Archív za 2008 rok

Strana 59

Adhezívna kompozícia

Načítavanie...

Číslo patentu: 286097

Dátum: 20.02.2008

Autori: Rizzo Thomas, Kucera Helmut

MPK: C08L 19/00, C08F 2/12, C08F 36/00...

Značky: kompozícia, adhezívna

Zhrnutie / Anotácia:

Vodná kompozícia zahrnuje nasledovné zložky: a) vodný butadiénový polymérny latex pripraviteľný emulznou polymerizáciou najmenej jedného butadiénového monoméru v prítomnosti stabilizátora zvoleného zo styrénsulfónovej kyseliny, styrénsulfonátu, poly(styrénsulfónovej kyseliny) alebo poly(styrénsulfonátu) a b) fenolovú živicu prítomnú v množstve od 5 do 90 % hmotn., vzťahujúcich sa na celkové množstvo butadiénového polymérneho latexu a fenolovej...

Spôsob prípravy ketónu, aldehydu a polymérnej živicovej N-alkylovanej hydroxámovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 286096

Dátum: 20.02.2008

Autori: Labaudiniere Richard, Mason Helen, Salvino Joseph, Morton George

MPK: C07C 259/00, C07C 209/00, C07C 239/00...

Značky: n-alkylovanej, spôsob, polymérnej, živicovej, ketonů, kyseliny, přípravy, aldehydů, hydroxámovej

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob syntézy ketónov a aldehydov všeobecného vzorca (I) a (II) v pevnej fáze reakciou polymérnej živicovej N-alkylovanej hydroxámovej kyseliny všeobecného vzorca (III) s organokovovou zlúčeninou vzorca RcM v prípade syntézy ketónov alebo redukčným činidlom v prípade syntézy aldehydov a oddelením ketónu, resp. aldehydu od živice. Symboly Ra, Rb a Rc vo všeobecných vzorcoch (I), (II) a (III) znamenajú alifatickú alebo aromatickú skupinu, L vo...

Spôsob súčasného testovania množstva vzoriek rôznych látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 286095

Dátum: 20.02.2008

Autori: Burns David, Joseph Mary, Schurdak Mark, Beutel Bruce, Voorbach Martin

MPK: G01N 33/50

Značky: látok, rôznych, súčasného, testovania, množstva, vzoriek, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Kontinuálna úprava vysokovýkonného skríningu (CF-HTS) využívajúca najmenej jednu poréznu matricu umožňuje vo farmaceutickom priemysle, aby sa súčasne preskúmavalo veľké množstvo chemických jedincov na široký rozsah biologickej alebo biochemickej účinnosti. CF-HTS je okrem toho užitočný pri uskutočňovaní viacstupňových analytických testov.

Zlúčenina špecificky inhibujúca aktivitu faktora Xa, farmaceutická kompozícia s jej obsahom a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286094

Dátum: 20.02.2008

Autori: Safar Pavel, Ostrem James, Al-obeidi Fahad, Lebl Michal, Stierandova Alena, Strop Peter, Walser Armin

MPK: A61K 38/08, A61K 38/06, C07K 5/00...

Značky: inhibujúca, faktora, farmaceutická, použitie, zlúčenina, specificky, aktivitu, kompozícia, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané zlúčeniny, ktoré špecificky inhibujú aktivitu faktora Xa. Zlúčeniny majú štruktúru X1-R1-R2-R3-X2, kde X1 je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z metylu, etylu, n-propylu, izopropylu, sek-butylu, 1-metylbutylu, 2,2-dimetylpentylu, 2,2-dimetylpropylu, n-pentylu, n-hexylu, cyklopentylu, cyklohexylu, metyl-cyklohexylu a cyklopropylmetylénu, formylu, acetylu, benzoylu, benzylu, pikolylu, R1 je Tyr, R2 je Ile, R3 je Arg a X2 je orálny...

Spôsob prípravy koncentrátu zmesi a tento koncentrát

Načítavanie...

Číslo patentu: 286093

Dátum: 20.02.2008

Autor: Ruiter David

MPK: A01N 59/00, A01N 25/04, A01N 25/22...

Značky: zmesí, spôsob, koncentrát, přípravy, koncentrátů

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy zmesi na prevenciu pred kontamináciou surovín, produktov, vody a/alebo výrobných prostriedkov, ktorá obsahuje aspoň peroxid vodíka, glycerol a kyselinu glykolovú a kde sa zmes glycerolu a kyseliny glykolovej pridá k peroxidu vodíka. Glycerol a kyselina glykolová sa kombinujú a miešajú za súčasného pridávania a miešania stabilizátora pre peroxidové zmesi, aby sa vytvoril stabilný gélovitý koncentrát, a následne sa...

Spôsob úpravy metylesterov vyšších mastných kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 286091

Dátum: 20.02.2008

Autori: Cvengrošová Zuzana, Pokorný Juraj, Cvengroš Ján, Paligová Jarmila, Rotheneder Heinz

MPK: C11C 3/00, C07C 67/00

Značky: kyselin, vyšších, úpravy, spôsob, metylesterov, mastných

Zhrnutie / Anotácia:

Metylestery vyšších mastných kyselín, pripravené alkalicky katalyzovanou transesterifikáciou rastlinných olejov a/alebo živočíšnych tukov metanolom, sa upravujú tak, že s cieľom znížiť obsah alkálií v reakčnej zmesi po transesterifikácii sa k nej pridá polárne rozpúšťadlo, nerozpustné v metylesteroch, a po extrakcii sa sústava nechá usadiť. Polárnym rozpúšťadlom je glycerol alebo vlastná glycerolová fáza z procesu.

Pracovný nástroj s vymeniteľnou pracovnou čepeľou

Načítavanie...

Číslo patentu: 286090

Dátum: 20.02.2008

Autor: Skjaeveland Magne

MPK: A01B 23/00, A01B 15/00

Značky: vyměnitelnou, pracovnou, nástroj, pracovný, čepeľou

Zhrnutie / Anotácia:

Vymeniteľná opotrebovateľná časť (13, 22, 22a, 32, 41) na pripevnenie na prednú hranu (12) pracovného nástroja (10, 27, 30), kde uvedená predná hrana a uvedená opotrebovateľná časť majú spolupracujúce vodiace útvary (16, 18) usporiadané v smere v podstate kolmom na prednú hranu a ktoré vytvárajú lôžko a výstupok typu vzájomného klzného uloženia, pomocou ktorého môže byť opotrebovateľná časť vtlačovaná silou smerujúcou v podstate kolmo na prednú...

Zariadenie na triedenie dosiek alebo trámov

Načítavanie...

Číslo patentu: 286089

Dátum: 20.02.2008

Autori: Binder Hans, Hornung Bernd

MPK: B27M 1/00, B07C 5/04

Značky: zariadenie, dosiek, trámov, triedenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na triedenie dosiek alebo trámov ako medziproduktu na výrobu vrstveného dreva má dotrieďovaciu stanicu (208) na vizuálnu, prípadne manuálnu doklasifikáciu takých dosiek alebo trámov, ktoré v meracom zariadení (200), predradenom triediacemu zariadeniu, neboli oklasifikované alebo boli oklasifikované len nedostatočne. Doklasifikovateľné dosky alebo trámy sa pomocou prepravného zariadenia (206) automaticky privádzajú do dotrieďovacej...

Spôsob strojovej klasifikácie dosiek alebo trámov a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286088

Dátum: 20.02.2008

Autori: Hornung Bernd, Binder Hans

MPK: B07C 5/00, B27M 1/00, B07C 5/04...

Značky: zariadenie, spôsobu, klasifikácie, strojovej, vykonávanie, tohto, dosiek, trámov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané je zariadenie a spôsob strojovej klasifikácie dosiek alebo trámov ako medziproduktu na výrobu vrstveného dreva z dosiek alebo trámov. Zariadenie zahŕňa hobľovacie zariadenie (102), za ktorým je usporiadané meracie zariadenie na analýzu a klasifikáciu dosiek alebo trámov z hľadiska pevnosti a prípadne aj podľa optických kritérií, pričom sa oklasifikované dosky alebo trámy následne na základe svojej klasifikácie strojovom triedia. Vo...

Spôsob prípravy oxykodonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286087

Dátum: 20.02.2008

Autori: Šnupárek Vladislav, Proksa Bohumil, Ratkovská Ľubica

MPK: C07D 489/00

Značky: přípravy, oxykodonu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob prípravy oxykodonu vzorca (I) reakciou tebainu (II) alebo jeho analógu vzorca (III), kde R značí alkyl s počtom uhlíkov C2 až C5, alkylaryl ako benzyl alebo metoxybenzyl, prípadne alyl s peroxidom vodíka alebo peroxokyselinami v prítomnosti kyseliny šťavelovej v zmesi s kyselinou octovou alebo mravčou. Zo vzniknutej kryštalickej zrazeniny šťavelanu 14-hydroxykodeinonu sa prídavkom bázy uvoľní 14-hydroxykodeinon vzorca (IV),...

2-Pyrolidínmetyloxybenzénové inhibítory biosyntézy cholesterolu, spôsob ich prípravy a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286086

Dátum: 20.02.2008

Autori: Zemánek Marián, Fáberová Viera, Furdík Mikuláš, Popovičová Ľudmila, Kakalík Ivan, Schmidtová Ľudmila, Oremus Vladimír

MPK: A61K 31/40, C07D 207/00, A61P 3/00...

Značky: použitie, biosyntézy, 2-pyrolidínmetyloxybenzénové, inhibitory, přípravy, cholesterolu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú substituované 2-pyrolidínmetyloxybenzénové deriváty a ich farmaceuticky akceptované adičné soli všeobecného vzorca (I), kde R1 je vodík, alkyl, alkenyl a arylalkyl, R2, R3 a R4 sú nezávisle vodík, halogén, metoxy, nitro, kyano, amino, trifluormetyl a alkyl skupina
spôsob ich prípravy a ich použitie ako inhibítorov biosyntézy cholesterolu.

Odnímateľný nástroj na spracovanie jedla na mixéry, kuchynské roboty, mlynčeky a podobné zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 286085

Dátum: 20.02.2008

Autori: Veneziano José Carlos, Planca Rinaldo

MPK: A47J 42/00, A47J 43/04

Značky: kuchyňské, roboty, nástroj, spracovanie, podobně, odnímatelný, jedlá, mlynčeky, mixéry, zariadenia

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia na spracovanie jedla, nasaditeľného na oddelenú základňu (20), obsahujúcu elektromotor (21) tvoriaci tak elektrické zariadenie typu mixéra alebo kuchynského robota, a zahrnujúceho nádobu (22) pripevniteľnú na základňu. Nádoba je spojiteľná s podstavcovým kompletom (2) nástroja na spracovanie jedla, ktorý pozostáva z podstavca (15), zaistiteľného k otvoru (30) umiestnenému na dne nádoby, a z otočnej nápravy (19), ktorú...

Derivát chinoxalínu, farmaceutický prostriedok obsahujúci tento derivát a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286084

Dátum: 20.02.2008

Autori: Persons Paul, Spada Alfred, Myers Michael, Maguire Martin

MPK: A61K 31/498, A61K 31/00, A61K 31/495...

Značky: prostriedok, použitie, chinoxalínu, farmaceutický, obsahujúci, derivát

Zhrnutie / Anotácia:

Derivát chinoxalínu, N-oxid, hydrát, solvát alebo farmaceuticky prijateľná soľ odvodená od tejto zlúčeniny. Do rozsahu tiež patrí farmaceutický prostriedok obsahujúci túto zlúčeninu a farmaceuticky prijateľný nosič. Zlúčeniny podľa vynálezu sú vhodné na použitie ako liečivo na inhibovanie bunkovej proliferácie, diferenciácie alebo uvoľňovania mediátora v prípade jedincov s poruchami bunkovej proliferácie a/alebo diferenciácie, a/alebo...

Zariadenie pre starostlivosť o vlasy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11206

Dátum: 20.02.2008

Autor: Pulfrey Shaun

MPK: A45D 24/00, A46B 9/02, A45D 19/00...

Značky: zariadenie, starostlivosť, vlasy

Text:

...určenú na prijatie palca používateľa a ďalej odsadenú časť 10 e, určenú na prijatie prsta používateľa, aby sa zvýšilo ovládanie pohybu zariadenia pohodlným spôsobom. Zabezpečiť možno zrkadlovú verziu pre použitie ľavákom.0026 Obe veľkosti štetín majú na svojej základni fazetu, ktorá pomáha pevne držať štetiny na základni. Pretože hrúbky (približne 0,0007 až 0,001 metra) zubov sú takjemné, bez týchto faziet by sa pnutia na štetinách prenášali...

Usporiadanie rozptyľovacích prostriedkov rozprašovacieho vysúšacieho absorbéra

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10828

Dátum: 20.02.2008

Autori: Tabikh Ali, Ahman Stefan, Rafidi Nabil, Johansson Lars-erik

MPK: B01D 53/50

Značky: prostriedkov, rozprašovacieho, rozptyľovacích, usporiadanie, vysúšacieho, absorbéra

Text:

...cez tento špecifický rozptyľovací prostriedok rotačný pohyb v smere, ktorý je opačný k smeru rotačného pohybu príslušných častí horúceho procesného plynu rozptyľovaných dvoma rozptyľovacírni prostriedkami, ktoré sú umiestnené najbližšie ktomuto špeciñckému rozptyľovaciemuprostriedku, ako je to uvažované z pohľadu pozdĺž obvodu rozprašovacej vysúšacej komory.0008 Výhodou tohto rozprašovacieho vysúšacieho absorbéra je to, že v jednej atej...

Izomeráza glukózy pre použitie pri liečbe intolerancie fruktózy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8912

Dátum: 20.02.2008

Autori: Wyrobnik Isaac Harry, Wyrobnik Daniel Henry

MPK: A61K 38/44, A23L 1/30, A23L 1/03...

Značky: glukózy, izomeráza, použitie, liečbe, fruktózy, intolerancie

Text:

...Je nutné sa vyhnúť tiež všetkým jedlám obsahujúcim napr. sacharózu (bežný cukor). Takáto diéta, ktorá je v prípade dedičnej intolerancie fruktózy veľmi prísna, sa nielen veľmi ťažko drží, ale je tiež extrémne nepriaznivá z nutrične- fyziologického hľadiska, a značne zhoršuje kvalitu života postihnutých. Nielen postihnutí, ale aj odborná verejnosť zahŕňajúca doktorov, špecialistov, nutričných vedcov, nutričných poradcov, špecializovaných...

Substituované 4-aryl-1,4-dihydro-1,6-naftyridínamidy a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18909

Dátum: 19.02.2008

Autori: Bärfacker Lars, Albrecht-küpper Barbara, Kolkhof Peter, Grosser Rolf, Klein Martina, Nitsche Adam, Hartmann Elke, Münter Klaus, Schlemmer Karl-heinz

MPK: A61K 31/437, A61P 9/10, C07D 471/04...

Značky: použitie, substituované, 4-aryl-1,4-dihydro-1,6-naftyridínamidy

Text:

...bei sekundärer Hypertonie, Herz 28, 686-691 (2003). Najlepšou diagnostickou metódou pre norrnokalemický hyperaldosteronizmus je pomer zodpovedajúcich plazmatických koncentrácií aldosterón/renín, umožňujúci diagnostikovať tiež relatívne zvýšenie aldosterónu proti plazmatickým koncentráciám renínu a následne ich liečiť. Z tohto dôvodu hyperaldosteronizmus, diagnostikovaný v súvislosti s esenciálnou hypertenziou, predstavuje východis kový...

Nové pevné formy mikrobiocídu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17984

Dátum: 19.02.2008

Autori: Bonnett Paul Edward, Jones Ian Kevin, George Neil, Shah Shailesh

MPK: A01P 3/00, A01N 43/56

Značky: nové, mikrobiocídu, pevně, formy

Text:

...z roztoku môže byťextrémne pomalá, najstabilnejší polymorfný stav sa nemusí vytvoriť.Ztohto dôvodu je cieľom predkladaného vynálezu špecificky poskytnúť novú kiyštalickú modifikáciu racemickej syn-zlúčeniny vzorca (I) s dobrými vlastnosťami, pokiaľ ide o formuláciu aktívnej zložky a jej skladovateľnosť bud ako tuhý materiál alebo v typickýchformuláciách používaných v agrochémii, ako je suspenzný koncentrát (SC).Predkladaný vynález sa...

Spôsob a zariadenie na výrobu profilov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5791

Dátum: 19.02.2008

Autori: Spreitzer Erich, Enöckl Walter

MPK: B26F 1/38, B26D 3/08, B21D 5/06...

Značky: výrobu, spôsob, profilov, zariadenie

Text:

...presne V hrúbke fólie. Takýmto spôsobomsa ochranná fólia prereže bez toho aby sa poškrabal povrch plechu. Potom sa dajú veľmi jednoducho stiahnut vyrezané oblasti fólie.Ešte jeden ďalší variant spôsobu predpokladá, že vytvarovaný plech sa zvára do uzatvoreného priebežného profilu. Nakoľko do pracovnej linky sa môže integrovať aj zváracie zariadenie umožní to výhodnú a rýchlu výrobu žiadaných profilov.Obzvlášť je Výhodne usporiadanie keď sa...

Vstavané svietidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11924

Dátum: 19.02.2008

Autor: Schütte Bernhard

MPK: F21S 8/02, F21V 21/04

Značky: vstavané, svietidlo

Text:

...svietidlo na montážny krúžok nie priamo, ale pomocou nosného rámu, ktorý vymedzuje montážny priestor pre svietidlo a toto svietidlo zachytáva.Montážny priestor má takú veľkosť, že môže zachytiť všetky rôzne konštruované typy svietidiel, ktoré sa môžu použiť so vstavaným svietidlom. Pretože sa podľa tohto vynálezu svietidlá montujú pomocou upevňovacích prostriedkov vytvorených na hornej strane nosného rámu - tzn. zhora - na nosný rám, je...

Spirocyklické deriváty cyklohexánu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11746

Dátum: 19.02.2008

Autori: Saunders Derek, Harlfinger Stephanie, Schunk Stefan, Steufmehl Sonja

MPK: C07D 471/10, A61K 31/407, A61P 25/00...

Značky: deriváty, spirocyklické, cyklohexanu

Text:

...tiež v iných z uvedených indikácil opioidových receptorov, ako je -receptor, ale tiež iné subtypy týchto opioidových receptorov, totiž ö a K. Zodpovedajúcim spôsobom je priaznivé, keď zlúčeniny vykazujú tiež účinok na tieto opioidové receptory.0007 V spise W 0 2004 043967 sú opisované spirocyklické deriváty cyklohexánu, ktoré majú vysokú añnitu k ORL 1 receptoru, ale tiež k opioidovému receptoru. Spis W 0 2004 043967 opisuje generické...

Spôsob výroby strešnej výstuhy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15557

Dátum: 19.02.2008

Autori: Blasius Oliver, Buchheit Christian, Schumacher Silke

MPK: B32B 27/10

Značky: spôsob, výstuhy, strešnej, výroby

Text:

...ktorý je výhodne potiahnutý plastom, najmä polyetylénom. So sulfátovým krycím kartónom sa zvyšuje mechanická pevnosť výslednej strešnej výstuhy.0010 Podľa prvého uskutočnenia tohto vynálezu je jedna strana penového dielu vybavená, výhodne zalepená, sulfátovým krycím kartónom. Potom sa spojená otočí a následne sa položí druhou stranou na druhý sulfátový krycí kartón, na ktorý bolo výhodne predtým nanesené lepidlo. Otočenie je teda výhodne...

Trávna kosačka s pohonom zadných kolies, opatrená spojkovým ústrojenstvom pre pohon všetkých štyroch kolies

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12326

Dátum: 18.02.2008

Autor: Rivolta Pierluigi

MPK: A01D 34/08, A01D 34/10, A01D 34/46...

Značky: kosačka, kolies, trávna, všetkých, pohon, spojkovým, opatřená, štyroch, pohonom, ústrojenstvom, zadných

Text:

...operácie koseniazhoršené, pričom bezpečnosť obsluhy je rovnako zhoršená, 0007 Ďalším úkolom tohto vynálezu je vyvinúť samohybnú trávnu kosačku, schopnú zaistiť prepnutie systému pohonu zadných kolies na systém pohonu všetkých štyroch koliestak, aby ich bolo možné ľahko zapojiť alebo rozpojiť, čoprispieva k zníženiu spotreby a opotrebenia V súvislosti s pohonom štyroch kolies, a to obmedzením využívania tohto pohonného systému len v...

Žiaruvzdorný výrobok obsahujúci žiaruvzdorný pás

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12079

Dátum: 18.02.2008

Autori: Millar David, Rogers Norma Edward, Kennedy David, Yang Shibiao

MPK: C04B 35/106, B22D 41/50

Značky: výrobok, žiaruvzdorný, obsahujúci

Text:

...stavoch napr. keď sa stratí pás z dôvodu zlyhania štartu. Pre udržanie tavenia ocele za takých okolností je uvedená do prevádzky nepredhriata rúrka na páse udržiavanom v zásobe. Tieto chladné Štartovacie rúrky môžu byť vybavené troskovým pásom vyrobeným s približne 10 zirkónu nahradenými karbidom kremíka a rúrky sú zbavené uhlíka. Ale pokým nízka tepelná rozťažnosť karbidu kremíka preukazuje dostatočnúodolnosť proti tepelnému šoku pre...

Kontaktný prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15286

Dátum: 18.02.2008

Autori: Proff Manfred, Boemmel Christian, Jetter Rolf

MPK: H01R 13/432

Značky: kontaktný, prvok

Text:

...západky vytvarovaná oblasť vytvorila obzvlášť stabilne, môže mať kontaktná schránka aspoň jeden ohyb v pozdĺžnom smere, od ktorého je táto kontaktná schránka V smere pružnej západky ohnutá. Ohyb dodá kontaktnej schránke prídavnú stabilitu, takže pružná západka môže byť lepšie vystužená proti veľkým silám. Ohyb môže byť vytvorený aspoň prerušované, napríklad ako strieška nad pružnou západkou. 0011 Kontaktná schránka môže mať aspoň jedno v...

Cyklohexylamidové deriváty arylkarboxylových kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10558

Dátum: 18.02.2008

Autori: Hersperger Rene, Janser Philipp, Miltz Wolfgang

MPK: A61P 31/18, A61K 31/435, A61P 29/00...

Značky: cyklohexylamidové, deriváty, arylkarboxylových, kyselin

Text:

...tejto prihláške substituenty obsahujúce kyslík, napr. alkoxy, alkenyloxy, alkynyloxy,karbonyl, atď. zahŕňajú ich homológy obsahujúce síru, napr. tioalkoxy, tioalkenyloxy, tioalkynyloxy, tiokarbonyl, sulfon, sulfoxid atď. Halo alebo halogén predstavuje chlór, fluór, bróm alebo jód.Aryl predstavuje karbocyklický aryl, heteroaryl alebo biaryl.Karbocyklický aryl je aromatický cyklický uhľovodík obsahujúci od 6 do 18 atómov kruhu. Môže byť...

Usporiadanie klietky pre hydinu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13265

Dátum: 15.02.2008

Autor: Wienken August

MPK: A01K 31/00

Značky: klietky, hydinu, usporiadanie

Text:

...ak je úmyslom poskytnúť zvieratám životný priestor, na ktorý majú nárok. Dokonca aj Vtomto pripade je možné najvyššie poschodie sledovať len pomocouvysokozdvižného vozíka alebo podobne.0006 V inom známom uskutočnení takých usporiadaní klietok je upravené, že podlahová plocha je vytvorená ako pevná podlaha z plastovej mreže a môže byť bočne z klietky vysunutá do uličky, takže zvieratá opäť vypadávajú na nižšie usporiadaný dopravník na trus...

Lokálne aplikovaná farmaceutická formulácia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13082

Dátum: 15.02.2008

Autor: Davis Adrian Francis

MPK: A61K 9/00

Značky: aplikovaná, formulácia, lokálně, farmaceutická

Text:

...riadi proces preniknutia kožou, pretože difúzia je skôr funkciou chemického potenciálu ako absolútna koncentrácia diklofenaku. Napríklad, nasýtená rozpustnosť diklofenakovej kyseliny v polyetylénglykole je l 1,l 8 hmotn./hmotn., zatiaľ čo v propylénglykole je nasýtená rozpustnosť len 1,16 hmotn./hmotn.Aj tak nie je významný rozdiel medzi prienikom diklofenaku z týchto jednotlivých systémov, pretože nasýtená rozpustnosť sodnej soli...

Použitie kombinácie metabolického derivátu loratadínu a pseudoefedrínu na výrobu liečiva na liečenie kašľa a iných ochorení

Načítavanie...

Číslo patentu: 286079

Dátum: 15.02.2008

Autori: Mccullough John, Smith Emil, Aberg Gunnar

MPK: A61K 31/445, A61P 11/00, A61K 31/44...

Značky: použitie, metabolického, loratadínu, kašľa, výrobu, liečenie, liečivá, derivátů, pseudoefedrínu, kombinácie, iných, ochorení

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie metabolického derivátu loratadínu (DCL) alebo jeho farmaceuticky prijateľnej soli a pseudoefedrínu alebo jeho farmaceuticky prijateľnej soli na výrobu liečiva na liečenie kašľa, nachladnutia, nachladnutiu podobných a/alebo chrípkových symptómov a s tým spojených ťažkostí, bolestí hlavy, bolesti, horúčky a všeobecnej nevoľnosti u človeka, pričom nedochádza k sprievodnej náchylnosti k nepriaznivým vedľajším účinkom, spojeným s podávaním...

Konfekčný bubon s ovíjacím a ohrnovacím zariadením na výrobu nevulkanizovaných autoplášťov

Načítavanie...

Číslo patentu: 286078

Dátum: 15.02.2008

Autori: Janovec Mário, Žemla Jozef, Vychopen Stanislav

MPK: B29D 30/20

Značky: autoplášťov, nevulkanizovaných, ovíjacím, zariadením, ohrnovacím, výrobu, konfekčný, bubon

Zhrnutie / Anotácia:

Konfekčný bubon obsahuje mechanizmus na podoprenie pätkových lán z vnútornej strany, ktorý pozostáva z axiálne pohyblivo usporiadaného obojstranného vodiaceho kotúča (50). Kotúč je z vonkajšej strany vybavený radiálne pohyblivo po celom svojom obvode usporiadanými upínacími pätkovými segmentmi (10), prispôsobenými na spoluprácu s valcom (20) mechanizmu na ovládanie radiálneho zdvihu upínacích pätkových segmentov (10), a z vnútornej strany...

Použitie bradykardických látok a voliteľne jednej ďalšej zlúčeniny pôsobiacej na srdce

Načítavanie...

Číslo patentu: 286075

Dátum: 15.02.2008

Autori: Dämmgen Jürgen, Seidler Randolph, Guth Brian

MPK: A61K 31/55, A61K 31/00, A61K 31/4164...

Značky: ďalšej, jednej, bradykardických, použitie, látok, srdce, volitelné, zlúčeniny, pôsobiacej

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie bradykardických látok, ako sú zatebradín, cilobradín alebo alinidín, a voliteľne jednej ďalšej zlúčeniny pôsobiacej na srdce na výrobu lieku na liečenie ochorení spojených s hypertenziou.

Protilátky proti ErbB3 a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15304

Dátum: 15.02.2008

Autori: Muruganandam Arumugam, Buckler David, Schoeberl Birgit, Nielsen Ulrik, Feldhaus Michael

MPK: A61K 39/395, A61P 35/00

Značky: erbb3, proti, protilátky, použitie

Text:

...doménové protilátka. Protilátka môže mať tiež niektoré z nasledujúcich izotypov IgG 1, IgG 2, lgG 3, lgG 4, IgM, lgA 1, IgA 2, IgAsec, lgD a IgE.0021 V ešte ďalšom uskutočnenl predložený vynález poskytuje dalej kompozície zahŕňajúce kombinácie uvedených protilátok alebo ich časti viažucich antigén, forrnulované s prljateľným nosičom a/alebo adjuvantmi. V konkrétnom uskutočnení kompozícia zahŕňa dve alebo viacero protilátok, ktoré viažu rôzne...

Nádrž práčky vybavená vonkajším výstužným príklopom na dolnej stene

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10944

Dátum: 15.02.2008

Autori: Perticara Giuseppe, Bacelli Gianfranco, Mancini Stefano, Pardini Simone

MPK: D06F 37/26

Značky: vonkajším, výstužným, pračky, vybavená, stěně, príklopom, nádrž, dolnej

Text:

...na mydlovú vodu z vlákniteho skla vystuženého polymérovaným materiálom vhodným na to, aby obsahovala bubon apodpernú liatinovú konštrukciu zabudovanú do dolnej steny nádoby0018 Cieľom uvádzaneho vynálezu je nájsť riešenie vyššie uvedených problémov predošlej techniky, aby sa znížili výrobné náklady a výrazne zvýšila technicko-funkčná účinnosť a univerzálnosť.0019 Objavná myšlienka uvádzaného vynálezu spočíva v špeciálne zloženej...

Poľný postrekovač

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9574

Dátum: 15.02.2008

Autori: Marquering Johannes, Ehlen Volker

MPK: A01M 7/00

Značky: poľný, postrekovač

Text:

...adajú sa vykonať odpovedajúceNa odpovedajúce zviditeľnenie vejára kvapaliny svetelným zdrojom môže sa svetelný kužel orientovať podľa nárokov 5 alebo 6. Pritom je ešte výhodnejšie keď svetelný kuželsvetelného zdroja pretína vejár kvapaliny.Podľa prípadu použitia môže sa svetelný zdroj, v pohľade v smere jazdy, umiestniť predalebo za vejárom kvapaliny a rozvádzacou dýzou.3 Veľmi jednoduché a z hľadiska nákladov priaznivé, ako aj chránené...

Spôsob výroby vysokoporéznych kovových predmetov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9511

Dátum: 15.02.2008

Autori: Goodall Russell, Mortensen Andreas

MPK: B22C 9/10, C22C 1/08

Značky: vysokoporéznych, výroby, spôsob, kovových, predmetov

Text:

...metódou, kvapalným kovom alebo kovovou zliatinou, napriklad hlinlkom alebo jednou zjeho zliatin a po stuhnuti kovu alebo zliatiny sa všetok materiál preformy vymyje zo stuhnutého kovu alebo stuhnutej zliatiny umytim kvapalným rozpúšťadlom ako je voda. Pomocou takejto metódy možno získat s vysokým stupňomregulácie kovovú penu, ktorá má veľkost pórov väčšiu než 1 mm. Nad túto veľkost pomocou konvenčných metód majú častice solí...

Obkladový panel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9228

Dátum: 15.02.2008

Autor: Ruhdorfer Herbert

MPK: B32B 21/06, B32B 21/02, B32B 3/02...

Značky: panel, obkladový

Text:

...prebiehajúca v podstate rovnobežne s rovinou panelu, ako je to známe z EP 1 024234 A 1. Dalej je možné, aby sa obkladové panely vyrábali výlučne so spojovacími dréžkami a aby sa na spojenie susedných panelov museli upraviť navyše prvky dvojitých pier, ako je napr. známe z EP 1 319 773 A 2.0021 Obkladové panely možno používatjednak na obklad stien, stropov, alebo podláh, pričom ich hrúbka vrstvy, meraná kolmo k rovine panelu, môže byt od...

Purínové deriváty ako imunomodulátory

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8933

Dátum: 15.02.2008

Autori: Lazarides Linos, Theobald Colin Jack, Smith Stephen Allan, Stocker Richard

MPK: C07D 405/12

Značky: imunomodulátory, purinové, deriváty

Text:

...dejov. U človeka sú plazmacytoidné dendritické bunky (pDCs) profesionálnymi interferón produkujúcimí bunkami, ktoré sú schopne produkovať velké množstvá interferónov napríklad v reakcii na vírusovú infekciu. Ukázalo sa, že tieto pDCs preíerenčne exprimujú TLR 7 a TLRS a že stimulacia týchto receptorov s vírusovou RNA. respektive s vírusovou DNA, môže indukovat expresiu interferónu alfa.0010 Boli opisané oligonukleotidove agonisty...

Zariadenie na prípravy tekutého nápoja za použitia kapsuly

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8735

Dátum: 15.02.2008

Autori: Bonacci Enzo, Talon Christian, Denisart Jean-luc, Meier Alain, Pleisch Hanspeter

MPK: A47J 31/40, A47J 31/06

Značky: použitia, tekutého, kapsuly, nápoja, zariadenie, přípravy

Text:

...roztahuje v kapsule po odpojení injekčného prostriedku od kapsuly alebo ked daný injekčný prostriedok uvoľní injekčný bod.0024 Podľa tohto vynálezu má tento spôsob presadit najmenej viest k redukcii objemu kapsuly pred injektovaním kvapaliny do kapsuly a k obnoveniu uvedeného objemu hned po vstreknutí kvapalina do kapsuly. Takže môže k tomu dojst zasunutím povrchu, ktorý deformuje ohybnú stenu kapsuly spôsobom výhodného riešenia.0025...

Farmaceutická kompozícia, ktorá obsahuje pyrazínový derivát a spôsob použitia pyrazínového derivátu v kombinácii

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13556

Dátum: 14.02.2008

Autor: Maekawa Masako

MPK: A61K 31/215, A61K 31/4965, A61P 31/16...

Značky: spôsob, farmaceutická, derivátů, použitia, kompozícia, ktorá, pyrazínový, obsahuje, kombinácii, pyrazínového, derivát

Text:

...rodiny je anglické znenie EP 1112 743 Patentový dokument 2Japanese Journal of Clinical Medicine, 2003, zv. 61, str. 1975-1979Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 2002, zv. 46, str. 977-981Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 2005, zv. 49, str. 981-986Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 2004, zv. 48, str. 4855-4863 Nepatentový dokument 7OPIS VYNÁLEZU PROBLÉMY RIEŠENÉ VYNÁLEZOMExistuje potreba mať k dispozícii farmaceutickú...

Spôsob výroby L-aminokyselín za použitia kmeňov čeľade Enterobacteriaceae

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17239

Dátum: 14.02.2008

Autori: Kreutzer Caroline, Thierbach Georg, Rieping Mechthild

MPK: C12N 15/00, C12P 13/04, C12R 1/01...

Značky: použitia, kmeňov, enterobacteriaceae, čeľade, l-aminokyselin, výroby, spôsob

Text:

...čeľade Enterobacteriaceae zosilnením génu glpK.Sú známe glpK-mutanty od E. coli, v ktorých je inhibícia glycerínkinázy redukovaná enzýmom IIAG z PTS (Liu et al., Biochemistry 33 10120-10126 (1994) Pettigrew et al.,Joumal of Bacteriology 178 2846-2852 (1996) Pettigrew et al., Biochemistry 37 48754883 (1998 prípadne mutácia vedie kaktivácii glycerínkinázy enzýmom IIAG (PawlykaPettigrew, Proceedings of the National Academy of Science USA...