Archív za 2009 rok

Strana 19

Kartónový nosič

Načítavanie...

Číslo patentu: 287031

Dátum: 16.09.2009

Autori: Holley John, Oliff James, Bates Aaron

MPK: B65D 5/46

Značky: kartónový, nosič

Zhrnutie / Anotácia:

Rukoväť kartónového nosiča (10) podľa prednostného uskutočnenia tohto vynálezu je vytvorená v paneli (20), vymedzenom protiľahlými bočnými a protiľahlými koncovými hranami, ktoré sa vzájomne pretínajú a vyvárajú tak panel rukoväti (20). S panelom rukoväti je spojený pás rukoväti (46, 44), ktorý je uložený medzi koncovými hranami. Protiľahlé okraje pása rukoväti sú oddelené od panela rukoväti (20). Súčasťou pása rukoväti (44, 46) je stredová...

Spôsob výroby textilnej rohože, textilná rohož a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287030

Dátum: 16.09.2009

Autor: Pallessen Bodil Engberg

MPK: D04H 1/42, D01B 1/00, D21C 5/02...

Značky: spôsob, výroby, použitie, rohože, textilná, textilnej, rohož

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob výroby textilnej rohože, v ktorom sa použijú rastlinné vlákna, ktoré sa predbežne spracovávajú počas zbierania rastlín rezaním a mlátením, kde sa stonky rastlín plne alebo čiastočne máčajú a potom skracujú a oddeľujú, za vzniku vláknitej hmoty obsahujúcej hlavne jednotlivé vlákna s dĺžkami v intervale od 0,1 mm až 30 mm, kde sa eventuálne uskutočňuje sušenie na zaistenie požadovanej vlhkosti, kde sú vlákna náhodne orientované,...

Zariadenie a spôsob na nanášanie parciálnej povrchovej vrstvy, priedušná fólia s parciálnou povrchovou vrstvou a trojvrstvový útvar obsahujúci túto fóliu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287028

Dátum: 16.09.2009

Autor: Ulli Andreas

MPK: B05C 1/10, B05C 9/00

Značky: nanášanie, fólia, vrstvy, vrstvou, parciálnou, priedušná, zariadenie, obsahujúci, útvar, povrchovej, trojvrstvový, parciálnej, povrchovou, fóliu, spôsob, túto

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie (1) na nanášanie parciálnej povrchovej vrstvy (2a, 2b) na fóliu (W) sa používa na nanášanie obojstrannej povrchovej vrstvy (2a, 2b). Zariadenie (1) má nanášacie zariadenia (3a, 3b) s pohyblivými sitovými bubnami (6a, 6b). Sitové bubny (6a, 6b) sú vzájomne nastaviteľné tak, aby povrchová vrstva (2a) na jednej strane (4a) fólie (W) bola vytvorená v podstate zhodne k povrchovej vrstve (2b) druhej strany (4b) fólie (W).

Linezolid – kryštalická forma II a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 287025

Dátum: 16.09.2009

Autor: Bergren Michael

MPK: C07D 263/00, C07D 413/00

Značky: spôsob, krystalická, přípravy, forma, linezolid

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaná je kryštalická forma II známej zlúčeniny, linezolidu, ktorá je užitočná ako antibakteriálne činidlo a tiež aj spôsob výroby tejto zlúčeniny.

Difosfátová soľ N-[6-(cis-2,6-dimetylmorfolín-4-yl)pyridín-3-yl]-2-metyl-4′- (trifluórmetoxy)[1,1'-bifenyl]-3-karboxamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14191

Dátum: 15.09.2009

Autori: Waykole Liladhar Murlidhar, Wu Raeann, De La Cruz Marilyn, Dodd Stephanie Kay, Bajwa Joginder Singh

MPK: A61K 35/00, C07D 413/04, A61K 31/5377...

Značky: trifluórmetoxy)[1,1'-bifenyl]-3-karboxamidu, difosfátová, n-[6-(cis-2,6-dimetylmorfolín-4-yl)pyridín-3-yl]-2-metyl-4

Text:

...zahŕňa hydráty a solváty solí pripravených V súlade s týmto vynálezom. Príklady farmaceutický prijateľných minerálnych alebo organických kyselín alebo báz sú uvedené v tabuľkách 1-8 v Handbook of Pharmaceutical Salts, P.H. Stahl a C.G. Wermuth (eds.), VHCA, Zurich 2002, str. 334-345. Medzi konkrétne príklady solí, na ktoré sa vynález žiadnym spôsobom neobmedzuje, patria hydrochlorid, fosfát,sulfát, mezylát, ezylát a bezylát. Pojem...

Zvariteľné upevňovacie mechanizmy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13868

Dátum: 15.09.2009

Autori: Steinke Gregory, Myers Timothy, Seibold Kurt, Lopez Carlos

MPK: B23K 26/28, B21K 25/00, B21J 15/02...

Značky: mechanizmy, upevňovacie, zvariteľné

Text:

...stranu,ležiacu proti prvej strane. Prvá strana je upevnená ku koncu dištančnej časti, ležiacemu proti osadeniu, a druhá strana má zváraciu plochu, vytvorenú na spojenie s druhoukonštrukčnou súčasťou zvarením na jej strane, ležiacej proti dištančnej časti.0007 V inom vyhotovení sa predložený vynález týka nítovanej montážnej zostavy. Nitovaná montážna zostava zahŕňa nit, ktorý ma nitovaciu časť, dištančnú časť,vybavenú osadením, v podstate...

Dvojdielny združený fiting

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18251

Dátum: 15.09.2009

Autori: Sinoplu Sudi, Schneider Andreas

MPK: F16L 13/14, F16L 25/00, F16L 33/01...

Značky: združený, fiting, dvojdielny

Text:

...prostredníctvom O-krúžku.Spis US 3,612,584 obsahuje skrutkové spojenie medzizákladným telesom zostávajúcim z kovu a podperným telesomzostávajúcim z plastu, pričom závit je vytvorený zvláštnymspôsobom, aby sa docielilo tesniaceho účinku. Spis US 3,533,649 obsahuje fiting podľa predvýznaku nároku l.Technickým úkolom predloženého vynálezu je poskytnúť fiting,ktorý zaručí spoľahlivú tesnosť pri spojení so združenou aleboviacvrstvovou rúrkou...

Hlava vozidla na upevnenie na čelnej strane smerovo vedeného vozidla, predovšetkým koľajového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17355

Dátum: 15.09.2009

Autori: Krause Reiner, Heinisch Andreas, Ende Sascha, Beika Uwe

MPK: B61D 15/06

Značky: straně, vozidla, čelnej, vedeného, koľajového, predovšetkým, upevnenie, smerovo, hlava

Text:

...podľa vynálezu sú uvedené v závislých nárokoch.Na základe tohto je za účelom zlepšenia správania vprípade nárazu koľajových vozidiel podľa vynálezu navrhovaná hlava vozidla, ktorá vykazuje štruktúru hlavy vozidla,ktorá je kompletne poskladaná zo štruktúmych prvkov, pričom tieto štruktúrne prvky sú prednostné zhotovené z vláknového kompozitného materiálu. Detailné patria k týmto štruktúrnym prvkom tvoriacim štruktúru hlavy vozidla tak...

Penová vrstva a penový pásik na vytvorenie penovej pružiny a spôsob výroby penovej pružiny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15638

Dátum: 15.09.2009

Autor: Poppe Willy

MPK: A47C 27/14

Značky: výroby, pružiny, penovej, spôsob, vytvorenie, pásik, vrstva, pěnová, pěnový

Text:

...s priľnutím,delamináciou, montážou, skladovaním a zaobstarávanim jednotlivých komponentov, atď.0032 Ďalšou výhodou je to, že ako dôsledok tohto pružiny sú menej náchylné na poškodenie z dôvodu hrubej manipulácie počas výroby a zostavovania vankúšov, matracov alebo podobne.0033 Preto sa musí venovat menšia starostlivosť, aby sa pružiny nepoškodili počas výroby,zostavovania, manipulácie, skladovania, inštalácie atď., čo vždy vedie k vyšším...

Kryštalické formy 2-tiazolyl-4-chinolinyl-oxy derivátu, účinného inhibítora HCV

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16579

Dátum: 14.09.2009

Autori: Varsolona Richard, Jaeger Burkhard, Busacca Carl Alan, Berkenbusch Thilo

MPK: A61P 31/12, C07D 417/14, A61K 31/4709...

Značky: krystalické, formy, inhibítora, účinného, 2-tiazolyl-4-chinolinyl-oxy, derivátů

Text:

...cup).OBR. 3 je charakteristický röntgenový práškový difrakčný (XRPD) záznam pre kiyštalickú sod nú soľ zlúčeniny (l).OBR. 4 je teplotná krivka DSC pre kryštály kryštalickej sodnej soli zlúčeniny (1), kde sa DSCuskutočňuje pri rýchlosti zohrievania 10 ° C za minútu v bežnej miske (open cup).OBR. 5 znázorňuje XRPD záznamy kryštalickej formy zlúčeniny (l) typu A (spodný) kryštalickej formy zlúčeniny (l) typu A po suspendovaní v...

Tekutinový prietokomer

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18386

Dátum: 11.09.2009

Autori: Scott J C, Sanderson M L, Harvey P C J, Doyle T P

MPK: G01F 1/32, G01F 1/72

Značky: prietokomer, tekutinový

Text:

...sa mení v závislosti od prietoku cez merač, kde uvedený prostriedok obsahuje difuzér rozdeľovac a dva spätné kanály hrdlo umiestnené po smeru toku z difuzéra a predĺžené teleso, umiestnené smerom nadol od rozdeľovaća, ktoré je umiestnené na redukciu spätného toku okolo spodného konca rozdeľovaća.0032 Výhodne sa uvedene predĺžené teleso tiahne od rozdeľovaća do hrdla vstupu/výstupu merača.0033 Výhodneje uvedené predĺžené teleso v rozsahu...

Izochinolínonové deriváty ako NK3 antagonisty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13566

Dátum: 11.09.2009

Autori: Nielsen Soren Moller, Khanzhin Nikolay, Simonsen Klaus Baek, Juhl Karsten

MPK: A61K 31/472, C07D 217/26, A61P 25/18...

Značky: izochinolínonové, deriváty, antagonisty

Text:

...účinky NK 3 antagonistov sú sprostredkované inhibíciou dopamínového tonu, najmä na D 2 receptore, vkombinácii so znížením serotonergného tonu, najmä na 5-HT 2 A receptore.0005 Dva štrukturálne rozdielne NK 3 antagonisty, a to talnetant a osanetant,boli klinicky testované na antipsychotické a najmä antischizofrenické účinky.0006 Ukázalo sa, že osanetantje lepší než placebo v klinických hodnoteniach,konkrétne čo sa týka pozitívnych symptómov...

Zariadenie a spôsob na výrobu papiera

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17937

Dátum: 11.09.2009

Autori: Rohovec Joachim, Gutenberger Helmut, Schlatter Robert

MPK: D21C 9/08, D21H 17/70, D21C 5/02...

Značky: spôsob, výrobu, papiera, zariadenie

Text:

...v patentovom nároku 10.Zariadenie na výrobu papiera vyššie uvedeného typu je podľa vynálezu vyznačujúce sa tedatým, že elektráreň je typom elektrárne, v ktorej sa palivo premieňa aspoň v podstate čistýmkyslíkom za vzniku aspoň V podstate čistého oxidu uhličitého, a že sú k dispozícii prostriedky na privádzanie oxidu uhličitého vyrobeného v elektrární do dielčích postupov využívajúcich oxid uhličitý v papierni, pričom kyslík potrebný...

Spôsob a zariadenie na čistenie dookola obiehajúceho pásu tkaniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12003

Dátum: 11.09.2009

Autori: Soler Jordi, Gutenberger Helmut, Galli Leonardo

MPK: D21F 1/32

Značky: obiehajúceho, pásu, spôsob, zariadenie, čistenie, dookola, tkaniny

Text:

...suspenzie vlákien, pri znižovaní obsahulepivých zvyškov v suspenzii vlákien, opisanom v DE 2006 042 429 Al alebo pri syntetickej výrobe uhličitanu vápenatého (CaC 03).Úloha podľa vynálezu sa rieši tiež zariadením na čistenie pásu tkaniny so znakmi patentovéhoZariadenie na čistenie dookola obiehajúceho pásu tkaniny podľa vynálezu, najmä v stroji na výrobu papiera alebo kartónu, sa vyznačuje najmenej jedným prívodom kvapalného oxidu...

Spôsob výroby konštrukčného dielu s plošným dekoračným prvkom a konštrukčný diel s plošným dekoračným prvkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11892

Dátum: 11.09.2009

Autori: Pfister Fredi, Benz Josef, Stössel Marcel

MPK: B60R 13/04, B60R 13/02

Značky: dielů, konštrukčného, prvkom, plošným, konštrukčný, výroby, dekoračným, spôsob

Text:

...Na lícnej strane konštrukčného dielu výhodnejšie lícuje fólia v oblasti prierazov s touto llcnou stranou. Táto lícna strana vytvára s eventuálne prítomnými ostrovčekovými časťami rovinnú alebo aj nerovinnú, napríklad zakrivenú plochu. Mimo tohto prinajmenšom jedného prierazu sú samozrejme možné aj vyvýšenia alebo priehlbiny. Takýto konštrukčný diel môže vykazovať relatívne malú hrúbku niekoľkých milimetrov. Nastriekaná vrstva tvorí...

Železničný vagón na prepravu motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11592

Dátum: 11.09.2009

Autor: Giacone Marco

MPK: B60P 3/08, B60R 3/00, B61D 3/18...

Značky: železničný, vagón, prepravu, vozidiel, motorových

Text:

...stojky 42. Ďalej dva upevňovacie prvky 482, ktoré zaujímajú vrchnú polohu a spodnú polohu, sú vedené v puzdrách 485 navarených na pevnú stojku 42 a vyčnievajúce ako konzola z druhých. Pohyblivé stojky 46 majú pár dier 484 v dvoch oblastiach usadených vo vzdialenosti jedna od druhej tak, aby umožnili blokovanie pohyblivej časti 45 jednak v spustenom stave ajednak vo zdvihnutom stave, ako je to zobrazené na obrázkoch 3 a 4.0012 Skaždým modulom...

Spôsob a zariadenie na spracovanie surovín pri výrobe papiera, lepenky alebo drevovláknitých dosiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20261

Dátum: 11.09.2009

Autori: Sibila Dejan, Gutenberger Helmut

MPK: D21D 1/20, D21B 1/16, D21H 23/16...

Značky: dosiek, lepenky, surovin, zariadenie, spôsob, papiera, výrobe, drevovláknitých, spracovanie

Text:

...dusíka. Spracovanie dusíkom sa tiež môže uskutočňovať v dvoch alebo niekoľkých po sebe idúcich krokoch, pričom sa dusík privádza napríkladsurovinám pred prípravou vláknitej suspenzie, a potom vláknitej suspenzii.Privádzanie kvapalného dusíka do papierovej suspenzie je tiež známe zdokumentu DE 102006 042 429 B 3. Tu sa chladiaci účinok kryogénneho chladiaceho prostriedku zavedeného do papierovej suspenzie zloženej prevažne zodpadového...

Makrocyklické inhibítory serín proteázy hepatitídy C

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16666

Dátum: 10.09.2009

Autori: Engstrom Ken, Liu Dong, Sheikh Ahmad, Gai Yonghua, Mei Jianzhang, Ku Yiyin, Mcdaniel Keith, Grampovnik David, Wagaw Sable, Shanley Jason, Kempf Dale, Chen Hui-ju, Or Yat Sun, Sun Ying, Grieme Tim

MPK: C07D 487/04, A61K 38/12, A61K 38/00...

Značky: proteázy, serín, hepatitidy, inhibitory, makrocyklické

Text:

...,1 6-dioxo-2-(fenantridín-6-yloxy)-6-(pyridazín-4-karboxa 1 nid 0) 1 ,2,3,5,6,7,8,9,10,1 1 , l 3 a, l 4, l 4 a, 5, l 6, l 6 a-hexadekahydrocyk 10 propaepyrolol,2-al,4 diazacyklopentadecin-l 4 a-karboxamidu, alebo jej fannaceuticky prijateľnej soli, na použitie pri liečbe infekcie HCV subjektu.0010 Vynález sa tiež týka zlúčeniny (2 R,6 S,13 aS,14 aR,1621 S,Z)-N-(cyklopropylsu 1 fonyl)-6(1 ,S-dímetyl- l H-pyrazol-3-karboxamido)-5, 1...

Makrocyklické inhibítory serín proteázy hepatitídy C

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16655

Dátum: 10.09.2009

Autori: Grieme Tim, Chen Hui-ju, Ku Yiyin, Wagaw Sable, Grampovnik David, Mei Jianzhang, Gai Yonghua, Sheikh Ahmad, Engstrom Ken, Liu Dong, Mcdaniel Keith, Kempf Dale, Shanley Jason, Sun Ying, Or Yat

MPK: A61K 38/12, C07D 487/04, A61K 38/00...

Značky: makrocyklické, inhibitory, hepatitidy, proteázy, serín

Text:

...substituovaný jedným alebo viacerými Rekaždé R a R 2 je nezávisle vybrané z(ii) heterocyklu obsahujúceho 5 až 10 atómov V kruhu a prípadne substituovaného jedným alebo viacerými R 7(iii) Cs-Ci okarbocyklu prípadne substituovaného jedným alebo viacerými R 7 alebokde E je -NHS(O 2) R 5 je Cl-Có alkyl, Cz-Ce alkenyl, Cz-Co alkinyl, Cs-Ciokarbocyklus, heterocyklus obsahujúci 5 až 10 atómov V kruhu alebo heteroaryl a každé R 5 je prípadne...

Makrocyklické inhibítory serín proteázy hepatitídy C

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17662

Dátum: 10.09.2009

Autori: Or Yat Sun, Shanley Jason, Engstrom Ken, Grieme Tim, Liu Dong, Kempf Dale, Grampovnik David, Mcdaniel Keith, Wagaw Sable, Chen Hui-ju, Sheikh Ahmad, Sun Ying, Ku Yiyin, Gai Yonghua, Mei Jianzhang

MPK: C07D 487/04, A61K 38/00, A61K 38/12...

Značky: proteázy, inhibitory, serín, makrocyklické, hepatitidy

Text:

...obsahujúcich zlúčeninu podľa predloženého vynálezu alebo jej farmaceuticky prijateľné soli alebo esteiy, v kombinácii s farmaceutický príjateľným nosičomalebo excipientom, na použitie na liečenie infekcie HCV u subjektu.0009 V rámci jedného uskutočnenia vynález poskytuje zlúčeninu vzorca I alebo vzorca Ialebo jej farmaceutický prijateľnú sol na použitie pri liečení infekcie HCV u subjektu, kdeA je Ci-Cealkyl, Cz-Cealkenyl, Cz-Csalkínyl, aryl,...

Makrocyklické inhibítory serín proteázy hepatitídy C

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17420

Dátum: 10.09.2009

Autori: Grieme Tim, Mei Jianzhang, Liu Dong, Shanley Jason, Sheikh Ahmad, Or Yat Sun, Sun Ying, Grampovnik David, Wagaw Sable, Engstrom Ken, Ku Yiyin, Chen Hui-ju, Mcdaniel Keith, Gai Yonghua, Kempf Dale

MPK: C07D 487/04, A61K 38/00, A61K 38/12...

Značky: serín, makrocyklické, inhibitory, hepatitidy, proteázy

Text:

...zlúčeniny inhibujú serín proteázovú aktivitu, hlavnepotom aktivitu proteázy vírusu hepatitídy C (HCV) NS-3-NS 4 A.0005 W 0 2007/014926 opisuje inhibítory HCV na báze chinolinylových makrocyklov, ktoré sú použiteľné pri liečbe infekcie HCV.0006 V rámci prvého uskutočnenia vynález poskytuje spôsob prípravy zlúčeniny vzorca I alebojej farmaceuticky prijateľnej soli, zahmujúci krok reakcie zlúčeniny vzorca IIkde J je -C(O)A je prípadne...

Zariadenie zaisťovacieho elektrického konektora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20133

Dátum: 10.09.2009

Autor: Vass Richard Anthony

MPK: H01R 13/652, H01R 13/639, H01R 103/00...

Značky: zariadenie, zaisťovacieho, konektora, elektrického

Text:

...má pristupnú časť hlavného telesa,je priečna západka na posuvnej časti manuálne prístupná na manuálne posunutiepodlhovastého posuvného kolíka na uvoľnenie zaisťovacieho mechanizmu. Takétousporiadanie nie je možné s panelovou zásuvkou, v prípade ktorej bude hlavnételeso panelovej zásuvky zvyčajne ukryté pod okolitým panelom alebo Iícnou doskou.Cielom predkladaného vynálezu je poskytnúť zariadenie zaisťovaciehoelektrického konektora majúce...

Spôsoby prípravy aminosulfónových zlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13908

Dátum: 09.09.2009

Autori: Saindane Manohar, Ge Chuansheng

MPK: C07C 317/28, C07C 315/04

Značky: zlúčenín, aminosulfónových, přípravy, spôsoby

Text:

...uhličitan, chlorid, bromid, jodid, citrát, dihydrochlorid. edetát, edisylát, estolát,ezylát, fumarát, gluceptát. glukonát, glutamát. glykolylarzanilát, hexylrezorclnát, hydrabamln. hydroxynaftoát,izetionát, Iaktát, Iaktobionát, malát, maleát, mendelát, mezylát, metylsulfát, muskát, napsylát, nitrát, pantotenát,fosiátjdifosfát, polygalakturonát, salicylát, stearan, jantaran, sulfát, tanát, vinan. teoklát, tríetiodid a pamoát....

Tesniaci profil

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13627

Dátum: 09.09.2009

Autori: Stüber Bernd, Wipperfürth Christian

MPK: B60J 10/04

Značky: profil, tesniaci

Text:

...pre zavedenie zvonku do tesniaceho profilu. Mechanické prostriedkymôžu byť jednoducho a cenovo nenáročné zavedené zvonku dotesniaceho profilu, zatiaľ čo aplikácia chemického prídržného prostriedku, napríklad lepidla, by vyžadovala, aby bolo lepidlo presne nanesené na ťažko prístupné miesta tesniaceho profilu. Prierez tesniaceho profilu vytvorený V podstate v tvare U slúži na to, aby mohol byť uzatváraci prvok nasvojom okraji obklopený a...

Viacvrstvové tvarované výrobky s obsahom lignocelulózy s nízkou emisiou formaldehydu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13067

Dátum: 09.09.2009

Autori: Finkenauer Michael, Weinkötz Stephan, Schmidt Michael, Beil Christian, Käsmayr Daniel

MPK: B27N 3/02, B32B 21/08, B27N 1/00...

Značky: výrobky, nízkou, formaldehydu, viacvrstvové, lignocelulózy, emisiou, tvarované, obsahom

Text:

...zachytávačov formaldehydu kaminoplastovému gleju vedie ktomu, že glej pomalšie tvrdne, čo vedie k predĺženiu časov zotrvania v horúcom lise a tým sa zhoršuje hospodárnosť výroby drevných materiálov.DE-A 2 306771 (Deutsche Novopan GmbH) opisuje spôsob výroby drevotrieskových dosiek napríklad zdrevných triesok spojených spojivom, ktoré sú nasypané do prinajmenšom troch vrstiev a následne za horúca zlisované, pričom na kryciu vrstvu sa ako...

Spôsob výroby dlhodobo skladovateľných cestových polotovarov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10512

Dátum: 09.09.2009

Autor: Krapp Stephan

MPK: A21D 6/00, A21D 15/02

Značky: dlhodobo, skladovatelných, výroby, polotovarov, spôsob, cestových

Text:

...malé ochladenie o niekoľko stupňov Celzia. spotrebuje sa tu normálne ďalekoviac ako polovica vynaloženej energie chladenia.0013 Úlohou vynálezu je teda poskytnúť spôsob výroby dlhodobo skladovateľných cestových polotovarov, pri ktorom je zaistené, že sa Cestové polotovary rýchlo vychladia,pričom však musí byt zabezpečené aj dobre prechladenie. To je dôležité najmä vtedy, keď majú byt spracované veľké cestové polotovary, napr. chlebové cestové...

Portálový žeriav

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14207

Dátum: 08.09.2009

Autor: Lerchenmüller Peter

MPK: B66C 9/16

Značky: žeriav, portálový

Text:

...uskutočnenia vynálezu, silne schematizovaný a zjednodušenýObrázok 3 pohľad zboku (smer pohľadu A na obrázku 1) na podvozkovú skupinu spojenú s priečnym čelným nosníkom s kolajnicouObrázok 4 úsek priečneho čelného nosníka a výkyvnej páky spojenej s priečnym čelným nosníkom v pohľade, smer pohľadu B na obrázku 3 (bez kĺbových prvkov na spojenie priečneho čelného nosníka s výkyvnou pákou)Obrázok 5 schematické zväčšené zobrazenie úseku...

Žalúziová skrinka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13959

Dátum: 08.09.2009

Autori: Gilges Fred, Parino Jürgen

MPK: E06B 9/17, E06B 9/174

Značky: žaluziová, skříňka

Text:

...prvkov a krytu, pričom lišty aviečka môžu byť zasunutê prostredníctvom ozubených profilov.Z EP 1 722 066 A 1 je známa žalúzia s poistnou západkou pre žalúziový štít.vynález si kladie za úlohu. navrhnúť zlepšenú žalúziovú skrinku so žalúziovú skrinku bočne uzatvárajúcimi krycími viečkami. Pritom by mala byť pre oba varianty potrebná len jedna vodiaca lišta.Táto úloha je podľa vynálezu vyriešená žalúziovou skrinkou podľa nároku...

Substituované pyrrolidín-2-karboxamidy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13497

Dátum: 08.09.2009

Autori: Jiang Nan, Zhang Zhuming, Ross Tina, Liu Jin-jun, Ding Qingjie, Zhang Jing

MPK: A61K 31/40, A61P 35/00, A61K 31/4025...

Značky: pyrrolidín-2-karboxamidy, substituované

Text:

...alebo substituovaného alebo nesubstítuovaného heterocyklu pričom R a R môžu byť nezávisle spojene za vzniku cyklickej štruktúry zvolenej zo substituovanej alebo nesubstituovanej cykloalkylskupiny, substituovanej alebo nesubstituovanej cykloalkenylskupiny,substituovanej alebo nesubstituovanej heteroaxylskupiny alebo substituovaného alebonesubstituovaného heterocyklu, jeden z R 1 a R je zvolený zo súboru zostávajúceho z nižšej...

Kompozície polyesterov z fázy taveniny so zlepšenou tepelno-oxidačnou stabilitou a spôsoby ich výroby a použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18183

Dátum: 08.09.2009

Autori: Jenkins Jason Christopher, Howell Earl Edmondson, Greene Carol Juilliard, Brickey Dennis Edward

MPK: C08G 63/183

Značky: kompozície, polyesterov, použitia, tepelno-oxidačnou, taveniny, výroby, fázy, zlepšenou, stabilitou, spôsoby

Text:

...polyesteri z fázy taveniny predstavujúce 100 mol hliník prítomný v množstve od asi 3 ppm do asi 100 ppm atómov hliníka, vztiahnuté na celkovú hmotnosť výrobku a lítium prítomné v množstve od asi 4ppm do asi 250 ppm lítiových atómov, vztiahnute na celkovú hmotnosť výrobku.0011 V ďalšom uskutočnení sa vynález vzťahuje na spôsoby výroby polyetyléntereñalátového polyesteru z fázy taveniny, ktoré zahŕňajú kroky vytvorenia zmesi obsahujúcej...

Metóda a zariadenie na prípravu syrov alebo syrových produktov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13318

Dátum: 08.09.2009

Autori: Beudon Didier, Coulon Florence, Russo Paul

MPK: A23C 19/082, A23C 19/06, A01J 25/00...

Značky: syrov, metoda, syrových, přípravu, produktov, zariadenie

Text:

...ponúknuť metódu na prípravu syra alebo syrového produktu, predovšetkým taveného syra, ktorá eliminuje vyššie uvedené nevýhody vyplývajúce hlavne z vybraných prevádzkových teplôt. Táto metóda zahŕňa predovšetkým- miešanie syrovej pasty a minimálne jednej zložkycitlivej na teplo s pozitívnym výživovým efektom, ako je- dávkovanie výslednej zmesi do obalu, ktorý je vhodný akonásledný obal pre syrový produkt, za tepla.0008 Na dosiahnutie tohto...

Kompozície uhličitanov vápenatých/pigmentov pre papierové prípravky vykazujúce zníženie pretlače

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17836

Dátum: 08.09.2009

Autori: Pohl Michael, Gane Patrick Arthur Charles, Laufmann Maximilian, Schölkopf Joachim

MPK: D21H 17/67, B41M 5/50, B41M 5/52...

Značky: zníženie, kompozície, pretlače, papierové, uhličitanov, vykazujúce, přípravky

Text:

...vynálezu nazvané ako primárne, pretože príklady boli vytvorené z dodávok novinovéhopapiera na báze recyklovaného papiera, takže sú čerstvo použitými plnivamí.0017 Zostávajúce pigmenty, ako sú uhličitan vápenatý akéhokoľvek druhu, íl atď. získané zdodávok novinového papieru na báze recyklovaného papiera, sú nazvané sekundámymř.0018 Vynález je možné lepšie pochopiť z nasledujúcich neobmedzujúcich príkladov, ktoré sú zhmuté v pripojených...

Deriváty 1-((5-heteroaryltiazol-2yl)aminokarbonyl)pyrolidín-2-karboxamidu ako inhibítory fosfatidylinozitol-3-kinázy (PI3K) použiteľné na liečenie proliferatívnych ochorení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20432

Dátum: 08.09.2009

Autori: Furet Pascal, Guagnano Vito, Fairhurst Robin Alec, Caravatti Giorgio, Imbach Patricia

MPK: A61K 31/4439, C07D 417/14, A61P 35/00...

Značky: pi3k, liečenie, inhibitory, deriváty, použitelné, ochorení, fosfatidylinozitol-3-kinázy, 1-((5-heteroaryltiazol-2yl)aminokarbonyl)pyrolidín-2-karboxamidu, proliferatívnych

Text:

...ochoreniami (Parsons a kol., Nature 4361792 (2005) Hennessey a kol., Nature Rev. Drug Disc. 42988-1004 (2005.Z vyššie uvedeného vyplýva, že inhibítory PI 3 K alfa majú zvlášť vysokú hodnotu pri liečeníWO 2004/096797 uvádza niektoré tiazolové deriváty ako inhibítory PI 3 K gama a ichfarmaceutické použitie, najmä pri liečení zápalových a alergických ťažkosti.W 0 2005/021519 taktiež uvádza niektoré tiazolové deriváty ako ínhibítory...

Spôsob prípravy [1S-]1?,2?,3ß(1S*,2R*)5ß]]-3-[7-[2-(3,4-difluórfenyl)- cyklopropylamino|]-5-(propyltio)-3H-1,2,3-triazolo-[4,5-d]pyrimidín-3-yl]-5-(2- hydroxyetoxy)cyklopentán-1,2-diolu a jeho medziproduktov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20182

Dátum: 08.09.2009

Autori: Bohlin Martin Hans, Johansson Peter W, Larsson Ulf G, Recknagel Mikaela, Aufdenblatten Rhony, Weiss Ursula, Hellström Helena

MPK: C07D 317/44, C07D 405/12, C07D 405/04...

Značky: cyklopropylamino|]-5-(propyltio)-3h-1,2,3-triazolo-[4,5-d]pyrimidín-3-yl]-5-(2, medziproduktov, 1s-]1?,2?,3ß(1s*,2r*)5ß]]-3-[7-[2-(3,4-difluórfenyl, hydroxyetoxy)cyklopentán-1,2-diolu, spôsob, přípravy

Text:

...reakciu zlúčeniny vzorca (II)s kyselinou šťaveľovou za vzniku oxalátovej soli zlúčeniny vzorca (II), kde sa reakcia uskutoční V etanole alebo V zmesi vody a etanolu, po ktorej sa k reakčnej zmesi pridá izopropylacetát(b) reakciu soli zlúčeniny vzorca (II) s nadbytkom zlúčeniny vzorca (VI)v prítomnosti trietylamínu pri teplote medzi 80 ° a 115 °C pri koncentrácii kyslíka nižšejako 0,5 objemových, za získania zlúčeniny vzorca (III)a izoláciu...

Redukcia akrylamidu v praženej čakanke

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14454

Dátum: 08.09.2009

Autori: Chmiel Wolfgang-oliver Stephan, Dossin Eric, Theurillat-moritz Viviane Andrée Claude, Leloup Valérie Martine Jeanine

MPK: A23F 5/44

Značky: akrylamidu, čakanke, praženej, redukcia

Text:

...bolo množstvo akrylamidu vytvoreného po následnom pražení oveľa vyššie. Použitím impregnačného roztoku s 2 hmotn. chloridu vápenatého po dobu 2 hodín sa dosiahlo 97 zníženie množstva akrylamidu, ako je znázornené na Obr 2.0029 Obsah akrylamidu možno meral pomocou LC-MS/MS. Spôsob na prípravu vzoriek a meranie akrylamidu sa opisuje napríklad v článku autora Delatour a spol. lmproved sample preparation to determine acrylamide in difficult...

Polymérový materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19118

Dátum: 08.09.2009

Autori: Andrews Gavin P, Jones David S, Gorman Sean P

MPK: A61L 31/10, A61L 29/08, A61L 29/14...

Značky: materiál, polymerový

Text:

...obsahujúcich najmenej jednu rozložiteľnú vrstvu citlivú na pH, pričom najmenej jedna rozložiteľná vrstva citlivá na pH obsahuje polymér citlivý na pH, pričom3 tento rozložiteľný polymér citlivý na pH je schopný regulované sa rozkladať pri stanovenom pH.Vrstva citlivá na pH obsahuje pufrové skupiny s cieľom znížiť rýchlosť rozpúšťania alebo erózie.Podľa predloženého vynálezu sa poskytuje pomôcka so štruktúrou tela, ktorá obsahuje jeden alebo...

Stupňovitá konštrukcia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18999

Dátum: 07.09.2009

Autori: Kennedy Stephen John, Little Neil

MPK: E04F 11/035, B32B 15/08, E04F 11/025...

Značky: konštrukcia, stupňovitá

Text:

...pozdĺžnom smere)je vyrobená z horného plechu 10 a dolného plechu 20. Horný a dolný plech 10 a 20 sú tvorené z prvej a druhej kovovej platne, výhodne oceľových platní, hoci vhodné môžu byť iné materiály. Napríklad plechy 10 a 20 možno vyrobiť z plastu vystuženého vláknami alebo z kovu iného než oceľ, napríklad z hliníka.0016 Hrúbka horného a dolného plechu 10 a 20 môže byť napríklad v rozsahu od 0,5 do 20 mm. Diely konštrukcie, o ktorých sa...

Kotúčová brzda pre koľajové vozidlo s elektricky izolovaným držiakom brzdového obloženia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13853

Dátum: 07.09.2009

Autor: Stocker Werner

MPK: F16D 55/224, F16D 65/095

Značky: brzdového, elektricky, kotúčová, izolovaným, obloženia, držiakom, vozidlo, koľajové, brzda

Text:

...vysokému teplotnému zaťaženiu, je lepený spoj nákladný.Zo spisu US 5,579,873 A je už známa kotúčová brzda pre koľajové vozidlo, podľa predvýznaku nároku l, ktorá obsahuje brzdový kotúč obklopený strmeňom kotúčovej brzdy, pričom tento strmeň kotúčovej brzdy pri ovládaní pritláča prostrednictvom brzdovej páky brzdové obloženie usporiadané na držiaku brzdového obloženia kbrzdovému kotúču. Brzdová páka a držiak brzdovéhoobloženia sú...

Koľajnica na ochranu proti dažďu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16457

Dátum: 07.09.2009

Autor: Tober Werner

MPK: E06B 3/30

Značky: proti, dažďu, koľajnica, ochranu

Text:

...strane cez minimálne jeden otvor na odvod vody predpokladaný v oblasti proñlovej časti. Podľa vynálezu druhý výbežok tesnenia prilieha nepatme pod začiatkom drážkovej oblasti na v princípe vertikálne prebiehajúcu časť blokového rámu.0012 Druhý výbežok tesnenia je prednostne vytvorený V podobe manžety a prilieha pod napnutím k blokovému rámu prekrývajúc medzeru.0013 Aby sa zaručil bezproblémový odtok vody, prebieha tesnenie, obzvlášť jeho...

Spôsob a zariadenie na výrobu plastových výrobkov s integrovanou spevňovacou štruktúrou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16206

Dátum: 07.09.2009

Autori: Helbig Frank, Würtele Martin, Zucker Tino, Kroll Lothar, Nendel Wolfgang, Hoyer Karl-heinz

MPK: B29C 67/24, B29C 45/16

Značky: strukturou, výrobkov, zariadenie, spevňovacou, spôsob, plášťových, výrobu, integrovanou

Text:

...spôsob a zariadenie na výrobu plastových výrobkov s integrovanou spevňujúcou štruktúrou,s ktorým by sa zabránilo vyššie uvedeným nevýhodám a dosiahli saTento úkol sa, čo do spôsobu resp. čo do zariadenia, rieši znakmi, ktoré sú uvedené v nárokoch l a 8. Výhodné úpravy sú predmetom vedľajších nárokov.Podľa toho je treba základnú myšlienku predloženého vynálezu vidieťv tom, že sa najprv voľne ohybná tkanina (obecne textil) nanesie napovrch...