Zverejnene patenty 10.09.2009

Makrocyklické inhibítory serín proteázy hepatitídy C

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16666

Dátum: 10.09.2009

Autori: Mei Jianzhang, Grieme Tim, Grampovnik David, Mcdaniel Keith, Liu Dong, Sheikh Ahmad, Or Yat Sun, Engstrom Ken, Chen Hui-ju, Kempf Dale, Wagaw Sable, Sun Ying, Ku Yiyin, Gai Yonghua, Shanley Jason

MPK: A61K 38/00, A61K 38/12, C07D 487/04...

Značky: serín, hepatitidy, makrocyklické, proteázy, inhibitory

Text:

...,1 6-dioxo-2-(fenantridín-6-yloxy)-6-(pyridazín-4-karboxa 1 nid 0) 1 ,2,3,5,6,7,8,9,10,1 1 , l 3 a, l 4, l 4 a, 5, l 6, l 6 a-hexadekahydrocyk 10 propaepyrolol,2-al,4 diazacyklopentadecin-l 4 a-karboxamidu, alebo jej fannaceuticky prijateľnej soli, na použitie pri liečbe infekcie HCV subjektu.0010 Vynález sa tiež týka zlúčeniny (2 R,6 S,13 aS,14 aR,1621 S,Z)-N-(cyklopropylsu 1 fonyl)-6(1 ,S-dímetyl- l H-pyrazol-3-karboxamido)-5, 1...

Makrocyklické inhibítory serín proteázy hepatitídy C

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16655

Dátum: 10.09.2009

Autori: Gai Yonghua, Grampovnik David, Or Yat, Ku Yiyin, Mei Jianzhang, Shanley Jason, Kempf Dale, Wagaw Sable, Mcdaniel Keith, Liu Dong, Grieme Tim, Sheikh Ahmad, Chen Hui-ju, Sun Ying, Engstrom Ken

MPK: A61K 38/12, C07D 487/04, A61K 38/00...

Značky: hepatitidy, serín, inhibitory, proteázy, makrocyklické

Text:

...substituovaný jedným alebo viacerými Rekaždé R a R 2 je nezávisle vybrané z(ii) heterocyklu obsahujúceho 5 až 10 atómov V kruhu a prípadne substituovaného jedným alebo viacerými R 7(iii) Cs-Ci okarbocyklu prípadne substituovaného jedným alebo viacerými R 7 alebokde E je -NHS(O 2) R 5 je Cl-Có alkyl, Cz-Ce alkenyl, Cz-Co alkinyl, Cs-Ciokarbocyklus, heterocyklus obsahujúci 5 až 10 atómov V kruhu alebo heteroaryl a každé R 5 je prípadne...

Makrocyklické inhibítory serín proteázy hepatitídy C

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17662

Dátum: 10.09.2009

Autori: Sheikh Ahmad, Or Yat Sun, Sun Ying, Wagaw Sable, Grampovnik David, Liu Dong, Engstrom Ken, Mei Jianzhang, Kempf Dale, Chen Hui-ju, Ku Yiyin, Shanley Jason, Mcdaniel Keith, Grieme Tim, Gai Yonghua

MPK: A61K 38/00, C07D 487/04, A61K 38/12...

Značky: proteázy, makrocyklické, serín, inhibitory, hepatitidy

Text:

...obsahujúcich zlúčeninu podľa predloženého vynálezu alebo jej farmaceuticky prijateľné soli alebo esteiy, v kombinácii s farmaceutický príjateľným nosičomalebo excipientom, na použitie na liečenie infekcie HCV u subjektu.0009 V rámci jedného uskutočnenia vynález poskytuje zlúčeninu vzorca I alebo vzorca Ialebo jej farmaceutický prijateľnú sol na použitie pri liečení infekcie HCV u subjektu, kdeA je Ci-Cealkyl, Cz-Cealkenyl, Cz-Csalkínyl, aryl,...

Makrocyklické inhibítory serín proteázy hepatitídy C

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17420

Dátum: 10.09.2009

Autori: Sun Ying, Ku Yiyin, Engstrom Ken, Wagaw Sable, Or Yat Sun, Kempf Dale, Chen Hui-ju, Mei Jianzhang, Gai Yonghua, Grieme Tim, Sheikh Ahmad, Shanley Jason, Grampovnik David, Liu Dong, Mcdaniel Keith

MPK: C07D 487/04, A61K 38/00, A61K 38/12...

Značky: serín, makrocyklické, proteázy, hepatitidy, inhibitory

Text:

...zlúčeniny inhibujú serín proteázovú aktivitu, hlavnepotom aktivitu proteázy vírusu hepatitídy C (HCV) NS-3-NS 4 A.0005 W 0 2007/014926 opisuje inhibítory HCV na báze chinolinylových makrocyklov, ktoré sú použiteľné pri liečbe infekcie HCV.0006 V rámci prvého uskutočnenia vynález poskytuje spôsob prípravy zlúčeniny vzorca I alebojej farmaceuticky prijateľnej soli, zahmujúci krok reakcie zlúčeniny vzorca IIkde J je -C(O)A je prípadne...

Zariadenie zaisťovacieho elektrického konektora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20133

Dátum: 10.09.2009

Autor: Vass Richard Anthony

MPK: H01R 13/639, H01R 13/652, H01R 103/00...

Značky: elektrického, zaisťovacieho, zariadenie, konektora

Text:

...má pristupnú časť hlavného telesa,je priečna západka na posuvnej časti manuálne prístupná na manuálne posunutiepodlhovastého posuvného kolíka na uvoľnenie zaisťovacieho mechanizmu. Takétousporiadanie nie je možné s panelovou zásuvkou, v prípade ktorej bude hlavnételeso panelovej zásuvky zvyčajne ukryté pod okolitým panelom alebo Iícnou doskou.Cielom predkladaného vynálezu je poskytnúť zariadenie zaisťovaciehoelektrického konektora majúce...