Zverejnene patenty 18.08.2009

Triazolopyridínové zlúčeniny ako inhibítory PIM kinázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15540

Dátum: 18.08.2009

Autori: Zhao Qian, Davis Gregg, Marmsater Fredrik, Schlachter Stephen, Delisle Robert Kirk, Gross Stefan D, Lyssikatos Joseph, Munson Mark, Robinson John, Rast Bryson, Kallan Nicholas, Jackson Leila, Allen Shelley, Wright Dale, Pheneger Jed, Greschuk Julie Marie, Topalov George, Celeste Laura, Hicken Erik James

MPK: C07D 471/04, A61K 31/47

Značky: triazolopyridínové, inhibitory, zlúčeniny, kinázy

Text:

...rozlišovanie, udržiavanie a aktivácia hematopoeticky odvodených buniek je závislé od týchto cytokínov. Ďalej bolo preukázané, že PIM proteíny sú potrebné pre účinnú prolíferáciu periférnych T-buniek sprostredkovaných receptorom T-buniek a IL-2 signalizáciu(Mikkers, a kol., MoI. Cell Biol., 2004, 6104). Hoci je stále ešte nutné dôkladne definovať presný mechanizmus pôsobenia PIM kináz v imunologickom prostredí, bolo zistené, že...