Archív za 2009 rok

Strana 38

Prístroj na vysielanie a prijímanie signálu a spôsob vysielania a prijímania signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15229

Dátum: 03.06.2009

Autori: Moon Sang Chul, Ko Woo Suk

MPK: H04L 27/26, H04L 1/00, H04L 27/34...

Značky: prístroj, vysielanie, vysielania, signálu, spôsob, prijímanie, prijímania

Text:

...v pozíciách rozptýlených pilotov a signalizačné dáta vrstvy 1 obsahujú informáciu o type PLP naznačujúcu typ PLP združenej PLP v dátovom segmente. pričom typ PLP je jedným zo spoločnej PLP, zoskupenej dátovej PLP alebo normálnej. dátovej PLP. pričom spoločná PLP je špeciálna PLP,ktorá obsahuje dáta zdieľané viacerými PLP, a pričom signalizačné dáta vrstvy 1 ďalej obsahujú identifikátor skupiny PLP, ktorý naznačuje, s ktorou skupinou PLP je...

Prístroj na vysielanie a prijímanie signálu a spôsob vysielania a prijímania signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15205

Dátum: 03.06.2009

Autori: Park Jeong Hwan, Ko Woo Suk, Moon Sang Chul

MPK: H04L 5/00, H04L 1/00, H03M 13/27...

Značky: vysielania, prijímania, spôsob, prijímanie, prístroj, signálu, vysielanie

Text:

...na vytvorenie signálového rámca na základe preambulových symbolov a najmenej jedného dátového segmentu zahrnujúceho časovo vložené dátové symboly, pričom preambulové symboly majú selektívne časovo vložené signalizačné informácie L 1 a záhlavie signalizačných informácií L 1, pričom záhlavie zahmuje informácie o hĺbke časového vkladania pre signalizačné informácie L 1 pričom blok L 1 sa opakuje vo frekvenčnej doméne s rovnakou šírkou...

Prístroj na vysielanie a prijímanie signálu a spôsob vysielania a prijímania signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15204

Dátum: 03.06.2009

Autori: Ko Woo Suk, Hong Ho Taek, Moon Sang Chul

MPK: H04L 27/26, H04L 27/34, H04L 1/00...

Značky: prijímanie, spôsob, signálu, vysielania, prístroj, vysielanie, prijímania

Text:

...slová multiplexovanie konštelačne mapovaných bunkových slov na signalizačné dáta vrstvy 1 bitové rozkladanie multiplexovaných signalizačných dát vrstvy 1 vykonávanie depunktuovania na najmenej jednom LDPC paritnom bite na bitovo vložené signalizačné dáta vrstvy 1 LDPC dekódovanie signalizačných dát vrstvy 1 a depunktuovaného paritného bitu a BCH dekódovanie LDPC dekódovaných signalizačných dát vrstvy 1 adepunktuovaného paritného bitu,...

Prístroj na vysielanie a prijímanie signálu a spôsob vysielania a prijímania signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15203

Dátum: 03.06.2009

Autori: Moon Sang Chul, Ko Woo Suk

MPK: H03M 13/27, H03M 13/00, H03M 13/25...

Značky: vysielania, prístroj, prijímania, signálu, prijímanie, spôsob, vysielanie

Text:

...type paketu dátového segmentu, pričom informácia o type naznačuje, či paket dátového segmentu zahrnuje, alebo nezahrnuje záhlavia FECFrame, pričom paket dátového segmentu zahrnuje XFECFame, keď informácia o type naznačuje prvý typ paketu dátového segmentu a paket dátového segmentu zahrnuje XFECFrame a záhlavie FECFrame, keď informácia o type naznačuje druhý typ paketu dátového segmentu.0009 Ešte ďalší aspekt tohto vynálezu poskytuje pristroj...

Pristroj a spôsob na vysielanie a prijímanie signálu pomocou časového vkladania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10787

Dátum: 03.06.2009

Autori: Moon Sang Chul, Park Jeong Hwan, Ko Woo Suk

MPK: H04L 1/00, H03M 13/27, H04L 5/00...

Značky: prijímanie, vkladania, signálu, časového, spôsob, prístroj, vysielanie, pomocou

Text:

...modifikovanej 4096-QAM pomocou zrkadlového páru BRGCObrázok 32 zobrazuje príklad bitového mapovania modifikovanej QAM, kde 256-QAM je modifikované pomocou BRGC.Obrázok 33 zobrazuje príklad transformácie MQAM na nehomogénnu konšteláciu. Obrázok 34 zobrazuje príklad digitálneho prenosového systému. Obrázok 35 zobrazuje príklad vstupného procesora.Obrázok 36 zobrazuje informáciu, ktorá môže byt obsiahnutá v základnom pásme (BB Base...

Prístroj na vysielanie a prijímanie signálu a spôsob vysielania a prijímania signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15019

Dátum: 03.06.2009

Autori: Park Jeong Hwan, Moon Sang Chul, Ko Woo Suk

MPK: H03M 13/27, H04L 5/00, H04L 1/00...

Značky: signálu, vysielania, vysielanie, prijímania, prijímanie, spôsob, prístroj

Text:

...pozície sú v čase vkladania vylúčené prostriedok na vytvorenie signálového rámca vrátane najmenej jedného dátového segmentu na základe preambulových symbolov a najmenej jedného dátového segmentu zahrnujúceho časovo vložené dátové symboly,pričom preambulové symboly majú selektívne časovo vložené signalizačné informácie L 1 a záhlavie signalizačných informácií L 1, pričom záhlavie zahmuje informácie o hĺbke časového vkladania pre signalizačné...

Prístroj na vysielanie a prijímanie signálu a spôsob vysielania a prijímania signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15018

Dátum: 03.06.2009

Autori: Moon Sang Chul, Ko Woo Suk

MPK: H03M 13/00, H04H 20/76, H04H 20/65...

Značky: prijímanie, prístroj, spôsob, vysielanie, prijímania, vysielania, signálu

Text:

...kódovaných signalizačných dát L 1 spôsobom skrúcania riadkov a stlpcov, pričom spôsob skrúcania riadkov a stlpcov zahŕňa vstupné bunky signalizačných dát L 1 zapísané do vkladacej pamäte v diagonálnom smere a sériovo načítané po riadkoch bez zváženia pilotných pozícií, a privedenie na výstup Tl bloku L 1 prostriedok na vytváranie signálového rámca obsahujúceho preambulové symboly a symboly dátových segmentov, pričom preambulové symboly...

Prístroj na vysielanie a prijímanie signálu a spôsob vysielania a prijímania signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10456

Dátum: 03.06.2009

Autori: Moon Sang Chul, Ko Woo Suk

MPK: H04L 27/34, H04L 1/00, H04L 27/26...

Značky: prístroj, spôsob, prijímanie, signálu, vysielania, prijímania, vysielanie

Text:

...prihláške a tvoria jej súčasť, zobrazujú uskutočnenie (uskutočnenia) vynálezu a spolu s opisom slúžia na vysvetlenie princípu vynálezu. Na výkresoch0011 Obrázok 1 zobrazuje priklad 64 K kvadratúrnej amplitúdovej modulácie (QAM - Quadrature Amplitude Modulation), použlvanej v európskej DVB-T.0012 Obrázok 2 zobrazuje spôsob binámeho zrkadlového Grayovho kódu (BRGC - Binary Reflected Gray Code).0013 Obrázok 3 zobrazuje výstup blízko...

Prístroj na vysielanie a prijímanie signálu a spôsob vysielania a prijímania signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10453

Dátum: 03.06.2009

Autori: Ko Woo Suk, Moon Sang Chul

MPK: H04H 20/65, H04H 20/76, H03M 13/00...

Značky: prístroj, spôsob, vysielania, signálu, prijímania, prijímanie, vysielanie

Text:

...zobrazuje spôsob binárneho zrkadlového Grayovho kódu (BRGC - Binary Reflected Gray Code).0013 Obrázok 3 zobrazuje výstup blízko gaussíánu modiñkovaním 64-QAM, poživanej v DVB-T. 0014 Obrázok 4 zobrazuje Hammingovu vzdialenosť medzi zrkadlovým párom v BRGC.0015 Obrázok 5 zobrazuje charakteristiku v QAM, kde zrkadlový pár existuje pre každú os l a os Q.0016 Obrázok 6 zobrazuje spôsob modiñkovánia QAM pomocou zrkadlového páru BRGC. 0017 Obrázok...

Prístroj na vysielanie a prijímanie signálu a spôsob vysielania a prijímania signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10452

Dátum: 03.06.2009

Autori: Moon Sang Chul, Ko Woo Suk

MPK: H04L 1/00, H04L 27/26, H04L 27/34...

Značky: signálu, prijímanie, prístroj, vysielania, spôsob, prijímania, vysielanie

Text:

...signálového rámca založeného na datovom segmente a preambulových dátových symboloch, pričom preambulové dátové symboly majú informáciu FECHEADERTYPE naznačujúcu typ záhlavia, pričom informácia FECHEADERTYPE sa objavi, ked dátový segment je druhým typom dátového segmentu modulátor, nakonfigurovaný na modulovanie signálového rámca spôsobom ortogonálneho frekvenčne deleného multiplexovania(OFDM) a vysielaciu jednotku, nakonfigurovanú na...

Prístroj na vysielanie a prijímanie signálu a spôsob vysielania a prijímania signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10419

Dátum: 03.06.2009

Autori: Moon Sang Chul, Ko Woo Suk

MPK: H04H 20/65, H04H 20/76, H03M 13/00...

Značky: prijímania, vysielania, vysielanie, prijímanie, signálu, spôsob, prístroj

Text:

...nehomogénnu konšteláciu. Obrázok 34 zobrazuje príklad digitálneho prenosového systému. Obrázok 35 zobrazuje priklad vstupného procesora.Obrázok 36 zobrazuje informácia, ktorá môže byt obsiahnuté v základnom pásme (BB Base Band).-3 Obrázok 37 zobrazuje príklad kódovanej modulácie s vkladaním bitov (BICM - Bitlnterleaved Coded Modulation).Obrázok 38 zobrazuje príklad skráteného/punktuovaného kódovača. Obrázok 39 zobrazuje príklad použitia...

Prístroj na vysielanie a prijímanie signálu a spôsob vysielania a prijímania signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10418

Dátum: 03.06.2009

Autori: Moon Sang Chul, Ko Woo Suk

MPK: H04H 20/65, H04H 20/76, H03M 13/00...

Značky: signálu, prijímanie, spôsob, vysielania, vysielanie, prístroj, prijímania

Text:

...pričom časové vkladanie sa ďalej uskutočňuje bez zvažovania pozicie pilota spätný mapovač, nakonfigurovaný na spätné mapovanie časovo rozložených preambulových symbolov na bity a dekódovač. nakonñgurovaný na dekódovanie bitov skrátenou a punktuovanou dekódovacou schémou LDPC (kontrola parity s nízkou hustotou).0010 Priložené výkresy. ktoré sú zahrnuté s cielom ďalšieho pochopenie vynálezu a sú začlenené v tejto prihláška a tvoria jej...

Prístroj na vysielanie a prijímanie signálu a spôsob vysielania a prijímania signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10392

Dátum: 03.06.2009

Autori: Moon Sang Chul, Ko Woo Suk

MPK: H04L 1/00, H04L 27/34, H04L 27/26...

Značky: prijímania, prijímanie, spôsob, vysielanie, signálu, vysielania, prístroj

Text:

...dekódovanie LDPC kódovaných signalizačných dát vrstvy 1 a depunktuovaného LDPC paritného bitu, pričom signalizačné dáta vrstvy 1 obsahujú informácie o type PLP, naznačujúce typ pridruženej PLP, pričom informácie o type PLP sú informácie o spoločnej PLP, zoskupenej dátovej PLP a normálnej dátovej PLP, pričom spoločná PLP je špeciálnou PLP, ktorá obsahuje dáta zdielané viacerými PLP.0013 Jedno uskutočnenie vynálezu sa týka digitálneho...

Prístroj na vysielanie a prijímanie signálu a spôsob vysielania a prijímania signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10391

Dátum: 03.06.2009

Autori: Ko Woo Suk, Hong Ho Taek, Moon Sang Chul

MPK: H04L 1/00, H04L 27/26, H04L 27/34...

Značky: spôsob, vysielanie, signálu, prijímania, prijímanie, prístroj, vysielania

Text:

...LDPC kódovaných signalizačných dát vrstvy 1 a depunktuovaneho LDPC paritného bitu, pričom signalizačné dáta vrstvy 1 zahrnujú informáciu ozačiatku pásma zárezu (notch),označujúcu začiatočnú polohu pridruženého pásma zárezu, pričom bitová šírka informácie o začiatku pásma zárezu sa zakladá na informácii o ochrannom intervale.0013 Jedno uskutočnenie vynálezu sa týka digitálneho prenosového systému a spôsobu signalizovania fyzickej vrstvy....

Prístroj a spôsob na vysielanie a prijímanie signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9935

Dátum: 03.06.2009

Autori: Ko Woo Suk, Moon Sang Chul

MPK: H04L 27/26

Značky: prijímanie, spôsob, signálu, prístroj, vysielanie

Text:

...3 zobrazuje výstup blizko gaussiánu modifikovaním 64-QAM požívanej v DVB-T. 0015 Obrázok 4 zobrazuje Hammingova vzdialenosť medzi zrkadlovým párom v BRGC.0016 Obrázok 5 zobrazuje charakteristiku v QAM, kde zrkadlový pár existuje pre každú os I a os Q.0017 Obrázok 6 zobrazuje spôsob modifikovania QAM pomocou zrkadlového páru BRGC. 0018 Obrázok 7 zobrazuje príklad modifikovanej 64/256/1024/4096-QAM.0019 Obrázky 8 a 9 sú príkladom modifikovanej...

Prístroj a spôsob vysielania a prijímania signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9825

Dátum: 03.06.2009

Autori: Ko Woo Suk, Moon Sang Chul

MPK: H04L 27/26

Značky: prístroj, signálu, spôsob, prijímania, vysielania

Text:

...Obrázok 67 je príklad rýchlosti opakovania bloku L 1 8 MHz.0067 Obrázok 68 je príklad rýchlosti opakovania bloku L 1 8 MHz.0068 Obrázok 69 je nová rýchlosť opakovania bloku L 1 7,61 MHz.0069 Obrázok 70 je priklad signalizovania L 1, ktoré sa prenáša v záhlaví rámca. 0070 Obrázok 71 je výsledok simulácie preambuly a štruktúry L 1.0071 Obrázok 72 je príklad symbolového vkladača.0072 Obrázok 73 je príklad prenosu bloku L 1.0073 Obrazok 74 je...

Zariadenie a spôsob na vysielanie a prijímanie signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20316

Dátum: 03.06.2009

Autori: Moon Sang Chul, Ko Woo Suk

MPK: H04L 27/26

Značky: signálu, spôsob, zariadenie, prijímanie, vysielanie

Text:

...zobrazuje príklad profilu oneskorenia káblového kanála.Obrázok 50 zobrazuje rozptýlenú pilotnú štruktúru, ktorá používa z 56 a z 112. Obrázok 51 zobrazuje príklad modulátora založenom na OFDM.Obrázok 52 zobrazuje priklad štruktúry preambuly.Obrázok 53 zobrazuje príklad dekódovania preambuly.Obrázok 54 zobrazuje proces navrhovania optimalizovanejšej preambuly. Obrázok 55 zobrazuje další priklad štruktúry preambuly.Obrázok 56 zobrazuje další...

Vysielanie a prijímanie vysielacieho signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19967

Dátum: 03.06.2009

Autori: Ko Woo Suk, Moon Sang Chul

MPK: H04L 1/00, H04L 27/34

Značky: prijímanie, vysielacieho, vysielanie, signálu

Text:

...dátových symbolov časový rozkladač nakonfigurovaný na selektívne časové rozkladanie TI bloku L 1 dekódovač nakonfigurovaný na dekódovanie časovo rozloženého TI bloku L 1, pričom záhlavie L 1 má informáciu o TI móde L 1, naznačujúcu, či časový rozkladač uskutoční alebo neuskutoční časové rozkladanie.0011 Priložené výkresy, ktoré sú zahrnuté s cielom ďalšieho pochopenie vynálezu asú začlenené vtejto prihláške a tvoria jej súčasť, zobrazujú...

Plošné hrebeňové obojstranne obložené tesnenie na utesňovanie rozoberateľných prírubových spojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19879

Dátum: 03.06.2009

Autor: Krejčí Miroslav

MPK: F16L 23/18, F16L 23/20, F16J 15/12...

Značky: rozoberateľných, spojov, obojstranné, obložené, prírubových, tesnenie, hřebenové, utesňovanie, plošné

Text:

...možné povrchové deformácie a nerovnosti, zvyšujú náročnosť montážnych prác a negatívne ovplyvňujú parametre tesniaceho účinku, najmä v prípade, ked je na utesnenie spoja použité prstencové hrebeňové obojstranne obložené tesnenie.0011 Cieľom predloženého technického riešenia podľa vynálezu je dosiahnuť zlepšenie doterajšieho stavu techniky a optimalizovať podmienky na výrobu prevádzkovo najspoľahlivejšieho tesniaceho účinku pri prírubových...

Prístroj na vysielanie a prijímanie signálu a spôsob vysielania a prijímania signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14979

Dátum: 03.06.2009

Autori: Moon Sang Chul, Ko Woo Suk

MPK: H04L 27/34, H04L 27/26, H04L 1/00...

Značky: vysielanie, prístroj, prijímanie, spôsob, signálu, vysielania, prijímania

Text:

...sú, alebo nie sú časovo vkladaná vytvárač rámcov na vytvorenie signáloveho rámca obsahujúceho preambulové symboly a dátový segment modulátor na modulovanie signálového rámca metódou ortogonálneho frekvenčne deleného multiplexovania,OFDM vysielač na vysielanie modulovaného signáloveho rámca. pričom signalizačne dáta L 1 obsahujú identifikátor PLP dát pre prvý typ dátového segmentu a modulačné a kódovacie parametra PLP dát pre prvý typ...

Prístroj a spôsob na vysielanie a prijímanie signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8206

Dátum: 03.06.2009

Autori: Ko Woo Suk, Moon Sang Chul

MPK: H04L 27/26

Značky: spôsob, prijímanie, prístroj, vysielanie, signálu

Text:

...23 sú priklad modifikovanej 4096-QAM pomocou zrkadlového páruBRGC(1536 až 2047). 0027 Obrázky 24 a 25 sú príklad modifikovanej 4096-QAM pomocou zrkadlového páruBRGC(2048 až 2559). 0028 Obrázky 26 a 27 sú príklad modifikovanej 4096-QAM pomocou zrkadlového páruBRGC(2560 až 3071). 0029 Obrázky 28 a 29 sú príklad modifikovanej 4096-QAM pomocou zrkadlového páru3 0030 Obrázky 30 a 31 sú priklad modiñkovanej 4096-QAM pomocou zrkadlového páru0031...

Prístroj na vysielanie a prijímanie signálu a spôsob vysielania a prijímania signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14842

Dátum: 03.06.2009

Autori: Moon Sang Chul, Ko Woo Suk

MPK: H04L 27/26, H04L 1/00

Značky: vysielania, spôsob, prijímanie, vysielanie, signálu, prijímania, prístroj

Text:

...vysielacom systéme, a pričom združená PLP, ktorá prenáša najmenej jednu službu, sa demultiplexuje na mnohonásobne dátové segmenty.0012 Ešte ďalšie uskutočnenie tohto vynálezu uvádza spôsob vysielania vysielacich dát, pričom spôsob zahrnuje FEC kódovanie PLP dát FEC kódovanie signalizačných dát L 1 a zostavenie FEC kódovaných PLP dát a F EC kódovaných signalizačných dát L 1, aby sa vytvoril signálový rámec,pričom signálový rámec obsahuje...

Zariadenie na vysielanie a prijímanie signálu a spôsob vysielania a prijímania signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14841

Dátum: 03.06.2009

Autori: Ko Woo Suk, Moon Sang Chul

MPK: H04L 1/00, H04L 27/26, H04L 27/34...

Značky: zariadenie, prijímanie, vysielanie, vysielania, spôsob, prijímania, signálu

Text:

...dátové symboly majú informáciu FECHEADERTYPE naznačujúcu typ záhlavia, pričom informácia FECHEADERTYPE sa objaví, keď dátový segment je druhým typom dátového segmentu modulátor, nakonfigurovaný na modulovanie signálového rámca sposobom ortogonálneho frekvenčne deleného multiplexovania(OFDM) a vysielaciu jednotku, nakontigurovanú na vysielanie modulovaného signálového rámca.0013 Ešte další aspekt tohto vynálezu poskytuje prijímač na...

Prístroj na vysielanie a prijímanie signálu a spôsob vysielania a prijímania signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14654

Dátum: 03.06.2009

Autori: Ko Woo Suk, Moon Sang Chul

MPK: H04L 27/34, H04L 1/00, H04L 27/26...

Značky: vysielanie, spôsob, prijímanie, vysielania, prístroj, prijímania, signálu

Text:

...na dekódovanie časovo rozloženého Tl bloku L 1, pričom prijímač je nakonfigurovaný na spracovanie signálov, pričom záhlavie L 1 má informáciu o Tl móde L 1, ktorá naznačuje hĺbku časového vkladania preambulových dát, pričom hĺbka časového vkladania zodpovedá počtu OFDM0011 Priložené výkresy, ktoré sú zahrnuté s cieľom ďalšieho pochopenie vynálezu a sú začlenené v tejto prihláška a tvoria jej súčasť, zobrazujú uskutočnenie (uskutočnenia)...

Prístroj a spôsob na vysielanie a prijímanie vysielacieho signálu za požitia časového vkladania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14455

Dátum: 03.06.2009

Autori: Moon Sang Chul, Ko Woo Suk, Park Jeong Hwan

MPK: H03M 13/27, H04L 5/00, H04L 1/00...

Značky: prijímanie, signálu, vysielacieho, vkladania, prístroj, požitia, vysielanie, časového, spôsob

Text:

...majú selektívne časovo vložené signalizačné informácie L 1 a záhlavie signalizačných informácií L 1, pričom záhlavie zahrnuje informácie o hĺbke časového vkladania pre signalizačné informácie L 1 prostriedok na modulovanie signálového rámca pomocou spôsobu ortogonálneho frekvenčne deleného multiplexovania. OFDM a prostriedok na vysielanie modulovaného signálového rámca, pričom časové vkladanie dátových symbolov sa uskutočňuje na úrovni...

Nízko chloridový polybutadién

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13948

Dátum: 02.06.2009

Autori: Jantsch Norbert, Steinert Vera, Hamann Evemarie

MPK: C08F 279/04, C08F 279/02, C08C 19/44...

Značky: chloridový, polybutadién, nízko

Text:

...uvedeného interpolyméru za prítomnosti tetraalkoxysilánu. Týmto sa vytvorí spojený interpolymér. Spojený interpolymér e často charakterizovaný obsahom halidu menej ako 30 ppm na základe celkovej hmotnosti spojeného interpolyméru rozložením molekulárnej hmotnosti od 1,6 do 2,4 a obsahom vinylu od 5 do 15 percent hmotnosti na základe celkovej hmotnosti spojeného interpolyméru. Výhodne sa môže v jednom znázomení tento proces vykonať za...

Použitie pre bunku priepustných peptidových inhibítorov dráhy signálnej transdukcie JNK na liečbu rôznych rakovinových ochorení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18455

Dátum: 02.06.2009

Autor: Bonny Christophe

MPK: A61K 38/03, A61K 38/04, A61K 38/01...

Značky: použitie, signálnej, rôznych, transdukcie, ochorení, priepustných, peptidových, dráhy, rakovinových, bunku, inhibítorov, liečbu

Text:

...obvykle viaže JNK a/alebo inhibuje aktiváciu aspoň jedného JNK aktlvovaného transkripčného faktora, napr. c-Jun alebo ATF 2(pozri napr. SEQ ID NO 15 a 16, v tomto poradí) alebo Elk 1.0016 JNK inhibítorové sekvencia podľa tohto vynálezu sa skladá z SEQ ID NO 2. Ďalšie JNK inhibítorové sekvencie opisané v tomto dokumente obsahujú alebo pozostávajú z aspoň jednej sekvencie aminokyselín podľa SEQ lD NO 1 až 4, 13 až 20 a 33 až 100, alebo jej...

Automatické prispôsobovanie roamingových dát alebo routingových dát

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17829

Dátum: 02.06.2009

Autori: Gabler Alexander, Haberkorn Günter, Van Den Berge Fridtjof

MPK: H04W 8/12

Značky: prispôsobovanie, automatické, roamingových, routingových

Text:

...sa musia dáta od iných užívateľov siete modifikovať,aby sa zabránilo kolíziám v rôznych dátových vetách.0006 Nakoľko pri hranice siete prekračujúcej komunikácii je potrebné zohľadniť dáta, ktoré sa ustavične menia, takzvané dynamické dáta alebo nazývané aj delta-dáta, napriklad pre služby Post-paid, Pre-paid alebo IP-roaming a podobne, je sotva akceptovateľný nie denne aktualizovaný obsah databanky pre zahraničných uživateľov siete. Každé...

Spôsob prípravy enantiomérne čistých amínov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17286

Dátum: 02.06.2009

Autori: Manojkumar Bindu, Tank Sinderpal, Kokane Dattatrey, Gore Vinayak, Sonawane Sandeep

MPK: C07C 211/42, A61K 31/135

Značky: enantiomérne, čistých, spôsob, amínov, přípravy

Text:

...môžeme rozdeliť do troch hlavných kategórií po prvé, reakcia (R)-1 aminoindánu (2) s propargylovým alkylačným činidlom po druhé, reakcia racemického 1-aminoindánu s propargylovým alkylačným činidlom nasledovaná rezolúciou vzniknutého racemického rasagilínu po tretie, dlhšia chemická syntéza zahŕňajúca rezolúciu alebo stereošpeciñckú syntézu rôznych intermediátov.0011 Na komerčnú prípravu rasagilínu (1) a jeho farmaceuticky prijateľných...

Uracilová zlúčenina, ktorá má inhibičnú aktivitu voči ľudskej deoxyuridín trifosfatáze alebo jej soľ

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13120

Dátum: 02.06.2009

Autori: Takao Yayoi, Fukuoka Masayoshi, Yano Wakako, Miyahara Seiji, Yokogawa Tatsushi, Taguchi Junko, Miyakoshi Hitoshi

MPK: C07D 239/48, C07D 403/12, C07D 401/06...

Značky: deoxyuridín, voči, uracilová, trifosfatáze, ludskej, inhibičnú, aktivitu, zlúčenina, ktorá

Text:

...aktivitu voči ľudskej dUTPáze a nie je dostupná ako liečivo.Preto je veľmi žiaduci vývoj silných inhibítorov ľudskej dUTPázy, ktoré budú užitočné ako terapeutícké činidlá pre choroby spojené s dUTPázou, napríklad ako protinádorové činidlo.Podstata vynálezu Problémy, ktore majú byť predkladaným vynálezom riešené 0008 Predmetom predkladaného vynálezu je poskytnúť uracilovú zlúčeninu alebo jej soľ, ktorá má silnú inhibičnú aktivitu voči...

Sulfonamidová zlúčenina a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12941

Dátum: 02.06.2009

Autori: Shirahashi Hiromitsu, Kuribayashi Satomi, Ogawa Masami, Kitagawa Kazuhiko

MPK: A61K 31/235, A61K 31/216, A61K 31/381...

Značky: použitie, zlúčenina, sulfónamidová

Text:

...s liečbou a komfortu pre pacientov, ako je vývoj prípravku, ktorý by bolo možné podávať raz za týždeň (Nepatentový dokument č. 3), vývojom prípravku k intranazálnemu podávaniu (Nepatentový dokument č. 4) atď. Jedným z takých pokusov je štúdia týkajúca saReceptor-senzor pre Vápnik (CaSR) je receptor sprialmutý s proteínom G, ktorý bol klonovaný v roce 1993 a hrá nezastupiteľnú úlohu pri kontrole sekrécie PTH v príštitných telieskach....

Poistná skrinka s redukovanými rozmermi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17010

Dátum: 02.06.2009

Autor: Thiollay Lionel

MPK: H01H 85/20

Značky: redukovanými, rozmermi, poistná, skříňka

Text:

...prepojených medzi sebou azodpovedajúco so zbemicou prostredníctvom dvojnásobného kolika, ktorý prechádza zbernicou aktorý má teraz ako funkciu nielen umiestniť a pripevnit do vzájomného elektrického kontaktu poistku so zbemicou, ale tiež prenášať prúd zo zbernice do zodpovedajúcej hornej a dolnej poistky. Táto nová funkcia dvojnásobného kolika (šíriť elektrickú vodivosť medzi poistkami a zbemicou) umožňuje teraz umiestniť navrchu a...

Výroba citrátu draselno-horečnatého a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12820

Dátum: 02.06.2009

Autori: Paikin Michael, Guigui Nissim

MPK: A23C 9/152, A23L 2/52, A23L 1/304...

Značky: citrátu, použitie, draselno-horečnatého, výroba

Text:

...prostriedok má objemovú hmotnosť 0,35 až 0,75 g/cm 3 a obsahuje 8 až 15 hmotn. horčíka a 7,5 až 16 hmotn. draslíka a 75 až 80 citrátu na základe hmotnosti sušiny. Výhodnejšie tento prostriedok obsahuje 9 až 13 hmotn. horčíka a 8 až 12 hmotn. draslíka na základe hmotnosti sušiny a jeho objemová hmotnosť je 0,55 až 0,65 g/cm 3.0006 Tento prostriedok môže ďalej obsahovať umelé alebo prírodné farbiace činidlá, emulgátory, modifikátory...

Fumarátová soľ 4-brómfenyl-1,4-diazabicyklo[3.2.2]nonán-4-karboxylátu, jej kryštalické formy, ich príprava a ich použitie v terapii

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12578

Dátum: 02.06.2009

Autori: Robert Benoit, Salle Laurent

MPK: A61K 31/551, A61P 25/18, A61P 25/00...

Značky: príprava, formy, 4-brómfenyl-1,4-diazabicyklo[3.2.2]nonán-4-karboxylátu, terapii, fumarátová, použitie, krystalické

Text:

...ná nasledujúcim vzorcom0011 Predmetom vynálezu sú taktiež dve polymorñcké formy fumarátovej soli 4-brómfenyl-1,4-diazabicyklo 3.2.2 nonán-4-karboxylátu, označované ako forma I a forma II, pričom fyzikálno-chemické charakteristiky týchto foriem sú opísané ďalej. Charakterizácia formy I a formy II0012 Infračervené spektrá (I.R.) obidvoch kryštalických foriem 4-brómfeny 1-1,4-diazabícyklo 3.2.2 nonán-4-karboxylátu boli zaznamenané na...

Penové polyestery a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15604

Dátum: 02.06.2009

Autori: Gisler Michael, Rüger Heinrich, Münger Cédric, Villiger Linus

MPK: C08J 3/22, C08K 5/092, C08J 9/00...

Značky: polyestery, spôsob, výroby, pěnové

Text:

...Príklady diolov zahmujú glykoly, ako je etylénglykol, tetraetylenglykol,cyklohexandiemtanol, lA-butandiol a 1,2-etandiol.0015 Výhodné sú polyestery, ktoré obsahujú alebo sú tvorené polyetyléntereñalátom,polybutylentereñalátom a polyetylentereñalátovými kopolymérmi s obsahom až 20 jednotiek kyseliny ízoñalovej.0016 Zvlášť dôležitým parametrom polyesterov, použitých ako východzí materiál, ktoré sa podľa vynálezu modiñkujú a napeňujú k...

Profily génovej expresie na predpovedanie výsledkov rakoviny prsníka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16270

Dátum: 01.06.2009

Autori: Nielsen Torsten, Nobel Andrew, Parker Joel, Mardis Elaine, Bernard Philip, Cheang Maggie, Perou Charles, Ellis Matthew, Marron James Stephen

MPK: C12Q 1/68

Značky: profily, predpovedanie, génovej, rakoviny, expresie, výsledkov, prsníka

Text:

..., nízkym ROR-S vs. stredný/vysoký a (C) predpokladaným BCSS s pomocnou látkou 70 ,nízkym ROR-S vs. stredný/vysoký.PODROBNÝ OPIS WNÁLEZU Prehlad0007 Napriek nedávnym pokrokom zostáva výzvou liečby rakoviny zamerať sa na špecíñcké liečebné režimy pre odlišné typy nádorov s odlišnou patogenézou a nakoniec prispôsobiť liečbu nádoru s cieľom maximalizovať výsledok. Najmä potom, ako bola pacientovi diagnostikovaná rakovina, ako je napriklad rakovina...

Viacvrstvové optické sústavy fólií so zlepšenými vlastnosťami a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9044

Dátum: 30.05.2009

Autori: Nickel Joerg, Braun Hans, Pudleiner Heinz, Meyer Klaus

MPK: B32B 27/36, G02B 5/02, B32B 27/18...

Značky: zlepšenými, sústavy, optické, fólií, použitie, viacvrstvové, vlastnosťami

Text:

...podľa normyľakú sústavu lólií podľa vynálezu je možné zvlášť dobre vyrobit a spracovať, a má vyni kajúcu odolnost proti poškrzibaniu a poškodeniu. T ýmto sa zreteľne znižuje počet chybnýchproduktov a predlžuje sa ich životnosť. Zvlášť môže byť zlepšená optická VýkonnostVo zvlášť výhodnej forme vyhotovenia má prizmatická fólia prizmatickú štruktúru orientovanú k vonkajšej vrstve viacvrstvovej optickej lölie a vonkajšia vrstva viacvrstvovej...

Spôsob vytlačovania plastických hmôt

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14339

Dátum: 30.05.2009

Autori: Bierdel Michael, Rechner Johann, König Thomas, Liesenfelder Ulrich, Kohlgrüber Klemens

MPK: B29B 7/48, B29C 47/40

Značky: hmot, plastických, spôsob, vytlačovania

Text:

...stenu. Uhol takéhoto kruhového oblúku, vzhľadom na stred otáčania, sa označuje ako hrebeňový uhol KWO. V oblasti hrebeňového uhla je vonkajší polomer profilu zhodný s polomerom plášťa. KWO nie je podľa doterajšieho stavu techniky veličinou, ktorá samôže nastavit a upraviť na požadovanú hodnotu, ale vyplýva z rovnice G 1.lKWO š- 2 arccosçj-E) (G 1.l), kde KWO je hrebeňový uhol presne sa oškrabávajúceho profilu v radiánoch a 1 je...

Spájací prvok na mechanické spájanie konštrukčných častí

Načítavanie...

Číslo patentu: 286866

Dátum: 29.05.2009

Autor: Prochiner Frank

MPK: F16L 37/00

Značky: prvok, konštrukčných, mechanické, částí, spájací, spájanie

Zhrnutie / Anotácia:

Spájací prvok má dve spájacím pohybom do záberu uvediteľné polovice (3a, 3b) spojky, ktoré sú na spájaných konštrukčných častiach (1a, 1b) alebo montážnych skupinách upevniteľné pomocou upevňovacích prostriedkov. Polovice (3a, 3b) spojky a upevňovacie prostriedky sú dimenzované tak, že pri pôsobení prevádzkových síl ostáva zaručený vopred určený mechanicky stabilný stav spájaných konštrukčných častí (1a, 1b) alebo montážnych skupín. Vnútri...

Spôsob prípravy amorfnej vápenatej soli atorvastatínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286861

Dátum: 29.05.2009

Autori: Barkóczy József, Rátkai Zoltán, Domán Imre, Balázs László, Greff Zoltán, Simig Gyula, Bartha Ferenc, Vereczkeyné Donáth Györgyi, Seres Péter, Szent Királlyi Zsuzsa, Nagy Kalman, Kótay Nagy Peter

MPK: C07D 207/00

Značky: atorvastatínu, přípravy, spôsob, vápenatej, amorfnej

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy amorfnej vápenatej soli atorvastatínu rekryštalizáciou atorvastatínu z organického rozpúšťadla, ktorý zahŕňa rozpustenie surovej vápenatej soli atorvastatínu v nižšom alkanole obsahujúcom 2 až 4 atómy uhlíka alebo v zmesi týchto alkanolov za zahrievania, a izoluje sa amorfná vápenatá soľ atorvastatínu vyzrážaného po ochladení. Získaný atorvastatín je známou látkou použiteľnou na liečenie hyperlipidémie a hypercholesterolémie.