Zverejnene patenty 08.09.2009

Portálový žeriav

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14207

Dátum: 08.09.2009

Autor: Lerchenmüller Peter

MPK: B66C 9/16

Značky: žeriav, portálový

Text:

...uskutočnenia vynálezu, silne schematizovaný a zjednodušenýObrázok 3 pohľad zboku (smer pohľadu A na obrázku 1) na podvozkovú skupinu spojenú s priečnym čelným nosníkom s kolajnicouObrázok 4 úsek priečneho čelného nosníka a výkyvnej páky spojenej s priečnym čelným nosníkom v pohľade, smer pohľadu B na obrázku 3 (bez kĺbových prvkov na spojenie priečneho čelného nosníka s výkyvnou pákou)Obrázok 5 schematické zväčšené zobrazenie úseku...

Žalúziová skrinka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13959

Dátum: 08.09.2009

Autori: Gilges Fred, Parino Jürgen

MPK: E06B 9/17, E06B 9/174

Značky: žaluziová, skříňka

Text:

...prvkov a krytu, pričom lišty aviečka môžu byť zasunutê prostredníctvom ozubených profilov.Z EP 1 722 066 A 1 je známa žalúzia s poistnou západkou pre žalúziový štít.vynález si kladie za úlohu. navrhnúť zlepšenú žalúziovú skrinku so žalúziovú skrinku bočne uzatvárajúcimi krycími viečkami. Pritom by mala byť pre oba varianty potrebná len jedna vodiaca lišta.Táto úloha je podľa vynálezu vyriešená žalúziovou skrinkou podľa nároku...

Substituované pyrrolidín-2-karboxamidy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13497

Dátum: 08.09.2009

Autori: Liu Jin-jun, Ross Tina, Zhang Jing, Zhang Zhuming, Jiang Nan, Ding Qingjie

MPK: A61K 31/4025, A61K 31/40, A61P 35/00...

Značky: substituované, pyrrolidín-2-karboxamidy

Text:

...alebo substituovaného alebo nesubstítuovaného heterocyklu pričom R a R môžu byť nezávisle spojene za vzniku cyklickej štruktúry zvolenej zo substituovanej alebo nesubstituovanej cykloalkylskupiny, substituovanej alebo nesubstituovanej cykloalkenylskupiny,substituovanej alebo nesubstituovanej heteroaxylskupiny alebo substituovaného alebonesubstituovaného heterocyklu, jeden z R 1 a R je zvolený zo súboru zostávajúceho z nižšej...

Kompozície polyesterov z fázy taveniny so zlepšenou tepelno-oxidačnou stabilitou a spôsoby ich výroby a použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18183

Dátum: 08.09.2009

Autori: Greene Carol Juilliard, Howell Earl Edmondson, Jenkins Jason Christopher, Brickey Dennis Edward

MPK: C08G 63/183

Značky: taveniny, zlepšenou, stabilitou, fázy, polyesterov, tepelno-oxidačnou, použitia, spôsoby, kompozície, výroby

Text:

...polyesteri z fázy taveniny predstavujúce 100 mol hliník prítomný v množstve od asi 3 ppm do asi 100 ppm atómov hliníka, vztiahnuté na celkovú hmotnosť výrobku a lítium prítomné v množstve od asi 4ppm do asi 250 ppm lítiových atómov, vztiahnute na celkovú hmotnosť výrobku.0011 V ďalšom uskutočnení sa vynález vzťahuje na spôsoby výroby polyetyléntereñalátového polyesteru z fázy taveniny, ktoré zahŕňajú kroky vytvorenia zmesi obsahujúcej...

Metóda a zariadenie na prípravu syrov alebo syrových produktov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13318

Dátum: 08.09.2009

Autori: Coulon Florence, Beudon Didier, Russo Paul

MPK: A23C 19/082, A23C 19/06, A01J 25/00...

Značky: syrov, syrových, zariadenie, produktov, metoda, přípravu

Text:

...ponúknuť metódu na prípravu syra alebo syrového produktu, predovšetkým taveného syra, ktorá eliminuje vyššie uvedené nevýhody vyplývajúce hlavne z vybraných prevádzkových teplôt. Táto metóda zahŕňa predovšetkým- miešanie syrovej pasty a minimálne jednej zložkycitlivej na teplo s pozitívnym výživovým efektom, ako je- dávkovanie výslednej zmesi do obalu, ktorý je vhodný akonásledný obal pre syrový produkt, za tepla.0008 Na dosiahnutie tohto...

Kompozície uhličitanov vápenatých/pigmentov pre papierové prípravky vykazujúce zníženie pretlače

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17836

Dátum: 08.09.2009

Autori: Gane Patrick Arthur Charles, Schölkopf Joachim, Laufmann Maximilian, Pohl Michael

MPK: D21H 17/67, B41M 5/52, B41M 5/50...

Značky: zníženie, kompozície, uhličitanov, papierové, vykazujúce, přípravky, pretlače

Text:

...vynálezu nazvané ako primárne, pretože príklady boli vytvorené z dodávok novinovéhopapiera na báze recyklovaného papiera, takže sú čerstvo použitými plnivamí.0017 Zostávajúce pigmenty, ako sú uhličitan vápenatý akéhokoľvek druhu, íl atď. získané zdodávok novinového papieru na báze recyklovaného papiera, sú nazvané sekundámymř.0018 Vynález je možné lepšie pochopiť z nasledujúcich neobmedzujúcich príkladov, ktoré sú zhmuté v pripojených...

Deriváty 1-((5-heteroaryltiazol-2yl)aminokarbonyl)pyrolidín-2-karboxamidu ako inhibítory fosfatidylinozitol-3-kinázy (PI3K) použiteľné na liečenie proliferatívnych ochorení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20432

Dátum: 08.09.2009

Autori: Guagnano Vito, Fairhurst Robin Alec, Caravatti Giorgio, Furet Pascal, Imbach Patricia

MPK: A61K 31/4439, C07D 417/14, A61P 35/00...

Značky: 1-((5-heteroaryltiazol-2yl)aminokarbonyl)pyrolidín-2-karboxamidu, fosfatidylinozitol-3-kinázy, ochorení, deriváty, použitelné, liečenie, pi3k, proliferatívnych, inhibitory

Text:

...ochoreniami (Parsons a kol., Nature 4361792 (2005) Hennessey a kol., Nature Rev. Drug Disc. 42988-1004 (2005.Z vyššie uvedeného vyplýva, že inhibítory PI 3 K alfa majú zvlášť vysokú hodnotu pri liečeníWO 2004/096797 uvádza niektoré tiazolové deriváty ako inhibítory PI 3 K gama a ichfarmaceutické použitie, najmä pri liečení zápalových a alergických ťažkosti.W 0 2005/021519 taktiež uvádza niektoré tiazolové deriváty ako ínhibítory...

Spôsob prípravy [1S-]1?,2?,3ß(1S*,2R*)5ß]]-3-[7-[2-(3,4-difluórfenyl)- cyklopropylamino|]-5-(propyltio)-3H-1,2,3-triazolo-[4,5-d]pyrimidín-3-yl]-5-(2- hydroxyetoxy)cyklopentán-1,2-diolu a jeho medziproduktov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20182

Dátum: 08.09.2009

Autori: Hellström Helena, Aufdenblatten Rhony, Weiss Ursula, Johansson Peter W, Bohlin Martin Hans, Larsson Ulf G, Recknagel Mikaela

MPK: C07D 405/04, C07D 317/44, C07D 405/12...

Značky: 1s-]1?,2?,3ß(1s*,2r*)5ß]]-3-[7-[2-(3,4-difluórfenyl, spôsob, medziproduktov, přípravy, cyklopropylamino|]-5-(propyltio)-3h-1,2,3-triazolo-[4,5-d]pyrimidín-3-yl]-5-(2, hydroxyetoxy)cyklopentán-1,2-diolu

Text:

...reakciu zlúčeniny vzorca (II)s kyselinou šťaveľovou za vzniku oxalátovej soli zlúčeniny vzorca (II), kde sa reakcia uskutoční V etanole alebo V zmesi vody a etanolu, po ktorej sa k reakčnej zmesi pridá izopropylacetát(b) reakciu soli zlúčeniny vzorca (II) s nadbytkom zlúčeniny vzorca (VI)v prítomnosti trietylamínu pri teplote medzi 80 ° a 115 °C pri koncentrácii kyslíka nižšejako 0,5 objemových, za získania zlúčeniny vzorca (III)a izoláciu...

Redukcia akrylamidu v praženej čakanke

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14454

Dátum: 08.09.2009

Autori: Theurillat-moritz Viviane Andrée Claude, Chmiel Wolfgang-oliver Stephan, Dossin Eric, Leloup Valérie Martine Jeanine

MPK: A23F 5/44

Značky: praženej, čakanke, redukcia, akrylamidu

Text:

...bolo množstvo akrylamidu vytvoreného po následnom pražení oveľa vyššie. Použitím impregnačného roztoku s 2 hmotn. chloridu vápenatého po dobu 2 hodín sa dosiahlo 97 zníženie množstva akrylamidu, ako je znázornené na Obr 2.0029 Obsah akrylamidu možno meral pomocou LC-MS/MS. Spôsob na prípravu vzoriek a meranie akrylamidu sa opisuje napríklad v článku autora Delatour a spol. lmproved sample preparation to determine acrylamide in difficult...

Polymérový materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19118

Dátum: 08.09.2009

Autori: Gorman Sean P, Andrews Gavin P, Jones David S

MPK: A61L 31/10, A61L 29/08, A61L 29/14...

Značky: materiál, polymerový

Text:

...obsahujúcich najmenej jednu rozložiteľnú vrstvu citlivú na pH, pričom najmenej jedna rozložiteľná vrstva citlivá na pH obsahuje polymér citlivý na pH, pričom3 tento rozložiteľný polymér citlivý na pH je schopný regulované sa rozkladať pri stanovenom pH.Vrstva citlivá na pH obsahuje pufrové skupiny s cieľom znížiť rýchlosť rozpúšťania alebo erózie.Podľa predloženého vynálezu sa poskytuje pomôcka so štruktúrou tela, ktorá obsahuje jeden alebo...