálezu.Obr. 5 až 9 predstavujú jednotlivé etapy montáže podľa druhého príkladu...

Obrábací nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12005

Dátum: 28.01.2010

Autor: Dressler Martin

MPK: B27G 13/08, B23C 5/04

Značky: nástroj, obrábací

Text:

...je vyriešený obrábacím nástrojom so znakmi nárokuPodľa vynálezu je navrhnuté, že osové uhly jednotlivých ostrí ležia v rozsahu od vrátane 55 ° až do 90 °, a že uhlami týchto ostrí sú z 55 ° a s výhodou ležia v rozsahu od vrátane 55 ° až do vrátane80 °. S výhodou ležia osové uhly v rozsahu od vrátane 60 ° do vrátane80 ° a činia najmä približne 70 °.Usporiadaním podľa vynálezu sa dosiahne to, že ostria dosadnú na obrobok na základe svojich...

Obrábacie centrum

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14886

Dátum: 28.01.2010

Autor: Hempelmann Jürgen

MPK: B23Q 1/54

Značky: centrum, obrábacie

Text:

...nosným výkyvným kĺbom.0010 Podstata vynálezu je teda založená na probléme, ďalej optimalizovať známe, V úvodeopísané obrábacie centrum z hľadiska obrábania obrobkov.0011 Skôr opísaný problém pri obrábacom centre je vyriešený znakmi úvodnej časti nároku 1 s pomocou znakov význakovej častí nároku 1. Výhodné usporiadania a ďalšie vyhotoveniasú predmetom závislých nárokov.0012 Podľa vynálezu je otočne výkyvná stolová jednotka uložená v nosnom...

Pásovo krepovaný absorpčný arch s premennou lokálnou plošnou hmotnosťou pripravený s perforovaným polymérovým pásom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19552

Dátum: 28.01.2010

Autori: Miller Joseph, Sze Daniel, Mccullough Stephen, Super Guy, Wendt Greg, Ruthven Paul

MPK: B31F 1/12, B31F 1/16, B31F 1/07...

Značky: absorpčný, polymérovým, pripravený, plošnou, krepovaný, pásom, premennou, pásovo, lokálnou, hmotnosťou, perforovaným

Text:

...z rotačného prenosového povrchu na materiál za mokra. Pozri tiež zverejnenú patentovú prihlášku Spojených štátov č. 2008/0135195 Hermans a kol., ktorá zverejňuje aditívne zloženie živíc, ktoré je možno použiť v procese krepovania materiálu pre zvýšenie pevnosti. Povšimnite si obr.7. Zverejnená patentová prihláška Spojených štátov č.2008/0156450 Klerelid a kol. zverejňuje proces výroby papiera so štrbinou pre lisovanie za mokra nasledovanou...

Obezitný polypeptid modulujúci telesnú hmotnosť, jeho analógy, zodpovedajúce nukleové kyseliny a farmaceutický prostriedok s jeho obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 287191

Dátum: 28.01.2010

Autori: Burley Stephen, Proenca Ricardo, Zhang Yiying, Friedman Jeffrey, Halaas Jeffrey, Gajiwala Ketan, Maffei Margherita

MPK: A61K 48/00, A61K 8/30, A61K 38/00...

Značky: prostriedok, analogy, obsahom, zodpovedajúce, polypeptid, obezitný, farmaceutický, hmotnosť, kyseliny, modulujúci, telesnú, nukleové

Zhrnutie / Anotácia:

Predložený vynález sa týka obezitného polypeptidu OB obsahujúceho 145 až 167 aminokyselín, ktorý moduluje telesnú hmotnosť zvierat, kde tento obezitný polypeptid OB obsahuje aminokyselinové sekvencie SEQ ID č. 2, 4, 5 alebo 6.

Spôsob prípravy 9-aminosubstituovaných 9,10-dihydropyrol [2,1-B][1,3] benzodiazepínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 287190

Dátum: 28.01.2010

Autori: Mastroianni Domenico, Minetti Patrizia

MPK: C07D 209/00, A61P 25/00, A61K 31/554...

Značky: spôsob, 9-aminosubstituovaných, přípravy, benzodiazepínov, 9,10-dihydropyrol, 2,1-b][1,3

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy zlúčeniny vzorca (I) s významami substinentov v opise, v ktorom pyrolobenzotiazepinón, substituovaný skupinami R a R2, reaguje s amínom, ako je definovaný pre R1, za vytvorenia zodpovedajúceho enamínu, ktorý sa následne redukuje za vzniku konečnej zlúčeniny vzorca (I) a nakoniec prípadne za vzniku soli spracovaním s kyselinou.

Prídavný obvod na riadený rozbeh zdroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 287189

Dátum: 28.01.2010

Autor: Dudrík Jaroslav

MPK: H02P 1/16

Značky: přídavný, obvod, riadený, rozbeh, zdroja

Zhrnutie / Anotácia:

Prídavný obvod na riadený rozbeh zdroja (19) pracujúci v stave zdroja nakrátko je tvorený prúdovým transformátorom (7), ktorého primárne vinutie je pripojené do série s primárnym alebo sekundárnym vinutím výkonového transformátora (14). Sekundárne vinutie prúdového transformátora (7) je pripojené cez usmerňovač (6) na riadiace elektródy (G, K) polovodičového spínača (10) alebo (18).

Postup na prípravu Mannichových aduktov obsahujúcich polyizobutenylfenol, Mannichov adukt, jeho použitie a kompozícia s jeho obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 287186

Dátum: 28.01.2010

Autori: Lange Arno, Walter Marc, Rath Hans Peter, Trötsch-schaller Irene, Posselt Dietmar

MPK: C10L 1/10, C08F 8/00, C10M 159/00...

Značky: mannichových, přípravu, polyizobutenylfenol, aduktov, obsahujúcich, obsahom, postup, adukt, kompozícia, mannichov, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Mannichove adukty obsahujúce polyizobutenylfenol sa pripravujú a) alkyláciou fenolu vysokoreaktívnym polyizobuténom pri teplote do približne 50 °C za prítomnosti alkylačného katalyzátora b) reakciou reakčného produktu z a) s formaldehydom, oligomérom alebo polymérom formaldehydu a aspoň jedným amínom vzorca HNR4R5, kde R4 a R5 sú vybrané spomedzi C1- až C20-alkyl radikálov, alebo c) reakciou reakčného produktu z a) s aspoň jedným aduktom aspoň...