Zverejnene patenty 18.03.2009

Zariadenie na aplikáciu vnútorného náteru v rúrach

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12776

Dátum: 18.03.2009

Autor: Johansson Rolf

MPK: B05B 3/10, B05B 13/06

Značky: nátěrů, aplikáciu, zariadenie, vnútorného, rúrach

Text:

...s priechodným otvorom v ktorom je vložená predlžovacia flexibilná časť a ktoré má uvedenú trysku, rovnako ako uvedené zmiešavacie časti naň pripevnené, a na druhej strane doťahovaciuskrutku pre upevnenie predlžovacej časti k tomuto hriadelu.0007 Vďaka flexibilite predlžovacej časti, ktorou môže byť kovový drôt, bude možné presunúť trysku a zmiešavaciu komoru cez ohyby rúry/potrubia prerovnomerné aplikovanie vnútorného náteru tiež do...

Zariadenie pre zobrazovanie v zornom poli

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15547

Dátum: 18.03.2009

Autori: Jousse Didier, Labrot Michael

MPK: G02B 27/01, C09K 11/00

Značky: zobrazovanie, zornom, zariadenie

Text:

...je integrovaná prídavná vrstva Iuminoforov. Luminofory sú zvolené v závislosti od vlnovej dĺžky dopadajúceho excitačného žiarenia. Táto vlnová dĺžka môže byť v oblasti ultrafialového žiarenia (tzv. downconversion) alebo infračerveného žiarenia (tzv. up conversion). Luminofory pod vplyvom tohto dopadajúceho žiarenia vyžarujú svetlo vo viditeľnej časti spektra. Toto riešenie umožňuje podľa uvedeného dokumentu vytvoriť priamo na čelnom skle...

3-Indazolyl-4-pyridylizotiazoly

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10815

Dátum: 18.03.2009

Autori: Britton Thomas Charles, Vokits Benjamin Paul, Dehlinger Veronique, Hollinshead Sean Patrick, Fivush Adam Michael

MPK: C07D 417/14, A61P 25/22, A61K 31/4439...

Značky: 3-indazolyl-4-pyridylizotiazoly

Text:

...spojeného s depresiou (zmiešaný chorobný pocit úzkosti a depresie) vrátane zovšeobecneného chorobného ko-morbidného pocitu úzkosti s hlavnou depresívnou chorobou.0005 Tak predmetný vynález poskytuje nové zlúčeniny, ktoré sú antagonisty mGluR 5 a ako také sú považované za vhodné pri liečbe chorôb diskutovaných vyššie. Tiež nové zlúčeniny by mohli určovat potrebu bezpečnej a účinnej liečby stavov spojených s vyššie uvedenými receptormi, bez...

Polymérové vlákno, jeho použitie a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9416

Dátum: 18.03.2009

Autor: Knack Ingo

MPK: D01F 6/06, D01F 6/04, C04B 16/06...

Značky: výroby, použitie, spôsob, vlákno, polymérové

Text:

...a tlak vnútri betónu sa zníži zatým účelom, že sa zníži alebo zabráni odštepovaniu.0006 Ak sa MFI hodnota polyměrovêho vlákna zvýši, vytvorí sa riedka tekutá tavenina polymeru, ktorá sa môže absorbovať ľahšie v základnej hmote betónu a má za následok lepšiu avyššiu priepustnosť cez vytvárajúce sa kapiláry.0007 Polymérové vlákna používané pri vystužovacích aplikáciách sa obvykle vyrábajú tavným zvlákňovaním. Avšak pri procese tavného...

Separátor častíc

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19067

Dátum: 18.03.2009

Autori: Watson Neil, Jassal Mukash

MPK: B03C 1/28, B03C 1/30

Značky: částic, separátor

Text:

...poskytuje spôsob separácie magnetických anemagnetických častíc zvody vdomácom centrálnom vyhrievacom systému, spôsob zahrnujúci poskytnutie skrine obsahujúcej magnet umiestnený vo vnútri puzdra, pričompuzdro je usporiadané tak, že vonkajší cirkulačný kanál je definovaný medzi skriňoua puzdrom, a vnútorný cirkulačný kanál je definovaný medzi puzdrom a magnetom, prúdiacu vodu cyklónovým pohybom cez skriňu z prívodu umiestneněho vo vonkajšom...