Archív za 2008 rok

Strana 49

Spôsob zameriavania koľaje

Načítavanie...

Číslo patentu: 286184

Dátum: 14.04.2008

Autori: Theurer Josef, Lichtberger Bernhard

MPK: E01B 35/00, G01S 5/10

Značky: zameriavania, koľaje, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Na zameranie koľaje (9) sa premiestni prvé, mobilné meracie vozidlo (1) v smere k druhému, stacionárnemu meraciemu vozidlu (2), pričom sa registruje odchýlka skutočnej polohy koľaje (9) od vzťažnej priamky (14) vytváranej laserovým lúčom. Na začiatku každého meracieho cyklu sa prostredníctvom nasadenia prijímača (19) globálneho určovania polohy zisťuje relatívna poloha stacionárneho meracieho vozidla (2) vzhľadom na miestne pevne inštalovanú...

Spôsob výroby fotovoltaického modulu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286183

Dátum: 14.04.2008

Autori: Langowski Horst-christian, Moosheimer Ulrich, Plessing Albert

MPK: B32B 9/00, H01L 31/04

Značky: spôsob, modulu, výroby, fotovoltaického

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka spôsobu výroby fotovoltaického modulu (1) v tvare laminátu, ktorý ako jadro obsahuje systém (2) solárnych článkov, na ktorý sú z oboch strán nanesené oplášťovacie materiály (3, 3'), pričom najmenej jeden oplášťovací materiál (3') pozostáva z tesniacej vrstvy (4') a bariérovej vrstvy (6). Bariérová vrstva (6) je tvorená plastovou fóliou alebo vrstvenou plastovou fóliou, na ktorej sa na strane privrátenej k systému (2) solárnych...

Dierkovačka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8573

Dátum: 14.04.2008

Autor: Dallan Sergio

MPK: B21D 28/26

Značky: dierkovačka

Text:

...plochu dosky 24.0010 Pružiny 36 majú nižšiu tuhosť, ako pružiny 38. 0011 Hlavová časť 40 dierovača 20 má menšie rozmery ako jej driek 42 (ktoreho priemer je menší, ako protilahlý0012 Horná plocha protiľahlého dierovača je vybavená časťou 46 tvaru nízkeho zrezaného kužeľa, ktorej vonkajšípriemer je väčší, ako priemer hlavice 40 dierovača 20, alemenší, ako priemer drieku 42. 0013 Stroj podľa vynálezu pracuje nasledujúcim spôsobom.0014 Ak nie je...

Modifikované polypeptidy faktora VII a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18957

Dátum: 11.04.2008

Autori: Coughlin Shaun, Madison Edwin, Ruggles Sandra Waugh, Thanos Christopher

MPK: C07K 14/745, A61K 38/36, A61P 7/04...

Značky: použitie, modifikované, polypeptidy, faktora

Text:

...koagulačnú aktivitu, zvyšujú koagulačnú aktivitu, menia konformáciu polypeptidu tak, aby došlo k zmene zymogenity,zvyšujú katalytickú alebo koagulačnú aktivitu posunom rovnováhy medzi vysoko aktívnymi a menej aktívnymi FVIIa konformáciami v prospech vysoko aktívnych konformácií, zvyšujú rezistenciu voči proteázam, znižujú glykozyláciu, zvyšujú glykozyláciu, znižujú imunogenicitu,zvyšujú stabilitu a/ alebo uľahčujú väzbu chemickej skupiny.V...

Spôsoby podávania tetrahydrobiopterínu, súvisiace kompozície a metódy stanovenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13667

Dátum: 11.04.2008

Autori: Oppenheimer Daniel, Foehr Erik, Okhamafe Augustus, Dorenbaum Alejandro, Kostel Paul John, Castillo Sianna

MPK: A61K 45/06, A61K 31/519, A61P 25/16...

Značky: súvisiace, spôsoby, tetrahydrobiopterínu, metody, stanovenia, kompozície, podávania

Text:

...krvný tlak, hladiny neurotransmiterov alebo iné0008 Ako sa používa v tomto dokumente, BH 4 označuje 6 R-(L-erytro)-5,6,7,8-tetrahydrobiopterín. Termín BH 4, ako sa používa v tomto dokumente, sa má taktiež chápať tak, že poprípade znamená farmaceuticky prijateľnú soľ 6 R-(L-erytro)-5,6,7,8-tetrahydrobiopterínu, ak kontext0009 Rozsah vynálezu je stanovený prostredníctvom0010 V prvom aspekte vynález poskytuje tetrahydrobiopterín(BH 4) alebo...

Vakcína proti tuberkulóze a spôsob jej použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18234

Dátum: 11.04.2008

Autori: Fisher Jason, Lighter Jennifer

MPK: A61K 39/04

Značky: spôsob, použitia, vakcína, tuberkulóze, proti

Text:

...v laboratóriu. pretože sú považované za bezpečné a nereplikujúce. V mnohých pokusoch však bolo preukázané, že vyvolávajú imunoprotektivne reakcie, vrátane odpovede vyvolanej antigénmi na stene baciIov 33536. Okrem toho gama-ožiarené mykobaktérie podstupujú apoptózu a obklopujú sa dendritickými bunkami. Dendritické bunky prezentujú mykobakteriálne antigény T-bunkám, ktoré aktivujú CD 4 Th 1 a CDE cytotoxické bunky. Gama-ožiarené M. tb...

Spôsob stabilizácie alkylderivátov hydrazínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286188

Dátum: 11.04.2008

Autori: Komora Ladislav, Niederland Kamil, Kavala Miroslav

MPK: C07C 241/00, C07C 243/00

Značky: alkylderivátov, spôsob, hydrazinu, stabilizácie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob stabilizácie alkylderivátov hydrazínu prídavkom substituovaných fenolov a/alebo aminokyselín, ich derivátov alebo ich zmesí, a/alebo kyseliny fosforečnej, jej soli alebo jej derivátov v množstve 0,001 až 1,0 % hmotn., vztiahnuté na reakčnú zmes.

Spôsob detekcie a kvantifikácie Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis polymerázovou reťazovou reakciou v reálnom čase

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12869

Dátum: 11.04.2008

Autori: Pavlík Ivo, Slana Iva, Králík Petr

MPK: C12Q 1/68

Značky: paratuberculosis, reťazovou, reakciou, čase, mycobacterium, spôsob, kvantifikácie, detekcie, polymerázovou, reálnom, avium, subspecies

Text:

...sond tiež umožňuje v jednej real time PCR reakcii koampliñkáciu lAC, ktorá je značená iným fluóroforom ako sonda pre cieľovú sekvenciu (Rodriguez-Lazaro et al., 2005 Brey et al., 2006).0012 Uvedené nevýhody sú eliminované spôsobom detekcie a kvantifikácie Mycobacterium avíum subspecies paratuberculosis (MAP) dvoma konkurenčnými polymerázovými retazovými reakciami(PCR) v reálnom čase, každá s jeho vlastnou internou ampliñkačnou...

N-oxidové a/alebo di-N-oxidové deriváty stabilizátorov/modulátorov dopamínového receptora, ktoré prejavujú zlepšené profily kardiovaskulárnych vedľajších účinkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16566

Dátum: 11.04.2008

Autor: Wikström Hakan

MPK: A61P 25/14, A61K 31/451, A61P 25/06...

Značky: prejavujú, kardiovaskulárnych, receptora, zlepšené, vedľajších, účinkov, profily, di-n-oxidové, n-oxidové, deriváty, dopamínového

Text:

...senzorickej, emocionálnej a autonómnej (napríklad regulácia apetítu, telesnej teploty, spánku) funkcie. Modulácia dopaminergnej funkcie môže byť teda užitočná na liečenie širokej škály porúch ovplyvňujúcich funkcie mozgu. V skutočnosti sú neurologické a psychiatrické poruchy liečené liekmi na báze interakcii s dopamínovými systémami a dopamínovými receptormi v mozgu.0016 Lieky, ktoré pôsobia, priamo alebo nepriamo, na centrálne...

Vakcína na prevenciu relapsu karcinómu prsníka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15990

Dátum: 11.04.2008

Autori: Sathibalan Ponniah, Peoples George

MPK: A61K 39/00, C07K 14/71, A61K 38/18...

Značky: relapsu, karcinómu, prevenciu, vakcína, prsníka

Text:

...byt vklinickej praxi odsúdené iba na obmedzený úspech v dôsledku nízkej imunogenicity a nedostatku špecifickosti.0008 Prototyp vakcín proti karcinómu prsníka na báze jednotlivých antigénov bol mierne úspešný vindukcii merateľnej imunitnej reakcie pri pokusoch na zvieratách a pri klinických skúškach s pacientmi s karcinómom prsníka. Avšak pozorovaná imunitná reakcia nebola prevedená na klínicky významnú protektívnu imunitu proti obnove...

Cielenie ABCB5 na liečenie rakoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19968

Dátum: 11.04.2008

Autori: Frank Markus, Frank Natasha, Sayegh Mohamed

MPK: A61K 39/395, C07K 16/18

Značky: cielenie, liečenie, abcb5, rakoviny

Text:

...poskytovaný podľa tu uvedených ďalších informácií.Spôsob zahŕňa systémové podávanie izolovaného peptidu, ktorý sa selektívne viaže naABCBS a obsahuje aminokyselinovú sekvencíu vybranú zo skupiny skladajúcej sa zoSEKV.ID. C. l, SEKV. ID. C. 2, SEKV. ID. C. 3, SEKV. ID. C. 4, SEKV.ID. C. 5,SEKV.ID. č. 6, SEKV. ID. č. 7 a SEKV. ID. č. 8, alebo funkčne ekvivalentných variantov týchto látok, obsahujúcich konzervatívne substitúcie pacientovi,...

Spôsob výroby vysoko orientovaných polyolefínových pásov, z nich vyrobenej textilnej a plošnej štruktúry a ich použitie v ochranných telesách na ochranu proti balistickým projektilom a podobným

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8194

Dátum: 11.04.2008

Autori: Ward Ian Mcmillan, Fischer Andreas, Brüning Hans-joachim, Bonner Mark James, Backer Jan Adolph Dam

MPK: B29C 55/06, F41H 5/04, D01D 5/42...

Značky: telesách, spôsob, ochranu, orientovaných, textilnej, struktury, pásov, ochranných, proti, vysoko, projektilom, podobným, vyrobenej, plošnej, balistickým, použitie, polyolefínových, výroby

Text:

...procesu a procesu dĺženia okrem iného sa uvádza tiež použitie vykurovacej rúrky za zvlákňovacou tryskou. Za touto vykurovacou rúrkou sa však0009 Vtomto dokumente chýbajú údaje o pásoch alebo pásikoch a nie sú tiež uvedené údaje o prípadnom požití opisaných vláknach, ñlamentoch alebo nitiach na výrobu predmetov, určených na ochranu proti projektilom.0010 V EP 0 733 460 A 2 sa opisuje spôsob njroby vysoko pevných nití, pri ktorom sa fólia...

Upravené minerálne plnivo a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14867

Dátum: 11.04.2008

Autori: Burkhalter René, Buri Matthias, Gane Patrick

MPK: C08K 9/04, C09C 3/08, C09C 1/02...

Značky: minerálně, použitie, plnivo, upravené

Text:

...jednoduchými rutinnými skúškami, menovite gravimetrickou termickou analýzou (TGA) na prístroji Mettler Toledo TGA 851 so vzorkou s hmotnosťou 500 mg d 50 mg a so skenovacou teplotou od 25 °C do 300 °C s rýchlosťou nárastu 20 °C/mín pri prietoku vzduchu 70 ml/min.0011 Percento straty hmotnosti zodpovedajúcej celkovým prchavým látkam v danom rozsahu teploty na takto získanej krivke TGA sa potom určuje pomocou softvéru Star SW 9.01. S týmto...

Použitie cyklohexánhexolových derivátov pri liečení očných chorôb

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14684

Dátum: 11.04.2008

Autor: Cruz Antonio

MPK: A61P 27/02, A61P 27/06, A61K 31/047...

Značky: derivátov, cyklohexánhexolových, použitie, chorôb, liečení, očných

Text:

...derivát prijateľný ako súčasť potravinového doplnku tomuto cicavcovi s cieľom zlepšiť funkciu oka.Podľa ďalšieho aspektu predkladaný vynález poskytuje metódu zahŕňajúcu podávanie terapeu ticky účinného množstva cyklohexánhexolovej zlúčeniny, jej farmaceutický prijateľnej soli alebo liečiva obsahujúceho cyklohexánhexolovú zlúčeninu a farmaceutický prijateľný nosič, excipient alebo vehikulum, ktoré moduluje Skladanie, oligomerizáciu a/alebo...

Mechanizmus vnútorného riadenia prevodovky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6844

Dátum: 10.04.2008

Autori: Aleksander Boris, Matias Carlos

MPK: F16H 63/30

Značky: převodovky, vnútorného, riadenia, mechanizmus

Text:

...vo vzťahu ku skrini prevodovky tak, aby súčasneindexovalo nastavenie polohy posunom zasúvacích prvkov a rotujúceho palca radenia.Podľa jedného zo znakov, medziblokovací kľúč obsahuje zub umiestnený vedľa zaistenia pomocou guličky, pokiaľ je kľúč V neutrálnej polohe tak, aby voľný koniec zubu spolupracoval so zaistenim pomocou guličky, aby sa mohla vykonať indexácia a spätný návrat kľúča súčasne v rotačnom pohybe a posuvnom pohybe.Podľa iného...

Spôsob liečby alebo prevencie zvracania použitím sektretagoga rastového hormónu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13361

Dátum: 10.04.2008

Autori: Mann William, Polvino William

MPK: A61P 1/08

Značky: prevencie, liečby, sektretagoga, hormonu, rastového, použitím, zvracania, spôsob

Text:

...môžu ďalej zahŕňať jednu alebo viac kompozícii proti zvracaniu alebo proti nevoľnosti. Výhodné farmaceutické kompozície podľa vynálezu zahŕňajú zlúčeninu podľavzorca III formulovanú na perorálne podanie na liečbu zvracania.0013 Predložený vynález je založený na nečakanom objave, že perorálne podanie agonistov grelínového receptora znižuje nevoľnosť keď sa podávajú pacientom s rakovinou a znižujú záťaž rakovinových príznakov pacienta,...

Spôsob dopravy jemného prášku, zariadenie a systém na uskutočňovanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286182

Dátum: 10.04.2008

Autori: Rocchio Michael, Naydo Kyle, Reich Patrick, Stout Gordon, Pham Xuyen, Parks Derrick

MPK: B65B 1/30

Značky: prášků, zariadenie, spôsobu, uskutočňovanie, spôsob, tohto, jemného, systém, dopravy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob dopravy jemného prášku, ktorý zahrnuje umiestnenie jemného prášku do násypky s otvorom v nej, vibrovanie vibrovateľným členom v jemnom prášku v okolí uvedeného otvoru a zachytenie prinajmenšom časti jemného prášku, vystupujúceho cez otvor, do komory, kde je zachytený prášok dostatočne nezhutnený, takže sa pri odstránení z komory dá rozptýliť. Ďalej vynález poskytuje zariadenie, ktoré zahrnuje násypky (12) s otvorom. Násypka je...

Nástroj na vloženie príchytky izolačnej hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11536

Dátum: 10.04.2008

Autori: Frommelt Markus, Herwig Peter, Spröwitz Michael

MPK: E04D 15/04, B25B 21/00

Značky: nástroj, izolačnej, vloženie, hmoty, príchytky

Text:

...aspoň V určitých oblastiach vniknúť do0005 Zo spisu US 5,255,485 je známý nástroj na vloženie takýchto prichýtiek na izolačnú hmotu, pri ktorom pôsobenie sily medzi nástrojom na vloženie a príchýtkou na izolačnú hmotuprebieha stredom. Nástroj na vloženie má prvý hnací hriadeľ adruhý hnací hriadeľ, uložený súosovo s prvým hnacím hriadeľom, s dutým driekom, ktorý má na prvom konci tretí otočný prvok na unášanie pre príchytky na izolačnú...

(Aza)indolový derivát a jeho použitie na liečebné účely

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15496

Dátum: 10.04.2008

Autori: Kikuchi Norihiko, Shimizu Kazuo, Hiratochi Masahiro, Fujikura Hideki, Iizuka Masato, Takigawa Yasushi

MPK: A61K 45/06, A61K 31/165

Značky: liečebné, účely, derivát, použitie, aza)indolový

Text:

...prenášač urátu zobličiek (napríklad viď Nepatentový odkaz 9). Prenášač kódovaný týmto génom(prenášač urátu 1, tu ďalej označovaný ako URATl) je molekula 12-transmembránového typu patriaca do rodiny OAT. URATl mRNA bola špeciñcky exprimovaná vobličke a na tkanivovom reze ľudskou obličkou bolo pozorované umiestnenie URATl na apikálnej strane proximálneho tubulu. V pokuse s použitím expresného systému oocytu xenopus bol znázomený príjem...

Jednonosníkový lodný mostík pre loď

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11042

Dátum: 10.04.2008

Autor: Grimaldi Michele

MPK: B63B 27/14

Značky: mostík, lodný, jednonosníkový

Text:

...43 tohto valca 41 je upevnený k distálnemu koncu 5 a distálneho nosného prvku 5.0012 Podľa vynálezu a ako je znázornená na obrázkoch 3 až 6, každý nosný prvok 4, 5 má polygonálny prierez s prinajmenšom šiestimi stranami. Vo výhodnom príklade podľa obrázkov 3 až 5 má tento polygonálny prierez presne šesť strán. Tento prierez nosných prvkov 4 a 5 je tvorený prostredníctvom- priamočiarej hornej strany 51 , ktorá je privrátená k zodpovedajúcej...

Pyrimidinyl-piperazíny použiteľné ako ligandy dopamínových D3/D2 receptorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10399

Dátum: 10.04.2008

Autori: Ágainé Csongor Éva, Kiss Béla, Laszy Judit, Bartáné Szalai Gizella, Farkas Sándor, Sághy Katalin, Gyertyán István, Domány György, Schmidt Éva, Komlódi Zsolt

MPK: C07D 239/48, A61K 31/506, A61P 25/00...

Značky: pyrimidinyl-piperazíny, použitelné, receptorov, dopamínových, ligandy

Text:

...a/alebo solí a/alebo hydrátov a/alebo solvátov, spôsobov ich prípravy, farmakologických kompozícii, ktoré ich obsahujú a ich použitie pri liečbe a/alebo prevencii patologických stavov, ktoré vyžadujú moduláciu dopamínových receptorov, ako sú napr., ale bez obmedzenia psychózy (napr. schizofrénia, schizo-afektívne choroby), zneužívanie drog (napr.alkoholu, kokaínu, nikotínu, opioidov), kognitívne poranenie sprevádzajúce schizofřénimmierne...

Spôsob skladovania tovaru v skladovom regáli s viac regálovými jednotkami a transportnou šachtou, ako aj taký skladový regál

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8162

Dátum: 10.04.2008

Autor: Hänel Joachim

MPK: B65G 1/04

Značky: regál, šachtou, tovarů, skladovania, regáli, skladovom, skladový, transportnou, taký, spôsob, regálovými, jednotkami

Text:

...V každej dopravnej Šachte je usporiadaný dopravník na uskutočňovanie vertikálnych a horizontálnych pohybov. Každýmz dopravnikov je možné zavážať resp. vyprázdňovaťVšetky skladovacie miesta regálových stĺpcov. Ďalej je možné, za využitia voľných skladovacích miest v regálových stĺpcoch, uložiť nosiče tovaru v za sebou zoraďených regálových stĺpcoch. Každé skladovacie miesto regálových stĺpcov medzi dvoma dopravnými šachtami je možné...

Dverný zámok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12893

Dátum: 09.04.2008

Autori: Helisten Mika, Kervinen Jari

MPK: E05B 15/10

Značky: zámok, dverný

Text:

...majú protiľahlú plochu 9, ktorá je usporiadaná pre spoluprácu s vnútornou plochou čelného plechu dverného zámku. Pokiaľ dvojčinná závora vyčnieva von zo skrinky zámku do vysunutej polohy, tak protiľahlá plocha g výstupku na každom závorovom diele kontaktuje vnútornú plochu čelného plechu (na obr. 1 protiľahlú plochu horného závorového dielu). Takže vnútorná plocha čelného plechu vedie závorový diel pri otáčanído extrémnej polohy, opačnej k...

Aktívna opierka hlavy pre zadné lavice osobných automobilov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12873

Dátum: 09.04.2008

Autori: Schönborn Steffen, Nölke Olaf, Bannack Robert, Klein Bernd

MPK: B60N 2/48

Značky: hlavy, aktívna, osobných, zadné, lavice, automobilov, opierka

Text:

...na snímanie tlaku, ktoré je umiestnené vo vnútri operadla, sú teda rôzneho druhu, pretože optimálna bezpečnosť je týmto systémom zaručenáiba za absolútne ideálnych, resp. normálnych podmienok.Zo stavu techniky sú tiež známe systémy, ktoré sa spustia elektronicky. Ich nevýhodou je, že môžu priniesť určité zmenšenie vzdialenosti medzi hlavou a opierkou hlavy len vobmedzenom meradle, alebo sú nehospodárne, pretože nie sú napríklad po náraze...

Spôsob výroby komponentu s potlačeným pravým dreveným povrchom a komponent vyrobený týmto spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16225

Dátum: 09.04.2008

Autor: Nezverejniť Pôvodcu Na Vlastnú Žiadosť

MPK: B44C 5/04, B44F 9/02, B41J 3/407...

Značky: povrchom, komponent, týmto, výroby, komponentu, spôsob, dreveným, vyrobený, spôsobom, pravým, potlačeným

Text:

...plochy prechádzajúce do hrán.0031 Požadované drevo by malo byt na svojom najsvetlejšom mieste tmavšie ako základné drevo. Napríklad, úžitkové drevo jaseň možno potlačiť s palisandrom alebo zebranom ako požadovaným drevom, alebo úžitkové drevo gabon možno potlačiť s mahagónom.0032 Taktiež je možné na svetlé úžitkové drevo potlačiť tmavší vzor rovnakého druhu dreva,napríklad na úžitkové drevo buk potlačiť požadované drevo buk lesný, alebo na...

Idebenón na liečenie respiračného ochorenia súvisiaceho so svalovou dystrofiou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11029

Dátum: 09.04.2008

Autori: Buyse Gunnar, Meier Thomas

MPK: A61P 21/00, A61K 31/122, A61P 11/00...

Značky: idebenón, liečenie, súvisiaceho, respiračného, svalovou, ochorenia, dystrofiou

Text:

...a k vzniku život ohrozujúcich pľúcnych infekcií v priebehu druhej alebo tretej životnej dekády (McDonald CM, Abresch RT, Carter GT, Fowler WM,Johnson ER, Kilmer DD, Sigford BJ. Am J Phys Med Rehabil l 99574 (Suppl) 870-92). Progresívna slabosť dýchacích svalov u pacientov s DMD je hlavným faktorom vzniku dýchacej nedostatočnosti. Zistilo sa, že zníženie maximálnych tlakov v dýchacích cestách jeskutočne prvým príznakom dysfunkcie...

Kompozície so zvýšenou odolnosťou proti vzniku trhlín pri mechanickom namáhaní

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15240

Dátum: 09.04.2008

Autori: Schultes Klaus, Mehler Nils, Höss Werner

MPK: C08L 33/10, C08L 25/12, C08L 33/08...

Značky: proti, kompozície, zvýšenou, trhlin, vzniku, namáhání, mechanickom, odolnosťou

Text:

...W 0 2005/047392 Al uvádza polymému zmes, ktorá obsahuje nasledujúce zložky a) nízkomolekulový (met)akrylát(ko)polymér, charakterizovaný viskozitou roztoku v chloroforme pri teplote 25 °C (ISO 1628 - Diel 6) nižšiu ako/rovnú 55 ml/g, b) činidlo modifikujúce rázovú húževnatost na báze zosietených poly(met)ak 1 ylátov, c) vysokomolekulový (met)akrylát(ko)polymér, charakterizovaný viskozitou roztoku V chloroforme pri teplote 25 °C (ISO...

Spôsob liečenia rakoviny použitím pyridopyrimidínových inhibítorov PI3K alfa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15097

Dátum: 09.04.2008

Autori: Matthews David, Lamb Peter

MPK: A61K 31/282, A61K 31/4745, A61K 31/337...

Značky: liečenia, použitím, rakoviny, inhibítorov, pyridopyrimidínových, spôsob

Text:

...Taxol sa široko používa na liečenie pokročilých rakovin, vrátane karcinómov prostaty, ktoré často ukrývajú delécie V géne PTEN, čo má za následok zvýšenú signalizáciu downstream od PI 3 K. Množstvo predklinických štúdií naznačuje, že inhibícia signalizácie downstream od PI 3 K obnovuje alebo zvyšuje schopnosť chemoterapeutických činidiel, ako je taxol, zabijať nádorové bunky (Brognard, J. et al., Cancer Res. 2001, 61, 3986-3997 Clark,...

Vykurovacie teleso s funkciou čiastočného zaťaženia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20310

Dátum: 09.04.2008

Autori: Fonfara Harald, Schönberger Markus

MPK: F24H 9/12

Značky: těleso, čiastočného, vykurovacie, funkciou, zaťaženia

Text:

...stenu vo zvislom alebo Vodorovnom usporiadaní, ktoré pozostáva, alebo ktorá pozostáva najmenej z dvoch vykurovacích panelov a z prívodného pripoja a z pripoja spätného toku na pripojenie na sieť vykurovacieho systému, pričom najprv je pretekanýk vykurovať sa majúcemu. priestoru privrátený vykurovací panela potom za ňou usporiadaný vykurovací panel (usporiadané vykurovacie panely), pričom medzi týmito vykurovacím panelmi na každon 1 hornont...

Kombinované terapie zahŕňajúce chinoxalínový inhibítor PI3K-alfa na použitie na liečenie rakoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15464

Dátum: 08.04.2008

Autori: Matthews David, Lamb Peter

MPK: A61K 31/337, A61K 31/497, A61K 31/436...

Značky: terapie, liečenie, kombinované, použitie, chinoxalínový, zahŕňajúce, pi3k-alfa, inhibitor, rakoviny

Text:

...Ther 2002, 1, 707-717 Kraus, A. C., a kol. Oncogene 2002, 21, 8683-8695 Krystal,G. W., a kol. Mol Cancer Ther 2002, 1, 913-922 a Yuan, Z. Q., a kol. J Biol Chem 2003,278, 23432-23440). Taxol sa široko používa na liečenie pokročilých rakovín zahŕňajúcích karcinómy prostaty, ktoré často skrývajú vymazania génu PTEN, čo má za následok zvýšenúsignalizáciu downstream od PI 3 K. Množstvo predklinických štúdií naznačuje, že inhibíciasignalizácie...

Elastický partikulárny penový materiál na báze zmesí z olefínov a styrénových polymérov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8577

Dátum: 08.04.2008

Autori: Assmann Jens, Hahn Klaus, Grässel Georg, Gietl Andreas, Longo Daniela, Schips Carsten

MPK: C08J 9/18, C08J 9/00, C08J 9/16...

Značky: zmesí, styrenových, materiál, polymérov, pěnový, elastický, olefínov, partikulárny, báze

Text:

...zalebo nehydrogenizovaného blokového kopolyméru styrén-butadién.Termoplastické partikulárne penové materiály je možné získat spôsobom, pri ktorom saa) miešanim dvojice nekompatibilných termoplastických polymérov aprípadne jedného prostriedku sprostredkovávajúceho kompatibilitu vyrobí zmes polymérov s kontinuálnou a disperznou fázou, b) táto zmes sa impregnuje s hnacím prostriedkom agranuiuje sana expandovateľné termoplastické polymérne...

Stomické vrecko

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20056

Dátum: 08.04.2008

Autori: Dawson Matthew, Cramer Kathryn, Nguyen-demary Tinh

MPK: A61F 5/448, A61F 5/445, A61F 5/44...

Značky: stomické, vrecko

Text:

...na zadnej stene, ktorý má špeciálne prispôsobený okraj na pripevnenie Iepiacej podložky stranou otočenou smerom od používateľa v zóne určenej na pripevnenieokolo otvoru podložky. Prvá časť okraja otvoru na zadnej stene je trvalo prilepená k povrchu podložky v príslušnej prvej časti zóny pripevnenia a zvyšná druhá časť okraja vrecka je pripravená na jeho tesné prilepenie k zvyšnej druhej časti zóny pripevnenia.Autori si pri vytváraní tohto...

Protinádorová aktivita temsirolimusu pri papilárnej rakovine obličkových buniek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19387

Dátum: 08.04.2008

Autori: Gibbons James Joseph, Feingold Jay Marshall, Dukart Gary, Berkenblit Anna

MPK: A61P 35/00, A61K 31/436

Značky: protinádorová, aktivita, rakovine, buniek, obličkových, papilárnej, temsirolimusu

Text:

...prihláške používané zameniteľne.0018 Príprava temsirolimu je opísaná v US patente 5 362 718. Regiošpecifická syntéza temsirolimu je opísaná v US patente 6 277 983. Ešte ďalší regiošpecifický spôsob syntézy temsirolimu je opísaný v US patentovej prihláške č. 10/903 062, podanej 30. júla 2004 publikované ako US patentová publikácia č. 2005-0033046-A 1 10. feb ruára 2005 a jeho náprotivok Medzinárodná patentová publikácia č. W 0 2005/016935...

6-O-substituované ketolidy s antibakteriálnou aktivitou, farmaceutická kompozícia s ich obsahom, ich použitie a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 286181

Dátum: 07.04.2008

Autori: Clark Richard, Plattner Jacob, Chu Daniel, Or Yat Sun, Ma Zhenkun

MPK: C07H 17/00

Značky: spôsob, farmaceutická, přípravy, kompozícia, 6-o-substituované, použitie, antibakteriálnou, aktivitou, ketolidy, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Antimikrobiálne zlúčeniny všeobecného vzorca (IV-A), ich farmaceuticky prijateľné soli, farmaceutické kompozície s ich obsahom, ich použitie a spôsoby ich prípravy.

Spôsob kontinuálneho liatia pásikov z austenitickej nehrdzavejúcej ocele s výnimočnou akosťou povrchu medzi dvoma valcami

Načítavanie...

Číslo patentu: 286180

Dátum: 07.04.2008

Autori: Marchionni Christian, Mazurier Frédéric, Damasse Jean-michel, Descaves Frédéric

MPK: B22D 11/06, C22C 38/40

Značky: výnimočnou, dvoma, nehrdzavejúcej, akosťou, pásikov, liatia, medzi, povrchu, valcami, spôsob, kontinuálneho, austenitickej, ocele

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob kontinuálneho liatia pásikov z austenitickej nehrdzavejúcej ocele s výnimočnou akosťou povrchu medzi dvoma valcami, s hrúbkou pásikov 10 mm alebo menšou, pričom liatie sa uskutočňuje priamo z tekutého kovu medzi dvoma vodorovnými chladenými valcami a oceľ má hmotnostné zloženie C % <= 0,08, Si % <= 1, P % <= 0,04, Mn % <= 2, Cr % 17 až 20, Ni % 8 až 10,5, S % 0,007 až 0,040, zvyšok železo a nečistoty pochádzajúce z...

Spôsob detekcie značkovačov v uhľovodíkoch a uhľovodíkových zmesiach

Načítavanie...

Číslo patentu: 286179

Dátum: 07.04.2008

Autori: Beck Karin Heidrun, Vamvakaris Christos, Wagenblast Gerhard, Meyer Frank

MPK: C10L 1/00, G01N 33/26

Značky: uhľovodíkoch, spôsob, uhlovodíkových, zmesiach, značkovačov, detekcie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu detekcie značkovačov v uhľovodíkoch a uhľovodíkových zmesiach značkovaných použitím najmenej dvoch značkovačov, ktoré absorbujú v oblasti spektra 600 až 1200 nm a reemitujú fluorescenčné svetlo a absorpčný rozsah najmenej jedného značkovača sa prekrýva s absorpčným rozsahom najmenej jedného ďalšieho značkovača, pričom spôsob zahrnuje použitie svetelných zdrojov, ktoré emitujú žiarenie v absorpčných rozsahoch uvedených...

Použitie kopolyméru s povrchovo aktívnou štruktúrou ako dispergačného prostriedku a/alebo pomocného prostriedku na mletie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286177

Dátum: 07.04.2008

Autori: Jacquemet Christian, Mongoin Jacques, Suau Jean-marc, Egraz Jean-bernard

MPK: C09C 3/04, C08F 220/00, B01F 17/52...

Značky: povrchovo, kopolymerů, aktívnou, použitie, prostriedku, pomocného, mletie, strukturou, dispergačného

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie kopolyméru, v ktorom aspoň jeden z monomérov má povrchovo aktívnu štruktúru, ako dispergačného prostriedku a/alebo pomocného prostriedku na mletie minerálnych látok vo vodnej suspenzii bez ohľadu na hydrofilný alebo hydrofóbny charakter minerálnych látok, ktoré majú byť dispergované a/alebo mleté.

Kryt na šachty na uliciach a chodníkoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 286176

Dátum: 07.04.2008

Autor: Hauer Jean-claude

MPK: E02D 29/14, E03F 5/06

Značky: chodníkoch, šachty, uliciach

Zhrnutie / Anotácia:

Kryt na šachty na uliciach a chodníkoch s dvoma hlavnými prvkami všeobecne štvorcového alebo pravouhlého tvaru, a to s rámom, uloženým v zemi, a s krycím prvkom, najmä vekom alebo mrežou, uloženou na ráme, pričom rám je opatrený v blízkosti svojich dvoch rohov dvomi rámovými opornými horizontálnymi povrchmi a v blízkosti druhých dvoch rohov rámovými šikmými opornými povrchmi na spoluprácu s podobnými vekovými opornými povrchmi na vnútornej...

Spôsob automatickej indikácie zmeny smeru jazdy pred rozjazdom motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 286175

Dátum: 07.04.2008

Autori: Szitas Anton, Kuš Ľubomír

MPK: B60Q 1/34

Značky: automatickej, motorového, rozjazdom, jazdy, vozidla, indikácie, spôsob, směru, změny

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob automatickej indikácie zmeny smeru jazdy pred rozjazdom motorového vozidla spočíva v tom, že indikátor zmeny smeru jazdy sa automaticky zopne pri naštartovanom motore, zaradenom rýchlostnom stupni umožňujúcom uvedenie vozidla do pohybu a po vytočení volantu do určeného uhla najmenej 10 °, výhodne 15 °, od priameho smeru osi vozidla. Indikátor zmeny smeru sa automaticky vypne po prekročení rýchlosti vozidla nad 30 km/hod a/alebo vyradení...

Použitie cetrorelixu na výrobu liečiva na liečenie BPH alebo rakoviny prostaty

Načítavanie...

Číslo patentu: 286174

Dátum: 07.04.2008

Autori: Rawert Jürgen, Engel Jürgen, Reithmüller-winzen Hilde, Reissmann Thomas

MPK: A61K 45/00, A61K 31/495, A61K 38/08...

Značky: výrobu, liečivá, rakoviny, použitie, prostaty, liečenie, cetrorelixu

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie zlúčeniny cetrorelix samotnej alebo v kombinácii s inhibítorom alfa-reduktázy alebo činidlom blokujúcim alfa-receptory na výrobu liečiva na liečenie BPH alebo rakoviny prostaty v organizme cicavca, kde liečivo cetrorelix sa má podávať raz za týždeň alebo desať dní v dávke 5 mg až 30 mg cetrorelixu alebo ako injekcia raz za mesiac alebo dva týždne v dávke od 20 mg do 60 mg cetrorelixu počas jedného až šiestich mesiacov, prednostne počas...