Archív za 2009 rok

Strana 63

Spôsob prípravy derivátov distamycínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286610

Dátum: 22.01.2009

Autori: Caldarelli Francesco, Ceriani Lucio, Candiani Ilaria

MPK: C07D 207/00

Značky: distamycínu, přípravy, spôsob, derivátov

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob prípravy derivátov distamycínu všeobecného vzorca (I), kde R je atóm brómu alebo chlóru, alebo jeho farmaceuticky prijateľnej soli, s vysokým výťažkom a čistotou a bez nutnosti uskutočnenia množstva krokov a/alebo izolácie množstva medziproduktov, čo by inak mohlo viesť k vzniku nežiadúcich vedľajších produktov. Zlúčeniny všeobecného vzorca (I) sú látky s významným protinádorovým účinkom.

4-Pyridinónové zlúčeniny a ich použitie pri liečbe rakoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13329

Dátum: 22.01.2009

Autori: Borzilleri Robert, Cai Zhen-wei

MPK: C07D 401/12, A61P 35/00, A61K 31/4427...

Značky: rakoviny, liečbe, zlúčeniny, použitie, 4-pyridinónové

Text:

...nie sú inak obmedzené V konkrétnych prípadoch)buď jednotlivo alebo ako časť väčšej skupiny.0012 Termín alkyl a alk odkazuje na rozvetvený alebo nerozvetvený reťazec alkánového (uhľovodíkového) radikálu obsahujúceho od J. do 12 uhlíkových atómov, výhodne od . do 6 uhlíkových atómov, a výhodnejšie od 1 do 4 uhlíkových atómov. Príkladné alkyl a/alebo alk skupiny zahrnujú, ale nie obmedzujúco, napríklad, metyl, etyl, propyl, izopropyl,...

Spôsob predbežnej úpravy lignocelulózového materiálu so zreteľom na výrobu bioetanolu a spôsob výroby bioetanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17199

Dátum: 22.01.2009

Autori: Delmas Michel, Benjelloun Married Mlayah Bouchra

MPK: C12P 7/08, D21C 3/04, C08B 37/14...

Značky: lignocelulózového, bioetanolu, výroby, predbežnej, výrobu, spôsob, materiálů, úpravy, zreteľom

Text:

...škrobu, obilných zŕn alebo zemiakov.0011 Vzávislosti na počiatočnej rastlinnej surovine, spôsob výroby bioetanolu všeobecne zahŕňa tri veľké hlavné skupiny operácií, t.j. postupne A) prípravu zápary potom B) fermentáciu zápary za účelom získania fermentovanejzápary potom D) destíláciu fermentovanej zápary za účelom výroby bioetanolu.0012 K týmto trom veľkým skupinám operácií je možné pridať štvrtú všeobecnú skupinu operácií E), ktorá...

Zariadenie a metóda na výrobu kovových nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12517

Dátum: 22.01.2009

Autor: Coates Michael Jonathan

MPK: B21D 51/26

Značky: výrobu, nádob, zariadenie, metoda, kovových

Text:

...vedie k úniku vzduchu do okolia, napríklad okolo okrajov plechovice a počas pohybu plechovice. Ako je to uvedené vyššie s odkazom na patent EP 1308225 B (DELAWARE CAPITAL FORMATION),tesnenia je možné vytvoriť iba cez malý oblúk potrubia. Ďalej tento patent používa dve tlakové hlavice, ktoré vyžadujú dva distribučné systémy. Toto duplikovanie technického vybavenia mánásledne podstatné nároky na údržbu.0007 Tento vynález sa snaží ponúknuť...

Mobilná zdvíhacia zostava

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15108

Dátum: 22.01.2009

Autori: Carr Andrew Laurence, Carr Symond Anthony

MPK: B62B 3/065, B60P 3/022, B60P 1/02...

Značky: mobilná, zdvíhacia, zostava

Text:

...6, ktoré sú usporiadané ako dva páry (8 a 10) zdvíhacích zariadeni 6 rozmiestnené po dĺžke rámu 2 konštrukcie, ktorý je v príklade uskutočnenia znázornenom na obr. 1 obdĺžnikový.0009 Vniektorých príkladoch uskutočnenia môžu zdvíhacie zariadenia 6 každé zahŕňať hydraulický zdvihák pre naddvihovanie alebo znižovanie príslušného zdvíhacieho zariadenia. Tieto zdvíhacie zariadenia 6 môžu byť individuálne ovládateľné tak, že konštrukčný prvok...

Spracovanie odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14447

Dátum: 22.01.2009

Autor: Mcveigh David Creighton

MPK: C05F 17/02, B09B 3/00, E04B 7/16...

Značky: spracovanie, odpadů

Text:

...pružných tesnení 50. Medzera 46 má dostatočnú šírku, aby dovolila prevádzkovému ramenu 34 obracacieho stroja prechádzať a povaha.3 tesneni 50 je taká, že ich rameno 34 môže odtláčať nabok keď obracací stroj ide po dĺžke komory a potom sa znovu zatvorí ked rameno prešlo. Týmto spôsobom, dokonca keď sa obracia odpad v komore. komora zostáva v podstate utesnená a nie je potreba otvárať a zatvárať strechu, aby sa umožnilo uskutočniť...

Prírubové puzdro, spôsob jeho výroby a tvárniace zariadenie na výrobu prírub na puzdre

Načítavanie...

Číslo patentu: 286633

Dátum: 21.01.2009

Autori: Kirchhof Klaus, Valasiadis Konstantinos

MPK: F16C 33/04, B21D 53/10

Značky: výrobu, zariadenie, tvárniace, puzdro, přírubové, přírub, spôsob, puzdre, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané prírubové puzdro (10) s najmenej jednou tvarovanou prírubou (13), ktoré nemá žiadnu stykovú medzeru, prípadne má kontrolovane nastavenú šírku stykovej medzery. Príruba (13) má na najmenej dvoch miestach rozdelených v obvodovom smere cez prírubu aspoň v kovovej vrstve (17) prehĺbeniny zatláčajúce materiál (16, 16', 16'', 16''') na natiahnutie príruby v obvodovom smere. Pri spôsobe výroby takých prírubových puzdier (10) je okraj puzdra...

Použitie protilátok na vakcináciu proti nádorovým ochoreniam

Načítavanie...

Číslo patentu: 286627

Dátum: 21.01.2009

Autori: Eckert Helmut, Loibner Hans

MPK: A61K 39/39, A61P 35/00, A61K 39/395...

Značky: protilátok, vakcináciu, ochoreniam, nádorovým, proti, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané použitie protilátok, ktoré sú namierené proti humánnym antigénom bunkovej membrány, na výrobu farmaceutického prípravku na vakcináciu proti nádorovým ochoreniam.

Farmaceutický prípravok na báze omeprazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286625

Dátum: 21.01.2009

Autori: Josefsson Lars, Erikson Magnus

MPK: A61K 31/4427, A61K 31/44, A61K 47/38...

Značky: farmaceutický, prípravok, omeprazolu, báze

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú entericky obalené farmaceutické prípravky na báze omeprazolu, ktoré ako spojivo a/alebo zložku vrstvy oddeľujúcej enterickú obalovú vrstvu prípravku od centrálneho materiálu obsahujúceho omeprazol obsahujú hydroxypropylmetylcelulózu (HPMC) nízkej viskozity so špecifickou teplotou zákalu, postupy na ich výrobu, ich použitie na výrobu liečiv na liečenie gastrointestinálnych chorôb a použitie HPMC nízkej viskozity so špecifickou...

Spôsob a zariadenie na liatie/nízkotlakové liatie spodkom predovšetkým zliatin ľahkých kovov

Načítavanie...

Číslo patentu: 286624

Dátum: 21.01.2009

Autori: Müller Wolfgang, Fischer Alexander

MPK: B22D 18/04

Značky: zliatin, spôsob, zariadenie, predovšetkým, liatie, ľahkých, spodkom, kovov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob liatia/nízkotlakového liatia spodkom sa uskutočňuje v zariadení realizovanom s lejacou pecou (81) usporiadanou pod lejacím stolom (51) a so stúpacou rúrkou (83), ktorá má výstupný otvor (99), s lejacou formou s dolu usporiadaným vtokovým otvorom (79) a s posúvačovým uzáverom (11). V posúvačovom uzávere (11) sa dve priamo na seba nadväzujúce časti s priechodnými otvormi (15, 17) priechodného kanálu bezprostredne po liatí ešte pri tekutej...

Spôsob a zariadenie na liatie/nízkotlakové liatie spodkom najmä zliatin ľahkých kovov

Načítavanie...

Číslo patentu: 286623

Dátum: 21.01.2009

Autori: Fischer Alexander, Müller Wolfgang

MPK: B22D 18/04

Značky: spodkom, kovov, ľahkých, zariadenie, spôsob, zliatin, najmä, liatie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob liatia/nízkotlakového liatia spodkom najmä zliatin ľahkých kovov sa uskutočňuje v zariadení s lejacím stolom (11) vybaveným priechodným otvorom (12), s lejacou pecou (21), umiestnenou pod lejacím stolom (11), so stúpajúcou rúrkou (22), ktorá má hore otvorený výstupný otvor (24), s lejacou formou (1, 2) so základnou doskou (30), ktorá má smerom dole otvorený vtokový otvor (31, 32). Výstupný otvor (24) sa tesne nasadí zdola na priechodný...

Žiaruvzdorná doska posúvača

Načítavanie...

Číslo patentu: 286622

Dátum: 21.01.2009

Autori: Boisdequin Vincent, Rothfuss Hans

MPK: B22D 41/22

Značky: žiaruvzdorná, doska, posúvača

Zhrnutie / Anotácia:

Žiaruvzdorná doska (1) posúvača, opísaná pozdĺžnym obdĺžnikom (R) majúcim dve strany rovnobežné so smerom jeho dlhších strán, je vybavená lejacím otvorom (3) umiestneným excentricky v strede medzi rovnobežnými stranami obdĺžnika (R) a opísaným kružnicou (C) so stredom (4), pričom obdĺžnik (R) je rozdelený na štyri kvadranty pomocou dvoch kolmých priamok (5, 6) pretínajúcich sa v strede (4) kružnice (C), pričom jedna priamka (6) z týchto priamok...

Farmaceutický prostriedok obsahujúci kombináciu tramadolového materiálu a antikonvulzívneho činidla, táto kombinácia a jej použitie na výrobu liečiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 286621

Dátum: 21.01.2009

Autori: Codd Ellen, Rogers Kathryn, Martinez Rebecca

MPK: A61K 31/00, A61K 31/135, A61K 31/185...

Značky: výrobu, prostriedok, kombináciu, farmaceutický, použitie, kombinácia, antikonvulzívneho, materiálů, činidla, tramadolového, liečivá, obsahujúci, táto

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú kombinácie tramadolového materiálu a antikonvulzívneho činidla zvoleného zo súboru pozostávajúceho z topiramátu, gabapentínu, lamotrigínu a (S)-1-(2-chlórfenyl)-1,2-etándiol-2-karbamátu, použitie týchto kombinácií na výrobu liečiv na liečenie bolesti alebo neurologických alebo psychiatrických ochorení u cicavcov a farmaceutické prostriedky s ich obsahom. Tramadolový materiál a antikonvulzívne činidlo sú v uvedených kombináciách...

2,3-Benzodiazepínové deriváty, ich použitie a farmaceutické kompozície s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 286620

Dátum: 21.01.2009

Autori: Hársing László Gábor, Szabó Géza, Greff Zoltán, Ling István, Martonné Markó Bernadett, Rátkai Zoltán, Lévay György, Barkóczy József, Gigler Gábor, Végh Miklós, Szénasi Gábor, Simig Gyula

MPK: C07D 243/00, A61P 25/00, A61K 31/551...

Značky: farmaceutické, deriváty, 2,3-benzodiazepínové, použitie, kompozície, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú 2,3-benzodiazepínové deriváty všeobecného vzorca (I) a farmaceutické prípravky obsahujúce ich ako aktívnu zložku. Zlúčeniny majú antispastické neuroprotektívne vlastnosti a pôsobia ako svalové relaxans. Vo všeobecnom vzorci (I) X reprezentuje atóm vodíka, atóm chlóru alebo metoxyskupinu Y znamená atóm vodíka alebo atóm halogénu, Z znamená metylovú skupinu alebo atóm chlóru, substituent R je C1-4alkylová skupina alebo skupina...

Substituované deriváty 2-pyridín-cyklohexán-1,4-diamínu, spôsob ich výroby, liečivá obsahujúce tieto látky a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286617

Dátum: 21.01.2009

Autori: Heller Barbara, Buschmann Helmut, Maul Corinna, Sundermann Bernd

MPK: A61K 31/435, C07D 213/00, A61P 25/00...

Značky: tieto, 2-pyridín-cyklohexán-1,4-diamínu, látky, deriváty, obsahujúce, výroby, použitie, liečivá, substituované, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú substituované deriváty 2-pyridín-cyklohexán-1,4-diamínu, spôsob ich výroby, liečivá obsahujúce tieto zlúčeniny a použitie substituovaných derivátov 2-pyridín-cyklohexán-1,4-diamínu na výrobu liečiv.

Substituované N-[(aminoiminometyl)fenyl]propylamidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 286615

Dátum: 21.01.2009

Autori: Spada Alfred, Gong Yong, Pauls Heinz, Mcgarry Daniel, Klein Scott, Guertin Kevin

MPK: A61K 31/415, A61K 31/21, A61K 31/403...

Značky: n-[(aminoiminometyl)fenyl]propylamidy, substituované

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú substituované N-[(aminoiminometyl)fenyl]propylamidy, ktoré sú účinné ako inhibítory koagulačného faktora Xa, a farmaceutický prostriedok s ich obsahom. Uvedené zlúčeniny sú vhodné na antikoagulačnú terapiu pri rôznych kardiovaskulárnych ochoreniach.

Vláknitý stužujúci materiál do živicových zmesí, spôsob výroby materiálu, jeho použitie a živicová zmes na povrchy ciest

Načítavanie...

Číslo patentu: 286614

Dátum: 21.01.2009

Autori: Ferrante Antonio, Rossi Francesco

MPK: E01C 7/00, C04B 26/00, C04B 14/38...

Značky: materiál, stužujúci, živicových, povrchy, ciest, živicová, spôsob, zmesí, materiálů, použitie, vláknitý, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vláknitý stužujúci materiál do živicových zmesí používaných na povrchy ciest, získaný predovšetkým zo sklených vlákien (2), s priemerom väčším ako päť mikrometrov a dĺžkou väčšou ako šesť milimetrov, pričom obsahuje zmes sklených vlákien (2) s rôznymi priemermi upravenými do formy vločiek. Výhodne sa použijú fragmenty sklených priadzí (3) alebo fragmenty sekaných priadzí. Spôsob výroby zahrnuje selekčný krok (4), v ktorom sa vyberú sklené...

Farmaceutický prostriedok obsahujúci cyklosporín

Načítavanie...

Číslo patentu: 286613

Dátum: 21.01.2009

Autori: Neuer Klaus, Walch Hatto, Petszulat Monika

MPK: A61K 47/14, A61K 31/435, A61K 38/12...

Značky: prostriedok, cyklosporín, farmaceutický, obsahujúci

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutický prostriedok na perorálne podávanie obsahuje cyklosporín alebo makrolid ako účinné zložky a polyetoxylovanú nasýtenú mastnú hydrokyselinu.

Hracie a/alebo zábavné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16730

Dátum: 21.01.2009

Autor: Gawel Marek

MPK: G07F 17/32

Značky: zábavné, hracie, zariadenie

Text:

...plochy herného stola). Pripadne sa pri danej zasunutej polohe môže obrazovka v plnej miere zasunúť pod úroveň rovinypanela zariadenia, pričom vzniknutý otvor sa môže uzavrieť pomocou príklopu.Uprednostňuje sa však prvý spomínaný typ obrazovky, ktorý sa zasunie tak, že v zásade Iícuje rovinu vrchnej plochy panelu.0010 Polohu obrazovky možno vpodstate nastavovať rozličnými spôsobmi. Predovšetkým sa dá preklápat okolo priečnej osi tak, aby sa zo...

Herné a/alebo zábavné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12346

Dátum: 21.01.2009

Autor: Gawel Marek

MPK: G07F 17/32

Značky: zariadenie, herné, zábavné

Text:

...pokojová poloha, pri ktorej jednotlivé obrazovky takpovediac neprekážajú, a nachádzajú sa vzásade v rovine hornej plochy zariadenia (predovšetkým vrovine hornej plochy herného stola). Prípadne sa pri danej zasunutej polohe môže obrazovka vplnej miere zasunúť pod úroveň roviny panela zariadenia, pričom vzniknutý otvor sa môže uzavrieť pomocou príklopu. uprednostňuje sa však prvý spomínaný typ obrazovky,ktorý sa zasunie tak, že v zásade Iícuje...

Kozmetická kompozícia obsahujúca glykogén pre aplikáciu na kožu so zamatovým efektom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16519

Dátum: 21.01.2009

Autori: Mariotti Francesca, Marchitto Leonardo, Ragni Lorella

MPK: A61Q 19/00, A61K 8/73

Značky: kozmetická, glykogén, efektom, kožu, zamatovým, kompozícia, aplikáciu, obsahujúca

Text:

...a poskytuje liftingový (vypínací) efekt pevnej a hladkej pokožky.0012 Okrem toho prihlasovateľ tiež pozoroval, že kozmetická kompozícia podľa tohto vynálezu dáva väčší jas ošetrenej0013 Konečne prihlasovateľ zistil, že kozmetickou kompozíciu podľa tohto vynálezu je možné jednoducho vyrobiťv priemyselných aplikáciách a V priebehu času je stabilná.Stručný opis obrázkov na výkresochObrázky la-lf ukazujú grafy obsahujúce hodnotenie produktov...

Olejová nádrž pre chladiaci kompresor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11322

Dátum: 21.01.2009

Autori: Wagner Nilson, Maganhoto Sergio Luiz, Mendes Joao Manoel

MPK: F04B 23/04, F04B 23/14, F04B 39/02...

Značky: kompresor, nádrž, chladiaci, olejová

Text:

...US 4097185 kľukový hriadeľ zospodu drží hriadeľ čerpadla obsahujúci iba trubicové telo v jeho vnútriobsahujúce vnútornú lopatku obežného kolieska. Táto konštrukciaprezentuje ako výhodu vzhľadom na iné známe konštrukcie hospodárnosť výroby a nižšiu chybovosť. Každopádne takáto konštrukcia vyžaduje vyššiu presnosť pri montáži lopatky obežného kolieska do vnútra tela čerpadla, čo zvyšuje výskyt chýb.0011 Ďalšie známe riešenie je popísané...

Člen regulácia tlaku, najmä regulátor tlaku farby alebo ventil nanášacieho prostriedku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15453

Dátum: 21.01.2009

Autori: Melcher Rainer, Baumann Michael, Buck Thomas

MPK: G05D 16/06, F16K 27/02, G05D 16/18...

Značky: člen, farby, ventil, regulátor, najmä, tlaku, nanášacieho, prostriedku, regulácia

Text:

...v rámci svojej plasticity v podstate elasticky, takže sa membrána sama vracia do východiskovej polohy.0018 Z predchádzajúceho opisu je už zrejmé, že sa v prípade regulátora tlaku farby jedná o podobný regulátor tlaku farby, ako je opísaný v patentovej piihláške EP l 376 289 Al,takže na obsah tejto patentovej prihlášky je v predkladanom opise vykonaný odkaz V plnom rozsahu.0019 Vo variantu regulátora tlaku farby podľa vynálezu vykazuje...

Obežné koleso pre čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12004

Dátum: 20.01.2009

Autori: Feichtinger Gerald, Schober Martin

MPK: F04D 29/22

Značky: koleso, čerpadlo, oběžné

Text:

...krozhodujúcim stratám, obzvlášť ked je medzi hriadeľomobežného kolesa a skriňou vytvorený prstencovitý hluchý priestor V skrini čerpadla.0007 ZDE 38 39190 Cl je známe obežné koleso pre prúdové stroje zložené z viacerých jednotlivých častí, ktorého lopatky sú priamo v čelnej oblasti piestu obežného kolesa stanovené pomocou prstencového prvku alebo častí prstencového prvku namontovaných na jednotlivých lopatkách. Obežné koleso vykazuje krycí...

Závitová vložka a diel vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15491

Dátum: 20.01.2009

Autor: Schraer Thorsten

MPK: F16B 37/12, F16B 39/282

Značky: vložka, vozidla, závitová

Text:

...sily, ako aj diel vozidla z ľahkého kovu so závitovou vložkou z ocele, v ktorom je závitová vložka na jednom konci na druhej strane príruby opatrená vonkajším závitom, ktorý má stúpanie závitu opačné vnútornému závitu, a závitová vložka je týmto vonkajším závitom zaskrutkovávaná do príslušného vnútorného závitu v diele vozidla.0009 Proti sebe bežiacimi závitmi sa výhodne dosahuje to, že sa závitová vložka ešte pevnejšie zaskrutkováva do dielu...

Obal so závesným viečkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10879

Dátum: 20.01.2009

Autori: Snyder Tony, Lutzig Bodo

MPK: B65D 85/10, B65D 5/66

Značky: závesným, viečkom

Text:

...existujúceho0007 Podľa predloženého vynálezu je vytvorený obal majúci prednú stenu, zadnú stenu a protiľahlé bočné steny,prechádzajúce medzi nimi, obal obsahuje škatuľkovú časť a viečkovú časť zavesenú na škatuľkovej časti pozdĺž priamkyzávesu prechádzajúceho cez zadnú stenu obalu, kde na každej bočnej stene obalu je uhol ® medzi predným okrajom bočnej stenyviečkovej časti a jej spodným okrajom väčší ako ostrý uhol 6vymedzený medzi zadným...

Zariadenie na výrobu vyfukovaných zásobníkových výrobkov z plastového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9829

Dátum: 20.01.2009

Autor: Hansen Bernd

MPK: B29C 49/70, B29C 49/00

Značky: zariadenie, vyfukovaných, zásobníkových, výrobkov, plášťového, materiálů, výrobu

Text:

...vedľa seba bok po boku vo forme pásu reťazca zásobníkov. Tu môže byt usporiadanie realizované tak, že dĺžka nosného rámu je rovnaká alebo väčšia ako šírka pásu reťazca zásobníkov a že pohyblivé časti stien sú kĺbovo votknuté na koncových oblastiach nosného rámu ležiacich postranne od pásu reťazca zásobníkov.Ďalej môže byt výhodnejšie usporiadanie realizované tak, že zariadenie na uvoľňovanie z formy je umiestnené na podstavci zariadenia s...

Telesá potiahnuté tvrdým materiálom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20317

Dátum: 20.01.2009

Autori: Westphal Hartmut, Van Den Berg Hendrikus, Sottke Volkmar

MPK: C23C 30/00

Značky: potiahnuté, materiálom, tvrdým, tělesa

Text:

...na svojej strane orientovanej k pripojovacej vrstve zo zmesi fáz TiN/h-AIN a s narastajúcou hrúbkou vrstvy vykazuje narastajúci fázový podiel fcc-TiAlN s podielom vyšším ako 50 a s týmto súvisiaci simultánny úbytok podielu fáz TiN a h-AlN.Okrem odolnosti voči oderu a oxidácii vrstvy na telese z tvrdokovu, cennetovom alebo substrátovom telese má na použitie tohto materiálu pri reznom obrábaní, predovšetkým pri vysokej rýchlosti rezu...

Polypropylénové vlákno so zníženou horľavosťou a s vysokou svetelnou stabilitou

Načítavanie...

Číslo patentu: 286602

Dátum: 19.01.2009

Autori: Brejka Ondrej, Michlík Peter

MPK: C08K 5/00, C08L 23/00, C08F 8/00...

Značky: vysokou, stabilitou, světelnou, polypropylénové, vlákno, zníženou, horľavosťou

Zhrnutie / Anotácia:

Polypropylénové vlákno so zníženou horľavosťou a vysokou svetelnou stabilitou obsahuje izotaktický polypropylén v podiele od 96,8 do 99,5 % hmotn., bezhalogénový retardér horenia v podiele od 0,5 do 1,7 % hmotn., prípadne obsahuje pigmenty na farbenie polypropylénového vlákna v hmote v podiele do 1,5 % hmotn., pričom bezhalogénovým retardérom horenia je derivát triazínu s N-alkoxy tieneným amínom.

Prechodový adaptér

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16895

Dátum: 19.01.2009

Autor: Grundei Hans

MPK: A61F 2/78

Značky: adaptér, přechodový

Text:

...prekročí torzný moment zmienenú najvyššiu hodnotu, EP 2 276 429 34981 lTpreklzuje spojka - ako je uvedené - to znamená, že exoprotéza sa môže pod prechodovým adaptérom otáčať okolo svojej osi, čím nedochádza k vedeniu vysokého torzného momentu ďalej do femorálneho pahýľu a nedochádza k obávaným špirálovým zlomeninám. Po takomto prípade sa prechodový adaptér jednoduchými hmatmi zase uvedie do východiskovej polohy, takže pri tomnevznikajú...

Súprava spoľahlivých mechanických a elektrických spojov medzi vodičmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12322

Dátum: 19.01.2009

Autor: Totté Lieven

MPK: H01R 12/77, H01R 12/51, H01R 12/71...

Značky: spojov, spoľahlivých, medzi, súprava, vodičmi, elektrických, mechanických

Text:

...na to určené nástroje a zahrnuté je riziko poškodenia spoja alebo LED pásov. V prípade sériového spojenia LED pásov môže byť potrebné odmontovanie všetkých LED pásov až poporuchu predtým, ako môže byť odmontovaný porušený LED pás. Inými slovami,LED pásy musia byť v pripade poruchy odmontované po jednom. DE 202008002116 U 1 opisuje optický senzor na rozpoznanie objektov v zornom poli vrátane zostavy podľa úvodu nároku 1. Optický senzor má...

Zlúčeniny majúce CRTH2 antagonistické účinky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15615

Dátum: 19.01.2009

Autori: Schröer Frank, Pettipher Eric Roy, Whittaker Mark, Armer Richard Edward, Wynne Graham Michael, Vile Julia

MPK: A61P 29/00, C07D 401/06, A61K 31/4439...

Značky: crth2, zlúčeniny, antagonistické, majúce, účinky

Text:

...tkanív, ako aj odmietnutia aloimplantátu. Všetky tieto zlúčeniny sú deriváty indolu so substituentom kyselinou octovou v polohe 3 indolového kruhu.0007 PL 65781 a JP 43024418 sa tiež týkajú derivátov indol-3-octovej kyseliny, ktoré sú štruktúrne podobné indometacínu a, podobne ako u indometacínu, sa uvádza, že majú antizápalové a antipyretické účinky. To teda znamená, že hoci to nemuselo byt zrejmé vdobe publikácie týchto dokumentov, sú...

Recyklácia uhlíkového vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10134

Dátum: 19.01.2009

Autori: Davidson John, Price Roy

MPK: F27B 9/04, B29B 17/02, C10B 53/07...

Značky: recyklácia, uhlíkového, vlákna

Text:

...umiestené ďalšie vyhrievacie telesá na zahriatie kompozitného materiálu na požadovanú teplotu alebo na udržiavanie kompozitného materiálu na požadovanej teplote.0019 Vyhrievacie telesá môžu byť zvolené medzi elektrickými a plynovými vyhrievacími telesami, predsa len je možné na zaistenie tepla použiť ľubovolné telesá.0020 Ked kompozitný materiál dosiahne prvú teplotu, dochádza k rozkladu a spaľovaniu. Dochádza k vývoju pary, ktorá sa...

Spôsob a zariadenie na presné strihanie obrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9702

Dátum: 19.01.2009

Autori: Trump Konrad, Watermann Martin, Zimmermann Martin

MPK: B21D 53/28, B21D 28/02, B21D 28/16...

Značky: zariadenie, obrobkov, přesné, strihanie, spôsob

Text:

...veľkých zaťaženiach dosiahne, že povrchy sú od seba oddelené. Vďaka veľkorysej hrúbke olejového vankúša viac milimetrov sa pätka strižníka otáčavždy výlučne na olejovom vankúši.0023 Ďalšie výhody vynálezu vyplývajú z ďalších podnárokov, ako aj zopisu príkladu uskutočnenia.Obrázok 1 principiálne zobrazenie presného strihania podľa doterajšieho stavu techniky, Obrázok 2 zobrazenie šikmého čelného kolesa, Obrázok 3 principiálne zobrazenie...

Zariadenie na detekciu korózie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9002

Dátum: 19.01.2009

Autori: Willemen Karl, Carpentiers Philippe

MPK: G01N 17/04, G01N 17/00

Značky: detekciu, korózie, zariadenie

Text:

...spôsobovanej predovšetkým vplyvom prítomnosti kyslíka vnútri hlavne (z p 0 d~statnej časti) kovových konštrukcií, ktoré by nemali nevýhody známeho stavu techniky a vý hodne, ktoré by boli súčasne jednoduché a málo nákladné.0012 Predložený vynález si hlavne kladie za cieľ navrhnúť zariadenie a spôsob, ktoré môžu byť použité v akomkoľvek type zariadení vyskytujúcich sa vo forme okruhu (uzavretého alebo otvoreného), v ktorom je prítomné médium,...

Upínacie zariadenie na pevné upnutie obrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7919

Dátum: 19.01.2009

Autor: Sandmeier Bruno

MPK: B25B 1/00, B23Q 3/00, B25B 5/00...

Značky: upnutie, zariadenie, upínacie, obrobkov, pevně

Text:

...pohľade zdola aobr. 6 nosič obrobku podľa obr. 2 spoločne s upnutýmobrobkom a skľučovadlom znázorneným iba naznačeným spôsobom.Podľa. obr. l a 2 teraz bude bližšie objasnené základné vytvorenie upínacieho zariadenia podľa vynálezu, menovite nosiča 2 obrobku. Okrem nosiča 2 obrobku obsahuje upínacie zariadenie ešte ovládacie zariadenie, ktoré nie je z oboch prvých obrázkov vidieť, ktoré bude následne ešte bližšie objasnené podľa obr. 4. Obr....

Spôsob výroby ľahkej konštrukčnej dosky na výrobu nábytku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12545

Dátum: 16.01.2009

Autor: Geyer Andreas

MPK: B32B 37/06, B32B 3/12, A47B 96/20...

Značky: dosky, nábytku, ľahkej, výrobu, konštrukčnej, spôsob, výroby

Text:

...PU lepidlá, alebo rôzne tavné lepidlové systémy. Obzvlášť vhodnésú dvojzložkové polyuretánové lepidlové systémy, takzvané2 K-PU lepidlá, pretože tieto sa môžu obzvlášť rýchlo vytvrdzovať. Tieto sú avšak pomerne drahé, v dôsledku čoho mámimoriadny význam ich efektívne používanie.0007 Okrem toho sa uvedené PU a tavné lepidlá dajú ťažko spracovať, pretože lipnú takmer na všetkých povrchoch. Preto je ťažké ich aplikovať, napríklad nanášanie...

Panel, najmä podlahový panel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12168

Dátum: 16.01.2009

Autor: Braun Roger

MPK: E04F 15/02

Značky: podlahový, panel, najmä

Text:

...najmenej jeden výrez uvoľňuje časť prvého hákového prvku proti jadru vhorizontálnom smere. Preto sa može prvý hákový prvok jednoduchšie a rozsiahlejšie vychýliť nielen primárne v horizontálnom smere, ale aj sekundáme okolo osi paralelnej s bočnou hranou panelu. To umožňuje dalšie rozšírenie dolného zaisťovacieho prvku, takže výbežok určený na zaistenie môže rozsiahlejšie zasiahnuť do zárezu dolného zaisťovacieho prvku, čím je posilnené...

Varič s infračerveným ohrievaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17443

Dátum: 16.01.2009

Autor: Lee Jin Hee

MPK: A47C 1/036, A47C 7/38, A47C 20/04...

Značky: vařič, ohrievaním, infračerveným

Text:

...poskytnúť dôkladné a efektívne zariadenie s ínfračervenými lúčmi, ktoré by užívateľom dalo možnosť súčasne variť jedlo na oboch stranách naraz. Preklenutie priepasti medzi účinnosťou a revolučnou technológiou umožní užívateľom vychutnať si zdravotné výhody varenia s ínfračervenými lúčmi a dopriať im výhody0009 Predmetom tohto vynálezu, so znakmi, ktoré sú uvedené v pripojených patentových nárokoch, je prekonať aspoň niektoré z nevýhod...

Proces bakteriálnej tieňovej (BG) produkcie s použitím betapropiolaktónu (BLP) na finálnu inaktiváciu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15868

Dátum: 16.01.2009

Autor: Lubitz Werner

MPK: A61K 39/108, A61K 39/112, A61K 35/74...

Značky: finálnu, proces, betapropiolaktónu, blp, použitím, inaktiváciu, tieňovej, bakteriálnej, produkcie

Text:

...a účinné látky s nízkou molekulovou hmotnosťou (napr. peptidy,hormóny, antibiotika, protinádorové látky, steroidy, imunomodulátory). ako sú opisané vo W 0 2005/011713,pričom bakteriálne tiene môžu byť utesnené, napr. ako je oplsané vo W 0 01/54672 alebo W 0 2005/011713. 0025 Okrem toho sa vynález týka použitia betapropiolaktónu na výrobu bakteriálneho tieňového prípravku,pričom bakteriálnym tieňovým prípravkom je najmä farmaceutický...