Archív za 2009 rok

Strana 11

Spôsob a technologický postup spracovania odpadu z neutralizácie alkalických oplachových vôd a koncentrátov z povrchovej úpravy hliníka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5293

Dátum: 05.11.2009

Autor: Vojček Lorant

MPK: C02F 11/00, C01F 7/00

Značky: spracovania, povrchovej, neutralizácie, spôsob, oplachových, alkalických, odpadů, koncentrátov, úpravy, postup, hliníka, technologický

Text:

...činidlom alebo bez činidla premiestňuje do filtra alebo dekantačnej odstredivky, kde sa oddeľuje pevná zložka od kvapalnej. Ak je potrebné použit aj iný druh činidla, použitie ktorého je závislé od analýzy opakuje sa táto operácia v homogenizátore ale s iným činidlom, čiže pevná zložka sa vráti do základného zásobníka a pridáva sa iný typ činidla, zase pri teplote okolia. Pevná zložka sa potom premiestňuje do baliaceho zariadenia a/alebo do...

Spôsob výroby dosky s výrazným dekórom, doska a výrobok z dosák s výrazným dekórom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5292

Dátum: 05.11.2009

Autor: Bradovka Pavol

MPK: B44F 3/00, B44C 5/00

Značky: výrobok, spôsob, výroby, doska, dekorom, výrazným, dosky, dosák

Text:

...častí s povrchom 2.1, 2.2 a povrchom 3.1 a 3.2. V nasledujúcej fáze sa nerozoberateľne spoja povrchy 3.1 a 3.1 pričom vznikne teleso ohraničené rovnobežnými plocharni 2.1 a 2 .2 a rovnobežnými plocharni 4.10 a 4.20 v ďalšom kroku sa spoja plochy 4.20 s plocharni 4.11 a 4.12. s plocharni 4.21 a 4.22, s plocharni 4.31 a 4.32 atď. Spájaníe pokračuje až do vyčerpania všetkých vopred pripravených dielcov 4 n. Opísaným spojením vznikne plošný...

Kvapalinová nádoba

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5291

Dátum: 05.11.2009

Autor: Bushkovskiy Evgeniy Vladimirovich

MPK: A47G 19/22

Značky: nádoba, kvapalinová

Text:

...je tvarovaný ako pologuľa alebo kužel v priesečníku hlavných osi.Plocha, v ktorej ležia horné okraje stien nádoby, musí byt rovnobežná s vodorovnou rovinou.Ak táto plocha vystupuje šikmo k vodorovnej ploche, zvislá os tiaže nádoby bude posunutá od zvislej osi rotácie nádoby smerom k najvyššiemu okraju nádoby.Preto dno nádoby bude vyvíjať väčší tlak na povrch, na ktorom je nádoba umiestnená a bude vytvárať brzdiaci efekt, keď nádoba...

Prepravný obal z plastu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5290

Dátum: 05.11.2009

Autor: Čech Jan

MPK: G01V 15/00, B65D 1/00, G06K 7/10...

Značky: prepravný, plastů

Text:

...krycí prvok.Príkladom uskutočnenia uvedeného zariadenia je prepravný obal 1 z plastu, na ktorý je upewiený krycí prvok 2, V ktorom je nalepený alebo pod ktorým je uložený nosič 3 rádiofrekvenčnej identifikácie s jedinečným identifikačným číslom. Krycí prvok 2 je možné na prepravný obal 1 s nosičom 3 rádiofrekvenčnej identifikácie privariť výhodne ultrazvukom, teplom alebo vibráciou, čím sa dosiahne trvalá, nerozoberateľná, vodotesná, vysoko...

Spôsob výroby stavebnín z odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5289

Dátum: 05.11.2009

Autor: Kuchar Bohuš

MPK: C04B 18/00

Značky: spôsob, stavebnín, odpadů, výroby

Text:

...pretože cement po tomto čase stráca svoju stmeľovaciu schopnosť. Všetky vyššie uvedené výrobné procesy sú teda energeticky vysoko náročné a enormne zaťažujú životné prostredie. Sú po každej stránke neekonomické.Uvedené nedostatky a nebezpečenstvá úplne odstraňuje navrhovaný spôsob výroby stavebných materiálov pomocou zostavy primeranej techniky.Toto riešenie bezo zvyšku likviduje najrozmanitejší odpadový nekovový materiál, ktorý doteraz...

Spôsob stroboskopického osvetľovania priechodu pre chodcov a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5288

Dátum: 05.11.2009

Autor: Sedlák Jozef

MPK: G08G 1/095, G08G 1/07

Značky: priechodu, stroboskopického, vykonávanie, zariadenie, spôsobu, tohto, osvetľovania, chodcov, spôsob

Text:

...napríklad 20 rniliseklínd s dlhou pauzou napríklad 2 sekundy. Stroboskopický zdroj svetla môže byť výhodne zabudovaný V 0 svietidle, ktoré je blízko prechodu pre chodcov a svieti naň, alebo stroboskopické svietidlo môže byť samostatné a úzko nasmerované na prechod. V prípade svietidla s technológiou LED je možné osvetlenie kombinovať. V čase, keď na prechode sa nik nenachádza svietidlo bude pracovat v úspomom režime, teda blikajúcom. V čase,...

Podzemná čistiareň odpadových vôd komôrkového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5287

Dátum: 05.11.2009

Autor: Kuderavý Vladimír

MPK: C02F 3/00

Značky: komôrkového, odpadových, podzemná, čistiareň

Text:

...Čistiarne odpadových vôd sa spravidla realizujú ako monolitické, alebo prefabrikovane z plošných stavebných dielcov, pripadne priestorových stavebných dielcov kruhového alebo obdlžnikového pôdorysu, čo nie je z hľadiska stavebného aj technológie čistenia optimálne. Podstata technického riešeniaUvedené nedostatky zmierňuje podzemná čistiareň odpadových vôd komôrkového typu, vytvorená z priestorových stavebných dielcov osadených na...

Vešiakové ramienko na vešanie odevov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5286

Dátum: 05.11.2009

Autor: Piataková Lenka

MPK: A47F 7/19, A47G 25/00

Značky: odevov, ramienko, vešanie, vešiakové

Text:

...nedostatky do značnej miery rieši vešiakové ramienko na vešanie odevov podľa tohto technického riešenia. Jeho podstata spočíva v tom, že pozostáva zo samotného vešiakového ramienka, pričom samotné funkčné plochy - ramená ramienka sú dodatočne opatrené samotným fríkčným materiálom s nešmykľavými povrchmi. Medzi funkčným povrchom ramienka a fríkčným materiálom sa nachádza vrstva lepidla,ktorá zabezpečuje polohu frikčného materiálu...

Závažie k posilňovacím zariadeniam alebo prípravkom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5285

Dátum: 05.11.2009

Autori: Jánošík Ľubomír, Šuhajdová Darina

MPK: A63B 21/06, A63B 21/00

Značky: závažie, posilňovacím, prípravkom, zariadeniam

Text:

...2 a jedným podstavným dielcom 3. Kotviaci dielec 1 je cez klb 4 umiestnený na voľnej užšej strane kotviaceho dielca 1 a teleskopický prípravok 5 a upevňovaci prvok 6 pripevnený k činke 7 alebo posilňovaciemu zariadeniu alebo prípravku. Teleskopickým prípravkom 5 sa nastaví požadovaná vzdialenosť medzi upevňovacím prvkom 6 a kotviacím dielcom 1, čo závisí od výšky cvičenea lebo od rozsahu pohybu, ktorým sa vykonáva posilňovací cvik. Okraj...

Sústava fotovoltaických článkov na paneloch s polohovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5284

Dátum: 05.11.2009

Autor: Jůza Michal

MPK: F24J 2/38, H01L 31/052

Značky: fotovoltaických, paneloch, sústava, článkov, polohovaním

Text:

...ústrojenstvo je tu vytvorené ako lineárny elektropohon 3, prepojený pohonnou mechanickou väzbou 31 s pohyblivou nosnou konštrukciou 2 a prepojený ovládacou väzbou 41 s riadiacim ústrojenstvom 4. V každej dvojici stojanov 11, 12 rozdielnych výšok je vyšší stojan 12 vytvorený ako plošná trojuholníková konštrukcia s dvomi vrcholmi pri zemí a tretím vrcholom vo výške, zatial čo nižší stojan 11 je vytvorený ako ihlan s trojuholníkovou...

Objímka na opravy potrubia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5283

Dátum: 05.11.2009

Autor: Zvada Jano

MPK: F16L 55/16, F16L 19/00

Značky: opravy, objímka, potrubia

Text:

...celková hmotnosť pri zachovaní pevnosti spoja.Výhodou objímky podľa technického riešenia v porovnaní s objirnkami so slcrutkovým spojom je výrazne vyššia pevnosť spoja pri porovnateľnej celkovej hmotnosti a jednoduchšia výroba.V porovnaní s nekovovými nedelenýrni objímkami má obj ímka podľa technického riešenia asi 3 x vyššiu pevnosť pri porovnateľnej cene.Podľa výhodnćho uskutočnenia je spojovací profil tvorený C-profilom.Podľa...

Pohon pre automaticky vedené vozidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5282

Dátum: 05.11.2009

Autori: Mačuš Peter, Medvecký Štefan, Ruttkay Ladislav

MPK: B62D 15/00

Značky: automatický, pohon, vozidla, vedené

Text:

...vedené vozidlá podľa tohto úžitkového vzoru spočívajú v tom, že pohonová jednotka tvorená samonosným ložiskovým reduktorom s integrovaným motorom a kolesom tvorí jed 10noduchý kompaktný modul s minimálnyrni nárokmi na údržbu, respektíve výmenu V prípade poruchy. Výhody vyplývajú aj z použitia samonosného ložiskového reduktora, ktorý je v podstate prevodovkou združenou s ložiskami. Takto spolu tvoria samostatnú samonosnú jednotku, ktorá...

Nástroj do uhlovej brúsky na ručné trieskové obrábanie materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5281

Dátum: 05.11.2009

Autor: Fraňo Pavel

MPK: B24D 7/00, B24B 23/00

Značky: brusky, uhlovej, obrábanie, trieskové, materiálů, ručné, nástroj

Text:

...na ktorom je znázornené usporiadanie a spôsob upnutia nástroja na uhlovú brúsku, na obr. 2 je zostavený nástroj, na obr. 3 je rozdielna hrúbka odoberanej vrstvy pri rozdielnom uhle sklonu medzi nástrojom a materiálom.Nástroj (obr. l) pozostáva z pílového kotúča 2 a vymedzovača 1 hrúbky odoberanej vrstvy obrábaného materiálu. Tento nástroj je upnutý do uhlovej brúsky 4 upínacou maticou 3.Na obr. 2 je znázomený samotný zostavený nástroj...

Skrutkový spoj so zvýšenou odolnosťou proti vibráciám

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5280

Dátum: 05.11.2009

Autor: Poljak Silvester

MPK: F16B 25/00, F16B 39/00

Značky: proti, skrutkový, odolnosťou, zvýšenou, vibráciám

Text:

...stúpania závitov ale s rozdielnymi hodnotami stúpania závitov. Prvému závitu skrutky je priradená vnútorná matica a druhému závitu skrutky je priradená vonkaj šia matica.Pritom nezáleží či prvý závit a druhý závit skrutky je pravotočivý, jednoduchý alebo viacnásobný alebo či prvý závit a druhý závit skrutky je ľavotočivý, jednoduchý alebo viacnásobný.Avšak podstatným znakom technického riešenia je, aby prvý závit skrutky mal vyššiu hodnotu...

Logická skladačka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5279

Dátum: 05.11.2009

Autor: Stojanovič Tane

MPK: A63F 9/00, A63H 33/04, A63F 9/06...

Značky: logická, skladačka

Text:

...Skladačka, ktorá je zložená z ôsmich štvorcových dielov spojených tak, že spolu vytvárajú štvorcový útvar s voľným stredom, pričom šesť štvorcových dielov má dve spojovacie hrany a dva susedné štvorcové diely majú len jednu spojovaciu hranu. Štvorcové diely majú na spojovacej hrane aspoň jeden ohybný spojovací element na umožnenie priklopenia jedného štvorcového dielu k priľahlému štvorcovému dielu. Každý štvorcový diel má lícovú stranu a...

Pneumatická pružná hriadeľová spojka s diferenčnými členmi

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5278

Dátum: 05.11.2009

Autor: Homišin Jaroslav

MPK: F16D 28/00, F16D 3/12

Značky: pneumatická, členmi, diferenčnými, hriadeľová, pružná, spojka

Text:

...elementmi nastáva prúdenie plynného média charakterizované škrtiacou prácou pri prenose kmitavého záťažového krútiaceho momentu. Škrtiaca práca, vznikajúca pri prúdení plynného média škrtiacimi otvormi, je úrnemá tlmiacej práci spojky.Výhoda predloženého riešenia sa vyznačuje práve stálym pružným prenosom záťažového krútiaceho momentu s tlmením torzných kmitov a torzných nárazov, ktorý je zabezpečený tým, že použitým pružným materiálom v...

Pneumatická spojka so zabudovaným škrtiacim prepojením pružných dutých telies

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5277

Dátum: 05.11.2009

Autor: Homišin Jaroslav

MPK: F16D 3/12, F16D 29/00

Značky: prepojením, spojka, škrtiacim, pneumatická, telies, pružných, zabudovaným, dutých

Text:

...telesamí plnenými plyrmým médiom, ktoré sú po obvode tangenciálne rozmiestnené a vzájonme prepojené zabudovaným škrtiacim prepojenim.Prenosom záťažového krútiaceho momentu kompresným priestorom danej spojky plnený plynným médiom sa dosiahne kompresia tohto média úmerná zaťaženiu, čím je práve charakterizovaný stály pružný prenos záťažového momentu v torzne krnitajúcich mechanických sústavách. Zabudovaným škrtiacim prepojením kompresného...

Pneumatická spojka bez prepojenia pružných dutých telies v tvare kotúča

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5276

Dátum: 05.11.2009

Autor: Homišin Jaroslav

MPK: F16D 29/00, F16D 3/12

Značky: pneumatická, tvare, spojka, telies, prepojenia, dutých, pružných, kotúča

Text:

...vynálezu je to, že záťažový krútiaci moment sa prenáša z hnacieho na poháňane teleso spojky jej kompresným priestorom tvorenýrn pružnýmí dutými telesami, ktoré sú po obvode v jednom rade tangenciálne rozmiesmené a plnené plynným médiom.Prenosom záťažového krútiaceho momentu kompresným priestorom danej spojky, teda pružnými dutými telesami plnenýrni plyrmým médiorn, dosiahneme kompresiu tohto média úmernú zaťaženiu, čím je práve...

Plynulo ladená mechanická sústava

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5275

Dátum: 05.11.2009

Autor: Homišin Jaroslav

MPK: F16F 15/02, F16D 29/00, F16D 3/12...

Značky: sústava, plynulo, laděná, mechanická

Text:

...nami Zdokonalená torzne kmitajúca mechanická sústava obsahuje ladič torzných kmitov ovládaný prídavným regulačným systémom.Teoretická podstata plynulého ladenia torzne kmitajúcej mechanickej sústavy je charakterizovaná možnosťou plynulej zmeny pretlaku plynného média v ladiči torzných kmitov za chodu mechanickej sústavy. Plynulou zmenou pretlaku plyrmého média v ladiči torzných kmitov zabezpečíme zmenu jeho základnej dynamickej vlastnosti,...

Mechanická sústava optimálne vyladená pneumatickou spojkou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5274

Dátum: 05.11.2009

Autor: Homišin Jaroslav

MPK: F16D 29/00, F16F 15/12, F16D 3/12...

Značky: spojkou, pneumatickou, sústava, vyladená, mechanická, optimálne

Text:

...pružnej hriadeľovej spojky v torzne kmitajúcej mechanickej sústave v dôsledku čoho je možné optimálne vyladiť danú sústavu z hľadiska jej nebezpečného torzného kmitania a zároveň dokážeme zabezpečiť stály pružný prenos záťažového krútiaceho momentu v danej sústave. Teoretická podstata optimálneho vyladenia v prvom rade spočíva v tom, že kompresný priestor pneumatickej spojky sa nahustí práve na optimálnu hodnotu tlaku plyrmým média ešte pred...

Ekologicky prijateľné zmäkčovadlo gumárskych zmesí a ich vulkanizátov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5273

Dátum: 05.11.2009

Autori: Kupec Pavol, Cíbik Branislav, Koštial Pavol, Macho Vendelín, Olšovský Milan

MPK: C08J 3/18, C08L 23/00, C08K 5/00...

Značky: vulkanizátov, zmäkčovadlo, ekologicky, zmesí, prijateľné, gumárskych

Text:

...N-(1,3-dimety 1 buty 1)-N-fenyl-p-fenyléndiarnín a ďalšie.Pomocné komponenty sú v podstate antidegradanty, pozitívne ovplyvňujú hlavne životnosť zmäkčovadiel a vulkanizátov a prakticky len nepatrne alebo vôbec neovplyvňujú Vulkanizačné vlastnosti glnnárenských zmesí a fyzikálne-mechanické vlastností vulkanizátov.Výhodou ekologicky prijateľného zmäkčovadla gumárenských zmesí a ich vulkanizátov podľa tohto...

Kúreniskový a spaľovací priestor teplovodného kotla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5272

Dátum: 05.11.2009

Autor: Cankař Jaroslav

MPK: F23L 9/00, F23B 10/00, F24B 1/00...

Značky: teplovodného, kotla, spalovací, priestor, kúreniskový

Text:

...kotlom. Na obrázku č. 2 je rez teplovodným kotlom, ktorý je kolmý k predchádzajúcemu. Na obrázku č. 3 je perspektivny pohľad na keramicku dyzu spaľovacej komory.Na uvedených obrázkoch je príklad technického riešenia kúreniskového a spaľovacíeho priestoru teplovodného kotla, kde násypka je umiestnená v homej časti kotla a má vonkajší plášť 7 a vnútomý plášť 8 oblého tvaru. Vonkajši plášť 7 násypky prechádza v homej časti do chladiaceho...

Spaľovacia komora splyňovacieho teplovodného kotla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5271

Dátum: 05.11.2009

Autor: Cankař Jaroslav

MPK: F24B 1/00, F23L 9/00, F23B 10/00...

Značky: kotla, spaľovacia, komora, teplovodného, splynovacieho

Text:

...priestor s prednozadnou osou súmernosti a tento priestor je otvorený smerom k roštovaciernu zariadeniu, prípadne ku kerarnickej splyňovacej dýze obojstranným úkosom. Keramická vložka leží na dne plášťa spaľovacej komory a dolieha na keramickú tvarovku a z prednej strany je vybavená vybranim pre odvod spalín a len v spodnej časti dolieha k prednej stene spaľovacej komory.Spaľovací proces prebieha nasledovneDo homej násypnej komory kotla...

Kúrenisko pre splyňovací kotol

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5270

Dátum: 05.11.2009

Autor: Cankař Jaroslav

MPK: F24B 1/00, F23L 1/00

Značky: kúrenisko, splyňovací, kotol

Text:

...a odtiaľ prechádza do priestoru kúreniska otvormi súmeme a pravidelne rozmiestnenými V keramickej tvarovke. Na zvislej vnútornej stene keramickej tvarovky môžu byť jedna i viac vybrúsených vybraní, ktoré slúžia k odvodu plynov z vrchnej časti kúreniska a vylepšujú funkciu kúreniska.1) Vrchná časť kúreniska nie je chladená vodou, ale slúži na vysoký ohrev primárneho vzduchu a tým i dochádza k dokonalejšiemu spaľovaniu a vyššej...

Zostava na odchyt a súčasné infikovanie lykožrúta entomopatogénom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5269

Dátum: 05.11.2009

Autori: Nesrsta Miroslav, Varkonda Štefan, Jakuš Rastislav, Ujhelyiová Liana

MPK: A01M 1/00

Značky: lykožrúta, súčasné, infikovanie, odchyt, entomopatogénom, zostava

Text:

...pasca, v ktorej je umiestnené ínokulum. Na opačnej strane je vybavený otvorom umožňujúcim odlet infikovaného hmyzu a jeho návrat do lokality, V ktorej následne ďalej šíri ochorenie prirodzenou kontamináciou.Materiál telesa inokulátora umožňuje ochranu vnútomého priestoru proti UV žiareniu, prehrievaniu, vodným zrážkam a nadmemej vlhkosti, aby sa udržovali optimálne podmienky pre zachovanie virulencie patogéna, inokuláciu odchytených...

Hydraulický spojovací systém transparentných solárnych kolektorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5268

Dátum: 05.11.2009

Autori: Rotheneder Heinz Leopold, Pokorná Katarína

MPK: F24J 2/40

Značky: hydraulický, kolektorov, transparentných, spojovací, solárnych, systém

Text:

...výstupe kvapaliny z kolektora je nainštalované Ventilačné potrubie. Potrubie vedie k vrchnej častí akumulačnej nádrže na oehladenú pigmentovanú kvapalinu. Táto akumulačná nádrž je odvetraná a vzduchový priestor je udržiavaný vo vrchnej časti akumulačnej nádrže.Približne pri maximálnej bezpečnej prevádzkovej teplote na výstupe z kolektora, zvyčajne okolo 80 °C,ventilačná potrubie je automaticky otvorené. Otvorenie potrubia je...

Dynamický vákuový izolačný systém transparentných solárnych kolektorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5267

Dátum: 05.11.2009

Autori: Rotheneder Heinz Leopold, Pokorná Katarína

MPK: F24J 2/04

Značky: transparentných, solárnych, kolektorov, izolačný, vakuový, systém, dynamický

Text:

...problémom vákuových termálnych kolektorov je únik vákua. Elastické tesnenie týchto kolektorov je nevyhnutné kvôli veľkému tepelnému gradientu medzi vonkajšou teplotou a teplotou vnútri kolektora. Avšak takáto izolácia (napr. silikónový izolant) starne a tým pádom stráca vzduchotesnosť.Následne vákuum unikne a taktiež vlhkosť prenikajúca do manifoldu okolo kovového plášťa je napokon absorbovaná izoláciou zo skleneného vlákna a potom si...

Zariadenie na variabilnú zmenu vyžarovacieho uhla LED alebo ich zostáv

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5266

Dátum: 05.11.2009

Autor: Száraz Július

MPK: F21S 8/00, F21V 14/00, G02B 7/04...

Značky: variabilnú, zostáv, zariadenie, změnu, vyžarovacieho

Text:

...možné ovládať buď priamo cez mikrofón/hudobný signál -automatický chod, alebo diaľkovo ľubovoľným štandardným digitálnym signálom) (napr. DMX 512, MIDI, DALI, DSI, RS 232,RS 485, Instabus, C-bus, Proñbus, intranet a intemet, ).Jednotlivé výkonové LED zostavy sú pripevnené na nosný chladiaci rám, ktorý môže byť z hliníka, medi,alebo keramiky bud priamo, alebo cez iné kontaktné prvky ako sú tepelne vodivá páska, tepelne vodivá pasta, aktívny...

Irigačný dúhovkový retraktor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5265

Dátum: 05.11.2009

Autor: Böhm Peter

MPK: A61F 9/007

Značky: irigačný, retraktor, dúhovkový

Text:

...opatrený vysunutou nadstavbou. Kolik môže byť vo vyhotovení takom, že v priečnom reze je lcruhový alebo elipsový alebo obdlžnikový a podobných tvarov. Kolik svojou stenou spolu s vrchnou časťou nadstavby a so spodnou časťou výstupku vytvára jedno kvázi drážkové uspôsobenie jednak pre dopredné odtláčanie dúhovky a jednak aj pre spätné pritiahnutie dúhovky druhým kvázi drážkovým uspôsobením.Pre jedny použitia chirurgických zákrokov v...

Taška

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5264

Dátum: 05.11.2009

Autor: Rašla Juraj

MPK: B65D 30/00, B65F 1/00

Značky: taška

Text:

...môže byť naďalej aj nosičom bežnej reklamy, najmä reklamy obchodu, ktorý bude tašku rozdávať.Pre zjednodušenie recyklácie je veľmi výhodné, ak taška bude vyhotovená z materiálu, ktorý je recyklovateľný spôsobom príslušným pre daný druh odpadu, vyznačený farbou a/alebo symbolom. Ak teda bude taška opatrená symbolom pre zber papierového odpadu, bude vyrobená z papiera, alebo z buničinovej hmoty,aby sa v nej nachádzajúci odpad dal spracovať...

Vratný kontajner

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5263

Dátum: 05.11.2009

Autor: Michalko Milan

MPK: B65D 77/06

Značky: kontajner, vratný

Text:

...prispôsobeným jednak na prijatie a upevnenie vnútorného vymeniteľného obalu, prijatie konkrétneho produktu a jednak na odstránenie a opätovné nahradenie vnútorného obalu. Vnútorný vymeniteľný obal je vyrobený z fólie tvarom prispôsobiteľnej vnútomému priestoru vratného kontajnera, pričom otvor vnútomého vymeniteľného obalu slúžiaci súčasne ako otvor pre naplnenie skladovaného produktu nesmie byť ponorený pod úroveň vnútorného okraja...

Diaľkovo riadené dráhové vozidlo najmä na prevenciu a pomoc na diaľniciach, mostoch a v tuneloch

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5262

Dátum: 05.11.2009

Autor: Zaťko Ján

MPK: A62C 27/00, A62B 99/00, A62C 3/00...

Značky: diaľkovo, mostoch, riadené, najmä, pomoc, prevenciu, dráhové, diaľniciach, tuneloch, vozidlo

Text:

...reproduktor 12 na boku DV umožňuje dispečerovi vyzvať najbližšie stojace osoby, aby sa chopili príslušných hasiacich prístrojov 17 a poskytnúť im inštruktáž, ako najlepšie majú postupovať pri hasení. Popri tom môže vysunúť aj druhú nízko výsuvnú kameru 21 b s horizontálnym rozhľadom medzi zadnými svetlami na opačnom konci DV a vyzvať ine osoby, aby vybrali z DV zásobník 15 s neutralizačným posypovým materiálom. Na neutralizovanie...

Modulárne riešený dvojstupňový výkonový menič

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5261

Dátum: 05.11.2009

Autor: Pčola Marcel

MPK: H02M 7/00, H03M 3/00

Značky: riešený, modulárne, měnič, dvojstupňový, výkonový

Text:

...celkovú účinnosť vyššiu picky 80 . Jeden z dôvodov nižšej účinnosti sú ako 90 . Jedným z dôvodov zvýšenia účinnosti je vysoké straty prvkov s vysokým závemým napätím, viacmodulové riešenie. Pri hodnote vstupného napätia ktoré konvertujú vstupné vysoké napätie a ďalšie U 1 a zapojení počtu n vstupných modulov do série pristraty v ochranných prvkoch, ktoré znižujú pracov- padá na jeden modul redukované napätie UU 1/n, čoné prepätia na...

Spiro-5,6-dihydro-4H-2,3,5,10B-tetraazabenzo[e]azulény

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13220

Dátum: 04.11.2009

Autori: Rogers-evans Mark, Goetschi Erwin, Jakob-roetne Roland, Schnider Patrick, Pinard Emmanuel, Ratni Hasane, Bissantz Caterina, Masciadri Raffaello

MPK: A61P 9/00, A61K 31/435, A61K 31/4196...

Značky: spiro-5,6-dihydro-4h-2,3,5,10b-tetraazabenzo[e]azulény

Text:

...štúdie nedávno dali do súvislosti sekvenčný polymerfizmus V promotore ľudského receptora Vla s poruchami autistického spektra (Yirrniya, et al. (2006). 11, 488-94,Association between the arginine vasopressin la receptor (AVPRla) gene and autism in a family-based study mediation by socializatíon ski 1 ls). Ukázalo sa, že intranazálne podávanie vazopresínu má vplyv na agresiu u mužov (Thompson, et al. (2004). Psychoneuroendocrinology. 29,...

Modulátory receptora melanokortínu, spôsob ich prípravy a ich použitie v humánnej medicíne a kozmetike

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16952

Dátum: 04.11.2009

Autori: Tabet Samuel, Pelisson Isabelle, Collette Pascal, Lafitte Guillaume, Bouix-peter Claire, Suzuki Itaru

MPK: C07D 403/12, C07D 401/12

Značky: přípravy, melanokortínu, receptora, použitie, modulátory, kozmetike, humánnej, medicině, spôsob

Text:

...Biophys. Res. Commun. 1999 260 488-491 Scott M.C. a spol., J. Cell Sci. 2002 115 2349-2355). Existuje teda súvislosť medzi MC 1-R a nelanómom a ako výsledok môže byť MC 1-R dôležitý pri predchádzaní a liečení istých foriem rakoviny kože (Stockfleth E. a spol., Recent Results in Cancer Res. 2002 160 259-268 Stander a spol., Exp. Dermatol. 2002 1142-51.). MC 1-R je tiež exprimovaný v makrofágoch a monocytoch (Star a spol., Proc. Natl....

Spôsob čistenia plynov a rekuperácie kyslých plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15148

Dátum: 04.11.2009

Autor: Menzel Johannes

MPK: B01D 53/14

Značky: spôsob, kyslých, čistenia, rekuperácie, plynov

Text:

...kyslých plynov zvýšiť len nepatrne, pretože by inak došlo k urýchlenému rozkladu chemického absorpčného činidla, pretože zvýšenieregeneračného tlaku spôsobuje zvýšenie teploty varu.0006 U fyzikálnych absorpčných činidiel je principiálne možné získať časť kyslých plynov na vyššej tlakovej úrovni. Preto sa regenerácia uskutočňuje znížením tlaku pomocou väčšieho počtu za sebou zapojených okamihových stupňov. Kyslé plyny uvoľňované v...

Zariadenia na distribúciu roztaveného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13140

Dátum: 03.11.2009

Autori: Meisch Claude, Bodeving Claude, Cimenti Giovanni

MPK: C21B 7/14, F27D 3/14

Značky: zariadenia, distribúciu, roztaveného, materiálů

Text:

...ku vychýlíteľnému žľabu, dokonca pod vychýliteľným žľabom. Navyše, šetriac káble, nie sú mechanické spojenia medzi pohonnou skupinou a vychýliteľným žľabom, čozjednodušuje montáž a demontáž pohonnej skupiny a/alebo vychýliteľného žľabu.V prvom variante vyhotovenia prostriedok prenosu síl obsahuje jediný káblový segment,ktorý je spôsobilý prenášať vychyľovací moment na vychýliteľný žľab v prvom smere, aby ho previedol z prvej polohy do...

Inhibítory kinázy AKT A P70 S6

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12784

Dátum: 03.11.2009

Autori: Shepherd Timothy Alan, Dally Robert Dean, Joseph Sajan

MPK: A61P 35/00, A61K 31/52, C07D 473/00...

Značky: inhibitory, kinázy

Text:

...z R alebo R 5 je benzyl a ďalší je HR° je H alebo C 1-C 3 alkyl alebo ich farmaceuticky prijateľnú soľ.0007 Predložená prihláška vynálezu prináša farmaceutickú formuláciu, ktorá obsahuje zlúčeninu podľa predloženej prihlášky vynálezu alebo jej farmaceuticky prijateľnú soľ a farmaceuticky prijateľný nosič, riedidlo alebo excipient.0008 Predložená prihláška vynálezu prináša zlúčeninu podľa predloženej prihlášky vynálezu alebo jej...

Absorbéry UV/VIS svetla pre materiály očných šošoviek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15901

Dátum: 03.11.2009

Autor: Laredo Walter

MPK: G02C 7/00, C07D 249/18

Značky: šošoviek, absorbéry, očných, materiály, světla

Text:

...spise CN 1727338 A sú opísané benzotriazolové zlúčeniny obsahujúce alkenylesterový zvyšok a spôsoby ich prípravy. V patentovom spise JP 08-208628 A sú opísané benzotriazolové zlúčeniny,ktoré ako UV absorbéry zabraňujú poškodeniu živíc, syntetických gúm a kryštalických mriežok UV žiarením. V uvedenom spise je rovnako opísaný spôsob výroby týchto zlúčenín.Vynález sa týka benzotriazolových monomérov, ktoré absorbujú svetlo v...

Fotopolymérna formulácia s nastaviteľným mechanickým modulom Guv

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11698

Dátum: 03.11.2009

Autori: Fäcke Thomas, Bruder Friedrich-karl, Weiser Marc-stephen, Rölle Thomas, Hönel Dennis

MPK: G11B 7/24, G03H 1/00, G03F 7/027...

Značky: modulom, mechanickým, fotopolymérna, formulácia, nastavitelným

Text:

...profilu použitia daných médií vyrobiť médiá s defmovanými modulmi, ktorésa v ich kontraste indexu lomu An sotva líšia. To má pre výrobcov fotopolymémych formu lácií tú výhodu, že pri obmedzenom počte vhodných zložiek môžu byť poskytnuté fotopolyméme formulácie, ktoré spĺňajú požiadavky ich aplikácie a ich použitia, medzi ktorými hrá rozhodujúcu úlohu mechanický modul, bez toho aby sa koncový užívateľ musel uchýliť kukompromisom...