Archív za 2009 rok

Strana 65

Trojfázový elektromer

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15650

Dátum: 10.01.2009

Autor: Hardtstock Heiko

MPK: G01R 21/06, G01R 21/133

Značky: elektroměr, trojfázový

Text:

...jedného stvárnenia vynálezu je navrhované, aby bol detektor spojený s prepínačom, ktorý voliteľne spája výstup merania prúdu fázy pripojenej k napätiu alebo výstup korekčného stupňa so stupňom merania výkonu počítača. Pri výkonovej korektúre na rozdiel od tohto prepínač spája prepínací kontakt voliteľne s výstupnýmvýkonom výkonového stupňa počítača alebo s výstupom korekčného stupňa výkonu.Detektor je výhodnejšie stvárnený ako prahový stupeň,...

Nový spôsob prípravy esterov skopínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18041

Dátum: 09.01.2009

Autori: Shinde Dattatraya, Gaitonde Abhay, Manojkumar Bindu, Tank Sinderpal

MPK: C07D 451/10

Značky: skopínu, spôsob, nový, esterov, přípravy

Text:

...je žiaduci alternatívny spôsob. Predmet vynálezu0009 Cieľom tohto vynálezu teda je poskytnúť účinný, jednoduchý a bezpečný postup prípravy tiotropíum bromidu (1), bázy tiotropia (3) a príbuzných0010 Na účely tohto vynálezu je alkyľ skupina deñnovaná ako jednomocný nasýtený uhľovodík, ktorý môže byť priamy alebo rozvetvený alebo môže byt alebo zahŕňať cykloskupinu. Alkylskupina môže byt prípadne substituovaná a môže prípadne vo svojej...

Vylepšená humanizovaná anti-ľudská protilátka integrínu alfa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17451

Dátum: 09.01.2009

Autori: Yamamoto Nobuchika, Uehara Kenji, Higuchi Hirofumi, Ishikawa Daisuke, Sakai Fumihiko, Nakashima Toshihiro, Fujita Hirotada

MPK: C07K 16/28, A61P 29/00, A61K 39/395...

Značky: anti-ľudská, humanizovaná, protilátka, integrínu, vylepšená

Text:

...dokument 3) a lKl 1, 24111, 21 C 5 a 25 B 6 (patentový dokument 1) a 2851 (patentový dokument 2). Experimentálne výsledky in vitro ukazujú, že tieto protilátky sú schopné potlačiť adhéziu buniek závislých od ľudského integrínud 9. Medzi týmito je Y 9 A 2 považovaný za najsľubnejšieho kandidátana protilátkový liek proti integrínu d 9, pretože inhibuje adhéziu buniek na osteopontín aj Tenascín-C.0007 Avšak, je potrebné poznamenať, že Y 9 A 2...

Modifikovaný ozubený mechanizmus

Načítavanie...

Číslo patentu: 286597

Dátum: 08.01.2009

Autor: Gacho Pavol

MPK: F16H 19/00, F01B 9/00

Značky: modifikovaný, mechanizmus, ozubený

Zhrnutie / Anotácia:

Modifikovaný ozubený mechanizmus vytvorený z dvoch ozubených hrebeňov (1, 2), jedného ozubeného segmentu (3, 4), dvoch tvarových častí (5) a dvoch vodiacich líšt. Ozubené hrebene (1, 2) sú vytvorené symetricky po stranách ozubeného segmentu (3, 4), ktorý sa otáča okolo stredu (S). Vzdialenosť vrcholov hláv zubov hrebeňov (1, 2) je 2rf, kde rf je polomer pätnej kružnice ozubenia segmentu (3, 4). Hrebene (1, 2) sú pevne spojené tvarovými časťami...

Spôsob produkcie požadovanej látky pomocou fermentačného procesu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16773

Dátum: 08.01.2009

Autori: Kadotani Naoki, Takeshita Ryo, Abe Kenji

MPK: C12N 1/21, C12P 13/04, C12N 15/09...

Značky: látky, produkcie, fermentačného, procesu, požadovanej, pomocou, spôsob

Text:

...d-amylázu V povrchovej vrstve buniek pre rozklad škrobu na glukózu a maltózu, ktorá je d-1,4 glukán a pripraviť baktérie aby ich zachytili na zvýšenie schopnosti produkovať aminokyseliny (Tateno, T., et al., Appl. Microbiol. Biotech., 74, 1213-1220 (2007.0008 Pokiaľ ide o maltózu, je známe, že maltóza sa zachytáva do buniek GlvC proteínom (PTS maltózový enzým IICB) kódovaným glvC génom Bacillus subtilis (B. subtilis) a prijatá...

Nový chinazolín-2,4-diónový derivát a medicínske kompozície s jeho obsahom na profylaxiu a liečenie chorôb mozgových nervov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12184

Dátum: 08.01.2009

Autori: Lee Eun Bang, Lee Chul Kyu, Kang Sin Cheol, Cho Il Hwan, Kim Won-seok

MPK: C07D 239/96

Značky: mozgových, profylaxiu, medicínske, liečenie, chorôb, obsahom, nervov, kompozície, nový, chinazolín-2,4-diónový, derivát

Text:

...v nervových bunkách indukuje deštrukciu Iipidovej membrány peroxidáciou lipidov, poškodenie nukleovej kyseliny kyslíkovými radikálmi, denaturáclu bielkovín a podobne. To vedie k fatálnemu poškodeniu esenciálnych faktorov pre prežitie buniek. Mnohl výskumníci uvádzajú, že ischémia vedie k nárastu aktívneho kyslíka v mozgu, k nárastu reaktívnych foriem kyslíka pri Parkinsonovej chorobe, Huntingtonovej chorobe a Alzheimerovej chorobe, k...

Reakčná nádoba na výrobu flegmatizovaných kovových práškov alebo práškov zliatin

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15885

Dátum: 08.01.2009

Autor: Baudis Ulrich Gerhard

MPK: C22B 34/10, B22F 1/00, B22F 9/20...

Značky: flegmatizovaných, reakčná, zliatin, práškov, nádoba, výrobu, kovových

Text:

...energie zvonka. Počiatočné vznietenie môže byť vyvolané chemicky, elektricky (žeravým drôtom alebo indukciou), alebo jednoducho silným ohriatím čiastkových oblastí zmesíkov/oxid kovu DE PS 96317. Preto sa tiež hovorí o vznietení hot - spot.Ako redukčné pece sa hodia plynom vykurované téglikové pece alebo elektricky vykurované pece. Inak hrá druh konštrukcie redukčnej pece len podradnú úlohu, teoreticky by mohla byť reakcia spustená...

Baliaci stroj s rotačnou platformou a sklopiteľným stĺpikom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15559

Dátum: 08.01.2009

Autor: Vailati Secondo

MPK: B65B 11/04

Značky: rotačnou, platformou, stĺpikom, baliaci, sklopiteľným, stroj

Text:

...podpery 5.0010 Obrázok 1 zobrazuje, že s ústredným telesom 1 a základne 1 je pevne spojené s koncovkou výplne 1 b, pričom spodný koniec stĺpika 4 je ukotvený pomocou pántu 6. Horizontálna os Y-Y výplne 1 b - ktorá je kolmá na os pántu 6 a beží cezstred rotačnej platfomwy 2 -je umiestnená pod uhlom voči hlavnej horizontálnej osi A-A baliaceho stroja, ktorá beží cez rovnaký stred rotačnej platformy 2 a cez stred0011 Výhodne, ako je...

Textilný polotovar s najmenej jedným povrchom vybaveným lepidlom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10305

Dátum: 08.01.2009

Autori: Ischtschuk Lars, Palinsky Andreas, Roth Ekkehard

MPK: C09J 4/00

Značky: najmenej, vybaveným, lepidlom, povrchom, textilný, jedným, polotovar

Text:

...s lepivým povrchom, ktorý je skladovateľný počas dlhšieho času a ktorý napriek svojej lepivosti pokiaľ je možné nemá žiadnynegatívny vplyv na pevnosť z neho vyrobených konštrukčných dielov vystužených vláknami.Podľa vynálezu sa táto úloha rieši znakmi vo význakovej časti nároku l. Výhodné vyhotoveniaČiastočným zosieťovaním najmenej nejakého podielu lepidla v nadväznosti na nanesenie lepidla na textilný polotovar nastáva znehybnenie lepidla....

Textilný rúrovitý kompresný výrobok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13893

Dátum: 07.01.2009

Autori: Convert Reynald, Cattiaux Gérard

MPK: D04B 9/52, A61F 13/08

Značky: kompresný, textilný, rúrovitý, výrobok

Text:

...celom alebo iba na časti ich obvodov tak, aby nešlo ooblast, oktorú sa chodidlo napriklad opiera.Ked je prvý kompresný prvok na končatine, druhý prvok, ktorý je pripojený k prvému prvku v spomenutej spojovacej oblasti, je už umiestnený vzhľadom na prvý prvok, čo uľahčuje správne uloženie na seba.Spojovacia oblast navyše tvorí blokovaciu oblast prvého prvku vzhľadom na druhý prvok,pričom takto bráni prvému prvku zošmyknút sa na druhý kompresný...

Funkcionalita extrakcie atribútu cache a inštrukcie pre ňu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10149

Dátum: 07.01.2009

Autori: Slegel Timothy, Greiner Dan

MPK: G06F 9/445

Značky: cache, inštrukcie, funkcionalita, atribútu, extrakcie

Text:

...hostíteľský počítačový systém 21 má pamät 22 prístupnú emulačnému procesoru 27. Vo vzorovom uskutočnení je pamät 27 rozdelená na časť pamäte 2 hostiteľského počítača a časť emulačných rutín 23. Pamäť 2 hostiteľského počítača je dostupná programom emulovaného hostiteľského počítača 21 podľa hostíteľskej počítačovej architektúry. Emulačný procesor 27 uskutočňuje natívne inštrukcie navrhnuté inštrukčné súbory inej architektúry, ako má emulovaný...

Vozidlo so striedavým kyvadlovým náhonom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5070

Dátum: 07.01.2009

Autor: Novák Pavel

MPK: B62M 1/00

Značky: náhonom, striedavým, vozidlo, kyvadlovým

Text:

...je cez štruktúru kĺbu prepojené. s riadiacim mechanizmom predných kolies vozidla.Prehľad obrázkov na výkresochObr. 1 je celkový pohľad na zostavu vozidla s kyvadlovým náhonom. Obr. 2 predstavuje detail zariadenia na odstránenie mŕtvej polohy kyvadlového mechanizmu.Príklady uskutočnenia technického riešeniaVozidlo so striedavým kyvadlovým náhonom, podľa obr. l pozostáva z rámu, kolies sedadla a kyvadlového náhonu, pričom na rám vozidla 3...

Univerzálny kompresor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5069

Dátum: 07.01.2009

Autor: Popovič Jozef

MPK: F01B 1/00

Značky: kompresor, univerzálny

Text:

...zostavený kompresor z. dvoch dvojvalcových kompresorov a tým vytvára štvorvalcový do V kompresor. Kľukové skrine sú zoskrutkované na hlavnej strednej doske a tým vytvárajú funkčný celok. Prenos krútiacej hnacej sily cez spojku, ozubené reťazové kolesa a galovu reťaz na samotné kľukove hriadele kompresorov. Hlawiým cieľom technického riešenia bolo dosiahnutie zrovnateľného výkonu oproti používaným kompresorom.Prehľad obrázkov na výkreseNa...

Trojbodový mikropriehybometer

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5068

Dátum: 07.01.2009

Autor: Kalaš Andrej

MPK: G01B 11/16

Značky: trojbodový, mikropriehybometer

Text:

...7, na jeho dolnej časti oproti nastavovacej skrutke 9 sú otvory 10 pre lanko 11, na ktorom sú meracie zavážia 12 s tým, že na dlhom ramene 13 dvojramennej páky 6 je hrot 14, nad ktorým je umiestnený kolik 15 upevnený na ramene 16, ktoré je spolu so zrkadlom 17 upevnené na osi 18, otočne uloženej v hrotových ložiskách 19 s tým, že základne teleso 1 je upevnené na stĺpoch 20 pevne spojených so základnou doskou 21, na ktorej je otočne vertikálne...

Spôsob elektronického podpisovania, zapojenie na podpisovanie a nosič privátneho kľúča

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5067

Dátum: 07.01.2009

Autor: Ohrablo Michal

MPK: H04L 9/32, H04L 9/00

Značky: spôsob, zapojenie, elektronického, podpisovanie, nosič, kľúča, privátneho, podpisovania

Text:

...a SMS bránu do mobilnej telefónnej siete na číslo mobilného telefónu 5 užívateľa. Mobilný telefón 5 prijme odtlačok v podobe SMS správy, identifikuje formát tej to správy ako fomiát odtlačku a zobrazí ho na displeji mobilného telefónu 5. Odtlačok je tiež zobrazený na obrazovke počítača. Užívateľ porovná zhodu týchto odtlačkov, môže priamo priložiť mobilný telefón 5 k obrazovke počítača, aby si vizuálny úkon porovnania uľahčil. Ak skonštatuje...

Elektromagnetický generátor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5066

Dátum: 07.01.2009

Autor: Novák Pavel

MPK: H02K 21/00, H02K 19/16

Značky: elektromagnetický, generátor

Text:

...a transfonnovať. Pri transformácii sa využíva meniaci sa magnetický tok pre indukčné budenie prúdu.Elektromagnetický generátor sa skladá z pemianentného magnetu, a protíľahlého elektromagnetu, ktorého podstata spočíva v tom že v priestore medzi magnetom a elektromagnetom sa pohybuje otočne uložený disk ktorý periodicky prerušuje alebo tlmí magnetický tok medzi magnetom a elektromagnetom a tým indukuje pulzačné elektricke napätie na...

Manipulačný rám dosky plošného spoja

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5065

Dátum: 07.01.2009

Autor: Hrčka Jozef

MPK: H05K 7/18, H05K 7/00

Značky: spoja, dosky, manipulačný, plošného

Text:

...riešeniaV príklade l podľa obrázku 1 až 5 je manipulačný rám 1 dosky 5 plošných spojov Vyhotovený frézovaním z plochého nekovového materiálu. Má štyri navádzače 3 vyrobene z plechu, pričom navádzače 3 majú priebežnú tvarovanú drážku s odstupňovanou šírkou. Plech navádzača 3 je ohnutý do uhla 60 stupňov. Spodnou časťou je uavádzač 3 pripevnený skrutkovým spojom 6 do otvoru v ráme 1. V šikmo vyčuievajúcej časti navádzača 3 je k nemu...

Zariadenie podvozka koľajových vozidiel, najmä električiek

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5064

Dátum: 07.01.2009

Autor: Vašíček Jaroslav

MPK: B61C 15/00

Značky: podvozka, zariadenie, električiek, koľajových, najmä, vozidiel

Text:

...plochu okolesníka 112. Potrubia 441 sú výhodne tvarované tak, že dĺžka všetkých štyroch potrubí 441 obsluhujúcich jednu nápravu je rovnaká.Na neznázomenom zásobníku mazivá mazacej pumpy 42 je umiestnená rýchlospojka 423 na doplňovanie zásobníka mazivorn. Zásobník maziva je opatrený snímačmi maximálnej a minimálnej hladiny maziva. Na vetvu 411 vzduchového potrubia pred zrniešavačom 43 je pripojená rýchlospojka 414 na pripojenie vonkajšieho...

Pomôcka na chodenie najmä pre dospelých pacientov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5063

Dátum: 07.01.2009

Autor: Chanečka Viliam

MPK: A61H 3/00

Značky: pomôcka, dospelých, najmä, chodenie, pacientov

Text:

...a sedlu si nevyžaduje vloženie osoby zhora.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou obrázkov l až 4, kde na obr. 1 je znázornená pomôcka s otvoreným nosným obvodovým rámom a zvesenou prednou časťou pružného sedla.Na obrázku 2 je vyobrazený detail pomôcky na chodenie najmä pre dospelých pacientov v polohe s uzavretým nosným obvodovým rámom.Na obrázku 3 je vyobrazená osoba V pomôcke na chodenie s...

Nafukovací objekt, bludisko, najmä ako atrakcia na zábavu a súťaženie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5062

Dátum: 07.01.2009

Autor: Holý Peter

MPK: A63J 11/00, E04H 3/10, A63G 31/00...

Značky: objekt, atrakcia, nafukovací, súťaženie, bludisko, zábavu, najmä

Text:

...na použitie vo všeobecnosti pre nafukovadlá, ako sú známe nafukovadlá pre zábavu alebo reklamné použitie. Rovnako na spájanie dielov nafukovacieho objektu, bludiska, je možné použiť akékoľvek známe, dostupné spôsoby alebo technológie používané na spájanie, konštrukcií, resp. dielov známych nafukovadiel pre zábavu alebo reklamné použitíe.Nafukovací objekt, bludisko je používané nasledovným spôsobom. Osoby, účastníci súťaže, a pod. sa pohybujú...

Herná miestnosť

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5061

Dátum: 07.01.2009

Autor: Skrip Juraj

MPK: A63C 19/00, E04H 3/10, A63B 71/04...

Značky: miestnosť, herná

Text:

...tlmiacim materiálom.Hráči odrážajú loptu len otvorenou dlaňou alebo jej zadnou časťou. Snažia sa dať protihráčom maximálny počet gólov. Víťazom je súťažiaci hráč, ktorý dostane najmenej gólov.Hru zahajuje rozhodca, ktorý tiež rieši priestupky a tresty hráčov.Bola vytvorená hemá miestnosť (obr. 2) na loptovú odrážaciu športovú hru určenú na dosialmutie psychickej pohody pri znižovaní nadváhy pre deti i dospelých podľa toho technického...

Kladkový systém na posilňovacie stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5060

Dátum: 07.01.2009

Autor: Kavuljak Ondrej

MPK: A63B 21/06, A63B 23/00

Značky: posilňovacie, systém, stroje, kladkový

Text:

...zväčšenie sily na tiahle). Na obr. 5 je znázomené využitie dvoch pevných kladiek pripevnených o dolný nosnlk a dvoch voľných kladiek s jedným tiahlom, kde článková reťaz je upevnená odolný nosník (štvomásobné zväčšenie sily na tiahle). Na obr. 6 je znázomené využitie troch pevných kladiek pripevnených na horný nosník a dvoch tiahiel, kde jedno tiahlo je spojené s jednou voľnou kladkou (dvojnásobne zväčšenie sily na tiahle) a druhe tiahlo...

Tonikum na tráviace šťavy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5059

Dátum: 07.01.2009

Autor: Osztoš Ladislav

MPK: A61K 36/00

Značky: tonikum, stavy, tráviace

Text:

...mäty priepomej 10 g a 1500 ml 55 -ného liehu, pričom sa najemno (ako hrach) drvené a navážené koreňové drogy spolu s nadrobno rezanou a naváženou vňaťovou drogou voľne naložia do pohára a zalejú sa 1500 ml 55 -ného liehu tak, aby drogy boli pod liehom. Pohár sa viečkom alebo iným spôsobom vzduchotesne uzavrie a na 10 dní sa prikrytý pred svetlom odloží na teplé miesto do 25 °C macerovať. Počas macerovania sa obsahom každý deň 2 - 3 x potrepe....

Sušené kozie mlieko so zvýšenými výživnými a podpornými účinkami na ľudský organizmus

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5058

Dátum: 07.01.2009

Autor: Janečková Jana

MPK: A23C 1/00, A23C 9/00, A23C 9/152...

Značky: podpornými, výživnými, zvýšenými, organizmus, mlieko, účinkami, sušené, ĺudský, kozie

Text:

...voľných radikálov, pomáha predchádzať srdcovým ochoreniam a udržiavať zdravý cievny systém i zlepšuje okysličenie všetkých jeho tkanív. V spojení s mikroorganizmami, inulinom, vápnikom a chrómom má kladný komplexný účinok najmä pre ľudí s ochoreniami tráviaceho a zaživacieho traktu, čriev, pričom i keď znižuje chuť do jedla má zložky nápomocné metabolizmu základných živín, zlepšujúce ich využitie a napomáha stabilizovať hladinu krvného...

Zmes na bryndzovú nátierku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5057

Dátum: 07.01.2009

Autor: Droppa Dušan

MPK: A23C 19/00, A23C 23/00

Značky: nátierku, bryndzovú

Text:

...knihách.Rozšírenie doterajšej ponuky poskytuje zmes na bryndzovú nátierku, ktorej podstata spočíva V tom, že obsahuje bryndzu a zvyšok tvorí zmes potravinových a chuťových prísad v množstve do 55 hmotnosti. Zmes potravinových a chuťových prísad je tvorená najmä stolovým olejom v množstve najviac 4 hmotnosti, pitnou vodou V množstve najviac 13 hmotnosti, zemiakovou múčkou v množstve najviac 6 hmotnosti, sušenou srvátkou v množstve...

Pleťová maska na regeneráciu a omladzovanie pokožky najmä tváre, krku a hornej časti hrude

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5056

Dátum: 07.01.2009

Autori: Holý Bohdan, Nejdková Alena, Zelenková Hana

MPK: A61K 31/352, A61K 31/4415, A61K 31/375...

Značky: pleťová, hrude, najmä, maska, pokožky, částí, tvare, regeneráciu, omladzovanie, hornej

Text:

...prejavov stamúcej kože - vrások, stareckých škvŕn,straty elasticity, ale rovnako pre korekciu prejavov problémovej kože - akné, jaziev, striae, celulitídy alebo abnormálnej pigmentácie.Pleťová maska bola sledovaná a vyhodnocovaná v rámci multicentrickej medzinárodnej štúdie V roku 2006 na troch pracoviskách - DOST Svidnik, MUDr. Hana Zelenková, CSc Kožná a korektívna ambulancia Žilina, MUDr. Alena Nejdková, Bohdan Hollý Kožná a korektívna...

Systém na výrobu optickej zobrazovacej jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14273

Dátum: 07.01.2009

Autori: Koshio Satoru, Kitada Kazuo, Nakazono Takuya, Yura Tomokazu

MPK: G09F 9/00, B29D 11/00, B65H 23/28...

Značky: zobrazovacej, optickej, výrobu, systém, jednotky

Text:

...TÝMTO VYNÁLEZOM0009 Ako spôsob rezania optickej fólie sa navrhuje spôsob delenia optickej fólie a lepiacej vrstvy citlivej na tlak bez narezania odnímateľnej fólie nalaminovanej na optickej fólii-3 s lepiacou vrstvou citlivou na tlak vloženou uprostred, a odlepenie odnímateľnej fólie od optickej fólie pred procesom pripájania apljkovaným na substrát displeja.0010 Avšak, vo vyššie uvedenom spôsobe, v prípade, že dráha posuvu po ktorej...

Metóda na prípravu Fc-heterodimérnych protilátok s použitím efektu elektrostatického ťahu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20458

Dátum: 06.01.2009

Autori: Pentony Martin, Wittekind Michael, Kannan Gunasekaran, Yan Wei

MPK: C07K 16/46, A61K 38/00

Značky: metoda, efektu, elektrostatického, přípravu, protilátok, použitím, ťahu, fc-heterodimérnych

Text:

...a kol. 1989 Atwell, Ridgway a kol. 1997). Navyše k týmto mutáciám bol taktiež menený pomer DNA s cieľom maximalizovať výťažok (Merchant, Zhu a kol. 1998). Technika gombíkov-do-dierok je opísaná v US patentoch č. 5 731 168 a 7 183 076.0006 Táto prihláška vynálezu opisuje stratégiu pre zmenu interakcie domén protilátky,napríklad zmenu CH 3 domény na zníženie schopnosti domény interagovať sama so sebou, to znamená tvoriť homodiméry....

Dynamický preklad adries s ochranou vyzdvihovania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14022

Dátum: 05.01.2009

Autori: Gainey Charles, Webb Charles, Greiner Dan, Pfeffer Erwin, Slegel Timothy, Heller Lisa, Osisek Damian

MPK: G06F 12/10, G06F 12/14

Značky: vyzdvihovania, adries, ochranou, preklad, dynamický

Text:

...úplne odlišného priestoru adries pre každého užívateľa, a teda vytvorenia úplného odizolovania,alebo môže byť namapovaním časti každého priestoru adries na jedinú spoločnú úložnú oblasť poskytnutá zdielaná oblasť. Sú tiež poskytnutéinštrukcie, ktoré umožňujú semi-privilegovanému programu pristupovať k viac než len jednému takému priestoru adries.0005 Dynamický preklad adries sa stará o preklad virtuálnych adries z niekoľkých rôznych...

Dynamický preklad adries s riadením formátu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13934

Dátum: 05.01.2009

Autori: Heller Lisa, Greiner Dan, Slegel Timothy, Webb Charles, Osisek Damian, Pfeffer Erwin

MPK: G06F 12/10

Značky: dynamický, formátů, adries, preklad, riadením

Text:

...poskytnutí úplne odlišného priestoru adries pre každého užívateľa, a teda vytvorenia úplného odizolovania,alebo môže byť namapovaním časti každého priestoru adries na jedinú spoločnú úložnú oblasť poskytnutá zdielaná oblasť. Sú tiež poskytnutéinštrukcie, ktoré umožňujú semi-privilegovanému programu pristupovať k viac než len jednému takému priestoru adries.0005 Dynamický preklad adries sa stará o preklad virtuálnych adries z niekoľkých...

Dynamický preklad adries so správou rámca

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11721

Dátum: 05.01.2009

Autori: Heller Lisa, Sittmann Iii Gustav, Osisek Damian, Gainey Charles, Greiner Dan, Slegel Timothy

MPK: G06F 12/14, G06F 9/30, G06F 12/10...

Značky: správou, adries, preklad, dynamický, rámca

Text:

...úplného odizolovania, alebo môže byť namapovanim časti každého priestoru adries na jedinú spoločnú úložnú oblasť poskytnutá zdielaná oblasť. Sú taktiež poskytnuté inštrukcie, ktoré umožňujúsemi-privilegovanému programu pristupovať kviac než len jednému takému0005 Dynamický preklad adries sa stará o preklad virtuálnych adries zniekoľkých rôznych priestorov adries. Tieto priestory adries sa nazývajú primárny priestor adries, sekundárny...

Kapota automobilu obsahujúca obloženie kapoty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7731

Dátum: 05.01.2009

Autori: Jeanneau Clément, Gourvennec Thibault

MPK: B60R 21/00, B62D 25/00

Značky: obloženie, automobilů, kapota, obsahujúca, kapoty

Text:

...je zrealizované v medziľahlej stene v predĺžení pásu.Spojenie pásu s prvou stenou nezvyšuje na tomto mieste tuhosť obloženía kapoty.Predložený vynález rovnako pokrýva vozidlo, ktoré má začlenenú takúto kapotu.Vynálezu bude možné lepšie porozumieť, a ďalšie ciele, charakteristiky, detaily a výhody jeho sa prejavia zreteľnejšie vo vysvetľujúcom opise, ktorý bude nasledovať a jevyhotovený s odkazom na pripojené schematické obrázky, dané výhradne...

Použitie neiónového hydrofilného polyméru na výrobu farmaceutickej kompozície

Načítavanie...

Číslo patentu: 286596

Dátum: 02.01.2009

Autori: Shah Rajen, Patel Arun, Sandry Roy

MPK: A61K 31/351, A61K 31/38, A61K 31/21...

Značky: polymerů, výrobu, použitie, neiónového, hydrofilného, kompozície, farmaceutickej

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa použitie neiónového hydrofilného polyméru zvoleného zo skupiny obsahujúcej hydroxyetylcelulózu, hydroxypropylcelulózu a polyetylénoxid na výrobu farmaceutickej kompozície, ktorá obsahuje fluvastatin alebo jeho farmaceuticky prijateľnú soľ a hydroxypropylmetylcelulózu na znižovanie hladiny cholesterolu v plazme u ľudí.

Farmaceutická kompozícia

Načítavanie...

Číslo patentu: 286595

Dátum: 02.01.2009

Autori: Sandry Roy, Patel Arun, Shah Rajen

MPK: A61K 31/351, A61K 31/21, A61K 31/366...

Značky: kompozícia, farmaceutická

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa pevná orálna dávkovacia forma farmaceutických kompozícií s postupným uvoľňovaním farmaceuticky účinného činidla, ktoré obsahujú terapeutické množstvá farmaceuticky účinného činidla, hydroxypropylmetylcelulózu a neiónový hydrofilný polymér zvolený z množiny zahŕňajúcej hydroxyetylcelulózu, ktorá má číselnú strednú molekulovú hmotnosť 90 000 až 1 300 000, hydroxypropylcelulózu, ktorá má číselnú strednú molekulovú hmotnosť 370 000 až 1...

Zariadenie na výrobu studenej vody na chladenie priestorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 286594

Dátum: 02.01.2009

Autor: Doerk Horst

MPK: F25B 39/04, F28B 9/00, F25B 6/00...

Značky: výrobu, zariadenie, studenej, chladenie, priestorov

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané zariadenie na výrobu studenej vody na chladenie priestorov najmä chladiacimi plochami (11) a chladičmi vo vybaveniach budov. Zariadenie zahŕňa chladiaci okruh (1) chladiaceho zariadenia a odparovací chladič (14), cez ktorý preteká chladiaca kvapalina a prúd vzduchu. Do chladiaceho prúdu vzduchu odparovacieho chladiča (14) sa môže vstrekovať voda a chladiaca kvapalina (4) prúdi cez tepelný výmenník (23) alebo priamo do medzizásobníka...

Spôsob prípravy nekryštalickej vápenatej soli atorvastatínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286593

Dátum: 02.01.2009

Autor: Sorsak Gorazd

MPK: C07D 405/00, C07D 207/00

Značky: spôsob, přípravy, nekryštalickej, vápenatej, atorvastatínu

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob konvertovania medziproduktu v syntéze atorvastatínu so všeobecným vzorcom (I) alebo laktónu atorvastatínu na nekryštalickú vápenatú soľ atorvastatínu, kde A znamená bežnú chrániacu skupinu alebo separované chrániace skupiny pre dihydroxyskupinu a B znamená chrániacu skupinu pre karboxylovú kyselinu. Vápenatá soľ atorvastatínu, látka známa pod chemickým názvom hemivápenatá soľ [(R-(R*,R*)]-2-(4-fluórfenyl)-b,...

Derivát epotilónu, farmaceutický prostriedok s jeho obsahom a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286592

Dátum: 02.01.2009

Autori: Kim Soong-hoon, Vite Gregory, Borzilleri Robert, Johnson James

MPK: C07D 225/00, C07D 313/00, A61K 31/425...

Značky: farmaceutický, použitie, obsahom, derivát, prostriedok, epotilónu

Zhrnutie / Anotácia:

Deriváty epotilónu všeobecného vzorca (V), kde význam substituentov je uvedený v opise. Opísaný je farmaceutický prostriedok obsahujúci derivát epotilónu a farmaceuticky prijateľný nosič. Deriváty epotilónu nachádzajú použitie pri výrobe liečiva na liečenie rakoviny.

Herbicídna zmes obsahujúca 3-heterocyklyl-substituovaný benzoylový derivát a pomocnú látku, spôsob jej prípravy a spôsob ničenia nežiaducej vegetácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286591

Dátum: 02.01.2009

Autori: Otten Martina, Bratz Matthias, Berghaus Rainer, Sievernich Bernd, Kibler Elmar, Vantieghem Herve

MPK: A01N 43/72

Značky: pomocnú, spôsob, nežiaducej, 3-heterocyklyl-substituovaný, benzoylový, látku, derivát, obsahujúca, vegetácie, herbicídna, ničenia, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicídna zmes obsahuje a) 3-heterocyklyl-substitutovaný benzoylový derivát vzorca (I), v ktorom premenné majú nasledujúce významy: R1 znamená chlór, metyl R2 znamená metylsulfonyl R3 predstavuje vodík X znamená 4,5-dihydroizoxazolyl R4 predstavuje pyrazol vzorca (II), ktorý je pripojený v polohe 4, pričom R5 znamená vodík, R6 predstavuje metyl, alebo ich soli, ktoré sú priaznivé pre životné prostredie, b) pomocnú látku, ktorá zahrnuje: i)...

Spôsob indukcie rezistencie rastlín proti vírusom

Načítavanie...

Číslo patentu: 286590

Dátum: 02.01.2009

Autori: Conrath Uwe, Köhle Harald, Seehaus Kai

MPK: A01G 7/00, A01N 37/36, A01N 37/44...

Značky: spôsob, rezistencie, vírusom, rastlín, proti, indukcie

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob indukcie rezistencie rastlín proti vírusom, ktorý je charakterizovaný tým, že rastliny, pôda alebo semená sa ošetria s účinným množstvom zlúčeniny, ktorá sa absorbuje v rastlinách alebo semenách, pričom touto zlúčeninou je zlúčenina vzorca (I), v ktorom: X znamená halogén, C1-C4-alkylovú skupinu alebo trifluórmetylovú skupinu m znamená 0 alebo 1 Q predstavuje C(=CH-CH3)-COOCH3, C(=CH-OCH3)-COOCH3, C(=N-OCH3)-CONHCH3,...

Substancie na použitie v liečbe psoriázy

Načítavanie...

Číslo patentu: 286589

Dátum: 02.01.2009

Autor: Di Napoli Guido

MPK: A61K 31/00, A61P 17/00, A61K 31/185...

Značky: použitie, liečbe, psoriázy, substancie

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa použitie diacereinu alebo jeho farmaceuticky prijateľného derivátu na výrobu farmaceutického preparátu na liečbu psoriázy alebo ochorení s ňou spojených, ako je napríklad psoriatická artritída.