Zverejnene patenty 13.11.2009

Spôsob prípravy 4-[2-(2-fluórfenoxymetyl)fenyl]piperidínových zlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13821

Dátum: 13.11.2009

Autori: Rapta Miroslav, Stangeland Eric

MPK: C07D 211/22

Značky: přípravy, spôsob, zlúčenín, 4-[2-(2-fluórfenoxymetyl)fenyl]piperidínových

Text:

...metadonu, levorfanolu a tramadolu).0004 Tu opísané 4-2-(2-fluórfenoxymetyl)fenylpíperidínové zlúčeniny inhibujú spätne vychytávanie ako serotonínu, tak aj norepinefrínu prostredníctvom väzby na prenášačeserotonínu a norepineñ-ínu. Existuje potreba účinného postupu na prípravu takýchto zlúčenín.0005 W 0 2006/097 766 opisuje určite arylsulfonylbenzylétery ako antagonisty 5-HT 2 A. Príklad 1 opisuje reakciu Z-fluórfenolu s...

Kryštalická forma 4[2-(2-fluórfenoxymetyl)fenyl]piperidínovej zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13294

Dátum: 13.11.2009

Autori: Rapta Miroslav, Chao Robert, Patterson Lori Jean

MPK: A61K 31/4409, A61P 25/00, C07D 211/22...

Značky: zlúčeniny, forma, krystalická, 4[2-(2-fluórfenoxymetyl)fenyl]piperidínovej

Text:

...kryštalickú soľ podľa vynálezu, druhý aktívny prostriedoka farmaceutický prijateľný nosič. Vďalšom uskutočnení sa predložený vynález týkakombinácie aktívnych prostriedkov, zahŕňajúcej kryštalickú soľ podľa vynálezu a druhý aktívny prostriedok. Kryštalická soľ podľa vynálezu môže byť pripravená spoločne alebo oddelene od ďalšieho prostriedku(ov). Pokiaľ je pripravená oddelene, potom môže byť farmaceuticky prijateľný nosič začlenený do...

4-[2-(2-fluórfenoxymetyl)fenyl]piperidínové zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13289

Dátum: 13.11.2009

Autori: Zipfel Sheila, Stangeland Eric, Patterson Lori Jean, Long Daniel

MPK: C07D 211/22, A61P 25/00, A61K 31/4409...

Značky: 4-[2-(2-fluórfenoxymetyl)fenyl]piperidínové, zlúčeniny

Text:

...51(7-8)1 172-1180 Vickers et al. (2008) Bioorg. Med. Chem. Lett. 1823230-3235 Fishbain et al. (2000) Pain Med. 1(4)3 l 0-316 a Mochizucki (2004) Human Psychopharmacology 192515-819). Avšak v klinických štúdiách sa uvádza, že inhibícia SERT je spojená s nauzeou a ďalšími vedľajšími účinkami (Greist et al. (2004) Clin. Ther. 26(9)1446-l 455). Tak sa predpokladá, že terapeutické činidlá, ktoré majú vyváženejšiu afmitu k SERT a NET...

Kombinácia inzulínu s triazínovými derivátmi a jej využitie na liečenie diabetes

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18046

Dátum: 13.11.2009

Autori: Mesangeau Didier, Audet Annick, Cravo Daniel

MPK: A61K 31/53, A61K 38/28, A61K 45/06...

Značky: kombinácia, využitie, triazínovými, derivátmi, diabetes, inzulínu, liečenie

Text:

...prípravku dovoľujúceho účinné použitie pri prevencii alebo terapii chorôb, ktoré sú spojené s inzulínovou rezistenciou,obzvlášť takých prípravkov, ktoré zlepšujú terapeutickú účinnosť a minimalizujú nežiaduce účinky.0006 Tento vynález rieši spomínaný problém tým, že poskytuje prípravok napoužitie ako liečivo obsahujúci inzulín v kombinácii s aspoň jednou zlúčeninouvzorca (I) a/alebo jej fyziologicky akceptovateľnými soľami, kde...

Lixisenatid ako doplnková liečba na liečenie diabetu 2 typu inzulínom glargine a metformínom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13152

Dátum: 13.11.2009

Autori: Souhami Elisabeth, Silvestre Louise, Wei Xiaodan

MPK: A61K 38/28, A61K 31/155, A61K 38/26...

Značky: lixisenatid, liečba, metformínom, liečenie, diabetu, inzulínom, doplňková, glargine

Text:

...aspoň 10 jednotiek. Inzulín glargín a/alebo jeho farmaceuticky prijateľná soľ sa môžu podávať jednou injekciou za deň.0015 V rámci predkladaného vynálezu sa AVEOOIO a/alebo jeho farmaceuticky prijateľná soľ môžu poskytovať v kvapalnej kompozícii. Kvapalná kompozície AVEOOIO vhodné na subkután ne podávanie sú odbomíkovi v odbore známe.0016 V rámci predkladaného vynálezu sa inzulín glargín a/alebo jeho farmaceuticky prijatelná soľ môžu...

Klapkový uzáver

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11775

Dátum: 13.11.2009

Autori: Jordan Patrick, Wenske Gerd Dieter

MPK: B61D 7/16

Značky: uzáver, klapkový

Text:

...zriadený ako výstredníkový alebo klukový hriadeľa má excentricky alebo v odstupe od osi otáčania ovládacieho hriadeľa usporiadané otočné uloženie, na ktorom je západkový hák uložený otočne pohyblivo. Usporiadanie pritom môžebyť napríklad uskutočnené tak, že otočné uloženie je usporiadané na ramene kľuky, pevne spojenom s ovládacím hriadeľom. Vo zvlášť výhodnom uskutočnení tejto konštrukcie sa nachádza rameno kľuky v blokovacej polohe v stave,...

Kompozícia oktenidínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11716

Dátum: 13.11.2009

Autor: Aydinoglu Ahmet Melih

MPK: A61K 47/26, A61K 31/44, A01N 43/40...

Značky: kompozícia, oktenidínu

Text:

...viacerými aldehydovými skupinami, pokial tieto tvoria (cyklické) poloacetály alebo acetály s jednou z hydroxylových skupin a/alebo jednou alebo viacerými ketoskupinami, prip. vo forme acetálu (resp. ketálu) sjednou z hydroxylových skupin, prip. s jednou alebo viacerými karboxylovými skupinami, pokial je týmto polyalkoholom cyklický poloacetál alebo acetál, výhodne s počtom 5 až 7 atómov, resp. s nejakým polymérom, polyéterom alebo...

Kompozícia na glejenie papiera

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15043

Dátum: 13.11.2009

Autori: Sartori Jürgen, Schmid Leo

MPK: D21H 17/16, D21H 17/70, D21H 17/18...

Značky: papiera, glejenie, kompozícia

Text:

...použitý ako glej na glejenie papiera s vysokou účinnosťou glejenia a stabilitou emulzie je dosiahnutý kompozíciou podľa vyššie uvedeného typu, ktorá obsahuje emulgačný systém. v ktorom sú aniónové emulgátory vybrané zo solí alkalických kovov alifatických karboxylových kyselín alebo alifatických dikarboxylových kyselín a neiónové komponenty sú vybrané zpolyetylénglykolu (ďalej v texte nazývaný tiež ako PEG). Anhydrid...

Obalový materiál s farebným prvkom, ktorý sa pri vopred stanovenej teplote čiastočne odfarbuje, pričom sa odkrýva značka, a spôsob výroby tohto materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20943

Dátum: 13.11.2009

Autor: Masciambruni Roberto

MPK: B65D 79/02, B41M 5/28, B41M 3/00...

Značky: farebným, čiastočne, stanovenej, obalový, pričom, prvkom, výroby, materiálů, vopred, ktorý, značka, teplotě, tohto, odkrýva, odfarbuje, materiál, spôsob

Text:

...°C nepodlieha zmenám farby, ktoré sú viditeľné ľudským okom pri prezeraní normálne pozornou osobou a ktorá sanemení z bezfarebného stavu na farebný stav alebo naopak.0007 Autor vynálezu spozoroval, že doterajšia technológia termochromných tlačiarskych farieb nebola všeobecne zavedená v spojení s farmaceutickými výrobkami, pretože má mnoho nevýhod meniacej sa dôležitosti v závislosti od charakteristíkpoužitej termochromnej tlačiarskej...

Lixisenatid ako prídavná liečba k metformínu na liečenie diabetu 2. typu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19820

Dátum: 13.11.2009

Autori: Sert-langeron Caroline, Zhou Tianyue, Silvestre Louise

MPK: A61K 45/06, A61K 38/26, A61K 31/155...

Značky: lixisenatid, metformínu, diabetu, liečba, přídavná, liečenie

Text:

...podľa vynálezu môže mať kyslé alebo fyziologické pH. Kyslé pH je výhodne V rozmedzí pH l - 6,8, pH 3,5 - 6,8 alebo pH 3,5 - 5. Fyziologické pH je výhodne v rozmedzí pH 2,5 -8,5, pH 4,0 až 8,5 alebo pH 6,0 až 8,5. Hodnotu pH je možné upravovať pomocou farrnaceuticky prijateľnej nariedenej kyseliny (zvyčajne HCI) alebo farmaceutický prijateľnejnariedenej bázy (zvyčajne NaOH). Výhodná hodnota pHje V rozmedzí pH 3,5 až 5,0.Táto kvapalná...

Zariadenie a spôsob na regulácie prívodu plynu prípadne prepravy plynu pri systéme zásobníkov plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14430

Dátum: 13.11.2009

Autori: Martens Christoph, Behrens Jan

MPK: C12M 1/107

Značky: případně, zariadenie, přívodů, plynů, zásobníkov, regulácie, prepravy, systéme, spôsob

Text:

...prevádzky nastaviťrovnováhu vsystéme tak, aby plyn prúdil radom cez zásobníky plynu. Ak sa alev nábehovej fáze mení stav a vplyvy na systém (napríklad zmeneným množstvom produkovaného plynu alebo zmenou klímy vdôsledku ročného obdobia) nie je zariadenie samočinne schopné vyregulovania zmien. Môže dochádzať k poruchám prúdenia plynu. Aby bolo možné uskutočniť senzibilné zosúladenie tlakov plynu, je často potrebné, aby prevádzkovateľ na mieste...