Zverejnene patenty 24.06.2009

Spôsoby prípravy derivátov chinazolinónu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18977

Dátum: 24.06.2009

Autori: Hansen Henrik, Short Robert, Citineni Janakiram, Chopade Shubham, Yiannikouros George

MPK: C07D 239/91

Značky: spôsoby, přípravy, chinazolinónu, derivátov

Text:

...činidlami známymi v súčasnom stave techniky, čo je lacnejšie pri príprave vo väčšom meradle. Kaplovacie postupy podľa tohto vynálezu poskytujú chinazolínony s nižším obsahom nečistôt a vedú ku koncovým zlúčeninám vo vyšších výťažkoch.0008 Je treba poznamenať, že v tomto vynáleze a v pripojených nárokoch odkazy v jednotnom čísle zahŕňajú zároveň odkazy aj na číslo množné, ak to súvislosti jasne nevylučujú. Takže napríklad odkaz na metódu...

Spôsob výroby ložiskového materiálu a ložiskový materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 286913

Dátum: 24.06.2009

Autori: Mcmeekin Kenneth Macleod, Johnston Janette

MPK: B32B 15/08, C08L 27/00, C08K 3/00...

Značky: výroby, ložiskového, spôsob, materiálů, ložiskový, materiál

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa ložiskový materiál a spôsob jeho výroby. Ložiskový materiál pozostáva z matrice polytetrafluóretylénu, v ktorej sú dispergované nasledujúce zložky v objemových %: fluórovaný polymér spracovateľný v tavenine v rozsahu od 2 do 10
anorganický prachový plnivový materiál v rozsahu od 10 do 30 a do 5 keramického prachového materiálu.

Zariadenie na chladenie nápojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 286909

Dátum: 24.06.2009

Autor: Behle Martin

MPK: B67D 1/00, B01F 15/00, B01F 7/16...

Značky: zariadenie, nápojov, chladenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na chladenie nápojov má nádržku (20), zahrnujúcu vodný kúpeľ (12), pričom vo vodnom kúpeli (12) sú usporiadané aspoň jedna plocha (16) výparníka chladiaceho okruhu, nápojové rúrky a miešacie zariadenie na ovplyvňovanie prúdenia (S) vody. Plocha (16) výparníka môže byť tvorená povrchom ľadového plástu (30). Zariadenie na chladenie nápojov má ďalej zariadenie (40) na usmerňovanie prúdenia, pomocou ktorého sa prúdenie (S) vody odchyľuje...

Kvapalná suspenzia mikrokapsúl a postup na jej výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286908

Dátum: 24.06.2009

Autori: Hori Yuzi, Okamoto Tsuneo, Igari Yutaka

MPK: B01J 13/00

Značky: kvapalná, výrobu, postup, mikrokapsúl, suspenzia

Zhrnutie / Anotácia:

Vodná kvapalná suspenzia mikrokapsúl majúca (dlhodobú) stabilitu počas skladovania a umožňujúca ľahké redispergovanie a zriedenie vodou dokonca aj po takom skladovaní sa vyrába pridaním mikroorganizmom fermentovaného polysacharidu sukcinoglykánového typu ako zahusťovadla do suspenzie mikrokapsúl alebo pridaním takého mikroorganizmom fermentovaného polysacharidu ako zahusťovadla do suspenzie mikrokapsúl po rovnomernom zriedení vodou.

Spôsob a zariadenie na výrobu kovovej taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 286907

Dátum: 24.06.2009

Autor: Zirngast Johann

MPK: C21B 13/00, C21B 13/14

Značky: kovovej, spôsob, výrobu, taveniny, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe výroby kovovej taveniny redukovaním materiálu, obsahujúceho oxid kovu, fluidizáciou vo fluidizačnom reaktore (1 až 3) a následne natavenia redukovaného materiálu v taviacom výparníku (10) sa v taviacom výparníku (10) z materiálu, obsahujúceho uhlík, fluidizáciou vyrába redukčný plyn, ktorý sa používa na redukovanie materiálu, obsahujúceho oxidy kovu. Pritom sa tak redukovanie, ako aj natavenie uskutočňuje pod atmosférickým...

Zariadenie na odlučovanie poletujúceho popolčeka a spôsob prevádzky takéhoto zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13607

Dátum: 24.06.2009

Autori: Duwe Carsten, Brocks Michael

MPK: B01D 46/48, B01D 45/18, B03C 3/88...

Značky: zariadenia, prevádzky, zariadenie, poletujúceho, popolčeka, spôsob, odlučovanie, takéhoto

Text:

...2 toho nízka konštrukčná výška pre celé odprašovacie zariadenie. Aj konštrukčné náklady sú malé, pretože sa vždy používa len jedna tlaková nádoba pre rad násypiek. Prach sa zhromažďuje v pneumatickom dopravnom žľabe, ktorého prierez sa napríklad zväčšuje smerom k tlakovej nádobe. Sypká hmota v dopravnom žľabe sa fluidizuje tlakovým vzduchom, pričom Vpriestorových úsekoch sa regulovane privádza tlakový vzduch, abysa dosiahlo rovnomerné...

Zariadenie a spôsob tlače na predmety s nerovinným povrchom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13106

Dátum: 24.06.2009

Autori: Uptergrove Ronald, Senta Manish

MPK: B41J 3/407, B41M 5/00

Značky: zariadenie, předměty, spôsob, tlače, nerovinným, povrchom

Text:

...uhla tlačiarenskej hlavy vzťahujúcim sa k osi X0010 Obr. 6 je schematické znázornenie orientácie tlačovej hlavy vzhľadom k nerovinnému povrchu predmetu0011 Obr. 7 je znázornenie druhého uhla vzhľadom k osi Y, ktoré všeobecne ukazuje, ako môže byť tlačová hlava otočená vzhľadom k vrchnému pohľadu na predmet a0012 Obr. 8 je schematické znázornenie dotyčnice vo vzťahu k nerovinnej časti predmetu.0013 Odkazy sa teraz vzťahujú k detailom...

Spôsob purifikácie koagulačného faktora VIII

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12995

Dátum: 24.06.2009

Autori: Jernberg Mats, Borgvall Carin, Gilljam Gustav, Winge Stefan, Ericsson Ulrika

MPK: C07K 14/755

Značky: koagulačného, spôsob, faktora, purifikácie

Text:

...2003).Ďalšia stratégia (ktorou sa má proces udržať bez pridaných látok cicavčieho pôvodu a chelatačných činidiel) je opísaná v EP-A 1 707 634, kde sa na stabilite a vysokom výťažku produktu rFVIII podieľa kombinácia zvýšených množstiev soli (Wang etal, Coagulation FVIII, structure and stability. Intemational Journal of Pharmaceuticals, 259 (2003), 1-15.). Táto metóda má však určitú nevýhodu. Je napríklad vzhľadom k relatívne...

Zariadenie na akumuláciu vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12831

Dátum: 24.06.2009

Autor: Haager Alexander

MPK: B60C 23/10, B62K 19/42

Značky: zariadenie, akumuláciu, vzduchu

Text:

...uložené v elemente, respektive časti rámu vozidla, dá sa zabezpečiť, že tlakový vzduch, najmä dostatok tlakového vzduchu na zvyšovanie tlaku v pneumatikách vozidla, je vždy k dispozícii a predovšetkým na akomkoľvekmieste , a že okrem toho je možné dať na vozidle k dispozícii jednotku zloženú zo zariadenia na generovanie a/alebo akurnuláciu tlakového vzduchu, takže je možné poskytnúť nielen tvarovo pekný a estetický zovňajšok vozidla, avšak...

Spôsob pokladania podlahových panelov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16761

Dátum: 24.06.2009

Autor: Nezverejniť Pôvodcu Na Vlastnú Žiadosť

MPK: E04F 15/02

Značky: podlahových, panelov, pokladania, spôsob

Text:

...keď nastane aj len veľmi malé posunutie medzi dvomi panelmi.0005 Vychádzajúc z tohto stanovenia problému sa má v úvode opísať spôsob vylepšený tak, že pokládka je možná aj s menšou starostlivosťou a nespozorované poškodenie zaisťovacích prvkov sa celkom vylúči.0006 Za účelom riešenia problému sa spôsob tohto druhu vyznačuje tým, že pohyb zaisťovacieho prvku sa zabezpečí tak v horizontálnom smere, ako aj vo vertikálnom smere prostredníctvom...

Rmutovacia kaďa na výrobu piva a miešadlo pre rmutovaciu kaďu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17602

Dátum: 24.06.2009

Autori: Binkert Jörg, Hofmann Alexander, Michel Rudolf

MPK: C12C 7/06

Značky: rmutovacia, kaďa, miešadlo, kaďu, rmutovaciu, výrobu

Text:

...patentových nárokov. 0012 Miešacie lopatky, ktoré sú prevažne inštalované kolmo na os, sa v danom prípade nerozprestierajú rovno smerom von, ale vykazujú oblúkovitý tvar a rozprestierajú sa v oblúku radiálne smerom von. Oblúkovitou formou miešacích lopatiek sa zaistí, že rmut, vytlačovaný miešacími lopatkami, prúdi pozdĺž miešacej lopatky formou do značnej miery formou laminárneho prúdenia a znižuje sa tak šmykove namáhanie.0013 Podľa vynálezu...

Deriváty 6-substituovaných fenoxychromankarboxylových kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17449

Dátum: 24.06.2009

Autori: Doherty George, Delisle Robert, Hunt Kevin, Corrette Christopher, Cook Adam, Burgess Laurence, Romoff Todd, Kim Ganghyeok, Clark Christopher

MPK: A61P 29/00, C07D 311/04, A61K 31/353...

Značky: fenoxychromankarboxylových, deriváty, 6-substituovaných, kyselin

Text:

...vzorca Ialebo jej farmaceutický prijateľnú soľ, pričomW znamená -C(0)NR- alebo -NR 2 C(O) R a R 2 každý znamenajú vodík alebo metylL znamená väzbu, -(CR 3 R 4)-(CRR°)m-(CR 5 R°)-, (2-4 C)alkenylén, -O(l-4 C alkyl)-, -(l-4 C alkyl)-O-, -(l-4 C alkyl)-SJ, (3-6 C)cykloalkylén alebo hetCyď, pričom označuje miesto pripojenia k skupine G za predpokladu, že ked W znamená -C(O)NR 2-, potom L neznamenáR a R sú nezávisle vybrané zo súboru...

Radiálna rozperná skrutková zostava

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16147

Dátum: 24.06.2009

Autori: Dolan Michael, Oehms Ulrich

MPK: F16B 5/02, F16B 13/06

Značky: skrutková, rozpěrná, zostava, radiálna

Text:

...šesťuholníkový povrch, alebo hviezdicovo tvarovaný povrch, alebo iné viacuholníkové usporiadania (5), zatiaľ čo protiľahlý axiálny koniec (4), ktorý je vytvorený ako radiálne vyčnievajúca príruba, má tiež záberové usporiadania, ktoré sa tiež môžu vytvorit ako napríklad axiálne sa tiahnuce drážky alebo šestuholníkový povrch, alebo hviezdicovo tvarovaný povrch, alebo iné viacuholníkové usporiadania (6), na účely, ktoré sa vysvetlia...

Mechanizmus na rozobratie ručnej strelnej zbrane bez spúšťania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11488

Dátum: 24.06.2009

Autor: Trpcic Dubravko

MPK: F41A 17/56, F41A 17/64

Značky: strelnej, spúšťania, ručnej, mechanizmus, rozobratie, zbraně

Text:

...stlačil uvedenú spúšťovú páku smerom dolu a okolo spúšťového kolika a to ju môže držať podrovinou natiahnutia úderníka. Súčasne zachytávač spúšťovej páky blokujebezpečnostnú páku úderníka, keď páka zachytávača spúšťovej páky je vosvojej najviac pravej polohe. Týmto spôsobom je bránené naťahovanieúderníka a súčasne je blokované spúšťanie.ukazuje priestorové rozvrhnutie prvkov, ktoré tvorí mechanizmus pre rozoberanie ručnej strelnej zbrane...

Elektrický Push-Pull konektor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10986

Dátum: 24.06.2009

Autori: Rudolph Paul, Wehrle Gerhard

MPK: H01R 13/627

Značky: elektricky, konektor, push-pull

Text:

...ozubov a pn axiálnom pôsobení na blokovaciu objímku, kĺzajúc pozdĺž protiľahlých plôch, sa uvoľnia. Blokovncím ozubom je priradený elastomérový element, ktorý pôsobí proti natáčaniublokovacích ozubov na Odblokovanie.0007 Spís WO 99/13536 sa zaoberá elektrickým konektorom s vonkajším dielom a s nim spojiteľným vnútomým dielom, pričom vnútomý diel má vybratie, do ktorého s cieľom poskytnutia spoľahlivého zablokovania v blokovacom stave...