Zverejnene patenty 01.10.2009

Žlčové kyseliny a biguanidy ako inhibítory proteázy na zachovanie integrity peptidov v čreve

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18539

Dátum: 01.10.2009

Autori: New Roger, Travers Glen

MPK: A61K 47/28, A61K 47/16

Značky: integrity, čreve, žlčové, kyseliny, zachovanie, proteázy, peptidov, biguanidy, inhibitory

Text:

...v tak vysokých dávkach, že by náklady na konečný výrobok bránili výrobe lieku určeného na pravidelné denné užívanie.0008 Predkladaný vynález sa snaží o riešenie alebo prinajmenšom zmierneniejedného alebo viac než jedného problému súvisiaceho s prostriedkami0009 Vynálezcovia zistili, že určité zlúčeniny, ktorých interakcie s črevnými proteázami neboli doposiaľ zistené, prekvapivo inhibujú serínové proteázy. To umožňuje vyžitie jednej z nich...

Zariadenie na zisťovanie vozidiel na vozovke

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13471

Dátum: 01.10.2009

Autori: Öhreneder Christian, Ramoser Herbert, Hochstöger Stefan

MPK: G01S 17/89, G01S 17/06, G01S 17/02...

Značky: vozovke, vozidiel, zariadenie, zisťovanie

Text:

...Systems and Advanced Manufacturing, Proceedings of the SPIE, Vol. 2588, Philadelphia, 1995).0007 Zariadenie, ktoré je známe z dokumentu č. DE 20 2008 007 078 U 1,nie je schopné pokryť veľké zorné pole s dostatočným rozlíšením, napríklad celú šírku viacpruhovej cesty. Tento vynález si kladie za cieľ vytvorit zariadenie na zisťovanie vozidiel na vozovke, ktoré prekoná nevýhody známeho stavu techniky aumožní bezpečné snímanie...

Anti CXCR4 protilátky a ich použitie na liečbu rakoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17155

Dátum: 01.10.2009

Autori: Grenir-caussanel Véronique, Klinguer-hamour Christine

MPK: C07K 16/28, A61P 35/00

Značky: rakoviny, použitie, liečbu, cxcr4, protilátky

Text:

...invázii vedúcej k metastázam. Skutočne,rakovinové bunky exprimujú CXCR 4 receptor, migrujú a vstupujú do systémovej cirkulácie. Potom rakovinové bunky uviaznu vo vaskulárnych lôžkach V orgánoch, ktoré produkujú vysoké hladiny SDF-1, kde proliferujú, indukujú angiogenézu a vytvárajú metastatické tumory (Murphy PM., 2001). Táto os sa tiež podieľa V bunkovej proliferácii prostredníctvom aktivácie dráhy kinázy regulovanej extracelulárnym signálom...

Vložka pre bezpečnostný a/alebo cenný dokument a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12788

Dátum: 01.10.2009

Autori: Krüger Per, Ehreke Jens, Knebel Michael

MPK: B32B 37/12, B42D 15/10, G06K 19/077...

Značky: bezpečnostný, dokument, spôsob, výroby, cenný, vložka

Text:

...a vložit do iného vrstvového kompozitu, do falziñkátu. Okrem toho je možné manipulovat s dátami, ktorévložka nesie alebo obsahuje.Vložky z TPE materiálov síce spoľahlivo chránia integrované súčiastky pred mechanickým poškodením, majú ale okrem už vyššie uvedenej problematiky nevýhodyaj pri spracovaní, predovšetkým pri odoberaní jednotlivých kusov zo stohov obsahujúcichvložky, pretože takéto vložky vykazujú z dôvodu svojho materiálu sklon k...

Uchytenie motora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16538

Dátum: 01.10.2009

Autori: Veen Gerald Raymond, Novitsky Thomas David, Clements Kristen

MPK: B60N 2/06

Značky: motora, uchytenie

Text:

...sa umožní uchytenie a radiálne znehybnenie puzdra na podpere. Vidlice majú tiež štrbiny spolupracujúce s rebrom vytvoreným navonkajšom povrchu rukávov tak, že uhlovo znehybňujú puzdro na podpere.US 2008/0163708 Al opisuje dráhový systém typu používaného na nastavenie polohy podperného člena, akým je sedadlo vozidla, vrátane dvojice základných koľajníc, ktore klzne spolupracujú s príslušnou dvojicou poháňaných koľajníc. Ku každej poháňanej...

Zariadenie na výrobu drevených materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17497

Dátum: 01.10.2009

Autor: Siebert Axel

MPK: B27N 1/02, B01F 5/04

Značky: dřevěných, materiálov, výrobu, zariadenie

Text:

...v rotujúcom alebo turbulentnom pohybe okolo smeru dopravy azmes sa po privedení lepidla obalí ďalším prúdom vzduchu paralelne so smerom dopravy.0013 V zóne nanášania lepidla, v ktorej sa k zmesi pozostávajúcej z dopravného vzduchu a produktov drvenia primieša lepidlo, sa v opísanom spôsobe vyskytuje bud rotujúcelamináme prúdenie vzduchu alebo turbulentné prúdenie vzduchu. Prostredníctvomobidvoch druhov prúdenia sa zabráni tomu, aby naglejované...

Spôsob balenia a baliace zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16365

Dátum: 01.10.2009

Autor: Willey Jason

MPK: B26F 1/38, B65B 61/16, B65B 9/20...

Značky: baliace, balenia, spôsob, zariadenie

Text:

...na tvarovanie obsahuje tvarovacie rameno, cez ktoré prechádza tento materiál na vytvarovanie materiálu do rúrky, vyznačujúce sa tým, že prostriedok na vytvorenie otvoru sa nachádza medzi prostriedkom nadávkovanie a tvarovacím ramenom a je nakonñgurovaný na vytvorenie otvoruna zavesenie na každom ba|íčku pred vytvarovaním materiálu do balíčka.0008 Vytvorenie otvoru na zavesenie pred vytvarovaním materiálu do balíčka umožňuje použitie...

Zariadenie a spôsob na klasifikáciu vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11543

Dátum: 01.10.2009

Autori: Leopold Alexander, Nagy Olivér

MPK: G08G 1/015, G01B 11/25, G08G 1/017...

Značky: zariadenie, spôsob, klasifikáciu, vozidiel

Text:

...senzor bude už známym spôsobom vykazovať prinajmenšom 2 projektory svetelného vzoru na navzájom rôznych prvých miestach, aby sa zabránilo tieňovaniam na objekte rozumie sa, že kamera a vyhodnocovacie zariadeniemusia byť zodpovedajúc tomuto nadimenzované, aby svetelné vzory,pochádzajúce od jednotlivých projektorov svetelných vzorov boli v obraze od seba odlišené, napr. rôznym kódovaním (vyznačením) svetelných vzorov,použitím rôznych...

Zariadenie na zaistenie veka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11256

Dátum: 01.10.2009

Autor: Kirby David

MPK: B65D 43/24

Značky: zaistenie, zariadenie

Text:

...škrupiny 3.0011 Na obrázku 2 je znázomený čiastočný pohľad zboku na zariadenie 1 na zaistenie veka v čiastočnom reze. Ako je z obrázka 2 zrejmé, je na spodnej strane prvého dielca 6 kĺbového závesu upevnená zaisťovacia pružina 8, ktorá má flexibilní piidržnú oblasť 12 vytvorenú vpodstate vtvare V, ktorá je usporiadaná medzi prvým ñxačným úsekom 13 adruhým tixačným úsekom 14, na ktorých je zaisťovacia pružina 8 pripevnená na prvom díelci 6...

Zariadenie a spôsob na stanovenie smeru, rýchlosti a/alebo odstupu od vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10895

Dátum: 01.10.2009

Autori: Schechora Andreas, Leopold Alexander, Nagy Olivér

MPK: G08G 1/052, G08G 1/04, G01B 11/25...

Značky: směru, vozidiel, spôsob, rychlostí, odstupu, zariadenie, stanovenie

Text:

...svetla, kamerové prostriedkya prostriedky na spracovanie obrazu.0009 Adekvátne tomu obsahuje senzor prinajmenšom jeden projektor svetelného vzoru, ktorý z prvého miesta premieta určitý svetelný vzor, výhodne svetelnú mriežku, na jazdnú dráhu, ako aj kameru, ktorá zdruhého miesta zosníma premietnutý svetelný vzor a zjeho skreslení zosníma obrys povrchu, ako je to v technike známe.0010 Zvlášť výhodná forma uskutočnenia tohto zariadenia na...

Zariadenie a spôsob detekcie osí kolies vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10148

Dátum: 01.10.2009

Autor: Nagy Olivér

MPK: G08G 1/04, G08G 1/015

Značky: kolies, spôsob, vozidla, zariadenie, detekcie

Text:

...určité vozidlo,ktorého body dosadnutia kolies (a tým náprav) nie sú práve v mieste svetelnej čiary, takže zo strany dopadajúca svetelná čiara prinajmenšom čiastočne svieti pod vozidlo, javí sa obraz svetelnej čiary na snímke presadene zalomený, t.j. v mieste jej zmeny smeru sa prejaví tiež určité presadenie. Preto treba monitorovať iba priebeh jedinej svetelnej čiary v obrazovej snímke ohladom tohto kritéria, aby sa vykonávala detekcia...

Inhibítory Janusovej kinázy na liečenie suchého oka a iných podobných očných ochorení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20656

Dátum: 01.10.2009

Autori: Fridman Jordan, Friedman Paul, Luchi Monica, Williams William

MPK: A61K 31/519, A61K 31/437, A61P 27/00...

Značky: podobných, suchého, kinázy, iných, janusovej, ochorení, očných, liečenie, inhibitory

Text:

...prednostne exprimovaný V prirodzených zabijačských bunkách (natural killer (NK a nezostávajú V T bunkách, čo navrhuje úlohu V lymfoidnej aktivácii (Kawamura, M.,D. W. Mcvicar, a kol. (1994). Molekulové klonovanie L-JAK,proteín-tyrozínová kináza Janusovej rodiny exprimovaná V prirodzených zabíjačských bunkách a aktivovaných leukocytoch.Proc Natl Acad Sci USA 9 l(l 4) 6374-8).0007 Nielen iba cytokínovo-stimulované imunitne a zápalové odpovede...