Archív za 2008 rok

Strana 66

Ohýbacie zariadenie pre stroj na ohýbanie a lepenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9471

Dátum: 15.01.2008

Autori: Cailloux Lionel, Dupertuis Roger

MPK: B31B 1/36

Značky: zariadenie, ohýbacie, lepenie, stroj, ohýbanie

Text:

...je ohyb vedený a podopretý počas jeho vytvárania, čo umožňuje stabilizovať polohu a geometrické vlastnostispomenutého ohybu a teda zlepšit kvalitu skladaných škatuliek.0011 Ďalšie predmety a výhody tohto vynálezu budú jasnejšie počas opisuspôsobov uskutočnenia, opisu, ktorý sa bude odvolávať na priložené obrázky.Stručný opis zobrazených obrázkov0012 Obrázky la - 1 c sú pohľady v priečnom reze na čast výstrižku a zariadenia podľa tohto...

Piperidíny s heterocyklickými substituentmi ako ligandy ORL-1

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8473

Dátum: 15.01.2008

Autori: Baba Yoshiyasu, Brown Kevin, Tsuno Naoki, Goehring Richard

MPK: A61K 31/498, C07D 401/04, A61P 25/04...

Značky: piperidíny, orl-1, ligandy, substituentmi, heterocyklickými

Text:

...ako agonisty nociceptínového receptora ORL~ 1 na použitieV medzinárodnej patentovej prihláške PCT zverejnenej ako W 0 01/34571 sú opísanézlúčeniny B-aminokyselín na použitie pri inhibícíi uvoľňovania B-amyloidného peptidu.V medzinárodnej patentovej prihláške PCT zverejnenej ako W 0 02/080895 A 2 sú opísané inhibítory farnezyl proteín transferázy obsahujúce bicyklické skupiny na použitie priV US zverejnenej patentovej prihláške č. US...

Termoplastická fólia na prekrytie airbagu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8438

Dátum: 15.01.2008

Autori: Marquardt Jürgen, Fischer Katja, Harnisch Hartmut, Bühring Jürgen, Hülsewede Volker

MPK: B60R 21/215

Značky: prekrytie, termoplastická, airbagu, fólia

Text:

...Tak uverejňuje DE 196 36 428 A 1 zariadenie, ktoré vykazuje laser na zhotovenie štruktúr zoslabenia vo formeperforovaných línii. Tu sa vo vopred definovaných vzdialenostiach do obloženía airbaguV obidvoch uvedených spôsoboch je nevýhodné, že oslabenie materiálu vyhotovenéna zadnej strane sa vo všeobecnosti stane časom viditeľné aj na vonkajšej strane akoEP 1 518 662 A 1 predstavuje fóliu daného druhu ako aj spôsob zhotovenia línie zoslabenia v...

Reaktor a spôsob výroby sírovodíka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9311

Dátum: 14.01.2008

Autori: Driess Heinz, Jachow Harald, Woelfert Andreas

MPK: B01J 10/00, B01J 19/00, B01J 19/24...

Značky: reaktor, spôsob, sírovodíka, výroby

Text:

...vo fáze nábehu procesu, a tampri zodpovedajúcej teplote stuhnúť tak, že vznikne blokovanie alebo upchatie.Výsledkom tohto je nedostatočné zásobovanie vodíkom, takže množstvo síry uvolňovanej stripovaním vodíkom zo sirnej taveniny je príliš nízke na požadovaný mólový pomer katalyzovanej reakcie.Všeobecný problém pre konštrukciu a výber materiálov reaktora na realizáciu spôsobu výroby sírovodíka predstavuje tepelné dĺžkové zmeny použitých...

N-Substituované glycínové deriváty: inhibítory hydroxyláz

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18745

Dátum: 11.01.2008

Autori: Duffy Kevin, Shaw Antony, Miller William Henry, Zimmerman Michael, Myers Andrea

MPK: A61P 7/06, A61K 31/50, C07D 237/24...

Značky: hydroxyláz, deriváty, inhibitory, glycínové, n-substituované

Text:

...súboru pozostávajúceho z kyslíka, dusíka a síryR 7 a R 8 sú každý nezávisle zvolený zo súboru pozostávajúceho z vodíka, Cl-Cw alkylu,Cz-Cloalkenylu, Cz-Cm alkynylu, C 3-C 3 cykloalkylu, C 3-C 3 heterocykloalkylu, arylu a heteroaryluR 9 predstavuje H alebo katión, alebo Cl-Cmalkyl, ktorý je nesubstituovaný alebo substituovaný jedným alebo viace substítuentmí nezávisle zvolenými zo zo súborukde ktorýkoľvek uhlík alebo heteroatóm v R, R 2, R 3,...

Fúzne proteíny obsahujúce antigény rejekcie tumorov NY-ESO-1 a LAGE-1

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13341

Dátum: 11.01.2008

Autori: Rioux Clément, Palmantier Remi, Brichard Vincent, Louahed Jamila, Boyer Martine, Martin Denis, Blais Normand

MPK: C07K 14/47, A61K 39/00

Značky: ny-eso-1, tumorov, proteiny, rejekcie, lage-1, fúzne, antigény, obsahujúce

Text:

...C-koniec skráteného LAGE-1 je zasa fúzovaný s N-koncom skráteného NY-ESO-1, za vzniku fúzneho proteínu s dĺžkou 289 aminokyselín. Ďalšie podrobnosti o konštrukte sú uvedené vTabuike 1Obrázok 10 znázorňuje schému prlkladu rekombinantného polypeptidu, zahmujúceho NY-ESO-1 s čiastočne skrátenou doménou podobnou kolagénu. Epitopy znázornená na Obráutoch 10 až 13 sú len príkladmi epitopov uvádzaných pre tento proteín a neboli...

Vakcína

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12855

Dátum: 11.01.2008

Autori: Martin Denis, Palmantier Remi, Blais Normand

MPK: C07K 14/285, C07K 14/47, A61K 39/00...

Značky: vakcína

Text:

...aspekte vynález poskytuje FRAME časť ñízneho proteínu, ktorá zahŕňa. pozostáva z alebo v podstate pozostáva z kompletného proteínu.0016 Vynález však zahŕňa aj FRAME konštrukty s konzervatívnymi substitúciami. V jednom uskutočnení môže byť substituovaných l. 2, 3, 4. 5. 6, 7, 8, 9 alebo viac aminokyselín. FRAME konštmkt, ako je tu opísaný, môže okrem toho,alebo altemativne. obsahovať delćcie alebo inzercie vo svojej aminokyselinovej...

Antivírusové nukleozidové analógy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12594

Dátum: 11.01.2008

Autori: Wu Minwan, Kotian Pravin, Babu Yarlagadda, Chand Pooran, Kumar Satish

MPK: A61K 31/706, A61P 35/00, A61P 31/12...

Značky: analogy, nukleozidové, antivírusové

Text:

...aktívne miesto je úplne obkolesené, vytvárajúc dutinu 15 Á v priemere a 20 Ä hlbokú. Modelujúce štúdie ukázali, že NSSB apoenzým môže prijať šablónový prímér bez veľkého pohybu subdomén, naznačujúc že štruktúra je zachovaná počas polymerizačnej reakcie. RdRp polypeptidy z rôznych členov rodiny F laviviridae a iných vírusových rodín sa zachovali (LA. Bruenn, Nucleic Acids Research, Vol. 19, No. 2 p. 217, 1991).V súčasnosti nie sú na trhu...

Spádový strešný systém, ako aj izolačná doska pre spádové strešné systémy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12374

Dátum: 11.01.2008

Autor: Klose Gerd-rüdiger

MPK: E04D 3/35

Značky: systém, strešný, izolačná, spádový, strešné, systémy, doska, spádové

Text:

...kyseliny môžu napádať strešné tesniace vrstvy. Samotným vytváraním takéhoto povlaku môže dochádzať ku škodlivejším napadnutiam v oblasti spojov medzijednotlivými časťami tesniacich vrstiev, ktoré sú väčšinou považované za slabé0007 Aby sa predišlo hromadeniu zrážok, mali by už byť podklady respektíve nosné konštrukcie pre nasledujúce strešné vrstvy plánované so sklonom 2 (1.15 °). Strechy s menším sklonom sú zvláštne konštrukcie a...

Zariadenie a spôsob výroby rotačného telesa odlievaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10921

Dátum: 11.01.2008

Autor: Schwarz Uwe

MPK: B29C 33/12, B29C 45/14

Značky: odlievaním, rotačného, spôsob, tělesa, zariadenie, výroby

Text:

...polohu osi otáčania vyrobeného rotačného telesa tak, aby sa nevyváženosť vyrovnala, a abysa dosiahlo rotačne symetrického rozloženia hmoty vzhľadom na osotáčania. Po prvotnom vyrobení skúšobného rotačného telesa V zariadení, ktoré má najprv os otáčania vo východzej polohe, a po premeraní tohto skúšobného rotačného telesa sohľadom na nevyváženosť, je teda možné nastaviť zaridenie pomocou prostridkov na zmenu polohy osi otáčania tak, aby ďalšie...

Produkt na báze konjugovanej kyseliny linolovej a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10837

Dátum: 11.01.2008

Autor: Lorenzon Maurizio

MPK: A23L 1/30, A23K 1/00, A23L 1/00...

Značky: linolovej, produkt, spôsob, konjugovanej, výroby, kyseliny, báze

Text:

...je jednou z možných alternatív doplnenie krmiva pre zvieratá o synteticky vyrobenúTiež je známy spôsob laboratórnej syntézy CLA z rastlinnýcholejov, ako je požltový olej alebo slnečnicový olej. Získaný produkt je obvykle zmesou izomérov CLA V jej rôznych formách, ako sú metylestery voľných mastných kyselín (FFA) a je možné ho použitV potravinách pre ľudí i V krmivách pre zvieratá.CLA však vykazuje vážne nevýhody z hľadiska stability.CLA...

Corynebacterium glutamicum druhu produkujúceho L-arginín a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9663

Dátum: 11.01.2008

Autori: Hwang Soo Youn, Kim Hye Won, Lee Ji-hye, Choi Hyejin

MPK: C12N 15/74

Značky: spôsob, produkujúceho, l-arginín, výroby, druhu, corynebacterium, glutamicum

Text:

...génom s rovnakou funkciou ako gén argD kódujúci acetylornitín-amínotransferázy,nadexprímuje gén argD 2 a produkuje L-arginín vo vyššom výťažku ako rodičovský kmeň, čímCieľom tohto vynálezu je poskytnúť polypeptid kódovaný génom argD 2 (Ncgl 2355), ktorý je domnelým génom acetylornitín-aminotransferázy zúčastňujúcej sa v biosyntéze arginínu vĎalším cieľom tohto vynálezu je poskytnúť rekombinantný vektor obsahujúci základnúEšte ďalším...

Tosylátová soľ terapeutickej zlúčeniny a jej farmaceutické prostriedky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13314

Dátum: 10.01.2008

Autori: Wager Travis, Butler Todd William

MPK: A61P 25/18, A61K 31/40, A61P 25/16...

Značky: terapeutickej, farmaceutické, zlúčeniny, tosylátová, prostriedky

Text:

...in rat lung and spleen, Clinical Science 87 (2) 151-63, (1994). Takéto ochorenia alebo stavy zahŕňajú Kardiovaskulárne poruchy, ako je akútny infarkt myokardu, pamäťové procesy, demencie a poruchy rozpoznávania, ako je Alzheimerova choroba a porucha pozornosti shyperaktivitou, neurologické poruchy, ako je Parkinsonova choroba, EP 2 124 933 B 1 Ep myšschizofrénia, depresia, epilepsie a záchvaty alebo kŕče, rakovina, ako je kožný...

Jednozložkové montážne lepidlo s vysokou počiatočnou adhéziou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12032

Dátum: 10.01.2008

Autori: Bachon Thomas, Majolo Martin, Kostyra Sebastian, Beck Horst, Hermsdorf Nadja

MPK: C09J 201/00, C09J 9/00, C09J 11/02...

Značky: adhéziou, počiatočnou, lepidlo, jednozložkové, montážne, vysokou

Text:

...spojiva montážneho lepidla sa používajú spojiva, ktoré sú zvolené zo skupiny-3 obsahujúcej polyuretánové prepolyméry asystémy zosieťovateľné silylovými skupinami. Vhodné sú predovšetkým jednozložkové lepidlá. Ako jednozložkové lepidlá sa rozumejú predovšetkým také lepidlá, ktoré sa vytvrdzujú zmenou podmienok okolia. Toto môže byt napriklad zvýšenie teploty, prístup vzdušnej vlhkosti, vylúčenie prístupu vzdušnćho kyslíka alebo kontakt s...

Usporiadanie parkovacej brzdy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11553

Dátum: 10.01.2008

Autor: Fred Emilsson Fred

MPK: B61H 13/20, F16D 65/28

Značky: brzdy, usporiadanie, parkovacej

Text:

...je odstrániťtieto dva nedostatky, ktorými trpia známe riešenia.brzdy koľajového vozidla podľa úvodnej časti nároku 1.0007 Uvedený úkol bol podľa tohto vynálezu splnenýtym, že horná strana piestu je opatrená prostriedkami, vymedzujúcimi vačkovú krivku vo forme postupne sa0008 Záberovým členom je s výhodou valček, pričomvšak sú možné i iné usporiadania.0009 U výhodného uskutočnenia, kde hriadeľ parkovacej brzdy, ako bolo povedané, je usporiadaný...

Spôsob kontinuálneho sušenia sypkého materiálu, predovšetkým drevných vlákien a/alebo drevených triesok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10824

Dátum: 10.01.2008

Autori: Brancuzsky Zdenek, Nápravník Karel, Hensel Günter, Seifert Wolfgang

MPK: F26B 11/02

Značky: sypkého, predovšetkým, sušenia, materiálů, dřevěných, spôsob, vlákien, kontinuálneho, drevných, triesok

Text:

...udržiavané dostatočne vysoké, aby bolo zaručené vypálenie škodlivín. Tieto vysoké teploty zatažujú prvky výmenníkov tepla, takže je ich životnost obmedzená. Európska patentováprihláška EP O 714 006 Al preto navrhuje spôsob sušenia, uktorého je výmenníku tepla predradený druhý výmenník tepla,takže tepelné zaťaženie materiálu môže byt udržanê pomerneZ EP O 484 280 je známe zariadenie na čistenie škodlivinami zataženého vzduchu, a to vzduchu z...

Farmaceuticky stabilná zmes obsahujúca timolol, dorzolamid a brimonidín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10333

Dátum: 10.01.2008

Autori: Quintana Hau Juan De Dios, Baiza Duran Leopoldo Martin, Tornero Montańo José Rubén

MPK: A61K 31/498, A61K 31/535, A61K 31/382...

Značky: dorzolamid, brimonidín, obsahujúca, timolol, farmaceutický, stabilná

Text:

...nedráždi a je dobre znášaný v koncentráciách normálne používaných na kožu a sliznlcu. Avšak benzalkóniumchlorid sa v určitých oftalmíckých formuláciách spája s nepriaznivými účinkami. Experimenty s toxicitou na králikoch ukazujú, že benzalkóniumchlorid je škodlivý v koncentráciách nad tými, ktoré sa normálne vo formuláciách používajú. Avšak zdá sa, že ľudské oko je menej postihnuté, než oko králika.0021 Dodnes nie je známa oftalmická...

Pt, PtRh alebo PtAu materiál, spevnený disperziou oxidových častíc, vyrobený vnútornou oxidáciou, s vysokým obsahom oxidu a s dobrou duktilitou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7475

Dátum: 09.01.2008

Autori: Eckardt Tanja, Manhardt Harald, Lupton David Francis

MPK: C22C 5/00, C22C 32/00

Značky: spevnený, oxidů, duktilitou, materiál, obsahom, vnútornou, dobrou, vyrobený, disperziou, oxidáciou, vysokým, částic, oxidových

Text:

...drôt (4 mm x 4 mm). Podľa postupu, uvedeného v patentoch DE 197 58 724 C 2 a DE 100 46 456, bol drôt uložený 10 dní pri l 00 O°C vo vzduchovej atmosfére.0014 Extrakčnou analýzou horúcim plynom (postup LECO) bol stanovený obsah kyslíka 4500 ppm. Pri úplnej oxidácii dotovaného Zr na ZrO 2, dotovaného Sc na Sc 2 O 3 a dotovaného Y na Y 2 O 3 by dosiahol obsah kyslíka 4530. Drôt bol ďalej vyvalcovaný pri 800 °C na štvorhranný profil. Drôt...

Pegylovaný amyloid beta Fab

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18509

Dátum: 09.01.2008

Autori: Lu Jirong, Demattos Ronald, Bumol Thomas, Hansen Ryan, Mcdonnell Peter, Chow Chi-kin, Kuchibhotla Uma, Bales Kelly

MPK: A61K 47/48, A61P 25/28, A61K 39/395...

Značky: amyloid, pegylovaný

Text:

...nemajú rad problémov spojených s výrobou protilátok v cicavčích bunkových Iíniách, ako sú problémy s nákladmi, problémy s čístením a problémy s kontamináciou endogénne produkovaného antigénu. Zlúčeniny podľa predloženej prihlášky vynálezu sa môžu navyše podávať subkutánne a majú ideálny farmakokinetický (PK) a farmakodynamický (PD) profil pri zachovaní añnity a selektivity fragmentu protilátky proti AB.0011 Celkom nepredvídatelne a neočakávane...

Spôsob odstránenia rozpúšťadla zo solí omeprazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13654

Dátum: 09.01.2008

Autori: Mandic Dejan, Toplak Casar Renata

MPK: A61K 31/435, A61P 1/00, C07D 401/12...

Značky: odstránenia, omeprazolu, spôsob, solí, rozpúšťadla

Text:

...stĺpcovej Chromatografia na rozdelenie enatniomérov Z-pyrídinylmetylsulñ nyl- 1 H-benzimidazo lov.Vzhľadom na vyššie uvedené bolo cieľom tohto vynálezu vytvoriť sol omeprazolu alebo jeho S-enantioméru, ktorá má prijateľne nízke hladiny organického rozpúšťadla a môže sa vyrábať jednoduchým postupom.Vo všeobecnosti je tento vynález zameraný na spôsob prípravy soli omeprazolu, predovšetkýmV jednom aspekte, tento vynález poskytuje spôsob na...

Liečivo na profylaxiu a ošetrovanie neuropatických bolestí

Načítavanie...

Číslo patentu: 286057

Dátum: 09.01.2008

Autori: Tober Christine, Rostock Angelika, Bartsch Reni, Rundfeldt Chris, Dost Rita

MPK: A61P 29/00, A61P 25/00, A61K 31/325...

Značky: neuropatických, bolesti, liečivo, profylaxiu, ošetrovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa použitie 2-amino-4-(4-fluórbenzylamino)-1-etoxykarbonylaminobenzénu, t. j. retigabínu, a jeho farmaceuticky použiteľných solí na profylaxiu a ošetrovanie neuropatických bolestí, najmä alodýnie, hyperalgetických bolestí, fantómových bolestí, neuropatických bolestí pri diabetickej neuropatii a neuropatických bolestí pri migréne.

Orto-substituované bisarylové zlúčeniny obsahujúce dusík, ich použitie a farmaceutické prostriedky, ktoré ich obsahujú

Načítavanie...

Číslo patentu: 286056

Dátum: 09.01.2008

Autori: Brendel Joachim, Hemmerle Horst, Kleemann Heinz-werner, Peukert Stefan

MPK: A61K 31/4427, A61K 31/4965, A61K 31/4418...

Značky: bisarylové, obsahujú, zlúčeniny, dusík, farmaceutické, orto-substituované, obsahujúce, použitie, prostriedky

Zhrnutie / Anotácia:

Orto-substituované bisarylové zlúčeniny všeobecného vzorca (I) a farmaceutické prostriedky, ktoré ich obsahujú. Zlúčeniny podľa vynálezu možno použiť ako antiarytmiká predovšetkým na liečenie a prevenciu atriálnych arytmií, napr. atriálnych fibrilácií alebo atriálnych flutterov.

Indenoindolónové zlúčeniny, spôsob ich prípravy a farmaceutické kompozície s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 286055

Dátum: 09.01.2008

Autori: Rousseau Anne, Hickman John, Atassi Ghanem, Leonce Stéphane, Pierre Alain, Kraus-berthier Laurence, Boussard Marie-françoise, Guilbaud Nicolas, Wierzbicki Michel

MPK: A61K 31/403, A61K 31/433, A61K 31/4427...

Značky: kompozície, spôsob, přípravy, farmaceutické, indenoindolónové, obsahom, zlúčeniny

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčenina vzorca (I), v ktorom: R predstavuje vodíkový atóm, prípadne substituovanú alkylovú skupinu alebo alkenylovú skupinu, R1 až R8, ktoré môžu byť identické alebo rozdielne, predstavujú každá vodíkový atóm alebo prípadne substituovanú alkylovú skupinu, hydroxylovú skupinu, acyloxyskupinu, prípadne substituovanú aminoskupinu, karboxyskupinu, prípadne substituovanú alkoxyskupinu alebo alkenyloxyskupinu, alebo jedna zo skupín R1 až R8 vytvára...

40-O-Hydroxy(C1-4)alkyl-, -hydroxy(C1-4)alkoxy(C1-4)alkyl-, -acyloamino(C1-4)alkyl- a -amino(C1-4)alkyl-rapamycín deriváty, farmaceutická kompozícia obsahujúca takéto zlúčeniny a použitie takýchto zlúčenín ako farmaceutík

Načítavanie...

Číslo patentu: 286054

Dátum: 09.01.2008

Autori: Sedrani Richard, Cottens Sylvain

MPK: A61P 11/00, A61K 31/435, A61P 31/00...

Značky: kompozícia, amino(c1-4)alkyl-rapamycín, obsahujúca, takéto, 40-o-hydroxy(c1-4)alkyl, zlúčeniny, acyloamino(c1-4)alkyl, hydroxy(c1-4)alkoxy(c1-4)alkyl, farmaceutík, deriváty, farmaceutická, použitie, takýchto, zlúčenín

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa deriváty rapamycínu všeobecného vzorca (I), v ktorom X a Y sú oba atóm kyslíka, R2 je vodík, R4 je metyl, R1 je zvolené z hydroxy(C1-4)alkylu, hydroxy(C1-4)alkoxy(C1-4)alkylu, acylamino(C1-4)alkylu a amino(C1-4)alkylu. Tieto zlúčeniny sú vhodné na výrobu liečiva na liečenie alebo prevenciu ktoréhokoľvek z nasledujúcich stavov: autoimúnne ochorenie, odmietnutie aloštepu, ochorenie štep vs. hostiteľ, astma, viaclieková rezistencia,...

Centrovanie vozidla pri nastavovaní podvozku a príslušný spôsob

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12476

Dátum: 09.01.2008

Autor: Hub Thomas

MPK: G01M 17/007, G01B 21/26

Značky: podvozku, centrovanie, príslušný, vozidla, nastavování, spôsob

Text:

...elektrické riadiace ústrojenstvo 4. Riadiacou jednotkou 5 spojenou s riadiacim ústrojenstvom môže byť menený rejd predných kolies 3. Pretože aspoň jeden z oboch valcov každého páru l valcov pre predné kolesá 3 je motoricky pohyblivý okolo pozdlžnej osy a tým môže byť príslušné predné koleso poháňané, umožňuje to zmenu polohy a tým centrovanie vozidla. Upredloženého zariadenia podľa vynálezu pre centrovanie vozidla sa poloha vozidla mení v...

Sp35 protilátky a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16370

Dátum: 09.01.2008

Autori: Pepinsky Blake, Graff Christilyn, Shao Zhaohui, Mi Sha, Miklasz Steven, Garber Ellen

MPK: A61K 31/70, A61K 38/16, A61K 39/395...

Značky: protilátky, použitie

Text:

...proteín, aminokyselinový reťazec alebo akékoľvek iné výrazy používané na označenie reťazca alebo reťazcov dvoch alebo viacerých aminokyselín a termín polypeptid sa môže použiť namiesto alebo zameniteľne s niektorým z týchto termínov. Termín polypeptid je určený na označenie produktov postexprimačných modiñkácií polypeptídu, okrem iného vrátane glykozylácie, acetylácie,íosforylácie, amidizácie. derivatizácie pomocou známych...

Nové cyklohexanónové zlúčeniny z Antrodia Camphorata a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10045

Dátum: 09.01.2008

Autori: Tsou Wan-ling, Liu Sheng-yun, Wen Wu-che, Kuo Mao-tien, Fok K-heng, Huang Chun-hung, Chang Chung-chou, Li Ya-ying

MPK: A61K 31/10, A61P 35/00, A61K 31/12...

Značky: použitie, zlúčeniny, nové, cyklohexanónové, camphorata, antrodia

Text:

...viedol k identifikácii nových zlúćenín vzorca (1) a vzorca (2), ktoré inhíbovali rast rôznych rakovinových buniek, ktoré sa ešte nezistili v Antrodia camphorata a neuvádzali sa v žiadnej z predchádzajúcich publikácií.0015 Zlúčenina 4-hydroxy-2,3-dímetoxy-6-m etyl-5(3,7,11-trimetyl-dodeka-2,6,10-trienyD-cyklohex-Z-enón vzorca (2) sa vysvetľuje nižšie ako príklad tohto vynálezu. Protirakovinové účinky 4-hydro×y-2,3-dimetoxy-6...

Spôsob produkcie L-aminokyseliny alebo nukleovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19995

Dátum: 09.01.2008

Autori: Araki Masayuki, Asano Takahiro, Takahashi Yusuke, Kondo Kazuya, Hibino Wataru, Okutani Satoshi, Watanabe Akihiro, Ohnishi Fumito, Iwatani Shintaro

MPK: C12P 13/08, C12P 13/04, C12P 13/14...

Značky: l-aminokyseliny, spôsob, nukleovej, kyseliny, produkcie

Text:

...v médiu s vyzrážaním svojich kryštálov.Prostriedky na dosiahnutie cieľa0010 Zvyčajne sa predpokladá, že zníženie objemového výkonu rotačného miešadla použitého vo fermentačnom procese nepriaznivo ovplyvňuje fermentáciu. Avšak ako výsledok rôznych výskumov pôvodcu predloženého vynálezu sa zistilo, že produktivita L-aminokyseliny sa zlepšila regulovaním objemového výkonu rotačného miešadla tak, aby bol počas fermentácie po vyzrážaní...

Kombinácie obsahujúce amidom substituované indazoly ako inhibítory poly(adp-ribóza)polymerázy (PARP)

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16929

Dátum: 08.01.2008

Autori: Schultz-fademrecht Carsten, Scarpeli Rita, Jones Philip, Ontoria Ontoria Jesus Maria

MPK: A61P 35/00, A61P 29/00, A61K 31/4439...

Značky: substituované, inhibitory, amidom, kombinácie, indazoly, parp, poly(adp-ribóza)polymerázy, obsahujúce

Text:

...a spôsobuje pokles NAD a ATP na menej než 20 normálnej hladiny. Tento scénar je obzvlášť škodlivý počas ischémie, kedy stráta kyslíka už drasticky obmedzila energetický výkon bunky. Následná produkcia voľnýchradikálov počas reperfúzie je považovaná za hlavnú príčinupoškodenia tkaniva. Časť poklesu ATP, ktorý je typický V mnohých orgánoch počas ischémie a reperfúzie, by mohla byť spojená s vyčerpaním NAD kvôli cyklu poly(ADP-ribózy). Očakáva...

Spôsob čistenia zariadenia na plnenie nápojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10495

Dátum: 08.01.2008

Autori: Czech Manuel, Saefkow Michael, Philipps André

MPK: B67C 3/00

Značky: zariadenia, spôsob, plnenie, nápojov, čistenia

Text:

...sa časové intervaly určujú podľa stupňa znečistenia zariadenia. Čistenie by sa tak mohlo vykonávať napr. synchrónne vždy po 3, 5, 7, lO minútach počasMôže íst o akékoľvek zariadenie alebo íistrojenstvo na plnenie nápojov. Všeobecne obsahujezariadenie na plnenie nápojov aspoň jedno plniace ústrojenstvo na nápoje s plniacou hlavicou, ďalej potom dopravné zariadenie pre fľaše, ktore je obvykle vedené v kruhu, a zariadenie na uzatváranie...

Amidom substituované indazoly ako inhibítory poly(ADP-ribóza)polymerázy (PARP)

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9839

Dátum: 08.01.2008

Autori: Jones Philip, Scarpelli Rita, Ontoria Ontoria Jesus Maria, Schultz-fademrecht Carsten

MPK: A61P 35/00, A61P 29/00, A61K 31/4439...

Značky: substituované, amidom, parp, poly(adp-ribóza)polymerázy, indazoly, inhibitory

Text:

...ktorý prevádza veľké množstvo NAD na ADP-ribózu a spôsobuje pokles NAD a ATP na menej než 20 normálnej hladiny. Tento scenár je obzvlášť škodlivý počas ischémie, kedy stráta kyslíka už drasticky obmedzila energetický výkon bunky. Následná produkcia voľných radikálov počas reperfúzíe je považovaná za hlavnú príčinu poškodenia tkaniva. Časť poklesu ATP, ktorý je typický V mnohých orgánoch počas ischémie a reperfúzie, by mohla byť spojená s...

Spôsob prípravy montelukastu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8623

Dátum: 08.01.2008

Autori: Jirman Josef, Halama Aleš

MPK: C07D 215/18, C07D 323/00

Značky: spôsob, přípravy, montelukastu

Text:

...0 2005/105751 A 1 (TEVA, 2005), US 2005/0107612 A 1 (REDDY, 2005). Riešenie založené na metóde B) je opísane V dvoch prihláškach patentov firmy SYNTHON W 0 2005/105749 A 2 (SYNTHON, 2005), W 0 2005/105750 A 1 (SYNTHON, 2005).0006 V praxi sa hlavne využíva riešenie, ktoré sa vyznačuje použitím dilítnej soli l-(merkaptomety 1)cyklopropyloctovej kyseliny vzorca III-diLi. Proces je opísaný v patente EP 0737186 B 1 (MERCK, 1995), skrátene ho...

Spôsob a zariadenie na prenos a prijímanie riadiacich informácií na randomizáciu medzibunkovej interferencie v mobilnej komunikácii

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14250

Dátum: 07.01.2008

Autori: Li Ying, Kim Young-bum, Cho Joon-young, Lee Ju-ho, Zhang Yujian

MPK: H04J 13/00, H04J 11/00, H04B 1/713...

Značky: mobilnej, interferencie, prenos, komunikácií, prijímanie, zariadenie, informácií, spôsob, medzibunkovej, randomizáciu, riadiacich

Text:

...identifikovaná hodnotami cyklického posunu časovej domény ZC sekvencie. Hodnoty cyklického posunu sú špecifické pre PZ, aby spĺňali podmienku, že sú väčšie ako maximálne prenosové oneskorenie rádiovćho prenosu, čím sa zabezpečí vzájomná kolmosť medzi PZ. Złtohto dôvodu závisí počet PZ, ktoré môžu byť prispôsobené pre viacnásobný prístup, od dlžky ZC sekvencie a hodnôt cyklického posunu. Napríklad, v prípade, že ZC sekvencia je dlhá 12 vzoriek...

Viacvrstvová tkanina zo sklených vlákien a z nej vyrobený zásobník s dvojitou stenou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6573

Dátum: 07.01.2008

Autor: Werner Bachmann

MPK: B29C 63/26, B32B 17/02, B32B 17/04...

Značky: stěnou, sklených, viacvrstvová, zásobník, tkanina, dvojitou, vlákien, vyrobený

Text:

...stranách dosiahnuté rôzne adhézne vlastností. Výhodne sú vlákna jednejvrstvy potiahnuté silanovou šlichtou.0008 Podľa jedného zvlášť výhodného tvaru uskutočnenia je tkanina zo sklených vlákien aspoň jednej vrstvy vytvorená ako tkanina zo skleného hodvábu. Použitie tkaniny zo skleného hodvábu má tu výhodu, že V porovnaní so sklenou Výstužnou sieťou sa syntetická živica rýchlejšie prijme a lepšie rozvedie. Pritom je nebezpečenstvo...

Spôsob prípravy hydroxylamínsulfátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286053

Dátum: 07.01.2008

Autori: Cieślak Robert, Darczuk Tadeusz, Grzegorzewicz Józef, Ścierzyński Henryk

MPK: C07C 211/00

Značky: přípravy, hydroxylaminsulfátu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby hydroxylamínsulfátu katalytickou redukciou oxidu dusnatého vodíkom v styku s platinovým katalyzátorom na uhlíkovom nosiči v prítomnosti kyseliny sírovej vo viacstupňovom, najmenej dvojstupňovom reakčnom systéme plyn/kvapalina, kde plyny odvádzané zo stupňa s vyššou koncentráciou kyseliny sírovej sa zavádzajú do nasledujúceho stupňa s nižšou koncentráciou kyseliny sírovej alebo sa plyny odvádzané z množiny stupňov spoja a zavádzajú...

3,3-difenylpropylamíny, farmaceutické prostriedky, spôsob ich výroby a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286052

Dátum: 07.01.2008

Autori: Meese Claus, Sparf Bengt

MPK: C07C 219/00, C07C 271/00, C07C 217/00...

Značky: 3,3-difenylpropylamíny, farmaceutické, spôsob, použitie, výroby, prostriedky

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú zlúčeniny všeobecných vzorcov (I) a (VII`), kde význam jednotlivých substituentov je uvedený v opise. Okrem spôsobu prípravy 3,3-difenylpropylamínov je opísaný i farmaceutický prostriedok s ich obsahom, ktorý je účinný pri liečbe inkontinencie moču, gastrointestinálnej hyperaktivity a iných faktorov ovplyvňujúcich kontrakciu hladkého svalstva.

Použitie prekurzora pohlavného steroidu na prípravu liečiva na prevenciu alebo liečenie znížených alebo nevyrovnaných koncentrácií pohlavných steroidov

Načítavanie...

Číslo patentu: 286051

Dátum: 07.01.2008

Autor: Labrie Fernand

MPK: A61K 31/57, A61K 31/58, A61K 31/565...

Značky: liečenie, přípravu, pohlavných, použitie, steroidů, znížených, nevyrovnaných, koncentrácii, prevenciu, pohlavného, steroidov, liečivá, prekurzora

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa použitie dehydroepiandrosterónu (DHEA), dehydroepiandrosterón-sulfátu a zlúčenín, ktoré sa na ne premieňajú in vivo, na prípravu liečiva poskytujúceho sérové hladiny DHEA u pacienta v rozsahu 4 až 10 mikrogramov na liter na prevenciu alebo liečenie vaginálnej atrofie, hypogonadizmu, kožnej atrofie, neschopnosti udržať moč, rakoviny vaječníkov a rakoviny maternice, pričom v prípade prevencie rakoviny vaječníkov alebo rakoviny...

Spôsob regulácie brzdy (bŕzd) pohyblivých schodov alebo pohyblivého chodníka

Načítavanie...

Číslo patentu: 286050

Dátum: 07.01.2008

Autori: Lange Dirk, Balzer-apke Ludwig, Pietz Alexander, Neumann Sascha

MPK: B66B 25/00

Značky: chodníka, brzd, regulácie, spôsob, pohyblivých, pohyblivého, brzdy, schodov

Zhrnutie / Anotácia:

Regulácia sa vykonáva dodávaním aktuálnych hodnôt (I) do najmenej jedného regulátora (12), ktorý obsahuje najmenej jednu teoretickú hodnotu (S), kde regulátor (12) vykonáva porovnávanie teoretickej a aktuálnej hodnoty a ovláda najmenej jeden brzdový magnet (13) s použitím tejto hodnoty, pričom teoretické hodnoty (S) vo forme niekoľkých dočasných hodnôt spomalenia sú zapamätané v regulátore (12) v poliach teoretických hodnôt alebo v zónach...

Hyperforínové deriváty, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286049

Dátum: 07.01.2008

Autori: Bombardelli Ezio, Morazzoni Paolo

MPK: A61K 31/21, A61K 31/045, A61K 31/12...

Značky: prostriedok, deriváty, farmaceutický, použitie, obsahom, hyperforínové

Zhrnutie / Anotácia:

Hyperforínové deriváty všeobecného vzorca (I), v ktorom R znamená aromatický acylový zvyšok, kde aromatický zvyšok má voliteľne jeden alebo viac substituentov, ktoré môžu byť rovnaké alebo rozdielne, vybrané z hydroxyskupiny, metoxyskupiny, aminoskupiny, majú výhodné farmakologické vlastnosti a dobrú stabilitu.

Kontinuálny rotačný filter pri výrobe minerálnej vlny

Načítavanie...

Číslo patentu: 286048

Dátum: 07.01.2008

Autori: Bradeško Franc, Mihovec Bojan, Peternelj Andrej, Širok Brane

MPK: B01D 46/24

Značky: minerálnej, filter, rotačný, výrobe, kontinuálny

Zhrnutie / Anotácia:

Kontinuálny rotačný filter pri výrobe minerálnej vlny so vstupným kanálom na prechod technologického vzduchu zo zbernej komory a s výstupným kanálom na dopravu vyčisteného vzduchu výhodne do komína sa skladá z: vnútorného cylindra (1) a vonkajšieho cylindra (2), teleskopickej rúry (9) so sacími dýzami (8) a striekacími dýzami (12). Vnútorný cylinder (1) a vonkajší cylinder (2) sa otáčajú synchrónne v opačných smeroch. Teleskopické rúry (9) sú...