Archív za 2008 rok

Strana 58

Nové fosfodiesterázové inhibítory

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16707

Dátum: 26.02.2008

Autori: Felding Jakob, Babu Bollu Ravindra, Larsen Jens Christian Hojland, Nielsen Simon Feldbaek

MPK: A61K 31/36, A61P 29/00, C07D 491/10...

Značky: inhibitory, nové, fosfodiesterázové

Text:

...Vynálezcovia prekvapujúco zistili, že nové zlúčeniny predloženého vynálezu vykazujú PDE 4 inhibičnú aktivitu a môžu byť užitočné ako terapeutické činidlá pre zápalové alergické ochorenia ako napr. priedušková astma, alergická rinitída a nefritídaautoimúnne ochorenia ako napr. reumatoidná artridtída, roztrúsená skleróza, Crohnova choroba a systémový lupus erythematosus ochorenia centrálneho nervového systému ako napr. depresia. amnézia a...

Zostava na rozloženie nákladu s automatickým vycentrovaním čapu vlečného sedla návesu na železničnej jednotke

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11527

Dátum: 26.02.2008

Autori: Andre Jean-luc, Schverer Mathieu

MPK: B61D 45/00, B61D 3/18

Značky: jednotke, sedla, vycentrovaním, čapu, návěsu, nákladu, vlečného, zostava, rozloženie, automatickým, železničnej

Text:

...predmetnývynález zaručuje nie len automatické vycentrovanie a bočnéa pozdĺžne znehybnenie, ale tiež zablokovanie vertikálnychpohybov a všeobecne pohybov približovania a oddialeniapredmetov vzhľadom k rovine vagóna počas pohybovania, ale aj pri zastavení V staniciach.Namáhanie spojené us prepravou, teda vycentrovaním,situácia v železničnom gabarite, ako aj ťažkosti spojené s predchádzajúcim uložením nákladu sú tiež riešením podľa...

Kľúč do cylindrickej vložky a kľúč s cylindrickou vložkou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11209

Dátum: 26.02.2008

Autori: Kamm Götz, Rasecke Marc

MPK: E05B 19/00

Značky: kľúč, cylindrickou, vložkou, cylindrickej, vložky

Text:

...zobrázka 1 do bežného kopírovacieho zariadenia, obrázok 4 ďalší spôsob uskutočnenia kľúča podľa vynálezu pri upnutl do kopírovacieho zariadenia, obrázok 5 vyobrazenie ďalšieho spôsobu uskutočnenia kľúča podľa vynálezu v perspektíve, obrázok 6 dalších osem spôsobov uskutočnenia kľúča podľa vynálezu v pohľade z úzkej strany.0019 Obrázok 1 znázorňuje kľúč 1 a cylindrickú vložku 2. Kľúč 1 má hlavu 3 a telo 4 s radom zamykacích zárezov 6 zoradených...

Upevňovacie zariadenie rámov solárnych modulov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10993

Dátum: 26.02.2008

Autor: Bartelt-muszynski Sven

MPK: H01L 31/042, F24J 2/52

Značky: modulov, solárnych, upevňovacie, zariadenie, rámov

Text:

...smeru nosného profilu alebo na nosníku upínacieho dielu.Vúprave takého upínacieho dielu je podľa vynálezu stanovené, aby kvýškovémuposúvaniu upínacieho dielu vsmere posunu bol buď otáčavo usporiadaný závitovýsvorník vo vnútornom závite ramienka a opieral sa na bud otáćavo usporiadaný závitový svomík vo vnútornom závite ramienka a opieral by sa na hlavnom dielci nosníka upínacieho dielu, alebo je otáćavo usporiadaný závitový svorník...

Zlúčeniny odvodené z herbicídov zložených z karboxylových kyselín s tetraalkylamóniom alebo s (arylalkyl)trialkylamónium

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20313

Dátum: 26.02.2008

Autori: Zettler Mark, Ouse David, Kramer Vincent, Tank Holger, Pearson Norman

MPK: A01N 25/00, A01N 37/40, A01N 39/02...

Značky: karboxylových, zložených, arylalkyl)trialkylamónium, odvodené, zlúčeniny, herbicídov, tetraalkylamóniom, kyselin

Text:

...alebo miesto vegetácie, ako aj premeregentne na pôdu (pred sejbou0008 Pokiaľ nie je špecificky obmedzené inak, termín alkyl,ako aj odvodené názvy ako arylalkyl, ako sú použité V tomto dokumente, zahŕňajú do svojej pôsobnosti priamy reťazec,rozvetvený reťazec a cyklické skupiny. Ak nie je uvedené inak,každá z nich môže byť nesubstituovaná, alebo substituovaná s jedným, alebo viacerými substituentami, zvolených z halogénov,hydroxy,...

Spôsob navažovania sypkých frakcií zmesi a zariadenie na uskutočnenie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14816

Dátum: 26.02.2008

Autor: Zeman Miloš

MPK: B01F 15/02, G01G 11/08, B28C 7/04...

Značky: frakcií, zmesí, spôsobu, spôsob, sypkých, uskutočnenie, tohto, zariadenie, naväzovania

Text:

...možno podobne použiť taktiež pre inéZariadenie obsahuje dávkovacie dopravníky 1 (taktiež možno použiť dávkovacie klapky),pričom dávkovacie dopravníky 1 dávkujú jednotlive frakcie kameniva na bežiaci kapsový dopravník 2, pričom kapsový dopravník z sa váži, t.j. je umiestnený na prvom vážiacom zariadení, napr. na tenzometrických snímačoch Q. Tento kapsový dopravník g dopravuje naváženú frakciu kameniva do zásobníka g nad miešačkou 6, pričom...

Spôsob rozšírenia závodu na výrobu motorových vozidiel a pridružených závodov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19230

Dátum: 26.02.2008

Autori: Deloget Céline, Tondini Vincent

MPK: E04H 5/02

Značky: motorových, závodov, závodů, spôsob, výrobu, pridružených, rozšírenia, vozidiel

Text:

...prvkami, ale je jasne menej zaujímavý. Pri každej rozvojovej fáze kompromis realizovaný medzi, na jednej strane,zvýšením výrobného tempa a, na druhej strane, minimalizáciou investícií i rušenia v oblasti závodu, berie do úvahy kompromisy zodpovedajúce ďalším plánovaným rozvojovým fázam. Prednostne sa hľadá rýchla prispôsobiteľnost pri prakticky zachovaní Iineárnosti investícií pri prechode z jednej rozvojovej0005 Prednostne je tu...

Dávkovací inhalátor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14399

Dátum: 26.02.2008

Autor: Fenlon Derek

MPK: A61M 15/00

Značky: dávkovací, inhalátor

Text:

...každý krok krokového rotačného pohybu rotačných ozubených prevodových prostriedkov a uvedené počítadlo dávok ďalej obsahuje riadiaci panel pre nastavenie zaberajúcej a uvolňujúcej polohy uvedených pohonných prostriedkov voči uvedenému kolesu.0010 V prípade vyššie opisaného počítadla dávok je počítadlo dávok, ako je u dávkovacích inhalátorov bežné, integrované skôr do ovládacieho telesa dávkovacieho inhalátora než do nádobky obsahujúcej liek....

Imunogénna kompozícia pre prevenciu a liečbu infekcií u zvierat

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12236

Dátum: 25.02.2008

Autor: Gill Michael

MPK: C07K 14/20

Značky: imunogénna, prevenciu, infekcii, kompozícia, liečbu, zvierat

Text:

...tzn. k situácii, kedy jeden alebo viacej kombinovaných antigénov zlyhá pri vyvolávaní imunitnej reakcie v dôsledku maskovacieho efektu vyvolaného inými antigénmi vExistuje tak dopyt po vývoji efektívnych kompozícii a spôsobov preliečbu alebo prevenciu ochorení alebo porúch vyvolaných aleboDokument W 0 2006/038115 opisuje multivalentnú vakcínu pre psyproti baktérií Leptospira bratislava a dälšiemu patogénu.Dokument autorov Moore a kol....

Sedadlo vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11456

Dátum: 25.02.2008

Autori: Szegeny Peter, Haladuda Guido, Flucht Stefan

MPK: B60N 2/20, B60N 2/22

Značky: sedadlo, vozidla

Text:

...v určitej oblasti, bez toho aby sa kĺbová súčasť otáčala s ním. Keď je táto oblasť prekročená, vedenie a kĺbová súčasť sa spoločne otáčajú. Skôr uvedenou oblasťou je obzvlášť tá oblasť, v ktorej je operadlo natáčané naprestavenie komfortu alebo na účely Easy-Entry.0010 Výhodne je medzi sedacou časťou a kĺbovou súčasťou umiestnená pružina, ktorá drží kĺbovú súčasť pri určitých zaťaženiach. Až keď je toto zaťaženie, obzvlášť krútiaci moment,...

Zlepšenia v zariadení na prípravu nápojov alebo v súvislosti s ním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10874

Dátum: 25.02.2008

Autori: Bentley Andrew Charles, Lloyd Adam Martyn

MPK: A47J 31/44

Značky: zariadení, zlepšenia, súvislosti, přípravu, nápojov

Text:

...výkresy, v ktorýchObrázok 1 je perspektívny pohľad spredu na prvé uskutočnenie zariadenia naprípravu nápojov podľa predloženého vynálezu Obrázok 2 je perspektívny pohľad zozadu na zariadenie z Obrázka 1 Obrázok 3 je schematické znázornenie zariadenia z Obrázka 1Obrázok 4 je perspektívny pohľad spredu na druhé uskutočnenie zariadeniana prípravu nápojov podľa predloženého vynálezu Obrázok 5 je perspektívny pohľad zozadu na zariadenie z...

Spôsob potiahnutia kovového pásu a zariadenie na uskutočňovanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9785

Dátum: 25.02.2008

Autori: Silberberg Eric, Vanhee Luc, Deweer Benoît

MPK: C23C 14/06, C23C 14/58, C23C 14/02...

Značky: kovového, tohto, potiahnutia, uskutočňovanie, spôsobu, pásu, zariadenie, spôsob

Text:

...ľahko uskutočniteľný, ktorý by zaberalmálo miesta a ktorý by umožňoval spracovanie kovových podkladov rôzneho druhu.Na tento účel je prvým predmetom vynálezu spôsob potiahnutia kovového pása, podľa ktorého sa na kovový pás, ktorý bol predbežne potiahnutý zinkom alebo zliatinou zinku, za vákua nanesie vrstva oxidovateľného kovu alebo oxidovateľnej zliatiny kovu, potom sa potiahnutý pás navinie na bubon auskutoční sa statické difúzne...

Spôsob prípravy zolmitriptánu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8754

Dátum: 25.02.2008

Autori: Ridvan Luděk, Pekárek Tomáš, Zatopkova Monika, Voslar Michal

MPK: C07D 413/06

Značky: spôsob, přípravy, zolmitriptánu

Text:

...než Na 2 SO 3. pH roztoku redukčného činidla je pritom vhodné upravit menším množstvom hydroxidu alkalického kovu (napr. NaOH) ~ moláme A až 1/2 použitého NagSgOg Množstvo vody potrebné na vytvorenie stabilného homogénneho roztoku pri teplotách okolo 0 °C potom činí len 2,5 - 3-násobok použitého Na 2 SgO 5 a doba potrebná pre kyslú fázu reakcie pri 60 °C a pH z 0 (HCl) činí len 5 - 6 hodin, teda iba tretinu času potrebného pri bežnom...

Spôsob prípravy zolmitriptánu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8624

Dátum: 25.02.2008

Autori: Zatopkova Monika, Krumbholcova Lucie, Voslar Michal, Brusová Hana

MPK: C07D 413/06

Značky: spôsob, zolmitriptánu, přípravy

Text:

...syntézy, ale aj ako účinnú zložku fannaceuticky využiteľnej kompozície.0006 Experimentálne bolo overené, že surový zolmitriptán hydrochlorid, pripravený kondenzúttiui (.S)-4 ~(4-l 1 ytlra/.irlulienzyl)-l,3-«xa×uliLlíru-2-ŕu 1 u v/.nrca lV s 4,4-dietrxy-N,N-dímetylbutyl-amínom vzorca II v kyslom vodnom prostredí, je možné výhodne vysoliť za zníženej teploty výrazným zvýšením íónovej sily zmesi, a to pridaním soli zo skupinyKryštalický...

Spiro substituované zlúčeniny ako inhibítory angiogenézy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14373

Dátum: 24.02.2008

Autor: Chen Guoqing

MPK: C07D 215/26, A61P 35/00, A61K 31/47...

Značky: angiogenézy, inhibitory, spiro, zlúčeniny, substituované

Text:

...nižší aíkyl-N(R)C(0)-,aryí-N(R)(2(O)-, aryínižší aIkyIenyI-N(R)C(O)- výhodne vybrané zo skupiny zahmujúcej H. haíogén,halogén-nižší alkyl, nižší alkyl, nižší alkoxy. t-butyl-0 C(0)-, benzyí-0 C(0)- alebo CH 3 C(0)- R 4 a R 5 sú vzaiomne spojené, čím tvona 3 - B-ćlenný nasýtený alebo nenasýtený kruh s ich pripojeným dusíkom výhodne R 4 a R 5 tvoria 4 - S-členný kruh s ich pripojeným dusíkom-3 Reje vybrané zo skupiny zahrnujúcej H,...

Zariadenie tepelného čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10614

Dátum: 23.02.2008

Autor: Smollich Steffen

MPK: F25B 30/02

Značky: čerpadla, tepelného, zariadenie

Text:

...predloženého vynálezu je zvýšiť prevádzkovú bezpečnosť zariadenia tepelného čerpadla.0009 Táto úloha je vyriešená spôsobom podľa nároku 1.0010 Vynález sa zakladá na myšlienke uvažovať navstrekovanie pary do chladiaceho okruhu elektronický expanznýventil namiesto termostatického expanzného ventilu.0011 Chladiaci prostriedok tečie od kompresora k výparníku20 a od výparníka k ekonomizéru, ktorý slúži ako výmenník tepla.Prostredníctvom...

Brzdové zariadenie s klinovým mechanizmom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7474

Dátum: 22.02.2008

Autor: Herr Michael

MPK: F16D 65/18, F16D 55/22

Značky: mechanizmom, klínovým, zariadenie, brzdové

Text:

...pohyb potrebný pre dosiahnutieÚkol vynálezu teda spočíva v tom, že sa má vytvoriť brzdové zariadenie v úvode označeného druhu, u ktorého sa môžu klinové telesá pomocou jednoduchých prostriedkov pohybovať relatívne vočiTento úkol je vyriešený znakmi nezávislého patentového nároku l. Brzdové zariadenie podľa vynálezu sa vyznačuje tým, že pre vratný pohyb prvého klinového telesa v pozdĺžnom smere je upravený lineárny ovládač prostý otočného...

Prestaviteľné uloženie komponentu motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13226

Dátum: 22.02.2008

Autor: Kirubaharan Albert Reginold

MPK: B60N 2/225

Značky: komponentu, přestavitelné, motorového, vozidla, uloženie

Text:

...ako počet zubov ako prvého ozubenia, tak aj druhého ozubenia. To má tú výhodu, že blokovací prvok - pri inak rovnakých podmienkach, ako je napríklad použitie rovnakého materiálu pre blokovací prvok atď. - môžebyť vyhotovený pomeme veľký a s možnosťou zaťaženia.0007 Podľa vynálezuje ďalej výhodné, že brzdový prvok obsahuje pružinový prvok, pričom tento pružinový prvok nastavuje brzdový prvok do uvoľnenej polohy. Je tak podľa vynálezu možné,...

Spôsob brúsenia a leštenia drevených materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17826

Dátum: 22.02.2008

Autori: Ullerich Karl-heinz, Brendel Gerhard

MPK: B05D 3/00, B24C 1/08, B23B 21/00...

Značky: materiálov, leštenia, brúsenia, spôsob, dřevěných

Text:

...povrchu0010 z materiálu MDF. Príslušný spôsob má byť jednoducho vykonatelný, príp.stavebných dielcov zdrevených materiálov a predovšetkýmnemá byť zložitý a jeho výsledkom má byt povrch dobrej kvality. TECHNICKÉ RIEŠENIE0011 Táto úloha je vyriešená spôsobom so znakmi nároku 1. Výhodné uskutočnenia sú predmetom závislých nárokov.0012 Vynálezcovia zistili, že vyššie uvedený problém je možné vyriešiť tým, že namiesto dosiaľ známych spôsobov...

Sedadlo vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12656

Dátum: 22.02.2008

Autor: Frotz Thomas

MPK: B60N 2/30, B60N 2/36

Značky: sedadlo, vozidla

Text:

...operadla chrbta z úložnej sklopenej do úžitkovej polohy a obrátene sa tieto pásy posunú a spôsobia zmenu tvaru operadla chrbta a/alebo sedacej časti.Pásy môžu byt vyrobené z plastu, z kovu alebo z dreva, alebo z kombinácie týchto materiálov, pričom je výhodný taký materiál, ktorý sa pri zlomení neroztriešti. Výhodne sú však tieto pásy z ocele.Výhodne sú pásy usporiadané V podstate tak, že sú v zákryte s pruhmi. Najmä výhodne sa pásy...

Sedadlo vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15576

Dátum: 22.02.2008

Autori: Tabellion Joerg, Ganesan Annal Ponnarasu, Fahl Michael, Lindley Miles, Balla Raghu

MPK: B60N 2/01, B60N 2/20, B60N 2/30...

Značky: sedadlo, vozidla

Text:

...Mechová oblasť pozostáva výhodne z časti poťahu sedadla, ktorá prečníeva cez čalúnenie operadla a je za účelom vytvorenia potrebných zlomových miest vybavenápríslušné prebiehajúcimi švami alebo vystuženiami.Aby bolo možné zmenšiť výšku druhého sedadlového segmentu pred uložením, môže byt ďalej výhodne použité take usporiadanie, keď sa obrys zadného operadla opakovateľne prisklopení na sedaciu časť sploští.Výhodne je druhý sedadlový segment...

Spôsob a zariadenie pre kontinuálnu výrobu plastovej združenej rúrky s rúrkovým hrdlom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9623

Dátum: 22.02.2008

Autor: Hegler Ralph-peter

MPK: B29C 49/42, B29C 47/06, B29C 47/92...

Značky: výrobu, kontinuálnu, hrdlom, združenej, zariadenie, rúrkovým, spôsob, plastovej, rúrky

Text:

...1 znázornene zariadenie pre výrobu združených rúrok má dva výtlačné lisy 1,2. Každý z nich je poháňaný otáčkovo regulovateľným poháňacím motorom 3 resp. 3, ktorý - vzhľadomk smeru 4 dopravy celého zariadenia -je proti prúdu pred zavážacímiVzhľadom k smeru 4 dopravy po prúde od výtlačných lisov 1,2 je usporiadaný formovací stroj 6 (tzv. korugátor) po ňom opätnasleduje zariadenie 7 pre následné ochladenie. Na výtlačnom lise 1ktorá zasahuje do...

Rezacie zariadenie na rezanie pásového materiálu, najmä pásov textilných alebo oceľových kordov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8391

Dátum: 22.02.2008

Autori: Klenner Ralf, Hoffmann Bernd

MPK: B26D 1/00, B26D 7/32, B26D 1/08...

Značky: najmä, materiálů, kordov, pásového, oceľových, rezacie, rezanie, zariadenie, pásov, textilných

Text:

...13 principiálne zobrazenie druhého uskutočnenia prestavovacieho zariadenia podľa vynálezu.0016 Obrázok 1 zobrazuje zariadenie 1 podľa vynálezu na rezanie a splietanie pásového materiálu, zahŕňajúce rezacie zariadenie 2 podľa vynálezu a za ním zapojení splietacie zariadenie 3. Obrázky 1 a 2 sú len principiálne zobrazenia, ktoré zobrazujú základné komponenty zariadenia. Základná konštrukcia rezacieho zariadenia a splietacieho zariadenia...

Manipulačné usporiadanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7710

Dátum: 22.02.2008

Autor: Sandmeier Bruno

MPK: B25J 9/00

Značky: manipulačné, usporiadanie

Text:

...na koľajnici posuvne medzi dvoma lismi, ktoré sú vo vodorovnom odstupe, za účelom prepravy obrobku na priamej dráhe od jedného lisu k druhému. Robot je dimenzovaný tak, že jeho robotickê rameno sa môže počas vodorovného posúvania robotasúčasne otáčať okolo zvislej osi.Vynález je zameraný na dalšie rozvíjanie manipulačnêhousporiadania podľa predvýznaku nároku l takým spôsobom, aby bolouniverzálne použiteľné a hodilo sa zvlášť výhodným...

Systém výroby polyesteru využívajúci horúcu pastu v esterifikačnej zóne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18184

Dátum: 21.02.2008

Autor: Debruin Bruce Roger

MPK: C08G 63/78

Značky: systém, využívajúci, horúcu, zóně, výroby, esterifikačnej, polyesterů, pastu

Text:

...kvapalinou, čím sa poskytuje združený tok, kde teplota pasty, pokial je kombinovaná s recirkulačnou kvapalinou, nie je - ked opúšťa dcstilačnú zónu - viac než o 150 °C chladnejšía než teplota tretej kvapaliny, pričom recirkulačná kvapalina obsahuje aspoň časť druhého kvapalného produktu, kdeesteritikačná vsádzka obsahuje aspoň časť združeného toku.0007 Niektoré uskutočnenia sú podrobne opísané nižšie s odkazom na priložený obrázok, kde...

Peptidové vakcíny na rakoviny exprimujúce antigény spojené s tumorom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17905

Dátum: 21.02.2008

Autori: Tsunoda Takuya, Ohsawa Ryuji

MPK: C07K 14/47, A61P 35/00, A61K 39/00...

Značky: vakcíny, spojené, peptidové, tumorom, antigény, exprimujúce, rakoviny

Text:

...Vol.9, pp. 1838-1846). Avšak je ťažké povedať, že predpovedaný peptidový epitop môže byť skrátený na určitú veľkosť a exprimovaný na povrch cieľovej bunky s HLA molekulou a rozpoznaný pomocou CTL. Avšak, algoritmus, napríklad BIMAS) (Parker KC, et al., (1994) J Immunol.152(1)163-75. Kuzushima K, et al., (2001) Blood. 98(6)1872-81. môže navrhnúť HLA molekulu-viažucu peptid, ale navrhnutý peptid nie je taký presný (Bachinsky MM, et al.,...

Vakcíny peptidu odvoddeného od EphA4

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17882

Dátum: 21.02.2008

Autori: Ohsawa Ryuji, Tsunoda Takuya

MPK: C07K 14/47, A61P 35/00, A61K 39/00...

Značky: epha4, peptidů, odvoddeného, vakcíny

Text:

...et al., (2001) Blood.98(6)1872-81. môže predpokladať HLA molekulu viažuci peptid, ale predpokladaný peptid nie je tak rigorózny (Bachinsky MM, et. al., Cancer Immun. 2005 Mar 2256.). Teda TAA skríning stále zanecháva veľa spochybnení a zložitosti.0006 Súčasný rozvoj v cDNA microarray technológiách umožnil konštrukciu komprehenzívných profilov génovej expresie Val., (2001) Cancer Res., 61, 2129-37. Lin YM. et al., (2002) Oncogene, 214120-8....

Materiál na mechanickú protikoróznu ochranu produktovodov

Načítavanie...

Číslo patentu: 286098

Dátum: 21.02.2008

Autori: Janotka Ivan, Kiss Štefan, Stejskal František

MPK: C04B 28/00, F16L 58/00

Značky: produktovodov, protikoróznu, materiál, mechanickú, ochranu

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa práškové cementové kompozity, ktoré sa používajú ako plnivo viazané medzi dve geotextílie zo syntetických vlákien, vytvárajúce spolu bandáž sendvičového typu na mechanickú a protikoróznu ochranu produktovodov. Práškový cementový kompozit je dvoj- alebo viaczložková zmes pozostávajúca z Portlandského cementu a vápenato-horečnato-aluminosilikátovej prímesi s možnou parciálnou náhradou prímesi práškovým organickým materiálom. Obsah...

Spôsob prípravy alkylsubstituovaných fenolov

Načítavanie...

Číslo patentu: 286092

Dátum: 21.02.2008

Autori: Hodúr Oskar, Kučera Milan

MPK: C07C 37/00, C07C 15/00, C07C 39/00...

Značky: přípravy, spôsob, alkylsubstituovaných, fenolov

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob prípravy alkylsubstituovaných fenolov všeobecného vzorca (I), kde X je F, Cl, Br, I, alkoxy s počtom uhlíkov 1 až 10, fenoxy, -CR51R52-SR6, -CR51R52-OR6, -CR51R52-CR51R52-OR6, -CR51R52-CR51R52-SR6, kde R11, R12, R13, R14 je H, alkyl s počtom uhlíkov 1 až 10, R21, R22, R51, R52, R53, R54 je H, alkyl s počtom uhlíkov 1 až 10, fenyl a R6 je alkyl s počtom uhlíkov 1 až 10, fenyl, pozostávajúci z alkylácie alkylbenzénov všeobecného...

Stabilizátor ručných strelných zbraní, najmä automatických

Načítavanie...

Číslo patentu: 286077

Dátum: 21.02.2008

Autor: Bahník Peter

MPK: F41C 27/00

Značky: stabilizátor, zbraní, střelných, ručných, automatických, najmä

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný stabilizátor ručných strelných zbraní, najmä automatických, pozostáva z telesa (10), ktoré je vybavené na vstupe expanznou komôrkou (20) a na výstupe projektilovým kanálikom (30) so svetlosťou v rozsahu od 0,5 do 1,5 mm väčšou, ako je svetlosť hlavne strelnej zbrane. Expanzná komôrka (20) má v hornej časti v smere pozdĺžnej osi za sebou v rade ležiace aspoň tri odplyňovacie kanáliky (21a, 21b, 21c).

Geneticky pripravené anti-IL-23P19 protilátky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12772

Dátum: 21.02.2008

Autori: Liu Yan-hui, Ingram Richard, Presta Leonard, Orth Peter, Beyer Brian

MPK: A61P 37/06, A61K 39/395, C07K 14/52...

Značky: pripravené, anti-il-23p19, protilátky, geneticky

Text:

...sa môžu použiť na blokádu aktivity cytokínov. Najvýznamnejšie obmedzenie v použití protilátok ako terapeutického činidla in vivo je imunogenicita protilátok. Pretože väčšina monoklonálnych protilátok je odvodená od hlodavcov, výsledkom opakovaného použitia u ľudí je tvorba imunitnej odpovede proti terapeutickej protilátke. Výsledkom takýchto imunitných odpovedí je strata terapeutickej účinnosti na minimum a potenciálna fatálna anafylaktická...

Vstrekovač paliva s vylepšeným usporiadaním riadenia ventilu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16306

Dátum: 21.02.2008

Autori: Enters Richard, Lecluse Eric, Charleux Eric

MPK: F02M 47/02, F02M 63/00

Značky: vstrekovač, ventilu, riadenia, usporiadaním, vylepšeným, paliva

Text:

...komore ihlyvzrastie. Smerom dole pôsobiaca sila aplikovaná na ventil prekoná smeromnahor pôsobiacu silu a ihla ventilu je presunutá smerom dole.0006 Toto usporiadanie riadenia ventiiu podľa doterajšieho stavu techniky využíva hydraulicky vyvážený výpustný ventil. Je nevyhnutné použiť hydraulicky vyvážený Výstupný ventil, pretože pre riadenie pohybu vypúšťacieho ventiiu je používaný malý solenoidový akčný člen a taký akčný člen nie je schopný...

Peptidové vakcíny proti rakovinám exprimujúcim antigény spojené s nádorom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15192

Dátum: 21.02.2008

Autori: Ohsawa Ryuji, Tsunoda Takuya

MPK: A61K 39/00, C07K 14/745, C07K 14/47...

Značky: peptidové, nádorom, antigény, rakovinám, proti, spojené, vakcíny, exprimujúcim

Text:

...a rozpoznaný pomocou CTL. Avšak, algoritmus, napríklad BIMASmolekulu-viažucu peptid, ale navrhnutý peptid nie je taký presný(Bachinsky MM, a kol., Cancer Immun. 2005 Mar 2256.). Teda TAA skríning je ešte stále výzvou s pretrvajúcimi ťažkosťami.0006 Nedávne zdokonalenie CDNA mikrotestovacích technológií umožňuje konštrukcie komplexných profilov génovej expresie v rakovinových bunkách v porovnaní s normálnymi bunkami (Okabe,H. a kol.,...

Jadrová elektráreň používajúca nanočastice v uzavretých okruhoch havarijných systémov a príslušný spôsob

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15119

Dátum: 21.02.2008

Autori: Lockamon Brian Glenn, Pop Mihai

MPK: G21C 15/18, G21C 19/307

Značky: používajúca, okruhoch, spôsob, príslušný, systémov, elektráren, jadrová, havarijných, nanočastice, uzavretých

Text:

...nanotekutinu alebo nanočastice do CCWS 300. Takéto použitie zvyšuje kapacitu chladenia v CCWS 300 napríklad po havárii LOCA a tiež počas normálnej prevádzky. Nanočastice sa môžu použiť aj na zmiernenie korózie.0022 Obr. 2 detailnejšie zobrazuje CCWS 300. ktorý sa môže použit v PWR alebo BWR a nanočasticový prívod 200. Motorom spúšťaný ventil 202, nazývaný plniaci ventil, má výstup do potrubia 142. Čerpadlo 130 môže recirkulovať chladivo v...

Spôsob výroby kompozitných telies na báze penových materiálov na báze izokyanátu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19846

Dátum: 21.02.2008

Autori: Illichmann Werner, Tomasi Gianpaolo, Hensiek Rainer, Clamor Oliver, Fabisiak Roland, Balbo Block Marco, Geraedts Martin, Kampf Gunnar

MPK: B29C 44/46

Značky: výroby, materiálov, báze, telies, izokyanátu, kompozitných, pěnových, spôsob

Text:

...sa v DE 197 41 523 navrhuje po nanesení kvapalnej reakčnej zmesi na kryciu vrstvu pôsobiť na ešte tekutú penovú zmes prostredníctvom ofukujúceho vzduchu. Týmto sa má povrch reakčnej zmesi vyhladiť a redukovať uzavretie vzduchových bublín. Ako prvé je tu nevýhodou, že pôsobenievzduchom znamená dodatočný krok procesu. Okrem toho môže dochádzať kvytvoreniu nahromadenia reakčnej zmesi, ktoré taktiež vyvolá nepravidelnosť povrchu.Úlohou...

Jadrová elektráreň používajúca nanočastice v havarijných systémoch a príslušný spôsob

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14360

Dátum: 21.02.2008

Autori: Lockamon Brian Glenn, Pop Mihai

MPK: G21C 15/18

Značky: havarijných, spôsob, elektráren, nanočastice, používajúca, systémoch, príslušný, jadrová

Text:

...vodu z RWST 80 alebo zo zbemej jamy 90 kontainmentu do RCS 20. Zberná jama 90 kontainmentu teda zabezpečuje vodu, ktorá sa zhromaždí vkontainmente počas vážnej havárie, napríklad ked sa RWST 80 vyprázdni.0031 Nízkotlakové čerpadlo 110, ktoré môže byť čerpadlom na odvod zvyškového tepla/systému bezpečnostného vstrekovania, čerpá vodu z RWST 80 alebo zo zbernej jamy 90 kontainmentu do výmenníka tepla 112 atiež do horúcej vetvy 24, studenej...

Postup delenia diastereoizomérov kyseliny 5-metyltetrahydrolistovej

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19001

Dátum: 20.02.2008

Autori: Bianchi Davide, Valoti Ermanno, Valetti Marco

MPK: C07D 475/04, A61K 31/519

Značky: diastereoizomérov, postup, kyseliny, 5-metyltetrahydrolistovej, delenia

Text:

...vodorozpustnej soli vo vode a pridanie roztoku N-etyl-2-aminometylpyrolidinu alebo jeho optického izoméru vo vode, pričom sa následne vyzráža výsledná soľ. Zahrievaním reakčnej zmesi na 40 - 90 °C vedie k rozpusteniu soli BS-kyseliny, ktorá sa tak oddelí od soliSR-kyseliny. Sol EBS-kyseliny sa pri ochladení roztoku znova vyzráža. Jej suspenziavo vode a pridanie roztoku hydroxidu sodného vedie k vzniku sodnej soli, ktorá sa môže previesť...

Foláty, ich kompozície a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18900

Dátum: 20.02.2008

Autori: Valetti Marco, Bianchi Davide, Valoti Ermanno

MPK: C07D 475/04, A61K 31/519

Značky: použitie, kompozície, foláty

Text:

...vo vode. Okrem toho je publikovaných niekoľko kompozícii na spotrebu ľuďmi azvieratami, obsahujúcich buď foláty a/alebo redukované foláty v rôznych formách a spolu s vitamínmi,arginínom, Iyzínom, tiamínom a/alebo ďalšími účinnými látkami, napríklad vUS 5817659, US 5,997,915, US 6,093,703, US 6,241,996, US 6,254,904, US 6,261,600, US 6271374, US 6,440,450, US 6441168, US 6,444,218, US 6,451,360, US 6,514,973, US 6,544,944, US 6596721, US...

Zostava pohyblivej plošiny pre loď, konkrétne na vyťahovanie a spúšťanie pomocného plavidla a podobne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13951

Dátum: 20.02.2008

Autor: Grimaldi Michele

MPK: B63B 23/32, B63B 27/14

Značky: zostava, plavidla, pohyblivej, loď, konkrétne, spúšťanie, pomocného, plošiny, vyťahovanie, podobně

Text:

...nadlacej jednotke U 2 smerový signál sklonu, naznačujúci sklon plošiny 3 zostavy plošiny.-3 0017 Druhá riadiaca jednotka U 2 je naprogramovaná na vzájomné porovnávanie hodnôt referenčného signálu a smerového signálu. Ak počas pohybu zostavy táto riadiaca jednotka deteguje, že sa tieto hodnoty líšia o viac než určitú toleranciu, zasiahne, čo spôsobí, že hydraulická riadiaca jednotka U 1 zmení rozdelenie riadiacej kvapaliny privádzanej...

Spôsob výroby aromatických molekúl v streptomycétach

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13178

Dátum: 20.02.2008

Autori: Mane Jean, Lambert Fanny, Zucca Joseph

MPK: C12N 9/02, C12N 9/04, C12P 7/22...

Značky: streptomycetách, molekúl, spôsob, výroby, aromatických

Text:

...znamená každú sekvenciu DNA, do ktorej je možné Vložit fragmenty cudzej kyseliny nukleovej. pričom vektory umožňujú vniesť cudziu DNA do hostiteľskej bunky. Príkladmi Vektorov sú plazmidy. kozmidy, umelé kvasinkové chromozómy (YAC), umelé bakteriálne chromozómy (BAC) a umelé chromozómy odvodené z bakteriofága P 1 (PAC) alebo vektory odvodené od vírusu.0020 Vjednom uskutočnení vynálezu je expresný Vektor obsahujúci nukleotidovú sekvenciu SEQ...