Archív za 2008 rok

Strana 50

Spôsob zlepšenia čistoty zmesi obsahujúcej kvartérny hydroxid amónny

Načítavanie...

Číslo patentu: 286173

Dátum: 07.04.2008

Autori: Korpel Fred, Boerman Gerrit Jan, Rains Roger Keranan, Giatti Anna

MPK: B01D 61/42, C01D 1/00, C01B 13/16...

Značky: zlepšenia, kvartérny, amonný, zmesí, obsahujúcej, hydroxid, čistoty, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob zlepšenia čistoty zmesí obsahujúcich kvartérny hydroxid amónny prostredníctvom elektrolýzy použitím katiónoselektívnych membrán. Spôsob je obzvlášť vhodný na zlepšenie čistoty vodného roztoku obsahujúceho hydroxid tetrametylamónny, ktorý sa použil pri výrobe 4-aminodifenylamínu vo viacerých reakčných cykloch.

Ponožka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10843

Dátum: 07.04.2008

Autor: Lambertz Bodo

MPK: A41B 11/00

Značky: ponožka

Text:

...1 zdola0012 Ponožka zvolená ako príklad realizácie sa skladá znohovej časti 1a z členkovej časti 2. Nožná čast zahŕňa špičkovú sekciu 1 1, pötovú sekciu 12, a medzi špičkovú a pötovú sekciu vloženú nášľapnú sekciu 13. Sekcie, 11. 12 a 13 môžu byt zhotovené zo zosilneného materiálu. Je možné aj použitie kombinácií materiálu, ako napr. vlny zruna stextíliami zelastomérových vlákien. Členková čast 2 je na strane vzdialenej od nožnej časti 1...

Pracka na zaistenie tovarov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8747

Dátum: 07.04.2008

Autor: Bouwmans Johannes Henricus Godefridus

MPK: B60P 7/08, A44B 11/02

Značky: zaistenie, tovarov, pračka

Text:

...na obrázku 1Obrázok 3 pohľad na prvú tyčku pracky podľa vynálezu Obrázok 4 rez tyčkou zobrazenou na obrázku 3Obrázok 5 pohľad na druhú tyčku pracky podľa vynálezu a Obrázok 6 detail povrchu tyčky zobrazenej na obrázku 5. Podobné komponenty na obrázkoch majú totožné referenčné čísla.Odkazuje sa najprv na obrázok 1, kde je zobrazená pracka na zaistenie popruhu pre tovar. Spôsob, ktorým popruh prechádza cez pracku, je osobe kvaliñkovanej v...

Systém výroby káblových zväzkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14616

Dátum: 05.04.2008

Autor: Selbach Dirk

MPK: G02B 6/44, G01R 31/02, G01R 31/00...

Značky: systém, zväzkov, výroby, káblových

Text:

...dosky, cez ktoré je skúšobný prístroj spojený s koncami práve vyrobeného káblového zväzku, ako, medzi iným, opisujú dokumenty EP 0 300 141 a DE 939 341, Ulrich Kölm.0011 Aj dokument US 5,535,788 opisuje inštalačnú dosku na výrobu káblových zväzkov,ktorá obsahuje uchytávacie prostriedky pre elektrické funkčné prvky, ktoré môžu byť mechanicky alebo elektricky prekontrolované pomocou minimálne jedného snímača vuchytávacom prostriedku. Na...

Doskový výmenník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17960

Dátum: 04.04.2008

Autori: Andreasson Fredrik, Svensson Magnus, Larsson Hákan, Bermhult Rolf, Christensen Rolf

MPK: F28D 9/00, F28F 3/04, F28F 3/02...

Značky: doskový, výmenník, tepla

Text:

...otvoru. Okrem toho,vnútorné časti sa rozširujú na sekundárnu úroveň v oblastiachprvého a druhého kruhového otvoru a na primárnu úroven0010 Podľa dalšieho vyhotovenia vynálezu, sa vonkajšie časti rozširujú na sekundárnej úrovni v oblasti prvého a druhého kruhového otvoru a na primárnej úrovni V oblasti tretieho a štvrtého kruhového otvoru.0011 Podľa ďalšieho vyhotovenia vynálezu, má každá z vonkajších častí ploché rozšírenie na ďalšej z...

Farmaceutická kompozícia obsahujúca makrolid a kyselinu, spôsob stabilizácie makrolidu proti degradácii a použitie kyseliny na jeho stabilizáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286178

Dátum: 04.04.2008

Autori: Vonderscher Jacky, Sedrani Richard, Cottens Sylvain, Haeberlin Barbara

MPK: A61K 9/107, A61K 38/12, A61K 9/48...

Značky: degradácii, farmaceutická, makrolidu, obsahujúca, proti, spôsob, stabilizácie, makrolid, kompozícia, kyseliny, kyselinu, použitie, stabilizáciu

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný mikroemulzný prekoncentrát, ktorý obsahuje ťažko rozpustnú účinnú látku a nosič, ktorý pozostáva z (1) hydrofilnej fázy, ktorá je tvorená dimetylizosorbidom a/alebo nižším alkylesterom alkánovej kyseliny, (2) lipofilnej fázy a (3) povrchovo aktívneho činidla. Účinnou látkou môže byť cyklosporín alebo makrolid. Ďalej je opísaný farmaceutický prostriedok na enterálne alebo parenterálne podanie, ktorý obsahuje makrolid a kyselinu.

Doskový tepelný výmenník

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16927

Dátum: 04.04.2008

Autori: Christensen Rolf, Bermhult Rolf, Svensson Magnus, Larsson Hákan, Andreasson Fredrik

MPK: F28D 9/00, F28F 3/08, F28F 3/04...

Značky: tepelný, doskový, výmenník

Text:

...vnútorných častí a vonkajších častí prispeje k vysokej pevnosti spojenia dosiek tepelného výmenníka a tým k vysokej pevnosti zväzku dosiek.0010 Podľa ďalšieho uskutočnenia vynálezu má každá 2 vnútorných častí ploché rozšírenie na ďalšej primárnej asekundárnej úrovni. Takéto ploché rozšírenie poskytuje vhodnúplochu pre spojenie so zodpovedajúcim plochým rozšírením susednej dosky tepelného výmenníka. Výhodne tiež každá 2 vonkajších častí...

Spôsob inhibície naviazania endosialínu na ligandy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16711

Dátum: 04.04.2008

Autori: Zhou Yuhong, Grasso Luigi, Sass Philip, Tomkowicz Brian, Nicolaides Nicholas

MPK: C07K 16/28

Značky: naviazania, ligandy, spôsob, inhibície, endosialínu

Text:

...ktoré sa môžu viazať na endosialín, identifikovali subsadu takých molekúl, ktoré môžu potlačiť schopnosť endosialinu viazať sa na svoj substrát a/alebo potlačiť intracelulárne aktivity vedúce k zastaveniu rastu buniek a bunkovej smrti.0007 Rettig et al. opisuje monoklonálne protilátky, ktoré rozoznávajú antigény na cievach u rôznych typov karcinómov(Rettig et al. (1992) Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 89 l 0832-6). Jedna z nich. sa označila FB 5...

Doskový výmenník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17490

Dátum: 04.04.2008

Autori: Larsson Hákan, Svensson Magnus, Andreasson Fredrik, Christensen Rolf, Bermhult Rolf

MPK: F28F 11/02, F28F 3/02, F28D 9/00...

Značky: doskový, výmenník, tepla

Text:

...každá z oblastí otvorov obsahuje prstencovú plochú oblasť umiestnenú na jednej z hlavných alebo vedľajších úrovní. Výhodne môže prstencový výstupok pevne spojovať prstencovú plochú oblasť vo vedľajšej úrovni.0009 Podľa ďalšieho uskutočnenia vynálezu obsahuje každáz oblasti otvorov súbor vnútorných dielov umiestnenýchna prstencovej plochej oblasti a rozložených pozdĺž hrany otvoru, vnútorné diely sú posunuté od prstencovej plochej oblasti...

Usporiadanie uzamykateľnej nádoby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20879

Dátum: 04.04.2008

Autori: Herrmann Jonas, Moller Per, Eriksson Kjell, Larsson Björn

MPK: E05B 63/00, E05B 1/00, A47K 10/32...

Značky: usporiadanie, nádoby, uzamykateľnej

Text:

...na uvedenej nádobe, kde uvedená zámka obsahuje zvonka nádoby ovládateľnú uzamykaciu záchytku, ktorá zapadá do prijímacej časti, čím nádobu uzamyká. Táto zámka obsahuje vložku zámky, ktorá je vpriamom či nepriamom kontakte s uzamykacou záchytkou a spolupracuje s ňou. Vložka zámky je umiestnená v puzdre a vzhľadom na nádobu je ňou možné otáčať jedine V prípade, keď je do vložky zámky zasunutý príslušný kľúč. Puzdro je namontované vo...

Systém pre zisťovanie množstva rozvádzaného média a spôsob prevádzkovania systému pre zisťovanie množstva rozvádzaného média

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8118

Dátum: 04.04.2008

Autor: Vesper Martin

MPK: G01D 4/00

Značky: zisťovanie, media, rozvádzaného, prevádzkovania, množstva, systému, systém, spôsob

Text:

...pre kontrolu spotreby energie a pre logovanie dát, napr.pri zisťovaní spotreby energie.0006 Publikácia autora Dr. Klaus Steiner Schlüsselfertige Projekte der Zählerfernauslesung - Projekty na kľúč pre odčitanie meracích zariadeni na diaľku, strany 243 až 247, in GWF Gas Erdgas 144 (2003), č.4 opisuje systém pre odpočet na diaľku pre aktuálne zisťovanie množstva rozvádzaného média relevantného pre účtovanie. Za týmto účelom prebiehajú...

Soli izofosforamidového yperitu a ich analógy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19614

Dátum: 04.04.2008

Autori: Komarnitsky Philip, Amedio John, Wallner Barbara

MPK: A61K 31/133, A61K 31/198, A61K 31/13...

Značky: yperitu, izofosforamidového, analogy

Text:

...vybranú z protónovaných (konjugovaná kyselina)alebo kvartémych foriem alifatických amínov a aromatických amínov, zahŕňajúcich bázíckéaminokyseliny, hetcrocyklické amíny, substituované a nesubstituované pyridíny, guanidíny a amidíny a X a Y nezávisle predstavujú odstupujúce skupiny.0009 V tomto spise sú opisované tiež farmaceutické kompozície uspôsobené na perorálne podanie, obsahujúce farmaceutický prijateľné riedidlo alebo excipient a...

Doskový výmenník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19610

Dátum: 04.04.2008

Autori: Bermhult Rolf, Andreasson Fredrik, Christensen Rolf, Svensson Magnus, Larsson Hákan

MPK: F28F 3/08, F28F 3/02, F28D 9/00...

Značky: výmenník, doskový, tepla

Text:

...k objemu medzipriestorov je núnimálne 0,05. Takýto relatívne veľký objem materiálu spájky zvyšuje pevnosť spojenia medzi doskami výmenníka tepla, a teda pevnosť doskového výmenníka tepla.0011 Podľa tohto vynálezu, každá doska výmenníka tepla definuje pozdĺžnu os, pričom plocha prestupu tepla obsahuje hrebene a údolia usporiadané takým spôsobom, že hrebene jednej zdosiek výmenníka tepla dosadajú na údolia susednej doskyz dosiek...

Terapeutické činidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13437

Dátum: 03.04.2008

Autori: Nanda Kausik, Trotter Wesley, Bilodeau Mark

MPK: A61P 25/18, A61K 31/428, A61P 25/22...

Značky: činidla, terapeutické

Text:

...0002 Príklady antipsychotík sú opisané V JPB 333368 EP 0464846 Ishizumi et al., Chem. Pharm. Bull 43 (12), 2139-2151 (l 995) a0003 Predložený vynález je zameraný na terapeutické činidlá, ktoré sú atypické antipsychotiká a ktoré sú vhodné na liečenieneurologických a psychiatrických porúch súvisiacich s dopaminovou D 2 a serotonínovou 5-HT 2 A dysfunkciou neurotransmisie0004 Predložený vynález je zameraný na zlúčeniny vzorca IR 1 je Clůalkyl,...

Troskový cement

Načítavanie...

Číslo patentu: 286170

Dátum: 03.04.2008

Autor: Ko Suz-chung

MPK: C04B 28/00, C04B 7/00

Značky: cement, troskový

Zhrnutie / Anotácia:

Troskový cement so zlepšenou začiatočnou pevnosťou obsahuje hlinitokremičitany, vysokopecnú trosku, slinok a CaSO4 a jeho podstata spočíva v tom, že obsahuje od 70 do 95 % hmotn. vysokopecnej trosky, použitej v zomletej forme s jemnosťou mletia podľa Blaineho > 4500 cm2/g, pričom maximálne polovica tohto podielu sa môže nahradiť hlinitokremičitanmi, ako je popolček, oxid hlinitý, slieň a podobne, 0,01 až 2 % hmotn. slinku, CaSO4 v množstvách...

Použitie konjugovaných estrogénov a medroxyprogesterón acetátu, farmaceutický prostriedok, farmaceutická dávková jednotka a farmaceutický balíček

Načítavanie...

Číslo patentu: 286169

Dátum: 03.04.2008

Autor: Pickar James

MPK: A61K 31/00, A61K 31/56, A61K 31/57...

Značky: balíček, konjugovaných, dávková, jednotka, estrogénov, použitie, prostriedok, acetátu, farmaceutická, farmaceutický, medroxyprogesterón

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie konjugovaných estrogénov a medroxyprogesterón acetátu na výrobu farmaceutických balíčkov obsahujúcich denné dávkové jednotky na liečenie alebo inhibíciu menopauzálnych alebo postmenopauzálnych porúch u perimenopauzálnych, menopauzálnych alebo postmenopauzálnych žien, pričom každá denná dávková jednotka obsahuje kombináciu konjugovaných estrogénov a dennú dávku 1,5 mg medroxyprogesterón acetátu. Opísané sú tiež farmaceutické...

Výťah

Načítavanie...

Číslo patentu: 286161

Dátum: 03.04.2008

Autori: Mustalahti Jorma, Rantanen Pekka, Mäkimattila Simo, Aulanko Esko

MPK: B66B 7/06

Značky: výtah

Zhrnutie / Anotácia:

Vo výťahu, výhodne vo výťahu bez strojovne, dvíhací stroj zaberá so súborom ťažných lán (3) cez trakčnú kladku (7), pričom uvedený súbor ťažných lán (3) zahrnuje ťažné laná kruhového prierezu. Laná majú časť, ktorá nesie zaťaženie, pletenú z oceľových drôtov kruhového a/alebo nekruhového prierezu. Oceľové drôty ťažných lán (3) majú plochu prierezu väčšiu než okolo 0,015 mm2 a menšiu než okolo 0,2 mm2 a pevnosť, ktorá prekračuje okolo 2000...

Medzidruhovo-špecifické bišpecifické viažuce molekuly

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12926

Dátum: 03.04.2008

Autori: Kufer Peter, Kischel Roman, Klinger Matthias, Lutterbüse Ralf, Mangold Susanne, Rau Doris, Raum Tobias, Hoffmann Patrick

MPK: C07K 14/705, C07K 16/30, C07K 16/28...

Značky: medzidruhovo-špecifické, viažúce, molekuly, bišpecifické

Text:

...zohrávajú hlavnú úlohu pri akútnom odmietnutí. OKT 3 reaguje s CD 3 komplexom v membránach ľudských T-buniek a blokuje jeho funkciu. CD 3 komplex súvisí s antigén-rozpoznávajúcou štruktúrou T-buniek (TCR) a je nevyhnutný pre signálnu transdukciu. Ktorá podjednotka TCR/CD 3 viaže OKT 3 je predmetom mnohých štúdii. Hoci niektoré výsledky poukázali na špeciñcim OKT 3 preTCR/CD 3 komplexu vyžaduje prítomnosť ďalších podjednotiek tohto komplexu...

Motorizovaný skladací skúter

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11719

Dátum: 03.04.2008

Autori: Van Den Brande Camille Wilhelmus, Sluijter Robert Hugo, Wilkinson Simon James Hemmingway

MPK: B62K 15/00, B62K 11/00

Značky: skúter, motorizovaný, skládací

Text:

...ústrojenstvo, zahrňujúce predné koleso, pôsobia ako jednotka, takže musia byť zložené iba dve tuhé časti a nemusí sa dávať pozor na polohu riadiaceho ústrojenstva počas skladania. Je výhodné, pokial riadiace ústrojenstvo môže byť zablokované pomocou pohybu riadidiel smerom dole,pretože to spája dve funkcie do jednej činnosti zmenšovanie veľkosti skútra vo0011 Znaky patentového nároku 5 umožňujú užívateľovi odvaľovať zložený skúter na zemí, čo...

Chinolíny a ich terapeutické použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11088

Dátum: 03.04.2008

Autori: Hynd George, Finch Harry, Arienzo Rosa, Cramp Michael Colin, Montana John Gary, Mclean Neville

MPK: A61K 31/4709, C07D 215/227, A61P 11/00...

Značky: použitie, chinolíny, terapeutické

Text:

...alergénu (Fujitani a kol. J. Immunol., 2002, 168, 443-449). Vedľa toho exogénne podávanie agonistov receptora CRTH 2 zvyšuje alergickú odpoveď u senzitizovaných myší (Spik a kol. J. Immunol., 2005, 174, 37033708). Exogénne podávanie agonistov receptora CRTH 2 potkanom spôsobuje pulmonálnu eozinofiliu, ale agonista receptora DP (BW 245 C) alebo agonista receptora TP (l-BOP) nevykazujú žiadne účinky (Shirashi a kol. J. Pharmacol. Exp Ther.,...

Medzidruhovo špecifická CD3-epsilon viažuca doména

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15271

Dátum: 03.04.2008

Autori: Raum Tobias, Kischel Roman, Lutterbüse Ralf, Rau Doris, Mangold Susanne, Klinger Matthias, Hoffmann Patrick, Kufer Peter

MPK: A61P 31/14, A61K 39/395, A61P 31/12...

Značky: medzidruhovo, viažuca, doména, špecifická, cd3-epsilon

Text:

...(Tunnaclíffe, Int. Immunol. l (1989), 546-50 Kjer-Nielsen, PNAS 101, (2004), 76757680). Ďalšie výsledky ukázali, že OKT 3 viazanie TCR/CD 3 komplexu vyžaduje prítomnosť ďalších podjednotiek tohto komplexu (Salmeron, J. Immunol. 147 (1991), 3047-52).Ďalšie známe protilátky špecifické pre CD 3 molekuly sú uvedené v Tunnacliffe, Int. Immunol. 1(1989), 546-50. Ako je už vyššie naznačené, takéto CD 3-špecifické protilátky sú schopné vyvolať...

Spôsob a zariadenie na využitie slnečnej energie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10400

Dátum: 03.04.2008

Autor: Grassmann Walter

MPK: F24J 2/10, F24J 2/54

Značky: slnečnej, energie, zariadenie, využitie, spôsob

Text:

...slnka v priebehu dňa, aby tak boli reflektory počas dňa prispôsobované zdanlivému pohybu slnka po oblohe. Príslušné osi sú súčasťou usporiadania osí, ktoré je na sledovanie skloniteľnć podľa poludňajšej výšky slnka v priebehu roka. Tým je zariadenie prispôsobiteľné zmene zdanlivej dráhy slnka na základe uhlamedzi zemskou osou a rovinou obehu zeme okolo slnka.(0016) Otáčaním zrkadla alebo reflektora okolo osi, ktorá je ako vyššie uvedený...

Zariadenia na inštalovanie solárnych modulov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9251

Dátum: 03.04.2008

Autor: Genschorek Gido

MPK: F16C 11/10, F24J 2/52, F16C 11/02...

Značky: inštalovanie, zariadenia, modulov, solárnych

Text:

...príslušného podperného stĺplka.0014 Vo výhodnom vyhotovení vykazuje nosný stĺpik v hornom koncovom úseku,ktorý je vzdialený od podperného stĺpika, vstup pre vonkajší prstenec kĺbového ložiska a vnútorný prstenec kĺbového ložiska, vložený vo výstupe, je spojený so spojovacou prírubou.Samozrejme je možné taktiež aj opačné usporiadanie, že totiž rameno alebo priehradka pripojovacej príruby vykazuje vstup pre vonkajší prstenec kĺbového ložiska a...

Samozatvárací mechanizmus dverí

Načítavanie...

Číslo patentu: 286172

Dátum: 02.04.2008

Autori: Migchielsen Roger, Fengler Rainer, Parzanka Lars, Ginzel Olaf

MPK: E05F 3/00

Značky: dveří, mechanizmus, samozatvárací

Zhrnutie / Anotácia:

Samozatvárací mechanizmus (1) dverí pozostáva z pozdĺžneho, z jedného kusa zhotoveného telesa (2), tvoriaceho kompaktnú a vzhľadovo vyhovujúcu jednotku, ktorá môže byť zhotovená s minimálnou spotrebou materiálu. Bočné steny (5, 6) telesa (2) sú od spodnej strany (4) smerom k vrchnej ploche (3) zakrivené a/alebo zošikmené, pričom na telese (2) sú medzi prednými plochami (13, 14), vystupujúcimi zo spodnej strany (4), a bočnými stenami (5, 6)...

Rotor do elektronicky komutovaného motora a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 286168

Dátum: 02.04.2008

Autori: Bellomo Matteo, Carli Fabrizio

MPK: H02K 15/03, H02K 1/27

Značky: komutovaného, rotor, elektronický, motora, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Rotor do elektrického motora, ktorý obsahuje jadro (1), segmenty (5, 6, 7) valca vyrobené z magnetizovateľného materiálu, valcový sťahovací obal (10), ktorého koncové časti sú spojené aspoň s dvoma rovinnými prvkami (8, 9). Rotor taktiež obsahuje prvé elastické zariadenia (11, 12, 13), ktorých dĺžka nie je menšia ako dĺžka jadra a ktoré sú upevnené pomocou zariadení (2, 3, 4), ktoré sú v paralelnom smere osi (X) rotácie rotora integrované do...

Spôsob prípravy guľovitých častíc katalyzátora, častice katalyzátora a ich použitie v chemických syntézach

Načítavanie...

Číslo patentu: 286167

Dátum: 02.04.2008

Autori: Strebelle Michel, Bretz Karl-heinz, Derleth Helmut

MPK: B01J 35/00, B01J 29/00, B01J 37/00...

Značky: syntézách, spôsob, guľovitých, použitie, katalyzátora, přípravy, částice, chemických, částic

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy guľovitých častíc katalyzátora obsahujúceho zeolit ako aktívnu zložku, pri ktorom je sól obsahujúci kryštály zeolitu a prinajmenšom jednu gélotvornú zlúčeninu rozstrekovaný smerom zdola priamo do reakčnej zóny obsahujúcej reakčný plyn tak, že sa tento sól tesne pred vstupom alebo pri vstupe do reakčnej zóny rozptýli do jednotlivých guľovitých útvarov, kde tieto guľovité formy sólu prechádzajú reakčnou zónou po zakrivenej dráhe,...

Spôsob výstavby budovy

Načítavanie...

Číslo patentu: 286165

Dátum: 02.04.2008

Autori: Michalski Jacek, Michalski Piotr

MPK: E04B 1/24

Značky: spôsob, budovy, výstavby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výstavby budovy s použitím konštrukčných prvkov, pripravených mimo miesta stavby, spočíva v tom, že sa konštrukčné prvky, ako sú nosníky, stĺpiky a dosky, pripravia mimo miesta stavby narezaním na požadované rozmery. Tieto prvky sa tiež vybavia príchytkami a otvormi vyvŕtanými v požadovaných rozstupoch. Hotové konštrukčné prvky sa potom dopravia na miesto stavby, kde sa vyhotoví základ (1) pod nosnými stenami. Prahy (2) s montážnymi...

Spôsob fermentačnej výroby O-acetyl-L-serínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286164

Dátum: 02.04.2008

Autori: Böck August, Daßler Tobias, Maier Thomas

MPK: C12P 13/00

Značky: o-acetyl-l-serínu, fermentačnej, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob fermentačnej výroby O-acetyl-L-serínu, pri ktorom sa z divokého mikroorganizmu odvodený kmeň, ktorý v porovnaní s divokým typom má zvýšenú endogénnu tvorbu O-acetyl-L-serínu a zosilnený eflux, kultivuje vo fermentačnom médiu, ktorého hodnota pH je 5,1 až 6,5.

Spôsob fermentačnej výroby neproteinogénnych L-aminokyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 286163

Dátum: 02.04.2008

Autor: Maier Thomas

MPK: C12P 7/00

Značky: výroby, l-aminokyselin, spôsob, fermentačnej, neproteinogénnych

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby neproteinogénnych L-aminokyselín prostredníctvom priamej fermentácie známych kmeňov mikroorganizmov s poruchou regulácie metabolizmu cysteínu, ktorého podstata spočíva v tom, že počas fermentácie sa do fermentačného média pridáva také množstvo nukleofilnej zlúčeniny, ktoré vedie k produkcii neproteinogénnych L-aminokyselín prostredníctvom produkčného kmeňa mikroorganizmov.

Stabilné soli kyseliny o-acetylsalicylovej s bázickými aminokyselinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 286162

Dátum: 02.04.2008

Autori: Appolt Hubert, Leifker Gregor, Franckowiak Gerhard, Wirges Hans-peter, Ledwoch Wolfram

MPK: A61K 31/60, A61K 45/00, A61K 47/16...

Značky: stabilné, o-acetylsalicylovej, aminokyselinami, bázickými, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané stabilné soli kyseliny o-acetylsalicylovej s bázickými aminokyselinami, spôsob ich výroby a ich použitie ako liečiv.

Spirozlúčenina, spôsob a medziprodukt na jej prípravu, jej použitie, farmaceutická kompozícia s jej obsahom a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 286158

Dátum: 02.04.2008

Autori: Leenaerts Joseph Elisabeth, Janssens Frans Eduard

MPK: A61K 31/55, A61K 31/438, A61P 37/00...

Značky: kompozícia, obsahom, medziprodukt, spôsob, přípravy, spirozlúčenina, použitie, farmaceutická, přípravu

Zhrnutie / Anotácia:

Spirozlúčenina vzorca (I), jej N-oxid, adičná soľ, kvartérny amín a stereochemicky izomérna forma, kde R1 je H, C1-6alkyl, halogén, formyl, -COOH, C1-6alkyloxykarbonyl, C1-6alkylkarbonyl, N(R3R4)C(=O)N(R5)-, etenyl substituovaný -COOH alebo C1-6alkyloxykarbonylom alebo substituovaný C1-6alkyl n je 1 alebo 2 -A-B- je -Y-CH=CH-, -CH=CH-Y- alebo -CH=CH-CH=CH-, pričom každý H atóm môže byť nahradený R6 Y je -O-, -S- alebo -NR7- pričom R7 je H,...

Posuvná stena vedená aspoň v jednej vodiacej lište

Načítavanie...

Číslo patentu: 286157

Dátum: 02.04.2008

Autori: Blöbaum Ernst Udo, Janutta Reinhard

MPK: E05D 15/00, E05D 15/06

Značky: stěna, lište, vodiacej, posuvná, aspoň, vedená, jednej

Zhrnutie / Anotácia:

Posuvná stena (1) je vedená aspoň v jednej vodiacej lište (2), ktorej jednotlivé diely (3, 4), keď je posuvná stena (1) v zatvorenej polohe, sú usporiadané vzájomne v rade za sebou, zatiaľ čo keď je posuvná stena (1) otvorená, sú jednotlivé diely (3, 4) premiestené do tzv. odstavnej polohy, v ktorej sa nachádzajú v polohe kolmej na vodiacu lištu (2), na ktorú je v prechodovej oblasti do odstavnej polohy napojený zakrivený alebo pod uhlom...

Azolový derivát, spôsob prípravy tohto azolového derivátu, použitie tohto azolového derivátu na výrobu liečiva a farmaceutická kompozícia obsahujúca tento azolový derivát

Načítavanie...

Číslo patentu: 286156

Dátum: 02.04.2008

Autori: Backx Leo Jacobus Jozef, Van Der Veken Louis Jozef Elisabeth, Meerpoel Lieven

MPK: A61K 31/495, A61K 31/496, A61P 31/00...

Značky: spôsob, liečivá, výrobu, derivátů, azolový, farmaceutická, použitie, tohto, derivát, obsahujúca, kompozícia, přípravy, azolového

Zhrnutie / Anotácia:

Azolové deriváty všeobecného vzorca (I), ich N-oxidových foriem, farmaceuticky prijateľných adičných solí a ich stereochemicky izomérnych foriem, v ktorých L znamená radikál všeobecného vzorca (a), (b), (c), (d), (e) alebo (f) v ktorých každé Alk znamená nezávisle prípadne substituovanú alkándiylovú skupinu s 1 až 6 atómami uhlíka, n znamená 1, 2 alebo 3 Y znamená atóm kyslíka, atóm síry alebo NR2 R1 znamená arylovú skupinu, Het1 alebo prípadne...

Na plaste založený radiátorový ventil a metóda jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15795

Dátum: 02.04.2008

Autor: Topalyan Aksel

MPK: B29C 45/14, B29C 45/33, F16K 27/06...

Značky: výroby, metoda, radiátorový, založený, pláště, ventil

Text:

...alebo rohových tiel ventilov charakterizovaný tým, že zahŕňa dva kusy v tvare valca alebo jeden kovový kus vyrobený vjednom kuse. V dizajne z dvoch kusov adaptér zahŕňa dve časti, menovite vložně ventilové sedlo a podporná vložka. Vložné sedlo je namontované na profilu uzáveru spôsobom upevnenia utiahnutím/narazením, takže je poskytnutá plne otvorená poloha termostatickej vložky ventilu. Podpora vložky je valcovitá kovová časť s vnútornou...

Anti-EpCAM protilátka a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10094

Dátum: 02.04.2008

Autori: Petronzelli Fiorella, De Santis Rita, Alberti Saverio, Anastasi Anna Maria

MPK: A61K 39/395, C07K 16/30

Značky: anti-epcam, protilátka, použitie

Text:

...a fragmentom protilátok, ktoré môžu tiež obsahovat ďalšie funkčné skupiny a diagnostické látky, preparátom obsahujúcim tieto protilátky a fragmenty protilátok a diagnostíckým a terapeutickým preparátom, ktore ich obsahujú, ich využitiu pri terapii a diagnóze a metódam výroby týchto protilátok a fragmentov protilátok.(0014) Predmetom tohto vynálezu sú teda anti-EpC/M protilátky alebo ich funkčné deriváty, u ktorých variabilné oblasť...

Spôsob a zariadenie na prípravu práškového uhlia používaného pri výrobe syntetického plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20612

Dátum: 02.04.2008

Autori: Sommer Todd, Martin William

MPK: B02C 21/00, F02C 3/28, F01K 23/06...

Značky: syntetického, používaného, zariadenie, uhlia, přípravu, práškového, plynů, spôsob, výrobe

Text:

...pre zdroj 10 IGCC. Plynová turbína je pripojená na elektrický generátor (nie je zobrazený), ktorý vyrába časť elektriny produkovanej zdrojom 10 IGCC. Horúci turbínový výfukový plyn 18 sa vypúšťa z plynovej turbíny 16 dôsledku spaľovania syntetického plynu 12 a vzduchu 14. Horúci turbinový výfukový plyn 18 sa potom dopraví do redukčného zariadenia NOx ako je zariadenie 20 selektívnej katalytickej redukcie (SCR - selective catalytic reduction)...

Chladenie elektrických súčiastok odkláňaním prúdu vzduchu vo ventilačnom systéme vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8856

Dátum: 02.04.2008

Autor: Queinnec Jean-yves

MPK: B60H 1/00

Značky: prúdu, ventilačnom, systéme, odkláňaním, elektrických, súčiastok, chladenie, vozidla, vzduchu

Text:

...zariadenia. V prípade, že si cestujúci neželá dodávanie prúdu vzduchu využívaného na chladenieelektrických súčiastok, preruši sa cirkulácia tohto prúdu vo ventilačnom systémea elektrické súčiastky prestanú byť chladené. Musia však byt stále v chode, aby poháňalí turbinu určenú na urýchľovanie druhého prúdu vzduchu, a ichprevádzka spôsobuje ich zahrievanie. Predmet vynálezu0006 Cieľom tohto vynálezu je navrhnúť ventilačný systém pre...

Spôsob liečenia použitím glykopegylovaného G-CSF

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14064

Dátum: 01.04.2008

Autori: Zopf David, Lubenau Heinz

MPK: A61P 35/00, A61K 47/48, A61P 7/00...

Značky: glykopegylovaného, g-csf, spôsob, liečenia, použitím

Text:

...modiñkácia hG-CSF a ďalšlch polypeptidov tak, že zavádza aspoň jeden ďalší sacharidový reťazec v porovnaní s prirodzeným polypeptidom (US patent č. 5 218 092). Navyše bolioplsané a študované polymérne modifikácie prirodzeného hG-CSF vrátane pripojenia PEG skupín (pozri napr. Satake-lshikawa a kol., (1992) Cell Structure and Function 17 157, Bowen a kol. (1999) Experimental Hematology 27 425,US patent č. 5 824 778, US 5 824 784, W 0 96/11953,...

Spôsob a zariadenie pre prenos dátovej jednotky a systém obsahujúci také zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17133

Dátum: 01.04.2008

Autor: Kussyk Jaroslaw

MPK: H04L 29/08, H04L 29/06, H04L 12/721...

Značky: prenos, spôsob, jednotky, také, systém, zariadenie, dátovej, obsahujúci

Text:

...prvý prenosovýparameter pre prvý prenosový úsek, oprí ktorom dátová jednotka obsahuje druhý prenosovýadnení prvého prenosového parametra, a pri ktorom sa dátová jednotka alebo jednačasť dátovej jednotky prenesie po druhom prenosovom úseku pri zohľadnení druhého prenosového parametra.Tým môže byť s výhodou prenos dát prispôsobený vždy podľa prenosového úseku.Pritom sa môže u prvého, druhého alebo každého ďalšiehoprenosového úseku jednať o úsek...

Odmerný dávkovací inhalátor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15740

Dátum: 01.04.2008

Autor: Fenlon Derek

MPK: G06M 1/08, G06M 1/04

Značky: odměrný, inhalátor, dávkovací

Text:

...dávok umožñovalo snímanie s presnosťou jednej dávky, mohlo by sa to využiť na sledovanie správnosti dávkovania pod lekárskym dohľadom alebo pod dohľadom rodičov a učiteľov, ktorí sú zodpovední za správne dávkovanie liečiva deťom. Okrem toho v mnohých krajinách existujú predpisy,ktoré určujú, aby odmerné dávkovacie inhalátory mali počítadlá dávok.0011 Spis WO 98/28033 zverejňuje počítadlo dávok vhodné pre vyššie opísané odmerné...