Zverejnene patenty 06.05.2009

Roštový chladič zrnitého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286810

Dátum: 06.05.2009

Autori: Skopal Jaromír, Pospíšil Jaroslav, Macůrek Ivan, Pumprla Alois, Michálek Zdeněk, Žajdlík Josef, Krejčí Petr

MPK: C04B 7/00, F27D 15/00

Značky: zrnitého, roštový, materiálů, chladič

Zhrnutie / Anotácia:

Roštový chladič zrnitého materiálu je tvorený sústavou vzájomne na seba stupňovito nadväzujúcich chladiacich roštov. Podľa vynálezu je aspoň jeden z roštov (3) tvorený jednou plochou, ktorá môže byť ďalej rozdelená na niekoľko samostatných pozdĺžnych častí (301, 302). Rošt (3), prípadne jeho samostatné pozdĺžne časti (301, 302) sú spojené s pohonným mechanizmom (31), ktorého prostredníctvom sa pohybujú vratným pohybom v smere prechodu...

Ramienko stierača

Načítavanie...

Číslo patentu: 286809

Dátum: 06.05.2009

Autor: Zimmer Joachim

MPK: B60S 1/32

Značky: ramienko, stierača

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka ramienka stierača s kĺbovo pripojeným stieracím listom a upevňovacím dielcom (10) na upevnenie na poháňacom hriadeli (12), pričom tento je prestrčený rozširujúcou sa priehlbňou (38) upevňovacieho dielca (10) a matica (44) skrutky upína upevňovací dielec (10) proti prítlačnej ploche (30) s poháňacím hriadeľom (12) prostredníctvom zverného dielca (40, 50), ktorý je prispôsobený priehlbni (38). Navrhuje sa, aby styčná plocha (66)...

List stierača

Načítavanie...

Číslo patentu: 286808

Dátum: 06.05.2009

Autor: De Block Peter

MPK: B60S 1/38, B60S 1/32

Značky: stierača

Zhrnutie / Anotácia:

Navrhnutý je list stierača, ktorý slúži na čistenie skiel motorových vozidiel. List (10) stierača je vybavený pretiahnutou gumenou pružnou lištou (16), ktorá môže priliehať na sklo (24), ktorá je umiestnená na pásovej ploche (14) pružinového pretiahnutého nosného elementu (12) rovnobežne s pozdĺžnou osou, pričom na druhej pásovej ploche (18) nosného elementu je osadený spájací diel (20) spojený s jeho stredovým úsekom, ktorý má kĺbovú polovicu...

Stieracie zariadenie skiel motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 286807

Dátum: 06.05.2009

Autor: De Block Peter

MPK: B60S 1/32

Značky: zariadenie, vozidiel, skiel, motorových, stieracie

Zhrnutie / Anotácia:

Je navrhnuté stieracie zariadenie skiel motorových vozidiel, ktoré je vybavené ramenom (12) stierača vedeným na vozidle, poháňaným a pohyblivým medzi vratnými polohami, na ktorého voľnom konci je usporiadaný kĺbový čap (56) držaný jedným koncom na tomto ramene, ktorého os (55) kĺbu prechádza priečne na pozdĺžnu os ramena stierača v podstate v smere pohybu ramena. Na kĺbovom čape (56) je uložený list (14) stierača výkyvný okolo osi (55) kĺbu,...

Pyridazinónové zlúčeniny ako inhibítory cyklooxygenázy, farmaceutická kompozícia s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286806

Dátum: 06.05.2009

Autori: Coghlan Michael, Stewart Andrew, Liu Huaqing, Patel Meena, Basha Anwer, Rohde Jeffrey, Kort Michael, Black Lawrence, Mccarty Catherine

MPK: A61K 31/501, A61K 31/50, A61P 19/00...

Značky: inhibitory, zlúčeniny, kompozícia, obsahom, farmaceutická, použitie, cyklooxygenázy, pyridazinónové

Zhrnutie / Anotácia:

Predložený vynález opisuje zlúčeniny pyridazinónu majúce vzorec (I), ktoré sú inhibítormi cyklooxygenázy, predovšetkým sú selektívnymi inhibítormi cyklooxygenázy-2 (Cox-2), Cox-2 je indukovateľná izoforma súvisiaca so zápalom na rozdiel od konštitutívnej izoformy, cyklooxygenázy-1 (Cox-1), ktorá je dôležitým "udržujúcim" enzýmom v mnohých tkanivách vrátane gastrointestinálneho traktu (GI) a obličiek. Selektivita týchto zlúčenín pre Cox-2...

Kondenzované pyrolokarbazoly a izoindolóny, farmaceutická kompozícia s ich obsahom, ich použitie a spôsob inhibície aktivity trk kinázy

Načítavanie...

Číslo patentu: 286805

Dátum: 06.05.2009

Autor: Hudkins Robert

MPK: A61P 13/00, A61K 31/407, A61K 31/4353...

Značky: použitie, inhibície, kinázy, izoindolóny, spôsob, obsahom, pyrolokarbazoly, kompozícia, kondenzované, aktivity, farmaceutická

Zhrnutie / Anotácia:

Kondenzované pyrolokarbazoly a izoindolóny, farmaceutické kompozície s ich obsahom a ich použitie na výrobu liečiva na inhibíciu aktivity trk kinázy, na liečenie zápalu, na liečenie alebo prevenciu angiogénnych porúch, porúch, pri ktorých aktivita PDGFR prispieva k patologickým stavom, porúch vyznačujúcich sa aberantnou aktivitou buniek reagujúcich na trofický faktor.

Spôsob prípravy substituovaného derivátu alylamínu a jeho solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 286804

Dátum: 06.05.2009

Autori: Varga Katalin, Terdy László, Szabóné Komlósi György, Trischler Ferenc, Fekecs Éva, Demeter Mária, Laukó Anna, Bod Péter, Domány György

MPK: C07C 211/00, C07C 209/00

Značky: solí, spôsob, derivátů, substituovaného, alylamínu, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy (E)-N-metyl-N-(1-naftylmetyl)-6,6-dimetylhept-2-en-4-inyl-1-amínu všeobecného vzorca (I) a jeho adičných solí s kyselinou, kde chlór-derivát vzorca (IIIb) obsahujúci E a Z izoméry v pomere 3,3 - 3,4 : 1 získaný reakciou sekundárneho alkoholu vzorca (IV) s chlorovodíkovou kyselinou, potom reaguje so sekundárnym amínom vzorca (II) v rozpúšťadle typu alifatického ketónu v prítomnosti bázy a voliteľne tiež jodidu ako...

Okenné a/alebo dverové kovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286803

Dátum: 06.05.2009

Autori: Debus Frank, Albert Helmut, Eckhardt Martin, Schaub Bernhard, Reitz Reinhold

MPK: E05B 3/00, E05B 17/00, E05B 15/00...

Značky: okenné, dverové, kovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Okenné a/alebo dverové kovanie, na ovládanie uzatváracieho mechanizmu, pozostáva z kľučky v tvare rukoväti (10), ktorá je svojím krčkom (12) v axiálnom smere pevne a pritom otočne uložená na dosadacom telese alebo v dosadacom telese (20), ktoré je pripevniteľné na plochom podklade, predovšetkým na prvku rozdeľujúcom priestor, najmä dverovom krídle alebo okennom ráme, a je pevne spojené so štvorhranom (30) na ovládanie uzatváracieho mechanizmu,...

Záver pre opakovaciu pušku a hlaveň pre taký záver

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18616

Dátum: 06.05.2009

Autori: Rothärmel Jürgen, Scherpf Christian, Kneppler Mathias, Schwärzler Hans-peter, Zeh Meinrad

MPK: F41A 3/42

Značky: opakovaciu, závěr, hlaveň, taký, pušku

Text:

...podľa Obr. 1 v polohe aretácieObr. 1 la, 1 lbzzáver podľa Obr. l na začiatku pochodu otvárania aObr. 12 a, 12 b záver počas pochodu otvárania s ešte aretovanou aretačnou objímkou.0009 Na Obr. 1 sú znázomenć zadná časť hlavne 1 a záver 2 opakovacej pušky v polohearetácie. Hlaveň 1 vykazuje na svojom zadnom konci zásobník 3 nábojov a aretačnú hlavicu 4 saretačnou drážkou 5 na vnútornej stene úložného vŕtanía 6.0010 Záver 2 obsahuje vedenie 7...

Záver pre opakovaciu pušku a skrinka systému pre takýto záver

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17605

Dátum: 06.05.2009

Autori: Rothärmel Jürgen, Schwärzler Hans-peter, Scherpf Christian, Kneppler Mathias, Rauch Josef

MPK: F41A 3/42

Značky: opakovaciu, pušku, skříňka, závěr, systému, takýto

Text:

...obrázka 2 v perspektíve spreduobrázok 4 prednú časť aretačnej komory záveru, znázomeného na obrázku 1, vo zväčšenomobrázok 5 páku záveru s krívkovými prvkami záveru, znázomeného na obrázku l, vobrázky 6 a, ób záver podľa obrázka l krátko pred vysunutím krívkových prvkov na pákezáveru obrázky 7 a, 7 b záver podľa obrázka l pri pohone krívkovými prvkamiobrázky 8 a, 8 b záver podľa obrázka 1 krátko pred rozpínaním aretačnej objímky opomou...

Trecie doštičky pre kotúčové brzdy železničných koľajových vozidiel zo spekaného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16175

Dátum: 06.05.2009

Autor: Russo Sergio

MPK: F16D 69/04, F16D 65/092

Značky: trecie, koľajových, brzdy, vozidiel, materiálů, spekaného, kotúčové, doštičky, železničných

Text:

...tak, že- priemerný obvod každého výstupku je dotykový k obvodu, ktorý má počiatok v strede kotúča a prechádza stredom tvaru toho istého výstupku- barycentrum celkovej trecej plochy leží na osi rybinovitého prvku, ktorého poloha vzhľadom na stred kotúča je daná reguláciami UIC- výstupky sú vzájomne vhodne odsadené tak, aby sa dosiahlo rovnomerné opotrebovanie kotúča.0013 Podľa tohto vynálezu má aspoň jeden kolík rovnakú výšku ako je výška...

Diagnostická pásková jednotka a diagnostický merací systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11400

Dátum: 06.05.2009

Autori: Seelig Peter, Leininger Helmut

MPK: B01J 3/00, G01N 21/86, A61B 5/00...

Značky: diagnostická, merací, jednotka, systém, diagnostický, pásková

Text:

...je výhodné, keď celkový index lomu činí asi 1,5. Na udržanie reflexných efektov v nekritickej oblasti by mala byť odchýlkav indexe lomu pokial možno menšia než 0,1.0010 Ďalšie zlepšenie je možno docieliť tým, že dopravný pásik, lepiaci pásik a nosná fólia vykazujú vo viditeľnom rozsahu vlnovej dĺžky transmisie viac než 80 , výhodne 85 až 92 a tým, že celková transmisia viacvrstvového systému vo viditeľnom rozsahu vlnovej dlžky činí...

Panva na spracovanie roztaveného kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10734

Dátum: 06.05.2009

Autor: Berthelet Emmanuel

MPK: C21C 1/06, C21C 1/10, C22C 33/10...

Značky: spracovanie, panva, roztaveného

Text:

...keď je panva vo vertikálnej polohe alejacia hubica na privedenie a odlievanie roztaveného kovu je umiestnená bližšie k vrchnej strane ako k spodnej strane vnútorného priestoru, keď je panva V horizontálnej a vertikálnej polohe, pričoH 1 V horizontálnej polohe spodný objem. vnútorného priestoru vymedzený pod rovinou V strede medzi hornou časťou a spodnou časťou vnútorného priestoru a medzi prvým koncom a vertikálnou rovinou vloženou...