Archív za 2008 rok

Strana 67

Spôsob spracovania pneumatík na výrobu výrobkov z pneumatík, výrobky vyrobené týmto spôsobom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286045

Dátum: 07.01.2008

Autor: Schmeling Burkhard

MPK: B26D 1/00, B29B 17/00, B09B 3/00...

Značky: spôsob, výrobu, spracovania, použitie, spôsobom, pneumatik, vyrobené, výrobky, týmto, výrobkov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob spracovania pneumatík na výrobu výrobkov z pneumatík sa uskutočňuje tak, že od behúňa sa oddelia dva stranové diely a vzniknuté behúňové prstence (1) a stranové prstence (2) sa prepletaním vzájomne spoja do výrobkov, ako sú bloky, duté telesá, rohože alebo povrazce. Tieto výrobky majú všestranné použitie.

Spôsob exponovania materiálu, spôsob produkovania užitočného izotopu a spôsob transmutácie zahrnujúci spôsob exponovania

Načítavanie...

Číslo patentu: 286044

Dátum: 07.01.2008

Autor: Rubbia Carlo

MPK: G21G 1/00

Značky: zahrnujúci, exponovania, užitočného, materiálů, spôsob, izotopů, produkovania, transmutácie

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe exponovania materiálu sa materiál exponuje neutrónovým tokom tak, že materiál obklopuje neutrónový zdroj a distribuuje sa v médiu difundujúcimi neutrónmi. Difúzne médium je pre neutróny transparentné a rozptylom neutrónov vnútri difúzneho média sa zvyšuje neutrónový tok vychádzajúci zo zdroja, ktorým je materiál exponovaný. Spôsob produkovania užitočného izotopu zahrnuje transformáciu užitočného izotopu exponovaním neutrónovým tokom...

Anti-beta amyloidová protilátka a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15830

Dátum: 07.01.2008

Autori: Grimm Jan, Tissot Kathrin, Nitsch Roger, Knobloch Marlen, Hock Christoph, Esslinger Christoph

MPK: C07K 16/18, A61P 25/28, A61K 39/395...

Značky: použitie, anti-beta, protilátka, amyloidová

Text:

...SEQ ID N 0223, VLCDR 2 s aminokyselinovou sekvenciou SEQID N 0224, a VLCDR 3 s aminokyselinovou sekvenciou SEQ 1 D NO 25. Altematívne je protilátka humanizovaná, xenogérma alebo CHl mérická ľudsko-myšia protilátka, pričom posledná z nich je obzvlášť užitočná pre diagnostické metódy a štúdie na zvieratách. Zahmuté sú tiež terapeutické kompozície vrátane protilátky alebo jej aktívnych fragmentov alebo agonistov a príbuzných molekúl alebo...

Maloobjemové zariadenie na odstraňovanie sedimentovaného kalu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4968

Dátum: 07.01.2008

Autori: Lievaj Juraj, Krcho Imrich

MPK: C12G 1/00, B01D 21/02

Značky: odstraňovanie, sedimentovaného, maloobjemové, zariadenie

Text:

...oxidácíi vína.Maloobjemové sedirnentačnokvasné zariadenie je tvorené telesom pozostávajúcim z homej valcovitej časti a spodnej kónicky zúženej časti, pričom spodná kónicky zúžená časť je ukončená kalovým zberačom s výpustným uzáverom, homá valcovitá časť je vzduchotesne prikrytá pokloporn, vo vnútri hornej valcovitej časti telesa je umiestnený vzduchotesniaci plavák, ktorý je vybavený po obvode elastickým tesnením priliehajúcim na jeho...

Bezvýkopová inštalácia optickej siete

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4967

Dátum: 07.01.2008

Autor: Švanda Milan

MPK: G02B 6/46

Značky: bezvýkopová, optickej, inštalácia, siete

Text:

...v uzatvárateľných ochranných krytoch mimo spevnenej plochy, napríklad v zeleni alebo vnútri budov, alebo môžu byť tieto ochranné kryty umiestnené priamo v spevnených plochách.Prehľad obrázkov na výkresochPríkladné prevedenie navrhovaného riešenia je opísané s odkazom na výkresy, na ktorých je na- obr. l zvislý rez horizontálnou spevnenou plochou v mieste drážky,- obr. 2 zvislý rez horizontálnou spevnenou plochou s drážkou rozšírenou v mieste...

Skrinka prispôsobená na pripevnenie na stĺp kruhového prierezu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4966

Dátum: 07.01.2008

Autor: Černý Miroslav

MPK: H02B 1/00

Značky: prierezu, skříňka, kruhového, stĺp, prispôsobená, pripevnenie

Text:

...na ktorých je na obr. 1 - pohľad do otvoru upevňovacieho výstupku, pohľad z vonkajšej strany,na obr. 2 - pohľad do otvoru upevňovacieho výstupku, pohľad z vnútornej strany,na obr. 3 - zadná stena skrinky s jednou dvojicou upevňovacích výstupkov a s vymedzovacímkolikom,na obr. 4 - detailný pohľad na pripevnenie skrinky na stĺp,na obr. 5 - zadná stena skrinky s dvomi dvojicami upevňovacích výstupkov.Príklady uskutočnenia technického...

Reťazová vetva pre behúňovú sieť protišmykovej reťaze

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4965

Dátum: 07.01.2008

Autor: Pengg Ägyd

MPK: B60C 27/00

Značky: reťaze, vetva, sieť, protišmykovej, reťazová, behúňovú

Text:

...riešenia.Príklady uskutočnenia technického riešeniaPodľa obr. l je reťazová vetva 001 podľa technického riešenia vytvorená z navzájom do seba zaberajúcich, oválnych reťazových článkov 002, 003. Výška ba reťazových článkov 002, 003 je pritom menšia ako ich dĺžka. Šírka otvoru príp. rozstup priamych úsekov ramena jedného z reťazových článkov 002, 003 je V znázomení označená bi, kým dĺžka otvoru je označená tl príp. t 2.Ramená 004, 005...

Celulárny systém

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4964

Dátum: 07.01.2008

Autori: Minárik Igor, Záhradník Tibor, Jakubec Pavol, Záhradník Erich

MPK: H04B 7/00, H04Q 7/20

Značky: celulárny, systém

Text:

...signál prenášaný do antćn mikrocelúl a prostredníctvom 40 mobilnej siete mikrocelúl je digitálny signál prenášaný do konečného zariadenia. Systém funguje obojsmerne, t. j. z konečného prijímača môže byť vysielaný a prenášaný signál opačným smerom. Celulámy systém je možné využiť V oblasti bezpečnosti verejnosti - zdravotná pomoc, polícia, požiarnici, V oblasti multimédií, verejnej dopravy a v obchode. Výhodou tohto technického riešenie je, že...

Multimediálne zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4963

Dátum: 07.01.2008

Autori: Záhradník Erich, Záhradník Tibor, Jakubec Pavol, Minárik Igor

MPK: H04N 5/00, G06F 3/00

Značky: zariadenie, multimediálne

Text:

...na myš a klávesnicu su bezdrôtové.Z dôvodu rozšírenia funkčnosti je výhodné, ak základná doska obsahuje intemetové pripojenie a/alebo DVD napalovačku a keď je grafická karta duálna.Výhodou tohto technického riešenia je spojenie LCD televízora s osobným počítačom do jedného zariadenie, čím sa zjednoduší obsluha bežného užívateľa, zmenší sa priestor potrebný na takéto zapojenie.Prehľad obrázkov na výkresochNa priloženom výkrese je na obrázku...

Tesniace krúžky na suché rukavice pre suchý potápačský oblek

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4962

Dátum: 07.01.2008

Autor: Kubička Peter

MPK: A41D 19/00, A41D 27/00

Značky: rukavice, suché, potápačský, tesniace, suchý, oblek, krúžky

Text:

...krúžkov. Časť 2 je na vonkajšej strane opatrená dvoma drážkami 2.1 a 2.2 prebiehajúcimi po celom jej obvode, z ktorých je jedna plytšia 2.2 a druhá drážka 2.1 je hlbšía a širšia a časť 4 je na vonkajšej strane opatrená troma drážkami 4.1, 4.2 a 4.3 prebiehajúcimi po celom jej obvode, z ktorých je stredná drážka 4.2 plytšia a užšia,drážky 4.3 a 4.1 sú rovnako hlboké avšak drážka 4.1 je užšia ako drážka 4.3. Časti 1 a 2 tesniacichkrúžkov sú...

Prídavná tepelná ochrana rúk

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4961

Dátum: 07.01.2008

Autor: Kubička Peter

MPK: A41D 19/00, A41D 13/00

Značky: přídavná, tepelná, ochrana

Text:

...pohyblivosť, resp. aby nebola obmedzovaná v pohyblivosti. Set je vyrobený z izolačnej mäkkej peny neprepúšťajúeej chlad zašitej do látky z materiálu neabsorbujúceho vodu. Podstata riešenia spočíva V tom, že táto tepelná ochrana pokrýva najproblematickejšie časti rúk, ktorými sú chrbát ruky a prsty, kde dochádza k najvýraznejším tepelným stratám a pre komfort aj dlaň ruky. Použitím tohto riešenia sa zníži tepelná strata v rukách aj pri...

Kybernetický analyzátor parametrov vnútorného prostredia krvi

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4960

Dátum: 07.01.2008

Autor: Kováč Anton

MPK: A61B 5/02

Značky: parametrov, vnútorného, kybernetický, analyzátor, prostredia

Text:

...riešenie je formou nekrvavej metódy vyšetrenia rýchlejšie, kontinuálne a pri lôžku pacienta, v čom spočívajú jeho výhody voči doteraj ším analyzátorom.Pre nastavenie presnosti merania slúži klávesnica počítača, kde sa robi empirická korekcia hodnoty hemoglobínu u vyšetrovaného pacienta ako aj jeho teploty. Tieto nadväznosti sú zahrnuté do matematického modelu programu analyzátora.Prehľad obrázkov na výkresePriložený výkres obsahuje...

Prírodný hubový potravinový doplnok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4959

Dátum: 07.01.2008

Autor: Svátová Terézia

MPK: A23L 1/28, A61K 36/06

Značky: prírodný, hubový, potravinový, doplnok

Text:

...doplnkov sú známe vedľajšie účinky.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje prírodný hubový potravinový doplnok podľa tohto riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že orálna kapsula obsahuje ako účinnú látku stopercenmý čistý prášok sušenej hlivy ustricovej (Pleurotus ostreatus).Hlavnú výhodu hubového doplnku podľa tohto riešenia možno vidieť v tom, že napomáha zvyšovať obranyschopnost organizmu, znižovať poruchy...

Prírodný hubový potravinový doplnok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4958

Dátum: 07.01.2008

Autor: Svátová Terézia

MPK: A61K 36/06, A23L 1/28

Značky: potravinový, doplnok, prírodný, hubový

Text:

...do značnej miery odstraňuje prírodný hubový potravinový doplnok podľa tohto riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že orálna kapsula obsahuje ako účinnú látku stopercentný čistý prášok sušenej SHII-TAKE (Lentinula edodes - Húževnatec jedlý).Hlavnú výhodu hubového doplnku podľa tohto riešenia možno vidiet v tom, že napomáha zvyšovať obranyschopnosť organizmu, posilňovať potenciu, znižovať hladinu cholesterolu v krvi, priaznivo pôsobí pri...

Klopačka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4957

Dátum: 07.01.2008

Autor: Rajčan Dušan

MPK: A63H 5/00

Značky: klopačka

Text:

...drôtu. Predná i zadná stena 2 sú rovnako veľké obdĺžnikové platničky. So stojinarni 1 sú spojené tak. že ich spodná hrana je vedená zarovno so spodnými koncami stojín 1. Horné hrany stien 2 sú umiestnené zhodne asi do troch štvrtín dĺžky stojín 1 a sú rovnobežne s vodiacou tyčkou 5, ktorá je takto situovaná nad steny 2. Úderník 3 je širší ako stojiny 1. Má tvar kocky alebo kvádra a je prevŕtaný naprieč celým telesom rovnobežne s jednou...

Automat na predaj pamätných kľúčeniek s imitáciou ich razenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4956

Dátum: 07.01.2008

Autor: Vierik Martin

MPK: G07F 11/00

Značky: predaj, imitáciou, automat, razenia, kľúčeniek, pamätných

Text:

...detaily z vrchnej strany nosnej tabule. Na obrázku 4 sú znázornená detaily zo spodnej strany nosnej tabule.Automat na predaj kľúčeniek s imitáciou razenia pozostáva zo skrine 1, v ktorej sa nachádza nosná tabuľa 2, na ktorej je uložený otočný tanier 3 s aspoň dvoma prepadovými otvormi 4 a s po obvode umiestnenou tanierovou krytkou 5, pričom tanierová krytka 5 má oproti prepadovým otvorom 4 vy 10branie 6 pre zapadnutie bežca 7. Nad...

Zarezávacia pripojovacia svorka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4955

Dátum: 07.01.2008

Autor: Fric Róbert

MPK: H01R 4/24

Značky: zarezávacia, pripojovacia, svorka

Text:

...tak, že na pripájacom prvku 1 otočné uloženom v základnom telese 2 je upevnený párny počet navzájom pevne spojených kovových elementov 3, z ktorých každý sa skladá z ramena 4, pružnej časti 5 a zarezávacieho kontaktu 6 so zakrivenou hranou 7, pričom hrany kontaktov umiestnených oproti sebe sú zakrivené nesymetricky a zhodne so zakrivenim dráhy 8 otáčania elementov 3 s tým, že v rámci nábehovej časti 9 sú tieto hrany ostré a ich...

Trvanlivý desiatový a/alebo olovrantový balíček na ľudskú spotrebu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4954

Dátum: 07.01.2008

Autor: Baranec Ladislav

MPK: B65D 81/32

Značky: spotrebu, olovrantový, ľudskú, trvanlivý, balíček, desiatový

Text:

...vytvorených expandovaním vo výrobnej forme stlačených celých alebo drvených obilných zŕn so zníženým množstvom klíčkov.Takéto konzumné balenie ďalej umožňuje výrobcovi vhodné a hygienické dávkovanie rrmožstva konzumnej prílohy k použitému množstvu konzumných plátkov a spotrebiteľovi hygienickejšiu prípravu desiaty a/alebo olovrantu s úplnou spotrebou celého výrobku bez zbytočného odpadu. Navyše u spotrebiteľa takýto výrobok nevyžaduje...

Konvexná žiletka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4953

Dátum: 07.01.2008

Autor: Sedlák Peter

MPK: B26B 21/08

Značky: konvexná, žiletka

Text:

...pokožky.Kontaktom čepele s povrchom pokožky nastáva pružné pnutie v pevnom a súdržnom materiáli,ktorým je pokožka. Usporiadanie síl na koncoch čepele je iné ako v strede čepele, kde čepeľ pôsobí najmenším tlakom na pružný materiál pokožky. Preto všetky dnešné žiletky s priamou čepeľou nerovnomerne pôsobia na povrch holenej pokožky.Tento nedostatok do značnej miery odstraňuje konvexná žiletka, ktorá je súčasťou žiletkového boliaceho nástroja,...

Stolná loptová hra

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4952

Dátum: 07.01.2008

Autor: Mano Jozef

MPK: A63D 13/00

Značky: stolná, loptová

Text:

...do hracieho poľa 1 orientované prednou stranou smerom k súperovej bránke 3. Pri plnom výkyve je medzi hracími ramenami 7 aspoň páru najbližšieho k bránke 3 medzera menšia než je priemer použitej lopty. V príklade uskutočnenia majú hracie ramená 7 rôznu dlžku. Zariadenie je súmemé podľa stredu hracieho poľa 1.Zariadenie môže byť vybavené vlastnými nohami na umožnenie pohodlnej polohy pri hre oboch hráčov postoj ačky, elektrickým osvetlením...

Priestorový hyperboard

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4951

Dátum: 07.01.2008

Autor: Kisugite George

MPK: G09F 15/00

Značky: hyperboard, priestorový

Text:

...ďalšia realizácia priestorového hyperboardu ale už s nadstavbou komerčného charakteru. Na obr. 3 je znázomená jedna stena rámovej konštrukcie priestorového hyperboardu. Na obr. 4 je znázomené rozloženie záťaži na štvorcovej základni priestorového hyper boardu. Na obr. 5 je znázomené rozloženie záťaži na obdlžnikovej základni priestorového hyperboardu.Rozumie sa, že jednotlivé uskutočnenia technického riešenia sú predstavované pre...

Jednorazové prestieranie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4950

Dátum: 07.01.2008

Autor: Pážik Robert

MPK: A47G 11/00, D99Z 99/00

Značky: prestieranie, jednorázové

Text:

...inzertnú informáciu 4. Táto plocha 1 pritom tvorí otváranie vrecka.Výhoda umiestnenia plôch 1 na okraj podložky jednorázového prestierania je zrejmá. Plochy 1 s reklamnou alebo inzertnou informáciou sú ľahko prístupné a je možné ich jednoducho oddeliť.Vrecko na príbor jednorázového prestierania podľa obr. 4, obsahuje plochy 1 vymedzené perforáciou 2. Reklamné alebo inzertné informácie 4 sú umiestnené V ploche 1, tak, že táto plocha 1 obsahuje...

Ramienko na závesné prichytenie sady plochých kusových výrobkov, najmä autorohoží

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4949

Dátum: 07.01.2008

Autori: Divín Vladislav, Mužík Václav

MPK: A47F 7/16

Značky: najmä, ramienko, plochých, prichytenie, autorohoží, výrobkov, kusových, závesné

Text:

...a následné zavesenie.Prehľad obrázkov na výkresochPríklad konkrétneho uskutočnenia technického riešenia sa týka ramienka na závesné prichytenie sady autorohoží a je znázomený na priložených výkresoch, kde znamená- obr. 1 - nárys ramienka,- obr. 2 - priestorový pohľad na ramienko,- obr. 3 - systém prichytenia ramienka k autorohoží.Príklad uskutočnenia technického riešeniaNa obr. l je schematicky znázornená ramienko, ktoré je tvorené na jednej...

Stator elektrického asynchrónneho motora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4948

Dátum: 07.01.2008

Autor: Svoboda Jan

MPK: H02K 1/06

Značky: asynchrónneho, stator, elektrického, motora

Text:

...výkresov a nasledujúceho podrobnćho opisu príkladov konkrétneho uskutočnenia. Na obrázku l je zobrazený v pôdorysnom pohľade statorový plech, ktorého vonkajší obvod je vybavený troma zhodne rozmíestnenýrni a tvarovo rovnakými prvými drážkami na vedenie trámcov vodiacich segmentov paketu pri jeho vložení do plášťa statora a súčasne druhými drážkami na vloženie a upevnenie oceľových pásikov výstužných prvkov. Na obr. 2 je bočný schematický...

Inzertný registračno-identifikačný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4947

Dátum: 07.01.2008

Autor: Mráz Róbert

MPK: G06Q 30/00

Značky: registračno-identifikačný, systém, inzertný

Text:

...na najmenej jeden platený údaj ový modul.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou výkresov, kde na obr. l je schematicky znázomený inzertný registračno-identiñkačný systém.Inzertný registračno-identifikačný systém, podľa obr. l, je tvorený jedným pripojovacím blokom 1, ktorým je osobný počítač návštevníka. Pripojovací blok 1 je prepojený cez internetovú siet 7 na jeden riadiaci blok 2, ktorým je...

Merač dopadajúceho výkonu globálneho slnečného žiarenia s fotovoltickým článkom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4946

Dátum: 07.01.2008

Autori: Herec Ivan, Župa Ján, Dostál Zdeněk

MPK: G01J 1/02

Značky: globálneho, merač, fotovoltickým, slnečného, žiarenia, výkonu, článkom, dopadajúceho

Text:

...globálneho žiarenia.Výhodou predloženého technického riešenia je priame vyjadrenie úrovne dopadajúceho globálneho slnečného žiarenia. Technické riešenie je výhodné pre praktické meranie, kde postačuje presnosť merania rádovo 10 W/m 2.Prehľad obrázkov na výkresochNa obr. l je uvedená elektrická schéma zapojenia merača dopadajúceho výkonu globálneho slnečného žiarenia. Uvedený obrázok l znázorňuje technické riešenie merania dopadajúceho...

Odmerový mechanizmus

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4945

Dátum: 07.01.2008

Autori: Sedláček Peter, Goga Zdenko

MPK: F41G 5/00, F41A 27/00

Značky: mechanizmus, odmerový

Text:

...ktoré zaberajú do ozubeného venca odmerového ložiska a tým vykonávajú odmerový pohyb vežového kompletu. V prípade,že pevne stanovený prevod ložiskového reduktora je nedostačujúci, možno medzi ložiskový reduktor a rotačný hydromotor použiť vložený prevod - riešenie závislé na podmienkach a priestore pre inštaláciu.Navrhnutý spôsob riešenia umožní aj vymedzenie vôle medzi dvomi pastorkami odmerového mechanizmu a ozubeným vencom odmerového...

Dávkovač liekov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4944

Dátum: 07.01.2008

Autor: Stieranka Pavel

MPK: A61J 3/00, A61J 3/10, A61J 3/06...

Značky: liekov, dávkovač

Text:

...konkrétnej dávke v konkrétnej nádobke 4. V každom malom otvore 43 je umiestnený jeden snímač 54 taktiež prislúchajúci konkrétnej dávke v konkrétnej nádobke 4.Pri otváraní a zatváraní odnímateľného vrchnáka 22 sa postupuje rovnako ako v príklade l.Pri odoberaní lieku si užívateľ na rozdiel od príkladu l nájde požadovanú dávku pomocou signalizačného zariadenia 5. Riadiaca jednotka 52 slúži okrem iného aj ako digitálne hodiny s dátumom,...

Aplikačná taška na repelenty

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4943

Dátum: 07.01.2008

Autor: Polívka František

MPK: A01G 13/10, B65D 83/00

Značky: repelenty, taška, aplikačná

Text:

...pomocou tlaku ruky na tašku potrebne množstvo repelentu, ktorý sa nanesie na rastlinku. Po spotrebovaní repelentu sa vloží ďalší sáčok. Po ukončení práce sa zvyšok repelentu v sáčku uchová tak, že roh sáčku sa nad malým otvorom stiahne špagátom alebo gumičkou a pod.Toto riešenie má výhodu v malej spotrebe repelentu a praktickejšom a pohodlnejšom spôsobe aplikácie repelentu.Prehľad obrázkov na výkresochAplikačná taška na repelenty podľa...

Násadec na nôž

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4942

Dátum: 07.01.2008

Autor: Rohm Ladislav

MPK: B26B 3/00

Značky: násadec, nôž

Text:

...drôtu, ktorého stredová spojovacia časť je priama a prechádza do prichytávajúcich valcových špirál a z nich každú tvoria aspoň dva závity. Ich osi rotácie sú súbežné, pričom jedna špirála je ľavotočivá a druhá pravotočivá. Na stredovej spojovacej časti základného dielu je voľne nasunutý pomocný diel, ktorým je stredová špirála z antikorózneho materiálu alebo stredový valček z plastu alebo z antikorózneho materiálu. Medzi každým...

Nápoj, ktorého základ je tvorený hroznovým muštom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4941

Dátum: 07.01.2008

Autori: Polkoráb Richard, Guželová Zuzana

MPK: A23L 2/02, A23L 2/00

Značky: tvořený, nápoj, základ, hroznovým, muštom

Text:

...uvedeného vynálezu je, že je vytvorený na báze prírodného hroznového muštu s osobitou príchuťou, vysokou nutričnou hodnotou a látkami posilňujúcirrn organizmus bez ďalších konzervačných látok.Nápoj, ktorého základ je tvorený hroznovým muštom sa pripravuje zo sirupu ktorý je vytvorený z 94 hmotnostných zahusteného hroznového muštu, 5 hmotnostných macerátu rastliny Sambucus nigra, ktorý je pripravený z kvetu rastliny, vody, rañnovaného...

Palivové pelety

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4940

Dátum: 07.01.2008

Autori: Bogdáň František, Molnár František, Kamas Ján

MPK: C10L 5/00, C10L 5/40

Značky: palivové, pelety

Text:

...účely.Výhody Palivových peliet podľa technického riešenia sú zjavné z jeho účinkov, ktorými sa prejavuje navonok.Rieši sa nedostatok fosílnych palív, ktorých svetové zásoby neustále klesajú. Predovšetkým je to ekologické palivo na báze rastlinných materiálov s uasledujúcirni vlastnosťami, ako je rýchla obnoviteľnosť zdroja energie, lebo uvažované rastliny rastú minimálne raz za rok. Garancia výrobcu z hľadiska homogenity paliva,konštantného...

Požívateľný reklamný alebo informačný, alebo dekoratívny nosič

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4939

Dátum: 07.01.2008

Autor: Kopecký Peter

MPK: A22C 17/00

Značky: dekoratívny, nosič, požívateľný, informačný, reklamný

Text:

...objasnený na priložených výkresoch, kde obr. 1 zobrazuje porcované hydinové prsia. Obr. 2 Zobrazuj e celé karé s logom výrobcu. Na obr. 3 je znázomené husacie stehno pre Silvestrovskú oslavu. Napokon na obr. 4 sú znázornené dva možné dekoratívne tepelné reliéfne otlačky.Rozumie sa, že jednotlivé uskutočnenia úžitkového vzoru sú predstavované pre ilustráciu a nie ako obmedzenia technických riešení. Odbomici znalí stavom techniky nájdu...

Vrece

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4938

Dátum: 07.01.2008

Autor: Petrenko Radoslav

MPK: B65D 30/10

Značky: vrece

Text:

...vrece s otvormi pre rameno nakladača uzatvorené chlopňami, kde okraje otvoru pre rameno nakladača sú opatrené dierami a taktiež okraje chlopne sú opatrené dierami a potom spoj je realizovaný lankom cez tieto diery.Príklady uskutočnenia technického riešeniaObal je vytvorený ako vrece a to je vyrobené z kašírovanej polypropylénovej tkaniny a používa sa hlavne na balenie plechových zvitkov. Vrece je z jednej strany otvorené, pričom okraj tohto...

Elektrický systém tvorby, archivácie, spracovania a využitia databáz údajov o voľných prepravných kapacitách osobných automobilov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4937

Dátum: 07.01.2008

Autori: Oršula Tomáš, Oršulová Veronika

MPK: G08G 9/00, G06Q 99/00

Značky: spracovania, elektricky, prepravných, systém, osobných, tvorby, databáz, archivácie, kapacitách, volných, využitia, automobilov, údajov

Text:

...modulom, cez databázu údajov prepojeným s vyhľadávajúcim modulom, prepojeným s odosielajúcim modulom.Príklady uskutočnenia technického riešeniaPríklad č. 1 V tomto príklade je opísovaný systém vytvárania a spracovávania databázy údajov D. prostrednictvom SMSspráv, MMS správ, elektronickej pošty e-mailom. Údaje do databázy D sú odoslané z komunikačného zariadenia Z 1, Z 2 pomocou SMS alebo MMS správy alebo e-mailom riadiacej jednotke R...

Liečivá emulzia na kožu a sliznice

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4936

Dátum: 07.01.2008

Autor: Osztoš Ladislav

MPK: A61K 36/00, A61K 9/10

Značky: sliznice, liečivá, emulzia, kožu

Text:

...oleja.Liečivá emulzia na kožu a sliznice pozostáva z nasledovných prírodných komponentov podzemok cibule kuchynskej, podzemok cesnaku kuchynského, list aloe stromčekovitej, vňať kapucínky väčšej, tinktúra propolisová, olej glycerínový, olej kajeputy rôznolistcj a lieh. Pričom cibuľa, cesnak, aloe a kapucínka v surovom stave a v rovnakých objemových dieloch sa bežným alopatickým spôsobom spracuje na tinktúra rastliny sa porežú, zalejú...

Zariadenie na prípravu pogumovaného textilného kordu vhodného na použitie ako vinutého prekrývacieho nárazníka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4935

Dátum: 07.01.2008

Autori: Šuriová Viera, Ondáš Miroslav, Mihálik Peter

MPK: B29C 47/02, B29D 30/38

Značky: zariadenie, vhodného, vinutého, pogumovaného, použitie, textilného, prekrývacieho, přípravu, kordu, nárazníka

Text:

...prostredie.Riešením tohto problému je zariadenie na prípravu pogumovaného textilného kordu, kde pogumovaný textílný kord sa pripravuje prostredníctvom priameho pogumovania textilných vlákien priečne uloženým extrúderom, pričom adhézia textilných vlákien pred pogumovaním je upravená aplikáciou plazmy.Uvedené nevýhody zariadení na prípravu pogumovaného textilného kordu používaného pri výrobe radiálnych autoplášťov sú odstránené technickým...

Antistatická tkanina s trvalou nehorľavou úpravou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4934

Dátum: 07.01.2008

Autor: Heřmanský Lukáš

MPK: D03D 15/00

Značky: antistatická, nehořlavou, úpravou, trvalou, tkanina

Text:

...ohňu.Táto tkanina je utkaná z celulózovej priadze v osnove aj v útku, v atlasovej väzbe do ktorej je zatkaná vodivá mriežka zo zmesovej priadze , ktorá obsahuje kovové vlákno s podielom 10 až 30 , výhodne 20 . Aby tkanina vyhovovala odevným účelom hlavne pre pracovné ochranné odevy, použije sa priadza o jernnosti 35,5 tex v osnove, v útku sa priadza zoská dvojmo a udelí sa jej zákrut, najmenej 435 zákrutov na meter dĺžky priadze. Takto...

Náhrada spojivovej bázy tepelnoizolačných dosák

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4933

Dátum: 07.01.2008

Autor: Štepita Rastislav

MPK: C04B 26/00

Značky: náhrada, dosák, tepelnoizolačných, bázy, spojivovej

Text:

...PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCTNáhrada spojivovej bázy tepelnoizolačných dosákTechnické riešenie sa týka zloženia tepelnoizolačných dosák používaných pri odlievani ocele do kokíl.Doteraj ší stav technikyTepelnoizolačné dosky sa vyrábajú z plniva zloženého z kremičitćho piesku, zo suspenzíe drevených a celulózových vlákien a kalov, pochádzajúcich ako odpad z výroby papiera. Spojivovú bázu tvori fenolformaldehyd a...

Čalúnenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4932

Dátum: 07.01.2008

Autori: Zwanzgleitner Johann, Zwinz Alexander

MPK: G09F 23/00

Značky: čalúnenie

Text:

...spôsobov uskutočnenia zobrazených na obrázkoch 1 až 5 je priehľadná fólia 2 spojená po okrajoch s čalúnením 1 tak, že okrajová strana 6 ostáva otvorená, aby sa propagačný alebo informačný nosič 3 mohol vsunúť medzi priehľadnú fóliu 2 a povrch čalúnenia a/alebo povrch poťahu 8 a opäť vybrať, čim sa umožní veľmi jednoduchá výmena rozličných propagačných alebo informačných nosičov 3. Propagačné alebo informačné nosiče 3 môžu byť...