Zverejnene patenty 11.06.2009

Spôsob merania rýchlosti koľajového vozidla a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286883

Dátum: 11.06.2009

Autori: Lechevin Eric, Galardini Daniele, Franckart Jean-pierre

MPK: B61L 23/00, B61L 3/00

Značky: rychlostí, vykonávanie, vozidla, spôsobu, spôsob, zariadenie, koľajového, merania, tohto

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob merania rýchlosti vozidla vybaveného anténou a pohybujúceho sa po trati s dvoma koľajnicami (1, 2) v podobe traťových úsekov, ktoré sú oddelené elektrickými spojkami, pričom každá elektrická spojka pozostáva z dvoch ladiacich blokov (TU.F1 a TU.F3) a z vopred určeného traťového úseku umiestneného medzi nimi, pričom každý z ladiacich blokov umožňuje energetické spojenie priľahlých traťových úsekov slúžiacich ako blokové úseky....

Karbamátový derivát a fungicídny prostriedok s jeho obsahom na použitie v poľnohospodárstve a v záhradníctve

Načítavanie...

Číslo patentu: 286881

Dátum: 11.06.2009

Autori: Ozaki Masami, Muramatu Norimichi, Takagaki Makikazu, Fukumoto Shunichiro, Kawashima Takahiro, Yonekura Norihisa, Sakai Junetsu, Tamai Ryuji, Nagayama Kouzou, Ikegaya Kazuhiro

MPK: A01N 47/10, A01N 47/28, A01P 3/00...

Značky: použitie, poľnohospodárstve, záhradníctve, obsahom, prostriedok, fungicídný, derivát, karbamátový

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa karbamátový derivát, ktorý znázorňuje všeobecný vzorec (I), kde X znamená skupinu zo skupiny zahrnujúcej halogén, C1-C6alkyl alebo podobne, n znamená 0 alebo celé číslo 1 až 4, R1 znamená C1-C6alkylovú skupinu, R2 znamená skupinu zo skupiny zahrnujúcej atóm vodíka, C1-C6alkyl alebo podobne, R3 znamená atóm vodíka alebo C1-C6alkylovú skupinu, G znamená atóm kyslíka, atóm síry alebo podobne, Y znamená vodík, C1-C10alkylovú skupinu,...

Spôsob prípravy taxánov a medziprodukty

Načítavanie...

Číslo patentu: 286880

Dátum: 11.06.2009

Autor: Bombardelli Ezio

MPK: A61K 31/335, C07D 413/00, C07D 305/00...

Značky: taxánov, přípravy, spôsob, medziprodukty

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy taxánových derivátov všeobecného vzorca (I) reakciou 10-deacetylbakatínu (III) chráneného v polohách 7 a 10 s trichlóracetylovými skupinami so zlúčeninou všeobecného vzorca (VII) a následné odstránenie ochranných skupín a hydrolýza oxazolidínového kruhu.

Spôsob prípravy 5-kyanoftalidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286879

Dátum: 11.06.2009

Autor: Petersen Hans

MPK: C07D 307/00

Značky: přípravy, spôsob, 5-kyanoftalidu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy 5-kyanoftalidu, v ktorom sa na zlúčeninu všeobecného vzorca (IV), kde X je O alebo S R1 a R2 sú každý nezávisle vybraný zo skupiny zahrnujúcej vodík a C1-6alkyl alebo R1 a R2 spolu tvoria C2-5alkylénový reťazec tvoriaci spiro-kruh R3 je vybrané zo skupiny zahrnujúcej vodík a C1-6alkyl R4 je vybrané zo skupiny zahrnujúcej vodík, C1-6alkyl, karboxyskupinu alebo R3 a R4 spolu tvoria C2-5alkylénový reťazec tvoriaci spiro-kruh pôsobí...

Programovateľná elektroakustická vábnička na sumca

Načítavanie...

Číslo patentu: 286876

Dátum: 11.06.2009

Autor: Kamocsai Imrich

MPK: A01K 85/00

Značky: vábnička, elektroakustická, programovatelná, sumca

Zhrnutie / Anotácia:

Programovateľná elektroakustická vábnička (1) na sumca na lov z brehu alebo člna pozostáva z vodotesného plaváka (2), vnútri ktorého je umiestnený prehrávač (4) zvukových efektov so zvukovým nosičom, procesor (6), zdroj (8), zvukový nosič (5), vodotesný volič (7) programov, kontrolná žiarovka (13) a vodotesný reproduktor (3), ktorý je umiestnený v osi plaváka kolmo na hladinu vody (H) a orientovaný smerom dole na vytváranie zvukových efektov...

Spôsob prípravy kaspofungínu a jeho medziproduktov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13021

Dátum: 11.06.2009

Autori: Heggelund Audun, Bjornstad Vidar, Kvernenes Ole Heine

MPK: C07K 7/54

Značky: kaspofungínu, spôsob, přípravy, medziproduktov

Text:

...diólové systémy sú chránené ako fenylboronátové estery. Kyslým spracovaním reakčnej zmesi sa potom uvoľní zredukovaný pneumocandin Bo vo výťažku 61. Patent0008 Ak pneumocandin Bo reaguje s fenylbóritou kyselinou pred spracovaním s tiofenolom za kyslej katalýzy, určité vznikajúce nečistoty môžu byť minimalizované, viď. US 7,214,768. Epimerácia benzylínovej polohy, rovnako ako substitúcia benzylínovej hydroxy skupiny, je potlačená, ak...

Spôsob ovládania jednotky stlačeného vzduchu a jednotka stlačeného vzduchu na uskutočňovanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15716

Dátum: 11.06.2009

Autori: Heirman Peter Jozef, Van Campfort Kris, Janssens Stijn Jozef Rita Johanna, Beyaert Olivier Marie-andré

MPK: F16T 1/00

Značky: tohto, stlačeného, spôsob, vzduchu, jednotka, uskutočňovanie, ovládania, spôsobu, jednotky

Text:

...vzduchu, bez toho aby tento príklad bol akýmkoľvek spôsobom obmedzujúci, ako aj jednotka stlačeného vzduchu na uskutočňovanie tohto spôsobu, s odkazmi na jeden priložený obrázok.0023 Tento obrázok znázorňuje jednotku 1 stlačeného vzduchu, ktorá je v tomto pripade opatrené dvojstupňovým kompresorom majúcim nízkotlakový stupeň 2, ktorý je pripojený k nasávaciemu potrubiu 3 a ktorý je pripojený k vysokotlakovému stupňu 4 s jeho výstupnou...

Systém na účinné odtlakovanie tekutiny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10422

Dátum: 11.06.2009

Autor: Sikora Paul

MPK: F02C 1/00, F01K 25/14, F02C 1/02...

Značky: systém, účinné, tekutiny, odtlakovanie

Text:

...spôsobmi dodávať ho späť do elektrickej siete použiť ho na poskytovanie niektorých alebo všetkých potrieb elektrickej energie v danom stanovišti, a pripadneho použiť na napájanie tepelného čerpadla, aby sa dodávalo teplo do expandovaného plynu.0012 Existuje viac vecí, ktorými je potrebné zaoberať sa pri zvažovaní použitia niektorého z týchto spôsobov na výrobu elektrického prúdu. Prvá je skutočnosť, že pokles teploty plynu,ktorý sprevádza...

Nádoba

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14959

Dátum: 11.06.2009

Autori: Koch Mikael, Noer Torben, Sondergaard Dorte Cetti

MPK: B65D 43/02

Značky: nádoba

Text:

...je v zábere s radiálne vnútornou stranou smerom nahor smerujúceho výbežku horného otvoru, takže je zabránené radiálne smerom von smerujúcej dislokácii spodnej časti druhej časti obvodovej príruby veka. Tým môže byt zamedzené deformáciiveka a prípadnej dislokácii veka z nádoby v prípade nechceného upustenia nádoby na zem, pretože veko tým môže byť lepšie zaistené k nádobe.0010 V jednom uskutočnení, v uzavretej polohe veka na nádobe je medzi...