Archív za 2009 rok

Strana 18

Transportné zariadenie pre montážne zariadenie vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13233

Dátum: 21.09.2009

Autor: Assmann Roland Heinz

MPK: B62D 65/18

Značky: transportné, zariadenie, vozidla, montážne

Text:

...predloženého vynálezu je vytvoriť transportnézariadenie pre montážne zariadenie vozidla, ktoré umožní lepšiuprístupnosť pracovníkov ku karosérii v montážnom zariadení vozidlaTento úkol je podľa vynálezu vyriešenýtransportným zariadením so znakmi uvedenými v nároku l.Ďalšie výhodné uskutočnenia predloženého vynálezu súvozidla obsahuje jeden základný element pojazdný v transportnejrovine. S týmto základným elementom sú spojené aspoň dva...

Použitie inhibítorov históndeacetylázy na liečenie Philadelphia-negatívnych myeloproliferatívnych syndrómov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16741

Dátum: 21.09.2009

Autori: Oldoni Tiziano, Barbui Tiziano, Rambaldi Alessandro, Mascagni Paolo

MPK: A61K 31/16, A61P 35/02, A61P 11/10...

Značky: myeloproliferatívnych, philadelphia-negatívnych, inhibítorov, použitie, liečenie, syndrómov, histondeacetylázy

Text:

...pozorovalo významné zníženie objemu sleziny.0019 Taktiež sme zistili, že terapeutická dávka takejto účinnej látky, na liečbu Philadelphianegatívnych myeloproliferatívnych syndrómov u človeka je podstatne nižšia, než tá, ktorá sa bežne používa pri ošetrovaní nádorových syndrómov, t.j. 10 až 150 mg/deň/pacienta, výhodne od 30 do 120 mg/deň/gacienta, a ešte výhodnejšie od 50 až 100 mg/deñ/pacienta.0020 isto ako príklad, dávka ZolinzaTM...

Tlmič rotačného pohybu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12429

Dátum: 21.09.2009

Autori: Kornsteiner Walter, Lenherr Reinhold, Thome Axel, Künkel Rolf

MPK: F16D 7/02

Značky: pohybu, rotačného, tlmič

Text:

...5 moditikáciu stvárnenia podľa obrázku 4 sprírubamizaoblenými na čelnej straneobrázok 6 samostatnú vonkajšiu objímku obrázok 7 vonkajšiu objímku zobrazenú na obrázku 6 v perspektivnom pohľadeobrázok 8 pohľad zhora na vonkajšiu objímku podľa obrázku 6 z otvorenej strany ozubenia ozubeného kolesa podľa obrázku 6obrázok 9 rez cez vonkajšiu objímku podľa obrázku 8 pozdĺž linie lX-lXobrázok 10 rez obdobný rezu podľa obrázku 9 so...

Substituované imidazo[1,2-B]pyridazínové zlúčeniny ako inhibítory trk kinázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16412

Dátum: 21.09.2009

Autori: Andrews Steven, Haas Julia, Jiang Yutong, Zhang Gan

MPK: A61K 31/5025, A61P 29/00, C07D 471/04...

Značky: imidazo[1,2-b]pyridazínové, kinázy, substituované, inhibitory, zlúčeniny

Text:

...je účinná pri liečbe predklinických modelov zápalového ochorenia. Napríklad inhibícia dráhy neurotrofín/Trk je zapojená do predklinických modelov zápalových ochorení pľúc zahŕňajúcich astmu (Freund-Michel, V Frossard, N., Pharmacology Therapeutics (2008), 117 (l), 52-76), interstíciálnu cystitídu (Hu Vivian Y et al., The Journal of Urologv (2005), 173 (3), 1016-21), zápalové ochorenie hrubéhočreva zahŕňajúce ulceratívnu kolitídu a...

Vodné suspenzie obsahujúce jemné častice uhličitanu vápenatého na ich použitie pri natieraní papiera

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12185

Dátum: 21.09.2009

Autori: Bluvol Guillermo, Gane Patrick, Kässberger Michael

MPK: C01F 11/18, D21H 17/67, C09C 1/02...

Značky: obsahujúce, jemné, uhličitanu, natieraní, částice, vodné, papiera, použitie, vápenatého, suspenzie

Text:

...než 2 m.V DE 39 24 846 Al je opisaná vodná kompozícia na natieranie papiera, ktorá obsahuje pi grnentovú zmes tvorenú 60 až 95 hmotn. hrubého uhličitanu vápenatého s priememým priemerom častíc aspoň 2 m, a 5 až 40 hmotn. syntetického organického pigmentu spriemerným priemerom častíc menším než 0,8 m.Normálne sú pigmenty, ako pigmenty na báze uhličitanu vápenatého, ktoré majú byť používané pri natieraní papiera, od výrobcu pigmentu (napr 1...

Spôsob konzervovania nápojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12143

Dátum: 21.09.2009

Autori: Broda Ingo, Hoffmann Manfred, Vogl Erasmus

MPK: A23L 2/44, C12H 1/14

Značky: konzervovania, spôsob, nápojov

Text:

...šupiek cítrusových plodov poskytuje výhodu v tom, že dodatočné vedľajšie súčasti obsiahnutých terpénov tiež môžu prispievať k účinku. Účelne sa |imonén používa ale ako vodný emulgovaný |imonén. Ako rozpúšťadlá, príp. emulgátory sú použiteľné všetky pre potraviny prípustné emulgátory. ako je napr.carrageen, polysorbát 80, agar, pektín, Iecitín, sójový Iecitín, Tween® 80,Tween® 60, alebo Tween® 20, ako aj voda, alifatické mono-alkoholy, obzvlášť...

Vyťahovateľný náves so spojením otočným podvozkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15839

Dátum: 21.09.2009

Autor: Dennison David

MPK: B62D 21/14, B62D 21/20, B62D 53/00...

Značky: otočným, vyťahovateľný, spojením, návěs, podvozkom

Text:

...návesný čap pre pripojenie k návesovej točnici ťažného vozidla pre vlečenie návesu,zadná návesová časť má os s kolesami, ktoré sú v zábere so zemou, a návesová točnica je namontovaná pri zadnom konci zadnej návesovej časti na vlečenie ďalšieho návesu, pričom obe návesové časti sú vzájomne kĺznespojené prostredníctvom prvej a druhej valčekovej zostavy, ktoré sú upravené od seba vzdialené na návese pre záber medzi uvedenou prednou návesovou...

Jednostupňový spôsob prípravy trimetoxytoluénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287042

Dátum: 21.09.2009

Autori: Fischer Rolf-hartmuth, Rösch Markus, Götz Norbert

MPK: C07B 31/00, C07C 41/00

Značky: trimetoxytoluénu, jednostupňový, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy trimetoxytoluénu vzorca (I), pri ktorom sa zodpovedajúce benzoové kyseliny, estery benzoových kyselín alebo anhydridy benzoových kyselín nechajú reagovať s vodíkom v prítomnosti katalyzátora.

Fotopolymérové systémy pre optické prvky a vizuálne znázornenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10767

Dátum: 19.09.2009

Autori: Hönel Dennis, Roelle Thomas, Bruder Friedrich-karl, Stoeckel Nicolas, Weiser Marc-stephan, Fäcke Thomas

MPK: C08G 18/67, C08G 18/76, C08G 18/77...

Značky: prvky, vizuálne, fotopolymérové, systémy, znázornenie, optické

Text:

...ktoré sú ale tiež veľmi slabé, a ktoré sú čítateľné iba s elektronickými detektormi. Na optické použitie v celej viditeľnej oblasti nie sú takéto zmesiZ nezverejnenej PCT prihlášky PCT/EP 2008/002464 sú známe zmesi uretánakrylátov, ako záznamových monomérov, v polyuretánových matríciach. Ako Záznamové monoméry, tak aj ichmnožstevné oblasti, ako aj možné oblasti použitia, sa opisujú nekonkrétne široko.Vychádzajúc z PCT/EP 2008/002464 sa...

Zariadenie na absorpciu energie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9402

Dátum: 19.09.2009

Autor: Reyhanloo Shahryar

MPK: A47J 31/06

Značky: energie, absorpciu, zariadenie

Text:

...čerpadla alebo iného čerpadla, môže sa uviesť pod dostatočne vysoký tlak okolitý vzduch, takže tento sa môže vstreknúť do speňovacej komory. Možno je tiež uskladňovat plyn v tlakovej fľaši. Pritom sa môže tlaková fľaša naplniť okolitým vzduchom alebo napríklad oxidom uhličitým C 02. Tiež je predstaviteľné naplniť tlakovú fľašu aromatíckou látkou, a túto pri vstrekovaní do speňovacej komory zmiešať s okolitým vzduchom.Dávkovacie zariadenia...

Dávkovacie a uzatváracie zariadenie piesku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14087

Dátum: 18.09.2009

Autor: Bartling Werner

MPK: B61C 15/10, B60B 39/10

Značky: uzatváracie, dávkovacie, piesku, zariadenie

Text:

...piesku a uzatváracie zariadenia vykazujú celý rad nevýhod, ktoré sú spísané ďalej.0012 Namontovanie známych, najmä piestom ovládaných zariadeni dávkovania piesku auzatváracích zariadení je obvykle možné iba mimo zásobnej nádrže piesku, čo podstatne zvyšuje potrebu miesta pre takéto zariadenie dávkovania piesku. Na základe potrebnej konštrukčnej výšky sa môže pri obmedzenom montážnom priestore dať kdispozícii iba adekvátne malý piniaci objem...

2-Arylpropiónové kyseliny a ich deriváty a farmaceutické prípravky s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18639

Dátum: 18.09.2009

Autori: Allegretti Marcello, Cesta Maria Candida, Bianchini Gianluca, Aramini Andrea

MPK: A61K 31/427, A61K 31/421, A61P 29/00...

Značky: přípravky, kyseliny, deriváty, obsahom, farmaceutické, 2-arylpropionové

Text:

...bol opísanýsystémový nárast CXCL 8 u pacientov s ischemickou cievnou mozgovou príhodou a analogické prechodné zvýšenie u CINC, čo je CXCL 8-podobný krysí neutrofilový chemokín príbuzný s CXCL 8 u ľudí, bol pozorovaný v oblastiach s ischemickou cievnou mozgovou príhodou (Y. Yamasaki et al., Stroke, 16, 318,1995). Niekoľko neuroprotekčných štúdií s využitím anti-CXCL 8 protilátkového prístupu bolo úspešných u králikov a krýs, čím bol...

Žíhanie za studena valcovaného hliníkového pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18544

Dátum: 18.09.2009

Autori: Wiberg Sören, Lodin Johannes, Ritzen Ola, Rangmark Lennart, Gripenberg Henrik

MPK: C21D 1/52, C21D 1/26, C21D 11/00...

Značky: pásu, studena, hliníkového, žíhanie, valcovaného

Text:

...na rovnakú, alebo V podstate rovnakú, teplotu, pričom podstata tohto spôsobu spočíva V tom, že pás má hrúbku v rozsahu 0,5 mm a maximálnou hrúbkou, pri ktorej sa pásy môžu zvinúť, vtom, že rýchlosť pása, ktorý prechádza uvedenou rampou, a ohrievací výkon uvedených horákov sú uspôsobené tepelnej úprave tak, aby sa žíhanie pása vykonalo bez spôsobenia povrchovýchpoškodení, a V tom, že sa tepelne upravený pás zvinie do cievky.Tento vynálezje...

Spôsob rozoznávania poznávacej značky vozidla, najmä pre účely vyrúbenia mýta v systémoch cestného mýta

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13401

Dátum: 18.09.2009

Autori: Ramoser Herbert, Öhreneder Christian

MPK: G08G 1/017, G07B 15/00

Značky: účely, značky, najmä, poznávacej, vozidla, cestného, vyrúbenia, systémoch, rozoznávania, spôsob, mýta

Text:

...rozoznania poznávacej značky so znakmi nároku 1.0009 Spôsob podľa vynálezu sa zakladá na použití výsledkov cez OCR vykonaného načítania poznávacej značky a daktyloskopického obrazca a opiera sa o poznatok, že chyby načítani cez OCR nie sú rozdelené náhodne,ale pri jednej atej istej poznávacej značke ABC 123 sa načítajú väčšinou správne, sem a tam však ako ABCI 23 alebo A 8 C 123. Ked teda automatické rozoznanie poznávacej značky načíta ABC...

Systém posuvných dverí pre stanice na výmenu batérií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11492

Dátum: 18.09.2009

Autori: Agassi Shai, Heichal Yoav

MPK: B60L 11/18, B60K 1/04, B60S 5/06...

Značky: systém, posuvných, výměnu, batérií, stanice, dveří

Text:

...nabitou je poskytnutá stanica na výmenu batérii. Niektoré uskutočnenia poskytujú sieť stanic na výmenu batérií, ktoré môžu vymieňať vybité batérie za batérie nabité a vybité batérie môžu nabíjať za účelom vloženia do ďalšieho vozidla. Stanice na výmenu batérií majú rôzne zariadenia,ulahčujúce výmenu starých, vybitých batérií za nové, nabité batérie. Rovnaké podsystémy, ktoré sú tu opisované v súvislosti s výmennou stanicou, môžu...

Zariadenie a spôsob na získavanie bioplynu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14756

Dátum: 18.09.2009

Autor: Eggersman Karlgünter

MPK: C12M 1/04, C12M 1/107

Značky: zariadenie, získavanie, spôsob, bioplynu

Text:

...2), do ktorých sa zavádza substrát zo skvašovanej biomasy. V rovine ležiacej pod fermentormi, ktorá je na obr. 1 znázomená v pôdoryse, sa nachádza perkolátový zásobník 10, ktorý je prednostne opatrený množstvom komôr 1-6, ktoré sú v znázornenom príklade uskutočnenia navzájom oddelené pomocou stien 10 d, pričom vzdúvacie steny 10 nie sú uskutočnené ako priechodné, ale umožňujú priechod perkolátu z jednej komory (napr. 6) do vždy nadväzujúcej...

Aryl-fenyl-sulfónamido-cykloalkylové zlúčeniny a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19221

Dátum: 18.09.2009

Autori: Tuffnell Andrew Robert, Clase Juha Andrew, Greig Iain Robert, Smith Andrew, Fisher Raymond, Van 't Hof Robert Jurgen, Tozer Matthew John, Sheridan Rose Mary

MPK: A61P 29/00, A61K 31/18, C07C 311/20...

Značky: aryl-fenyl-sulfónamido-cykloalkylové, použitie, zlúčeniny

Text:

...vedie k aktivácii transkripčných faktorov NFKB a AP-1 (pozri napríklad, Liu, 2005 Baud a další, 1999). Väzba TNFoL a IL-1 na ich jednotlivé receptory vedie k zhromažďovaniu downprúdových signálnych prevodníkov nazývanýchTRAFs. Ďalšie kinázy sú získané pomocou TRAFs, a výsledný kinázový komplex aktivuje MAP-kinázovú dráhu,čo nakoniec vedie k aktivácii AP-1 a fosforylácii hcB kinázy. ÍKB je inhibltor NFKB ktorý pôsobí tak, že bráni...

Dávkovač

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14039

Dátum: 17.09.2009

Autori: Hemmerlin David, Antunes Tony, Lovell Francis, Hurtis Auréle, Beskar Emilie

MPK: B65D 83/04

Značky: dávkovač

Text:

...Blister sa potom utesní prietržnou membránou. Prietržnou membránou môže byť fólia, fólia a plastový laminát alebo iný materiál, napríklad papierová membrána. Na vytvorenie prístupu k liečivu užívateľ vynaloží silu, pričom priamo alebo nepriamo použije napríklad mechanický alebo elektronický mechanizmus na vyvýšený blíster, ktorý sa silou deformuje a dostane sa do styku s obsahom a zatlačí ho proti prietržnejmembráne. Keď sa vyvinie...

Použitie azaperónu na zlepšenie rastu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17912

Dátum: 17.09.2009

Autor: Van Gelderen Rainier Johannes Hendrikus

MPK: A61K 31/496, A23K 1/00

Značky: použitie, zlepšenie, rastu, azaperónu

Text:

...prírastok sa získa z postupných meraní živejhmotnosti v priebehu určitého časového obdobia. Podobným spôsobom v tomto vynáleze označuje termin rasť zlepšenie alebo zvýšenie rýchlosti rastu alebo váhového prírastku v priebehu času u živočícha.0011 V prvom uskutočnení sa tento vynález týka neterapeutického spôsobu zlepšenia rastu u živočíchov bez spôsobenia sedácie podávaním azaperónu,vyznačujúci sa tým, že sa azaperón podáva kontinuálne orálne...

Fluorescenčné bieliace prostriedky typu disulfo-

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13160

Dátum: 17.09.2009

Autori: Tauber Andrei, Kraemer Michael, Hafermann Marco, Hunke Bernhard, Klug Günter, Lansing Theo

MPK: C07D 251/68, D21H 21/30

Značky: prostriedky, disulfo, bieliace, fluorescenčné

Text:

...pri výrobe papiera je však obvykle vyžadované miešanie.0005 S prekvapením bolo zistené, že je možné problém známeho stavu techniky prekonať použitím koncentrovaných vodných prípravkov špeciálnych fluorescenčných bieliacich prostriedkov typu disulfo-, ktoré vykazujú v anilínovýcľn kruhoch skupiny karboxylovej kyseliny, na bielenie papiera alebo lepenky. Tieto fluorescenčné bieliace prostriedky typu disulfoumožňujú vytvorenie stabilných...

Elastické kĺbové teleso

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16723

Dátum: 17.09.2009

Autori: Rothe Joachim, Brandl Marc, Wainz Tanja, Reihle Joachim, Jändl Marco, Gruenwald Thomas, Nindel Wolfgang, Jerye Steffen, Wähling Werner

MPK: F16D 3/78, F16D 3/62, F16D 3/64...

Značky: těleso, elastické, kĺbové

Text:

...možné zabrániť tomu, aby v elastických kĺbových telesách jednej určitej série bola vzdialenosť medzi susednými spojovacimi prvkami z dôvodu tolerancie väčšia alebo menšia, čo môže v prevádzke. najmä pri spojovacich okách namáhaných ťahom masívne ovplyvniť životnosť. Vdaka presnému dodržaniu axiálnej polohy spojovacich prvkov je možné takým výkyvom predchádzať.0016 Modulárnou konštrukciou oporného prvku s vnútornými a vonkajšími spojovacimi...

Pevné farmaceutické fixné dávkové kompozície obsahujúce irbesartan a amlodipín, ich príprava a ich terapeutická aplikácia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15154

Dátum: 17.09.2009

Autori: Saravanan, Patel Shirishbay, Kulkarni Amol, Phadke Yashwant, Khullar Praveen, Kolhe Vinay, Shingte Mansing

MPK: A61K 9/20, A61K 31/4422, A61K 31/4178...

Značky: irbesartan, aplikácia, terapeutická, pevně, príprava, amlodipín, fixne, kompozície, obsahujúce, dávkové, farmaceutické

Text:

...takých tabliet.Dokument WO 2008/062435 uvádza stabilnú pevnú dávkovú formu amlodipín-besilátu obsahujúcu polyoly a ktorá má zníženú hladinu celkových nečistôt pri stabilitnom teste a najmä zníženú hladinu nečistoty D.Pokiaľ ide o formulácie obsahujúce Irbesartan, uvádza patent EP 747050 od Sanoñfarmaceutickú kompozíciu vo forme tabliet obsahujúcu Irbesartan samotný alebo v kombiná cii s diuretickou zlúčeninou, akou je Hydrochlorotiazid...

Usporiadanie obsahujúce veľký počet panelov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20969

Dátum: 17.09.2009

Autor: Niederer Ralf

MPK: E04F 15/02

Značky: veľký, panelov, obsahujúce, usporiadanie, počet

Text:

...so vzorom. Dekor sa však môže nanášať aj prostredníctvom tlačovej metódy priamo na0005 Pri tom môže byť žiadané, aby všetky panely podlahy nemali ten istý dekor, napríklad V istom smere prebiehajúce označovacie pruhy, ale aby niektoré panely mali označovaciepruhy s odlišným smerovaním. Aby sa docielil opticky príjemnývzhľad, V tomto prípade je potrebné, vybrať a nasmerovať tieto jednotlivé panely počas kladenia tak, aby V oblasti hrán...

Liečenie zápalu a zápalovej bolesti sliznice použitím mukotických bioadhezívnych terapeutických nosičov s pomalým uvoľňovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20872

Dátum: 17.09.2009

Autori: Lemarchand Caroline, Attali Pierre, Scheuir Claire, Zakin Lorraine, Roulet Vanessa

MPK: A61K 31/415, A61P 1/00, A61K 9/00...

Značky: zápalovej, uvoľňovaním, pomalým, sliznice, použitím, bolesti, liečenie, bioadhezívnych, terapeutických, zápalu, nosičov, mukotických

Text:

...oveľa zložitejšie, ako iba priame poškodenie epitélia. Mechanizmy mukozitídy vyvolané ožarovaním achemoterapiou sa zdajú byť podobné. Predpokladá sa, že tento stav reprezentuje následnéinterakcie perorálnych buniek atkanív sliznice, druhov reakčného kyslíka, pro-zápalových cytokínov, mediátorov apoptózy a miestnych faktorov ako sú sliny a ústna mikrobiota. Aj keď má epiteliálna degradácia a rozklad nakoniec za výsledok slizničné vredy, zdá...

Systém výmenných valcov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19558

Dátum: 17.09.2009

Autor: Nezverejniť Pôvodcu Na Vlastnú Žiadosť

MPK: E05B 63/14, E05B 41/00, E05B 9/04...

Značky: výmenných, systém, valcov

Text:

...druhý variant uskutočnenia systému výmenných valcov podľa tohto vynálezu, Obr. 5 pohľad spredu na systém výmenných valcov z obr. 4 v uzatvorenej polohe.Obr. 6 pohľad spredu na systém výmenných valcov zobr.4 votvorenej polohe.0012 V nasledujúcom obrázkovom opise sa výrazy ako hore, dole, vľavo,vpravo, vpredu, vzadu a pod. týkajú len vzorových zobrazeni a polohy uzamykacieho systému a ostatných dielov zvolených pre dané obrázky. Tieto pojmy...

Spôsob čistenia luteinizačného hormónu – LH zo vzorky, rekombinantný hLH, jeho použitie a farmaceutický prostriedok s jeho obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 287041

Dátum: 17.09.2009

Autori: Scaglia Laura, Paradisi Gianfranco, Rossi Mara

MPK: C07K 1/00

Značky: obsahom, farmaceutický, vzorky, rekombinantný, použitie, čistenia, prostriedok, luteinizačného, hormonu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob čistenia luteinizačného hormónu (LH), najmä rekombinantného LH (r-LH) zo vzorky surového r-LH, ktorý zahŕňa kombinované použitie iónovej výmennej chromatografie s aniónovou výmennou živicou a HPLC s rezervnou fázou
ako aj rekombinantného hLH so špecifickou biologickou aktivitou, jeho použitie a farmaceutický prostriedok s jeho obsahom.

Spiro(2H-1-benzopyrán-2,4′-piperidín)ové deriváty, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287040

Dátum: 17.09.2009

Autori: Gibson Samuel George, Miller David John

MPK: A61P 25/00, A61K 31/445, C07D 491/00...

Značky: spiro(2h-1-benzopyrán-2,4'-piperidín)ové, použitie, deriváty, prostriedok, obsahom, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané spiro(2H-1-benzopyrán-2,4'-piperidín)ové deriváty všeobecného vzorca (I) a ich farmaceuticky prijateľná soľ, farmaceutický prostriedok zahrnujúci uvedené deriváty a tiež použitie týchto spiro(2H-1-benzopyrán-2,4'-piperidín)ových derivátov v terapii, konkrétnejšie na liečenie porúch CNS.

Chimerický glykozylovaný proteín – sIL-6R/IL-6 a jeho analógy, DNA sekvencia, transformované cicavčie bunky obsahujúce DNA vektor, spôsob výroby chimerického proteínu, farmaceutický prostriedok s jeho obsahom a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287039

Dátum: 17.09.2009

Autori: Lapidot Tsvee, Revel Michel, Kollet Orit, Chebath Judith

MPK: C07K 14/435, A61K 38/20, C12N 15/62...

Značky: glykozylovaný, chimérický, použitie, sekvencia, farmaceutický, cicavčie, vektor, výroby, proteínu, analogy, transformované, buňky, proteín, obsahujúce, obsahom, prostriedok, spôsob, chimérického

Zhrnutie / Anotácia:

Chimerické proteíny vytvorené fúziou prirodzene sa vyskytujúcej formy rozpusteného sIL-6 receptora a IL-6, ktoré sú užitočné na liečbu rakoviny a porúch pečene, na podporu transplantácie kostnej drene a na liečbu iných stavov, ktoré sa týkajú IL-6.

Farmaceutický prostriedok na postupné uvoľňovanie 5-[4-[2-(N-metyl-N-(2-pyridyl)amino)etoxy]benzyl]tiazolidín-2,4-diónu a metformínu a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 287038

Dátum: 17.09.2009

Autori: Mackenzie Donald Colin, Lilliott Nicola Jayne, Lewis Karen, Re Vincenzo

MPK: A61K 31/4427, A61K 9/22, A61K 31/155...

Značky: uvoľňovanie, výroby, spôsob, prostriedok, farmaceutický, metformínu, postupné, 5-[4-[2-(n-metyl-n-(2-pyridyl)amino)etoxy]benzyl]tiazolidín-2,4-diónu

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutický prostriedok vhodný na podávanie raz denne, ktorý obsahuje: (a) 2 mg až 12 mg 5-[4-[2-(N-metyl-N-(2-pyridyl)amino)etoxy]benzyl]tiazolidín-2,4-diónu, t. j. rosiglitazónu, voliteľne vo forme jeho farmaceuticky prijateľnej soli alebo solvátu (b) 100 mg až 3 000 mg metformínu alebo jeho farmaceuticky prijateľnej soli a (c) farmaceuticky prijateľný nosič pričom je usporiadaný na poskytovanie postupného uvoľňovania rosiglitazónu a...

Spôsob prípravy citalopramu a medziprodukt na jeho prípravu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287035

Dátum: 17.09.2009

Autori: Petersen Hans, Dancer Robert

MPK: C07D 307/00

Značky: spôsob, přípravu, citalopramu, medziprodukt, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy citalopramu, ktorý zahŕňa reakciu 5-aminometyl-1-(3-dimetylaminopropyl)-1-(4-fluórfenyl)-1,3- dihydroizobenzofuránu s oxidačným činidlom, čím sa získa citalopram vzorca (I).

Upínací stôl na upínanie obrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 287029

Dátum: 17.09.2009

Autor: Turan Viliam

MPK: B23Q 1/25

Značky: upínací, stôl, upínanie, obrobkov

Zhrnutie / Anotácia:

Upínací stôl na upínanie obrobkov pozostáva z upínacej dosky (1), ktorá má zo spodnej strany upevnený ozubený veniec (2), do ktorého zapadá pastorok zo závitovkovej prevodovky (3) spojenej s elektromotorom (4). Závitovková prevodovka (3) a elektromotor (4) sú pevne umiestnené na nosnom sklopnom prvku (5), avšak upínacia doska (1) je k nosnému sklopnému prvku (1) pripevnená otočne. Nosný sklopný prvok (5) je vzájomne spojený so sklopným ramenom...

Nádoba s odmernými mierkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 287027

Dátum: 17.09.2009

Autor: Semaňák Ján

MPK: A47J 47/00, G01F 19/00

Značky: nádoba, odměrnými, mierkami

Zhrnutie / Anotácia:

Nádoba s odmernými mierkami, ktorej vnútorná strana z transparentného materiálu je vybavená dekoráciou, ktorá má tvar pravidelných alebo nepravidelných plošných geometrických útvarov (2) alebo reliéfu (1), alebo množiny znakov (3). Horný okraj (6) dekorácie alebo najvyšší bod (4) dekorácie predstavuje mierku väčšieho objemu v nádobe a spodný okraj (7) dekorácie alebo najnižší bod (5) dekorácie predstavuje mierku menšieho objemu.

Nor-seko-himbacínové deriváty, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287026

Dátum: 17.09.2009

Autori: Chelliah Mariappan, Xia Yan, Chackalamannil Samuel

MPK: A61K 31/4965, A61K 31/4427, A61K 31/343...

Značky: farmaceutický, prostriedok, použitie, obsahom, nor-seko-himbacínové, deriváty

Zhrnutie / Anotácia:

Heterocyklické-substituované zlúčeniny všeobecného vzorca (I) alebo ich farmaceuticky prijateľné soli, kde: Z je -(CH2)n- (a) (b), kde R10 neprítomný alebo, (c) kde R3 je neprítomný jednoduchá prerušovaná čiara znamená voliteľnú dvojitú väzbu dvojitá prerušovaná čiara znamená voliteľnú jednoduchú väzbu n je 0 až 2 Het je voliteľne substituovaná mono-, bi- alebo tricyklická heteroaromatická skupina B je -(CH2)n3-, kde n3 je 0 až 5, -CH2-O-,...

Farmaceutická kompozícia na liečenie ochorení súvisiacich s gastrointestinálnym podráždením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13574

Dátum: 16.09.2009

Autori: Martelli Laura, Bellinvia Salvatore, Martelli Mario

MPK: A61K 31/685, A61K 31/683, A61K 31/688...

Značky: kompozícia, súvisiacich, gastrointestinálnym, liečenie, podráždením, farmaceutická, ochorení

Text:

...ako je Al(OH)3, Mg(OH)2,MgO, magaldrát, ako také alebo v zmesi.0010 Predkladaný vynález sa týka farmaceutickej kompozície, ktorá obsahuje sukralfát ako aktívnu látku na liečenie ochorení súvisiacich s gastrointestinálnym podráždením, ako sú žalúdočné vredy, dvanástnikové vredy, akútna gastritída, symptomatická chronická gastritída,gastropatia súvisiaca s protizápalovými látkami, refluxná ezofagitída, charakterizovaná tým, žeobsahuje jeden...

Zariadenie a spôsob na kontinuálne destilačné rozdelenie zmesi obsahujúcej jeden alebo viaceré alkanolamíny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16045

Dátum: 16.09.2009

Autori: Reif Wolfgang, Pape Frank-friedrich, Kaibel Gerd, Julius Manfred, Geissler Elke, Schmidt Willi

MPK: B01D 3/32, B01D 3/42, B01D 3/14...

Značky: rozdelenie, viaceré, zmesí, destilačné, obsahujúcej, kontinuálně, zariadenie, spôsob, alkanolaminy

Text:

...alebo medzi oblasťami 1 a 3 ako aj 5 a 6 kolóny inštalovať ďalšie bočné odberové miesta, ktoré ale neposkytujú žiadne úplne čisté frakcie.Ďalšia konštrukčná forma priehradkových kolón použitelných podľa vynálezunavrhuje realizovať deliacu stenu priebežne bud až po horný alebo spodný koniec destilačnej kolóny (obrázok 1 b). Táto konštrukčná forma zodpovedá usporiadaniu hlavnej kolóny s pripojenou postrannou kolónou. Pri tejto forme...

Modifikovaný peptidový produkt a jeho použitie, DNA, expresný vektor, hostiteľská bunka, farmaceutická kompozícia a spôsob prípravy farmakologicky aktívnej zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 287037

Dátum: 16.09.2009

Autori: Feige Ulrich, Boone Thomas Charles, Cheetham Janet, Liu Chuan-fa

MPK: C12N 15/62, C07K 19/00, C12N 1/21...

Značky: produkt, expresný, spôsob, kompozícia, vektor, modifikovaný, zlúčeniny, peptidový, aktívnej, farmakologicky, hostiteľská, použitie, přípravy, farmaceutická, buňka

Zhrnutie / Anotácia:

Modifikovaný peptidový produkt všeobecného vzorca (X1)a-F1-(X2)b a jeho multiméry, kde F1 je Fc doména X1 a X2 sú každý jednotlivo vybraný z -(L1)c-P1 -(L1)c-P1-(L2)d-P2 -(L1)c-P1-(L2)d-P2-(L3)e-P3 a -(L1)c-P1-(L2)d-P2-(L3)e-P3-(L4)f-P4 kde P1, P2, P3 a P4 sú randomizované sekvencie farmakologicky aktívnych peptidov L1, L2, L3 a L4 sú linkery a, b, c, d, e a f sú 0 alebo 1, pričom aspoň jeden z a alebo b je 1 a kde "peptid" obsahuje 2 až 40...

Agonista ß2-adrenergického receptora, farmaceutická kompozícia s jeho obsahom a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287036

Dátum: 16.09.2009

Autori: Choi Seok-ki, Moran Edmund

MPK: A61P 11/00, A61K 31/135, A61K 31/165...

Značky: obsahom, agonista, receptora, farmaceutická, použitie, ß2-adrenergického, kompozícia

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa mnohoväzbová zlúčenina, ktorá je agonistom beta2 adrenergického receptora a je užitočná pri liečbe a prevencii respiračných chorôb ako astma a bronchitída. Je užitočná aj pri liečbe poranení nervovej sústavy a predčasného pôrodu.

Peptidy schopné väzby s oblasťou SH3 proteínu GAP, nukleotidové sekvencie kódujúce tieto peptidy a spôsob ich prípravy a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287034

Dátum: 16.09.2009

Autori: Parker Fabienne, Tocque Bruno, Duchesne Marc, Schweighoffer Fabien, Faucher Didier

MPK: C07K 14/435, A61K 39/395, A61K 38/17...

Značky: spôsob, oblasťou, peptidy, nukleotidové, schopné, přípravy, sekvencie, proteínu, tieto, kódujúce, použitie, väzby

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané peptidy schopné vstúpiť do interakcie s doménou SH3 proteínu GAP a sekvencie nukleových kyselín kódujúcich tieto peptidy. Ďalej sú opísané farmaceutické kompozície, ktoré tieto peptidy obsahujú ako účinnú látku.

Deriváty imidazo[1,2-a]pyridínu a pyrazolo[2,3-a]pyridínu, spôsob ich prípravy, farmaceutický prostriedok, ktorý ich obsahuje, a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287033

Dátum: 16.09.2009

Autori: Jewsbury Phillip John, Beattie John Franklin, Breault Gloria Anne, Thomas Andrew Peter

MPK: A61K 31/506, A61K 31/4353, A61K 31/5375...

Značky: přípravy, spôsob, imidazo[1,2-a]pyridínu, pyrazolo[2,3-a]pyridínu, použitie, farmaceutický, prostriedok, deriváty, ktorý, obsahuje

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané zlúčeniny vzorca (I), kde kruh A je imidazo[1,2-a]pyrid-3-yl alebo pyrazolo[2,3-a]pyrid-3-yl R2 je definované v opise m je 0 až 5 kde významy R2 môžu byť rovnaké alebo rôzne R1 je definované v opise n je 0 až 2, kde významy R1 môžu byť rovnaké alebo rôzne kruh B je fenyl alebo fenyl kondenzovaný k C5-7cykloalkylovému kruhu R3 je definované v opise p je 0 až 4 kde významy R3 môžu byť rovnaké alebo rôzne R4 je definované v opise q je 0...

Spôsob prípravy atorvastatínu v amorfnej forme

Načítavanie...

Číslo patentu: 287032

Dátum: 16.09.2009

Autor: Pflaum Zlatko

MPK: C07D 207/00, A61K 31/40

Značky: přípravy, atorvastatínu, amorfnej, formě, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy atorvastatínu v amorfnej forme, ktorý zahrnuje a) prípravu roztoku atorvastatínu v jednom rozpúšťadle alebo vo viacerých rozpúšťadlách prvého typu takého, že atorvastatín je dobre rozpustný b) prípravu zmesi uvedeného roztoku atorvastatínu s jedným rozpúšťadlom alebo viacerými rozpúšťadlami druhého typu, v ktorých je atorvastatín nerozpustný alebo veľmi slabo rozpustný tak, že sa atorvastatín zráža c) separáciu...