Zverejnene patenty 20.05.2009

Substituované deriváty aminometyl-fenyl-cyklohexánu, spôsob ich výroby, liečivá tieto zlúčeniny obsahujúce a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286836

Dátum: 20.05.2009

Autori: Strassburger Wolfgang, Pütz Claudia, Kögel Babette-yvonne

MPK: C07C 229/00

Značky: aminometyl-fenyl-cyklohexánu, liečivá, substituované, výroby, použitie, obsahujúce, spôsob, deriváty, tieto, zlúčeniny

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa substituované deriváty aminometyl-fenyl-cyklohexánu všeobecného vzorca (I), prípadne (Ia), v ktorých majú substituenty významy uvedené v opisnej časti. Opisuje sa i použitie uvedených zlúčenín na výrobu liečiv na ošetrenie inflamatórnych a alergických reakcií, depresií, zneužívania drog a/alebo alkoholu, gastritídy, kardiovaskulárnych ochorení, ochorení dýchacích ciest, kašľa, duševných ochorení a/alebo epilepsie.

Podložka na zvukovú izoláciu plávajúcej dosky

Načítavanie...

Číslo patentu: 286834

Dátum: 20.05.2009

Autor: Hees Christiaan

MPK: E04F 15/20

Značky: plávajúcej, dosky, izoláciu, podložka, zvukovú

Zhrnutie / Anotácia:

Podložka (1) určená na zvukovú izoláciu plávajúcej dosky obsahuje sklenú rohožovitú vrstvu (2), ku ktorej povrchu je pripojená plastová fólia (3). Je určená na zaistenie ochrany proti prenosu hluku v stavbách, ako pri novostavbách a rekonštrukciách bytov.

Lisovacie zariadenie a spôsob odstráňovania usadenín na lisovacom nástroji

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13505

Dátum: 20.05.2009

Autor: Niederer Ralf

MPK: B08B 7/00

Značky: spôsob, odstraňovania, zariadenie, lisovacom, nástroji, usadenín, lisovacie

Text:

...rohož, dokiaľ nie je dosiahnuté požadovaného stupňa tvrdosti. spolupracujúce kalandrovacie valce majú spravidla silne od seba navzájom odlišné priemery. Pre diskontinuálnu výrobu prichádzajú do úvahy najmä jednoetážové alebo viacetážové lisyNásledne sa prepreg pre záverečné dodanie tvaru lisuje vlisovacom zariadení, ktorého vyhrievané lisovacie nástroje tvoria protiľahlé lisovacie dosky vo forme z dielov formy jednu formu, ktorá je v...

Spôsob a zariadenie na omráčenie hydiny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13324

Dátum: 20.05.2009

Autori: De Rijcke Richard, Van Bijnen Twan, Van Stuijvenberg Wim, Mouthaan Martin

MPK: A22B 3/08

Značky: omráčenie, zariadenie, hydiny, spôsob

Text:

...že sa natiahne von z takéhoto polohovacieho prvku, obmedzujúceho krk zvieraťa a výhodne hornú časť tela. S hlavouhydiny usadenou, ale vyčnievajúcou von, sa môžu k hlave hydiny následne priblížiť omračovacie prostriedky, ktoré po kontakte s hlavou hydiny Vyšlú elektrický prúd do hlavy hydiny. Elektrický prúd je dostatočný na omráčenie hydiny v čase, ktorý postačuje pre následné odrezanie krku a vykrvácanie v dôsledku čoho sa hydinové zviera...

Frekvenčný menič pre reluktančný motor a mechatronický systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10649

Dátum: 20.05.2009

Autori: Sammoud Hafedh, Kiefer Andreas, Schaefer Klaus, Rode Peter

MPK: H02P 25/08

Značky: mechatronický, reluktančný, měnič, systém, frekvenčný, motor

Text:

...doby fázy zmagnctizovania a odmagnetizovania.0011 Toto usporiadanie spínania je vhodné obzvlášť pre komutáciu zapojcnćho vysokootáčkovćho reluktančnćho motora, ktorý musí spĺňať vysoké nároky na početnost a vlastnosti zapnutia.0012 V účelnom prevedení je vychádzajúc od kladného pólu medziobvodu jednosmemćho prúdu k pripojeniu pre fázově vinutie zapojená dióda v smere priechodu. Tým sa dosiahne, že pri vybití kondenzátora a pri voľnobehu...

Deriváty indazolu substituované benzodioxinylom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20942

Dátum: 20.05.2009

Autori: Hemmerling Martin, Dahmen Jan, Edman Karl, Hossain Nafizal, Nilsson Stinabritt, Eriksson Anders, Hansson Thomas, Berger Markus, Klingstedt Per Thomas, Rehwinkel Hartmut, Lepistö Matti

MPK: A61K 31/4439, A61P 11/00, A61K 31/416...

Značky: indazolu, deriváty, benzodioxinylom, substituované

Text:

...a C 1. 4 haloalkyluR 5 a R 6 sú nezávisle vybrané z vodíka, Cnsalkylu, C 3.7 cykloalkylu, skupiny C 1.5 alkylC(0) a skupiny C 3.7 cykloalkylC(O), alebo R 5 a R 5 môžu tvoriť kruh s dusíkom, na ktorý sú pripojenéR 3 je Csąoaryl, Cs.1 oarylC 14 alkyl, skupina C 5.1 oaryl 0, Cs 4 oarylCMalkoxyskupina, C 5. 1 oary 1 oxyC 14 alkyl, C 5.1 oheteroaryl, Cs.1 oheteroarylC 14 alkyl, C 5-1 oheteroarylC 1 Aalkoxyskupina alebo C 5.1...

Metalurgický taviaci a spracovateľský agregát

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8910

Dátum: 20.05.2009

Autori: Handle Bernhard, Zivanovic Bojan

MPK: F27D 25/00

Značky: metalurgicky, spracovateľský, agregát, taviaci

Text:

...vtavenine malá. Oba faktory vedú k nízkemu stupňu využitia vnášaného vzduchu. V praxi je teda potrebné vniesť do taveniny pomerne veľké množstvo vzduchu, čo však spôsobuje dlhé procesnéčasy a tým aj vysoké náklady. Pri použití vzduchu sa zvýšeným obsahom kyslíka síce dôjde k zníženiu procesných časov, ale v oblasti zaústenia dýz dôjde k extrémnym teplotným špičkám, čím sa podstatne zvýši opotrebovanie žiaruvzdornej výmurovky 14. Zároveň sa...

Spôsob charakterizácie biologickej aktivity vajíčok Trichuris

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19788

Dátum: 20.05.2009

Autori: Wilhelm Rudolf, Tewes Bernhard

MPK: A01K 67/033, C12Q 1/66, C12Q 1/68...

Značky: aktivity, charakterizácie, vajíčok, biologickej, trichuris, spôsob

Text:

...ktoré boli uložené in vitro alebo in situ, izolujú a purifikujú vhodnými metódami (WO 1999 33479, WO 2007 076868, WO 2007 134761). Potom sa uskutočňuje embryonácia za kontrolovaných laboratórnych podmienok na biologicky aktívne (L 1) TSO, ktorépredstavujú farmaceutický aktívnu zložku liečiva.0006 Kringel et al. (Veterinary Parasitology (2006), strany 132-139 popisujú dynamiku populácie Trichuris suis po prvej experimentálnej infikácii...