Archív za 2009 rok

Strana 48

Usporiadanie vodičov pre odporový spínací element s aspoň dvomi skupinami vodičov zo supravodivých vodivých pásov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10947

Dátum: 09.04.2009

Autor: Krämer Hans-peter

MPK: H01F 6/06

Značky: element, skupinami, dvomi, usporiadanie, vodivých, spínací, vodičov, odporový, aspoň, supravodivých, pásov

Text:

...znakmi, ktorým je daná vysoká dielektrická pevnosť pri kompaktnom uskutočnení, nižšej indukčnosti a nízkych strát striedavým pólom, pričom existujedobrá prístupnost chladiaceho prostriedku k použitým vodivýmUvedená úloha je vyriešená pre usporiadania vodičovodporového spínacieho elementu znakmi nároku 1.Usporiadanie vodičov podľa vynálezu pre odporový spinací element obsahuje aspoň jednu prvú a aspoň jednu druhú skupinu vodičov, ktorá je...

Systémy stabilizátorov pre polyméry s obsahom halogénov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19880

Dátum: 09.04.2009

Autori: Hacker Peter, Beck Reinhard

MPK: C08K 3/00, C08K 13/00, C08K 3/22...

Značky: stabilizátorov, obsahom, polyméry, systémy, halogénov

Text:

...ktoré je spojené so zaťažením dopadových vôd.Produktové a výkonnostné vlastnosti boli zlepšené rôznymi prísadami.Publikácie ktomuto sa nachádzajú v EP-A 0 422 335 a EP-A 0 945 483. Polosyntetický spôsob výroby je publikovaný v US-A 2006/188428.Doteraz disponibilné kombinácie stabilizátorov, ktoré obsahujú kalcinované dolomity, ale v prevažnej väčšine stále ešte obsahujú ťažké kovy prípadne stále ešte vykazujú vysoký podiel ťažkých kovov alebo...

Acyltiomočovinová zlúčenina alebo jej soľ, a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14823

Dátum: 09.04.2009

Autori: Egami Kosuke, Fujita Hidenori, Suda Yoshimitsu

MPK: A61K 31/4709, A61K 31/55, A61K 31/47...

Značky: acyltiomočovinová, soľ, zlúčenina, použitie

Text:

...vynálezu reprezentovaná vzorcom (I), zlúčenina, ktorá má aminokarbonylovú skupinu ako substituent v 6-polohe chinolínového kruhu a alkoxy skupinu ako substituent v 7-polohe chinolínového kruhu, (l), má inhibičný účinok voči c-Met ekvivalentný alebo vyšší než konvenčné zlúčeniny v štúdiách in vitro, (2) vykazuje vyššie selektívne poškodenie nádorových buniek, v ktorých je c-Met nadmeme exprimovaný alebo vysoko aktivovaný, v porovnaní s...

Granulát pre formulovanie tabliet dispergovateľných v ústach

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14599

Dátum: 09.04.2009

Autori: Boschetti Silvia, Andreatta Paolo, Rossi Massimiliano, Catalano Riccardo

MPK: A61K 9/20, A61K 9/16

Značky: granulát, ústach, formulovanie, tabliet, dispergovateľných

Text:

...sekúnd. K dezintegrácii OD tabliet obvykle dochádza za dobu dlhú V priemere niekoľko sekúnd až jednu minútu (Bandari a kol., Orodispersible tabliet An overview - Tablety dispergovateľné V ústach prehľad, Asian Journal of Pharmaceuticals - Ázijský farmaceutický magazín, január 2008). Vzhľadom k tomu, že za komerčne prijateľnú hodnotu pre definovanie rýchlej dezintegrácie je pokladaná doba 20 až 30 sekúnd, nie sú na trhu ponúkané žiadne tablety...

Terapeutické doplnenie a obohatenie lubrikácie očného povrchu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18027

Dátum: 08.04.2009

Autori: Sullivan Benjamin, Sullivan David, Schmidt Tannin

MPK: A61K 31/715, A61K 38/13, A61K 31/568...

Značky: terapeutické, lubrikácie, doplnenie, povrchu, obohatenie, očného

Text:

...normálne zaťaženie s malým odporom k strihovým silám, uľahčeným veľmi malým . Pri nástupe zaťaženia a/alebo pohybu dochádza tiež k stlačeniu tilmu a dochádza k hydrodynamickému a elastohydrodynamickému typu lubrikácie fluidného ñlmu, pričom stláčanie,pohyb a deformácia hrajú úlohu pri vedení viskózneho lubrikantu za/alebo cez medzeru medzi dvoma povrchmi pri ich vzájomnom pohybe.0007 Zodpovedajúci stupeň lubrikácie, fluidný ñlm verzus...

Tienopyridónové deriváty ako aktivátory AMP-aktivovanej proteínkinázy (AMPK)

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12474

Dátum: 08.04.2009

Autori: Hallakou-bozec Sophie, Charon Christine, Lepifre Franck, Cravo Daniel

MPK: A61P 29/00, A61P 3/04, A61P 3/10...

Značky: ampk, amp-aktivovanej, aktivátory, proteínkinázy, deriváty, tienopyridónové

Text:

...mastných kyselín (za spotreby ATP) a zároveň k zvýšeniu oxidácie mastných kyselín (za tvorby ATP). Fosforylácia a z toho vyplývajúca inhibícia HMG-CoA reduktázy vedie k poklesu syntézy cholesterolu. Ďalšie substráty pre AMPK zahŕňajú lipázu senzitívnu voči hormónom (Garton A. J. et al. phosphorylation of bovine hormone-sensitive lipase by AMPactivated protein kinase A possible antilipolytic mechanism,Eur. J. Biochem. 179, 249, (1989,...

Nádoba s regulovaným tlakom na uskladnenie a distribúciu nápoja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11000

Dátum: 08.04.2009

Autor: Landman Bernardus Cornelis Johannes

MPK: B65D 1/20, B67D 1/08

Značky: distribúciu, regulovaným, nápoja, tlakom, uskladnenie, nádoba

Text:

...Z ďalšieho aspektu, nádoba podľa špecifikácie je cha~ rakterizovaná tým, že v nádobe je zavesený tlakový regulátor pomocou uzáveru tak, že je výhodne zavesený excentricky k hrdlu, takže plniaca trubica na plnenie nápoja sa vkladá donádoby pozdĺž strany tlakového regulátora cez hrdlo.0011 K presnému objasneniu vynálezu, uskutočnenie nádoby alebo distribučného zariadenia a ich častí a spôsobu bude ďalej podané vysvetlenie s odkazmi na nákresy,...

Spôsob detekcie psieho kolapsu vyvolaného záťažou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10988

Dátum: 08.04.2009

Autori: Minor Katie, Patterson Edward Earl, Taylor Susan, Mickelson James

MPK: C12Q 1/68

Značky: vyvolaného, spôsob, kolapsu, psieho, detekcie, záťažou

Text:

...RT-PCR a alelovo špecifická amplifikácia). V jednom uskutočnení je vzorka hybridizovaná so súborom prajmerov, ktoré hybridizujú 5 a 3 k sense alebo antisense sekvencii alely a je podrobená PCR ampliñkácii.0007 V jednom uskutočnení krok detekcie je alelovo špecifická hybridízácia nasledovaná prajmerovo špecifickou extenziou. Vjednom uskutočnení pred detekciou alebo v spojení s detekciou je vzorka nukleovej kyseliny podrobená kroku...

Spôsob na prípravu 3-trifluórmetyl chalkónov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19865

Dátum: 08.04.2009

Autor: Annis Gary David

MPK: C07C 205/45, C07C 17/35, C07C 209/74...

Značky: chalkónov, přípravu, spôsob, 3-trifluórmetyl

Text:

...zlúčeniny Vzorca 1 zo zlúčeniny Vzorca 2 a zlúčeniny Vzorca 3, ďalejzahrňujúci pripravu zlúčeniny Vzorca 7kde Z je prípadne substituovaný fenyl a Q je fenyl alebo 1-naftyl, každý prípadne substituovanýpoužitie zlúčeniny Vzorca 1.0006 W 0 2007/074789 zverejňuje prípravu zlúčenín Vzorca I Vdvoch krokoch, začínajúc z počiatočných látok Vzorcov 2 a 3.0007 Ako sa používa V tomto dokumente, pojmy zahŕňa,zahrňujúci, zahŕňa, vrátane, má, ktorý má,...

Dávkovač papiera

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14868

Dátum: 08.04.2009

Autor: Hagleitner Hans Georg

MPK: A47K 10/32

Značky: papiera, dávkovač

Text:

...do vodiacich dráh, nemusia byť prispôsobené snímaciemu mechanizmu a mechanizmu výmeny roliek. Dávkovač má byť tiež použiteľný pre papier s0008 Podľa vynálezu sa to dosiahne tým, že snímací element pôsobí proti obvodovej ploche dávkovacej rolky a klzne k dávkovacej rolke prilieha, a po spotrebovaní papiera dávkovacej rolky až V poslednom úseku svojej dráhy spolupôsobí s oboma blokovacími prostriedkami tak, aby rezervná rolka a prázdny...

Spôsob výroby afakickej vnútroočnej šošovky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19624

Dátum: 08.04.2009

Autori: Ando Ichiro, Suzuki Hiroaki, Kobayashi Atsushi

MPK: A61F 2/16

Značky: výroby, spôsob, šošovky, afakickej, vnútroočnej

Text:

...šošovky, ako je zverejnené v nároku 1, navrhuje spôsob výroby afakickej vnútroočnej šošovky, ktorá má byť umiestnená na miesto v puzdre pre šošovku, vybavenú difrakčnou mriežkou, ktoré má reliéfy vedúce sústredne po povrchu šošovky, zahŕňajúci kroky adaptácie rôznych typov reliéfov, ich svetlo ktoré prešlo difrakciou prvého rádu dáva príslušné ohniskové vzdialenosti od seba navzájom odlišné pre reliéfny vzor vytvorenie synchrónnej štruktúry,...

Spôsob a zariadenie na chemiluminiscenčnú amplifikáciu elektrogenerovanú nanočasticami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16568

Dátum: 07.04.2009

Autori: Xiao Xiaoying, Fan Fu-ren, Bard Allen

MPK: G01N 33/542, G01N 33/543

Značky: nanočasticami, elektrogenerovanú, amplifikáciu, chemiluminiscenčnú, spôsob, zariadenie

Text:

...chemiluminiscenčné (ECL) reakčné schémy. Jednočasticové kolízne udalosti produkujú svetelné záblesky, ktoré môžu mať vysoko citlivé analytické implikácie. K tomu zvyčajne dochádza prívedením kvapalných vzoriek, ktoré obsahujú množstvo vodivých alebo redoxaktívnych nanočastíc a rad elektrogenerovaných chemiluminiscenčných (ECL) častí, do kontaktu s jednou alebo viacerými elektródamí vo vzorkovej komore. Prostredníctvom týchto reakcií možno...

Výrobný systém optického zobrazovacieho zariadenia, spôsob výroby optického zobrazovacieho zariadenia, zariadenie na odstraňovanie a spôsob odstraňovania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15917

Dátum: 07.04.2009

Autori: Nakazono Takuya, Yura Tomokazu, Kitada Kazuo, Koshio Satoru

MPK: G02F 1/1333, G02F 1/1335, B32B 38/18...

Značky: odstraňovanie, spôsob, zariadenia, optického, zobrazovacieho, výroby, zariadenie, výrobny, systém, odstraňovania

Text:

...prichytenia.0012 V jednom uskutočnení vynálezu môže výrobný systém optického zobrazovacieho zariadenia ďalej zahmovať zariadenie na rezanie, ktoré reže dlhý optický prvok v dlhom laminovanom optickom prvku, zahmujúcom prinajmenšom dlhý uvoľňovaci tilm a dlhý optický pNok umiestnený na ňom, pričom dlhý uvoľňovaci tilm zostáva nenarezaný, kde prvý a druhý optický prvok sa získajú pomocou rezania dlhého optického prvku zariadením na...

Rohové spojenie predovšetkým pre nekovovú kostru lôžka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11365

Dátum: 07.04.2009

Autor: Huhn Heino

MPK: A47C 19/02, F16B 12/22, A47C 19/00...

Značky: lôžka, rohové, kostru, predovšetkým, nekovovú, spojenie

Text:

...aj výrez na pripojenie kolíka.0008 Zatial čo tieto nekovové rohové spojenia pre kostry lôžka umožňujú opakovateľnú demontáž a následnú montáž kostry lôžka, rohové spojenie podľa GB 489,816, pri ktorom sú na bočných častiach čapy navzájom viacnásobne a striedavo3 usporiadané, tak aby tieto čapy mohli byť cez dve k nôžke vertikálne usporiadané pozdĺžne steny vzájomne aktivované a ziepené, a pri ktorom k nim budú obe kolmo usporiadané bočné časti...

Posuvné dvere, predovšetkým na oddelenia spŕch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15216

Dátum: 07.04.2009

Autori: Paracikli Tezcan, Krzewina Jörg, Völkers Detlef

MPK: E05D 15/06, A47K 3/34

Značky: sprch, oddelenia, predovšetkým, dveře, posuvné

Text:

...adajú sakonštruovať pomerne jednoducho so zreteľom na hmotnosť segmentu dverí a pôsobiace sily, ktoré treba očakávať.0011 Podľa ďalšej výhodnej formy uskutočnenia predloženého vynálezu sú valčeky prostredníctvom, vpodstate, cylindrickej nastavovacej skrutky vzhľadom na segment dverí plynulo vertikálne prestaviteľné. Použitím nastavovacej skrutky môže byť poloha valčeka vzhľadom na uchytávaciu jednotku k nej priradenú nastavená exaktne a...

Spôsob na predbežnú úpravu hydroaminačných katalyzátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10835

Dátum: 07.04.2009

Autori: Heidemann Thomas, Sigl Marcus

MPK: C07C 209/60, B01J 37/00

Značky: spôsob, predbežnú, katalyzátorov, hydroaminačných, úpravu

Text:

...katalyzátora tak, aby viedlo k menšiemu termickému poškodeniu používaných katalyzátorov, takže aktivitakatalyzátorov zostane zachovaná čo najdlhšie.Úloha bola podľa vynálezu vyriešená spôsobom na predbežnú úpravukatalyzátor uvedie pred reakciou olefínov s amoniakom, primárnym alebo sekundámym amínom do kontaktu so zmesou obsahujúcou amoniak, pričom zmesobsahujúca amoniak vykazuje obsah olefínu nižší ako 40 hmotn.Úloha bola ďalej...

Šablóna na inštaláciu prvkov karosérie prednej časti automobilového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10533

Dátum: 07.04.2009

Autori: Tanguy Thierry, Heuclin Stéphane, Boutonnet Alain

MPK: B62D 65/02, B62D 25/08

Značky: vozidla, částí, šablóna, karosérie, prvkov, automobilového, inštaláciu, prednej

Text:

...na kostru automobilového vozidla, otáčanie tyče zaisťuje symetrické premlestnenie podperných ramien vo vyššie uvedenom treťom smerekaždé podperné rameno predstavuje jeden vonkajší okraj, o ktorý sa laterálne opiera bok jedných predných dvier, vyváženie pohyblivého rámu podľa vyššie uvedeného tretieho smeru sa uskutočňuje vzhľadom na dvoje predné dvere automobilového vozidlaprostriedky na uchopenie a na upínanie dielov karosérie obsahujú...

Kompresor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19832

Dátum: 07.04.2009

Autori: Unlu Umit, Kaya Atilla, Fidan Umit, Marasli Sarper, Abdik Bora

MPK: F04B 39/00

Značky: kompresor

Text:

...nárokoch, zahŕňa potrubie tlmiča, ktoré sa prechodom cez otvor na kryte otvára do vtokového potrubia, ktorého koniec je pripojený k tomuto otvoru a to tak, že je medzi nimi zachovaná medzera.0015 Do tlmiča je z okolia krytu nasávaný plyn, pretože potrubie tlmiča ústi 2 otvoru, kde vedie von 2 krytu a následnevchádza do vtokového potrubia. Adekvátne sa teda zvysiefektívnosť kompresora znížením teploty chladiacej kvapaliny. Okrem toho sa...

Kompresor so zlepšenou výkonnosťou prúdenia chladiva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19412

Dátum: 07.04.2009

Autori: Fidan Umit, Hacioglu Bilgin

MPK: F04B 49/18, F04B 39/00, F04B 53/14...

Značky: zlepšenou, kompresor, výkonnosťou, chladiva, prúdenia

Text:

...Vo všetkých týchto uskutočneniach sú na pieste výstupky,ktoré znižujú mŕtvy priestor bez toho, aby bránili priechodu chladiva, dokiaľ piest nedosiahne hornú úvrať a nevstúpi do výtlačného otvoru, keď piest dosiahne hornú úvrať. Tieto výstupky sa používajú s cieľom zmenšiť mŕtvy priestor a vedú k zužovaniu trasy toku chladiva špecifickou rýchlosťou ku koncu kompresného cyklu. Chladivo sa urýchľuje a pritom prechádza cez tento zúžený priečny...

Pyrolidinónové aktivátory glukokinázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12151

Dátum: 06.04.2009

Autori: Sarabu Ramakanth, Kester Robert Francis, Brinkman John, Tilley Jefferson Wright, Mcdermott Lee Apostle, Berthel Steven Joseph, Hayden Stuart, Haynes Nancy-ellen, Scott Nathan Robert, Qian Yimin

MPK: A61K 31/41, A61K 31/4155, A61K 31/427...

Značky: pyrolidinónové, aktivátory, glukokinázy

Text:

...II. Aktivátory glukokínázy budú zvyšovať metabolizmus glukózy v B-bunkách a hepatocytoch,čo bude spojené so zvýšeným vylučovaním inzulínu. Také činidlá by boli užitočné na liečenie0004 WO 2008/ l 32139 uvádza heterocyklické deriváty na liečbu chorôb CNS. WOOl/62726uvádza 2-oxo-1-pyrrolidínové deriváty na liečbu neurologických chorôb.0005 V jednom uskutočnení predkladaný vynález poskytuje zlúčeniny vzorca I FtR. je vybrané zo súboru, ktorý...

Komisionovacia jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11570

Dátum: 06.04.2009

Autori: Spahn Lothar, Eckert Heinz

MPK: B65G 1/137

Značky: komisionovacia, jednotka

Text:

...vozíkom a montážnym pásom odovzdávaný medzi komisionovacím vozíkom amontážnyrn pásom bez pomoci zdvíhacích zariadení.Výhodné vyhotovenia vynálezu vyplývajú zo závislých nárokov a nasledujúceho opisu. Príklady vyhotovení vynálezu sú bližšie vysvetlené v súvislosti s výkresom, bez tohoaby ním boli obmedzené. Pritom znázorňujeObr. l perspektívne zobrazenie komisionovacieho vozíka komisionovacej jednotkypodľa vynálezu, obr. 2 komisionovací...

Prípravok na pripevnenie člna k jachte

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5160

Dátum: 06.04.2009

Autor: Kollár Marián

MPK: B63B 23/00

Značky: prípravok, jachte, pripevnenie, člna

Text:

...príklad vyhotovenia zaskakovacieho mechanizmu. Na obrázkoch 4 a 5 je znázornené vytahovanie a prepravná poloha člna na j achte, Príklady uskutočnenia technického riešeniaNa zadnej časti jachty (plachetnice alebo motorovej) je pripevnená dvojica zaskakovacích mechanizmov 1, ktore je možné ovládať potiahnutím lana, ktorého koniec je upevnený v pohyblivých jazykoch 2 s prítlačnými pružinami. Zaskakovaci mechanizmus 1 má dohora vyhnutý...

Montovaná vodomerná šachta a forma na výrobu dielcov šachty

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5159

Dátum: 06.04.2009

Autor: Lukáč Ladislav

MPK: E02D 29/12, E04C 1/00

Značky: šachty, vodomerná, montovaná, šachta, výrobu, forma, dielcov

Text:

...dielcov poukladaných na seba a navzájom do seba zapadajúcich pomocou spoja vytvoreného obojstrannými pozdĺžnyrni vybraniami na oboch koncoch dielcov a tvoriacimi steny šachty a zo stropného betónového prefabrikátu s otvorom pre osadenie ľahkého poklopu uloženého na stenách šachty, pričom pôdorys šachty je štvorcový alebo obdlžnikový. Stenový prefabrikovaný betónový dielec má tvar dosky s obojstranným štvorcovým vybraním na oboch koncoch,...

Zariadenie na opravu poškodených nespevnených poľných a lesných ciest

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5158

Dátum: 06.04.2009

Autor: Ilašenko Rastislav

MPK: E02F 5/10, E01C 3/00, E02F 5/02...

Značky: polných, ciest, lesných, poškodených, nespevnených, zariadenie, opravu

Text:

...nakladaču, cestnému valcu a k iným stavebným, cestným a poľnohospodárskyrni strojom.Výhodou takto skonštruovaného zariadenia na opravu poškodených nespevnených poľných a lesných ciest podľa úžitkového vzoru je najmä to, že umožní vysypať drvený kameň alebo iný zhutniteľný materiál do britmi vyhĺbeného pásu, čiastočne ho zhutniť vibračnou doskou a v spojení s cestnýrn valcom vytvorit zrekonštruovanú poľnú alebo lesnú cestu.Prehľad...

Irigačný dúhovkový retraktor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5157

Dátum: 06.04.2009

Autor: Böhm Peter

MPK: A61F 9/007

Značky: retraktor, dúhovkový, irigačný

Text:

...nástrojov vykoná operáciu s požadovanými po 10žiadavkarni na dokonalé odsatie zvyškov šošovkových hmôt z operovaného oka. Tento spôsob je oveľa šetrnejší ako iné dosiaľ používané techniky rozšírenia zrenice ako tzv. stretching, nastrihnutie okrajov zrenice,íridoplastika t. j. rozstrihnutie dúhovky pred extrakciou katarakty s následným zošitim dúhovky po skončení operácie, eventuálne použitie štyroch retrakčných rozvieračov zreničky,...

Spôsob strešného klimatického zadržiavania a vyparovania dažďovej vody a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5156

Dátum: 06.04.2009

Autor: Kravčík Michal

MPK: E03B 3/00, E04D 13/04

Značky: tohto, spôsob, klimatického, vykonávanie, zariadenie, spôsobu, vyparovania, zadržiavania, dažďovej, strešného

Text:

...prvkom sú najmenej dve vzájonme rozoberateľne pripevnené strešné zádržnovýparné vodné vaničky.Je výhodné, že najmenej jedna strešná zádržnovýpamá vodná vanička je zo spodnej strany pripevnená cez najmenej jednu stavebnicovú separačnú podložku na strechu.Je výhodné, že najmenej dve vzájomne rozoberateľne Stavebnicové separačné podložky sú uložené na strechu.Je výhodné, že suchomontovateľným klimatickým záchytnovýparným prvkom sú...

Vankúš s otvorom na slúchadlá

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5155

Dátum: 06.04.2009

Autor: Sedláček Kristián

MPK: A47G 9/00

Značky: vankúš, otvorom, slúchadla

Text:

...Vankúša praktickejšie využitie V aute, autobuse alebo inom dopravnom prostriedku.Výrezy na zadnej strane, vrchnej časti dotvárajú Zúženie dohora a tým spôsobujú ľahšiu ohybnosť.Vankúš má tiež Výrez pre kabeláž slúchadiel.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresov, kde na obr. 1 je znázomená predná strana Vankúša, obr. 2 je znázomená zadná strana Vankúša, obr. 3 je znázornený pohľad z bočnej...

Rozoberateľný úľ

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5154

Dátum: 06.04.2009

Autori: Žigmund Jozef, Pilát Pavel

MPK: A01K 47/00

Značky: rozoberateľný

Text:

...dôsledného čistenia pripadne aj dezinfekcie a nenáročná manipulácia, Prehľad obrázkov na výkresochÚľ je vyrobený skladačkovým spôsobom z dielov, diely zasúvaním do vyfrézovaných drážok. Obr. l. znázorňuje celkový pohľad na úľ, obr. 2 odnímateľné dno, obr. 3 nadstavok - mednik - plodisko, obr. 4 vrchnák alebo kryt úľa, obr. 5 diagnostickú podložku, obr. 6 peľochyt, obr. 7. zadnú uzatváracíu lištu a letáčovú vložku.Príklady uskutočnenia...

Posuvno-fixačná stolička

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5153

Dátum: 06.04.2009

Autor: Čeremšák Ján

MPK: A47C 13/00, A47C 7/00

Značky: posuvno-fixačná, stolička

Text:

...vedenie pozdĺž vodiacej časti, pričom homé diely bočných častí sú vždy opatrené opomou kladkou, ktorá sa opiera o vnútomú stranu susednej opomej rúrky. Nevýhodou tohto technického riešenia je komplikovanosť technického prevedenia a tým aj vysoke náklady naUvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje posuvno-fixačná stolička, určená najmä pre imobilné osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu, podľa tohto technického riešenia, ktorého podstata...

Vyhrievacie olejové teleso

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5152

Dátum: 06.04.2009

Autor: Beczányi Zoltán

MPK: F24D 19/00, F24H 3/00

Značky: vyhrievacie, olejové, těleso

Text:

...minimálne dvomi priechodnými nírkami, ktoré sú Výhodne umiestnene V rohoch týchto panelov, pričom rúrky zabezpečujú prietok teplonosnej látky napriklad oleja medzi týmito dvomi panelmi. V tomto riešení sa používa len jedno ohrievacie teleso napriklad elektrická špirála, ktoré je umiestnene V prednom, alebo zadnom paneli. Ohriata teplonosná látka prúdi V panely, kde je umiestnená ohrievacie teleso smerom hore a homýrni spojovacími rúrkami...

Kvapalinotesné sintrované kovové dielce a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5151

Dátum: 06.04.2009

Autor: Rieger Dieter

MPK: B22F 3/10

Značky: dielce, výroby, kvapalinotesné, sintrované, kovové, spôsob

Text:

...bez pomocného lisovacieho prostriedku rozumie úplne bez pomocného lisovacieho prostriedku vyrobený výlisok, alebo taký výlisok, ktorý obsahuje menej ako 5 hmotnostných pomocného lisovacieho prostriedku, a tiež taký výlisok, ktorý na základe známych poznatkov o odstránení pomocných lisovacích prostriedkov obsahuje menej ako 1 hmotn., prednostne do 0,5 hmotn.,výhodne do 0,01 hmotn. pomocného lisovacieho prostriedku.Prednostne budú v...

Kozubové vložky alebo kozubové kachle s dvomi sklenými dverami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5150

Dátum: 06.04.2009

Autor: Sulovec Anton

MPK: F24B 1/00

Značky: kachle, kozubové, dverami, dvomi, sklenými, vložky

Text:

...alebo krbové kachle s dvomi presklenými dverami umiestnenými na protiľahlých stenách obsahujúcimi spaľovaciu komoru, dvoje presklené dvere a deílektor, podľa tohto technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že deflektor je v hornej časti spaľovacej komory umiestnený pohyblivo a krbové vložky alebo krbove kachle sú vybavené tiahlom, ktorým sa ovláda deflektor.Je výhodné, ak toto pohyblivé umiestnenie deflektora je otočné.Pohyblivým...

Koreniaca a ochucovacia zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5149

Dátum: 06.04.2009

Autor: Dányi Ondrej

MPK: A23L 1/22, A23L 1/226

Značky: koreniaca, ochucovacia

Text:

...predajni na predaj pre spotrebiteľov. Základ týchto zmesi tvoria v podstate zložky, ktoré sú zhodné zo zložkami určených pre malo spotrebiteľské balenia.Podstatu tohto úžitkového vzoru tvorí koreniaca a ochucovacia zmes na zlepšenie vlastností mäsového výrobku, ktorá je určená na ochucovanie hlavne klobásových výrobkov, ktorá obsahuje 30 - 75 hmotnostných dextrózy, l 5 - 3 4 hmotnostných zmesi extraktu čierneho korenia a soli, 7 - 16 ...

Sklená kompozícia nekorodujúca v umývačkách

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5148

Dátum: 06.04.2009

Autor: Orhon Melek

MPK: C03C 3/076

Značky: nekorodujúca, sklená, kompozícia, umývačkách

Text:

...Na-O, Ba-O a Ca-O vysoký (2 - 2,5), ionizačný stupeň Al-O a Zn-O je l a V prípade väzieb Si-O a B-O je nízky (0,7 - 0,5).Na základe vyššie uvedeného platí pre odolnost kompozícii skla nasledujúceKed sa v sklenej kompozícii zvýši obsah NazO a K 20, a zvlášť N 320, urýchli sa reakcia medzi sklom a vodou a zníži sa odolnosť skla. Keď však sú oba oxidy N 320 a KgO prítorrmé v rovnakých množstvách, je chemická odolnost vyššia, než chemická...

Textilný produkt schopný regulovať mikrocirkuláciu krvi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18549

Dátum: 03.04.2009

Autor: Hirata

MPK: A61K 8/02, A61K 8/19, A41B 9/00...

Značky: regulovať, schopný, produkt, mikrocirkuláciu, textilný

Text:

...vody v tele vibrujú vo vyššej intenzite, rozpúšťa zhluky vody v tele, rozvádza toxíny, ktoré sa vylúčili pri uvoľnení osmózy, a tak sa eliminujú oveľa ľahšie prostredníctvom prirodzených spôsobov samotného tela, čím sa zlepšuje biologická kvalita vody, ktorú obsahujú živé organizmy, čouľahčuje bunkovú absorpciu bez ohľadu na to, či ide o živočíchy alebo rastliny.V priebehu prieskumu sa identifikoval patent MU 8600905-2, pričom tento patent je...

Elektrický istiaci obvod a spôsob obsluhy elektrického istiaceho obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17107

Dátum: 03.04.2009

Autor: Veroni Fabio

MPK: H02H 3/06, H02H 3/17, H02H 3/40...

Značky: istiaci, obvodů, obsluhy, istiaceho, spôsob, elektrického, obvod, elektricky

Text:

...by elektrický istiaci obvod nemal obnoviť prívod elektrickej energie do elektrického napájacieho obvodu bez toho, aby k tomué užívateľ dal0007 Elektrický istiaci obvod v súlade s vyhotovením predkladaného vynálezu na prerušenie elektrického napájacieho obvodu zahŕňa vstup na zapojenie k elektrickému rozvodu rovnako ako výstup na dodávku energie do elektrického napájacieho obvodu užívateľa spínač elektricky zapojený medzi uvedeným vstupom a...

Posuvný uzáver na nádobu obsahujúcu taveninu kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15322

Dátum: 03.04.2009

Autori: Steiner Benno, Keller Werner, Truttmann Urs

MPK: B22D 41/28, B22D 41/24

Značky: posuvný, nádobu, uzáver, taveninu, obsahujúcu

Text:

...dosky dna v prevádzkovej polohe.0009 Na uľahčenie postupu výmeny vynález stanovuje, že kazeta je posuvná pomocou priečneho pohonu, upevneného na nádobe, s ojnicou posúvajúcou kazetu. Výhodne je ojnica pripojiteľná ku kazete, pričom táto je potom posuvná tam a späť pomocou priečneho pohonu.0010 S ohľadom na ľahké posúvanie kazety je tiež výhodou, keď ojnice priečnehopohonu pôsobia na kazetu vo výške priechodného otvoru dosky dna,...

Zariadenie na narovnávanie deformovaných elektrolýznych vaní, predovšetkým na elektrolýzu hliníkovej taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10935

Dátum: 03.04.2009

Autor: Nagel Hardy

MPK: C25C 3/08, B21D 1/00

Značky: hliníkovej, zariadenie, deformovaných, vaní, elektrolýzu, elektrolýznych, predovšetkým, taveniny, narovnávanie

Text:

...nosník, ktorý môže natiahnuť svoju dĺžku cez medzeru, dosahujúc niekoľko metrov, medzi dvoma oproti sebe ležiacimi dlhými bočnýmistenami Vane, pretože dlhé bočné steny sú zvlášť ohrozené deformáciou, ako je vyklenutie von.Tento narovnávajúci nosník má na každej zo svojich dvoch koncových oblasti narovnávajúcučeľusť, ktorá V každom prípade má priechodný otvor tvaru U-proñlu otvorený k spodnej strane čeľuste. Pomocou pohyblivého zdvíhacieho...

Kompozícia obsahujúca piceatanol a spôsob výroby kompozície obsahujúcej piceatanol

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19487

Dátum: 03.04.2009

Autori: Matsui Yuko, Sugiyama Kenkichi, Kamei Masanori

MPK: A23L 33/00, A23L 1/30, A61K 8/97...

Značky: spôsob, výroby, kompozície, kompozícia, obsahujúcej, obsahujúca, piceatanol

Text:

...roztoku ketónu, a tak sa týmto vyrobí kompozícia vo vyššom výťažku.Stručný opis výkresov 0023OBR.1 Grafy zobrazujúce HPLC chromatogramy extraktov zo semien (A), oplodia (b) a dužinatej časti (C).OBR. 2 Grafy zobrazujúce hmotnostné spektrum (A) a UV spektrum (B) zložky eluovanej v čase okolo 41 minút pri HPLC analýze z OBR. 1.OBR. 3 Grafy zobrazujúce hmotnostné spektrum (A) a UV spektrum (B) resveratroluOBR. 4 Grafy zobrazujúce hmotnostné...

Šasi vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14042

Dátum: 02.04.2009

Autor: Murray Ian Gordon

MPK: B62D 23/00

Značky: šasi, vozidla

Text:

...rúrkové rámové šasi vyžadujúnepretržitú pozornosť odborného operátora a ide preto o veľmi časovo náročný proces.0014 Preto teda navrhujeme šasi pre vozidlo zahrňujúce rám z prepojených rúrkových sekcií a aspoň jedného plátu pripojeného k rámu, ako je deñnované v nároku 1. Pomocou využitia moderných konštrukčných metód, ako je napríklad laserové rezanie, CNC ohýbanie a počítačom riadené zváranie je možno dosiahnuť dobu výroby potrebnú pre...