Zverejnene patenty 03.03.2009

Systém a spôsob generovania elektricky zahrievaného aerosólu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12778

Dátum: 03.03.2009

Autori: Pourrat Franck, Fernando Félix, Cordey Jean-pierre

MPK: A24F 47/00

Značky: generovania, spôsob, elektricky, systém, zahrievaného, aerosolů

Text:

...uvedených príkladov, majú určite mnoho výhod, existuje však priestor na vylepšeniedizajnu. Bolo by výhodnejšie, keby tieto systémy boli menšie apriblížili sa veľkosti bežnej cigarety, a boli pre užívateľa pohodlnejšie.0009 Je teda predmetom tohto vynálezu poskytnúť zlepšený elektricky zahrievaný systém generovania aerosólu.0010 Podľa prvého aspektu vynálezu je daný k dispozícii elektricky zahrievaný systém generovania aerosólu používajúci...

Spôsob a zariadenie na vysielanie kódovaných riadiacich informácií v bezdrôtovom komunikačnom systéme

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12171

Dátum: 03.03.2009

Autori: Myung Seho, Lim Yeon-ju, Kim Jae-yoel, Yun Sung-ryul, Jeong Hong-sil, Kwon Hwan-joon, Lee Hak-ju

MPK: H04L 1/00

Značky: systéme, kódovaných, spôsob, zariadenie, informácií, bezdrôtovom, komunikačnom, riadiacich, vysielanie

Text:

...jeden alebo viacero blokov LDPC vygenerovaných prostredníctvom vyššie uvedených krokov sa vyšle.3 0015 Podľa predkladaného vynálezu je poskytnuté zariadenie na vysielanie riadiacich informácií prostredníctvom post-signalizačných informácií vrstvy 1 (L 1) V bezdrôtovom broadcastovom komunikačnom systéme. Zariadenie zahŕňa enkodér LDPC na kódovanie vstupných informácií do bloku LDPC a vysielaciu jednotku na vysielanie rámoov včítane...

Spôsob a zariadenie na vysielanie riadiacich informácií v bezdrôtovom komunikačnom systéme

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12170

Dátum: 03.03.2009

Autori: Lim Yeon-ju, Myung Seho, Kwon Hwan-joon, Yun Sung-ryul, Lee Hak-ju, Jeong Hong-sil, Kim Jae-yoel

MPK: H04L 1/00, H04L 5/00

Značky: bezdrôtovom, systéme, informácií, zariadenie, komunikačnom, spôsob, vysielanie, riadiacich

Text:

...informácií majúcich premenlivý počet bitov zahmutých v signalizačných informáciách fyzickej vrstvy. Signalizačné informácie majúcepevný počet bitov zahŕňajú informácie potrebné na prijatie ostatných signalizačných informácií majúcich premenlivý počet bitov. Signalizačné informácie majúce pevný počet bitov zahŕňajú informácie o počte rádiových (RF) kanálov na vysielanie aspoň jednej rúry fyzickej vrstvy (PLP).0016 Podľa predkladaného...

Spôsob a zariadenie na vysielanie kódovaných riadiacich informácií v bezdrôtovom komunikačnom systéme

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16315

Dátum: 03.03.2009

Autori: Lee Hak-ju, Lim Yeon-ju, Kwon Hwan-joon, Myung Seho, Kim Jae-yoel, Yun Sung-ryul, Jeong Hong-sil

MPK: H04L 1/00, H04L 27/26

Značky: vysielanie, spôsob, systéme, kódovaných, komunikačnom, bezdrôtovom, riadiacich, informácií, zariadenie

Text:

...pri zakódovaní post-signalizačných infonnácií Ll do jedného alebo viacerých blokov LDPC podľa určených výsledkov.Prehľad obrázkov na xýkresoch0014 Vyššie uvedené a ďalšie aspekty, funkcie a výhody predkladaného vynálezu budú zrejmejšie z nasledujúceho popisu, keď sa zoberú do úvahy v spojitosti so sprievodnými nákresmio Na obr. l je schéma, ktorá znázorňuje schému vysielania riadiacich informácií vo všeobecnom bezdrôtovom komunikačnom...

Spôsob a zariadenie na prijímanie kódovaných riadiacich informácií v bezdrôtovom komunikačnom systéme

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16292

Dátum: 03.03.2009

Autori: Lee Hak-ju, Jeong Hong-sil, Kim Jae-yoel, Lim Yeon-ju, Yun Sung-ryul, Myung Seho, Kwon Hwan-joon

MPK: H04L 27/26, H04L 1/00

Značky: riadiacich, bezdrôtovom, spôsob, informácií, zariadenie, systéme, prijímanie, komunikačnom, kódovaných

Text:

...sa zoberú do úvahy v spojitosti so sprievodnými nákresmi-3 o Na obr. l je schéma, ktorá znázorňuje schému vysielania riadiacich informácii vo všeobecnom bezdrôtovom komunikačnom systémeo Na obr. 2 je schéma , ktorá znázorňuje proces kódovania signalizačných informácií L 1 používaný V bezdrôtových komunikačný systémocho Na obr. 3 je schéma, ktorá znázorňuje schému kódovania signalizačných informácií podľa príkladu Na obr. 4 je vývojový...

Zariadenie olejového filtra

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11662

Dátum: 03.03.2009

Autori: Stausberg Wolfgang, Beer Markus

MPK: B01D 35/027, B01D 29/54, B01D 29/52...

Značky: olejového, filtra, zariadenie

Text:

...- vnútrajšok. Fluidum na filtrovanie prúdi cez vstup skrine filtra najprv do skrine filtra a potom ďalej cez filtračnú hmotu zvonku do vnútra do filtračného vreca. Vo filtračnom vrece prúdi vyčistené fluidum k výstupu skrine filtra. U tohto usporiadania zostávajú tak zvyšky obsiahnuté vo fluide mimo filtračné vrece v skrini filtra. U filtračného zariadenia, u ktorého existuje technologická schéma vnútrajšok - vonkajšok, je filtračné...

Vodné farmaceutické kompozície obsahujúce borát-polyolové komplexy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15680

Dátum: 03.03.2009

Autori: Kabra Bhagwati, Jani Rajni

MPK: A61K 31/045, A61K 31/215, A61K 31/14...

Značky: kompozície, borát-polyolové, komplexy, obsahujúce, farmaceutické, vodné

Text:

...znižuje.potenciálnym toxickým účinkom je často obťažné, tzn. použitá koncentráciaprotimikróbneho činidla nevyhnutná pre účinnú konzerváciu oftalmických formuláciímôže potenciálne toxicky pôsobiť na rohovku a/alebo dUplatnenie nižších koncentrácii protimikróbneho činidla všeobecne napomáha tieto nežiadúce toxické účinky znížiť, avšak tieto nižšie koncentrácie nemusia byt na dosiahnutie požadovanéhoPoužitie nevhodnej koncentrácie...

Spôsob prípravy benzotiazepínov z gama-aminoalkylbenzénov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11472

Dátum: 03.03.2009

Autori: Belvedere Sandro, Yan Jiaming, Deng Shixian, Landry Donald

MPK: C07D 281/10, C07D 281/08

Značky: spôsob, gama-aminoalkylbenzénov, přípravy, benzotiazepínov

Text:

...(Cj-Cgalkyl-cykloalkyl, (Cj-Cgalkyl-heterocyklyl alebo (Cl-Cgalkyl-heteroaryl, každý aryl, cykloalkyl, heterocyklyl a heteroaryl je prípadne substituovaný jedným až tromi substituentmi nezávisle vybranými zo súboru, ktorý tvorí halogén, alkyl, alkoxyl, nitro, kyano a haloalkylR 3 je(C.-C 1 o)acy 1 P(O)R 8 R 9, c(o)-R°, C(S)-R, S(0)2 R 12, (CH 2),R 3, skupina chrániaca dusík, OH, (Cl-Caalkyl, cykloalkyl, aryl, heterocyklyl, heteroaryl,...

Spôsob a zariadenie na vysielanie riadiacich informácií v bezdrôtovom komunikačnom systéme

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15254

Dátum: 03.03.2009

Autori: Kim Jae-yoel, Yun Sung-ryul, Myung Seho, Lee Hak-ju, Jeong Hong-sil, Kwon Hwan-joon, Lim Yeon-ju

MPK: H04L 5/00, H04L 1/00

Značky: komunikačnom, informácií, riadiacich, bezdrôtovom, spôsob, zariadenie, systéme, vysielanie

Text:

...kódovaním signalizačnej informácie majúcej premenlivý počet bitov obsiahnutých v signalizačnej informácii o fyzickej vrstvy, a riadi vysielač na vysielanie rámca-3 obsahujúceho najmenej jeden zakódovaný blok. Rámec obsahuje ďalšie signalizačné informácie majúce pevný počet bitov potrebných na príjem signalizačnej infonnácie majúcej premenlivý počet bitov. Signalizačné informácie majúce premenlivý počet bitov zahŕňajú frekvenčné informácie...

Spôsob a zariadenie na príjem riadiacich informácií v bezdrôtovom komunikačnom systéme

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15253

Dátum: 03.03.2009

Autori: Lim Yeon-ju, Kim Jae-yoel, Lee Hak-ju, Jeong Hong-sil, Myung Seho, Yun Sung-ryul, Kwon Hwan-joon

MPK: H04L 5/00, H04L 1/00

Značky: informácií, komunikačnom, spôsob, bezdrôtovom, zariadenie, příjem, riadiacich, systéme

Text:

...dekódovanie signalizačnej informácie majúcej premenlivý počet bitov zahrnutých v signalizačnej informácie fyzickej vrstvy za použitia dekódovanej signalizačnej informácie majúcej pevný počet bitov. Kontrolér je usporiadaný na dekódovanie zo signalizačnej informácie majúcej-3 pevný počet bitov informácie o počte vysokofrekvenčných (RF) kanálov na prijatie aspoň jedného nosiča typu kolóny fyzickej vrstvy (Physical Layer Pipe - PLP).Prehľad...

Systém upevnenia čelného skla a bočných skiel na stĺpiky motorového vozidla a príslušný montážny postup

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10658

Dátum: 03.03.2009

Autori: Burban Eric, Jaouen Jean-sébastien

MPK: B60J 1/02, B60R 13/04

Značky: vozidla, čelného, bočných, príslušný, upevnenia, systém, skiel, postup, motorového, montážny, stĺpiky

Text:

...operáciu môže realizovať výrobca čelného skla, čo umožňuje zjednodušenie montáže tohto čelného skla na vozidlo.0020 Takisto prednostné táto spomenuté prvá časť ozdobného krytu obsahuje rebro vystupujúce smerom dovnútra a opierajúce sa o priľahlú bočnústranu bočného okraja čelného skla.0021 Toto usporiadanie umožňuje presne stanoviť polohu ozdobného krytu na okraji čelného skla.0022 Podľa prednostnej verzie tohto vynálezu časť ozdobného...