Zverejnene patenty 27.04.2009

Spôsob a zariadenie na vŕtanie dier a na upevnenie ukotvenia vo vŕtanej diere

Načítavanie...

Číslo patentu: 286790

Dátum: 27.04.2009

Autor: Mocivnik Josef

MPK: E21D 20/00, E21D 21/00

Značky: vŕtanie, zariadenie, diere, spôsob, ukotvenia, upevnenie, vŕtanej

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob a zariadenie na vŕtanie, predovšetkým nárazové alebo otočne nárazové vŕtanie, dier (7) v zemine alebo hornine a na upevňovanie ukotvenia v diere, pri ktorom sa vŕtacou korunkou (1), uloženou na vrtnom sútyčí (5), vytvára vŕtaná diera (7) a súčasne sa zavádza obalová rúrka (4), obklopujúca s odstupom vrtné sútyčie (5). Obalová rúrka (4), vytvorená s pozdĺžnou štrbinou (8), sa počas vŕtania zavádza aspoň čiastočne v podstate pri priľahnutí...

Kryštalická forma atorvastatínu vápenatého alebo jeho hydrátu, spôsob jej prípravy a farmaceutická kompozícia s jej obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 286789

Dátum: 27.04.2009

Autori: Lifshitz Revital, Levinger Michal, Roytblat Sofia, Aronhime Judith, Niddam Valerie, Ayalon Ari

MPK: A61K 31/40, C07D 207/00

Značky: atorvastatínu, farmaceutická, spôsob, kompozícia, forma, přípravy, krystalická, obsahom, vápenatého, hydrátu

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaná je kryštalická forma atorvastatínu vápenatého alebo jeho hydrátu majúca dáta zvolené z difraktogramu röntgenovej práškovej difrakcie majúceho píky pri 5,3 ± 0,2 a 8,3 ± 0,2 stupňov 2théta a široký pík pri 18 až 23 ± 0,2 stupňoch 2théta a 13C NMR spektra v pevnom stave majúceho signály pri 21,9, 25,9, 118,9, 122,5, 128,7, 161,0 a 167,1 ppm, spôsob jej prípravy, ktorý zahŕňa stupne: a) rozpustenie soli kovu, amóniovej alebo alkylamóniovej...

Zariadenie na vŕtanie, predovšetkým nárazové alebo rotačne nárazové vŕtanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286787

Dátum: 27.04.2009

Autori: Böhm Karl, Mocivnik Josef

MPK: E21B 7/20

Značky: predovšetkým, zariadenie, rotačné, vŕtanie, nárazové

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na vŕtanie, predovšetkým nárazové alebo rotačne nárazové vŕtanie vŕtaných dier (2), zahrnujúce vŕtaciu korunku (3) s vŕtacou a dobývacou plochou (14), vrtné sútyčie (4) na zavádzanie rotačného a/alebo nárazového namáhania a na privádzanie vyplachovacieho, prípadne chladiaceho fluida do vŕtacej korunky (3) a obalovú rúrku (5), ktorá definuje dutinu (6) medzi vrtným sútyčím (4) a vnútrom obalovej rúrky (5) a je opretá o vrtné sútyčie...

Článok na elektrolýzu soľného roztoku a zariadenie na uskutočňovanie tejto elektrolýzy

Načítavanie...

Číslo patentu: 286786

Dátum: 27.04.2009

Autor: Ponzano Gian Piero

MPK: C25B 9/00, C25B 1/00

Značky: článok, uskutočňovanie, zariadenie, elektrolýzu, roztoku, tejto, elektrolýzy, soľného

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný článok (20) na elektrolýzu soľného roztoku na výrobu chlórnanu sodného a aktívneho chlóru, ktorý obsahuje dutú valcovitú katódu (21), dutú valcovitú anódu (22), umiestnenú súosovo vnútri katódy (21) na vymedzenie prstencového priestoru (23) na prechod soľného roztoku počas elektrolýzy skriňu, v ktorej sú katóda (21) a anóda (22) uzatvorené membránu (24), umiestnenú medzi anódou (22) a katódou (21) vnútri prstencového priestoru (23)...

Ovládací elektronický obvod, chladič a spôsob ovládania kompresora

Načítavanie...

Číslo patentu: 286781

Dátum: 27.04.2009

Autori: Thiessen Marcio Roberto, Schwarz Marcos Guilherme

MPK: G05D 23/19, F25B 49/02

Značky: ovládania, elektronický, ovládací, chladič, obvod, kompresora, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Ovládací elektronický obvod (TE) na ovládanie chladiaceho systému zahrnujúci elektricky napájaný kompresor (20) spočíva v tom, že zahrnuje merací obvod (ME) na meranie elektrického príkonu (Pn) dodávaného do kompresora (20). Ďalej zahrnuje mikroovládač (10) na zapamätanie porovnávacieho časového intervalu (td) na porovnávanie nameranej hodnoty elektrického príkonu (Pn) s hodnotami porovnávacích premenných (Prl) a (Prd) elektrického príkonu (Pn)...

Fajčiarsky výrobok s tabakovým filtrom s dutým náustkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 286780

Dátum: 27.04.2009

Autori: Knorr Solvey, Henning Paul Georg, Gurke Inga

MPK: A24D 3/00

Značky: fajčiarský, dutým, náustkom, filtrom, tabakovým, výrobok

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je fajčiarsky výrobok pozostávajúci z obaleného tabakového povrazca a z naň nadväzujúceho filtračného systému, ktorý je s tabakovým povrazcom spojený obalovým papierom, pričom filtračný systém obsahuje tabakový filtračný dielec. Filtračný systém má na zlepšenie senzorických vlastností navyše dutý filter (3), ktorý je na strane úst koaxiálne nasadený na tabakový filtračný dielec (2).

Cestné zariadenie a jeho krycí prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: 286767

Dátum: 27.04.2009

Autori: Pietrzak Jean-paul, Hauer Jean-claude

MPK: E02D 29/14

Značky: krycí, prvok, cestné, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Cestné zariadenie, ktoré zahŕňa rám (12) a krycí prvok (14) na zakrytie rámu (12), pričom rám (12) zahŕňa obvodový okraj tvorený dvojitou stenou (24, 26) vymedzujúcou drážku (28) a krycí prvok (14) je vytvorený s obvodovým vyčnievajúcim ostrím (32) zaberajúcim do drážky (28) v uzatvorenej polohe rámu (12), pričom krycí prvok (14) zahŕňa najmenej jednu rampu (44), ktorá prechádza medzi ostrím (32) a vnútorným povrchom tohto prvku, pričom táto...

Termomagnetický generátor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18414

Dátum: 27.04.2009

Autori: Brück Ekkehard, Degen Georg, Reesink Bennie

MPK: H01L 37/04

Značky: generátor, termomagnetický

Text:

...rýchlo zohrievat a ochladzovat. Železo je chránené voči oxidácii plátovaním niklom alebo emailovaním. Rúrkové zväzky sú usporiadané na okrúhlom kotúči a sú postupne zohrievané pripadne ochladzované,zatiaľ čo na nich pôsobí magnetické pole. Ohrev sa opätovne dosiahne vykurovaním,pričom čerstvý vzduch potrebný na vykurovanie sa môže privádzat cez rúrky, ktoréL. D. Kirol a J. I. Mills opisujú teoretické výpočty ktermomagnetickým generátorom. Tu...

Stieracie zariadenie skla automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18075

Dátum: 27.04.2009

Autor: Boland Xavier

MPK: B60S 1/38, B60S 1/40

Značky: stieracie, automobilů, zariadenie

Text:

...pozdĺžny pásik 4,vyrobený z pružnej pásikovej ocele, je uložený V pozdĺžnej drážke 3 (pozri obr. 2 až 5). Tento pásik 4 tvorí pružný nosný prvok gumovej stieracej lišty 2, dalo by sa povedať, ktorý je tak predpätý V zakrivenej polohe (zakrivenie v pracovnej polohe je také, ako je zakrivenie stieraného skla automobilu). Koniec tohto pásika 4 a/alebo koniec stieracej lišty 2 je/sú pripojené na každej strane zariadenia stierača 1 skla...

Adsorpčný spôsob spätného získavania molybdénanu alebo wolfrámu z vodných roztokov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12292

Dátum: 27.04.2009

Autori: Dietz Thomas, Süss Hans Ulrich

MPK: C22B 3/24, C01G 39/00, C01G 41/00...

Značky: roztokov, získavania, adsorpčný, wolframu, spôsob, vodných, spätného, molybdénanu

Text:

...molybdénanu alebo wolfrárnanu z vodných roztokovvznikajúcich pri deligniñkácií buničiny.Teraz sa prekvapivo zistilo, že možno túto úlohu riešiť použítím vo vode nerozpustného,kationizovaného anorganického nosného materiálu. Nosný materiál podľa vynálezu viaže molybdénan alebo wolfráman z vodných roztokov pri hodnote pH v oblasti medzi 2 a 6 a uvoľňuje naviazaný molybdénan resp. wolfráman pri hodnote pH V oblasti medzi 6 a 14 znova do...

Lipidová kompozícia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17430

Dátum: 27.04.2009

Autori: Huatan Hiep, Ross Richard

MPK: A61K 9/107, A61K 9/48, A61K 31/568...

Značky: lipidová, kompozícia

Text:

...a nepraktickosti.EP 2 273 984 0006 Existuje teda potreba vyvinúť alternatívne doručovacie prostriedky k podávaniu steroidných hormónov, v hlavne natívnych formách steroidného hormónu, napríklad testosterónu. Uprednostňovaným spôsobom doručenia je orálne podanie.0007 Doručenie steroidov, ako napríklad testosterónu, orálnym spôsobom je v odbore známe. Napríklad, W 02005 KJ 76899 predstavuje orálne podávanie testosterónu v oiejovitom...

Spôsob výroby priedušného dielu z netkanej textílie zo štrukturovaného dielu z penového plastu, ako aj jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10470

Dátum: 27.04.2009

Autor: Larsén Christoph

MPK: B29C 44/00, A47C 27/00, B32B 27/12...

Značky: dielů, použitie, textilie, plastů, pěnového, spôsob, výroby, priedušného, štruktúrovaného, netkanej

Text:

...uvoľnenia dielu z penového plastu nedochádza na celé, prípadne velmi velké alebo dlhé diely z penového plastu, ale na oblasti dielu zpenového plastu, ktoré sú k príslušnému okamihu natavované alebo vybavené0009 Tento spôsob tým ponúka možnosť, jednoduchou cestou vytvárať priedušný a štruktúrovaný diel z netkanej textílie, ktorý má vysokú priedušnosťa vysoké pohodlie a robí neskoršie prispôsobovanie nadbytočným.00010 Tým sa nechajú...

Humanizované protilátky proti faktoru D a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19952

Dátum: 27.04.2009

Autori: Van Lookeren Campagne Menno, Winter Charles, Lowman Henry, Kelley Robert, Huang Arthur

MPK: A61P 27/02, C07K 16/18

Značky: použitie, humanizované, protilátky, proti, faktoru

Text:

...jednu alebo viacero protilátok podľa vynálezu alebo ich protilátkových fragmentov (napr. antlgén viažucich fragmentov) a druhú nádobu zahŕňajúcu tlmivý roztok. Tlmivý roztok môže byť farmaceutický prijateľný. Je tu oplsaná kompozícia, ktorá zahŕňa protilátku podľa vynálezu alebo jej fragment (napr. antlgén viažuci fragment) a nosič, ktorý môže byt farrnaceuticky prijateľný. Kit voliteľne zahŕňa aj návod na podávanie kompozlcie (napr....

Cyklopentylakrylamidový derivát

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19323

Dátum: 27.04.2009

Autori: Asahina Yoshikazu, Takadoi Masanori, Fukuda Yasumichi, Yamamoto Masanori

MPK: A61K 31/415, A61K 31/42, A61K 31/4155...

Značky: derivát, cyklopentylakrylamidový

Text:

...arylcykloalkylpropiónamidy (patentový dokument 1) 2,3-disubstituované trans olefínové N-heteroaromatícké alebo ureido propiónamidy (patentový dokument 2) alkinylfenylheteroaromatické amldy (patentový dokument 3) hydantoíny (patentový dokument 4) substituované fenylacetamidy (patentový dokument 5) para-alkyl, aryl,cykloheteroalkyl alebo heteroaryl (karbonyl alebo sulfonyl) aminosubstituované fenylamidy (patentový dokument 6) alfa-acyl a...