Archív za 2008 rok

Strana 43

Spôsob a zariadenie na tvarovanie časti profilového povrazca extrudovaného na predmet a výrobok obsahujúci takýto predmet

Načítavanie...

Číslo patentu: 286251

Dátum: 12.05.2008

Autori: Verbeek Stefan, Cornils Gerd, Fischer Florian

MPK: B29C 43/18, B29C 70/00, B29C 47/02...

Značky: předmět, částí, obsahujúci, extrudovaného, výrobok, spôsob, tvarovanie, povrazca, zariadenie, takýto, profilového

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe tvarovania oblasti (3) profilového povrazca (2) extrudovaného na predmet, hlavne na okennú tabuľku (1), upevnený v spracovávacej stanici (E), pri ktorom sa v príslušnej oblasti (3) vytvorí spočiatku beztvaré nahromadenie hmoty (4) materiálu, ktoré sa pomocou pohyblivého nástroja (5) tvaruje na požadovaný konečný tvar zodpovedajúci rovnomernému prierezu profilového povrazca (2), pričom prebytočný materiál sa vytláča kvôli jeho...

Vodiaci prah

Načítavanie...

Číslo patentu: 286250

Dátum: 12.05.2008

Autor: Lukáč Vladimír

MPK: E01F 15/00, E01F 9/04

Značky: vodiaci

Zhrnutie / Anotácia:

Vodiaci prah zostavený z priebežných a koncových dielov navzájom pripojených spojovacími prostriedkami. Spojovacie prostriedky sú vytvorené na oboch koncoch priebežného dielu a na jednom konci koncového dielu. Spojovacie prostriedky dielov pozostávajú z dvoch korešpondujúcich častí. Jedna časť pozostáva z nosnej dosky (1), v strede ktorej je umiestnený podstavec (2), na ktorom je umiestnený zámok (3), a ktorá je na voľnom konci vybavená výrezom...

Spôsob čistenia peľu a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286249

Dátum: 12.05.2008

Autor: Tomek Jiří

MPK: B01D 36/00

Značky: spôsob, peľu, čistenia, zariadenie, tohto, spôsobu, vykonávanie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob čistenia peľu spočíva v privedení znečisteného peľu (6) spoločne s prúdom vzduchu do kužeľovitej časti (16) separátora (3) z izolantu, kde peľ prepadáva do filtra (2) a nečistoty rotujú v elektrostatickom poli vyvolanom trením o separátor (3). Zariadenie na uskutočnenie tohto spôsobu pozostáva z nasávacej jednotky (1) s filtrom (2), ku ktorému je privedený výstup separátora (3). V oblasti jeho najväčšieho priemeru je do separátora (3)...

Galenická formulácia na orálne podávanie, spôsob jej prípravy a použitie činidla podporujúceho absorpciu na jej prípravu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286248

Dátum: 12.05.2008

Autori: Saslawski Olivier, Hulot Thierry, Giet Philippe, Michel Dominique

MPK: A61K 31/16, A61K 47/14, A61K 31/155...

Značky: spôsob, přípravu, absorpciu, orálne, podporujúceho, činidla, přípravy, použitie, galenická, podávanie, formulácia

Zhrnutie / Anotácia:

Galenická formulácia na orálne podávanie umožňujúca zlepšenú absorpciu účinných látok transmembránovou alebo paracelulárnou cestou v gastrointestinálnom trakte, ktorá obsahuje a) metformín alebo jeho farmaceuticky vhodnú soľ, najmä jeho hydrochlorid, b) činidlo podporujúce absorpciu s hodnotou hydrofilne-lipofilnej rovnováhy vyššou ako 8, ktorým je jedna alebo niekoľko lipidových látok zvolených z polysorbátov, éterov polyoxyetylénu a alkylu,...

Benzamidové deriváty, spôsob ich prípravy, farmaceutické prostriedky, ktoré ich obsahujú a ich použitie pri príprave liečiva na liečbu chorobných stavov sprostredkovaných cytokínmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 286247

Dátum: 12.05.2008

Autori: Brown Dearg Sutherland, Brown George Robert

MPK: A61K 31/167, A61K 31/165, A61K 31/495...

Značky: chorobných, liečbu, použitie, přípravy, stavov, přípravě, cytokínmi, sprostredkovaných, liečivá, benzamidové, farmaceutické, prostriedky, deriváty, obsahujú, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zlúčeniny všeobecného vzorca (I) alebo ich farmaceuticky prijateľné soli, alebo in vivo štiepiteľné estery
spôsob ich prípravy, farmaceutické prostriedky, ktoré ich obsahujú, a použitie týchto zlúčenín pri liečbe chorôb alebo chorobných stavov sprostredkovaných cytokínmi.

Stavebný prvok na vytvorenie pôdu pokrývajúcich, zadržujúcich a vystužujúcich konštrukcií, najmä na vytvorenie nepriepustných stien

Načítavanie...

Číslo patentu: 286246

Dátum: 12.05.2008

Autor: Ferraiolo Francesco

MPK: E02D 29/02

Značky: pôdu, vystužujúcich, stavebný, vytvorenie, najmä, zadržujúcich, prvok, pokrývajúcich, nepriepustných, konštrukcií, stien

Zhrnutie / Anotácia:

Prvok (1) na vytváranie pôdnej krytiny, zadržujúcej a spevňovacej konštrukcie, najmä na vytváranie nepriepustných stien, je tvorený jednoliatym plátom drôteného pletiva a je rozdelený na spodnú časť (301), na prostrednú čelnú časť (101) a na hornú koncovú kryciu časť (201). Tieto časti sú ohraničené spevňovacími tyčami (2, 3), ktoré sú vsadené do ôk drôteného pletiva a smerujú pozdĺž čelnej časti (101) alebo určujú medzi časťami (101, 201, 301)...

Farmaceutická kompozícia obsahujúca ziprasidon a spôsob výroby veľkých kryštálov monohydrátu hydrochloridu ziprasidonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286245

Dátum: 12.05.2008

Autori: Arenson Daniel Ray, Rasadi Bijan, Hausberger Angela Carol Gatlin, Busch Frank Robert

MPK: A61K 9/14, A61K 47/26, A61K 31/495...

Značky: výroby, obsahujúca, monohydrátu, ziprasidon, kompozícia, veľkých, ziprasidonu, farmaceutická, spôsob, hydrochloridu, kryštálov

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutická kompozícia obsahujúca častice kryštalickej voľnej bázy ziprasidonu alebo kryštalického hydrochloridu ziprasidonu, ktorých stredná veľkosť je asi 85 mím alebo menej, a farmaceuticky vhodné riedidlo alebo nosič. Táto kompozícia je vhodná na liečenie psychóz. Spôsob výroby veľkých kryštálov monohydrátu hydrochloridu ziprasidonu, podľa ktorého sa (1) voľná báza ziprasidonu rozpustí v rozpúšťadle obsahujúcom tetrahydrofurán a vodu v...

Fajčiarsky výrobok dodávajúci aerosól

Načítavanie...

Číslo patentu: 286244

Dátum: 12.05.2008

Autor: Charles Frank Kelly

MPK: A24F 47/00

Značky: aerosol, fajčiarský, dodávajúci, výrobok

Zhrnutie / Anotácia:

Fajčiarsky výrobok dodávajúci aerosól, ktorý obsahuje otvorenú zakončenú trubicu (12) ohraničujúcu vzduchový priechod medzi ohrievaným koncom (18) a ústnym koncom (20) trubice (12), ktorá je nehorľavá pri pôsobení tepelného zdroja (21), vzduchový priechod, ktorý má prierez v podstate rovnomerný po svojej dĺžke, a substrát (14), ktorý je usporiadaný naprieč trubice (12) a ktorý obsahuje zložku vytvárajúcu aerosól, pričom substrát (14) má...

Spôsob opravy a predĺženia životnosti potrubia

Načítavanie...

Číslo patentu: 286236

Dátum: 12.05.2008

Autor: Krajec Pavol

MPK: E01C 23/00, E02D 23/00, E02D 29/00...

Značky: spôsob, životnosti, predĺženia, opravy, potrubia

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob opravy a predĺženia životnosti potrubia sa uskutočňuje bez potreby jeho vyradenia z prevádzky pomocou zariadenia nazvaného portál a s následným použitím plavenej zakládky na elimináciu napätí vznikajúcich po sekundárnom zásype opravovaného potrubia.

Alkalická fosfatáza zacielená na kosť, súpravy a spôsoby ich použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16320

Dátum: 12.05.2008

Autori: Boileau Guy, Heft Robert, Lemire Isabelle, Landy Hal, Leonard Pierre, Crine Philippe, Loisel Thomas

MPK: A61P 19/08, A61K 38/46, C12N 15/55...

Značky: kosť, spôsoby, alkalická, súpravy, fosfatáza, použitia, zacielená

Text:

...ako inhibítor mineralizácie. Preukázalo sa, že TNALP hydrolyzuje inhibítor mineralizácie PP,-, čím uľahčuje vyzrážanie minerálu ajeho rast (Rezende et al., 1998). Nedávne štúdie, pri ktorých sapoužili Akp 2/ myši, naznačili, že primámou úlohou TNALP in vivo je obmedziť veľkosťextracelulárneho PP.~ súboru, aby sa umožnila náležitá mineralizácia kostry (Hessle et al., 2002Závažnosť hypofosfatázie je variabilná a ovplyvňuje ju typ mutácie...

Alkalická fosfatáza zacielená na kosť, sady a spôsoby jej použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11446

Dátum: 12.05.2008

Autori: Boileau Guy, Landy Hal, Lemire Isabelle, Crine Philippe, Leonard Pierre, Loisel Thomas, Heft Robert

MPK: C12N 15/55, A61P 19/08, A61K 38/46...

Značky: alkalická, zacielená, použitia, fosfatáza, kosť, spôsoby

Text:

...vyšších koncentráciách ako inhibítor mineralizácie. Preukázalo sa, že TNALP hydrolyzuje inhibítor mineralizácie PP, čím uľahčuje vyzrážanie minerálu a jeho rast (Rezende et al., 1998). Nedávne štúdie, pri ktorých sapoužili Akp 2/ myši, naznačili, že primárnou úlohou TNALP in vivo je obmedzit veľkostextracelulámeho PP súboru, aby sa umožnila náležitá mineralizácia kostry (Hessle et al., 2002Závažnosť hypofosfatázie je variabilná a ovplyvňuje ju...

Aryloazol-2-yl kyanoetylamino zlúčeniny, spôsob ich prípravy a spôsob ich použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20160

Dátum: 12.05.2008

Autori: Jacobs Robert Toms, Lee Hyoung Ik, Huber Scot Kevin, Le Hir De Fallois Loic Patrick, Wilkinson Douglas Edward, Soll Mark David

MPK: A61P 33/00, A01N 37/34, A01N 43/707...

Značky: aryloazol-2-yl, kyanoetylamino, přípravy, použitia, spôsob, zlúčeniny

Text:

...halogénalkylsulfmyl, alkylsulfonyl, halogénalkylsulfonyl alkylamino, di(alkyl)-amino nesubstituovaný alebo substituovaný hetaryl, kde substituenty môžu byť vždy od seba nezávislé a sú vybrané zo skupiny, ktorú tvorí kyano, nitro, halogén, alkyl, halogénalkyl,alkyltio, halogénalkyltio, aryltio, alkoxy, halogénalkoxy, alkylkarbonyl, halogénalkylkarbonyl, alkylsulfinyl, halogénalkylsulñnyl, alkylsulfonyl, alkylamino,...

Spôsoby použitia antagonistov vazopresínu s antracyklínovými chemoterapeutickými činidlami na zníženie kardiotoxicity a/alebo zlepšenie prežívania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14921

Dátum: 12.05.2008

Autori: Kambayashi Junichi, Liu Yongge

MPK: A61K 31/553, A61K 31/55, A01N 43/00...

Značky: spôsoby, antracyklínovými, chemoterapeutickými, použitia, antagonistov, prežívania, zníženie, zlepšenie, kardiotoxicity, činidlami, vazopresínu

Text:

...indukovanej kardiotoxicity s veľmi obmedzenými priaznivými účinkamiře. Existuje teda urgentná a neuspokojená lekárska nevyhnutnoť na vyvinutie liečenia, ktoré je schopné znižovaťumožní, aby boli pacientom s rakovinou bezpečne podávané vyššie0008 Vazopresín (známy tiež ako antidiuretický hormón (ADH je malý peptid s deviatimi aminokyselinami, syntetizovaný v supraoptickom a paraventrikulárnom jadre hypotalámu a skladovaný v zadnej mozgovej...

Génová expresia a bolesť

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19295

Dátum: 12.05.2008

Autor: Mamet Julien

MPK: C07H 21/04, C12N 15/113, A61K 48/00...

Značky: bolesť, expresia, génová

Text:

...1 väzbou sa detegovala protilátkami špecitickými pre transkripčné faktory bud za prítomnosti alebo pri absencii konkurenta SEQ ID NO 42 (512 nM). Pre porovnanie je zobrazená väzba SEQ lD NO 11 na to hSP 1. Dolný graf. Zobrazené sú krivky inhibície väzby pre každý faktor. Priemer a SEM sú udané ako percento maximálnej väzby pre každý transkripčný faktor pozorovaný za absencie konkurenta Ab protilátka, n 1 až 3.Obrázok 3 A Citlivosť...

Ultrazvukové zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7470

Dátum: 09.05.2008

Autori: Cionni Robert J, Injev Valentine

MPK: A61F 9/007

Značky: zariadenie, ultrazvukové

Text:

...rezného ostria. Výplach tiež udržiavarovnováhu tekutiny V oku a pomáha oku udržiavať si tvar.0005 Existovali už pokusy kombinovať ultrazvukový pozdĺžny pohyb rezneho ostria s otočným pohybom ostria, viď. US patent č. 5,222,959 (Anis), 5,722,945 (Anis a kol.) a 4,504,264 (Kelman). Tieto skoršie pokusy používali elektromotory na vykonávanie otáčania ostria, na to je potrebný 0-krúžok alebo ine tesnenie ktoré sa môžu poškodiť a navyše...

Spôsob a systém na monitorovanie prostredia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13441

Dátum: 09.05.2008

Autori: Cenedese Angelo, Raccanelli Giorgio, Gennari Giambattista, D'alessi Fabio, Frezza Ruggero

MPK: G06T 7/00, H04L 29/08

Značky: systém, spôsob, prostredia, monitorovanie

Text:

...napr. pri aktualizácii starých sledovacích systémov vovezeniach alebo vo výrobných zariadeniach, ktoré spracovávajú nebezpečné látky.0016 Dokument W 0 00/56056 opisuje spôsob optimalizácie kamerového pokrytia v prostredí, monitorovanom prostredníctvom množstva fixných kamier majúcich vopredstanovenú trojrozmemú orientáciu. Pri spôsobe opísanom vo W 0 00/56056 je umiestnenie auhlová orientácia každej kamery optimalizovaná genetickým...

Spôsob na koordináciu množstva senzorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13287

Dátum: 09.05.2008

Autori: Raccanelli Giorgio, Frezza Ruggero, Genedese Angelo, Gennari Giambattista, D'alessi Fabio

MPK: G06T 7/20, G08B 13/196, G06T 7/00...

Značky: spôsob, množstva, senzorov, koordináciu

Text:

...oblasťou, kde požiar začal vynorilí by sa teda dodatočné požiadavky na zobrazovanie uvedených iných oblastí. Keby bol rozhodovací proces pomalší než rozvoj požiaru, akčné prostriedky by pokračovali v prerozdeľovaní úloh, ktoré majú byť uskutočňované (čo sa mení podľa požadovaných služieb), bez toho aby skutočne plnilipožiadavky systém by sa teda stal nestabilným.0015 Obdobne alebo horšie problémy reakcieschopnosti sa môžu vynoriť, ak sú nutné...

Odtokový žľab a spôsob jeho inštalácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286241

Dátum: 09.05.2008

Autori: Edvardsen Allan, Nielsen Elgard Schandorff

MPK: E04D 13/00, E04D 3/36, E04B 7/18...

Značky: žľab, odtokový, inštalácie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Odtokový žľab na použitie v spojení so strešným podkladom, zahŕňajúci najmenej jeden pozdĺžny žľabový člen s prvým profilom (1, 4) s prierezom v podstate tvaru U. Odtokový žľab ďalej zahŕňa najmenej jedny pridržiavacie prostriedky (2), ktoré môžu bez poškodenia strešného podkladu udržať strešný podklad v odtokovom žľabe.

Protinádorové látky, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286240

Dátum: 09.05.2008

Autori: Mcmorris Trevor, Kelner Michael

MPK: A61K 31/185, A61K 31/12, A61K 31/16...

Značky: protinádorově, obsahom, farmaceutický, látky, prostriedok, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I) alebo (II), kde významy R1, R2, R3, R4, R5, R6 a R7 a ďalších substituentov sú definované v opise, a ich farmaceuticky prijateľné soli. Opísané sú aj medziprodukty a spôsob prípravy zlúčenín všeobecného vzorca (I) alebo (II) a spôsoby inhibície nádorového rastu alebo liečby rakoviny podávaním jednej alebo viacerých zlúčenín všeobecného vzorca (I) alebo (II).

Spôsob zisťovania transformačnej schopnosti látky, spôsob zisťovania predispozície buniek stať sa nádorovými bunkami, použitie nukleovej kyseliny a diagnostická súprava

Načítavanie...

Číslo patentu: 286235

Dátum: 09.05.2008

Autor: Noteborn Mathieu Hubertus Maria

MPK: G01N 33/50, G01N 33/574

Značky: zisťovania, buniek, buňkami, súprava, látky, použitie, spôsob, kyseliny, schopnosti, diagnostická, stať, nádorovými, predispozície, nukleovej, transformačnej

Zhrnutie / Anotácia:

Predložený vynález sa týka spôsobu zisťovania transformačnej schopnosti možnej transformačnej látky, ktorý zahŕňa poskytnutie netransformovanej diploidnej bunky s indukovateľnou apoptínovou apoptickou aktivitou, vystavenie tejto bunky možnej transformačnej látke a určenie lokalizácie apoptickej aktivity vnútri tejto bunky alebo zistenie indukcie apoptózy v tejto bunke, pričom apoptínová apoptická aktivita je poskytnutá plazmidom kódujúcim...

Pripevňovací veniec na tesniace pripevnenie stavebnej konštrukcie, ktorá prechádza strechou

Načítavanie...

Číslo patentu: 286234

Dátum: 09.05.2008

Autori: Andersen Bjarne Andrés, Larsen Henrik Hauberg

MPK: E04D 13/14

Značky: pripevnenie, ktorá, konštrukcie, strechou, připevňovací, prechádza, tesniace, veniec, stavebnej

Zhrnutie / Anotácia:

Pripevňovací veniec (10) na tesniace pripevnenie stavebnej konštrukcie, ktorá prechádza strechou, v streche, najmä rámu (1) strešného okna, k vonkajšiemu plášťu (7) proti poveternostným vplyvom v podstrešnej konštrukcii zahrnuje navzájom spojené pripevňovacie členy (11 až 14), pričom každý je vybavený vnútornou okrajovou obrubou (16) na pripevnenie k bočnej ploche stavebnej konštrukcie, ktorá prechádza strechou, a k vonkajšiemu bočnému okraju...

Spôsob prípravy infekčného klonu založeného na genóme +RNA vírusu, zahrnujúcom rekombinantnú nukleovú kyselinu, modifikovaný RNA vírus obsahujúci túto kyselinu a vakcínu obsahujúcu tento modifikovaný RNA vírus

Načítavanie...

Číslo patentu: 286231

Dátum: 09.05.2008

Autori: Bos-de Ruijter Judy Norma Aletta, Meulenberg Johanna Jacoba Maria, Pol Johannes Maria Antonius

MPK: C12N 15/40, C12N 5/00, A61K 39/12...

Značky: vakcínu, genóme, obsahujúcu, túto, založeného, virus, modifikovaný, spôsob, přípravy, nukleovú, kyselinu, infekčného, vírusu, zahrnujúcom, klonů, obsahujúci, rekombinantnú

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob vytvorenia infekčného klonu založeného na genóme +RNA vírusu, ktorý má genóm aspoň okolo 15 kb. Tento spôsob ďalej zahŕňa selekciu infekčných klonov pomocou transfekcie hostiteľskej bunky spomínanou rekombinantnou nukleovou kyselinou. Hostiteľská bunka je v podstate necitlivá na infekciu spomínaným vírusom. Sú tiež opísané modifikované RNA vírusy a vakcíny.

Rotor elektrického motora a spôsob výroby takého rotora elektromotora

Načítavanie...

Číslo patentu: 286229

Dátum: 09.05.2008

Autori: De Lima Claudio Werner, Von Dokonal Luiz, Möbius Marcos Romeu

MPK: H02K 1/27

Značky: rotora, spôsob, rotor, elektrického, motora, takého, výroby, elektromotora

Zhrnutie / Anotácia:

Rotor obsahuje: jadro (10) tvorené množstvom kovových lamiel (11) zhotovených z magnetického materiálu pólové okrajové časti (20) zhotovené z magnetického materiálu a upevnené okolo jadra (10) rovnaký počet magnetických častí (30) pripevnených medzi pólovými okrajovými časťami (20) a jadrom (10), rotor má svoju valcovú postrannú plochu tvorenú pólovými okrajovými časťami (20), ktoré sú po obvode navzájom predelené, a prostrednými okrajovými...

„V” ozubenie, „V” ozubené koleso a „V” ozubený prevod

Načítavanie...

Číslo patentu: 286226

Dátum: 09.05.2008

Autor: Sejna Vladimír

MPK: F16H 55/02

Značky: koleso, ozubenie, ozubený, převod, ozubené, „v”

Zhrnutie / Anotácia:

"V" ozubenie je tvorené dvoma úsekmi ľavotočivej a pravotočivej evolventnej skrutkovice (1), kde uhol sklonu zubov (2) 45° <= beta <= 84° a kde spojenia zubov (2) v radiálnej rovine medzi úsekom ľavotočivej a pravotočivej evolventnej skrutkovice (1) vytvárajú vrcholy zubov (2). "V" ozubené koleso je tvorené dvoma "V" ozubeniami, kde vrcholy zubov (2) zvierajú uhol 12° <= ksí <= 45° voči axiálnej osi, pričom...

Pancierový kompozitný materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 286225

Dátum: 09.05.2008

Autori: Mohr Michael, Wintersieg Jörg, Geitz Carsten

MPK: F41H 5/00, B32B 3/10, B32B 7/00...

Značky: materiál, kompozitný, pancierový

Zhrnutie / Anotácia:

Na zlepšenie správania sa pri mnohonásobnom zásahu je navrhnutý pancierový kompozitný materiál (10), ktorý je zložený minimálne z jednej k strane (1) ohrozenia obrátenej a na prvej nosnej vrstve (4) umiestnenej čelnej vrstvy (2), ktorá je zložená z viacerých susediacich segmentov (3) čelnej vrstvy navzájom tvarovo pospájaných, jednej zadnej vrstvy (8) odvrátenej od strany (1) ohrozenia a jednej opornej vrstvy (5) usporiadanej medzi čelnou...

Fólia z dierovaného trojrozmerne tvarovaného materiálu a matrica na jej výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286224

Dátum: 09.05.2008

Autor: Iulianetti Lino

MPK: A61F 5/44, A61F 13/15, B23P 15/24...

Značky: fólia, materiálů, matrica, tvarovaného, dierovaného, trojrozměrné, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Fólia je vyrobená z dierovaného plastického trojrozmerne tvarovaného materiálu, ktorého horný povrch obsahuje množstvo otvorov rozprestierajúcich sa vo forme priechodných dier (303) v smere nižšieho povrchu tej istej fólie. Navzájom susediace priechodné diery (303) sú oddelené segmentmi (301) fólie a majú profil v tvare kužeľovitého rezu ako priečneho rezu so symetrickými stranami a zbiehajú sa smerom k hornému povrchu. Opísaná je tiež matrica...

Torpédo pre pretláčaciu formu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286222

Dátum: 09.05.2008

Autori: Lupke Manfred, Lupke Stefan

MPK: B29C 47/20

Značky: pretláčaciu, torpédo, formu

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané je torpédo pre pretláčaciu formu s vnútorným a vonkajším dutým prstencom (53, 55), vyrobenými oddelene, pričom sú k sebe pripevnené medzi umiestnenými ramenami (57), ktoré sú uvoľniteľne pripevnené k vnútornému a vonkajšiemu prstencu.

Torpédo hlavy extrudéra

Načítavanie...

Číslo patentu: 286221

Dátum: 09.05.2008

Autori: Lupke Manfred, Lupke Stefan

MPK: B29C 47/20, B29C 47/00

Značky: torpédo, extrudéra, hlavy

Zhrnutie / Anotácia:

Torpédo hlavy extrudéra s viacerými vnútornými prietokovými kanálmi (13) na plastickú látku, prechádzajúcimi axiálne cez torpédo, a jedným ramenom (15) na každý prietokový kanál, pričom každé rameno má protiprúdovú časť (19) a poprúdovú časť (27) na opačných koncoch uvedeného ramena, pričom protiprúdová časť vytvára rozdeľovač toku, ktorý rozdeľuje tok plastickej látky okolo uvedeného ramena na viaceré nezávislé prúdy plastickej látky okolo...

Polyol-interferón-ß konjugát, spôsob jeho výroby a farmaceutický prostriedok s jeho obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 286217

Dátum: 09.05.2008

Autori: Roberts Michael, Harris Milton, El Tayar Nabil, Sawlivich Wayne

MPK: A61K 47/48, A61K 38/21, A61K 47/34...

Značky: prostriedok, obsahom, polyol-interferón-ß, spôsob, konjugát, výroby, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

PEG-IFN-b konjugáty, v ktorých je PEG časť kovalentne naviazaná na Cys17 ľudského IFN-b, sú vyrábané spôsobom miestne špecifickej PEGylácie s tiolreaktívnym PEGylačným činidlom. Opísaný je aj farmaceutický prostriedok na liečenie infekcií, nádorov a autoimunitných a zápalových ochorení.

Záložné sieťové pripojenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12865

Dátum: 09.05.2008

Autor: Richardson Scott

MPK: H04L 12/28, H04L 12/56

Značky: sieťové, pripojenie, záložné

Text:

...m je svojím charakterom statické, kedže satelitné záložné spojenie sa v tomto usporiadaní vyžadujelen na zabezpečenie alternatívnej trasy medzi dvomi ñxnými bodmi v rámci súkromnej siete organizácie klientovým systémom m a ústredím m.0012 Primárne pripojenie organizácie k internetu sa zabezpečuje prostrednictvom ústredia 300 a poskytovateľa 1 Q 2 intemetových služieb cez spojenie E. V prípade zlyhania spojenia §Q§je stále možné...

Rezný nástroj s držiakom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12605

Dátum: 09.05.2008

Autori: Standler Franz, Patsch Richard, Pekec Zeliko

MPK: B27G 13/10

Značky: řezný, držiakom, nástroj

Text:

...prvok pre rezný prvok, aby sa zabránilo bočnému posunu rezného prvku. 0021 Výhodné pre účely údržby a nastavenia rezného prvku na materiál alebo obrobok,ktorý sa má obrábať je, ked je rezný prvok namontovaný na držiaku vymeniteľné, čo je uľahčené najmä vďaka zoskrutkovaniu upínacej čeľuste.0022 Okrem pružného vyhotovenia upínacej čeľuste v smere rezného prvku sa poskytuje aj pružné ukutočnenie upínacej čeľuste vsmere reznej hrany,...

Spôsob a zariadenie na aktiváciu atmosféry v peci

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17599

Dátum: 09.05.2008

Autori: Ellsworth Knorr Robert, Green John Lewis, Zurecki Zbigniew

MPK: H05H 1/48, H05B 7/18

Značky: spôsob, zariadenie, atmosféry, aktiváciu

Text:

...sa vyriešili problémy stability plynu a povrchových povlakov pokrývajúcich vložené pracovné dielce, vyvinuli sa vákuové pecesiónovou plazmou, ale náklady na tieto systémy, problémy so spracovaním dielcov.3 zložitých tvarov a ťažkosti s regulovaním teploty obmedzujú použitie systémov s iónovou plazmou. Ďalšou komplikáciou týchto a podobných metód elektrického výboja, napr. výboja iskry, priameho oblúka alebo plazmového preneseného oblúka, je...

Jednoreťazcová kruhová RNA a spôsoby jej produkcie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16281

Dátum: 09.05.2008

Autori: Abe Naoko, Toyobuku Hidekazu, Ito Yoshihiro, Abe Hiroshi

MPK: A61K 31/713, A61K 31/7088, C12N 15/11...

Značky: jednoreťazcová, kruhová, produkcie, spôsoby

Text:

...3 konci nukleotidovej sekvencie s nespárovanými nukleotidmi v sense reťazci a nukleotíd na 5 konci nukleotidovej sekvencie s nespárovanými nukleotidmi v antisense reťazcl spolu Iigujú. člm vytvárajú slučku. Dĺžka slučky je 6 až 9 báz. Celá jednoreťazcová kruhová RNA sa teda výhodne skladá z 42 až 80 báz.0019 Pokiaľ nukleotidová sekvencia s nespárovanými nukleotidmi na 5 konci sense reťazca je označená ako A, nukleotidová sekvencia s...

Zlúčeniny vychytávajúce kyslík, výrobky obsahujúce tieto zlúčeniny a spôsoby ich použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16201

Dátum: 09.05.2008

Autori: Deshpande Girish Nilkanth, Ensley Michael, Weipert Paul David

MPK: B65D 1/02, B65D 81/26, C07D 209/44...

Značky: tieto, kyslík, výrobky, vychytávajúce, spôsoby, použitia, zlúčeniny, obsahujúce

Text:

...a kompatibilizátor je ďalší materiál, pri ktorom je potrebné vyhodnotiť, či je vhodný pre kontakt s potravinami. Ako je zrejmé zvyššie uvedených poznatkov, vodbore je stále potrebné hľadať zlepšené materiály, ktoré majú vysokú schopnosť vychytávať kyslík a sú v podstate priehľadné.SÚHRN WNÁLEZU 0007 Predložený vynález sa týka prostriedkov obsahujúcich(b) aspoň jednu zlúčeninu vzorca l alebo IIkde skupina X je vybraná zo skupiny zahrňujúcej...

Výkonový polovodičový modul

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11023

Dátum: 09.05.2008

Autori: Lederer Marco, Popp Rainer

MPK: H01L 23/053, H01L 23/10, H01L 25/07...

Značky: modul, výkonový, polovodičový

Text:

...dosky, tak sú obidve rozširujúce sa ramená dimenzované primerane k pomeru dĺžky a šírky podložky.0009 V pripade výkonového polovodičového modulu podľa vynálezu sa dáva prednosť tomu, aby bol vytvorený vnútorný okraj schránky tvaru téglika s vyvýšeninami a vonkajší okrajs výstupkami proti pootočeniu a aby podložka dosadala svojous jej vonkajšiu okrajonl vnútorne susediacou okrajovou oblasťou na tieto vyvýšeniny. Takýmto usporiadaním sa...

Systém výroby sekaných povrazcov vytvorených z termoplastického materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9996

Dátum: 09.05.2008

Autori: Font Dominique, Bastard Michel

MPK: D01G 1/10, D01G 1/04

Značky: výroby, materiálů, systém, povrazcov, termoplastického, vytvořených, sekaných

Text:

...môže interagovat s ostatnými, a pri navíjaní na vodiacu súčasť môže spôsobiť zlom na vláknach z ostatných lisovníc. V takom pripade je potom potrebne opätovne spustit všetky lisovnice.Takýto zásah ľudskej obsluhy vo svojom dôsledku spôsobuje veľmi dlhéprerušenia výroby, pretože obsluha musí postupne opätovne spúšťať každý z povrazcov.0011 Je možné pozorovať, že sekacie zariadenia pre niekoľko lisovníc sú spravidla pomerne rozmerné, a je...

Axomadol na liečbu bolesti z artrózy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9346

Dátum: 09.05.2008

Autori: Bothmer John, Lefeber Claudia, Bloms-funke Petra, Schiene Klaus

MPK: A61P 19/02, A61K 31/135, A61P 25/04...

Značky: axomadol, artrózy, liečbu, bolesti

Text:

...samostatne alebo v kombinácii- chirurgická liečba, napríklad transplantácia autológnych buniek chrupavky, umelé kĺbové náhrady a pod.0008 Za účelom zhodnotenia úspešnosti konkrétnej terapie odporúča Európska liga proti reumatizmu (EULAR) Lequesne Index, t.j. celkové zhodnotenie lekárom ahodnotenie bolesti u pacienta. Okrem zhodnotenia opuchu, začervenania a tlakového odporu kĺbu odporúča FDA zhodnotenie bolesti a funkcie prostredníctvom...

Krabicové zariadenie na zadržiavanie vody, ako je nádrž na dažďovú vodu, a spôsob jeho použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9140

Dátum: 09.05.2008

Autori: Hoekstra Hielke Dolf, Schouten Michael Adrianus Jacobus, Kruijer Martinus Petrus

MPK: E03F 1/00, E03F 5/10

Značky: použitia, krabicové, zadržiavanie, spôsob, vody, vodu, dažďovú, zariadenie, nádrž

Text:

...častí panela, ku ktorým sú pripojené stĺpiky. Navyše môže byt panel na vonkajšej strane vybavený podperami. Každá podpera je výhodne vyrovnaná v línii so stĺpikom. Pokiaľ sú stĺpiky na koncoch, ktoré sú od podpier odvrátené, duté a pokiaľ je priemer dutiny stlpikanádrže na dažďovú vodu príslušne prispôsobený, potom, keď sú nádrže na dažďovú vodupoložené jedna na druhej, môžu byť podpery jednej nádrže na dažďovú vodu uložené do...

Prvok zadnej časti pre motorové vozidlo obsahujúci osvetľovaciu jednotku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8749

Dátum: 09.05.2008

Autori: Schröbel Sven, Blass Rudolf, Halbländer Anton

MPK: B60Q 1/56, B60R 13/10

Značky: zadnej, částí, vozidlo, jednotku, obsahujúci, prvok, osvetľovaciu, motorové

Text:

...podľa vynálezu sú chránenénárokmi závislými na nároku l a naň sa vzťahujúcimi.V tejto súvislosti je predmetom predloženého vynálezu prvok zadnej časti motorového vozidla, obsahujúci osvetľovaciu jednotku na osvetlenie štítku spoznávacou značkou, pričom osvetľovacia jednotka osvetľuje zadnú stranu štítku s poznávacou značkou, a táto osvetľovacia jednotka obsahuje translucentné teleso a osvetľovaci prostriedok, ktorý sa vyznačuje tým, že...

Systém ultrazvukového násadca

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14612

Dátum: 09.05.2008

Autori: Injev Valentine, Cionni Robert

MPK: A61F 9/007

Značky: násadca, systém, ultrazvukového

Text:

...aby produkoval krútiaci pohyb. Sú použité dvasamostatné poháñacie signály, aby rozvibrovali dva páry kryštálov. V skutočnej praxi je vytvorenie násadca za použitia dvoch párov kryštálov ako v pozdĺžnom smere, tak V smere krútenia ťažké dosiahnuť. Jedno možné riešenie je opísané V US patentovej publikácii č. US 2001/0011176 A 1 (Boukhny). Tento odkaz objavuje násadec, ktorý má jednu súpravu piezoelektrických kryštálov, ktorá...