Archív za 2009 rok

Strana 54

Kazeta s vonkajšou ochrannou clonou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5127

Dátum: 05.03.2009

Autor: Klas Jozef

MPK: B60J 3/00

Značky: kazeta, clonou, ochrannou, vonkajšou

Text:

...narúšať aerodynamiku automobilu, možnosť automatického zaťahovania clony.Prehľad obrázkov na výkresochNa obrázku č. 1 znázorňuje kazetu s vonkajšou ochrannou clonou z boku so zasunutou clonou, obr. č. 2 znázorňuje kazetu s ochrannou clonou z vrchu. Na obr. č. 3 je znázornený automobil z boku a vytíahnutou ochrannou clonou ponad sklo, obr. č. 4 znázorňuje pohľad zvrchu na vytiahnutú clonu. Obr. č. 5 a 6 znázorňuje zakrytú plochu skla s clonou...

Komínový výmenník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5126

Dátum: 05.03.2009

Autor: Vrábel Jaroslav

MPK: F28D 7/10, F23J 13/00

Značky: tepla, komínový, výmenník

Text:

...prechádzajú cez komínový výmenník, ktorý je napojený na vývod z vykurovacieho telesa. Kornínový výmenník pozostáva z kovovej komínovej rúry na ktorej sú kontaktné pripevnené kovové rebrá, upevnené pozdĺžne s osou rúry. Minimálna vzdialenosť kovových rebier pri stene rúry by mala byť lS mm z dôvodu voľného prúdenia vzduchu.Je výhodné použitie ďalšej rúry upevnenej na vonkajšom obvode kovových rebier, ktorá slúži na vytvorenie komínového...

Zariadenie na udržanie konštantnej kompresie zážihového motora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5125

Dátum: 05.03.2009

Autor: Novák Pavel

MPK: F02D 15/00, F01B 31/00

Značky: zariadenie, udržanie, motora, konštantnej, zážihového, kompresie

Text:

...vzdialenosti je napojený servomotor pôsobiaci medzi valcovým blokom a stacionálnou kľukovou skriňou. Servomotor spôsobuje približovanie a odďaľovanie valcového bloku od stacionámej kľukovej skrini s čim sa mení i priestor medzi piestom a hlavou motora. Chod servomotoru je kontrolovaný procesorom ktorý riadi veľkosť spaľovacieho priestoru pomocou snímačov polohy plynového pedála, podtlaku v sacom potrubí, otáčok motora a snímača spätnej...

Ohrievač paliva pre spaľovacie motory

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5124

Dátum: 05.03.2009

Autor: Novák Pavel

MPK: F02M 27/00

Značky: spaľovacie, motory, paliva, ohrievač

Text:

...kompresií a tým zabezpečiť väčšiu pružnosť motora.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie bude bližšie objasnené pomocou obr. l, ktoré znázorňuje komponenty ohrievacieho systému paliva.Príklady uskutočnenia technického riešenia.Ohrievač paliva pre vstrekovacie motory pozostáva, z nádrže paliva 1, prepojenej na Vysokotlakové čerpadlo 2, ktoré je prepojené na prietokový ohrievač 4, ktorý je ďalej prepojený na vstrekovacie zariadenie...

Zariadenie s aromatizačnou funkciou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5123

Dátum: 05.03.2009

Autor: Sedlák Peter

MPK: A47L 9/00, D06F 58/00

Značky: aromatizačnou, funkciou, zariadenie

Text:

...2.4 a vysávačovým vzduchovým vypúšťacím otvorom 2.5.Aromatická časť 1.1 a sublirnačná časť 1.3 a rozpustná časť 1.5 sú prepojené s vysávačovým vodným filtrom 2.3. lonizačná časť 1.2 je prepojena s vysávačovým vzduchovým potrubím 2.4.Aromatizačný prvok 1 je tvorený aromatíckou časťou 1.1 a ionizačnou časťou 1.2 a sublimačnou časťou 1.3 a adhéznou časťou 1.4.Vysávačove zariadenie 2 je tvorené vysávačovým vrecom 2.1 a vysávačovým vzduchovým...

Spôsob priestorového zobrazenia obrazu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5122

Dátum: 05.03.2009

Autor: Valíček Štefan

MPK: G03C 9/00, G02B 27/22, G03B 35/00...

Značky: obrazů, priestorového, spôsob, zobrazenia

Text:

...obrazu. Na LCD displeji sa body pre ľavé oko zobrazujú na pámych riadkoch a pre pravé na nepárnych. Za displejom je holografická matrica, ktorá smeruje rozdielny obraz do ľavého a pravého oka. Nevýhodou tohto spôsobu je nutnosť presného umiestnenia polohy hlavy človeka pred obrazovkou. Toto sa čiastočne môže odstrániť umiestnením dvoch kamier na monitor na snímanie polohy hlavy, pričom podľa aktuálnej pozicie sa prispôsobuje holograñcká...

Zásobník na drobné mince

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5121

Dátum: 05.03.2009

Autori: Turza Miloš, Bernát Pavel

MPK: A45C 1/00

Značky: drobně, mince, zásobník

Text:

...zamedzenie k strate, resp. k odcudzeniu, sa odporúča opatrit zásobník závesnou šnúrkou, pre ktorú je v dolnej časti puzdra zásobníka vyhotovený otvor.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresov, na ktorých obr. l znázorňuje zásobník na prerozdelenie drobných mincí, obr. 2 znázorňuje priestorové zobrazenie zásobníka, obr. 3 znázorňuje princíp fungovania zásobníka.Zásobník 1 na rozdelenie drobných...

Systém na likvidáciu priesakovej kvapaliny v skládke odparovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5120

Dátum: 05.03.2009

Autor: Výboh Dušan

MPK: B09B 1/00

Značky: skládke, likvidáciu, kvapaliny, odpařováním, priesakovej, systém

Text:

...pod hladinou priesakovej vody. Tento sekundámy kolektor zabezpečuje ohrev horných vrstiev preisakovej vody v retenčnej nádrži a zabezpečuje zvýšené odparovanie. Prepojenie primárneho kolektora a sekundámeho kolektora je vyhotovené potrubim a takto uzatvorený okruh je naplnený kvapalinou ako teplonosným médiom medzi oboma kolektormi. Na zabezpečenie dokonalej cirkulácie je v okruhu zaradené obehové čerpadlo.Alternatívnwn riešením je, že sú...

Konštrukcia na skladovanie, logistiku a prepravu pneumatík

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5119

Dátum: 05.03.2009

Autor: Lukáč Vladimír

MPK: B65D 19/38

Značky: prepravu, konštrukcia, pneumatik, logistiku, skladovanie

Text:

...-stabilizátora zvolená tak aby medzi stohom pneumatík a nosnými stlpikmi, resp. uloženiami na nosné stĺpiky bola čo najmenšia medzera, avšak taká aby nebola nijako obmedzená pohodlná manipulácia so samotnými pneumatikami v stohu. Takto sa potom pri ukladaní systémom včelieho plástu, dostanú nosné stĺpiky, resp. uloženia na nosné stĺpiky, resp. nohy základného rámu, do voľných priestorov nevyhnutne vznikajúcich pri ukladaní kruhových tvarov...

Plastový skladací box

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5118

Dátum: 05.03.2009

Autor: Šipula Peter

MPK: B65D 5/02

Značky: skládací, plastový

Text:

...až do vodorovnej roviny a dlhšie steny sa V predpripravenom mieste prehnú po celej dĺžke dovnútra a spolu sa zložia smerom dole až dosadnú na pevné tvarované dno.Miesto ohybu V stenách je vytvorené narezaním jednej strany platne alebo lepiacou páskou.Zañxovanie dlhších stien ako i celého boxu v zloženom stave je zaistené dvojdíelnym nelepivým spojom,ktorý môže byť vyrobený z tkaniny s háčikovitým a slučkovým vlasom.Podstata tohto úžitkového...

Viečko z materiálovej fólie na uzatváranie nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5117

Dátum: 05.03.2009

Autori: Náhlý František, Šimo Jaroslav

MPK: B65D 77/10

Značky: nádob, uzatváranie, fólie, materiálovej, viečko

Text:

...na ktorom je nanesené tlačiarenskou farbou vhodnou pre priamy styk s potravinami označenie a/alebo reklamný slogan a/alebo označenie inej firmy a/alebo iné reklamné, súťažné texty, návody, recepty a vyobrazenie.Výhoda technického riešenia spočíva v tom, že viečko, opatrené čiastočným reliéfnym vyrazením, má zvyšok povrchu pre tlač hladký, nezvyšuje náklady na ďalšiu prídavnú operáciu. Zabezpečuje pritom spoľahlivosť odoberania...

Reklama na držadle eskalátora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5116

Dátum: 05.03.2009

Autor: Mikovič Tomáš

MPK: G09F 23/00, B66B 23/00, G09F 21/00...

Značky: eskalátora, reklama, držadle

Text:

...je ťažko prehliadnuteľná a tieto osoby majú navyše behom jazdy dostatok času túto reklamu zaznamenať.Pri umiestnení fólie s reklamou na takto výhodné miesto je hlavným problémom materiál, z ktorého je vyrobené madlo a ďalej pohyb madla po nerovnej dráhe. Materiál fólie musí umožňovať úplné a pevné prilnutie fólie k madlu. Fólia môže pozostávať z jedného kusu vo forme dlhého pásu, ktorý pokryje celý obvod okruhu madla, alebo vo forme...

Spôsob prípravy N-(1-fenyletyl)-N’-fenyl-1,4-fenyléndiamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286712

Dátum: 04.03.2009

Autori: Vágnerová Hiyam, Uhlár Ján, Mačák Ivan, Bíro Pavel, Lehocký Peter

MPK: C07C 209/00

Značky: přípravy, n-(1-fenyletyl)-n'-fenyl-1,4-fenyléndiamínu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

N-(1-Fenyletyl)-N'-fenyl-1,4-fenyléndiamín s čistotou najmenej 96,1 % sa vyrába kondenzáciou acetofenónu so 4-aminodifenylamínom v prítomnosti katalyzátora za zvýšenej teploty do 50 až 90 % konverzie 4-aminodifenylamínu reakčnou rýchlosťou kontrolovanou cez rýchlosť oddestilovávania toluénu ako vynášača vody z kondenzácie v rozpätí od 0,8 až 3 l.h-1 toluénu na 1 kg 4-aminodifenylamínu, pričom reakciou vzniknutý...

Spôsob výroby 13-(N-Boc-beta-izobutylizoserinyl)-14beta-hydroxybakatín III-1,14-karbonátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286711

Dátum: 04.03.2009

Autori: Bombardelli Ezio, Pontiroli Alessandro

MPK: C07D 493/00

Značky: spôsob, 13-(n-boc-beta-izobutylizoserinyl)-14beta-hydroxybakatín, výroby, iii-1,14-karbonátu

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob výroby 13-(N-Boc-beta-izobutylizoserinyl)-14beta-hydroxybakatín III-1,14-karbonátu vzorca (I), ktorý zahrnuje: a) zavedenie ochranných skupín hydroxylov v polohách 7 a 10 10-deacetylbalkatínu III b) dvojkrokovú oxidáciu za poskytnutia derivátov oxidovaných na karbonyl v polohe 13 a hydroxylovaných v polohe 14 c) karbonáciu susedných hydroxylov v polohách 1 a 14 za poskytnutia 1,14-karbonátových derivátov d) redukciu karbonylu...

Spôsob výroby esterov kyseliny aryliminometylkarbamínovej, medziprodukty a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286709

Dátum: 04.03.2009

Autori: Bauer Rolf, Anderskewitz Ralf, Kroeber Jutta, Schmid Rolf, Hamm Rainer, Brandenburg Jörg, Soyka Rainer

MPK: C07C 255/00, C07C 271/00, C07C 269/00...

Značky: medziprodukty, kyseliny, aryliminometylkarbamínovej, použitie, výroby, spôsob, esterov

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby esterov kyseliny aryliminometylkarbamínovej všeobecného vzorca (I), kde R1 znamená zvyšok vybraný zo skupiny pozostávajúcej z metylu, etylu, propylu, cyklopentylu, cyklohexylu, fenylu, benzylu a -C(Me2)fenylu, z ktorých každý môže byť substituovaný raz, dvakrát alebo trikrát hydroxyskupinou
R2 znamená zvyšok vybraný zo skupiny pozostávajúcej z metylu, etylu, propylu a benzylu, ktorý je použiteľný vo veľkom rozsahu.

Dávkovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13286

Dátum: 04.03.2009

Autori: Steinfeld Ute, Kim Jungtae, Krause Holger, Kim Chang-ho, Lee Hyeck-hee

MPK: A61L 2/238, B05B 11/00

Značky: dávkovacie, zariadenie

Text:

...priestoru dávkovacieho zariadenia, proti pružine ventilu a vložke ventilu tlak, že sa piest pohybuje v smere pružiny a uvoľňuje výstupný otvor, čím môže kvapalina vystupovať. Tým, že je teraz pružina ventilu vedená v separátnom vybraní, tak sa navyše zaistí, že sa kvapalný prípravok, ktorý má byť dávkovaný, nedostane do kontaktu s pružinou.0015 Pri dávkovacom zariadení podľa vynálezu môže byť pritom dýza a vypúšťací kanál vyvedený buď...

Spôsob a zariadenie na výrobu drevovláknitej dosky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13049

Dátum: 04.03.2009

Autor: Kalwa Norbert

MPK: B44C 5/04

Značky: spôsob, zariadenie, výrobu, drevovláknitej, dosky

Text:

...k značnej úspore priestoru a tým aj nákladov. Použitie jednej alebo viacerých atramentových tlačových jednotiek je bez problémov možné v bežných výrobných linkách na drevovláknitá dosky, pretože dnešné atramentové tlačiarne dosahujú rýchlosť, ktorá môže byt bez problémov prispôsobená výrobnej rýchlosti tlače drevovláknitej dosky.0010 Tým, že vláknový koláč sa potlačí pred zlisovaním, kvalita tlače a jas tlače sa výrazne zvýši. Vláknový koláč...

Spôsob riadenia vzniku zložiek dymu v elektrickom aerosól generujúcom systéme

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12355

Dátum: 04.03.2009

Autori: Greim Olivier, Fernando Félix, Radtke Falk

MPK: A24F 47/00

Značky: riadenia, elektrickom, systéme, spôsob, zložiek, vzniku, generujúcom, aerosol

Text:

...dopredu určených teplôtmôže byť do dopredu určenej maximálnej prevádzkovej teploty.0007 Výhodne je krok riadenia opakovaný tak často, ako je tonutné počas ohrievania najmenej jedného vyhrievacieho prvku.0008 Uskutočnenie vynálezu má výhodu, že aktuálna prevádzková teplota najmenej jedného vyhrievacieho prvku môže byť riadená tak, že je zabránené tepelnému rozkladu alebo spaľovaniu substrátu tvoriaceho aerosól. To umožňuje zníženie počtu...

Kombinácia protinádorového činidla a derivátu cholestanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15950

Dátum: 04.03.2009

Autori: Yazawa Shin, Asao Takayuki, Nishimura Toyo

MPK: A61K 31/282, A61K 31/337, A61K 31/704...

Značky: protinádorového, cholestanolu, derivátů, činidla, kombinácia

Text:

...pozostávajúcej z cisplatiny a(4) Protinádorové chemoterapeutikum podľa ktoréhokoľvek z bodov (l) až (3), ktoré je(5) Protinádorové chemoterapeutikum podľa ktoréhokoľvek z bodov (l) až (3) vyššie, ktoré je v 0 forme sady zahmujúcej liečivo obsahujúce derivát cholestanolu a liečivo(6) Protínádorové chemoterapeutíkum podľa bodu (5) vyššie, kde liečivo obsahujúcederivát cholestanolu je lipozomálna formulácia.(7) Spôsob použitia V kombinácii...

Súčasť tvoriaca špičku pre koleso hydraulického stroja, koleso a hydraulický stroj, vybavený takouto súčasťou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15748

Dátum: 04.03.2009

Autori: Bertea Jean-françois, Chiappa Rachel, Gaudin Eric, Bazin Daniéle, Beral Claude

MPK: F03B 3/02, F03B 11/00, F03B 11/04...

Značky: stroj, súčasť, hydraulický, súčasťou, hydraulického, takouto, špičku, tvoriaca, koleso, vybavený, stroja

Text:

...znakov podľa nárokov 2 až 13, použitých vo všetkých prípustnýchVynález sa taktiež týka kolesa hydraulického stroja, vybaveného takou súčasťou, ktorá bola opísaná skôr. Také koleso vykazuje najlepšie hydraulické vlastnosti a umožňuje menithydrodynamickú štruktúru vírivých pochodní, ktoré majú tendenciu vznikať v blízkosti jehoVynález sa konečne týka hydraulického stroja, vybaveného takým kolesom, ktoré bolouvedené skôr. Takým strojom...

Spôsob a zariadenie na držanie foriem

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11516

Dátum: 04.03.2009

Autor: Bahlke Stefan

MPK: B29D 30/06, B29C 33/30

Značky: držanie, spôsob, foriem, zariadenie

Text:

...pridržiavacieho svomíka upínacím elementom, a že upínací element je nastavovacím zariadením posuvný proti pružinovej sile najmenej jednej pružiny a je umiestnený s možnosťou vrátenia na pôvodné miesto prostredníctvom pružinovej sily pružiny,a že vo vrátenej polohe je pridržiavací profil pridržiavacieho svomíka držaný v oblastitixačného elementu prostredníctvom tvarového styku.0012 Prostredníctvom záberu pridržiavacieho svomíka do ñxačného...

Aerosól generujúci systém obsahujúci regulátor na kontrolovanie vzniku prchavých zložiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15338

Dátum: 04.03.2009

Autori: Greim Olivier, Fernando Félix, Radtke Falk

MPK: A24F 47/00

Značky: aerosol, systém, kontrolovanie, vzniku, regulátor, generujúci, zložiek, prchavých, obsahujúci

Text:

...tú výhodu, že aktuálna prevádzková teplota najmenej jedného vykurovacieho prvku sa môže ovládať tak, aby sa zabránilo tepelnému rozkladu alebospaľovaniu substrátu tvoriaceho aerosól. To umožňuje znížiťpočet prchavých zložiek uvoľňovaných alebo tvorených počas ohrievania. Ak sa vyskytuje tvorba škodlivých látok pri zvýšených teplotách počas tepelného rozkladu a spaľovania,tvorba týchto škodlivých látok, napríklad formaldehydu, je výrazne...

Baktéria tvoriaca L-cysteín a spôsob výroby L-cysteínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8709

Dátum: 04.03.2009

Autori: Takumi Kazuhiro, Nonaka Gen

MPK: C12P 13/12, C12N 1/20, C12R 1/19...

Značky: tvoriaca, spôsob, l-cysteín, výroby, baktéria, l-cysteínu

Text:

...zahŕňajúceho aminokyselinovú sekvcnciu SEQ lD č. 2, a(B) proteínu zahŕňajúeeho aminokyselinovú sekvenciu SEQ ID č. 2, ktora ale zahŕňa substitúcie, deléeie, ínzercír, alebo ztdície jedného až niekoľkých aminokyselinovýcli zvyškov, apričom schopnost baktérie produkovať L-cysteín je zvýšená vporovnaní0013 Ďalším aspektom tohto vynálezuje poskytnúť vyššie uvedenú baktériu, pričom yhaMgén je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z(a) DNA...

Penová hmota s pásom adhézneho materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19728

Dátum: 04.03.2009

Autori: Mayeres Jean-pierre, Dujardin René

MPK: B29C 44/56, B26D 3/08, C08J 9/36...

Značky: pěnová, materiálů, pásom, adhézneho, hmota

Text:

...rýchlo znižuje až pokiaľ nedosiahne okolitú teplotu zatiaľ čo teplota V strede blokovzostáva vysoká. Aby bolo možné vyriešiť tento problém, navrhuje sa vytvorenie zárezov naopačných stranách polyuretánového bloku takým spôsobom, aby vzduch mohol prúdiť cezblok penovej hmoty a takto umožnil rýchle ochladenie jeho stredu.0010 V súlade svynálezom je tento cieľ dosiahnutý pomocou penovej hmoty podľa0011 Aby bolo možné vyriešiť vyššie uvedený...

Systém a spôsob generovania elektricky zahrievaného aerosólu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12778

Dátum: 03.03.2009

Autori: Fernando Félix, Cordey Jean-pierre, Pourrat Franck

MPK: A24F 47/00

Značky: systém, spôsob, aerosolů, generovania, zahrievaného, elektricky

Text:

...uvedených príkladov, majú určite mnoho výhod, existuje však priestor na vylepšeniedizajnu. Bolo by výhodnejšie, keby tieto systémy boli menšie apriblížili sa veľkosti bežnej cigarety, a boli pre užívateľa pohodlnejšie.0009 Je teda predmetom tohto vynálezu poskytnúť zlepšený elektricky zahrievaný systém generovania aerosólu.0010 Podľa prvého aspektu vynálezu je daný k dispozícii elektricky zahrievaný systém generovania aerosólu používajúci...

Spôsob a zariadenie na vysielanie kódovaných riadiacich informácií v bezdrôtovom komunikačnom systéme

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12171

Dátum: 03.03.2009

Autori: Jeong Hong-sil, Myung Seho, Kwon Hwan-joon, Yun Sung-ryul, Lee Hak-ju, Kim Jae-yoel, Lim Yeon-ju

MPK: H04L 1/00

Značky: spôsob, bezdrôtovom, kódovaných, komunikačnom, riadiacich, systéme, informácií, vysielanie, zariadenie

Text:

...jeden alebo viacero blokov LDPC vygenerovaných prostredníctvom vyššie uvedených krokov sa vyšle.3 0015 Podľa predkladaného vynálezu je poskytnuté zariadenie na vysielanie riadiacich informácií prostredníctvom post-signalizačných informácií vrstvy 1 (L 1) V bezdrôtovom broadcastovom komunikačnom systéme. Zariadenie zahŕňa enkodér LDPC na kódovanie vstupných informácií do bloku LDPC a vysielaciu jednotku na vysielanie rámoov včítane...

Spôsob a zariadenie na vysielanie riadiacich informácií v bezdrôtovom komunikačnom systéme

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12170

Dátum: 03.03.2009

Autori: Kwon Hwan-joon, Lee Hak-ju, Yun Sung-ryul, Myung Seho, Kim Jae-yoel, Lim Yeon-ju, Jeong Hong-sil

MPK: H04L 1/00, H04L 5/00

Značky: spôsob, bezdrôtovom, zariadenie, systéme, informácií, riadiacich, komunikačnom, vysielanie

Text:

...informácií majúcich premenlivý počet bitov zahmutých v signalizačných informáciách fyzickej vrstvy. Signalizačné informácie majúcepevný počet bitov zahŕňajú informácie potrebné na prijatie ostatných signalizačných informácií majúcich premenlivý počet bitov. Signalizačné informácie majúce pevný počet bitov zahŕňajú informácie o počte rádiových (RF) kanálov na vysielanie aspoň jednej rúry fyzickej vrstvy (PLP).0016 Podľa predkladaného...

Spôsob a zariadenie na vysielanie kódovaných riadiacich informácií v bezdrôtovom komunikačnom systéme

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16315

Dátum: 03.03.2009

Autori: Lim Yeon-ju, Lee Hak-ju, Jeong Hong-sil, Myung Seho, Kwon Hwan-joon, Yun Sung-ryul, Kim Jae-yoel

MPK: H04L 27/26, H04L 1/00

Značky: systéme, kódovaných, spôsob, komunikačnom, bezdrôtovom, riadiacich, vysielanie, informácií, zariadenie

Text:

...pri zakódovaní post-signalizačných infonnácií Ll do jedného alebo viacerých blokov LDPC podľa určených výsledkov.Prehľad obrázkov na xýkresoch0014 Vyššie uvedené a ďalšie aspekty, funkcie a výhody predkladaného vynálezu budú zrejmejšie z nasledujúceho popisu, keď sa zoberú do úvahy v spojitosti so sprievodnými nákresmio Na obr. l je schéma, ktorá znázorňuje schému vysielania riadiacich informácií vo všeobecnom bezdrôtovom komunikačnom...

Spôsob a zariadenie na prijímanie kódovaných riadiacich informácií v bezdrôtovom komunikačnom systéme

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16292

Dátum: 03.03.2009

Autori: Yun Sung-ryul, Lee Hak-ju, Myung Seho, Lim Yeon-ju, Jeong Hong-sil, Kim Jae-yoel, Kwon Hwan-joon

MPK: H04L 1/00, H04L 27/26

Značky: zariadenie, informácií, riadiacich, prijímanie, komunikačnom, kódovaných, spôsob, bezdrôtovom, systéme

Text:

...sa zoberú do úvahy v spojitosti so sprievodnými nákresmi-3 o Na obr. l je schéma, ktorá znázorňuje schému vysielania riadiacich informácii vo všeobecnom bezdrôtovom komunikačnom systémeo Na obr. 2 je schéma , ktorá znázorňuje proces kódovania signalizačných informácií L 1 používaný V bezdrôtových komunikačný systémocho Na obr. 3 je schéma, ktorá znázorňuje schému kódovania signalizačných informácií podľa príkladu Na obr. 4 je vývojový...

Zariadenie olejového filtra

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11662

Dátum: 03.03.2009

Autori: Beer Markus, Stausberg Wolfgang

MPK: B01D 29/54, B01D 35/027, B01D 29/52...

Značky: zariadenie, filtra, olejového

Text:

...- vnútrajšok. Fluidum na filtrovanie prúdi cez vstup skrine filtra najprv do skrine filtra a potom ďalej cez filtračnú hmotu zvonku do vnútra do filtračného vreca. Vo filtračnom vrece prúdi vyčistené fluidum k výstupu skrine filtra. U tohto usporiadania zostávajú tak zvyšky obsiahnuté vo fluide mimo filtračné vrece v skrini filtra. U filtračného zariadenia, u ktorého existuje technologická schéma vnútrajšok - vonkajšok, je filtračné...

Vodné farmaceutické kompozície obsahujúce borát-polyolové komplexy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15680

Dátum: 03.03.2009

Autori: Jani Rajni, Kabra Bhagwati

MPK: A61K 31/215, A61K 31/14, A61K 31/045...

Značky: vodné, komplexy, farmaceutické, kompozície, borát-polyolové, obsahujúce

Text:

...znižuje.potenciálnym toxickým účinkom je často obťažné, tzn. použitá koncentráciaprotimikróbneho činidla nevyhnutná pre účinnú konzerváciu oftalmických formuláciímôže potenciálne toxicky pôsobiť na rohovku a/alebo dUplatnenie nižších koncentrácii protimikróbneho činidla všeobecne napomáha tieto nežiadúce toxické účinky znížiť, avšak tieto nižšie koncentrácie nemusia byt na dosiahnutie požadovanéhoPoužitie nevhodnej koncentrácie...

Spôsob prípravy benzotiazepínov z gama-aminoalkylbenzénov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11472

Dátum: 03.03.2009

Autori: Yan Jiaming, Belvedere Sandro, Landry Donald, Deng Shixian

MPK: C07D 281/10, C07D 281/08

Značky: benzotiazepínov, spôsob, gama-aminoalkylbenzénov, přípravy

Text:

...(Cj-Cgalkyl-cykloalkyl, (Cj-Cgalkyl-heterocyklyl alebo (Cl-Cgalkyl-heteroaryl, každý aryl, cykloalkyl, heterocyklyl a heteroaryl je prípadne substituovaný jedným až tromi substituentmi nezávisle vybranými zo súboru, ktorý tvorí halogén, alkyl, alkoxyl, nitro, kyano a haloalkylR 3 je(C.-C 1 o)acy 1 P(O)R 8 R 9, c(o)-R°, C(S)-R, S(0)2 R 12, (CH 2),R 3, skupina chrániaca dusík, OH, (Cl-Caalkyl, cykloalkyl, aryl, heterocyklyl, heteroaryl,...

Spôsob a zariadenie na vysielanie riadiacich informácií v bezdrôtovom komunikačnom systéme

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15254

Dátum: 03.03.2009

Autori: Yun Sung-ryul, Kim Jae-yoel, Kwon Hwan-joon, Lim Yeon-ju, Lee Hak-ju, Jeong Hong-sil, Myung Seho

MPK: H04L 1/00, H04L 5/00

Značky: informácií, riadiacich, spôsob, bezdrôtovom, zariadenie, komunikačnom, systéme, vysielanie

Text:

...kódovaním signalizačnej informácie majúcej premenlivý počet bitov obsiahnutých v signalizačnej informácii o fyzickej vrstvy, a riadi vysielač na vysielanie rámca-3 obsahujúceho najmenej jeden zakódovaný blok. Rámec obsahuje ďalšie signalizačné informácie majúce pevný počet bitov potrebných na príjem signalizačnej infonnácie majúcej premenlivý počet bitov. Signalizačné informácie majúce premenlivý počet bitov zahŕňajú frekvenčné informácie...

Spôsob a zariadenie na príjem riadiacich informácií v bezdrôtovom komunikačnom systéme

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15253

Dátum: 03.03.2009

Autori: Myung Seho, Yun Sung-ryul, Jeong Hong-sil, Lim Yeon-ju, Kim Jae-yoel, Kwon Hwan-joon, Lee Hak-ju

MPK: H04L 5/00, H04L 1/00

Značky: systéme, spôsob, riadiacich, informácií, příjem, zariadenie, komunikačnom, bezdrôtovom

Text:

...dekódovanie signalizačnej informácie majúcej premenlivý počet bitov zahrnutých v signalizačnej informácie fyzickej vrstvy za použitia dekódovanej signalizačnej informácie majúcej pevný počet bitov. Kontrolér je usporiadaný na dekódovanie zo signalizačnej informácie majúcej-3 pevný počet bitov informácie o počte vysokofrekvenčných (RF) kanálov na prijatie aspoň jedného nosiča typu kolóny fyzickej vrstvy (Physical Layer Pipe - PLP).Prehľad...

Systém upevnenia čelného skla a bočných skiel na stĺpiky motorového vozidla a príslušný montážny postup

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10658

Dátum: 03.03.2009

Autori: Burban Eric, Jaouen Jean-sébastien

MPK: B60J 1/02, B60R 13/04

Značky: systém, upevnenia, montážny, čelného, stĺpiky, bočných, motorového, vozidla, skiel, príslušný, postup

Text:

...operáciu môže realizovať výrobca čelného skla, čo umožňuje zjednodušenie montáže tohto čelného skla na vozidlo.0020 Takisto prednostné táto spomenuté prvá časť ozdobného krytu obsahuje rebro vystupujúce smerom dovnútra a opierajúce sa o priľahlú bočnústranu bočného okraja čelného skla.0021 Toto usporiadanie umožňuje presne stanoviť polohu ozdobného krytu na okraji čelného skla.0022 Podľa prednostnej verzie tohto vynálezu časť ozdobného...

Heterocyklické benzénsulfónamidové zlúčeniny, spôsob ich prípravy, terapeutický prostriedok a použitie týchto zlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: 286710

Dátum: 02.03.2009

Autori: Barth Martine, Dodey Pierre, Bondoux Michel

MPK: A61P 29/00, A61K 31/47, C07D 521/00...

Značky: týchto, použitie, prostriedok, přípravy, zlúčenín, terapeuticky, spôsob, heterocyklické, benzénsulfónamidové, zlúčeniny

Zhrnutie / Anotácia:

Heterocyklické benzénsulfónamidové zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom Het1 znamená dusíkový heterocyklus s 5 členmi, najmä imidazol, pyrazol alebo triazol, Het2 je dusíkový heterocyklus so 4, 5 alebo 6 členmi, vybraný z heterocyklov (II), v ktorých R1 a R2 sú definované podrobne v opise, a adičné soli týchto zlúčenín. Opísaný je tiež spôsob prípravy zlúčenín, terapeutického prostriedku a použitia týchto zlúčenín na prípravu lieku na...

Orto- a meta-substituované bisarylové zlúčeniny, ich použitie ako liečiv a farmaceutické prostriedky, ktoré ich obsahujú

Načítavanie...

Číslo patentu: 286708

Dátum: 02.03.2009

Autori: Kleemann Heinz-werner, Hemmerle Horst, Peukert Stefan, Brendel Joachim

MPK: A61K 31/4402, A61K 31/4406, A61K 31/325...

Značky: bisarylové, farmaceutické, orto, zlúčeniny, použitie, prostriedky, obsahujú, meta-substituované, liečiv

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú orto- a meta-substituované bisarylové zlúčeniny všeobecného vzorca (I) a farmaceutické prostriedky, ktoré ich obsahujú. Tieto zlúčeniny sú vhodné na použitie ako antiarytmiká, najmä na liečenie a prevenciu atriálnych arytmií, ako sú atriálne fibrilácie a atriálne fluttery.

Zariadenie na dekontamináciu vnútorných plôch kompenzátora objemu jadrovej elektrárne

Načítavanie...

Číslo patentu: 286704

Dátum: 02.03.2009

Autori: Bednár Boris, Majerský Dušan

MPK: C25F 1/00, B08B 9/08, G21D 1/00...

Značky: zariadenie, objemu, kompenzátora, elektrárne, jadrovej, vnútorných, ploch, dekontamináciu

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na dekontamináciu vnútorných plôch kompenzátora objemu jadrovej elektrárne, najmä elektrárne typu VVER na kombinovanú chemickú, mechanickú a polosuchú elektrochemickú metódu, má otáčací stĺp (1), aspoň jeden po stĺpe (1) sa pohybujúci vozík (3) a aspoň jedno sklopné rameno upevnené na vozíku (3). Stĺp (1) je na konci vybavený zátkou (2). Vozík (3) je rotačne zviazaný so stĺpom (1) a sklopné rameno nesie elektródu (4) na polosuchú...

Použitie (3-trifluórmetylsulfonyl)-N-[4-metyl-3-(4-pyridín-3-yl-pyrimidín-2-yl- amino)fenyl]-benzamidu proti rakovine prsníka, gliómom a angiogenéze

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12840

Dátum: 02.03.2009

Autori: Kompella Amala, Adibhatla Kali Satya Bhujanga Rao, Venkaiah Chowdary Nannapaneni, Rachakonda Sreenivas

MPK: A61K 31/506, A61P 35/00

Značky: angiogenéze, prsníka, proti, 3-trifluórmetylsulfonyl)-n-[4-metyl-3-(4-pyridín-3-yl-pyrimidín-2-yl, gliómom, amino)fenyl]-benzamidu, rakovine, použitie

Text:

...(vzorec (Vl alebo jeho prípravu konvenčnými metódami(b) Kondenzáciu 4-metyl-3-nitroanili nu (vzorec (II so zlúčeninou vzorca (Vl) pri okolo 30 až okolo 40 °C v chlórovanom uhľovodikovom rozpúšťadle s pridaním vodnej aikálie, čím sa získa (3-trifluórmetylsulfonyl)-N-4-metyl-3-nitrofenylj-benzamid (vzorec (lll(c) Redukciu zlúčeniny vzorca (Ill) zmesou chloridu cinatého/konc. HCI pri okolo 0 až okolo 5 °C počas okolo 3 až okolo 4 hodín,...

Farmaceutické roztoky, spôsob ich prípravy a terapeutické použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16576

Dátum: 02.03.2009

Autori: Poulain Claire, Fanara Domenico, Dodelet Bertrand, Schenkel Eric

MPK: A61K 9/08, A61K 31/4015

Značky: farmaceutické, spôsob, použitie, terapeutické, přípravy, roztoky

Text:

...normálnychVynález sa konkrétne týka injekčného roztoku alebo perorálneho roztoku. Ked ide oinjekčný roztok, roztok má svýhodou hodnotu pH 5,5 i 0,2. Keď ideo perorálny roztok, roztok má s výhodou hodnotu pH 5,5 t 0,2.Množstvo (hmotnosť) farmaceutickej zlúčeniny v injekčnom roztoku je vo všeobecnosti v rozmedzí 0,01 mg/ml až 200 mg/ml a s výhodou 0,1 mg až 50 mg/mlMnožstvo (hmotnosť) farmaceutickej zlúčeniny vperorálnom roztoku je vo...