Zverejnene patenty 07.01.2009

Textilný rúrovitý kompresný výrobok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13893

Dátum: 07.01.2009

Autori: Cattiaux Gérard, Convert Reynald

MPK: D04B 9/52, A61F 13/08

Značky: kompresný, rúrovitý, výrobok, textilný

Text:

...celom alebo iba na časti ich obvodov tak, aby nešlo ooblast, oktorú sa chodidlo napriklad opiera.Ked je prvý kompresný prvok na končatine, druhý prvok, ktorý je pripojený k prvému prvku v spomenutej spojovacej oblasti, je už umiestnený vzhľadom na prvý prvok, čo uľahčuje správne uloženie na seba.Spojovacia oblast navyše tvorí blokovaciu oblast prvého prvku vzhľadom na druhý prvok,pričom takto bráni prvému prvku zošmyknút sa na druhý kompresný...

Funkcionalita extrakcie atribútu cache a inštrukcie pre ňu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10149

Dátum: 07.01.2009

Autori: Greiner Dan, Slegel Timothy

MPK: G06F 9/445

Značky: funkcionalita, inštrukcie, cache, extrakcie, atribútu

Text:

...hostíteľský počítačový systém 21 má pamät 22 prístupnú emulačnému procesoru 27. Vo vzorovom uskutočnení je pamät 27 rozdelená na časť pamäte 2 hostiteľského počítača a časť emulačných rutín 23. Pamäť 2 hostiteľského počítača je dostupná programom emulovaného hostiteľského počítača 21 podľa hostíteľskej počítačovej architektúry. Emulačný procesor 27 uskutočňuje natívne inštrukcie navrhnuté inštrukčné súbory inej architektúry, ako má emulovaný...

Vozidlo so striedavým kyvadlovým náhonom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5070

Dátum: 07.01.2009

Autor: Novák Pavel

MPK: B62M 1/00

Značky: vozidlo, náhonom, striedavým, kyvadlovým

Text:

...je cez štruktúru kĺbu prepojené. s riadiacim mechanizmom predných kolies vozidla.Prehľad obrázkov na výkresochObr. 1 je celkový pohľad na zostavu vozidla s kyvadlovým náhonom. Obr. 2 predstavuje detail zariadenia na odstránenie mŕtvej polohy kyvadlového mechanizmu.Príklady uskutočnenia technického riešeniaVozidlo so striedavým kyvadlovým náhonom, podľa obr. l pozostáva z rámu, kolies sedadla a kyvadlového náhonu, pričom na rám vozidla 3...

Univerzálny kompresor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5069

Dátum: 07.01.2009

Autor: Popovič Jozef

MPK: F01B 1/00

Značky: univerzálny, kompresor

Text:

...zostavený kompresor z. dvoch dvojvalcových kompresorov a tým vytvára štvorvalcový do V kompresor. Kľukové skrine sú zoskrutkované na hlavnej strednej doske a tým vytvárajú funkčný celok. Prenos krútiacej hnacej sily cez spojku, ozubené reťazové kolesa a galovu reťaz na samotné kľukove hriadele kompresorov. Hlawiým cieľom technického riešenia bolo dosiahnutie zrovnateľného výkonu oproti používaným kompresorom.Prehľad obrázkov na výkreseNa...

Trojbodový mikropriehybometer

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5068

Dátum: 07.01.2009

Autor: Kalaš Andrej

MPK: G01B 11/16

Značky: mikropriehybometer, trojbodový

Text:

...7, na jeho dolnej časti oproti nastavovacej skrutke 9 sú otvory 10 pre lanko 11, na ktorom sú meracie zavážia 12 s tým, že na dlhom ramene 13 dvojramennej páky 6 je hrot 14, nad ktorým je umiestnený kolik 15 upevnený na ramene 16, ktoré je spolu so zrkadlom 17 upevnené na osi 18, otočne uloženej v hrotových ložiskách 19 s tým, že základne teleso 1 je upevnené na stĺpoch 20 pevne spojených so základnou doskou 21, na ktorej je otočne vertikálne...

Spôsob elektronického podpisovania, zapojenie na podpisovanie a nosič privátneho kľúča

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5067

Dátum: 07.01.2009

Autor: Ohrablo Michal

MPK: H04L 9/00, H04L 9/32

Značky: kľúča, spôsob, zapojenie, podpisovanie, nosič, privátneho, elektronického, podpisovania

Text:

...a SMS bránu do mobilnej telefónnej siete na číslo mobilného telefónu 5 užívateľa. Mobilný telefón 5 prijme odtlačok v podobe SMS správy, identifikuje formát tej to správy ako fomiát odtlačku a zobrazí ho na displeji mobilného telefónu 5. Odtlačok je tiež zobrazený na obrazovke počítača. Užívateľ porovná zhodu týchto odtlačkov, môže priamo priložiť mobilný telefón 5 k obrazovke počítača, aby si vizuálny úkon porovnania uľahčil. Ak skonštatuje...

Elektromagnetický generátor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5066

Dátum: 07.01.2009

Autor: Novák Pavel

MPK: H02K 21/00, H02K 19/16

Značky: elektromagnetický, generátor

Text:

...a transfonnovať. Pri transformácii sa využíva meniaci sa magnetický tok pre indukčné budenie prúdu.Elektromagnetický generátor sa skladá z pemianentného magnetu, a protíľahlého elektromagnetu, ktorého podstata spočíva v tom že v priestore medzi magnetom a elektromagnetom sa pohybuje otočne uložený disk ktorý periodicky prerušuje alebo tlmí magnetický tok medzi magnetom a elektromagnetom a tým indukuje pulzačné elektricke napätie na...

Manipulačný rám dosky plošného spoja

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5065

Dátum: 07.01.2009

Autor: Hrčka Jozef

MPK: H05K 7/18, H05K 7/00

Značky: manipulačný, spoja, dosky, plošného

Text:

...riešeniaV príklade l podľa obrázku 1 až 5 je manipulačný rám 1 dosky 5 plošných spojov Vyhotovený frézovaním z plochého nekovového materiálu. Má štyri navádzače 3 vyrobene z plechu, pričom navádzače 3 majú priebežnú tvarovanú drážku s odstupňovanou šírkou. Plech navádzača 3 je ohnutý do uhla 60 stupňov. Spodnou časťou je uavádzač 3 pripevnený skrutkovým spojom 6 do otvoru v ráme 1. V šikmo vyčuievajúcej časti navádzača 3 je k nemu...

Zariadenie podvozka koľajových vozidiel, najmä električiek

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5064

Dátum: 07.01.2009

Autor: Vašíček Jaroslav

MPK: B61C 15/00

Značky: koľajových, podvozka, najmä, električiek, zariadenie, vozidiel

Text:

...plochu okolesníka 112. Potrubia 441 sú výhodne tvarované tak, že dĺžka všetkých štyroch potrubí 441 obsluhujúcich jednu nápravu je rovnaká.Na neznázomenom zásobníku mazivá mazacej pumpy 42 je umiestnená rýchlospojka 423 na doplňovanie zásobníka mazivorn. Zásobník maziva je opatrený snímačmi maximálnej a minimálnej hladiny maziva. Na vetvu 411 vzduchového potrubia pred zrniešavačom 43 je pripojená rýchlospojka 414 na pripojenie vonkajšieho...

Pomôcka na chodenie najmä pre dospelých pacientov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5063

Dátum: 07.01.2009

Autor: Chanečka Viliam

MPK: A61H 3/00

Značky: pacientov, najmä, dospelých, pomôcka, chodenie

Text:

...a sedlu si nevyžaduje vloženie osoby zhora.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou obrázkov l až 4, kde na obr. 1 je znázornená pomôcka s otvoreným nosným obvodovým rámom a zvesenou prednou časťou pružného sedla.Na obrázku 2 je vyobrazený detail pomôcky na chodenie najmä pre dospelých pacientov v polohe s uzavretým nosným obvodovým rámom.Na obrázku 3 je vyobrazená osoba V pomôcke na chodenie s...

Nafukovací objekt, bludisko, najmä ako atrakcia na zábavu a súťaženie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5062

Dátum: 07.01.2009

Autor: Holý Peter

MPK: E04H 3/10, A63G 31/00, A63J 11/00...

Značky: súťaženie, objekt, atrakcia, zábavu, bludisko, nafukovací, najmä

Text:

...na použitie vo všeobecnosti pre nafukovadlá, ako sú známe nafukovadlá pre zábavu alebo reklamné použitie. Rovnako na spájanie dielov nafukovacieho objektu, bludiska, je možné použiť akékoľvek známe, dostupné spôsoby alebo technológie používané na spájanie, konštrukcií, resp. dielov známych nafukovadiel pre zábavu alebo reklamné použitíe.Nafukovací objekt, bludisko je používané nasledovným spôsobom. Osoby, účastníci súťaže, a pod. sa pohybujú...

Herná miestnosť

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5061

Dátum: 07.01.2009

Autor: Skrip Juraj

MPK: A63B 71/04, A63C 19/00, E04H 3/10...

Značky: miestnosť, herná

Text:

...tlmiacim materiálom.Hráči odrážajú loptu len otvorenou dlaňou alebo jej zadnou časťou. Snažia sa dať protihráčom maximálny počet gólov. Víťazom je súťažiaci hráč, ktorý dostane najmenej gólov.Hru zahajuje rozhodca, ktorý tiež rieši priestupky a tresty hráčov.Bola vytvorená hemá miestnosť (obr. 2) na loptovú odrážaciu športovú hru určenú na dosialmutie psychickej pohody pri znižovaní nadváhy pre deti i dospelých podľa toho technického...

Kladkový systém na posilňovacie stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5060

Dátum: 07.01.2009

Autor: Kavuljak Ondrej

MPK: A63B 21/06, A63B 23/00

Značky: systém, stroje, posilňovacie, kladkový

Text:

...zväčšenie sily na tiahle). Na obr. 5 je znázomené využitie dvoch pevných kladiek pripevnených o dolný nosnlk a dvoch voľných kladiek s jedným tiahlom, kde článková reťaz je upevnená odolný nosník (štvomásobné zväčšenie sily na tiahle). Na obr. 6 je znázomené využitie troch pevných kladiek pripevnených na horný nosník a dvoch tiahiel, kde jedno tiahlo je spojené s jednou voľnou kladkou (dvojnásobne zväčšenie sily na tiahle) a druhe tiahlo...

Tonikum na tráviace šťavy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5059

Dátum: 07.01.2009

Autor: Osztoš Ladislav

MPK: A61K 36/00

Značky: tonikum, stavy, tráviace

Text:

...mäty priepomej 10 g a 1500 ml 55 -ného liehu, pričom sa najemno (ako hrach) drvené a navážené koreňové drogy spolu s nadrobno rezanou a naváženou vňaťovou drogou voľne naložia do pohára a zalejú sa 1500 ml 55 -ného liehu tak, aby drogy boli pod liehom. Pohár sa viečkom alebo iným spôsobom vzduchotesne uzavrie a na 10 dní sa prikrytý pred svetlom odloží na teplé miesto do 25 °C macerovať. Počas macerovania sa obsahom každý deň 2 - 3 x potrepe....

Sušené kozie mlieko so zvýšenými výživnými a podpornými účinkami na ľudský organizmus

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5058

Dátum: 07.01.2009

Autor: Janečková Jana

MPK: A23C 1/00, A23C 9/152, A23C 9/00...

Značky: organizmus, ĺudský, sušené, zvýšenými, podpornými, účinkami, výživnými, kozie, mlieko

Text:

...voľných radikálov, pomáha predchádzať srdcovým ochoreniam a udržiavať zdravý cievny systém i zlepšuje okysličenie všetkých jeho tkanív. V spojení s mikroorganizmami, inulinom, vápnikom a chrómom má kladný komplexný účinok najmä pre ľudí s ochoreniami tráviaceho a zaživacieho traktu, čriev, pričom i keď znižuje chuť do jedla má zložky nápomocné metabolizmu základných živín, zlepšujúce ich využitie a napomáha stabilizovať hladinu krvného...

Zmes na bryndzovú nátierku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5057

Dátum: 07.01.2009

Autor: Droppa Dušan

MPK: A23C 23/00, A23C 19/00

Značky: bryndzovú, nátierku

Text:

...knihách.Rozšírenie doterajšej ponuky poskytuje zmes na bryndzovú nátierku, ktorej podstata spočíva V tom, že obsahuje bryndzu a zvyšok tvorí zmes potravinových a chuťových prísad v množstve do 55 hmotnosti. Zmes potravinových a chuťových prísad je tvorená najmä stolovým olejom v množstve najviac 4 hmotnosti, pitnou vodou V množstve najviac 13 hmotnosti, zemiakovou múčkou v množstve najviac 6 hmotnosti, sušenou srvátkou v množstve...

Pleťová maska na regeneráciu a omladzovanie pokožky najmä tváre, krku a hornej časti hrude

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5056

Dátum: 07.01.2009

Autori: Zelenková Hana, Nejdková Alena, Holý Bohdan

MPK: A61K 31/352, A61K 31/4415, A61K 31/375...

Značky: hornej, omladzovanie, najmä, maska, tvare, pleťová, hrude, regeneráciu, pokožky, částí

Text:

...prejavov stamúcej kože - vrások, stareckých škvŕn,straty elasticity, ale rovnako pre korekciu prejavov problémovej kože - akné, jaziev, striae, celulitídy alebo abnormálnej pigmentácie.Pleťová maska bola sledovaná a vyhodnocovaná v rámci multicentrickej medzinárodnej štúdie V roku 2006 na troch pracoviskách - DOST Svidnik, MUDr. Hana Zelenková, CSc Kožná a korektívna ambulancia Žilina, MUDr. Alena Nejdková, Bohdan Hollý Kožná a korektívna...

Systém na výrobu optickej zobrazovacej jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14273

Dátum: 07.01.2009

Autori: Koshio Satoru, Nakazono Takuya, Kitada Kazuo, Yura Tomokazu

MPK: B29D 11/00, B65H 23/28, G09F 9/00...

Značky: výrobu, systém, jednotky, zobrazovacej, optickej

Text:

...TÝMTO VYNÁLEZOM0009 Ako spôsob rezania optickej fólie sa navrhuje spôsob delenia optickej fólie a lepiacej vrstvy citlivej na tlak bez narezania odnímateľnej fólie nalaminovanej na optickej fólii-3 s lepiacou vrstvou citlivou na tlak vloženou uprostred, a odlepenie odnímateľnej fólie od optickej fólie pred procesom pripájania apljkovaným na substrát displeja.0010 Avšak, vo vyššie uvedenom spôsobe, v prípade, že dráha posuvu po ktorej...