Zverejnene patenty 27.03.2009

Prípravok na stabilizáciu zlomenín rúrkovitých kostí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13593

Dátum: 27.03.2009

Autor: Labitzke Reiner

MPK: A61B 17/88, A61B 17/68, A61B 17/72...

Značky: kosti, rúrkovitých, prípravok, stabilizáciu, zlomenín

Text:

...upinaná. Tiež je na inom mieste v tejto tlačovine reč o tom, že sa najvrchnejšie závity skrutkovitej pružiny nechávajú Iisovať ploché, čo rovnako umožňuje usudzovať na elastickú deformovateľnosť.0007 Vo WO 97/07744 A je opisovaná kotva, ktorá slúži k tomu, aby bolo možné na kosti zakotvit tkanivo. K tomu je porovnatelne tuhá skrutkovitá tyč z vonku vŕtaná v priečnom smere k osi kosti cez kosť až do dreňového priestoru. Táto skrutkovitá tyč...

Nádoba na mydlo a spôsob mazania kovového drôtu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13218

Dátum: 27.03.2009

Autor: Booijink Johannes Wilhelmus

MPK: B21C 1/00, B21C 9/00, B21C 9/02...

Značky: kovového, spôsob, mazania, mýdlo, drôtu, nádoba

Text:

...a 9 mm, a výhodne sú vyrobené zkeramického alebo plastového materiálu.0010 Vynález sa tiež vzťahuje na nádobu na mydlo na mazanie kovového drôtu pred pretiahnutím drôtu cez zariadenie na ťahaniedrôtu pre zmenšenie priemeru uvedeného drôtu, kde uvedená nádobana mydlo obsahuje zásobník so vstupom drôtu a výstupom drôtu na dvoch opačných koncoch zásobníka, podávacie zariadenie drôtu upravené na prepravu drôtu cez uvedený zásobník, prostriedky pre...

Ohýbací nástroj s meracím prvkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12982

Dátum: 27.03.2009

Autori: Meindl Ulrich, Bauer Andreas, Brunner Nick, Dorsch Lasse, Janson Marc, Hohenadel Jürgen

MPK: B21D 5/02

Značky: prvkom, ohýbací, nástroj, meracím

Text:

...zariadením bez ručného zadávania dát, výhradne pre toto potrebného, spoľahlivo rozoznávať meracie prvky, vsadené do uchytenia prvku.0008 Nosič informácií môže byť pri tomto tvorený jednou oblasťou meracieho prvku, alebo sa na merací prvok môže nainštalovať tiež dodatočne.0009 Pre bezdotykové snímanie informácií. obsiahnutých vnosiči informácii, sú kdispozícii na základe pokročilej senzorovej techniky rôzne spoľahlivé postupy, 0010...

Valec na meranie rovinnosti a spôsob určovania chýb rovinnosti u pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12562

Dátum: 27.03.2009

Autor: Noé Andreas

MPK: G01B 7/34, B21B 38/02, B21B 38/06...

Značky: pásu, chýb, spôsob, určovania, rovinnosti, meranie, válec

Text:

...zaznamenávať ťah pásu zvláštnym zariadenímv závislosti na čase. To je však spojené s vysokým nákladom.Pokiaľ sa meranie ťahu pásu uskutočňuje napríklad V oblasti valcových ložísk pomocou bežných load-cells (dynamometrov),môže byť dynamika často nedostatočná. Tu je oblasť predkladaného vynálezu.0005 Okrem toho je známy valec s dvoma pruhovitými tlakovými snímačmi na vonkajšom povrchu valca, pričom sú snímače umiestnené V strednej časti...

Spodok nádoby majúci panel absorbujúci objem

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16561

Dátum: 27.03.2009

Autori: Mooney Michael, Bangi Monis, Kamineni Satya

MPK: B65D 6/28

Značky: absorbujúci, panel, nádoby, spodok, objem, majúci

Text:

...rukoväť na uchopenie nádoby medzi palcom a prstami spotrebiteľa. US patent č. 5,141,120 uvádza napriklad fľašu majúcu záves súvisle obklopujúci vákuový panel,ktorý zahrnuje odsadenie na uchopenie. Záves umožňuje zrúteniecelého vákuového panelu dovnútra v odpovedi na interný podtlak.US patentová prihláška US 2004232102 zverejňuje plastovú nádobu majúcu základnú časť prispôsobenú na vákuovú absorpciu tlaku podľa predvýznakovej časti nároku...

Kompozície a spôsoby inhibície PDGFRBETA a VEGF-A

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16345

Dátum: 27.03.2009

Autori: Yi Eugene, Mabry George, Presnell Scott, Sivakumar Pallavur, Snavely Marshall, Gilbertson Debra, Yao Yue

MPK: C07K 16/22, A61P 35/00, A61K 39/395...

Značky: pdgfrbeta, inhibície, spôsoby, vegf-a, kompozície

Text:

...gro-beta, heparinas, fragmentu heparínového hexasacharidu, ľudského choriového gonadotropínu (hCG),interferónu alfa/beta/gama, proteínu inducibilného interferónom0004 Zdá sa, že z týchto angiogénnych regulátorov hrá kľúčovú úlohu ako pozitívny regulátor abnormálnej angiogenézy sprevádzajúci rast nádoru VEGF (prehľadne opísané V Brown et al., Control of Angiogenesis (Goldberg and Rosen, ed., 1996) Birkhauser et al., J. Biol. Chem. 27 l...

Izolačné tesnenie a spôsob výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16001

Dátum: 27.03.2009

Autori: Ruz Sigfrid, Kramer Ben, Anderson Thornton, Tanner T

MPK: F16L 23/18, F16L 25/02

Značky: tesnenie, spôsob, výroby, izolačné

Text:

...ropným alebo plynovým produktom,rýchly únik z potrubia, ktorý môže zvýšiť dostupnosť horľavých produktov pre taký požiar. Preto tesniaci systém, ktorý môže obsiahnuť vysoké tlaky, elektrickú izoláciu a poskytnúť bezpečie počas požiaru, by bol významným zlepšením V oblasti účinného0005 US 2006/220324 A 1 opisuje izolačné tesnenie na použitie medzi spojenými kusmi potrubia, obsahujúce napríklad plochý prstencový kovový kotúč s vytvoreným...

Kakaová kompozícia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11454

Dátum: 27.03.2009

Autori: De Clercq Dirk, Blondeel Ieme, Bernaert Herwig

MPK: A23L 2/385, A23G 1/32, A23L 2/38...

Značky: kakaová, kompozícia

Text:

...vporovnaní s nápojmi obsahujúcimi len rozpustný kakaový prášok alebo len kakaový extrakt. Prihlasovateľ ďalej ukázal, že pridanie kakaového extraktu bohatého na polyfenoly do nápoja podľa predloženého vynálezu zlepšuje chuť nápoja a poskytuje nápoju zvýšené množstvo antioxidantov, čo vedie kzlepšenému azdravšiemu nápoju.Nápoje pripravené pomocou materiálu získaného z kakaa s tu uvedeným významomposkytujú zlepšené vlastnosti z hľadiska...

Sendvičový laminát a spôsob výroby sendvičového laminátu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14431

Dátum: 27.03.2009

Autor: Simoner Thomas

MPK: B32B 13/14, B29C 70/44

Značky: sendvičový, spôsob, laminát, laminátu, sendvičového, výroby

Text:

...spôsobom vákuovej infúzie.0014 Vjednom vyhotovení podľa vynálezu, kde granulovaná hmota zahŕňa granule/častice s deñnovaným rozsahom veľkosti zrna, môžu byť fyzikálne vlastností sendvičového laminátu nastavené lepšie a rovnomernejšie.0015 Použitím sypkej granulovanej hmoty sa umožní zvlášť dobré spracovanie granulovanej hmoty pri nanášaní medzivrstvy, pretože granulovaná hmota môže byťrovnomerne nanášaná na spodnú vrstvu.0016...

Prefabrikovaný dielec so stabilizačným prípravkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14340

Dátum: 27.03.2009

Autori: Maier Gerhard, Kastner Erich

MPK: E04B 2/86

Značky: stabilizačným, prefabrikovaný, prípravkom, dielec

Text:

...v uhle k pozdĺžne osi spojovacieho prvku. Konce sú rôzne vytvarované.0007 EP-A-O 298 008 ukazuje spojovacie prvky podobného typu,v ktorých sú výstužne prvky umiestnené vo vonkajších debniacich stenách, pričom tieto výstužné prvky sú spojené s pomocou dištančných držiakov, ktoré môžu byť do výstužných prvkov zakvačené. Na zakvačenie sú dištančné držiaky ohnuté.0008 Podľa FR-A-2 758 151 môžu vonkajšie debniace steny prefabrikovaného...