Zverejnene patenty 19.05.2009

Spôsob a zariadenie na označovanie predmetov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18485

Dátum: 19.05.2009

Autori: Bauer Simon, Zich Michael, Kaulartz Markus, Kobsdaj Daniel, Reiser Oliver

MPK: G06Q 10/08

Značky: označovanie, zariadenie, spôsob, predmetov

Text:

...pre predmet špecifickej informácie, v druhej dátovej pamäti vytvorenie kódu predmetu, ktorý pozostáva prinajmenšom z prvej časti systémového kódu az priraďovacieho identifikátora, zakódovanie systémového kódu tretím spôsobom kódovania, zakódovanie označenia predmetu štvrtým spôsobom kódovanía a uloženie zakódovaného systémového kódu spolu so zakódovaným označením predmetu V tretej dátovej pamätia umiesteníe kódu predmetu na predmet.(0009)...

Držiak nástroja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12166

Dátum: 19.05.2009

Autor: Mergenthaler Peter Karl

MPK: B23C 5/24

Značky: nástroja, držiak

Text:

...nástroja pohyboval posuvne vzhľadom na priehradku pre držiak. Na to môžu príslušné nastavovacie slcrutky prechádzať kolmo telesom držiaka nástroja. Stredná pozdĺžna os nastavovacej skrutky potom prebieha v požadovanomsmere prestavovania. V inom vyhotovení je však tiež možné, aby nastavovacia skrutka prechádzala telesom držiaka nástroja šikmo. V tejto forme vyhotovenia je dosadacia podpera vytvorená v tvare klina. Uhol klina dosadacej...

Pyrazolové zlúčeniny, spôsob ich prípravy a herbicídy s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15852

Dátum: 19.05.2009

Autori: Tsukamoto Masamitsu, Kikugawa Hiroshi, Okita Tatsuya, Nagayama Souichiro, Hata Hiroshi

MPK: C07D 231/20, A01N 43/56

Značky: zlúčeniny, obsahom, herbicidy, přípravy, pyrazolové, spôsob

Text:

...môže byť pripravenánasledujúcou reakciou a V súlade so štandardným spôsobom prípravy soli.kde R, R 2, R 3, R 4, R 5, R 6 a A majú význam uvedený hore a Hal je halogén.0012 Hore uvedená reakcia môže byť uskutočnená v prítomnosti rozpúšťadla, podľa potreby prípadu. Rozpúšťadlo môže byť ktorékoľvek rozpúšťadlo, pokiaľ je ínertné k reakcii. Napríklad to môže byť ketón, napr. acetón, etylmetylketón alebo dietylketón halogénovaný uhľovodík ako...

Chinoxalindiónové deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15609

Dátum: 19.05.2009

Autori: Lepifre Franck, Cravo Daniel, Hallakou-bozec Sophie

MPK: A61P 3/04, A61P 3/10, A61K 31/495...

Značky: deriváty, chinoxalindiónové

Text:

...(PEPCK) a glukóza-ó-fosfátázou (G 6 Pasou). Aktivácia AMPK potlačuje transkripciu týchto génov v bunkách hepatómu (Lochhead et al, 5-Aminoimidazole-4 carboxamide riboside mimics the effects of insulin on the expression of the 2 key gluconeogenic genes PEPCK and glucose-6-phosphatase, Diabetes, 49,896-903 (2000.Aktivácia AMPK tiež down-reguluje glukoneogenéziu založenú na expresii niektorých iných génov. Tieto účinky môžu byť dané...

Ultrazvukový menič

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10049

Dátum: 19.05.2009

Autori: Brunner Erhard, Felber Franz, Lill Anton, Poslowsky Georg

MPK: B06B 1/06

Značky: ultrazvukový, měnič

Text:

...elektrickyvodivý povlak sa rozprestiera začínajúc od snímača chvenia po povrchu membránového telesaaž k voľnému okraju obvodovej steny.Elektricky vodivý povlak môže byť vytvorený V tvare pásika, aby bolo pri dobrej vodivostiumožnené jednoduché nanášanie povlaku.Snímač chvenia je výhodne tvorený piezokeramikou, pričom elektricky vodivý povlak je usporiadaný na dosiahnutie jednoduchého kontaktu s elektrickou stykovou oblasťou piezo keramiky,...

Zariadenie na geometrické polohovanie nárazníka počas jeho montáže na konštrukciu vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8810

Dátum: 19.05.2009

Autori: Remy Stéphane, Lepine Arnaud

MPK: B29C 45/83, F16H 25/24, F16H 25/22...

Značky: geometrické, nárazníka, montáže, zariadenie, vozidla, polohovanie, konštrukciu, počas

Text:

...je vybavená rebrom polohovania, ktoré smeruje ku kostre nárazníka. Rebro polohovania sa nastavuje vnastavovacom otvore. Upevňovacia skrutka sazasunie do štrbiny, nachádzajúcej sa na povrchovej ploche nárazníkaa priskrutkuje sa do závitového vŕtania kostry nárazníka tak, aby sa uskutočnila montáž povrchovej plochy nárazníka na kostru nárazníka.0007 Dokument DE 102005051473 rozširuje predvýznak podľa patentového nároku 1.0008 Cieľom tohto...

Spôsob starnutia alkoholických kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8208

Dátum: 19.05.2009

Autori: Lee Sarina, Wei Jaw Yi, Wu Yu Chien, Lin Shengfu

MPK: C12H 1/00, C12G 3/00

Značky: starnutia, spôsob, kvapalín, alkoholických

Text:

...zariadenie vsádzkového typu, môže byť uvedeným zariadením na prívod suroviny akékoľvek skôr známe zariadenie na prívod suroviny kontinuálneho typu, ako je napríklad čerpadlo, alebo zariadenie na jednoduché otváranie aopätovne zatvoreníe (vstupy sú najskôr otvorené, surovina je vložená a uzatváracie zariadenia sú potom uzatvorené). Uvedené zariadenie na prívod superkritickej kvapaliny môže mať podobu akéhokoľvek skôr známeho zariadenia na...