Archív za 2009 rok

Strana 15

Spôsob regenerácie oleja a sulfonátov z filtračných koláčov

Načítavanie...

Číslo patentu: 287065

Dátum: 14.10.2009

Autori: Pianta Orazio, D'elia Luigi

MPK: C07C 303/00, C10M 159/00, C07G 99/00...

Značky: spôsob, sulfonátov, koláčov, filtračných, oleja, regenerácie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob spracovania filtračných koláčov získaných pri filtrácii olejov obsahujúcich sulfonáty kovov alkalických zemín, pričom uvedená filtrácia sa uskutočňuje v prítomnosti filtračných pomocných materiálov skladajúcich sa v podstate z kremičitého materiálu, ktorý pozostáva z týchto stupňov: a) zriedenie filtračného koláča alifatickým uhľovodíkom so 4 až 8 atómami uhlíka, prednostne hexánom, pridanie iného pomocného filtračného materiálu, a tým...

Systém a spôsob na pestovanie rastliny v aspoň z časti kontrolovanom prostredí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18939

Dátum: 13.10.2009

Autori: Kers Martinus, Meeuws Gerardus Johannes Jozef Maria, Van Gemert John

MPK: A01G 7/04, A01G 7/02

Značky: systém, kontrolovanom, aspoň, spôsob, rastliny, částí, prostředí, pestovanie

Text:

...GB 1 402 261 spoločnosti Protag Mechanics sa týka skrine napestovanie, kde je možné nastavit niekoľko rôznych prostredí pre rast nazlepšenie efektivity pestovania. Patentová prihláška Spojených štátov č. US 5 174 793, Ikeda a japonská patentová prihláška JP 2006 262852 spoločnosti Sharp Corporation sa obe týkajú spôsobu na pestovanie rastlín, kedy je riadených niekoľko rastových prostredi.0005 Predkladaný vynález má za ciel okrem iného...

Vodivá plošná textília s perlinkovou väzbou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14077

Dátum: 13.10.2009

Autori: Mauch Hans-peter, Nusko Robert, Maier Georg

MPK: D02G 3/44, D03D 19/00, D02G 3/32...

Značky: plošná, perlinkovou, textília, vodivá, vazbou

Text:

...úlohu vytvoriť plošnú textíliu, v ktorej sa elektricke vodiče zapracujú do textilu už počas výroby danej textílie, pričom medzi danými prívodnými vodičmi a ohrievacími vodičmi sú veľmi kvalitné elektrické kontakty.0012 Táto stanovená úloha sa podľa predmetného vynálezu vyriešila vytvorením elektricky vodivej plošnej textílie vymedzenej vnároku č. 1. Ďalšie prínosné podrobnosti, aspekty avyhotovenia predmetného vynálezu vyplývajú zpríslušných...

Polyesterpolyoly na báze kyseliny tereftalovej

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12849

Dátum: 13.10.2009

Autori: Kampf Gunnar, Gehringer Lionel, Tischer Gerlinde

MPK: C08G 18/40, C08G 63/48, C08G 18/42...

Značky: kyseliny, polyesterpolyoly, báze, tereftálovej

Text:

...cykloalifatických diolov s 2 až 18 atómami uhlíka alebo ich alkoxylàtov, d) od 2 do 50 mol., výhodnejšie od 2 do 40 mol., zvlášť výhodnejšie od 2 do 35 mol. vyššie funkčného polyolu, zvoleného zo skupiny obsahujúcej glycerín, alkoxylovaný glycerín, trimetylolpropán,alkoxylovaný trimetylolpropán, pentaerytritol a alkoxylovaný pentaerytritol, pričom na jeden kg polyesterpolyolu sa nechá zreagovať prinajmenšom 800 mmol polyolu...

Transparentný predmet s lokálne ohraničenou štruktúrovanou elektricky vyhrievanou transparentnou oblasťou, spôsob jeho výroby a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20815

Dátum: 13.10.2009

Autor: Rateiczak Mitja

MPK: B60S 1/02, H05B 3/84

Značky: transparentnou, výroby, elektricky, předmět, ohraničenou, použitie, štruktúrovanou, lokálně, spôsob, oblasťou, vyhrievanou, transparentný

Text:

...skla, špeciálne nové čelné sklá, ktoré sú opatrené transparentným povlakom z elektricky vodivého materiálu, na ktorých sa nachádza aspoň jedna lokálne ohraničená elektricky vyhrievateľné transparentná oblasť, najmä kamerové alebo senzorové pole. Táto transparentná oblasť má byť vyhrievateľná s relatívne nízkym napätím, najmä napätím 12 až 14 V a nemá vyvolávať žiadne nežiaduce tienenie. Okrem toho nemajú byt potrebné žiadne prídavné...

Ohýbací lis so zariadením oporného uloženia pre hnací prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13466

Dátum: 12.10.2009

Autori: Burgstaller Rainer, Danninger Egon

MPK: B30B 15/00, B30B 15/04, B21D 5/02...

Značky: prostriedok, ohýbací, hnací, zariadením, uloženia, oporného

Text:

...možnými oblasťami použitia sa docieli dimenzovanie zoslabených zón na prítlačnom nosníku.0009 Nakoniec je tiež výhodné vyhotovenie podľa nároku 17, pretože tým sa docieli možnosť regulovať deformačné oblasti prítlačného nosníka podľa0010 Pre lepšie pochopenie vynálezu je tento bližšie objasnený pomocou obrázkov.0011 Vynález je bližšie objasnený pomocou príkladov uskutočnenia0012 V značne schematicky zjednodušenom vyobrazení znázorňuje Obr. 1...

Prístroj vo vozidle pre systém výberu cestného mýta

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13181

Dátum: 12.10.2009

Autor: Spannagl Peter

MPK: G07B 15/00

Značky: systém, cestného, výběru, mýta, prístroj, vozidle

Text:

...napevno vo vozidle. Takýmto spôsobom môžu byť vozidlá napriklad sériovo vybavené prvou časťou prístroja od lubovoľného výrobcu prístrojov a expedované, kým príslušný prevádzkovateľ systému môže priamo distríbuovať všetky užívateľské programy a údaje. ktoré sú pre neho špecifické. vo forme modulárnej druhej časti prístroja. Ztohto dôvodu už výrobcovia vozidiel nebudú potrebovať žiadne individuálne zmluvy s rôznymi prevádzkovateľmi, na...

Spôsob navíjania, najmä na vytváranie elektrických cievok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13076

Dátum: 12.10.2009

Autor: Lüttge Wolfgang

MPK: H01F 41/06, H01F 5/04, H02K 15/095...

Značky: vytváranie, cievok, spôsob, najmä, elektrických, navíjania

Text:

...Ďalšiu prekážku pre s kontúrou konformné ukladanie vinutia predstavujegeometriou produktu daná prístupnosť nosného telesa pre zariadenie, ktorénavíjaný materiál ukladá. Toto platí najmä vtedy, keď tieto nosné telesá, ak zostaneme pri príklade zubových pólov, sú prítomné ako skupina zubových pó|ov. Prístupnosť priestoru na vinutie obmedzuje stupeň voľnosti na nastavenie zariadenia, ktoré vydáva navíjaný materiál, optimálne vo...

Usporiadanie na zavádzanie kvapalného kysličníka uhličitého do média

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11572

Dátum: 12.10.2009

Autori: Quetin Gilles, Ducellier Christophe

MPK: B01F 3/08, F17C 7/04

Značky: zavádzanie, kysličníka, kvapalného, usporiadanie, media, uhličitého

Text:

...člen ako spätný ventil, ktorý bráni vnikaniu fluídnéhomédia do tlakového vedenia.Ďalej je výhodné usporiadanie, v ktorom je spätný ventil vybavený ventilovým tanierom, ktorý v uzavretom stave spätného ventilu tesne dosadá na ventilové sedlo umiestnené na strane ventilového taniera odvrátenej od vedenia fluída, a ktorý sa môže uviesť do jeho otvoreného stavu tlakom riadeným posunom smerom k vedeniu fluida. Spätný ventil sa pritom otvára...

Výroba poťahovaných rukavíc

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11127

Dátum: 12.10.2009

Autori: Kassam Mikhail, Jaffer Akil

MPK: B29C 41/22, B29C 41/14, A41D 19/00...

Značky: výroba, rukavic, poťahovaných

Text:

...s dostatočným množstvom vzduchu sa zníži jeho hustota na približne 10 až 50 pôvodnej hustoty.0009 Publikácia Flather a kol., US 2005/0035493, opisuje rukavicu s textúrovaným povrchom alebo textúrovaným penovým povlakom, ktorá je vyrobená zapustením vrstvy jemných častíc, ako je soľ, do vopred sformovanej kvapalnej vrstvy. Potom nasleduje gélovatenie alebo vytvrdnutie vrstvy arozpustenie jemných častíc. Výsledkom je textúrovaný alebo...

Distálne plastické zakončenie infúznej/aspiračnej špičky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15055

Dátum: 12.10.2009

Autori: Sussman Glenn Robert, Ghannoum Ziad

MPK: A61M 1/00, A61F 9/007

Značky: dištálne, plastické, špičky, zakončenie

Text:

...smer infúznej tekutiny, diktovanému infúznym portom infúznej manžety, po pripojení jednorázového komponentu k nástroju. V niektorých uskutočneniach, s pripojeným jednorázovým komponentom k nástroju, môže byť infúzna/aspiračná špička predĺžená V smere pozdĺžnej osi až k bodu V blízkosti infúzneho portu.0008 Uskutočnenia vynálezu poskytujú nástroje, ktoré znižujú pacientovu traumu počas extrakcie šedého zákalu a dalších procedúrach očnej...

Sulfoximínsubstituované anilino-pyrimidínové deriváty ako CDK-inhibítory, ich príprava a ich použitie ako liečivá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17021

Dátum: 09.10.2009

Autori: Siemeister Gerhard, Lienau Philip, Lücking Ulrich, Schulze Julia, Jautelat Rolf

MPK: A61P 35/00, C07D 239/47, A61K 31/505...

Značky: použitie, anilino-pyrimidínové, príprava, liečivá, sulfoximinsubstituované, cdk-inhibítory, deriváty

Text:

...metylový substituent nevykazuje žiadne z konkrétnych zverejnených štruktúr.Na základe tohto stavu techniky je predmetom predloženého vynálezu poskytnutie zlúčenín,ktoré nepredstavujú iba účinné inhibítory CDK, ale tiež účinne inhibujú rast nádoru. Silná CDK inhibícía je nutnou, nie však postačujúcou podmienkou, pre efektívnu inhibíciu nádoru.Preto sú nutné ďalšie vlastnosti štruktúry, ako sú penetračné vlastnosti do nádorovej bunky.Teraz sa...

Spôsob výroby vlákien na báze celulózy a takto získané vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16691

Dátum: 09.10.2009

Autori: Hernandez Zurine, Hill Callum, Turner Philip

MPK: D01D 5/12, D01F 2/00

Značky: vlákien, získané, vlákna, báze, takto, spôsob, výroby, celulózy

Text:

...napriklad prostredníctvom centrifugácie, aby sa odstránili zvyšky tibril a voda, aby sa tak vytvoril koncentrovaný celulózový gél alebo suspenzia.-3 0023 Na odstránenie čo najväčšieho množstva amorfnej celulózy a/alebo zvyškov ñbríl sa môžu volitelne uskutočniť následné premývacie kroky. Tieto premývacie kroky sa môžu uskutočňovať s vhodným organickým rozpúšťadlom, ale výhodne sa uskutočňujú s vodou, výhodne s deionizovanou vodou, a po nich...

Kompozícia skleného vlákna so zlepšenou spracovateľnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12294

Dátum: 09.10.2009

Autori: Bernreitner Klaus, Tranninger Michael, Gahleitner Markus, Schiesser Stefan

MPK: C08L 23/10, C08L 23/14

Značky: zlepšenou, skleného, kompozícia, spracovatelnosťou, vlákna

Text:

...vykazujú celkovú rýchlosť toku taveniny (MFRz) 3,6 až 7,8 g/IO min s Charpy (IS 179 leU, 23 °C) v rozsahu od 61 do 82 kJ/mz a modul pružnosti v ťahu od 9700 do 13100 MPa. Avšak schopnosť tečeniakompozícii je ešte stále neuspokojivá.V súlade s uvedeným, cieľom predloženého vynálezu je poskytnúť vláknom obohatenú kompozíciu s vynikajúcou schopnosťou tečenia, bez kompromisu pokiaľ ide o mechanickévlastnosti, ako je modul pružnosti v ohybe,...

Pozdĺžnik pre železničný podvozok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17387

Dátum: 09.10.2009

Autor: Lelasseux Gérard

MPK: B61F 5/52

Značky: železničný, podvozok, pozdĺžnik

Text:

...I alebo tvaru dvojitého T a tvorí ho Vertikálna stojina 11, horný pás 12 a dolný pás 13, všetky tri všeobecne tvaru rovnobežnostena, zmontované zváraním a dimenzované, aby uniesli konkrétne záťaž odporúčanú konštrukčnými pravidlami. Uvedený horný 12 a dolný 13 pás sú všeobecne horizontálne.0011 Ďalej. pozdĺžny nosník 10 je na jednej strane opatrený dierou 14 v blizkosti stredu svojej stojiny 11, aby prijal kolísku, ktorá zabezpečuje...

Spôsob a zariadenie pre spájanie komponentu so substrátom pridaním spájkovacej hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11462

Dátum: 09.10.2009

Autori: Morelle Jean-michel, Lenoir Romaric, Dimelli Sandra, Deneu-fontaine Laurent, Vivet Laurent

MPK: H05K 13/04, B23K 1/005, B23K 3/08...

Značky: hmoty, substrátom, komponentu, spájkovacej, zariadenie, spôsob, pridaním, spájanie

Text:

...pôsobí na hmotu. Prvok je tak nehybný.0014 Potom, v priebehu zahrievania, hmota skvapalnie a intenzita spätnej sily vyvíjanej hmotou na prvok sa zníži, takže má menšiu veľkosť než gravitačná sila, ktorou prvok pôsobí na hmotu, čo spôsobí pohyb prvku smerom k substrátu pod vplyvom gravitačnej sily.0015 Je tak možné určiť vývoj zmien skupenstva hmoty vzávislosti nameraní zmeny pohybu súčiastky.0016 Spôsob spájania podľa vynálezu môže ďalej...

Rozpúšťadlo na vymývanie polyméru a jeho použitie na vývoj flexografickej tlačiarenskej dosky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11237

Dátum: 09.10.2009

Autor: Aydogan Figen

MPK: G03F 7/32

Značky: flexografickej, tlačiarenskej, vývoj, rozpúšťadlo, dosky, polymerů, použitie, vymývanie

Text:

...kde každé rozpúšťadlo obsahuje jednu zo štyroch zlúčenín (a, b, c alebo d) a navyše sa môže pridať butanol (20-30 ), ako druhá zložka).0009 US 5 354 645 je dokument zodpovedajúci dokumentu EP 355 789 a opisuje rovnaké predmety.0010 EP 1 085 003 opisuje iné rozpúšťadlo na použitie v litografii (vynález č. II). Opisujú sa dva príklady trojzložkového rozpúšťadla obsahujúce éter, ester a alkohol, to je zmes ester/éter hybrid (1,3-PDMEA) a iný...

Strelné zbrane s oneskoreným spätným chodom s novým mechanizmom na riadenie spätného rázu a zdvihu ústia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14957

Dátum: 09.10.2009

Autori: Robert Antoine, Kerbrat Renaud, Jebsen Jan Henrik

MPK: F41A 5/12

Značky: spätného, novým, ústia, oneskoreným, spätným, zdvihu, riadenie, chodom, mechanizmom, rázů, střelné, zbraně

Text:

...vyvoláva potrebu silnej pružiny na kompenzovanie zníženej hmotnosti uzáveru,čo činí ovládanie zbrane obzvlášť ťažké. Keď je toto usporiadanie perfektné pre konštrukciu automatických pištolí s malým kalibrom (6.35 mm, 7.65 mm),dosahuje svoje obmedzenia s celosvetovo najviac rozšírenou muníciou pre ručné zbrane, tzn. 9 mm Parabellum. Je nepoužiteľné pre iné hlavné kalibre ručných zbraní, napr. najznámejšie kalibre 11.43 mm alebo .45, Ako...

Doprava tovaru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14629

Dátum: 09.10.2009

Autor: Joubert Simon John

MPK: B65D 19/00, B65D 19/12

Značky: tovarů, doprava

Text:

...môže zahŕňať doplnkové horné a dolné oporné útvary konligurované tak, že keď sa viacero rovnakých kontajnerov uloží do stohu, dolné oporné útvary jedného kontajnera budú vsúčinnosti s hornými opornými útvarmikontajnera umiestneného pod ním.Vodiaceuzostavy zdvíhacích prvkov môžu byť konñgurované tak, že do nich možno zasunúť vidlicu vysokozdvižného vozíka alebo paletového vozíka. Vidlice vysokozdvižného vozíka majú spravidla výšku 45 mm...

Riadiace pravidlá a premenné na rezanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17364

Dátum: 08.10.2009

Autor: Norberg Ohlsson Magnus

MPK: B23K 26/38

Značky: premenné, rezanie, riadiace, pravidlá

Text:

...rezu rovnaká, alebo zodpovedá hrúbke Iúča, takže je treba uvažovať hrúbku Iúča pri umiestňovaní častí na materiáli a nastavovanie bezpečnej vzdialenosti medzi časťami. Je známe používanie kompenzácie polomeru nástroja v procese rezania, kde je kompenzácia ľavého polomeru nástroja používaná, pokiaľ je rez uskutočňovaný zlava od časti v smere rezania, a kompenzácia pravého polomeru nástroja je uskutočňovaná, keď je rez uskutočňovaný vpravo od...

Spôsob a zariadenie na výrobu obalovej jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11306

Dátum: 08.10.2009

Autor: Ageling Werner

MPK: B65B 51/02, B65B 11/12, B65B 53/02...

Značky: zariadenie, výrobu, jednotky, spôsob, obalovej

Text:

...bočné plochy sa uzavrú, teda súvybavené uzáverom zo scvrknuteľného oka.Bočné presahy scvrknuteľnej fólie sa teda na povrch formácie výrobkov priložia aspoň v oblasti bývalého scvrknuteľného oka avytvoria tu už uvedenú celistvú plochu, ktorá tvorí uzáver. Pritom sarozumie, že scvrknuteľná fólia sa aspoň v oblasti bočných plôch u väčšieho počtu prípadov použitia priloží na formáciu výrobkov aktívne, to znamená, že priloženie scvrknuteľnej...

Zážihové zariadenie pre zdroje elektrického oblúku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15208

Dátum: 08.10.2009

Autori: Gstoehl Oliver, Krassnitzer Siegfried, Hagmann Juerg

MPK: H01J 37/32

Značky: zážihové, oblúku, zariadenie, zdroje, elektrického

Text:

...takže V priebehu vytvárania povlaku nie je v podstate potiahnutý. Vzhľadom k tomu, že hrot prstu nie je potiahnutý, je možné dosiahnuť jeho dlhšiu životnosť. Okrem toho sa podstatne zvýši spoľahlivosť zážihu. To sa týka najmä procesov, pri ktorých sa uskutočňuje nanášanie izolačných vrstiev a najmä vrstiev oxidu.0008 V prvej forme uskutočnenia sa spúšťací prst pripevní na rotačnú os, pričom je táto rotačná os umiestnená šikmo medzi terčmi,...

Imidazopyridazínkarbonitrily vhodné ako inhibítory kinázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14784

Dátum: 08.10.2009

Autori: Fink Brian, Chen Libing, He Liqi, Zhang Litai, Kim Soong-hoon, Gavai Ashvinikumar, Nation Andrew, Zhao Yufen

MPK: A61P 35/00, A61K 31/4188, C07D 487/04...

Značky: imidazopyridazínkarbonitrily, vhodné, inhibitory, kinázy

Text:

...CK 2 podjednotiek v ľudských nádoroch obličiek) Biochem. Biophys. Res. Commun., 202141-147 (1994, cicavčích nádoroch uzlín (Landesman-Bollag a kol., Proteinkinase CK 2 in mammary gland tumorigenesis (Proteínkináza CK 2 V ľudskej tumorogenéze(p 4 OTAK) and casein kinase in human squamous cell carcinomas and adenocarcinomas of the lung, (Aktivácia proteínkinázy spojenej s nádormi (p 4 OTAK) a kazeínkinázy II V ľudských šupinatých bunkových...

Zariadenie na diaľkové meranie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12918

Dátum: 07.10.2009

Autor: Foy Alan

MPK: G01D 4/00

Značky: diaľkové, zariadenie, meranie

Text:

...z uvedeného zariadenia. Zariadenie môže byť použiteľné na komunikovanie so vzdialenou databázou merača tak, že možno identifikovať také špecifické informácie, ako napríklad dodávateľ plynu, jedinečné referenčné číslo merača, model merača a kalibrácia merača. Následne zariadenia možno zjednodušiť a zlacniť, pričom si nevyžadujú kalibráciu konkrétneho merača na ktorý sú pripojené, čo je požiadavka konvenčných diaľkových meracích zariadení, aby...

Zariadenie na impregnáciu pásových materiálov tepelne vytvrditeľnou živicou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12271

Dátum: 07.10.2009

Autori: Gruber Alois, Leitner Paul

MPK: D21H 17/20, D21H 21/16, D21H 19/24...

Značky: vytvrditelnou, impregnáciu, pásových, živicou, materiálov, tepelně, zariadenie

Text:

...kúpeľa, nachádzajúceho sa vo výrobnom zariadeni, t.j. najmä v impregnačnejvani. To samozrejme nie je možné tolerovať.0010 Ďalší problém, vyskytujúci sa pri doterajšom stave techniky už pri dnes obvyklej teplote vani najviac okolo 35 °C, spočíva v tom, že pri vysokých hmotnostných prietokoch živice až na 2000 kg kúpeľa/hod musia byť plochy výmenníka tepla impregnačnej vane veľmi horúce, aby sa impregnačný kúpeľ prijatý do impregnačnej...

Bišpecifické ANTI-VEGF/ANTI-ANG-2 protilátky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16204

Dátum: 07.10.2009

Autori: Kettenberger Hubert, Griep Remko Albert, Scheuer Werner, Seeber Stefan, Thomas Markus, Schanzer Juergen Michael, Kavlie Anita, Regula Joerg Thomas, Schaefer Wolfgang, Georges Guy, Imhof-jung Sabine, Klein Christian, Brinkmann Ulrich, Baehner Monika

MPK: A61K 39/395, C07K 16/22, C07K 14/00...

Značky: protilátky, bišpecifické

Text:

...formy vekom podmienenej makulárnej degenerácie (ARMD), častej formy straty zraku súvisiacej s vekom. Ďalšia anti-VEGF protilátka je napr. HuMab G 6-31 opisaná napr. v dokumente US 2007/0141065.0006 Humánny angiopoetln 2 (Ang-2) (inak skracovaný ako ANGPT 2 alebo ANG 2)(SEKV. ID. C. 107) a ANG-2 (SEKV. lD. C. 106 boli objavené ako Iigandy pre Ties, rodinu tyrozinkináz, ktoré sú selektívne exprimované v cievnom endoteli. Yancopoulos, G.D., et...

Spôsob a zariadenie pre fotosyntézou podporované odstránenie CO2

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15536

Dátum: 07.10.2009

Autor: Wilhelm Hermann-josef

MPK: C02F 3/32, A01G 9/18, B01D 53/84...

Značky: odstránenie, spôsob, fotosyntézou, podporované, zariadenie

Text:

...za tvorby vo vode rozpustenej kyseliny uhličitej v aspoň čiastočne uzatvorenom systéme, v ktorom sa pestuje rýchlo rastúca fotosyntézna aktívna biomasa. Táto biomasa, ktorá pláva v plochých, V niekoľkých nad sebou navrstvených a upravenú vodu obsahujúcich nádobách, sa cyklicky zberá, pričom zo zvyšnejbiomasy sa samozrejme rozmnoží ďalšia biomasa.Z US 5 137 625 je známe biologické zariadenie na ošetrenie vody, ktoré medzi iným...

Zmes pre stavebníctvo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5260

Dátum: 07.10.2009

Autor: Uhrík Zoltán

MPK: C04B 14/00, C04B 18/00

Značky: stavebníctvo

Text:

...a 10 objemových dielov cementu s pieskom a priemyselnou sušinou, pritom celulózova zmes je tvorená i 00 objemových buničinových vláken alebo recyklovaného papiera, alebo minimálne 30 objemových buničinových vlákien alebo recyklovaného papiera s prídavkom 5 až 10 objemových dielov vodného skla a/alebo 2 až IS objemových dielov prírodnej živice a/alebo 5 až 25 objemových dielov kaolínu a/alebo 5 až 20 objemových dielov kriedy.Zmes pri...

Spôsob výroby penobetónu v zmiešavacom zariadení bez použitia prepravných čerpadiel a zariadenie na jeho výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5259

Dátum: 07.10.2009

Autori: Lešňovský Marián, Tvarožek Vladislav

MPK: C04B 14/00

Značky: penobetónu, zariadenie, prepravných, spôsob, čerpadiel, zmiešavacom, použitia, zariadení, výroby, výrobu

Text:

...na výkreseTechnické riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou výkresov, kde na obr. č. l je schematické znázornenie zariadenia na výrobu penobetónu bez prídavného zmesového zásobníka a na obr. č. 2 je schematické znázomenie zariadenia na výrobu penobetónu s prídavným zmesovým zásobníkom.Spôsob výroby penobetónu V zmiešavacom zariadení bez použitia prepravných čerpadiel, podľa obr. l,je uskutočnený priamym zmiešaním cementu 21 s vodou 11 v...

Tricyklické oxazolidínonové antibiotické zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18344

Dátum: 06.10.2009

Autori: Ritz Daniel, Zumbrunn Acklin Cornelia, Hubschwerlen Christian, Surivet Jean-philippe, Rueedi Georg

MPK: A61K 31/437, A61K 31/4985, A61K 31/4375...

Značky: tricyklické, oxazolidinónové, zlúčeniny, antibiotické

Text:

...nové antibakteriálne agens, ktoré prekonajú súčasné široko rezistentné Gram-negatívne bacily, ako je A. baumannii, ESBLprodukujúce E. coli a Klebsiella species a Pseudomonas0005 Navyše mikroorganizmy, ktoré spôsobujú pretrvávajúce infekcie, sú stále častejšie akuzatívnymi agens alebo kofaktormi závažných chronických ochorení ako sú peptickéulcery alebo srdcové choroby.0006 Azatricyklické antibiotikové zlúčeniny boli už opísané v WO...

Zariadenie na zastavenie oscilácie ramena manipulačného zariadenia typu sklopnej páky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12618

Dátum: 06.10.2009

Autori: Conte Umberto, Varetto Ener

MPK: B25B 5/16, B25B 5/12

Značky: zariadenie, zariadenia, ramena, oscilácie, manipulačného, sklopnej, páky, zastavenie

Text:

...z bokov tela 10. Každá časť 20 a 22 hriadeľa 18 má pár protilahlých plôšok 20 a a 22 a, poskytnutých pre rotačné upevnenie vetvy ramena alebo páky(nie je zobrazené, pretože je samo o sebe známe) na hriadel 18. Takéto rameno možno použiť na nesenie pracovného prístroja, v prípade manipulačného zariadenia používaného ako nakláňacie zariadenie.Kluka 16 má vidiicovú časť, obsahujúcu pár rovnobežných ramien 24 pokračujúcich do vnútra dutiny tela...

Použitie ditiíntetrakarboxamidov na ničenie fytopatogénnych plesní

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15848

Dátum: 06.10.2009

Autori: Wachendorff-neumann Ulrike, Dahmen Peter, Seitz Thomas, Benting Jürgen, Voerste Arnd, Hillebrand Stefan, Dunkel Ralf, Brunet Stéphane, Tietjen Klaus-günther

MPK: A01P 3/00, A01N 43/90

Značky: použitie, plesní, fytopatogénnych, ničenie, ditiíntetrakarboxamidov

Text:

...fungicídny účinok a používa jú sa tak pri ochrane rastlín, v domácností a v oblasti hygieny, ako aj pri ochrane materiálov.Ditiíntetrakarboximidy použiteľné v súlade s predkladaným vynálezom sú všeobecne definované všeobecným vzorcom (I). Výhodne sa môžu používať karboximidy všeobecného vzorca (I), vktorom zvyšky majú nasledujúce významy.R 1 a R 2 sú gjhądg rovnaké alebo odlišné apredstavujú vodík alebo predstavujú Cľcó-alkylovú...

Zariadenie na zaistenie stohovaných predmetov v skladových zónach

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11614

Dátum: 06.10.2009

Autori: Joyeux Jean-pierre, Coutier Charles

MPK: F16P 1/02, B65G 1/02, E01F 7/04...

Značky: zariadenie, zaistenie, predmetov, stohovaných, zónách, skladových

Text:

...celku je totiž časť energie vytváranej pádom padajúceho predmetu alebo predmetov tlmená pružnou deformáciou siete, ale táto deformácia nie je dostatočné, aby účinne zabrzdila pád tohto predmetu alebo týchto predmetov.0010 Ďalšie zariadenie na zaistenie stohovaných predmetov podľa úvodnej časti nároku 1 je známe z dokumentu US 2005/000928.0011 Cieľom tohto vynálezu je vytvorit zariadenie na zaistenie stohovaných predmetov určené po...

Spôsob výroby uzavretého obalu na potraviny a takýto obal

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11432

Dátum: 06.10.2009

Autori: Boyer Jacky, Porte Joël

MPK: B65B 25/10, B65B 25/06, B65B 51/22...

Značky: spôsob, potraviny, uzavretého, takýto, výroby, obalů

Text:

...výrobkom, obal a viečko sú na báze kovových materiálov (napríklad hliník), tento spôsob má tietoa) naformovanie obalu z prierezu alebo z jeho polotovaru,aby sa jeho ohýbaním vytvorilo dno a bočné steny vopredurčených tvarov, tieto bočné steny vymedzujú proti dnuotvor a majú cez seba skladané časti, tieto steny sú upravené tak, že tvoria horné klopy obalu určené na čiastočné uzatvorenie tohto otvoru, b) vloženie výrobku týmto otvorom do...

Chladiace kompozície a ich použitie v nízkoteplotných chladiacich systémoch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15399

Dátum: 06.10.2009

Autor: Spatz Mark

MPK: C09K 5/04

Značky: použitie, chladiace, chladiacich, nízkoteplotných, systémoch, kompozície

Text:

...v tomto dokumente, sú zverejnené iba ako vhodné pre R-22 zlepšené vysokoteplotné chladiace systémy, ako sú klimatizačné systémy (pozri príklady 2-7). Dokument neuvádza ani nenaznačuje zlepšenia R-22 pre nízkoteplotné chladenie, t.j., chladenie, ktoré udržiava teplotu výpamíka pod 0 °C (32 °F).0006 Náhrada R-22 vnízkoteplotných chladiacich podmienkach je úplne iná a zahŕňacelkom iné nastavenie podmienok a problémy ako vylepšenie R-22 pri...

Spôsob a rezacie zariadenie na rezanie polotovarov pevných na rezanie z ľahčeného betónu na tvarové telesá z ľahčeného betónu a spôsob a zariadenie na zhotovenie tvarových telies z ľahčeného betónu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10118

Dátum: 06.10.2009

Autori: Builleul Guido, Heerens Ingo

MPK: B23D 57/00, B28B 11/14, B26D 1/553...

Značky: tvarově, tvarových, zariadenie, pevných, spôsob, polotovarov, rezacie, ľahčeného, tělesa, telies, zhotovenie, betonů, rezanie

Text:

...svojich úzkych stranách. Na rezanie sa nosný rám spustí, a blok sa len ešte, ležiac na pozdĺžnych tyčiach, posúva cez zariadenie, pričom rezacie drôty sa preťahujú cez medzery medzi pozdĺžnymi tyčami. Po rezaní sa rozrezaný polotovar z pórobetónu s pozdĺžnymi tyčami umiestni zase na nosnom ráme, a s ním a pozdĺžnymi tyčami na ležato vytvrdí v autokláve parou. Výhodné je pritom to, že pomocoudrôtov, kmitajúcich vysokou frekvenciou, sa dosiahnu...

Peptidové sekvencie, ich rozvetvená forma a ich použitie na antimikrobiálne aplikácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18085

Dátum: 05.10.2009

Autori: Bracci Luisa, Falciani Chiara, Pini Alessandro

MPK: A61K 38/08, C07K 7/06

Značky: forma, použitie, peptidové, sekvencie, aplikácie, antimikrobiálne, rozvetvená

Text:

...pyroglutámovú (Obrázok 1 B). Prltomnost rôznych peptidov obsahujúcich kyselinu, ale nie Gln, sa menl od dávky k dávke v nepredvldateľnom percente. Úplná eliminácia druhého produktu je v skutočnosti nemožná, po prvé preto, že sa jednoducho nevyradí v priebehu HPLC čistenia kvôli podobnému retenčnému času s hlavným produktom, a po druhé preto, že sa kontinuálne produkuje z prekurzorového peptidu, keď je v roztoku. Pretože analog pyroGlu...

Herbicídne kompozície obsahujúce mezotrión a spôsob kontroly burín v trávnikoch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15587

Dátum: 05.10.2009

Autori: Rawls Eric, James John Robert

MPK: A01N 41/10, A01N 25/32

Značky: kompozície, mezotrión, trávnikoch, kontroly, obsahujúce, spôsob, herbicídne, burín

Text:

...a zlúčeninu vzorca IV mezotrión, primisulfurón a zlúčeninu vzorca IV mezotrión, aspoň jedenregulátor rastu rastlín a zlúčeninu vzorca IV mezotrión, atrazín a cyprosulfamíd mezotrión, clo alid a c rosulfamid mezotrión, etoñimesát a c rosulfamid mezotrión fenoxa ro P P etyl a cyprosulfamíd mezotrión, imazaquin a cyprosulfamíd mezotrión, oxadíazón a cyprosulfamíd mezotrión, pendimetalín a cyprosulfamíd mezotrión, primisulñxrón...

Podávač pre roboty, automatizačné prostriedky a podobné zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14460

Dátum: 05.10.2009

Autor: Mazzini Marco

MPK: B65G 27/24, B65G 47/14

Značky: podobně, zariadenia, roboty, podávač, automatizačné, prostriedky

Text:

...čistenie podsvetľovacieho systému značne zložité, čo má opäť vplyv na kvalitu systému videniaa teda aj účinnosť výroby.0015 Ďalšou nevýhodou zariadenia tohto typu je aj to, že hneď ako robot diely, ktoré bolo možné zobrať, zoberie, nie je vždy možné ľahko alebo rýchlo zmeniť polohu a usporiadanie na uchopenie určených dielov, ktoré na lôžku zostali, takže také diely musia byt do výrobnéhocyklu vrátené, niekedy spoločne s novou dávkou na...

Kúpeľňová vaňa

Načítavanie...

Číslo patentu: 287057

Dátum: 05.10.2009

Autor: Kalina Peter

MPK: A47K 3/00

Značky: kúpeľňová, vaňa

Zhrnutie / Anotácia:

Kúpeľňová vaňa obsahuje zariadenie na prietok kvapalinového liečebno-regeneračného média, ktoré tvorí nasávaco-výtokový diel (2) uložený vo funkčnom objeme kúpeľňovej vane (1), spojený spoločným potrubím (3) s hydraulickým usmerňovačom (5), prepojeným prvým potrubím (3.1) so vstupom a druhým potrubím (3.2) s výstupom z upravovacej časti (4.1) a tretím potrubím (10) so zásobníkovou časťou (4.2), pričom aspoň upravovacia časť (4.1) a zásobníková...