Zverejnene patenty 12.05.2009

Deriváty kyseliny 4-(indol-7-ylkarbonylaminometyl)cyklohexánkarboxylovej ako antagonisti receptora EP4 účinné v liečbe chronického renálneho zlyhania a diabetickej nefropatie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18104

Dátum: 12.05.2009

Autori: Seo Ryushi, Nozawa Eisuke, Watanuki Susumu, Ikegai Kazuhiro, Kageyama Michihito, Zenkoh Tatsuya, Matsuura Keisuke, Ibuka Ryotaro

MPK: A61K 31/404, A61K 31/4709, A61K 31/4725...

Značky: antagonisti, chronického, nefropatie, liečbe, kyseliny, 4-(indol-7-ylkarbonylaminometyl)cyklohexánkarboxylovej, receptora, zlyhania, deriváty, účinné, diabetickej, renálneho

Text:

...účinok na PGE 2, Antagonista PGE 2 je potenciálnym liečivom v liečbe ochorení spôsobených PGE 2. Predovšetkým antagonsita receptora EP 4 by mohol byť účinný V liečbe ochorení súvisiacich s EP 4, napr. ochorenie obličiek, zápalovýchochorení, rôznych bolestivých stavov apod. u človeka aj zvierat. Antagonistaselektívny k receptoru EP 4 je navyše výhodný z toho dôvodu, že môže zabrániťnežiadúcim vedľajším účinkom pôsobenia ostatných podtypov...

Konjugáty na liečbu mezoteliómu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12438

Dátum: 12.05.2009

Autori: Bordignon Claudio, Lambiase Antonio

MPK: A61K 47/48, A61K 38/19, A61P 35/00...

Značky: liečbu, konjugáty, mezoteliómu

Text:

...rizikom trombózy.0011 Valatanib (PTK 787), inhlbítor receptora VEGF a PDGF tyrozínkinázy, vykazoval medián prežívania bez progresie 4 mesiace pri podávaní chemonaivným pacientom ako terapia prvej línie. Stupňa toxicity 3/4 (stupeň 3 závažné vedľajšie účinky, stupeň 4 ohrozenie života alebo postihnutia) viedli k gastrointestinálnemu kNácaniu. neutropénii, lymfopénii, nevoínosti/zvracaniu,zvýšeným ALT/AST, hypertenziou (Jahan et al., J....

Profilovaný kovový plech

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9646

Dátum: 12.05.2009

Autori: Chabas Eric, Masure David

MPK: E04C 2/292, E04D 3/35, E04D 3/30...

Značky: profilovaný, kovový, plech

Text:

...steny. Na každej z jej zvislých stien je vytvorený záhyb 3, 4 rovnakého tvaru, ktorý rozširuje a potom v jej hornej časti zužuje šírku komory 2.Na ľavom okraji kovového plechu l je možné rozoznať rebro 5, ktorého výška je väčšia ako výška komory 2. Toto rebro 5 tu má všeobecne tvar kvádra a je v dolnej častí svojich dvoch zvislých stien vybavené druhým záhybom 6, 7 rovnakého tvaru. Prvé a druhé záhyby 3, 4, 6, 7 sú umiestnené v rovnakej...

Úložná debna

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9258

Dátum: 12.05.2009

Autori: Blesch Günther, Humm Siegfried

MPK: B65D 25/00, B65D 21/02

Značky: úložná, debna

Text:

...že vonkajšia strana sokla je vytvorená tak, aby lícovala do otvoru na hornej strane korpusu. Sokel síce nemusí maťpresne tvar otvorenej hornej strany, avšak mal by byt vytvorený tak,aby nie len do nej lícoval, ale aby aj vylučoval bočné posunutie. Napríklad postačuje, keď sokel dosadá na rohy vnútornej steny hornejPodľa vynálezu je vytvorené take opatrenie, že otvor na hornej strane korpusu na svojej vnútornej strane na aspoň dvoch stranách...

Konštrukčná časť motorového vozidla vybavená otvormi na vypúšťanie farby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8854

Dátum: 12.05.2009

Autori: Viennois Fabien, Massoutier Pascal

MPK: B62D 25/24

Značky: část, vypúšťanie, motorového, vybavená, vozidla, farby, otvormi, konštrukčná

Text:

...vjednotlivých polohách upevnenia uzáveru azápadkové zuby obsahujú dva pozdĺžne protiľahlé zuby, schopné centrovať a blokovat uzáver v otvore v smere pozdĺžne osi vjednotlivých polohách upevnenia uzáveru, a dva bočné protiľahlé zuby, 33550/ Hvozidla, schopné centrovat a blokovat uzáver v otvore v smerevpriečnej osi,odlišnej od pozdĺžnej osi, v jednotlivých polohách upevnenia uzáveru. Predmetom tohto vynálezu je takisto postup výroby...