Zverejnene patenty 07.10.2009

Zariadenie na diaľkové meranie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12918

Dátum: 07.10.2009

Autor: Foy Alan

MPK: G01D 4/00

Značky: zariadenie, diaľkové, meranie

Text:

...z uvedeného zariadenia. Zariadenie môže byť použiteľné na komunikovanie so vzdialenou databázou merača tak, že možno identifikovať také špecifické informácie, ako napríklad dodávateľ plynu, jedinečné referenčné číslo merača, model merača a kalibrácia merača. Následne zariadenia možno zjednodušiť a zlacniť, pričom si nevyžadujú kalibráciu konkrétneho merača na ktorý sú pripojené, čo je požiadavka konvenčných diaľkových meracích zariadení, aby...

Zariadenie na impregnáciu pásových materiálov tepelne vytvrditeľnou živicou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12271

Dátum: 07.10.2009

Autori: Gruber Alois, Leitner Paul

MPK: D21H 17/20, D21H 21/16, D21H 19/24...

Značky: impregnáciu, vytvrditelnou, zariadenie, materiálov, tepelně, živicou, pásových

Text:

...kúpeľa, nachádzajúceho sa vo výrobnom zariadeni, t.j. najmä v impregnačnejvani. To samozrejme nie je možné tolerovať.0010 Ďalší problém, vyskytujúci sa pri doterajšom stave techniky už pri dnes obvyklej teplote vani najviac okolo 35 °C, spočíva v tom, že pri vysokých hmotnostných prietokoch živice až na 2000 kg kúpeľa/hod musia byť plochy výmenníka tepla impregnačnej vane veľmi horúce, aby sa impregnačný kúpeľ prijatý do impregnačnej...

Bišpecifické ANTI-VEGF/ANTI-ANG-2 protilátky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16204

Dátum: 07.10.2009

Autori: Brinkmann Ulrich, Kavlie Anita, Griep Remko Albert, Baehner Monika, Thomas Markus, Seeber Stefan, Imhof-jung Sabine, Scheuer Werner, Kettenberger Hubert, Klein Christian, Schanzer Juergen Michael, Schaefer Wolfgang, Regula Joerg Thomas, Georges Guy

MPK: C07K 14/00, A61K 39/395, C07K 16/22...

Značky: protilátky, bišpecifické

Text:

...formy vekom podmienenej makulárnej degenerácie (ARMD), častej formy straty zraku súvisiacej s vekom. Ďalšia anti-VEGF protilátka je napr. HuMab G 6-31 opisaná napr. v dokumente US 2007/0141065.0006 Humánny angiopoetln 2 (Ang-2) (inak skracovaný ako ANGPT 2 alebo ANG 2)(SEKV. ID. C. 107) a ANG-2 (SEKV. lD. C. 106 boli objavené ako Iigandy pre Ties, rodinu tyrozinkináz, ktoré sú selektívne exprimované v cievnom endoteli. Yancopoulos, G.D., et...

Spôsob a zariadenie pre fotosyntézou podporované odstránenie CO2

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15536

Dátum: 07.10.2009

Autor: Wilhelm Hermann-josef

MPK: A01G 9/18, B01D 53/84, C02F 3/32...

Značky: spôsob, odstránenie, podporované, zariadenie, fotosyntézou

Text:

...za tvorby vo vode rozpustenej kyseliny uhličitej v aspoň čiastočne uzatvorenom systéme, v ktorom sa pestuje rýchlo rastúca fotosyntézna aktívna biomasa. Táto biomasa, ktorá pláva v plochých, V niekoľkých nad sebou navrstvených a upravenú vodu obsahujúcich nádobách, sa cyklicky zberá, pričom zo zvyšnejbiomasy sa samozrejme rozmnoží ďalšia biomasa.Z US 5 137 625 je známe biologické zariadenie na ošetrenie vody, ktoré medzi iným...

Zmes pre stavebníctvo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5260

Dátum: 07.10.2009

Autor: Uhrík Zoltán

MPK: C04B 14/00, C04B 18/00

Značky: stavebníctvo

Text:

...a 10 objemových dielov cementu s pieskom a priemyselnou sušinou, pritom celulózova zmes je tvorená i 00 objemových buničinových vláken alebo recyklovaného papiera, alebo minimálne 30 objemových buničinových vlákien alebo recyklovaného papiera s prídavkom 5 až 10 objemových dielov vodného skla a/alebo 2 až IS objemových dielov prírodnej živice a/alebo 5 až 25 objemových dielov kaolínu a/alebo 5 až 20 objemových dielov kriedy.Zmes pri...

Spôsob výroby penobetónu v zmiešavacom zariadení bez použitia prepravných čerpadiel a zariadenie na jeho výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5259

Dátum: 07.10.2009

Autori: Tvarožek Vladislav, Lešňovský Marián

MPK: C04B 14/00

Značky: čerpadiel, zariadenie, spôsob, prepravných, výrobu, zmiešavacom, použitia, penobetónu, výroby, zariadení

Text:

...na výkreseTechnické riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou výkresov, kde na obr. č. l je schematické znázornenie zariadenia na výrobu penobetónu bez prídavného zmesového zásobníka a na obr. č. 2 je schematické znázomenie zariadenia na výrobu penobetónu s prídavným zmesovým zásobníkom.Spôsob výroby penobetónu V zmiešavacom zariadení bez použitia prepravných čerpadiel, podľa obr. l,je uskutočnený priamym zmiešaním cementu 21 s vodou 11 v...