Archív za 2009 rok

Strana 61

Štvortaktný motor s protibežnými piestami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5082

Dátum: 05.02.2009

Autori: Dobrodenka Peter, Dobrodenka Pavel, Dobrodenka Anton

MPK: F01B 7/00

Značky: motor, protibežnými, piestami, štvortaktný

Text:

...riešené.V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia predmetu technického riešenia je opísaná základná konštrukcia štvortaktného zážihového motora ako je to znázornené na obr. l. Štvortaktný zážihový motor pozostáva z troch valcov 1 usporiadaných do kruhu so 120 ° odstupom medzi nimi ako je to znázomené na obr. 2. Osi valcov 1 sú rovnobežne. Valce 1 tvoria statický rám motora. O statický rám motora sú v jednej časti dĺžky valcov 1 uchytené...

Spôsob zhodnotenia pieskových odlievacích foriem a jadier

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5081

Dátum: 05.02.2009

Autor: Vojček Lorant

MPK: B22C 9/02, B22C 5/00, B22C 9/00...

Značky: pieskových, spôsob, jadier, odlievacích, foriem, zhodnotenia

Text:

...obsahom Si od 40 do 60 objemových s využitím ako vitriíikačné činidlo na vitrifikáciu ťaž 10kých kovov, nasledujúci kontajner s obsahom Si od 60 do 70 objemových s využitím ako prídavok do protichernických podlahových systémov, alebo ako surovina pri výrobe syntetického pieskovca.Ostané využitie zvyškového materiálu bez rozdelenia obsahu Si je najmä pri príprave prídavku do výroby líatych podláh, prídavku do výroby izolačnej minerálnej vlny,...

Štvortaktný motor s plochou hlavou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5080

Dátum: 05.02.2009

Autori: Dobrodenka Anton, Dobrodenka Peter, Dobrodenka Pavel

MPK: F01L 7/00

Značky: štvortaktný, motor, hlavou, plochou

Text:

...v bočnom pohľade kinematickć usporiadanie rotačného rozvádzača valca a kľukovćho mechanizmu. Na obr. 2 je znázomený horný pohľad na usporiadanie sacích a výfukových kanálov. Na obr. 3 sú znázomené štyri cykly štvortaktného motora. Na obr. 4 je znázornený mechanizmus časovanía otvárania kanálov.Príklady uskutočnenia technického riešeniaRozumie sa, že jednotlivé uskutočnenia motora podľa technického riešenia sú predstavované pre ilustráciu...

Parný motor s rotujúcim piestom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5079

Dátum: 05.02.2009

Autori: Tuna Ján, Vavruš Vladimír

MPK: F01C 1/00

Značky: rotujúcim, motor, parný, piestom

Text:

...predstavujúceho usmerňovač prúdenia 86 umiestneného na hriadeli 4 vo vnútomom priestore výstupnej krytky 85 a z výstupného chladiaceho a mazacieho potrubia 87, ktoré je vyvedené z vnútomého priestoru výstupnej krytky 85 a privedené do vstupného potrubia 7.Ako pohonné médium 11 aj chladiace a mazacie médium 89 je v tomto príklade použitá para. Piest 3 v jeho rôznych polohách otočenia rozdeľuje vnútorný priestor skrine 2 na ľavú...

Korčule na hokej na ľade a na neľadových plochách

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5078

Dátum: 05.02.2009

Autor: Mathia Štefan

MPK: A63C 17/00

Značky: korčule, ľade, plochách, hokej, neľadových

Text:

...polohe.Kolesá vo fréme majú osky upevnené na bočniciach frémy, alebo na pružných ramenách, Výkyvné V horizontálnom smere.Riešenie umožňuje rýchlu výmenu a pevné upnutie náradí na jazdu na ľade a na jazdu po neľadových plochách, ako i ľahké brzdenie, s minimálnym rizikom pádu pri tomto úkone. V prípade použitia kolies na pružných ramenách sa uľahčí manévrovanie (kľučkovanie) pri hre, alebo tréningu, a umožní aj citeľne zvýšiť rýchlosť...

Multifunkčná parapetná doska

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5077

Dátum: 05.02.2009

Autor: Bobik Mikuláš

MPK: E06B 1/70, F24F 7/00

Značky: doska, multifunkčná, parapetná

Text:

...hrana s nosom presahuje do interiéru nad vykurovacie teleso.Multifunkčná parapetná doska (ďalej MPD) podľa predloženého technického riešenia je systém, ktorý prispieva ku kvalite vnútomého prostredia budov, chráni majetok a zdravie. Pozostáva z dvoch vrstiev. Prvú vrchnú vrstvu tvorí vnútomý a vonkajší parapct s doteraz požadovanou funkciou - ochranou, estetickou, izolačnou a odkladacou. Druhá, spodná vrstva zabezpečuje ochranu skla pred...

Prútový vianočný stromček

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5076

Dátum: 05.02.2009

Autor: Šálek Tibor

MPK: A47G 33/00

Značky: prutový, vianočný, stromček

Text:

...ramená 3 a jednu stredová plošinku 5 medzi nimi, a prípadne ešte aj dve bočné plošinky 4, upevnené na tieto ramená z ich vonkajších strán, pričom bočné plošinky 4 a aj stredové plošinky 5 vodorovné platne, bočné plošinky 4 daného bočného nosníka sú navzájom zrkadlovo symetricke s tým, že ramená 3 sú zvislé platne, a ramená 3 daného dvojramenného bočného nosníka sú tiež navzájom zrkadlovo symetrické.Bočné zostavy sú bud celistvé, ak ramená 3...

Zmiešavač na kontinuálne zmiešavanie kvapalín, najmä na prípravu dekontaminačnej zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5075

Dátum: 05.02.2009

Autori: Kraus Jiří, Kuběna Ladislav, Omaník František, Opluštil František, Merenda Jan

MPK: B01F 3/08, B01F 5/04

Značky: najmä, přípravu, kvapalín, zmesí, zmiešavač, dekontaminačnej, kontinuálně, zmiešavanie

Text:

...kontinuálneho zrniešavania suspenzie chlórnanu vápenatého vo vode a emulgačného oleja (pre režim Pl) alebo vody a detergentu pre tvorenie peny (pre režim P 2) alebo peroxidu vodíku a organického komponentu peroxidovej zmesi (pre režim P 3). Preto sa pristúpilo k zhotoveniu prenosného zrniešavača pre kontinuálne zmiešavanie kvapalín, najmä pre prípravu dekontaminačnej zmesi, podľa tohto technického riešenia.Prvou kvapalinou, dodávanou z menšej...

Deliaca priečková konštrukcia do automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5074

Dátum: 05.02.2009

Autor: Harmatha Stojan

MPK: B60R 5/00

Značky: priečková, automobilů, deliaca, konštrukcia

Text:

...znalých stavom techniky nemôže robiť problém dimenzovanie takého zariadenia a vhodná voľba jeho materiálov a konštrukčných usporiadani, preto tieto znaky neboli detailne riešené.V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia predmetu technického riešenia je opísané jedno optimálne konštrukčné riešenie deliacej priečkovej konštrukcie do automobilu znázomené na priloženom obr. l. Deliaca priečkova konštrukcia do automobilu podľa technického...

Automatizovaný systém párovania ponuky a dopytu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5073

Dátum: 05.02.2009

Autori: Pavlišová Alena, Pavliš Ján, Hušťáková Dana, Pavlisko Peter, Kapinos Martin

MPK: G06Q 40/00

Značky: párovania, automatizovaný, dopytu, ponuky, systém

Text:

...blokov 11,ktorí vyplatia jeden peňažný záujemcovský blok 21. Úrokovoprienikový blok 21 je prepojený s minimálnoparametrovým blokom 22, ktorý spáruje štvrtý peňažný poskytovateľský blok 11 s jedným peňažným záujemcovským blokom 31 na báze prednastaveného parametra, ako minimálny počet peňažných poskytovateľovských blokov 11, ktorí vyplatia jeden peňažný záujemcovský blok 21.Úrokovoprienikový blok 21 je prepojený s minimálnoparametrovým...

Ihlová sonda na meranie tepelnotechnických parametrov materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5072

Dátum: 05.02.2009

Autor: Bobik Mikuláš

MPK: G01K 17/00, G01N 25/18

Značky: sonda, meranie, tepelnotechnických, parametrov, ihlová, materiálov

Text:

...kapiláry je 150 až 300 mm. Do vnútra kapíláry je uložený aktívny viacvrstvový systém v tvare valca, ktorého priemer je totožný s vnútomým priemerom kapiláry.Plošné výhrevné teleso (piecka) je z obidvoch strán izolovaná polyimid kaptonovou fóliou. Jedna strana takto izolovanej piecky je pokrytá homogenizačnou kovovou fóliou (hliník, med a pod.) pomocou vysoko teplotného lepidla a na druhú stranu do stredu piecky je uložený teplotný snímač. Po...

Ozdobný stavebný prvok, spôsob jeho výroby a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5071

Dátum: 05.02.2009

Autor: Záhorec Jozef

MPK: C08J 9/00, B05C 3/00, C08L 25/00...

Značky: spôsobu, stavebný, ozdobný, spôsob, výroby, tohto, vykonávanie, zariadenie, prvok

Text:

...1 mm. Na túto vrstvu sa naniesol krerničitý piesok. Takto pripravený polotovar ozdobného stavebného prvku sa vysušil pri teplote 35 °C v priebehu 10 hodín. Získaný ozdobný stavebný prvok pokrytý akrylátovou krycou vrstvou bol bez porúch po expozícii vo veterometri Q-U-V aj po troch rokoch.Na jadro z penového polystyrénu sa naniesla disperzia styrénu a jeho komonomérov v hrúbke 1 mm. Na túto vrstvu sa naniesol kremičitý piesok. Takto...

Prísady na zmenu rýchlosti tvrdnutia chemicky viazaných silikofosfátových cementov a spôsob jej uskutočnenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14353

Dátum: 05.02.2009

Autori: Weissman Aharon, Shikolsky Gideon, Masri Basam, Ginzberg Eyal, Vultz Eyal Yehihel, Frim Ron, Perle Dorit, Gorelik Yelena, Hanuka Ezrah

MPK: C04B 28/34, C04B 22/12

Značky: uskutočnenia, rychlostí, viazaných, silikofosfátových, přísady, tvrdnutia, cementov, chemicky, změnu, spôsob

Text:

...taktiež s použitím železitanu horečnatého, čas pre stuhnutie nie je typicky dlhší ako ten, ktorý je získaný pripoužití borátových spomalovačov tuhnutía.cement, ktorý obsahuje od 1 do 3 fluoridovej podvojnej soli. Fluoridová podvojná soľ nie je však používaná ako spomalovač tuhnutia. Britský pat. č. 405 508 opisuje použitie jednoduchých fluoridových solí ako spomaľovačov tuhnutia pre portlandský cement.0005 Tak zostáva dlho pociťovaná...

Predikcia a diagnostika degeneratívnej myelopatie u psov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18857

Dátum: 04.02.2009

Autori: Linblad-toh Kerstin, Johnson Gary, Wade Claire, Coates Joan R

MPK: C12Q 1/68

Značky: diagnostika, predikcia, degeneratívnej, myelopatie

Text:

...DNA čipoch, analýza pomocou DNA čipov v kombinácii s inými testami markerov nukleových kyselín, či posúdenie štruktúry genetického lokusu, ktorý je s daným genetickým markerom vo väzobnej nerovnováhe.0007 Referenčný 2. exón štandardného génu SODl obsahuje nasledujúcu sekvenciu0008 Predložený vynález opisuje aj metódu hodnotenia liečby degeneratívnej myelopatie psov alebo amyotrofickej laterálnej sklerózy na základe porovnania účinnosti...

Rukoväť holiaceho strojčeka a driek rukoväti

Načítavanie...

Číslo patentu: 286638

Dátum: 04.02.2009

Autori: Fucci Joseph George, Apprille Domenic Vincent, Trotta Robert Anthony, Chaulk Donald Robert, Metcalf Stephen Cabot, Worrick Charles Bridgham Iii

MPK: B26B 21/08, B26B 21/00

Značky: holiaceho, rukoväti, driek, strojčeka, rukoväť

Zhrnutie / Anotácia:

Rukoväť (12) holiaceho strojčeka obsahuje podlhovastý uchopovací útvar (32) a držiak (42) vybiehajúci z konca uchopovacieho útvaru (32). Podlhovastý uchopovací útvar (32) obsahuje základný rukoväťový diel (30) vybavený vybraním (34), do ktorého je uložené kovové závažie (36), pričom základný rukoväťový diel (30) nesie uchopovaciu časť (38) obsahujúcu vonkajšiu vrstvu (37) z elastomérneho plastu, vytvarovanú s neelastomérnou plastovou nosnou...

Vymeniteľná holiaca hlavica

Načítavanie...

Číslo patentu: 286637

Dátum: 04.02.2009

Autori: Metcalf Stephen Cabot, Chaulk Donald Robert, Trotta Robert Anthony, Fucci Joseph George, Worrick Charles Bridgham Iii, Apprille Domenic Vincent

MPK: B26B 21/08, B26B 21/00

Značky: hlavica, holiaca, vymeniteľná

Zhrnutie / Anotácia:

Hlavica (14) obsahuje puzdro (16) nesúce jednu alebo viac čepieľok (18), chránidlo (20), kryt (22) a spájací člen (24) s držiakom (28), ktorý otáčavo nesie puzdro (16) a základňový útvar (27) prispôsobený na odnímateľné a pevné pripojenie k predlžovaciemu prípojnému výbežku (26) na konci rukoväti (12). Prípojný výbežok (26) má vonkajšie bočné plochy a základňový útvar (27) je vybavený vybraním (130) s bočnými plochami obrátenými smerom...

Vymeniteľná holiaca hlavica a spôsob jej vytvárania

Načítavanie...

Číslo patentu: 286636

Dátum: 04.02.2009

Autori: Worrick Charles Bridgham Iii, Metcalf Stephen Cabot, Chaulk Donald Robert, Trotta Robert Anthony, Apprille Domenic Vincent, Fucci Joseph George

MPK: B26B 21/00, B65D 83/08, B26B 21/08...

Značky: vymeniteľná, holiaca, spôsob, hlavica, vytvárania

Zhrnutie / Anotácia:

Vymeniteľná holiaca hlavica (14) obsahujúca puzdro (16) nesúce aspoň jednu čepieľku (18) obsahuje podľa jedného aspektu riešenia základňu (27), ktorá vymedzuje prípojný útvar hlavice prispôsobený na pripojenie puzdra (16) k prípojnému útvaru (26) rukoväti (12). Puzdro (16) je k základni (27) pripojené otáčavo a základňa obsahuje západkový člen (132) na uvoľniteľné spojenie s tvarovo doplnkovou časťou na rukoväti, ktorého prostredníctvom je...

N-Substituované 2-kyanopyrolidíny, farmaceutický prostriedok, ktorý ich obsahuje a ich použitie na výrobu liečiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 286635

Dátum: 04.02.2009

Autor: Villhauer Edwin Bernard

MPK: A61K 31/40, A61K 31/401, A61K 31/4015...

Značky: ktorý, 2-kyanopyrolidíny, prostriedok, obsahuje, n-substituované, použitie, výrobu, farmaceutický, liečivá

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa N-substituovaná 2-kyanopropylidínová zlúčenina všeobecného vzorca (IA) alebo (IB) vo voľnej forme alebo vo forme farmaceuticky prijateľnej adičnej soli s kyselinou a (S)-1-[[[3-[[[(cyklohexyl)amino]karbonyl]oxy]-1- adamantyl]amino]acetyl]-2-kyanopyrolidín vo voľnej forme alebo vo forme farmaceuticky prijateľnej adičnej soli s kyselinou. Zlúčeniny sú vhodné na výrobu liečiva na prevenciu alebo ošetrovanie stavov sprostredkovaných...

Podávacie zariadenie polotovarov v tvare pása na výrobu pneumatík

Načítavanie...

Číslo patentu: 286634

Dátum: 04.02.2009

Autori: Morig Gerd, Ringhoff Hubert, Jungk Andreas

MPK: B29D 30/30

Značky: zariadenie, výrobu, polotovarov, pása, pneumatik, tvare, podávacie

Zhrnutie / Anotácia:

Privádzacie zariadenie (7, 8, 9, 10) polotovarov (6) vo forme konštrukčných prvkov plášťa pneumatiky v tvare pása na výrobu pneumatík vnútri podávacieho zariadenia (1) na konfekčný bubon (4) je relatívne voči príslušnému jednodielnemu dopravnému systému usporiadané a/alebo vytvorené pojazdne tak, že jednodielny dopravný systém je v svojej zadnej rezacej polohe (12, 12') a nakladacej polohe (13, 13') vždy v činnom spojení s rezacím zariadením...

Kompozície

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13366

Dátum: 04.02.2009

Autori: Bull Richard James, Stocks Michael John, Lister Andrew Stuart, Kindon Nicholas David, Johnson Timothy, Bailey Andrew, Robbins Andrew James, Teobald Barry John, Alcaraz Lilian

MPK: A61P 11/08, A61P 11/06, A61K 31/357...

Značky: kompozície

Text:

...pričom Cmalkyl a CMcykloalkyl môžu byť prípadne substítuované až troma substituentami nezávisle zvolenýmí zo súboru zahŕňajúceho halogén, hydroxyl a Cmalkoxy a pričom reťazec môže dodatočne obsahovať až tri dvojité väzby uhlík-uhlík pričom reťazec môže dodatočne obsahovať až tri trojité väzby uhlík-uhlíkL 3 a L 4 nezávisle znamenajú vodík, Cmalkyl alebo Cgiçcykloalkyl, pričom Cmalkyl a C 34 cykloalkyl môžu byť prípadne substítuované...

Zariadenie pre nahadzovanie základnej návnady

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16626

Dátum: 04.02.2009

Autor: Houghton Bryan Gary

MPK: A01K 97/02

Značky: nahadzovanie, návnady, základnej, zariadenie

Text:

...a vytvorenie schránky alebo jej časti z rýchlo rozpustného materiálu. Akýkoľvek z týchto prostriedkov alebo ich kombinácie môžu byť vhodne pre daný typ rybárčenía. Ak sú využívané rebrá, tak sa môžu otvárať smerom von pod ostrým uhlom a môžu byť roztriedené tak, že ich plochy narážajú na vodu, a tým oddeľujú polovice schránky od seba. Rebrá môžu,ak má byť záchytka umiestnená v ich oblasti, usporiadané obkročmo vzhľadom k záchytke, pričom môžu...

Doskový výmenník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17518

Dátum: 04.02.2009

Autori: Skoglösa Anders, Bermhult Rolf

MPK: F28F 3/04, F28D 9/00, F28F 3/08...

Značky: výmenník, doskový, tepla

Text:

...oblasti, vrátane stredovej spojovacej oblasti, sú V rovnakých vzdialenostiach alebo v podstate V rovnakých vzdialenostiach umiestnené pozdĺž priećnej čiary. Inými slovami, vzdialenosť medzi strednou spojovacou oblasťou a priľahlou spojovacou oblasťou je rovnaká alebo V podstate rovnaká, ako vzdialenosť pozdĺž priečnej čiary medzi dvomi susednými spojovacími oblasťami.0009 Podľa ďalšieho vyhotovenia vynálezu je výbežok vymedzený dvomi...

Protilátky anti-TRKA a ich deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15627

Dátum: 04.02.2009

Autori: D'ambrosio Daniele, Benigni Fabio

MPK: A61K 39/395, A61P 25/00, A61P 29/00...

Značky: deriváty, protilátky, anti-trka

Text:

...poskytnutá anti-TrkA protilátka, ktorá sal. a) variabilného ťažkého reťazca zahŕňajúceho sekvenciu vybranú z niektorej z BXhVHl ( SEQ ID NO 1 ), BXhVHZ ( SEQ ID NO 2 ), BXhVH 3 ( SEQ ID NO 3 ), BXhVH 4 ( SEQ ID NO 4 ), BXhVHS ( SEQ 1 D NO 5 ), alebo HuVHWOv ( SEQ ID NO 6 ), ako je znázomené na2. b) variabilného ľahkého reťazca zahŕňajúceho sekvenciu vybranú z niektorej z BXhVLl(SEQ ID NO 7), BXhVL 2 ( SEQ ID NO 8 ), BXhVL 3 ( SEQ ID NO 9),...

Spôsoby a zlúčeniny na liečenie mitochondriálnych porúch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20443

Dátum: 03.02.2009

Autori: Galski-lorberboum Haya, Rapoport Matan, Elpeleg Oriy, Saada Ann

MPK: C07K 14/435, C12N 15/62

Značky: zlúčeniny, mitochondriálnych, spôsoby, liečenie, poruch

Text:

...so závažnými neurodegeneratívnymi priebehmi, napr. D 479 V, P 488 L, K 72 E, R 495 G, Y 35 X, E 375 K a inframe delécia V Gly 136. Väčšina pacientov umiera V ranom detstve. U homozygotov pre G 229 C mutáciu, čo je bežná mutácia u Aškenázkych Židov (miera nositeľov ~l 94), je centrálny nervový systém ušetrený medzi epizódami. Zlúčená heterozygozita pre mutácie G 229 C a Y 35 X je asociovaná s epizodickými chorobamipečene, a strednou...

Jemný polyamidový prášok z obnoviteľných materiálov a spôsob výroby takého prášku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19801

Dátum: 03.02.2009

Autori: Loyen Karine, Labonne Eric

MPK: A61K 47/34, A61K 8/02, A61K 8/04...

Značky: prášků, obnoviteľných, výroby, polyamidový, prášok, takého, jemný, materiálov, spôsob

Text:

...PA 12 pro kozmetický výrobok je možné uviesť komerčne produkty Orgasol 2002 EXD NAT COS(LCW), SP 5 OO (TORAY), UBESTA (UBE), Tegolon 12-20 (Evonik). 0014 Rôzne spôsoby výroby umožňujú vyrábať prášky 2 polyamidu 12 a každý z nich má za následok odlišné vlastnosti prášku.0015 Je možné uviesť napríklad spôsoby priamej syntézy,ktoré vytvárajú prášky z polyamidu 12 prostredníctvom polymerácie lauryllaktámu alebo kyseliny aminododekánovej. V...

Tepelný výmenník

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7780

Dátum: 03.02.2009

Autori: Stock Ruediger, Doenges Roger, Goerge Gunthard

MPK: F28D 7/00

Značky: výmenník, tepelný

Text:

...môže plyn uniknúť.0009 Opatrenie spočívajúce v tom, že odvzdušňovacia skrutkovica má mať menší prierez ako rúrková skrutkovica, je pritom na jednej strane nevyhnutné,pretože by inak vôbec nemohla byť usporiadaná v rúrkovej skrutkovici, na druhejstrane má toto opatrenie ale tiež za následok, že odvzdušňovacou skrutkovicoumôže odtekať predovšetkým plyn a len veľmi malé podiely teplonosného média.Toto bude ešte presnejšie vysvetlené nižšie.0010...

Spôsob zhotovenia zvarového spoja na niklom legovaných oceliach

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13864

Dátum: 02.02.2009

Autori: Adam Werner, Beissel Jochem, Reichel Thilo

MPK: B23K 35/30, B23K 103/04, B23K 101/04...

Značky: zvarového, niklom, zhotovenia, spoja, oceliach, spôsob, legovaných

Text:

...materiálmi vyplývajú porovnateľné mechanicko-technologické vlastnosti ako pri nadmeme legovaných prídavných zváracích materiáloch, ale lepšie vlastnosti prispôsobené na základný materiál, predovšetkým ohľadnetepelnej rozťažnosti, špecifickej tepelnej vodivosti a najmä medze prieťažnosti, v oblastizvarového spoja. Týmto sa dosiahne napríklad zlepšená rozťažnosť, predovšetkým pri aplikáciách pri nízkych teplotách, pričom rozťažnosť v oblasti...

Adhezívne kompozície spôsobilé úplne odstrániť roztoče, baktérie, mole, kliešte, blchy z tkanív a srsti zvierat

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17311

Dátum: 02.02.2009

Autor: Villanova Maria Angela

MPK: A01M 1/14, C09J 133/00

Značky: spôsobilé, blchy, roztoče, adhezívne, kompozície, kliešte, mole, bakterie, odstrániť, úplné, srsti, tkanív, zvierat

Text:

...je používaná adhezívna kefa.0013 Vo všetkých prípadoch nemožno predávané adhezivne kefy, ktoré súzvlášť vhodné na odstraňovanie vlasov a zvyškov relatívne veľkých rozmerov,považovať za schopné celkom odstrániť malé organizmy, ako sú baktérie, roztoče, mole, blchy alebo kliešte.0014 Avšak neadhezívne kefy, ktoré sa podobajú vyššie uvedeným kefám,inými slovami kefy opatrené rukoväťou zakončenou osou, okolo ktorej je uchytený kartónový valček...

Elektróda na použitie v elektrolytickom spôsobe výroby hliníka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17499

Dátum: 02.02.2009

Autori: Hop Jörund, Vee Inge Arild

MPK: C25C 3/12, C25C 3/08, F27D 11/04...

Značky: elektrolytickom, elektroda, spôsobe, hliníka, použitie, výroby

Text:

...so sadou pripevňovaclch prostriedkov 222 a 223, ktoré zodpovedajú vybraniu 234 urobenému v anódovom bloku. Obrázok Sb, ktorý je pohľad zboku na obrázku 6 a, uvádza pripevňovací prostriedok 222, ktorý má jeden podobný pripevňovací prostriedok 222 na svojej protiľahlej strane. Podobné platí na pripevňovací prostriedok 223, ale tento tu nie je zobrazený. Ako možno vidno z obrázka Sb. možno dovoliť, aby strmeňová časť 211 vošla do vybrania...

Budiaca cievka elektromagnetickej spojky pre kompresor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9975

Dátum: 02.02.2009

Autori: Oh Sung-taeg, Kim Deok-soo, Gong Seong-gyu, Chung Suk-jae

MPK: F16D 27/14, H01F 5/02

Značky: budiaca, elektromagnetickej, spojky, kompresor, cievka

Text:

...na spojenie so svorkou 20.0013 Na kotúči 2 c sa nachádza upevňovací kryt 2 f. Upevňovací kryt 2 f je spojenýs kotúčom 2 G a pridržiava cievku 2 d. 0014 Vyššie uvedená súvisiaca technika však má nasledovné problémy.0015 Drôt je väčšinou vyrobený z medeného materiálu. Med má však relatívne vysokúmernú hmotnost 8,96, čo zvyšuje celkovú hmotnost budiacej cievky 2, čím sa zhoršujespotreba paliva vozidla. Med je tiež relatívne drahá, čím...

Zariadenie na upevnenie čelnej dosky zámku pre otvor vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8931

Dátum: 02.02.2009

Autori: Mauduit Franck, Zola Samba

MPK: E05B 15/02

Značky: otvor, čelnej, vozidla, upevnenie, dosky, zariadenie, zámku

Text:

...ktoré nesú čelné doskyotvorov, a to so strednými stĺpikmi a so zadnými stĺpikmi, ak ide o otvory dverí.0011 Nakoniec je takisto cieľom tohto vynálezu ponúknuť také zariadenie na upevnenie, ktoré by bolo vo všeobecnosti jednoduché, robustné, stabilné a0012 Pre dosiahnutie týchto cieľov je predmetom tohto vynálezu zariadenie na upevnenie čelnej dosky zámku pre otvor vozidla, predovšetkým motorového vozidla, ktoré sa skladá z ukotvenia, ktoré...

Náterová kompozícia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19497

Dátum: 02.02.2009

Autori: Broeders Johannes Petrus Rocus Maria, Duijghuisen Gerardus Johannes Jozef

MPK: C08G 18/10, C09D 175/04

Značky: kompozícia, nátěrová

Text:

...spojiva prítomné V množstve väčšom než je stechiometrické množstvo, t.j. index .1,5. Použitie nadbytočného množstva vedúce k indexu vyššiemu než 1 je taktiež známe akopreindexovanie. 0020 Niektoré príklady vhodných základných zložiek (zložka A) nasledujú nižšie. 0021 Komerčne dostupnýrni hydroxyakrylátmi sú napríklad Desmophen Al 60, Desmophen A 365 (oba dodávané firmou Bayer) a Setalux 1152 (dodávaný firmou Nuplex Resins). Ako...

Konformačne obmedzené deriváty bifenylu na použitie ako inhibítory vírusu hepatitídy C

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14308

Dátum: 02.02.2009

Autori: Yang Fukang, Belema Makonen, Bachand Carol, Hamann Lawrence, Laurent Denis, Meanwell Nicholas, Snyder Lawrence, Lopez Omar, Langley David, James Clint, Ruediger Edward, Good Andrew, Wang Gan, Nguyen Van, Romine Jeffrey Lee, Goodrich Jason, Deon Daniel, Martel Alain, Lavoie Rico

MPK: A61P 31/14, C07D 403/14, A61K 31/4178...

Značky: konformačne, obmedzene, hepatitidy, inhibitory, deriváty, bifenylu, vírusu, použitie

Text:

...a štiepi spojenie NS 2-NS 3 druhá je serínproteáza obsiahnutá V rámci Nterminálnej oblasti NS 3 (tiež označená ako NS 3 proteáza) a sprostredkováva všetky následné štiepenia po NS 3, aj v cis,na NS 3-NS 4 A mieste štiepenia, aj v trans, pre zostávajúce miesta NS 4 A-NS 4 B, NS 4 B-NS 5 A, NS 5 A-NS 5 B. NS 4 A proteín zrejme spĺňa viacero funkcií, pôsobí ako kofaktor pre NS 3 proteázu a možno asistuje v membránovej lokalizácii NS 3...

Detské vozidlo, najmä šliapacie vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13885

Dátum: 30.01.2009

Autor: Ewringmann Ulrich

MPK: B62K 27/00, B62K 9/00, B62K 13/00...

Značky: šliapacie, dětské, vozidlo, najmä

Text:

...úkol. Napríklad môže dieťa svojim vozidlom čistiť podlahu V byte alebo mimo dom napríklad chodník pred domovými dveramialebo príjazd do garáže od voľnej zeminy, piesku, štrku aleboZametacie zariadenie sa s výhodou upevní na detskom vozidle vpredu, k čomu môže byť toto detské vozidlo opatrenć prípojovacou spojkou, do ktorej zasahuje zametacie zariadenie svojim príslušne vytvoreným nástavcom, pričom tento záber môže byť zaistený...

Deriváty 2-amino-2-fenylalkanolu, ich príprava a farmaceutické prípravky, ktoré ich obsahujú

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13599

Dátum: 30.01.2009

Autori: Denis Alexis, Pachot Jean, Dini Christophe

MPK: C07C 217/48, A61K 31/24, A61K 31/135...

Značky: přípravky, obsahujú, príprava, deriváty, farmaceutické, 2-amino-2-fenylalkanolu

Text:

...hydroxylom,alkoxylom, alkyltiolom, acyloxylom, amínom, alkylamínom, dialkylamínom, kde alkylové časti môžu tvoriť satómom dusíka, ku ktorému sú pripojené, EP 2 252 575 34416/Hheterocyklus s 5 alebo 6 členným kruhom, ktorý prípadne nesie ďalší heteroatóm vybraný z kyslíka alebo dusíka, alebo ktorý je substituovaný alkylkarbamoyloxylom, alkoxylarbonylamínom, ureidoskupinou alebo alkylureidoskupinou, za predpokladu, že uvedený...

Metóda riadenia tavenia kovovej vsádzky v peci

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16946

Dátum: 30.01.2009

Autori: Sellan Romano, Scotti Franco, Terlicher Stefano

MPK: F27B 3/28, F27B 3/08, C21C 5/52...

Značky: vsádzky, riadenia, tavenia, metoda, kovovej

Text:

...s rovnakým množstvom roztaveného kovu , kratšim časovým cyklom a nižšími nákladmi a náročnosťou. 0013 Cieľom vynálezu je preto predstaviť optimálne vážiace zariadenia a vykonávanie merania, ktoré by bolo spoľahlivejšie a presnejšie a týmto spôsobomzaistiť kontrolu taviaceho procesu ešte účinnejšiu, založenú na informáciách zistených pomocou spomínaného vážiaceho zariadenia.0014 V tejto súvislosti a na základe dlhých a dôkladných štúdii a...

Lisovací nástroj a nástavec pre lisovací nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16067

Dátum: 30.01.2009

Autori: Hütte Andreas, Hofmann Frank, Sinoplu Sudi

MPK: B25B 27/10

Značky: nástavec, lisovací, nástroj

Text:

...pretváraných materiálov pôsobia síce V zásade taktiež v axiálnom smere, inak ale môžu byť účinky zvýšeného namáhania materiálu V dôsledku V porovnaní k radiálnemu roztiahnutiu dlhého axiálneho roztiahnutia súčastí udržané malé. Nevýhodné na axiálne pôsobiacich lisovacích nástrojoch je však to, že zaujímajú rozľahlý montážny priestor a vykazujú vysokú hmotnosť. Využitie takýchto nástrojov alebo použitietakýchto spôsobov je tým...

Spôsob nerozoberateľného spojovania dielov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15384

Dátum: 30.01.2009

Autori: Hofmann Frank, Hütte Andreas, Sinoplu Sudi

MPK: B25B 27/10

Značky: nerozoberateľného, dielov, spôsob, spojovania

Text:

...fitingového elementu, ktorý obsahuje aspoň jednu oblast pojímajúcu tesniaci prstence, vytvorenú v priereze v tvare nákružku, a z rúrky, ktorá je nasunutá na tentolisovacím nástrojom radiálne zlisuje, takže tesniaci element sapritlačí k rúrke a tak vytvorí tesné a nerozoberateľné spojenie.Zo spisu GB 2 205 373 A je známy spôsob spájania rúrok podľa predvýznaku nároku 1. Na tento účel je upravený spojovací nástroj,ktorý obsahuje dva zvieracie...

Použitie exotermickej prímesi na výrobu bituménových zmesí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19583

Dátum: 30.01.2009

Autori: Delfosse Frédéric, Lesueur Didier, Martin Jean-valéry

MPK: C08L 95/00, C08K 5/098, E01C 19/10...

Značky: bitúmenových, zmesí, použitie, příměsí, výrobu, exotermickej

Text:

...úroveň spracovateľnosti odpovedajúcu jej použitiam pri teplotách nižších než obvykle používaných. Obalenie za tepla je výrazne Väčšinové, lebo má výhodu V tom, že zaisťuje veľkú a takmer okamžitú kohéziu finálnej asfaltovej zmesi spôsobenú jednotnýmobalením zrnitej substancie a rýchlym ochladením. Napriek tomumá určitý počet nevýhod. Potrebné teploty vyžadujú veľkú spotrebu energie, čo má dopad na finálnu cenu asfaltovej zmesi. Okrenn toho...

Použitie kompozície s biocídnou aktivitou pre vodné preparáty a spôsob bakteriálnej stabilizácie takýchto vodných preparátov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19160

Dátum: 30.01.2009

Autori: Gane Patrick, Buri Matthias, Schwarzentruber Patrick, Di Maiuta Nicola

MPK: A01N 35/02, A01N 43/80, A01N 37/04...

Značky: preparátov, vodných, stabilizácie, spôsob, vodné, použitie, aktivitou, kompozície, preparáty, biocídnou, bakteriálnej, takýchto

Text:

...ktoré obsahujú kmene baktérií, ktoré sú rezistentné voči, tolerantné voči a/alebo degradujú biocídy, ktorékompozícii a spôsoby použitia kompozícii na dezinfekciu alebo sterilizáciu. Kompozícieobsahujú ñalaldehyd a halogenidové soli, ako sú halogenidy alkalických kovov, vrátane0009 US 2001/0009682 A 1 sa týka dezinfekčných koncentrátov, ktoré majú zlepšenú biocídnu aktivitu, ktoré môžu obsahovať aldehyd, ako je glutaraldehyd, glykol a...