Zverejnene patenty 09.10.2009

Sulfoximínsubstituované anilino-pyrimidínové deriváty ako CDK-inhibítory, ich príprava a ich použitie ako liečivá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17021

Dátum: 09.10.2009

Autori: Schulze Julia, Jautelat Rolf, Siemeister Gerhard, Lienau Philip, Lücking Ulrich

MPK: A61K 31/505, A61P 35/00, C07D 239/47...

Značky: deriváty, použitie, liečivá, príprava, anilino-pyrimidínové, sulfoximinsubstituované, cdk-inhibítory

Text:

...metylový substituent nevykazuje žiadne z konkrétnych zverejnených štruktúr.Na základe tohto stavu techniky je predmetom predloženého vynálezu poskytnutie zlúčenín,ktoré nepredstavujú iba účinné inhibítory CDK, ale tiež účinne inhibujú rast nádoru. Silná CDK inhibícía je nutnou, nie však postačujúcou podmienkou, pre efektívnu inhibíciu nádoru.Preto sú nutné ďalšie vlastnosti štruktúry, ako sú penetračné vlastnosti do nádorovej bunky.Teraz sa...

Spôsob výroby vlákien na báze celulózy a takto získané vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16691

Dátum: 09.10.2009

Autori: Hernandez Zurine, Hill Callum, Turner Philip

MPK: D01D 5/12, D01F 2/00

Značky: celulózy, výroby, vlákna, takto, báze, získané, vlákien, spôsob

Text:

...napriklad prostredníctvom centrifugácie, aby sa odstránili zvyšky tibril a voda, aby sa tak vytvoril koncentrovaný celulózový gél alebo suspenzia.-3 0023 Na odstránenie čo najväčšieho množstva amorfnej celulózy a/alebo zvyškov ñbríl sa môžu volitelne uskutočniť následné premývacie kroky. Tieto premývacie kroky sa môžu uskutočňovať s vhodným organickým rozpúšťadlom, ale výhodne sa uskutočňujú s vodou, výhodne s deionizovanou vodou, a po nich...

Kompozícia skleného vlákna so zlepšenou spracovateľnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12294

Dátum: 09.10.2009

Autori: Schiesser Stefan, Bernreitner Klaus, Gahleitner Markus, Tranninger Michael

MPK: C08L 23/10, C08L 23/14

Značky: spracovatelnosťou, skleného, zlepšenou, vlákna, kompozícia

Text:

...vykazujú celkovú rýchlosť toku taveniny (MFRz) 3,6 až 7,8 g/IO min s Charpy (IS 179 leU, 23 °C) v rozsahu od 61 do 82 kJ/mz a modul pružnosti v ťahu od 9700 do 13100 MPa. Avšak schopnosť tečeniakompozícii je ešte stále neuspokojivá.V súlade s uvedeným, cieľom predloženého vynálezu je poskytnúť vláknom obohatenú kompozíciu s vynikajúcou schopnosťou tečenia, bez kompromisu pokiaľ ide o mechanickévlastnosti, ako je modul pružnosti v ohybe,...

Pozdĺžnik pre železničný podvozok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17387

Dátum: 09.10.2009

Autor: Lelasseux Gérard

MPK: B61F 5/52

Značky: železničný, podvozok, pozdĺžnik

Text:

...I alebo tvaru dvojitého T a tvorí ho Vertikálna stojina 11, horný pás 12 a dolný pás 13, všetky tri všeobecne tvaru rovnobežnostena, zmontované zváraním a dimenzované, aby uniesli konkrétne záťaž odporúčanú konštrukčnými pravidlami. Uvedený horný 12 a dolný 13 pás sú všeobecne horizontálne.0011 Ďalej. pozdĺžny nosník 10 je na jednej strane opatrený dierou 14 v blizkosti stredu svojej stojiny 11, aby prijal kolísku, ktorá zabezpečuje...

Spôsob a zariadenie pre spájanie komponentu so substrátom pridaním spájkovacej hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11462

Dátum: 09.10.2009

Autori: Dimelli Sandra, Vivet Laurent, Deneu-fontaine Laurent, Lenoir Romaric, Morelle Jean-michel

MPK: B23K 1/005, B23K 3/08, H05K 13/04...

Značky: spôsob, pridaním, zariadenie, spájkovacej, spájanie, komponentu, hmoty, substrátom

Text:

...pôsobí na hmotu. Prvok je tak nehybný.0014 Potom, v priebehu zahrievania, hmota skvapalnie a intenzita spätnej sily vyvíjanej hmotou na prvok sa zníži, takže má menšiu veľkosť než gravitačná sila, ktorou prvok pôsobí na hmotu, čo spôsobí pohyb prvku smerom k substrátu pod vplyvom gravitačnej sily.0015 Je tak možné určiť vývoj zmien skupenstva hmoty vzávislosti nameraní zmeny pohybu súčiastky.0016 Spôsob spájania podľa vynálezu môže ďalej...

Rozpúšťadlo na vymývanie polyméru a jeho použitie na vývoj flexografickej tlačiarenskej dosky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11237

Dátum: 09.10.2009

Autor: Aydogan Figen

MPK: G03F 7/32

Značky: rozpúšťadlo, tlačiarenskej, dosky, flexografickej, vymývanie, polymerů, použitie, vývoj

Text:

...kde každé rozpúšťadlo obsahuje jednu zo štyroch zlúčenín (a, b, c alebo d) a navyše sa môže pridať butanol (20-30 ), ako druhá zložka).0009 US 5 354 645 je dokument zodpovedajúci dokumentu EP 355 789 a opisuje rovnaké predmety.0010 EP 1 085 003 opisuje iné rozpúšťadlo na použitie v litografii (vynález č. II). Opisujú sa dva príklady trojzložkového rozpúšťadla obsahujúce éter, ester a alkohol, to je zmes ester/éter hybrid (1,3-PDMEA) a iný...

Strelné zbrane s oneskoreným spätným chodom s novým mechanizmom na riadenie spätného rázu a zdvihu ústia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14957

Dátum: 09.10.2009

Autori: Robert Antoine, Kerbrat Renaud, Jebsen Jan Henrik

MPK: F41A 5/12

Značky: riadenie, střelné, chodom, spätným, novým, spätného, zdvihu, rázů, ústia, mechanizmom, zbraně, oneskoreným

Text:

...vyvoláva potrebu silnej pružiny na kompenzovanie zníženej hmotnosti uzáveru,čo činí ovládanie zbrane obzvlášť ťažké. Keď je toto usporiadanie perfektné pre konštrukciu automatických pištolí s malým kalibrom (6.35 mm, 7.65 mm),dosahuje svoje obmedzenia s celosvetovo najviac rozšírenou muníciou pre ručné zbrane, tzn. 9 mm Parabellum. Je nepoužiteľné pre iné hlavné kalibre ručných zbraní, napr. najznámejšie kalibre 11.43 mm alebo .45, Ako...

Doprava tovaru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14629

Dátum: 09.10.2009

Autor: Joubert Simon John

MPK: B65D 19/12, B65D 19/00

Značky: tovarů, doprava

Text:

...môže zahŕňať doplnkové horné a dolné oporné útvary konligurované tak, že keď sa viacero rovnakých kontajnerov uloží do stohu, dolné oporné útvary jedného kontajnera budú vsúčinnosti s hornými opornými útvarmikontajnera umiestneného pod ním.Vodiaceuzostavy zdvíhacích prvkov môžu byť konñgurované tak, že do nich možno zasunúť vidlicu vysokozdvižného vozíka alebo paletového vozíka. Vidlice vysokozdvižného vozíka majú spravidla výšku 45 mm...