Zverejnene patenty 09.06.2009

Skriňová markíza

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17119

Dátum: 09.06.2009

Autor: Gremaud Gianni

MPK: E04F 10/06

Značky: skříňová, markíza

Text:

...je možné vytvoriť skriňu z profilu s menšou silou0010 Vo výhodnom usporiadaní vynálezu je predpokladané, že skriňové segmenty majú na ich k sebe privrátených koncoch strmeňový diel, a že susedné strmeňové diely sú navzájom spojené na vytvorenie pridržiavacíeho strrneňu. Týmto spôsobom je pridržiavací strmeň skonštruovaný z dvoch vedľa seba ležiacich stnneňových dielov, ktoré sú navzájom prískmtkované, zablokované, zlepené alebo pevne...

Umelá koža s elektroluminiscenčnými prvkami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12829

Dátum: 09.06.2009

Autori: Seidel Christian, Sostmann Stefan

MPK: B29C 41/18, B29C 41/20, B60R 13/02...

Značky: koža, elektroluminiscenčnými, umělá, prvkami

Text:

...lišty, rádio, osvetľovacie telesá atď Potom sú napriklad všetky spínače a osvetľovacie telesá jednotlivo vstavané do prístrojovej dosky aprepojené resp. vybavené pripájacími vedeniami, ktoré potom môžu byť zapojené pri montáži do vozidla. To isté platí na vstavanie prístrojov, reproduktorov atď Rovnako musia byť ešte upevnené ozdobné lišty a držiaky.Celkovo sú teda nutné značné výdavky, rad časovo a nákladovo náročných výrobných krokov a...

PEGylované zlúčeniny inzulínu lispro

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16751

Dátum: 09.06.2009

Autori: Cutler Gordon Butler, Shirani Shahriar, Zhang Lianshan, Hansen Ryan John, Doyle Brandon, Li Shun, Beals John Michael

MPK: A61K 47/48, A61K 38/28

Značky: zlúčeniny, pegylované, inzulínu, lispro

Text:

...(Hinds, K.D. and Kim, et al,Advanced Drug Delivery Reviews, 542505 - 530 (2002. V tomto článku autori uvádzajú, že svoju štúdiu obmedzili na nízkomolekulárne mPEG inzulínovékonjugáty pretože bolo skôr skonštatované, že naviazanievysokomolekulárnych mPEG (5000 Da) viedlo skôr k významnému zníženiu biologickej účinnosti konjugátu. PCT medzinárodná prihláška vynálezu č. W 0 2006/079641 opisuje konjugované inzulínové deriváty, medzi ktoré patrí...

Spôsob, prepájacia skrinka a zariadenie na preberanie súboru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17739

Dátum: 09.06.2009

Autor: Lopez Thierry

MPK: H04L 29/06, G06F 9/445, B60R 16/02...

Značky: súboru, spôsob, prepájacia, zariadenie, preberanie, skříňka

Text:

...vrámci výrobného reťazca vozidiel aspreberaním softvéru v reaktivačnej zóne počas opravy softvéru, aby bolo zrejmé, v čom sa líšia.0014 Vo výrobnom reťazci vozidiel sa veľmi zriedkavo vyskytujú dve identické vozidlá zaradené na výrobnej linke za sebou. Rad vozidiel v skutočnosti tvoria rôzne druhy motorizácil, s rôznym vybavením a pod.0015 Vskutočnosti sú vozidlá zaradené za sebou podľa objednávok zadaných zákazníkmi, preto je pri prechode...

Pegylované zlúčeniny inzulínu lispro

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11971

Dátum: 09.06.2009

Autori: Cutler Gordon, Hansen Ryan, Shirani Shahriar, Zhang Lianshan, Doyle Brandon, Li Shun, Beals John

MPK: A61K 47/48, A61K 38/28

Značky: pegylované, zlúčeniny, lispro, inzulínu

Text:

...and Kim, et al., Advanced Drug Delivery Reviews, 542505-530 (2002. V tomto článku autori uvádzajú, že sa obmedzujú na štúdium nlzkomolekulárnych mPEG inzulínových kojugátov, pretože uchytenie vysokomolekulárnych mPEG(5000 Da) vedie ako bolo skôr zistené k významne zníženej biologickej účinnosti konjugátu. PCT medzinárodná patentová prihláška č. W 0 2006/079641 opisuje konjugáciu inzulínových derivátov, kde patrí konjugáciainzulínu lispro s...

Sparovacia komora a sparovací stroj s takou sparovacou komorou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11072

Dátum: 09.06.2009

Autor: Balkau Werner

MPK: A47J 31/06

Značky: sparovacia, komora, komorou, stroj, sparovacou, spárovací, takou

Text:

...komory prístupný.0011 Vzásade je možné použiť tiež menší počet spojovacích elementov, ale potom je zvyčajne potrebná silnejšia konštrukcia, aby sa dosiahla potrebná pevnosť V knitení sparovacej0012 Vo výhodných formách uskutočnenia vynálezu sú spojovacie elementy vyhotovené ako telesá (guľôčky), ktoré sú vždy usmerňované vedením, respektíve guľôčkovým vedením, navšeobecne radiálny pohyb vzhľadom na pozdĺžnu os sparovacej komory.0013 Pod...

Postup na výrobu lakovaných povrchov s nízkym sklonom k znečisteniu na predmetoch, ako doskách z dreveného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10748

Dátum: 09.06.2009

Autor: Nezverejniť Pôvodcov Na Vlastnú Žiadosť

MPK: C08K 5/54, C08K 5/00, C08K 5/541...

Značky: sklonom, doskách, výrobu, materiálů, predmetoch, znečisteniu, dřevěného, postup, lakovaných, povrchov, nízkým

Text:

...vody na lakovaný povrch. Pri lakovanom povrchu bez pridavkov podľa vynálezu bol okrajový uhol nameraný asi 50 °. Pri lakovaných povrchov, ktoré boli vytvorené krycími lakmi s pridavkami silánov podľa vynálezu, sa okrajový uhol nachádzal pri 80 °. Pomocou prídavku silánu podľa vynálezu bola dosiahnutá výrazne horšia zmáčavosť.0014 Popritom boli vykonané pokusy na odstránenie znečistenia z povrchov predmetov, ktoré boli vytvorené na jednej...

Tricyklické zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20558

Dátum: 09.06.2009

Autori: George Dawn, Frank Kristine, Josephsohn Nathan, Argiriadi Maria, Ericsson Anna, Friedman Michael, Woller Kevin, Wishart Neil, Wang Lu, Fiamengo Bryan, Morytko Michael, Voss Jeffrey, Stewart Kent, Li Biqin, Calderwood David, Goedken Eric, Wallace Grier

MPK: C07D 487/14, A01N 43/42, C07D 498/14...

Značky: zlúčeniny, tricyklické

Text:

...(C 9-C 1 o) heterocyklyl alebo prípadne substituovaný (C 1 Cm) heteroaxyl viazaný cez dusíkR 3 je prípadne substituovaný cyklopropyl, prípadne substituovaný cyklobutyl, prípadne substituovaný cyklopentyl, prípadne substituovaný cyklohexyl, prípadne substituovaný fenyl,prípadne substituovaný adamantyl, prípadne substituovaný azetidinyl, prípadne substituovaný bicyk 1 o 2.1.hexyl, prípadne substituovaný bicyklo 2.2.lhepty 1,...

Rámový profil a zárubňa a rám garážových vrát

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19871

Dátum: 09.06.2009

Autor: Cetin Yücel

MPK: E06B 1/52

Značky: vrát, zárubňa, garážových, rámový, profil

Text:

...hliníka vytvoriť trvalý a opticky príťažlivý povrch. Montáž sa pritom podstatne uľahčí tým, že predná strana clonovej časti a predná strana hlavnej časti už môžu byť použité ako viditeľné plochy a môžeodpadnúť umiesťovanie separátnej clony.U ďalšieho uskutočnenia vynálezu je clonová časť vytvorená V tvare rúrky obdĺžníkového prierezu a predná strana clonovej časti a predná strana hlavnej časti sú usporiadané tak, že spolu navzájom lícujú....