Zverejnene patenty 08.10.2009

Riadiace pravidlá a premenné na rezanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17364

Dátum: 08.10.2009

Autor: Norberg Ohlsson Magnus

MPK: B23K 26/38

Značky: riadiace, premenné, pravidlá, rezanie

Text:

...rezu rovnaká, alebo zodpovedá hrúbke Iúča, takže je treba uvažovať hrúbku Iúča pri umiestňovaní častí na materiáli a nastavovanie bezpečnej vzdialenosti medzi časťami. Je známe používanie kompenzácie polomeru nástroja v procese rezania, kde je kompenzácia ľavého polomeru nástroja používaná, pokiaľ je rez uskutočňovaný zlava od časti v smere rezania, a kompenzácia pravého polomeru nástroja je uskutočňovaná, keď je rez uskutočňovaný vpravo od...

Spôsob a zariadenie na výrobu obalovej jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11306

Dátum: 08.10.2009

Autor: Ageling Werner

MPK: B65B 51/02, B65B 53/02, B65B 11/12...

Značky: zariadenie, spôsob, obalovej, výrobu, jednotky

Text:

...bočné plochy sa uzavrú, teda súvybavené uzáverom zo scvrknuteľného oka.Bočné presahy scvrknuteľnej fólie sa teda na povrch formácie výrobkov priložia aspoň v oblasti bývalého scvrknuteľného oka avytvoria tu už uvedenú celistvú plochu, ktorá tvorí uzáver. Pritom sarozumie, že scvrknuteľná fólia sa aspoň v oblasti bočných plôch u väčšieho počtu prípadov použitia priloží na formáciu výrobkov aktívne, to znamená, že priloženie scvrknuteľnej...

Zážihové zariadenie pre zdroje elektrického oblúku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15208

Dátum: 08.10.2009

Autori: Krassnitzer Siegfried, Hagmann Juerg, Gstoehl Oliver

MPK: H01J 37/32

Značky: elektrického, zariadenie, oblúku, zdroje, zážihové

Text:

...takže V priebehu vytvárania povlaku nie je v podstate potiahnutý. Vzhľadom k tomu, že hrot prstu nie je potiahnutý, je možné dosiahnuť jeho dlhšiu životnosť. Okrem toho sa podstatne zvýši spoľahlivosť zážihu. To sa týka najmä procesov, pri ktorých sa uskutočňuje nanášanie izolačných vrstiev a najmä vrstiev oxidu.0008 V prvej forme uskutočnenia sa spúšťací prst pripevní na rotačnú os, pričom je táto rotačná os umiestnená šikmo medzi terčmi,...

Imidazopyridazínkarbonitrily vhodné ako inhibítory kinázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14784

Dátum: 08.10.2009

Autori: He Liqi, Nation Andrew, Kim Soong-hoon, Chen Libing, Fink Brian, Zhao Yufen, Zhang Litai, Gavai Ashvinikumar

MPK: A61P 35/00, C07D 487/04, A61K 31/4188...

Značky: imidazopyridazínkarbonitrily, vhodné, inhibitory, kinázy

Text:

...CK 2 podjednotiek v ľudských nádoroch obličiek) Biochem. Biophys. Res. Commun., 202141-147 (1994, cicavčích nádoroch uzlín (Landesman-Bollag a kol., Proteinkinase CK 2 in mammary gland tumorigenesis (Proteínkináza CK 2 V ľudskej tumorogenéze(p 4 OTAK) and casein kinase in human squamous cell carcinomas and adenocarcinomas of the lung, (Aktivácia proteínkinázy spojenej s nádormi (p 4 OTAK) a kazeínkinázy II V ľudských šupinatých bunkových...