Zverejnene patenty 06.04.2009

Pyrolidinónové aktivátory glukokinázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12151

Dátum: 06.04.2009

Autori: Mcdermott Lee Apostle, Qian Yimin, Brinkman John, Berthel Steven Joseph, Scott Nathan Robert, Sarabu Ramakanth, Kester Robert Francis, Tilley Jefferson Wright, Haynes Nancy-ellen, Hayden Stuart

MPK: A61K 31/4155, A61K 31/427, A61K 31/41...

Značky: pyrolidinónové, aktivátory, glukokinázy

Text:

...II. Aktivátory glukokínázy budú zvyšovať metabolizmus glukózy v B-bunkách a hepatocytoch,čo bude spojené so zvýšeným vylučovaním inzulínu. Také činidlá by boli užitočné na liečenie0004 WO 2008/ l 32139 uvádza heterocyklické deriváty na liečbu chorôb CNS. WOOl/62726uvádza 2-oxo-1-pyrrolidínové deriváty na liečbu neurologických chorôb.0005 V jednom uskutočnení predkladaný vynález poskytuje zlúčeniny vzorca I FtR. je vybrané zo súboru, ktorý...

Komisionovacia jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11570

Dátum: 06.04.2009

Autori: Eckert Heinz, Spahn Lothar

MPK: B65G 1/137

Značky: jednotka, komisionovacia

Text:

...vozíkom a montážnym pásom odovzdávaný medzi komisionovacím vozíkom amontážnyrn pásom bez pomoci zdvíhacích zariadení.Výhodné vyhotovenia vynálezu vyplývajú zo závislých nárokov a nasledujúceho opisu. Príklady vyhotovení vynálezu sú bližšie vysvetlené v súvislosti s výkresom, bez tohoaby ním boli obmedzené. Pritom znázorňujeObr. l perspektívne zobrazenie komisionovacieho vozíka komisionovacej jednotkypodľa vynálezu, obr. 2 komisionovací...

Prípravok na pripevnenie člna k jachte

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5160

Dátum: 06.04.2009

Autor: Kollár Marián

MPK: B63B 23/00

Značky: člna, pripevnenie, prípravok, jachte

Text:

...príklad vyhotovenia zaskakovacieho mechanizmu. Na obrázkoch 4 a 5 je znázornené vytahovanie a prepravná poloha člna na j achte, Príklady uskutočnenia technického riešeniaNa zadnej časti jachty (plachetnice alebo motorovej) je pripevnená dvojica zaskakovacích mechanizmov 1, ktore je možné ovládať potiahnutím lana, ktorého koniec je upevnený v pohyblivých jazykoch 2 s prítlačnými pružinami. Zaskakovaci mechanizmus 1 má dohora vyhnutý...

Montovaná vodomerná šachta a forma na výrobu dielcov šachty

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5159

Dátum: 06.04.2009

Autor: Lukáč Ladislav

MPK: E04C 1/00, E02D 29/12

Značky: výrobu, šachty, dielcov, montovaná, šachta, vodomerná, forma

Text:

...dielcov poukladaných na seba a navzájom do seba zapadajúcich pomocou spoja vytvoreného obojstrannými pozdĺžnyrni vybraniami na oboch koncoch dielcov a tvoriacimi steny šachty a zo stropného betónového prefabrikátu s otvorom pre osadenie ľahkého poklopu uloženého na stenách šachty, pričom pôdorys šachty je štvorcový alebo obdlžnikový. Stenový prefabrikovaný betónový dielec má tvar dosky s obojstranným štvorcovým vybraním na oboch koncoch,...

Zariadenie na opravu poškodených nespevnených poľných a lesných ciest

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5158

Dátum: 06.04.2009

Autor: Ilašenko Rastislav

MPK: E01C 3/00, E02F 5/10, E02F 5/02...

Značky: ciest, poškodených, zariadenie, polných, nespevnených, opravu, lesných

Text:

...nakladaču, cestnému valcu a k iným stavebným, cestným a poľnohospodárskyrni strojom.Výhodou takto skonštruovaného zariadenia na opravu poškodených nespevnených poľných a lesných ciest podľa úžitkového vzoru je najmä to, že umožní vysypať drvený kameň alebo iný zhutniteľný materiál do britmi vyhĺbeného pásu, čiastočne ho zhutniť vibračnou doskou a v spojení s cestnýrn valcom vytvorit zrekonštruovanú poľnú alebo lesnú cestu.Prehľad...

Irigačný dúhovkový retraktor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5157

Dátum: 06.04.2009

Autor: Böhm Peter

MPK: A61F 9/007

Značky: irigačný, dúhovkový, retraktor

Text:

...nástrojov vykoná operáciu s požadovanými po 10žiadavkarni na dokonalé odsatie zvyškov šošovkových hmôt z operovaného oka. Tento spôsob je oveľa šetrnejší ako iné dosiaľ používané techniky rozšírenia zrenice ako tzv. stretching, nastrihnutie okrajov zrenice,íridoplastika t. j. rozstrihnutie dúhovky pred extrakciou katarakty s následným zošitim dúhovky po skončení operácie, eventuálne použitie štyroch retrakčných rozvieračov zreničky,...

Spôsob strešného klimatického zadržiavania a vyparovania dažďovej vody a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5156

Dátum: 06.04.2009

Autor: Kravčík Michal

MPK: E04D 13/04, E03B 3/00

Značky: spôsobu, strešného, tohto, dažďovej, zadržiavania, spôsob, vyparovania, zariadenie, klimatického, vykonávanie

Text:

...prvkom sú najmenej dve vzájonme rozoberateľne pripevnené strešné zádržnovýparné vodné vaničky.Je výhodné, že najmenej jedna strešná zádržnovýpamá vodná vanička je zo spodnej strany pripevnená cez najmenej jednu stavebnicovú separačnú podložku na strechu.Je výhodné, že najmenej dve vzájomne rozoberateľne Stavebnicové separačné podložky sú uložené na strechu.Je výhodné, že suchomontovateľným klimatickým záchytnovýparným prvkom sú...

Vankúš s otvorom na slúchadlá

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5155

Dátum: 06.04.2009

Autor: Sedláček Kristián

MPK: A47G 9/00

Značky: slúchadla, otvorom, vankúš

Text:

...Vankúša praktickejšie využitie V aute, autobuse alebo inom dopravnom prostriedku.Výrezy na zadnej strane, vrchnej časti dotvárajú Zúženie dohora a tým spôsobujú ľahšiu ohybnosť.Vankúš má tiež Výrez pre kabeláž slúchadiel.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresov, kde na obr. 1 je znázomená predná strana Vankúša, obr. 2 je znázomená zadná strana Vankúša, obr. 3 je znázornený pohľad z bočnej...

Rozoberateľný úľ

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5154

Dátum: 06.04.2009

Autori: Pilát Pavel, Žigmund Jozef

MPK: A01K 47/00

Značky: rozoberateľný

Text:

...dôsledného čistenia pripadne aj dezinfekcie a nenáročná manipulácia, Prehľad obrázkov na výkresochÚľ je vyrobený skladačkovým spôsobom z dielov, diely zasúvaním do vyfrézovaných drážok. Obr. l. znázorňuje celkový pohľad na úľ, obr. 2 odnímateľné dno, obr. 3 nadstavok - mednik - plodisko, obr. 4 vrchnák alebo kryt úľa, obr. 5 diagnostickú podložku, obr. 6 peľochyt, obr. 7. zadnú uzatváracíu lištu a letáčovú vložku.Príklady uskutočnenia...

Posuvno-fixačná stolička

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5153

Dátum: 06.04.2009

Autor: Čeremšák Ján

MPK: A47C 13/00, A47C 7/00

Značky: posuvno-fixačná, stolička

Text:

...vedenie pozdĺž vodiacej časti, pričom homé diely bočných častí sú vždy opatrené opomou kladkou, ktorá sa opiera o vnútomú stranu susednej opomej rúrky. Nevýhodou tohto technického riešenia je komplikovanosť technického prevedenia a tým aj vysoke náklady naUvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje posuvno-fixačná stolička, určená najmä pre imobilné osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu, podľa tohto technického riešenia, ktorého podstata...

Vyhrievacie olejové teleso

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5152

Dátum: 06.04.2009

Autor: Beczányi Zoltán

MPK: F24H 3/00, F24D 19/00

Značky: vyhrievacie, těleso, olejové

Text:

...minimálne dvomi priechodnými nírkami, ktoré sú Výhodne umiestnene V rohoch týchto panelov, pričom rúrky zabezpečujú prietok teplonosnej látky napriklad oleja medzi týmito dvomi panelmi. V tomto riešení sa používa len jedno ohrievacie teleso napriklad elektrická špirála, ktoré je umiestnene V prednom, alebo zadnom paneli. Ohriata teplonosná látka prúdi V panely, kde je umiestnená ohrievacie teleso smerom hore a homýrni spojovacími rúrkami...

Kvapalinotesné sintrované kovové dielce a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5151

Dátum: 06.04.2009

Autor: Rieger Dieter

MPK: B22F 3/10

Značky: dielce, spôsob, sintrované, kvapalinotesné, výroby, kovové

Text:

...bez pomocného lisovacieho prostriedku rozumie úplne bez pomocného lisovacieho prostriedku vyrobený výlisok, alebo taký výlisok, ktorý obsahuje menej ako 5 hmotnostných pomocného lisovacieho prostriedku, a tiež taký výlisok, ktorý na základe známych poznatkov o odstránení pomocných lisovacích prostriedkov obsahuje menej ako 1 hmotn., prednostne do 0,5 hmotn.,výhodne do 0,01 hmotn. pomocného lisovacieho prostriedku.Prednostne budú v...

Kozubové vložky alebo kozubové kachle s dvomi sklenými dverami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5150

Dátum: 06.04.2009

Autor: Sulovec Anton

MPK: F24B 1/00

Značky: dvomi, sklenými, kachle, dverami, vložky, kozubové

Text:

...alebo krbové kachle s dvomi presklenými dverami umiestnenými na protiľahlých stenách obsahujúcimi spaľovaciu komoru, dvoje presklené dvere a deílektor, podľa tohto technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že deflektor je v hornej časti spaľovacej komory umiestnený pohyblivo a krbové vložky alebo krbove kachle sú vybavené tiahlom, ktorým sa ovláda deflektor.Je výhodné, ak toto pohyblivé umiestnenie deflektora je otočné.Pohyblivým...

Koreniaca a ochucovacia zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5149

Dátum: 06.04.2009

Autor: Dányi Ondrej

MPK: A23L 1/226, A23L 1/22

Značky: koreniaca, ochucovacia

Text:

...predajni na predaj pre spotrebiteľov. Základ týchto zmesi tvoria v podstate zložky, ktoré sú zhodné zo zložkami určených pre malo spotrebiteľské balenia.Podstatu tohto úžitkového vzoru tvorí koreniaca a ochucovacia zmes na zlepšenie vlastností mäsového výrobku, ktorá je určená na ochucovanie hlavne klobásových výrobkov, ktorá obsahuje 30 - 75 hmotnostných dextrózy, l 5 - 3 4 hmotnostných zmesi extraktu čierneho korenia a soli, 7 - 16 ...

Sklená kompozícia nekorodujúca v umývačkách

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5148

Dátum: 06.04.2009

Autor: Orhon Melek

MPK: C03C 3/076

Značky: kompozícia, umývačkách, sklená, nekorodujúca

Text:

...Na-O, Ba-O a Ca-O vysoký (2 - 2,5), ionizačný stupeň Al-O a Zn-O je l a V prípade väzieb Si-O a B-O je nízky (0,7 - 0,5).Na základe vyššie uvedeného platí pre odolnost kompozícii skla nasledujúceKed sa v sklenej kompozícii zvýši obsah NazO a K 20, a zvlášť N 320, urýchli sa reakcia medzi sklom a vodou a zníži sa odolnosť skla. Keď však sú oba oxidy N 320 a KgO prítorrmé v rovnakých množstvách, je chemická odolnost vyššia, než chemická...