Zverejnene patenty 27.01.2009

Zariadenie na vytvrdzovanie koľajníc

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12689

Dátum: 27.01.2009

Autori: Köck Norbert, Pfeiler Hans

MPK: B21B 43/06, B21B 43/00, C21D 1/63...

Značky: zariadenie, koľajníc, vytvrdzovanie

Text:

...dopravníka tak, aby sa vykonal pohyb koľajnice z valčekového dopravníka k manipulátorom chladiaceho zariadenia a následne od nich do sekcie podpory chladiaceho lôžka. Tak sa dá dosiałmuť zvýšenie priepustností koľajníc temperovaním. Výjazd z valcovne, nasmerovaníe a rotácia koľajnice na valčekovom dopravníku však s aktívnym nasmerovaním nie je možné bez obmedzenia.0008 Vynález chce odstrániť nedostatky a kladie si tu za úlohu vytvoriť...

Zariadenie na vytvrdzovanie koľajníc

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12305

Dátum: 27.01.2009

Autori: Köck Norbert, Pfeiler Hans

MPK: C21D 1/63, B21B 43/06, B21B 43/00...

Značky: zariadenie, koľajníc, vytvrdzovanie

Text:

...uvedeného v úvode na vytvrdzovanie koľajníc, najmä profilovaných koľajníc, s ktorým pri vysokej priepustnosti budú ekonomicky vyrobené vysoko kvalitné bezpečnostné koľajnice. 0009 Konkrétne má zariadenie vykazovať v súlade s úloharni manipulačné chápadlo pre neobmedzený rýchly pohyb koľajníc, vychádzajúcich z valcov, ktoré koľajniciam umožňuje axiálny smer, a ďalej má skutočne vykazovať rozmerovo presné bonity v polohovadle a/alebo pokles...

Zariadenie na vytvrdzovanie koľajníc

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11966

Dátum: 27.01.2009

Autori: Pfeiler Hans, Köck Norbert

MPK: B21B 43/00, B21B 43/06, C21D 1/63...

Značky: zariadenie, koľajníc, vytvrdzovanie

Text:

...vždy paralelne k jednému prostriedku usmernenia a zaistiť priečne dopravné prostriedky s dávkami valcovaného materiálu medzi valcami valčekového dopravníka tak,aby sa vykonal pohyb koľajnice z valčekového dopravníka k manipulátorom chladiaceho zariadenia a následne od nich do sekcie podpory chladiaceho lôžka. Tak sa dá dosiahnut zvýšenie priepustností koľajníc temperovaním. Výjazd z valcovne, nasmerovanie a rotácía koľajnice na...

Zariadenie na vytvrdzovanie koľajníc

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11762

Dátum: 27.01.2009

Autori: Pfeiler Hans, Köck Norbert

MPK: C21D 1/63, B21B 43/00, B21B 43/06...

Značky: vytvrdzovanie, zariadenie, koľajníc

Text:

...a nasledovne od nich do sekcie podpory chladiaceho lôžka. Tak nie je možné dosiahnuť zvýšenie priepustnosti koľajníc zošľachťovacím zariadením. Výjazd z valcovne, nasmerovanie a rotácia koľajnice na valčekovom dopravníku však s aktívnym nasmerovaním nie je bez obmedzeniaVynález chce odstrániť nedostatky a dáva si za úlohu vytvoriť zariadenie typu uvedeného v úvode na vytvrdzovanie koľajníc, najmä profilovaných koľajníc, s ktorým pri vysokej...

Spôsoby výroby 4-amino-2,2,6,6-tetrametylpiperidínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8234

Dátum: 27.01.2009

Autori: Brehme Volker, Dembkowski Daniel

MPK: C07D 211/58

Značky: výroby, spôsoby, 4-amino-2,2,6,6-tetrametylpiperidínu

Text:

...apotlačiť tvorbu 4-hydroxy-2,26,ő-tetrametylpiperidínu. Pretože následnú reakciu je možné realizovať bez ďalšieho prídavku aditív a/alebo predradených krokov procesu, predstavuje tento spôsob ekonomicky zaujímavý variant spôsobu pri strednýchtlakoch na výrobu 4-amino-2,2,6,6-tetrametylpiperidínu s vysokou stabilitou farby.Predmetom vynálezu je týmto spôsob výroby 4-amino-2,2,Qő-tetrametylpiperidínu reakciou 2,2,6,6-tetrametylpiperidín-4-ónu s...

Nové pyridinóny a pyridazinóny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14310

Dátum: 27.01.2009

Autori: Sweeney Zachary Kevin, Taygerly Joshua Paul Gergely, Owens Timothy, Kennedy-smith Joshua, Kondru Rama, Dewdney Nolan James, Lou Yan, Mcintosh Joel, Loe Bradley, Soth Michael

MPK: A61P 19/02, C07D 401/10, A61K 31/4725...

Značky: nové, pyridazinóny, pyridinóny

Text:

...Btk závislá na dávke bola demonštrovaná v myšacom modeli artritídy (Pan et al., Chem. Med Chem. 2007 2 S 8-61).0007 Btkje tiež exprimovaná inými bunkami než sú B-bunky, ktoré môžu byť zahmuté v chorobných procesoch. Napríklad, Btk je exprimovaná žímymi bunkami a žíme bunky získané z kostnej drene s deficitom Btk prejavujú zhoršenú degranuláciu indukovanú antigénom (Iwakí et al. J. Biol. Chem. 2005 280240261). Toto ukazuje na to, že žíme...