Zverejnene patenty 19.01.2009

Polypropylénové vlákno so zníženou horľavosťou a s vysokou svetelnou stabilitou

Načítavanie...

Číslo patentu: 286602

Dátum: 19.01.2009

Autori: Brejka Ondrej, Michlík Peter

MPK: C08K 5/00, C08L 23/00, C08F 8/00...

Značky: světelnou, vlákno, horľavosťou, vysokou, polypropylénové, stabilitou, zníženou

Zhrnutie / Anotácia:

Polypropylénové vlákno so zníženou horľavosťou a vysokou svetelnou stabilitou obsahuje izotaktický polypropylén v podiele od 96,8 do 99,5 % hmotn., bezhalogénový retardér horenia v podiele od 0,5 do 1,7 % hmotn., prípadne obsahuje pigmenty na farbenie polypropylénového vlákna v hmote v podiele do 1,5 % hmotn., pričom bezhalogénovým retardérom horenia je derivát triazínu s N-alkoxy tieneným amínom.

Prechodový adaptér

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16895

Dátum: 19.01.2009

Autor: Grundei Hans

MPK: A61F 2/78

Značky: přechodový, adaptér

Text:

...prekročí torzný moment zmienenú najvyššiu hodnotu, EP 2 276 429 34981 lTpreklzuje spojka - ako je uvedené - to znamená, že exoprotéza sa môže pod prechodovým adaptérom otáčať okolo svojej osi, čím nedochádza k vedeniu vysokého torzného momentu ďalej do femorálneho pahýľu a nedochádza k obávaným špirálovým zlomeninám. Po takomto prípade sa prechodový adaptér jednoduchými hmatmi zase uvedie do východiskovej polohy, takže pri tomnevznikajú...

Súprava spoľahlivých mechanických a elektrických spojov medzi vodičmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12322

Dátum: 19.01.2009

Autor: Totté Lieven

MPK: H01R 12/71, H01R 12/51, H01R 12/77...

Značky: mechanických, medzi, vodičmi, súprava, spoľahlivých, spojov, elektrických

Text:

...na to určené nástroje a zahrnuté je riziko poškodenia spoja alebo LED pásov. V prípade sériového spojenia LED pásov môže byť potrebné odmontovanie všetkých LED pásov až poporuchu predtým, ako môže byť odmontovaný porušený LED pás. Inými slovami,LED pásy musia byť v pripade poruchy odmontované po jednom. DE 202008002116 U 1 opisuje optický senzor na rozpoznanie objektov v zornom poli vrátane zostavy podľa úvodu nároku 1. Optický senzor má...

Zlúčeniny majúce CRTH2 antagonistické účinky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15615

Dátum: 19.01.2009

Autori: Armer Richard Edward, Wynne Graham Michael, Schröer Frank, Vile Julia, Whittaker Mark, Pettipher Eric Roy

MPK: A61K 31/4439, A61P 29/00, C07D 401/06...

Značky: majúce, účinky, antagonistické, zlúčeniny, crth2

Text:

...tkanív, ako aj odmietnutia aloimplantátu. Všetky tieto zlúčeniny sú deriváty indolu so substituentom kyselinou octovou v polohe 3 indolového kruhu.0007 PL 65781 a JP 43024418 sa tiež týkajú derivátov indol-3-octovej kyseliny, ktoré sú štruktúrne podobné indometacínu a, podobne ako u indometacínu, sa uvádza, že majú antizápalové a antipyretické účinky. To teda znamená, že hoci to nemuselo byt zrejmé vdobe publikácie týchto dokumentov, sú...

Recyklácia uhlíkového vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10134

Dátum: 19.01.2009

Autori: Davidson John, Price Roy

MPK: C10B 53/07, F27B 9/04, B29B 17/02...

Značky: recyklácia, vlákna, uhlíkového

Text:

...umiestené ďalšie vyhrievacie telesá na zahriatie kompozitného materiálu na požadovanú teplotu alebo na udržiavanie kompozitného materiálu na požadovanej teplote.0019 Vyhrievacie telesá môžu byť zvolené medzi elektrickými a plynovými vyhrievacími telesami, predsa len je možné na zaistenie tepla použiť ľubovolné telesá.0020 Ked kompozitný materiál dosiahne prvú teplotu, dochádza k rozkladu a spaľovaniu. Dochádza k vývoju pary, ktorá sa...

Spôsob a zariadenie na presné strihanie obrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9702

Dátum: 19.01.2009

Autori: Trump Konrad, Watermann Martin, Zimmermann Martin

MPK: B21D 53/28, B21D 28/02, B21D 28/16...

Značky: spôsob, obrobkov, přesné, zariadenie, strihanie

Text:

...veľkých zaťaženiach dosiahne, že povrchy sú od seba oddelené. Vďaka veľkorysej hrúbke olejového vankúša viac milimetrov sa pätka strižníka otáčavždy výlučne na olejovom vankúši.0023 Ďalšie výhody vynálezu vyplývajú z ďalších podnárokov, ako aj zopisu príkladu uskutočnenia.Obrázok 1 principiálne zobrazenie presného strihania podľa doterajšieho stavu techniky, Obrázok 2 zobrazenie šikmého čelného kolesa, Obrázok 3 principiálne zobrazenie...

Zariadenie na detekciu korózie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9002

Dátum: 19.01.2009

Autori: Carpentiers Philippe, Willemen Karl

MPK: G01N 17/00, G01N 17/04

Značky: detekciu, korózie, zariadenie

Text:

...spôsobovanej predovšetkým vplyvom prítomnosti kyslíka vnútri hlavne (z p 0 d~statnej časti) kovových konštrukcií, ktoré by nemali nevýhody známeho stavu techniky a vý hodne, ktoré by boli súčasne jednoduché a málo nákladné.0012 Predložený vynález si hlavne kladie za cieľ navrhnúť zariadenie a spôsob, ktoré môžu byť použité v akomkoľvek type zariadení vyskytujúcich sa vo forme okruhu (uzavretého alebo otvoreného), v ktorom je prítomné médium,...

Upínacie zariadenie na pevné upnutie obrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7919

Dátum: 19.01.2009

Autor: Sandmeier Bruno

MPK: B25B 1/00, B23Q 3/00, B25B 5/00...

Značky: upnutie, pevně, zariadenie, obrobkov, upínacie

Text:

...pohľade zdola aobr. 6 nosič obrobku podľa obr. 2 spoločne s upnutýmobrobkom a skľučovadlom znázorneným iba naznačeným spôsobom.Podľa. obr. l a 2 teraz bude bližšie objasnené základné vytvorenie upínacieho zariadenia podľa vynálezu, menovite nosiča 2 obrobku. Okrem nosiča 2 obrobku obsahuje upínacie zariadenie ešte ovládacie zariadenie, ktoré nie je z oboch prvých obrázkov vidieť, ktoré bude následne ešte bližšie objasnené podľa obr. 4. Obr....