Zverejnene patenty 28.04.2009

Príprava N-6-demetylovaných alkylesterov kyseliny 9,10-dehydrolyzergovej

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18635

Dátum: 28.04.2009

Autori: Casar Zdenko, Mesar Tomaz

MPK: C07D 457/02, A61K 31/48, A61P 25/00...

Značky: kyseliny, 9,10-dehydrolyzergovej, príprava, n-6-demetylovaných, alkylesterov

Text:

...liečiv na báze námeľových alkaloidov.0008 Skôr uvedené zlúčeniny a liečiva sa získajú tak, že sa poskytnú zodpovedajúce reakčné médiá, obsahujúce zmienené zlúčeniny a liečivá, napríklad reakčné médium z N 6-demetylácie alkylesteru kyseliny 9,l 0-dihydrolyzergovej podľa vynálezu, ktoré sú však bez, výhodne celkom bez, skôr definovaných nečistôt. Požadované zlúčeniny a liečivá je potom možne0009 V konkrétnom uskutočnení predložený...

Extrémne rýchlo pôsobiace inzulínové kompozície

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18304

Dátum: 28.04.2009

Autori: Vaughn Daniel, Frost Gregory, Sugarman Barry, Bilinsky Igor

MPK: A61K 38/28, A61K 38/47, A61M 5/172...

Značky: rýchlo, inzulínové, kompozície, extrémně, pôsobiace

Text:

...použité V extrémne rýchlo pôsobiacej inzulínovej kompozícii môžu znížiť riziko rastu telesnej hmotnosti a obezity u diabetíckých subjektov. Kompozície je možné poskytnúť v akejkoľvek vhodnej nádobke či nosiči, ako napr. v sterilnej fľaštičke, striekačke, náplní do pera, inzulinovom pere,inzulínovej pumpe alebo v zásobníku so systémom uzavretej slučky.Sú tu opísané extrémne rýchlo pôsobiace inzulínové kompozície obsahujúce terapeuticky účinné...

Kovanie pre sedadlo vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16733

Dátum: 28.04.2009

Autor: Thiel Peter

MPK: B60N 2/235, B60N 2/225, B60N 2/20...

Značky: vozidla, sedadlo, kovanie

Text:

...konštrukčnej skupiny príkladu vyhotovenia, relevantnej pre voľné natáčanie, obr. 4 rez pozdĺž linie IV - IV na obr. 3, obr. 5 zadnú stranu konštrukčnej skupiny, znázornenej na obr. 3, pri zaťažení v smere natáčania dopredu, pričom opomé sily a reakcie podpory sú znázomené šípkami, obr. 6 zadnú stranu konštrukčnej skupiny, znázornenej na obr. 3, pri zaťažení v smere natáčania dozadu, pričom oporné sily a reakcia podpory sú znázomené...

Benzimidazoly ako inhibítory prolylhydroxylázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17502

Dátum: 28.04.2009

Autori: Rabinowitz Michael, Zhao Lucy Xiumin, Peltier Hillary, Phuong Victor, Rosen Mark, Leonard Barry Eastman, Tarantino Kyle, Venkatesan Hariharan, Hocutt Frances Meredith

MPK: A61P 7/06, A61K 31/4184, A61P 9/10...

Značky: benzimidazoly, prolylhydroxylázy, inhibitory

Text:

...(ale výpočet nie je obmedzujúci) glukózové transportéry ako sú GLUT-1 (Ebert et al., 1995, J Biol Chem.,270(49)29083-89), enzýmy zahrnuté v rozpade glukózy na pyruvát ako je hexokináza a fosfoglycerátkináza 1 (Firth et al., 1994, Proc NatlAcad Sci. USA,9126496-6500) rovnako ako laktátdehydrogenáza (Firth et al., supra). Génové produkty, ktoré sú cieľom HIF sú tiež zahrnuté v regulácii bunkového metabolizmu. Napríklad, pyruvátdehydrogenáza...

Sedadlo vozidla s kovaniami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16263

Dátum: 28.04.2009

Autori: Scheib Martin, Lenz Roman, Nasshan Jürgen

MPK: B60N 2/22

Značky: vozidla, kovaniami, sedadlo

Text:

...optimálna v každej časti. Týmito opatreniami je možné taktiežPri priečnom spojení ide pritom o súčasť z plechu, ohýbanú v ohýbadle, ktorá vykazuje aspoňjeden vrúbok, obzvlášť výhodne presne jeden vrúbok, a jednu alebo viac, obzvlášť dve oblastina spôsob kridiel, prebiehajúcich bočné smerom von. Vrúbok poskytuje plechu aj pri malých hrúbkach plechu dostatočnú pevnosť v ohybe, takže je možné dobre kompenzovat očakávané zaťaženia. Vrúbok...

Výťažok zo senovky gréckej na liečbu ľudských a zvieracích ochorení zahŕňajúce bičíkaté parazity

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16195

Dátum: 28.04.2009

Autori: Sergere Jean-christophe, Vivares Christian

MPK: A23K 1/18, A23K 1/16, A23L 1/30...

Značky: ľudských, parazity, zahŕňajúce, ochorení, výťažok, senovky, liečbu, zvieracích, gréckej, bičíkaté

Text:

...bičíkatým prvokom patriacich do triedy Metamonada phylum majúce štruktúru a fyziológiu podobnú tým z Histomonas maleagridís a Trichomonas vaginalis.0012 Dokument JP 2008011731 popisuje kompozíciu obsahujúcu výťažok zo senovky gréckej určený na liečbu hnačky prasiat. Dokument FR-A- 833 813 popisuje zlúčeninu obsahujúcu výťažok zo senovky gréckej, ktorý je určený na liečbu kokcidiózy.0013 Vprvom rade je predmetom vynálezu použitie výťažku zo...

Mutant interleukínu IL-2 na liečbu a/alebo prevenciu autoimunitnej choroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11550

Dátum: 28.04.2009

Autori: Brunner Nina, Bray Dorothy, North Dean, Paulsen Daniela

MPK: A61K 38/20, A61P 37/06, A61P 37/00...

Značky: interleukínu, autoimunitnej, liečbu, choroby, prevenciu, mutant

Text:

...cells development, function and role in autoimmunity, Autoimmune Rev. 4 (6), str. 351 - 363, je opísaný myší model, V ktorom deplécia regulačných T-buniek CD 4 CD 25 vedie k spontánnemu0009 Publikácia Chatila T. A., (2005), Role of regulatory T cells in human diseases, 116 (5), str. 949 - 959, uvádza, že kongenitálny deficit regulačných buniek CD 4 CD 25 spôsobený mutáciou vgéne, ktorý kóduje protein Foxp 3. prispieva0010 Prehľad regulačných...

Polymerizované micely

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11318

Dátum: 28.04.2009

Autori: Doris Eric, Arnauld Thomas, Ogier Julien, Lefoulon François

MPK: A61K 9/51

Značky: polymerizované, micely

Text:

...na získavanie nanovektorov s vyššou schopnosťou inklúzie hydrofóbnych účinných látok než klasické vektory zliteratúry, a pritom s jednoduchou formuláciou uľahčujúcou jej budúcu0010 Predložený vynález sa týka polymerizovaných miciel, charakterizovaných tým, že obsahujú polymerizované amññlné molekuly získané z amfiñlných molekúl obsahujúcich jeden alebo dva lipidové reťazce, z ktorých každý obsahuje jednu alebo dve polymerizovateľné jednotky...

Spracovanie biomasy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20933

Dátum: 28.04.2009

Autori: Medoff Marshall, Masterman Thomas Craig

MPK: C07H 3/00, C07H 3/02, C07H 3/04...

Značky: spracovanie, biomasy

Text:

...a mikroorganizmy výrazne zlepšuje výťažok produktu získaného konverziou cukru, napríklad alkoholu, ako napríklad etanolu bez konverzie alebo spotrebovania samotnej biomasy. Začlenenie biomasy môže tiež zamedziť v neúplnej, zdĺhavej alebo zaseknutej konverzii produktu napr. fermentácii.Samotná biomasa nemusí byť konvertovaná na produkt (ako napríklad etanol) súčasne s cukrom s nízkou molekulovou hmotnosťou.V niektorých prípadoch môžu...

Herbicídna zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19825

Dátum: 28.04.2009

Autori: Gregori Wolfgang, Krapp Michael, Griveau Yannick, Kolb Klaus

MPK: A01N 43/56, A01N 43/10, A01N 43/42...

Značky: herbicídna

Text:

...nekompatibilite účinných látok ako aj kurčitým biochemickým alebo biologickým interakciám.V EP 1 810 570 bola publikovaná herbicídna zmes, obsahujúca dimetenamid a chlóracetanilidy. Zmesi z dimetenamidu a metazachlóru vykazujú dobrý herbicídny účinok, ale nie proti všetkým nežiaducim burinám vyskytujúcim sa spolu s určitými úžitkovými rastlinami.Z W 0 2005/01 5999 vyplývajú herbicídne zmesi obsahujúce metazachlór,pričom ale prinajmenšom...

Spôsob kontrolovaného primiešania odorizačného prostriedku k médiu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8281

Dátum: 28.04.2009

Autori: Schön Helmut, Stoppa Heinz-peter

MPK: C10L 3/00, F17C 13/02

Značky: primiešania, kontrolovaného, odorizačného, prostriedku, médiu, spôsob

Text:

...vznikajúca zmes pri otvorenom regulačnom ventile V 2 odvádzaná úsekmi 5 a 6 vedenia a príkladne privádzanádo nádoby so stlačeným plynom, ktorá nie je na vyobrazení znázomená.Doplňujúco a/alebo alternatívne k skôr opísanému privádzaniu odorizovaného média vedením 4 môže byt zavádzanie odorizovaného média (prídavné) uskutočňované pies tom 3.Úsekmi 5 a 9 vedenia môže byt pri otvorenom regulačnom ventile V 5 realizovanéevakuovanie dávkovacej...

Spracovanie biomasy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19120

Dátum: 28.04.2009

Autor: Medoff Marshall

MPK: A23K 1/14, B01J 19/08, C08B 15/04...

Značky: spracovanie, biomasy

Text:

...spracováva. V niektorých uskutočneniach môže byt súčasťou tu opísaných spôsobov predbežné spracovanie biomasy za účelom zmenšenia jedného alebo viacerých rozmerov jej jednotlivých súčastí. Predbežné spracovanie za účelom zmenšenia jedného alebo viacerých rozmerov jednotlivých súčastí biomasy sa uskutočňuje napr. drvením,rezaním, roztláčaním, trieštenim alebo mletím.Vo všetkých tu opísaných spôsoboch sa dá na biomasu pôsobiť tlakom. Napríklad...