Zverejnene patenty 26.06.2009

Chladiace zariadenie na chladenie aspoň jedného kaučukového pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286931

Dátum: 26.06.2009

Autor: Barkowsky Peter

MPK: B29C 35/00, B29C 47/88, F27D 15/00...

Značky: chladenie, zariadenie, aspoň, chladiace, jedného, kaučukového, pásu

Zhrnutie / Anotácia:

Chladiace zariadenie je vybavené dopravníkovým zariadením (2) na kontinuálne dopravovanie kaučukového pásu (1) a zariadením na rozvádzanie vzduchu na aspoň jednu plochú stranu kaučukového pásu (1). Zariadenie na rozvádzanie vzduchu je rozdelené na aspoň jednu prvú vzduchovú chladiacu jednotku (3a) a aspoň jednu za ňou zaradenú vzduchovú chladiacu jednotku (3b). Dúchacie zariadenie je rozdelené na aspoň jeden prvý ventilátor (4a) a aspoň jeden...

Zariadenie na zaistenie nákladov na dopravnom vozidle

Načítavanie...

Číslo patentu: 286930

Dátum: 26.06.2009

Autori: Zimmer Gunter, Wagener Paul-werner

MPK: B61D 45/00, B60P 7/06, B64D 9/00...

Značky: zariadenie, vozidle, nákladov, dopravnom, zaistenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na zaistenie nákladov na dopranom vozidle (14) je vytvorené s najmenej jedným aretačným zariadením (2), ktoré je vytvorené v tvare koľajnice a ktoré obsahuje prvú lištu (11) a druhú lištu (12) a je usporiadané v ložnej ploche (13) dopravného vozidla (14), a s najmenej jedným zaisťovacím prostriedkom (1), ktorý je prostredníctvom najmenej jedného prídržného prvku (4) zakotvený v aretačnom zariadení (2). Prídržný prvok (4) obsahuje...

Monobloková zátková tyč upravená na vháňanie plynu a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 286929

Dátum: 26.06.2009

Autori: Richard Francois Noel, Hanse Eric

MPK: B22D 41/14

Značky: monobloková, zátková, upravená, vháňanie, plynů, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Monobloková zátková tyč na vháňanie plynu počas odlievania roztaveného kovu obsahuje teleso zátkovej tyče, vybavené vnútornou komorou (1) a kanálom (2) na vypúšťanie plynu, ďalej otvorom (3), prepájajúcim vnútornú komoru (1) s kanálom (2) na vypúšťanie plynu, pričom v otvore (3) sú usporiadané kalibračné prostriedky na zaistenie obmedzenej dráhy. Kalibračné prostriedky obsahujú tyčku (4) zasahujúcu na dno vnútornej komory (1) a vybavenú aspoň...

Veterná elektráreň a spôsob jej riadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 286926

Dátum: 26.06.2009

Autor: Wobben Aloys

MPK: F03D 7/00, F03D 11/00

Značky: riadenia, elektráren, spôsob, veterná

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaná je veterná elektráreň s rotorom a so zariadením na monitorovanie zaťaženia častí veternej elektrárne alebo celej veternej elektrárne, pričom zariadenie je rozmiestnené v zóne päty veže (10) veternej elektrárne a má prostriedky, ktorými sú zaťaženia päty veže veternej elektrárne merateľné, pričom veterná elektráreň zahŕňa riadiace zariadenie na prevod meraných údajov na údaje o zaťažení veže a zariadenie na redukciu počtu otáčok rotora...

Substancia 5-chlór-N-[2-[4- [[[(cyklohexylamino)karbonyl]amino]sulfonyl]fenyl]etyl]-2-metoxybenzamid, jej použitie a tableta alebo kapsula s jej obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 286925

Dátum: 26.06.2009

Autori: Nicholson Sarah, Cave Gillian

MPK: C07C 311/00, A61P 3/00, A61K 31/64...

Značky: substancia, použitie, cyklohexylamino)karbonyl]amino]sulfonyl]fenyl]etyl]-2-metoxybenzamid, kapsula, tableta, obsahom, 5-chlór-n-[2-[4

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa fyzikálna forma drogovej substancie glyburidu, tiež známej ako glibenklamid a chemicky definovaný ako 5-chlór-N-[2-[4- [[[(cyklohexylamino)karbonyl]amino]sulfonyl]fenyl]etyl]-2-metoxybenzamid. Opísané sú i dávkové formy, napríklad tablety a kapsuly, ktoré obsahujú zmienenú fyzikálnu formu glyburidu.

Holiaca čepieľková zostava

Načítavanie...

Číslo patentu: 286923

Dátum: 26.06.2009

Autor: Apprille Domenic

MPK: B26B 21/08

Značky: čepieľková, holiaca, zostava

Zhrnutie / Anotácia:

Holiaca čepieľková zostava (10) obsahuje puzdro (12) majúce vpredu chráničový člen (14), vzadu krytový člen (2), úložnú časť na čepieľkové členy medzi chráničovým členom (14) a krytovým členom (2), najmenej jeden čepieľkový člen (18, 20, 22), osadený v úložnej časti na čepieľkové členy, a oblúkové úložné plochy (42, 44) pod úložnou časťou na čepieľkové členy, ktoré klzne zaberajú do prípojného útvaru na otáčavé pripojenie rukoväti a majú...

Paleta pre neskrátený materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 286922

Dátum: 26.06.2009

Autori: Proust Bernard, Simon Thierry

MPK: B65D 19/22

Značky: neskrátený, paleta, materiál

Zhrnutie / Anotácia:

Paleta (1) pre neskrátený materiál, hlavne na dopravu profilov z plastickej hmoty alebo hliníka, s úložnou plochou, ktorej dĺžka je aspoň štyrikrát väčšia ako jej šírka, je tvorená priebežnými pozdĺžnymi nosníkmi (2), ktoré sú navzájom spojené viacerými priečnymi výstužami (3). Podľa vynálezu je na pozdĺžnych nosníkoch (2) na vonkajších bočných stenách (21) umiestnených vo vzájomnom odstupe viacero kolmo nahor stojacich stĺpov (4).

Spôsob syntézy perindoprilu a jeho farmaceuticky prijateľných solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 286921

Dátum: 26.06.2009

Autori: Langlois Pascal, Turbe Hugues

MPK: C07K 5/00, C07D 209/00, C07K 1/00...

Značky: spôsob, perindoprilu, prijateľných, syntézy, solí, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob priemyselnej výroby perindoprilu vzorca (I) a jeho farmaceuticky prijateľných solí.

Tuhá farmaceutická kompozícia tvarovateľná za tepla s riadeným uvoľňovaním perindoprilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286920

Dátum: 26.06.2009

Autori: Wuthrich Patrick, Rolland Hervé, Tharrault François, Briault Gilles, Pichon Gérard

MPK: A61K 31/40, A61K 9/16, A61K 9/20...

Značky: tepla, uvoľňovaním, farmaceutická, kompozícia, perindoprilu, tuhá, tvarovatelná, riadeným

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná tuhá farmaceutická kompozícia s riadeným uvoľňovaním perindoprilu, pripravená tvarovaním zmesi obsahujúcej polyméry zo skupiny polymetakrylátov a perindopril alebo jeho farmaceuticky prijateľnú soľ za tepla.

Stabilné kvapalné farmaceutické formulácie botulínového toxínu a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286919

Dátum: 26.06.2009

Autori: Hirtzer Pamela, Moyer Elizabeth

MPK: A61K 47/02, A61K 38/16, A61K 47/12...

Značky: formulácie, kvapalné, botulínového, stabilné, použitie, farmaceutické, toxínu

Zhrnutie / Anotácia:

Stabilná kvapalná farmaceutická formulácia obsahujúca sérový albumín, farmaceuticky prijateľný pufrovaný fyziologický roztok, ktorý poskytuje pufrovaný rozsah hodnoty pH medzi pH 5 a pH 6, a izolovaný botulínový toxín, ktorý je v uvedenej formulácii stabilný aspoň jeden rok pri teplote medzi 0 a 10 °C alebo aspoň 6 mesiacov pri teplote medzi asi 10 a 30 °C, a jej použitie na prípravu liečiva na rôzne terapeutické a kozmetické využitie.

Spôsob prípravy ß-kryštalickej formy terc-butylamínovej soli perindoprilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286918

Dátum: 26.06.2009

Autori: Ginot Yves-michel, Coquerel Gérard, Beilles Stéphane, Pfeiffer Bruno

MPK: C07D 209/00, A61P 9/00, A61K 31/403...

Značky: terc-butylamínovej, přípravy, ß-kryštalickej, spôsob, formy, perindoprilu

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob prípravy beta-kryštalickej formy zlúčeniny vzorca (I) charakterizovanej svojím diagramom práškovej röntgenovej difrakcie. Perindopril a jeho farmaceuticky prijateľné soli majú cenné farmakologické vlastnosti.

4-Substituované N-acylované deriváty piperidínu, farmaceutický prípravok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286917

Dátum: 26.06.2009

Autori: Lee Bonnie, Wyvratt Matthew, Warner Daniel, Chu Lin, Goulet Mark, Ujjainwalla Feroze

MPK: A61K 31/4523, A61K 31/445, A61K 31/504...

Značky: n-acylované, farmaceutický, piperidinů, použitie, deriváty, 4-substituované, prípravok, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

4-Substituované N-acylované deriváty piperidínu opísané v patentových nárokoch sú agonistami ľudského receptora melanokortínu a selektívnymi agonistami ľudského receptora melanokortínu 4 (MC-4R). Sú užitočné na výrobu farmaceutického prostriedku na liečenie, kontrolu alebo prevenciu obezity, diabetes, sexuálnej dysfunkcie včítane erektilnej dysfunkcie a ženskej sexuálnej dysfunkcie.

Deriváty echinokandínu, spôsob ich prípravy a ich aplikácia ako antifungálnych činidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 286916

Dátum: 26.06.2009

Autori: Fauveau Patrick, Schio Laurent, Courtin Olivier, Michel Jean-marc, Melon Manguer Dominique, Markus Astrid

MPK: C07K 7/00, A61K 38/12

Značky: činidiel, deriváty, antifungálnych, spôsob, echinokandínu, přípravy, aplikácia

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 a R2 znamenajú H, OH, alkyl, prípadne substituovaný, alebo R1 tvorí dvojitú väzbu s endocyklickým atómom uhlíka nesúcim zvyšok NR1R2 alebo R2 znamená zvyšok XRa, kde X znamená O, NH alebo N-alkyl a Ra znamená H, alkyl, prípadne substituovaný, R3 znamená H, CH3 alebo OH, R4 znamená H alebo OH, R je reťazec obsahujúci až do 10 atómov uhlíka, prípadne obsahujúci jeden alebo niekoľko heteroatómov, jednu...

Štartovací systém elektromotorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 286915

Dátum: 26.06.2009

Autor: Berwanger Egídio

MPK: H02P 1/16

Značky: startovací, elektromotorov, systém

Zhrnutie / Anotácia:

Štartovací systém elektromotorov obsahujúci pohonný (štartovací) prostriedok (10) uložený vnútri elektromotora a vystavený magnetickému poľu vytvorenému hlavnou cievkou (1) na jeho vybudenie na činnosť elektromotora, tento pohonný prostriedok (10) uzatvára spínač (20) umiestnený medzi zdrojom (3) elektrického prúdu a pomocnou cievkou (2), keď prúd, ktorý preteká hlavnou cievkou (1), vytvára intenzitu vyššiu ako predurčená hodnota a otvára...

Spôsob a zariadenie na redukciu deštrukčnej sily tropických cyklónov

Načítavanie...

Číslo patentu: 286914

Dátum: 26.06.2009

Autor: Šolc Jozef

MPK: A01G 15/00

Značky: spôsob, cyklónov, zariadenie, redukciu, deštrukčnej, tropických

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob potláčania deštrukčnej sily tropických cyklónov spočíva v tom, že na zníženie vzostupnej rýchlosti vetra v stene oka tropického cyklónu sa použije morská voda čerpaná in situ spod hladiny nad hladinu mora rozptyľovaná do vetra na spodku tropického cyklónu v/pri stene oka. Súčasťou vynálezu je tiež zariadenie na uskutočňovanie tohto spôsobu.

Zlúčeniny, kompozície a spôsoby na liečenie beta-amyloidných ochorení a synukleinopatií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17187

Dátum: 26.06.2009

Autori: Hudson Michael, Snow Alan, Larsen Lesley, Esposito Luke, Weigele Manfred, Lake Thomas, Cummings Joel

MPK: A61K 31/4196, C07D 249/08

Značky: liečenie, beta-amyloidných, kompozície, synukleinopatií, spôsoby, zlúčeniny, ochorení

Text:

...sonova choroba.Vo W 0 2004/033432 sú zverejnené zlúčeniny vzorca (i)a ich použitie ako preventívne činidlo alebo liečivo na mykózu, predovšetkým hlboko usadenú mykózu spôsobenú hlboko usadenou plesňou, ako je candida a aspergillus, a povrchovú mykózuspôsobenú plesňou, ako je trichophyton. Amyloid ako terapeutický ciel pre Alzheimerovu chorobuAlzheimerova choroba tiež kladie na spoločnosť veľkú ekonomickú záťaž. Nedávna štúdia odhadla, že...

Zariadenie na ošetrovanie vody, najmä filtračné zariadenie a kazeta

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16142

Dátum: 26.06.2009

Autori: Namur Marc, Freystedt Bernd

MPK: B01D 35/153, B01D 35/147

Značky: zariadenie, kazeta, ošetrovanie, najmä, filtračné, vody

Text:

...proti sile pružiny tak, aby ošetrovaná kvapalina mohla prúdiť do tiltračnej kazety. Ošetrovaná kvapalina vteká vypúšťacím otvorom, nachádzajúcim sa v čelnej ploche pripojovacej hlavy, do ventilového prvku, v ktorom je usporiadaný guľový ventil.0009 Dokument US 5,653,871 A opisuje pripojovacie zariadenie pre0010 Predmetom tohto vynálezu je poskytnúť zariadenie na ošetrovanie vody, ktorému stačí niekoľko komponentov, zaisťuje pevné a tesné...

Chránič rohov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10297

Dátum: 26.06.2009

Autori: Chyla Jaroslaw, Tomkiewicz Jacek

MPK: B65D 81/05

Značky: rohov, chránič

Text:

...nechráni správne proti tvorbe tohoto javu. Navyše časť pásu, ktorá je umiestnená v poli s hladkým povrchom, má tendenciu zošmyknúť sa nabok, čo môže spôsobiť úplné zošmyknutie pásu z chrániča rohov v priebehu prepravy. Toto všetko spôsobuje problémy pri práci s chráničom rohov, ako je doteraz známe, pretože môže spôsobiť vzrast rizika poškodenia nákladu V súvislosti s deformáciou chrániča rohov V zmienenej oblasti aZ dokumentu W 0...

Transportný a úložný kontajner z plastu s posuvným prvkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9690

Dátum: 26.06.2009

Autor: Graf Joachim

MPK: B65D 25/00

Značky: plastů, transportný, posuvným, prvkom, úložný, kontajner

Text:

...alebo zatvárania, pritlačí V dôsledku podchytenia výhodne protiľahlých vodiacich prvkov na čelnústenu strany určenej na vyberanie. Tým je zaručené, že pri pôsobení sily na posuvný prvokV oblasti úchytného otvoru je možný výlučne len pohyb posuvného prvku V pozdĺžnom smere k Vodiacim prvkom. Spoľahlivo sa tak zabráni zvislemu nadvihnutiu posuvného prvku od čelnej steny strany, určenej na vyberanie, k čomu by došlo V dôsledku pôsobenia...

Dvojstenná nádoba a spôsob výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20912

Dátum: 26.06.2009

Autori: Fedusa Anthony, Boysel Darl, Dick Robert

MPK: B65D 81/38

Značky: nádoba, dvojstenná, výroby, spôsob

Text:

...na ďalšiu formuje graf zobrazujúci rýchlosť ohrievania bočnej steny dvojstennejnádoby voči bočnej stene jednostennej nádoby.je graf zobrazujúci rýchlosť ohrievania vody V dvojstennejnádobe voči vode v jednostennej nádobe.V nasledujúcom detailnom opise výhodných foriem vynálezu sa odkazuje napriložené výkresy, ktoré tvoria jeho súčasť a na ktorých sú ako ilustrácia zobrazenéšpecifické formy, V ktorých možno uskutočňovať vynález. Treba rozumieť,...

Spôsob ošetrenia kŕmnej siláže pre prežúvavce a prísada do kŕmnej siláže

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20616

Dátum: 26.06.2009

Autori: Pasteiner Siegried, Aragon Yunior Acosta, Binder Eva-maria

MPK: A23K 1/175, A23K 20/00, A23K 10/00...

Značky: ošetrenia, siláže, prežúvavce, spôsob, prísada, krmnej

Text:

...a dodatočne ešte s anorganickou látkou s veľkým vnútorným povrchom, ako je kremičitan, je možné na jednej strane Výrazne redukovať škodlivé mykotoxíny V krmive, resp. siláži, ana druhej strane, okrem pozitívnych účinkov, ako sú čiastočne opísané napríklad V EP O 880 323 B, tiež Výrazne redukovať produkciu metánu prežúvavcami. Táto redukcia je Vyššia ako napríklad pri rôznych známych prísadách do krmiva, ktoré sa skúmali z hľadiska ich...

Valčekové ložisko, najmä veľké valivé ložisko s voľným stredom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14732

Dátum: 26.06.2009

Autori: Claus Wolfgang, Van Der Wal Mario

MPK: F16C 19/54, F16C 19/38, F16C 19/34...

Značky: stredom, valčekové, valivé, velké, ložisko, najmä, volným

Text:

...realizované prostredníctvom axiálneho uloženia a prostredníctvom radiálnych Iožiskových komponentov je výhodne uskutočnená prídržná funkcia. To sa môže realizovať tým, že pomer radiálnych valčekov k axiálnym valčekom v kombinovanom radiálnom axiálnom Iožisku je 11, alebo je vymeraný menší než 11. Vo výhodnej forme uskutočnenia by mohol v obvodovom smere na radiálny valček bezprostredne nasledovať axiálny valček a na axiálny valček...

Usporiadanie zberača prúdu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14677

Dátum: 26.06.2009

Autori: Kremlacek Johannes, Tessmer Wolfram, Maass Jörg-torsten

MPK: B60L 3/04, B60L 5/28

Značky: prúdu, usporiadanie, zberača

Text:

...pre vnútorný priestor vozidla a obrátene musieť použiť čo možno najmenší podiel pre strešnú konštrukciu, lebo sa prostredníctvom väčšieho vnútorného priestoru zvýši k dispozícii existujúci využiteľný priestor predovšetkým precestujúcich. Okrem toho konštrukcie na streche na základesvojho aerodynamicky nepriaznivého tvaru poškodzujú aerodynamiku V silnejšej miere, ako by to bolo pri príslušnomFR 02865973 A 1 opisuje do základného rámu zberača...

Spôsob výroby alfa-olefínového polyméru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14415

Dátum: 26.06.2009

Autori: Ceustermans Roger, Munteanu Dan, Wijsman Geerlig Willem

MPK: C08F 10/00, C08F 2/00, C08F 2/34...

Značky: spôsob, alfa-olefínového, polymerů, výroby

Text:

...propylénového polyméru.0011 Predmetom tejto prihlášky je poskytnutie riešenia problému zanášania reaktora s mechanicky miešaným lôžkom, najmärecyklačného systému v podstate bez ovplyvnenia dôležitých produktových vlastností vyrábaného polyméru. Konkrétnejšie by nemali byť príliš ovplyvnené index toku taveniny (MFR) a objemová hmotnosť. Táto prihláška je založená na objave, že relatívne malé množstvo určitých zlúčenín, pokiaľ sú...