Zverejnene patenty 05.11.2009

Tetrasubstituovaný pyridazín ako antagonista dráhy Hedgehog

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12729

Dátum: 05.11.2009

Autori: Wilson (nee Takakuwa) Takako, Sall Daniel Jon, Lobb Karen Lynn, Clay Julia Marie, Thompson Michelle Lee, Cohen Jeffrey Daniel, Bastian Jolie Anne, Hipskind Philip Arthur

MPK: C07D 401/04, C07D 401/14, A61K 31/501...

Značky: tetrasubstituovaný, hedgehog, antagonista, pyridazín, dráhy

Text:

...potreba účinných inhibítorov dráhy Hedgehog, najmä tých inhibítorov, ktorí majú vhodné farmakodynamické, farmakokinetické atoxikologické profily. Predložená prihláška vynálezu prináša nové tetrasubstituované pyridazíny, ktoré sú účinnými antagonistami tejto dráhy.0004 Predložená prihláška vynálezu prináša zlúčeninu všeobecného vzorca lalebo jej farmaceuticky prijateľnú sol, kde X je C-R alebo N R je vodík, atóm fluóru alebo kyano/ N R 9 R 9...

Sejací dávkovač pre stroj pre presné siatie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15358

Dátum: 05.11.2009

Autor: Beier Carsten

MPK: A01B 79/00, A01C 7/04

Značky: dávkovač, přesné, siatie, stroj, sejací

Text:

...za sebou nasledujú krátko, pretože prostredníctvom viacnásobnej rázovitej zmeny ostrekovania tlakom sejacích dier, a to podobne princípu príklepového vŕtacieho stroja, je umožňované zvlášť účinné čistenie.0015 Ďalej je v prednostnej forme uskutočnenia navrhnuté, že čistiace prostriedky obsahujú, najmä jeden, čistiaci prvok, upevnený k obežnej kruhovej dráhe U sejacích dier protilahlo. Obežná kruhová dráha U opisuje prednostne medzikružie....

Podlahový dopravník

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10688

Dátum: 05.11.2009

Autor: Sasse Holger

MPK: B27N 3/28, B62D 25/20

Značky: dopravník, podlahový

Text:

...výstupkov vyčnievajúcich na okrajoch.0014 Pre nákladovo výhodnú výrobu panelov majú panely podiel vlákien medzi 65 a 85 . vlákna môžu pritom byť z prírodných látok, obzvlášťtakýchto vlákien. Vlákna sa výhodne miešajú s plastom, ako je polypropylén alebo polyetylén, a Iisujú extrudérom.0015 Pre jednoduché upevnenie je možné panely s rámom zoskrutkovat na mostíku medzi dvoma dutými komorami. Tak má upevnenie dostatočnú pevnosť, pretože v...

Zadný systém vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10532

Dátum: 05.11.2009

Autori: Roumier Nicolas, Laviolette Julien

MPK: B60J 1/20, B62D 35/00

Značky: systém, vozidla, zadný

Text:

...z montážnej polohy do strednej polohy apotom posunutím zo strednej polohy do polohy po montáži na zadnom otváraní, prostriedky na pripevnenie dielu karosérie na zadné otváranieobsahujúce komplementárne prostriedky západkového mechanizmuumiestnené na diele karosérie a na zadnom otváraní a umoťňujúce pripevnit diel karosérie na zadné otváranie v jeho polohe po montáži.0016 Vďaka tomuto vynálezu umožňujú prostriedky na pripevnenie dielu...

Spôsob zhotovenia vonkajších kalibrovaných plôch podlhovastých tvarových dielov a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5303

Dátum: 05.11.2009

Autor: Petrovský Michal

MPK: B23D 37/00

Značky: tohto, kalibrovaných, spôsob, tvarových, ploch, vykonávanie, zhotovenia, vonkajších, spôsobu, podlhovastých, dielov, zariadenie

Text:

...V analogických tvarových otvoroch. Konštrukcia zariadenia umožňuje jednoduchým spôsobom variabilne poskladat jeho rezací člen tak, aby pri pretláčaní bolo z polotovaru tvarového dielu odoberané iba toľko materiálu, aby bol jeho profil v požadovanej tvarovej presnosti.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie objasnenć pomocou výkresov, na ktorých je zariadenie podľa tohto technického riešenia schematicky znázomene a na...

Ceruzkový vstupný periférny ovládač počítača

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5302

Dátum: 05.11.2009

Autor: Valíček Štefan

MPK: G06F 3/033

Značky: počítača, ceruzkový, periférny, ovladač, vstupný

Text:

...mikrospínača v pozdĺžnom ceruzkovom telese vytvorený výstupok, ktorý môže tvoriť aspoň jedno doplnkové tlačidlo rnikrospínača.Zariadenie podľa technického riešenia umožňuje ľahko využívať jednoduché grafické programy na kreslenie V počítači mimo jeho monitora grafického displeja a súčasne plniť i všetky ďalšie funkcie a možnosti ako bežný pozičný indikátor X - Y, t. j. Myš (Mouse), čím rozširuje sortiment perifémych zariadení na rýchle a...

Spôsob zberu, manipulácie a prepravy odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5301

Dátum: 05.11.2009

Autor: Vojček Lorant

MPK: B65F 5/00, B09B 5/00

Značky: prepravy, manipulácie, odpadů, zberu, spôsob

Text:

...V tom, že u aspoň jedného zákazníka sa na transportný prostriedok do prepravného kontajnera s meracím zariadením po analýze vzorky odpadu uloží triedený odpad jedného druhu. Po odobratí odpadu alebo vyvážení transportného prostriedku sa transportný prostriedok prepraví k vlakovej súprave, kde sa z transportného prostriedku preloží prepravný kontajner na vagón vlakovej súpravy. Vlaková súprava sa prepraví na ďalšie miesto odberu...

Skladovací systém na skladovanie a/alebo na montáž/demontáž, a/alebo na distribúciu materiálu a spôsob manipulácie s materiálom v tomto skladovacom systéme

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5300

Dátum: 05.11.2009

Autor: Vojček Lorant

MPK: B65G 1/00, B65G 1/16

Značky: skladovacom, skladovací, manipulácie, materiálom, systéme, skladovanie, spôsob, tomto, distribúciu, systém, materiálů

Text:

...hmotnosti, objemu, počtu. Celý systém je vybavený sústavou potrubí, meračov, ventilov a čerpadiel na prečerpávanie a/alebo dopravu kvapalného alebo sypkého materiálu z transportného prostriedku 8 alebo z prepravného kontajnera do skladovacích nádob 1 alebo opačne zo skladovacích nádob 1 do alebo na transportný prostriedok 8 alebo prepravný kontajner alebo medzi skladovacími nádobami 1 navzájom.Za skladovacie nádoby 1 sú považované najmä...

Prepravná cisterna

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5299

Dátum: 05.11.2009

Autor: Vojček Lorant

MPK: B65D 90/00, B60P 3/22, B65D 88/00...

Značky: cisterna, prepravná

Text:

...Prepojenie tenzometrických senzorov so spracovateľskou jednotkou môže byť realizované káblom, optickým vodičom alebo vzduchom, potom spracovateľskou jednotkou môže byť elektronické zariadenie ako napríklad počítač.Uvedenou výstupnou jednotkou môže byť zobrazovacia jednotka napríklad monitor a/alebo tlačiareň, pričom tieto môžu byť umiestnené v kabíne vozidla a/alebo na podvozkovom ráme a/alebo mimo vozidla ako prenosné zariadenia a/alebo...

Expandovaný výrobok a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5298

Dátum: 05.11.2009

Autor: Moravík Pavel

MPK: A21D 8/00, A21D 13/00, A23L 1/10...

Značky: spôsob, výroby, expandovaný, výrobok

Text:

...je možné pridať napríklad semená plodín ako napríklad Slnečnica, tekvica, rôzne druhy orechov kokosové, lieskové, vlašské. Povrch expandovanćho výrobku je možné opatriť polevou a to ovocnou, čokoládovou, kakaovou, jogurtovou alebo aj karamelovou s alebo bez obsahu rôznych druhov orechov ako kokosové, líeskové, vlašské alebo aj sušené resp. kandizovane ovocie. Do zmesi určenej na výrobu expandovaného výrobku je možné pridať koreniny.Príklady...

Zariadenie na odpudzovanie zveri

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5297

Dátum: 05.11.2009

Autor: Varkonda Štefan

MPK: A01M 99/00, A01M 29/00

Značky: odpudzovanie, zvěří, zariadenie

Text:

...dlhodobé regulované uvoľňovanie, ktorý je vzduchotesne uzavretý do alufanového vrecka a pevne s nim spojený. Alufanové vrecko je vybavené závesným prostriedkom. Takto pripravené zariadenie je možné bez problémov skladovať.Pri jeho aplikácii je potrebné iba zariadenie zavesit do primeranej výšky na konárik, alebo na to určený kolik, prípadne iný držiak a nastrihnúť alufanové vrecko. Obsluha tak neprichádza do styku s účinnými látkami....

Spôsob identifikácie netesnosti rúrok a zariadenie na jej vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5296

Dátum: 05.11.2009

Autori: Lukniš Jaroslav, Konc Ľubomír, Riško Bohumil, Jakab Ján

MPK: G01N 7/00, G01M 3/26

Značky: identifikácie, vykonávanie, netěsnosti, zariadenie, spôsob, rúrok

Text:

...KPa, potom nasleduje časová výdrž minimálne l minútu a následne sa vykoná kontrola poklesu tlaku V skúšanej rúrke pomocou tlakomeru, pričom veľkosť netesnosti rúrky je závislá od miery poklesu tlaku v rúrke.Zariadenie na uskutočňovanie tohto spôsobu pozostáva z kontrolovanej rúrky osadenej v trubkovnici, ktorá je z jednej strany utesnená zaslepovacou zátkou, zhotovenej zvratovej skrutky, na ktorej je nasunutý gumený tesniaci valček,...

Odberný mechanizmus, predovšetkým pre mobilný stroj na výrobu zmrzliny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5295

Dátum: 05.11.2009

Autor: Černý Michal

MPK: A23G 9/00, G01F 11/00, A23G 9/04...

Značky: zmrzliny, mechanizmus, výrobu, stroj, predovšetkým, mobilný, odberný

Text:

...evidovat v snímacej jednotke, ale že je možné ich aj ďalej spracovávať a napríklad doplňať V nadväznosti na rôzne komunikačné prvky, pripojením do informačných systémov, napojením na modem a ďalšie iné prostriedky pre diaľkové spracovanie dát, aby bola známa presná evidencia denného odberu, celková evidencia odberu, presné vypočitanie tržby, evidencia uskutočnených procesov so zariadením, čas, kedy bol stroj na výrobu zmrzliny uvedený do...

Zapojenie meracej ústredne spoločného elektronického rozdeľovania nákladov na vykurovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5294

Dátum: 05.11.2009

Autori: Schwartz Ladislav, Perko Pavol

MPK: G01K 17/00

Značky: meracej, spoločného, zapojenie, nákladov, vykurovanie, elektronického, ústredne, rozdeľovania

Text:

...so vstupmi bloku komunikačného medzistyku a výstupy bloku komunikačného medzistyku sú spojené s druhými vstupmi bloku mikropočítačového riadenia.Zapojenie podľa tohto úžitkového vzoru je oproti doteraz známym zapojeniam výhodné preto, že jedno zariadenie vyhodnocuje pomemú dodávku tepla do viacerých používateľských jednotiek pri účelnom pomere investičných nákladov a používateľských úžitkových hodnôt, realizované s malým počtom súčiastok,...

Spôsob a technologický postup spracovania odpadu z neutralizácie alkalických oplachových vôd a koncentrátov z povrchovej úpravy hliníka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5293

Dátum: 05.11.2009

Autor: Vojček Lorant

MPK: C02F 11/00, C01F 7/00

Značky: úpravy, neutralizácie, technologický, koncentrátov, postup, alkalických, hliníka, spracovania, spôsob, povrchovej, odpadů, oplachových

Text:

...činidlom alebo bez činidla premiestňuje do filtra alebo dekantačnej odstredivky, kde sa oddeľuje pevná zložka od kvapalnej. Ak je potrebné použit aj iný druh činidla, použitie ktorého je závislé od analýzy opakuje sa táto operácia v homogenizátore ale s iným činidlom, čiže pevná zložka sa vráti do základného zásobníka a pridáva sa iný typ činidla, zase pri teplote okolia. Pevná zložka sa potom premiestňuje do baliaceho zariadenia a/alebo do...

Spôsob výroby dosky s výrazným dekórom, doska a výrobok z dosák s výrazným dekórom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5292

Dátum: 05.11.2009

Autor: Bradovka Pavol

MPK: B44C 5/00, B44F 3/00

Značky: výroby, doska, spôsob, dosky, výrazným, výrobok, dosák, dekorom

Text:

...častí s povrchom 2.1, 2.2 a povrchom 3.1 a 3.2. V nasledujúcej fáze sa nerozoberateľne spoja povrchy 3.1 a 3.1 pričom vznikne teleso ohraničené rovnobežnými plocharni 2.1 a 2 .2 a rovnobežnými plocharni 4.10 a 4.20 v ďalšom kroku sa spoja plochy 4.20 s plocharni 4.11 a 4.12. s plocharni 4.21 a 4.22, s plocharni 4.31 a 4.32 atď. Spájaníe pokračuje až do vyčerpania všetkých vopred pripravených dielcov 4 n. Opísaným spojením vznikne plošný...

Kvapalinová nádoba

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5291

Dátum: 05.11.2009

Autor: Bushkovskiy Evgeniy Vladimirovich

MPK: A47G 19/22

Značky: kvapalinová, nádoba

Text:

...je tvarovaný ako pologuľa alebo kužel v priesečníku hlavných osi.Plocha, v ktorej ležia horné okraje stien nádoby, musí byt rovnobežná s vodorovnou rovinou.Ak táto plocha vystupuje šikmo k vodorovnej ploche, zvislá os tiaže nádoby bude posunutá od zvislej osi rotácie nádoby smerom k najvyššiemu okraju nádoby.Preto dno nádoby bude vyvíjať väčší tlak na povrch, na ktorom je nádoba umiestnená a bude vytvárať brzdiaci efekt, keď nádoba...

Prepravný obal z plastu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5290

Dátum: 05.11.2009

Autor: Čech Jan

MPK: B65D 1/00, G06K 7/10, G01V 15/00...

Značky: plastů, prepravný

Text:

...krycí prvok.Príkladom uskutočnenia uvedeného zariadenia je prepravný obal 1 z plastu, na ktorý je upewiený krycí prvok 2, V ktorom je nalepený alebo pod ktorým je uložený nosič 3 rádiofrekvenčnej identifikácie s jedinečným identifikačným číslom. Krycí prvok 2 je možné na prepravný obal 1 s nosičom 3 rádiofrekvenčnej identifikácie privariť výhodne ultrazvukom, teplom alebo vibráciou, čím sa dosiahne trvalá, nerozoberateľná, vodotesná, vysoko...

Spôsob výroby stavebnín z odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5289

Dátum: 05.11.2009

Autor: Kuchar Bohuš

MPK: C04B 18/00

Značky: výroby, spôsob, odpadů, stavebnín

Text:

...pretože cement po tomto čase stráca svoju stmeľovaciu schopnosť. Všetky vyššie uvedené výrobné procesy sú teda energeticky vysoko náročné a enormne zaťažujú životné prostredie. Sú po každej stránke neekonomické.Uvedené nedostatky a nebezpečenstvá úplne odstraňuje navrhovaný spôsob výroby stavebných materiálov pomocou zostavy primeranej techniky.Toto riešenie bezo zvyšku likviduje najrozmanitejší odpadový nekovový materiál, ktorý doteraz...

Spôsob stroboskopického osvetľovania priechodu pre chodcov a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5288

Dátum: 05.11.2009

Autor: Sedlák Jozef

MPK: G08G 1/095, G08G 1/07

Značky: chodcov, osvetľovania, zariadenie, stroboskopického, vykonávanie, priechodu, spôsob, spôsobu, tohto

Text:

...napríklad 20 rniliseklínd s dlhou pauzou napríklad 2 sekundy. Stroboskopický zdroj svetla môže byť výhodne zabudovaný V 0 svietidle, ktoré je blízko prechodu pre chodcov a svieti naň, alebo stroboskopické svietidlo môže byť samostatné a úzko nasmerované na prechod. V prípade svietidla s technológiou LED je možné osvetlenie kombinovať. V čase, keď na prechode sa nik nenachádza svietidlo bude pracovat v úspomom režime, teda blikajúcom. V čase,...

Podzemná čistiareň odpadových vôd komôrkového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5287

Dátum: 05.11.2009

Autor: Kuderavý Vladimír

MPK: C02F 3/00

Značky: čistiareň, podzemná, odpadových, komôrkového

Text:

...Čistiarne odpadových vôd sa spravidla realizujú ako monolitické, alebo prefabrikovane z plošných stavebných dielcov, pripadne priestorových stavebných dielcov kruhového alebo obdlžnikového pôdorysu, čo nie je z hľadiska stavebného aj technológie čistenia optimálne. Podstata technického riešeniaUvedené nedostatky zmierňuje podzemná čistiareň odpadových vôd komôrkového typu, vytvorená z priestorových stavebných dielcov osadených na...

Vešiakové ramienko na vešanie odevov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5286

Dátum: 05.11.2009

Autor: Piataková Lenka

MPK: A47G 25/00, A47F 7/19

Značky: vešanie, ramienko, odevov, vešiakové

Text:

...nedostatky do značnej miery rieši vešiakové ramienko na vešanie odevov podľa tohto technického riešenia. Jeho podstata spočíva v tom, že pozostáva zo samotného vešiakového ramienka, pričom samotné funkčné plochy - ramená ramienka sú dodatočne opatrené samotným fríkčným materiálom s nešmykľavými povrchmi. Medzi funkčným povrchom ramienka a fríkčným materiálom sa nachádza vrstva lepidla,ktorá zabezpečuje polohu frikčného materiálu...

Závažie k posilňovacím zariadeniam alebo prípravkom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5285

Dátum: 05.11.2009

Autori: Jánošík Ľubomír, Šuhajdová Darina

MPK: A63B 21/00, A63B 21/06

Značky: zariadeniam, prípravkom, závažie, posilňovacím

Text:

...2 a jedným podstavným dielcom 3. Kotviaci dielec 1 je cez klb 4 umiestnený na voľnej užšej strane kotviaceho dielca 1 a teleskopický prípravok 5 a upevňovaci prvok 6 pripevnený k činke 7 alebo posilňovaciemu zariadeniu alebo prípravku. Teleskopickým prípravkom 5 sa nastaví požadovaná vzdialenosť medzi upevňovacím prvkom 6 a kotviacím dielcom 1, čo závisí od výšky cvičenea lebo od rozsahu pohybu, ktorým sa vykonáva posilňovací cvik. Okraj...

Sústava fotovoltaických článkov na paneloch s polohovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5284

Dátum: 05.11.2009

Autor: Jůza Michal

MPK: F24J 2/38, H01L 31/052

Značky: článkov, sústava, polohovaním, paneloch, fotovoltaických

Text:

...ústrojenstvo je tu vytvorené ako lineárny elektropohon 3, prepojený pohonnou mechanickou väzbou 31 s pohyblivou nosnou konštrukciou 2 a prepojený ovládacou väzbou 41 s riadiacim ústrojenstvom 4. V každej dvojici stojanov 11, 12 rozdielnych výšok je vyšší stojan 12 vytvorený ako plošná trojuholníková konštrukcia s dvomi vrcholmi pri zemí a tretím vrcholom vo výške, zatial čo nižší stojan 11 je vytvorený ako ihlan s trojuholníkovou...

Objímka na opravy potrubia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5283

Dátum: 05.11.2009

Autor: Zvada Jano

MPK: F16L 19/00, F16L 55/16

Značky: objímka, potrubia, opravy

Text:

...celková hmotnosť pri zachovaní pevnosti spoja.Výhodou objímky podľa technického riešenia v porovnaní s objirnkami so slcrutkovým spojom je výrazne vyššia pevnosť spoja pri porovnateľnej celkovej hmotnosti a jednoduchšia výroba.V porovnaní s nekovovými nedelenýrni objímkami má obj ímka podľa technického riešenia asi 3 x vyššiu pevnosť pri porovnateľnej cene.Podľa výhodnćho uskutočnenia je spojovací profil tvorený C-profilom.Podľa...

Pohon pre automaticky vedené vozidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5282

Dátum: 05.11.2009

Autori: Ruttkay Ladislav, Mačuš Peter, Medvecký Štefan

MPK: B62D 15/00

Značky: automatický, pohon, vedené, vozidla

Text:

...vedené vozidlá podľa tohto úžitkového vzoru spočívajú v tom, že pohonová jednotka tvorená samonosným ložiskovým reduktorom s integrovaným motorom a kolesom tvorí jed 10noduchý kompaktný modul s minimálnyrni nárokmi na údržbu, respektíve výmenu V prípade poruchy. Výhody vyplývajú aj z použitia samonosného ložiskového reduktora, ktorý je v podstate prevodovkou združenou s ložiskami. Takto spolu tvoria samostatnú samonosnú jednotku, ktorá...

Nástroj do uhlovej brúsky na ručné trieskové obrábanie materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5281

Dátum: 05.11.2009

Autor: Fraňo Pavel

MPK: B24D 7/00, B24B 23/00

Značky: trieskové, ručné, obrábanie, uhlovej, materiálů, brusky, nástroj

Text:

...na ktorom je znázornené usporiadanie a spôsob upnutia nástroja na uhlovú brúsku, na obr. 2 je zostavený nástroj, na obr. 3 je rozdielna hrúbka odoberanej vrstvy pri rozdielnom uhle sklonu medzi nástrojom a materiálom.Nástroj (obr. l) pozostáva z pílového kotúča 2 a vymedzovača 1 hrúbky odoberanej vrstvy obrábaného materiálu. Tento nástroj je upnutý do uhlovej brúsky 4 upínacou maticou 3.Na obr. 2 je znázomený samotný zostavený nástroj...

Skrutkový spoj so zvýšenou odolnosťou proti vibráciám

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5280

Dátum: 05.11.2009

Autor: Poljak Silvester

MPK: F16B 25/00, F16B 39/00

Značky: proti, zvýšenou, odolnosťou, skrutkový, vibráciám

Text:

...stúpania závitov ale s rozdielnymi hodnotami stúpania závitov. Prvému závitu skrutky je priradená vnútorná matica a druhému závitu skrutky je priradená vonkaj šia matica.Pritom nezáleží či prvý závit a druhý závit skrutky je pravotočivý, jednoduchý alebo viacnásobný alebo či prvý závit a druhý závit skrutky je ľavotočivý, jednoduchý alebo viacnásobný.Avšak podstatným znakom technického riešenia je, aby prvý závit skrutky mal vyššiu hodnotu...

Logická skladačka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5279

Dátum: 05.11.2009

Autor: Stojanovič Tane

MPK: A63H 33/04, A63F 9/06, A63F 9/00...

Značky: skladačka, logická

Text:

...Skladačka, ktorá je zložená z ôsmich štvorcových dielov spojených tak, že spolu vytvárajú štvorcový útvar s voľným stredom, pričom šesť štvorcových dielov má dve spojovacie hrany a dva susedné štvorcové diely majú len jednu spojovaciu hranu. Štvorcové diely majú na spojovacej hrane aspoň jeden ohybný spojovací element na umožnenie priklopenia jedného štvorcového dielu k priľahlému štvorcovému dielu. Každý štvorcový diel má lícovú stranu a...

Pneumatická pružná hriadeľová spojka s diferenčnými členmi

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5278

Dátum: 05.11.2009

Autor: Homišin Jaroslav

MPK: F16D 3/12, F16D 28/00

Značky: pružná, pneumatická, diferenčnými, hriadeľová, členmi, spojka

Text:

...elementmi nastáva prúdenie plynného média charakterizované škrtiacou prácou pri prenose kmitavého záťažového krútiaceho momentu. Škrtiaca práca, vznikajúca pri prúdení plynného média škrtiacimi otvormi, je úrnemá tlmiacej práci spojky.Výhoda predloženého riešenia sa vyznačuje práve stálym pružným prenosom záťažového krútiaceho momentu s tlmením torzných kmitov a torzných nárazov, ktorý je zabezpečený tým, že použitým pružným materiálom v...

Pneumatická spojka so zabudovaným škrtiacim prepojením pružných dutých telies

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5277

Dátum: 05.11.2009

Autor: Homišin Jaroslav

MPK: F16D 29/00, F16D 3/12

Značky: škrtiacim, pružných, pneumatická, zabudovaným, prepojením, spojka, telies, dutých

Text:

...telesamí plnenými plyrmým médiom, ktoré sú po obvode tangenciálne rozmiestnené a vzájonme prepojené zabudovaným škrtiacim prepojenim.Prenosom záťažového krútiaceho momentu kompresným priestorom danej spojky plnený plynným médiom sa dosiahne kompresia tohto média úmerná zaťaženiu, čím je práve charakterizovaný stály pružný prenos záťažového momentu v torzne krnitajúcich mechanických sústavách. Zabudovaným škrtiacim prepojením kompresného...

Pneumatická spojka bez prepojenia pružných dutých telies v tvare kotúča

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5276

Dátum: 05.11.2009

Autor: Homišin Jaroslav

MPK: F16D 29/00, F16D 3/12

Značky: pneumatická, spojka, prepojenia, dutých, tvare, pružných, kotúča, telies

Text:

...vynálezu je to, že záťažový krútiaci moment sa prenáša z hnacieho na poháňane teleso spojky jej kompresným priestorom tvorenýrn pružnýmí dutými telesami, ktoré sú po obvode v jednom rade tangenciálne rozmiesmené a plnené plynným médiom.Prenosom záťažového krútiaceho momentu kompresným priestorom danej spojky, teda pružnými dutými telesami plnenýrni plyrmým médiorn, dosiahneme kompresiu tohto média úmernú zaťaženiu, čím je práve...

Plynulo ladená mechanická sústava

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5275

Dátum: 05.11.2009

Autor: Homišin Jaroslav

MPK: F16D 3/12, F16D 29/00, F16F 15/02...

Značky: sústava, plynulo, laděná, mechanická

Text:

...nami Zdokonalená torzne kmitajúca mechanická sústava obsahuje ladič torzných kmitov ovládaný prídavným regulačným systémom.Teoretická podstata plynulého ladenia torzne kmitajúcej mechanickej sústavy je charakterizovaná možnosťou plynulej zmeny pretlaku plynného média v ladiči torzných kmitov za chodu mechanickej sústavy. Plynulou zmenou pretlaku plyrmého média v ladiči torzných kmitov zabezpečíme zmenu jeho základnej dynamickej vlastnosti,...

Mechanická sústava optimálne vyladená pneumatickou spojkou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5274

Dátum: 05.11.2009

Autor: Homišin Jaroslav

MPK: F16D 3/12, F16F 15/12, F16D 29/00...

Značky: vyladená, optimálne, pneumatickou, sústava, mechanická, spojkou

Text:

...pružnej hriadeľovej spojky v torzne kmitajúcej mechanickej sústave v dôsledku čoho je možné optimálne vyladiť danú sústavu z hľadiska jej nebezpečného torzného kmitania a zároveň dokážeme zabezpečiť stály pružný prenos záťažového krútiaceho momentu v danej sústave. Teoretická podstata optimálneho vyladenia v prvom rade spočíva v tom, že kompresný priestor pneumatickej spojky sa nahustí práve na optimálnu hodnotu tlaku plyrmým média ešte pred...

Ekologicky prijateľné zmäkčovadlo gumárskych zmesí a ich vulkanizátov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5273

Dátum: 05.11.2009

Autori: Macho Vendelín, Olšovský Milan, Cíbik Branislav, Kupec Pavol, Koštial Pavol

MPK: C08L 23/00, C08J 3/18, C08K 5/00...

Značky: gumárskych, ekologicky, zmesí, prijateľné, zmäkčovadlo, vulkanizátov

Text:

...N-(1,3-dimety 1 buty 1)-N-fenyl-p-fenyléndiarnín a ďalšie.Pomocné komponenty sú v podstate antidegradanty, pozitívne ovplyvňujú hlavne životnosť zmäkčovadiel a vulkanizátov a prakticky len nepatrne alebo vôbec neovplyvňujú Vulkanizačné vlastnosti glnnárenských zmesí a fyzikálne-mechanické vlastností vulkanizátov.Výhodou ekologicky prijateľného zmäkčovadla gumárenských zmesí a ich vulkanizátov podľa tohto...

Kúreniskový a spaľovací priestor teplovodného kotla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5272

Dátum: 05.11.2009

Autor: Cankař Jaroslav

MPK: F24B 1/00, F23L 9/00, F23B 10/00...

Značky: spalovací, teplovodného, kúreniskový, kotla, priestor

Text:

...kotlom. Na obrázku č. 2 je rez teplovodným kotlom, ktorý je kolmý k predchádzajúcemu. Na obrázku č. 3 je perspektivny pohľad na keramicku dyzu spaľovacej komory.Na uvedených obrázkoch je príklad technického riešenia kúreniskového a spaľovacíeho priestoru teplovodného kotla, kde násypka je umiestnená v homej časti kotla a má vonkajší plášť 7 a vnútomý plášť 8 oblého tvaru. Vonkajši plášť 7 násypky prechádza v homej časti do chladiaceho...

Spaľovacia komora splyňovacieho teplovodného kotla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5271

Dátum: 05.11.2009

Autor: Cankař Jaroslav

MPK: F23B 10/00, F24B 1/00, F23L 9/00...

Značky: komora, teplovodného, spaľovacia, kotla, splynovacieho

Text:

...priestor s prednozadnou osou súmernosti a tento priestor je otvorený smerom k roštovaciernu zariadeniu, prípadne ku kerarnickej splyňovacej dýze obojstranným úkosom. Keramická vložka leží na dne plášťa spaľovacej komory a dolieha na keramickú tvarovku a z prednej strany je vybavená vybranim pre odvod spalín a len v spodnej časti dolieha k prednej stene spaľovacej komory.Spaľovací proces prebieha nasledovneDo homej násypnej komory kotla...

Kúrenisko pre splyňovací kotol

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5270

Dátum: 05.11.2009

Autor: Cankař Jaroslav

MPK: F24B 1/00, F23L 1/00

Značky: kotol, kúrenisko, splyňovací

Text:

...a odtiaľ prechádza do priestoru kúreniska otvormi súmeme a pravidelne rozmiestnenými V keramickej tvarovke. Na zvislej vnútornej stene keramickej tvarovky môžu byť jedna i viac vybrúsených vybraní, ktoré slúžia k odvodu plynov z vrchnej časti kúreniska a vylepšujú funkciu kúreniska.1) Vrchná časť kúreniska nie je chladená vodou, ale slúži na vysoký ohrev primárneho vzduchu a tým i dochádza k dokonalejšiemu spaľovaniu a vyššej...

Zostava na odchyt a súčasné infikovanie lykožrúta entomopatogénom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5269

Dátum: 05.11.2009

Autori: Ujhelyiová Liana, Varkonda Štefan, Jakuš Rastislav, Nesrsta Miroslav

MPK: A01M 1/00

Značky: zostava, infikovanie, entomopatogénom, lykožrúta, odchyt, súčasné

Text:

...pasca, v ktorej je umiestnené ínokulum. Na opačnej strane je vybavený otvorom umožňujúcim odlet infikovaného hmyzu a jeho návrat do lokality, V ktorej následne ďalej šíri ochorenie prirodzenou kontamináciou.Materiál telesa inokulátora umožňuje ochranu vnútomého priestoru proti UV žiareniu, prehrievaniu, vodným zrážkam a nadmemej vlhkosti, aby sa udržovali optimálne podmienky pre zachovanie virulencie patogéna, inokuláciu odchytených...

Hydraulický spojovací systém transparentných solárnych kolektorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5268

Dátum: 05.11.2009

Autori: Rotheneder Heinz Leopold, Pokorná Katarína

MPK: F24J 2/40

Značky: spojovací, solárnych, transparentných, kolektorov, systém, hydraulický

Text:

...výstupe kvapaliny z kolektora je nainštalované Ventilačné potrubie. Potrubie vedie k vrchnej častí akumulačnej nádrže na oehladenú pigmentovanú kvapalinu. Táto akumulačná nádrž je odvetraná a vzduchový priestor je udržiavaný vo vrchnej časti akumulačnej nádrže.Približne pri maximálnej bezpečnej prevádzkovej teplote na výstupe z kolektora, zvyčajne okolo 80 °C,ventilačná potrubie je automaticky otvorené. Otvorenie potrubia je...