Archív za 2008 rok

Strana 36

Lisovací vankúš pre etážové lisy a etážový lis

Načítavanie...

Číslo patentu: 286296

Dátum: 20.06.2008

Autor: Halterbeck Walter

MPK: B30B 15/00, B32B 37/00

Značky: etážový, lisovací, vankúš, etážové

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je lisovací vankúš pre etážové lisy, predovšetkým laminovacie lisy, ktorého podstatou je, že lisovací vankúš (1, 11, 21) je vybavený na svojom povrchu usporiadanými vyhrievacími prvkami (6, 16, 26). V etážovom lise na výrobu doskovitých lisovaných materiálov s etážami lisu a medzi nimi usporiadanými lisovacími vankúšmi (1, 11, 21), ako aj vyhrievacími prvkami (6, 16, 26), ktoré sú spojené aspoň s jedným zariadením na riadenie...

Tabletkové prípravky obsahujúce atazanavir

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15982

Dátum: 20.06.2008

Autori: Nikfar Faranak, Koo Otilia, Diaz Steven

MPK: A61K 9/20, A61K 45/06, A61K 31/551...

Značky: tabletkové, přípravky, atazanavir, obsahujúce

Text:

...forma môže byť výhodná. Napríklad,tablety môžu poskytovať zníženie rizika pri manipulovaní uľahčenie prehĺtania zjednodušenie rozdelenia dávoka schopnosť kombinovať liečivá do konečnej dávkovej kombináciev jednotlivej vrstve alebo do viacvrstvových tabliet, napr., dvojvrstvové tablety. Podstata vynálezu0008 Vynález zahrnuje zlisované tablety obsahujúce atazanavir sulfát, prípadne s ďalšími účinnými látkami, napr., anti-HIV látkami....

Spôsob regulácie hmyzu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10372

Dátum: 20.06.2008

Autori: Angst Max, Pedroni Domingos, Senn Robert

MPK: A01N 43/54, A01P 7/04

Značky: spôsob, hmyzu, regulácie

Text:

...Táto prihláška využíva neočakávané zistenie, že l-acety-l,2,3,4 tetrahydro-3-(3-pyridylmetyl)amino-6-1,2,2,2-tetrafluórl-(trifluórmetyl)etylchinazolin-2-on je účinný pri regulácii tohto hmyzu, a tak rieši tento problem a tiež poskytuje alternatívny spôsob regulácie Coleoptera. 0006 Preto v prvom aspekte táto prihláška poskytuje spôsob regulácie hmyzu, ktorý zahŕňa aplikáciu aktívnej zložky (1...

Spôsob kondicionovania absorpčného materiálu v lamináte

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9912

Dátum: 20.06.2008

Autori: Nägeli Hans Rudolf, Brandl Oliver, Hombach Franz Peter

MPK: B32B 15/08, B32B 27/20, B32B 15/20...

Značky: kondicionovania, materiálů, absorpčného, lamináte, spôsob

Text:

...absorpčného materiálu, pretože tak vysoký obsah vlhkosti vedie pri extruzii k tvorbe vodnej pary a tavenina plastickej hmotynie je spracovateľná v dôsledku erupcií vodnej pary, ktorá znižuje kvalitu.0007 Úkolom predkladaného vynálezu je poskytnúť spôsob, pomocou ktorého je možné u laminátu s bariérovou vrstvou, najmä hliníkovou fólíou vo forme bariéry proti vodnej pare a plynom, s vonkajšou vrstvou z polyamidu umíestnenou na jednej strane...

Tabletované prostriedky obsahujúce atazanavir

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9681

Dátum: 20.06.2008

Autori: Koo Otilia May Yue, Diaz Steven, Nikfar Faranak

MPK: A61K 9/20, A61K 45/06, A61K 31/551...

Značky: prostriedky, atazanavir, tabletované, obsahujúce

Text:

...nie je atazanavir sulfát komerčne dostupný vo forme tabliet. Aj ked podávanie liekov vo forme kapsúl je často žiaduce, podávanie vo forme tabliet môže byť výhodné. Napríklad tablety môžu poskytnúť zníženú náchylnosť k poškodeniu, ľahké prehĺtanie, ľahko deliteľné dávky a schopnosť kombinovať lieky V pevnej liekovej kombinácii V jednovrstvových0008 Vynález zahŕňa lisované tablety obsahujúce ritonavir a atazanavir sulfát, prípadne s...

Biologicky aktívne proteíny majúce zvýšenú in vivo a/alebo in vitro stabilitu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9438

Dátum: 20.06.2008

Autori: Skerra Arne, Schlapschy Martin, Theobald Ina

MPK: C07K 19/00, C07K 14/435, A61K 38/17...

Značky: proteiny, zvýšenú, stabilitu, biologicky, vitro, aktívne, majúce

Text:

...farmakologickou aktivitou, napríklad Pegasys®, chemicky PEG-ovaný rekombinantný IFNd-2 a (Harris (2003) Nat Rev Drug Discov 22 l 4-221 Walsh (2003) Nat Biotechnol 2 l 865-870).0005 Avšak chemická väzba biologicky aktívneho proteínu sosyntetickými polymérmi moze mať nevýhody v zmyslebiofarmaceutického vývoja a výroby. Vhodné PEG deriváty sú drahé,zvlášť keď je potrebná vysoká čistota, a väzba s rekombinantným proteínom si vyžaduje...

Gabión

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9379

Dátum: 20.06.2008

Autor: Eggermont Frederique Ivan Maurice Alois

MPK: E02D 29/02, E02D 17/20

Značky: gabión

Text:

...pre naplnenie kamením a/alebo pieskom a/alebo zeminou a/alebo iným výplňovým materiálom, pričom pole z kovového drôtu prvých oddielov nachádzajúcich sa jeden vedľa druhého majú spoločnú najviac jednu líniu kĺbového spojenia,pričom uvedený gabión zahrňuje geotextiiiu, usporiadanú pre zaistenie permeability gabiónu pre vodu, pričom je zamedzené prechádzaníe pevných častíc cez geotextiiiu, a/alebo zahrňuje kovové pletivo, pričom...

Akumulačný materiál s využitím latentného tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20868

Dátum: 20.06.2008

Autor: Baumann Alois

MPK: C09K 5/06, F28D 20/02

Značky: materiál, akumulačný, využitím, latentného, tepla

Text:

...mat objemovú hmotnosť, ktorúby mali mat v konečnom akumulačnom materiáli svyužitím latentného tepla. Lisovací tlak aplikovaný pri lisovani vrstiev zo stlačitelného grafitu na výrobu akumulačného materiálu s využitím latentného tepla potom nesmie presiahnuť zhutňovací tlak nevyhnutný kdosiahnutiu danej objemovej hmotnosti vrstvy stlačitelného grafitu. Na počiatku však môžu byt tiež použité vrstvy stlačiteľného grafitu s nižšou objemovou...

Farmaceutický pevný prípravok obsahujúci benzazapíny a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8805

Dátum: 20.06.2008

Autori: Nakagawa Shinsuke, Suzuki Kai, Mukai Tadashi

MPK: A61K 31/55, A61K 9/16, A61K 9/14...

Značky: pevný, výroby, spôsob, farmaceutický, obsahujúci, benzazapíny, prípravok

Text:

...poskytuje podobný pevný farmaceutický prípravok.0009 Predkladaný vynález bol pripravený K 7 zmysle týchtozistení a poskytuje pevný farmaceutický prípravok a spôsobjeho prípravy, ako je definované v nasledujúcich bodoch 1 až 30.l Pevný farmaceutický prípravok obsahuje(b) hydroxypropylcelulózu s obsahom hydroxypropoxyl skupín v množstve 50 hmotnostných alebo viac a(c) najmenej jedného člena zo skupiny karmelóza, sodná soľ karboxy metyl...

Potravinové kompozície pre pacientov v prodromálnej fáze demencie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20083

Dátum: 20.06.2008

Autori: Hageman Robert Johan Joseph, Kamphuis Patrick Joseph Gerardus Hendrikus, Broersen Ladislaus Maria

MPK: A23L 1/304, A23L 1/30, A23L 1/305...

Značky: potravinové, demencie, fáze, prodromálnej, kompozície, pacientov

Text:

...skupinou bez MCI spĺňajú požiadavky na diagnózu pacientov V prodromálnej fáze demencie sa nezaoberala práca autorov Hansson a kol. zverejnená na http//neurology.thelancet.com 6. februára 2006. Skupina bez MCI vykazujúca v navrhnutýchtestoch rovnaké skóre nebola prešetrená.0008 Diagnostikovanie pacienta ako tzv. pacienta s AAMI alebo MCI relatívne často povedie k falošným obavám, že sa pacient automaticky stane pacientom s demenciou....

Fúzny proteín obsahujúci kaspázovú doménu a doménu viažucu nukleárny hormonálny receptor a spôsoby jeho prípravy a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19752

Dátum: 20.06.2008

Autori: Kühn Ralf, Wurst Wolfgang, Chu Yuanyuan

MPK: C12N 9/64, C07K 14/705

Značky: viažúcu, nukleárny, doménu, obsahujúci, kaspázovú, použitie, receptor, proteín, fúzny, spôsoby, přípravy, hormonálny

Text:

...biochemickými mechanizmami, ktoré vedú k bunkovej smrti, t.j. bud akumuláciou toxických produktov a nekrotickoubunkovou smrťou alebo použitím endogénnych dráh, ktoré vedúk programovanej bunkovej smrti prostrednictvom apoptózy. Vrodený imunitný systém reaguje odlišne na bunky, ktoré prekonali patologickú (nekrotickú) alebo fyziologickú bunkovú smrť (apoptózu), takže odstraňovanie nekrotických buniek je spojené so zápalovými reakciami...

Kompozície obsahujúce anorganické častice emitujúce pozitróny a ich použitie v medicíne, najmä pre diagnostické postupy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14466

Dátum: 20.06.2008

Autor: Schilling Kristian

MPK: A61K 51/12

Značky: kompozície, najmä, emitujúce, pozitróny, použitie, postupy, obsahujúce, částice, diagnostické, anorganické, medicině

Text:

...PET nuklidy sa integrujú pomocou kovalentnej väzby do rádiofarmaka.0014 Na to je potrebná chemická syntéza, ktorá sa v tomto ohľade neodlišuje od doterajších reakcií preparatívnej chémie, ked rádioaktívne pn/ky a substancie majúrovnaké chemické vlastnosti ako ich nerádioaktivne analógy.0015 Pretože zo štartovacích aktivít vyplývajúce dávka žiarenia sa ale spravidla nachádza ďaleko nad dovolené hraničné hodnoty, nevyrábajú sa takmer všetky...

Podpera na priskrutkovanie sediaceho prvku automobilového vozidla a spôsob jej montáže

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6845

Dátum: 19.06.2008

Autor: Paris Renaud

MPK: F16B 37/04

Značky: automobilového, vozidla, sediaceho, prvků, spôsob, podpera, montáže, priskrutkovanie

Text:

...protiľahle otvory umožňujúce prechod skrutky rovnakoako nástroja pre umožnenie umiestnenia týchto podporných prvkov na štrukturálnomPodľa inej charakteristiky podpery na priskrutkovanie podľa vynálezu horný podporný prvok obsahuje kontaktnú plochu, ktorá sa priamo dotýka prvku, ktorý treba namontovať, kontaktná plocha sa nachádza približne nad pripevňujúcimi nožičkami a je umiestnená nadVynález má rovnako za cieľ podporovanie takého postupu...

Krátko pôsobiace fenylalkylamínové blokátory vápnikových kanálov a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17337

Dátum: 19.06.2008

Autori: Leighton Harry, Rioux Elise, Maguire Martin

MPK: A01N 37/34, A61K 31/275

Značky: použitie, vápnikových, fenylalkylamínové, blokátory, krátko, kanálov, pôsobiace

Text:

...výboje majú za následok rýchle a neefektívne predsieňové sťahy, ktoré znižujú schopnost predsiení dodávať krv do komôr.Recidivujúca arytmia s náhlym nástupom a ukončením sa označuje ako paroxyzmálna.Paroxyzmálna supraventrikulárna tachykardia (PSVT) predstavuje príhody pravidelného aparoxyzmálneho búšenia srdca s náhlym nástupom a ukončením (Blomstrom-Lundqvist a kol., 2003, J Am Coll Cardiol, 42 1493-53 l).F ibrilácia predsiení sa vyznačuje...

Spôsob izolácie kyseliny 2,2-dimetylolpropiónovej z jej roztokov

Načítavanie...

Číslo patentu: 286299

Dátum: 19.06.2008

Autori: Komorová Eva, Komora Ladislav, Kavala Miroslav

MPK: C07C 69/00, C07C 51/42, C07C 59/00...

Značky: spôsob, roztokov, 2,2-dimetylolpropiónovej, kyseliny, izolácie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob izolácie kyseliny 2,2-dimetylolpropiónovej z reakčných roztokov z jej prípravy, z materských roztokov po izolácii hlavných podielov alebo z preplachových vôd získaných premývaním surového produktu, pozostávajúci z oddestilovania časti vody pred alebo po úprave pH roztoku prídavkom anorganických kyselín na 1,0 až 3,0
z ochladenia zmesi a z izolácie kyseliny 2,2-dimetylolpropiónovej filtráciou alebo odstreďovaním.

Systém na vedenie materiálu do spájacích strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 286293

Dátum: 19.06.2008

Autor: Hoffmann Bernd

MPK: B65H 19/18, B65H 20/00, B65H 21/00...

Značky: materiálů, strojov, vedenie, spájacích, systém

Zhrnutie / Anotácia:

Systém na vedenie materiálu do spájacích strojov so systémom na transportovanie pásky, na ktorom sa pruh kordovej pásky dopravuje k určenej čiare spájania, pričom systém (1, 2) na transportovanie pásky pozostáva z viacerých jednotlivo ovládateľných pásov alebo skupín (4, 5, 6) dopravných pásov, ktorých pohon je riaditeľný vpredu postupujúcim a/alebo vzadu postupujúcim okrajom (8) pruhu (7) kordovej pásky.

Spôsob inštalovania najmenej jedného vedenia a/alebo prázdnej rúry v uložených rúrovodoch slúžiacich na zásobovanie alebo na vypúšťanie odpadu a rúrovod na uskutočňovanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286292

Dátum: 19.06.2008

Autor: Gruber Sabine

MPK: H02G 9/06, H02G 1/08

Značky: spôsob, najmenej, jedného, uskutočňovanie, slúžiacich, odpadů, tohto, prázdnej, vypúšťanie, rúrovodoch, uložených, inštalovania, rúrovod, rúry, spôsobu, vedenia, zásobovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob spočíva v tom, že do existujúcich inštalovaných rúrovodov, do kanalizačných rúrových systémov alebo sietí sa vtiahne alebo zasunie vnútorné obloženie rúrkového alebo hadicového tvaru a medzi vonkajšou stenou tohto vnútorného obloženia a vnútornou stenou existujúcej steny rúrovodu sa usporiadajú nové káble alebo prázdne rúry, do ktorých sa neskôr zavedú ďalšie káble.

Systém na rýchle upnutie látky k povrchu a/alebo podstavcu pomocou integrovaného spojenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 286291

Dátum: 19.06.2008

Autor: Pasqualino Franco

MPK: A47G 21/00, A47G 29/00, A47G 23/00...

Značky: pomocou, podstavcu, látky, rychle, systém, spojenia, upnutie, povrchu, integrovaného

Zhrnutie / Anotácia:

Systém na upnutie látky, ako napríklad obrusu alebo závesu (12), na stôl (14) alebo iný plochý povrch umožňuje uložiť na túto látku iné dekoračné prvky, hlavne tie, ktoré sú v oblasti techniky známe ako drapérie (13). Tento systém tvorí pevný prvok (1), ktorý je pripevnený k stolu (14) alebo inému povrchu, vnútri ktorého je vložená látka zablokovaná pohyblivým prvkom (2), ktorý zapadá do pevného prvku (1). Pohyblivý prvok (2) má na svojej...

Adukty epoxidových živíc s amínmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 286290

Dátum: 19.06.2008

Autori: Florovič Stanislav, Florovičová Ludmila

MPK: C09D 163/00, C08L 63/00

Značky: amínmi, epoxidových, adukty, živíc

Zhrnutie / Anotácia:

Adukty epoxidových živíc s amínmi, pripraviteľné reakciou epoxidových živíc s priemernou molekulovou hmotnosťou 340 až 600 s obsahom epoxidových skupín 0,300 až 0,587 mol/100 g na báze dianu s organokremičitými polyamínmi pri teplote 15 až 180 °C v molárnom pomere organokremičitý polyamín : priemerná molekulová hmotnosť epoxidovej živice : amín rovnajúcom sa 0,01 až 20 : 1 : 0,01 až 15 a ich adičné soli s kyselinami rozpustnými vo vode,...

Syntéza a použitie antireverzných fosforotioátových analógov otvoreným čítacím rámcom mediátorovej RNA

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17033

Dátum: 19.06.2008

Autori: Rhoads Robert, Grudzien-nogalska Ewa, Darzynkiewicz Edward, Jemielity Jacek, Kowalska Joanna

MPK: C07H 19/207

Značky: fosforotioátových, rámcom, syntéza, čítacím, otvoreným, mediátorovej, antireverzných, analógov, použitie

Text:

...affect analogue activity, Bíochem., zv. 28, str. 4771-4778 (1989).5-Nemetylované mRNA sú translačne menej aktívne než 5-metylované mRNA. Viď G. Both et al., Methylation-dependent translation of viral messenger RNAs in vitro, Proc. Natl. Acad Sci. USA, zv. 72, str. 1189-1193 (1975).mRNA s čiapočkou elektroporované do kultivovaných cícavčích buniek sú translatované efektívnejšie než mRNA bez čiapočky. Viď E. Grudzien et al., Differential...

Povrchová úprava tepelne modifikovaného dreva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16366

Dátum: 19.06.2008

Autori: Silen Jouko, Laitinen Risto, Pynnönen Janne, Lindell Henry, Kankkunen Mika, Pänkäläinen Saku

MPK: B27K 3/15, B05D 7/08

Značky: úprava, dřeva, povrchová, tepelně, modifikovaného

Text:

...trvajúceho 1 až 10 sekúnd.0010 Známe spôsoby glejenia tepelne modiñkovaného dreva pomocou AKD alebo ASA sa vyznačujú tým, že spojivá vyžadujú použitie organického rozpúšťadla, napríklad acetónu. Organické rozpúšťadlá sú však pomerne drahé a ich toxicita alebo citlivosť na vznietenie môže zvyšovať riziká spojené s výkonom povolania. Bolo by teda žiaduce, keby v roztoku určenom na úpravu dreva mohla byť nahradená vodou.0011 AKD a ASA navyše...

Uzatvárací systém a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16135

Dátum: 19.06.2008

Autori: Stephenson Timothy, Mavin Gerry

MPK: B65D 41/47

Značky: uzatvárací, výroby, systém, spôsob

Text:

...blokovací člen pripevnený k hrdlu čiastočne V mieste steny hrdla, a obvykle obrátený smerom dole od vylievacej hubice. Toto usporiadanie slúži tiež na to, aby sa obmedzila možnosť vypáčenia spodnej strany viečka za účelom prekonaniazariadenia zaručujúceho originalitu obsahu.Podľa prvého aspektu predloženého vynálezu, je vytvorený uzatvárací systém zahŕňajúci viečko, hrdlo a zariadenie zaručujúce originalitu obsahu, systém umožňujúci použitie...

Formovacie hmoty obsahujúce polyarylétery so zlepšenou kvalitou povrchov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11547

Dátum: 19.06.2008

Autori: Weber Martin, Bluhm Rüdiger, Erbes Jörg, Lange Gerhard, Maletzko Christian

MPK: C08K 5/098, C08K 5/09, C08L 81/06...

Značky: formovacie, povrchov, hmoty, kvalitou, polyarylétery, obsahujúce, zlepšenou

Text:

...kyseliny stearovej na zlepšenie uvolnitelnosti z formy a pevnosti polyétersulfónov v ohybe.Úlohou predloženého vynálezu je nájdenie nenákladne vyrobiteľných formovacich hmôt so zlepšenou schopnosťou tečenia a dobrou húževnatosťou.Táto úloha bola vyriešená pripravením formovacej hmoty. obsahujúcej zložky A, B a C, ako aj eventuálne dalšie zložky D a E, ktorých súčet je celkovo 100hmotn., pričom formovacia hmota obsahujeod 42,5 do 89,85 hmotn....

Nástroj na upínanie rohových spojovacích článkov pre okenné a dverné duté profily

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15332

Dátum: 19.06.2008

Autor: Grotefeld Hans Dieter

MPK: E06B 3/96, E06B 3/972

Značky: upínanie, profily, článkov, rohových, spojovacích, okenné, duté, dverné, nástroj

Text:

...časť, aby vznikla riadna skosená plocha.V takýchto prípadoch je preto skosená plocha rohovéhospojovacieho článku umiestnená v polohe, V ktorej stojí vzaduproti skosenej ploche dutého profilu.Na druhej strane môže byť nutné, aby rohový spojovací článok nepatrne vyčnieval, keď nie je nutné dutý profilvynález si kladie za úlohu navrhnúť nástroj vyššie uvedeného druhu, u ktorého by zostalo možné aspoň nepatrne posunutie rohového spojovacieho...

Cukrovinkársky výrobok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10948

Dátum: 19.06.2008

Autor: Mederer Herbert

MPK: A23G 1/50, A23G 1/54, A23G 1/22...

Značky: cukrovinkársky, výrobok

Text:

...plochu prierezu ako v oblasti svojho horného okraja. Na dne łg prehĺbeniny 2 je tenká hraničná vrstva lg z cukrovinkárskeho materiálu, najmä cukrovinkárskeho materiálu obsahujúceho tuk, najmä čokolády, najmä bielej čokolády.0009 Na hraničnej vrstve lg je umiestnená výplň lg, ktorá pozostáva z cukrovinkárskeho materiálu, najmä z hmoty zo želé s ovocnou príchuťou alebo želé. Táto má V predloženom prípade formu gumového medvedíka, pričom...

Priemyselný spôsob syntézy 17-acetoxy-11ß-[4-(dimetylamino)-fenyl]-21-metoxy-19-norpregna-4,9- dién-3,20-diónu a kľúčových medziproduktov tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10933

Dátum: 19.06.2008

Autori: Horváth Zoltán, Tuba Zoltán, Balogh Gábor, Aranyi Antal, Csörgei János, Sánta Csaba, Molnár Csaba, Visky György, Bódi József, Széles János, Terdy László, Mahó Sándor

MPK: C07J 21/00, C07J 41/00, C07J 51/00...

Značky: 17-acetoxy-11ß-[4-(dimetylamino)-fenyl]-21-metoxy-19-norpregna-4,9, syntézy, tohto, spôsobu, dién-3,20-diónu, priemyselný, spôsob, medziproduktov, kľúčových

Text:

...21-monometylácie l 7 oL,21-dihydroxyderivátu, ktorý bol chránený v polohách 3 a 20, bol uskutočnený v prítomnosti zmesi 11 trímetyl-oxónium(tetrafluór-borátovej) solí a činidla odťahujúceho protón l,8-bis-(dimetylamíno)nalłalén. Získaný produkt - 3,32020-bisl,2-etándiyl-bis(oxy)-17-hydroxy-21-metoxy-l 9-nor-pregna-5(l 0),9(11)-dićn - bol izolovaný z dichlónnetánu v 79 výťažku a používaný v nasledujúcom0013 Tvorba epoxídu na dvojitej...

Emulzná vakcinačná kompozícia obsahujúca antigén a adjuvans vo vodnej fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15103

Dátum: 19.06.2008

Autori: Diehl Evan James, Lutz David Leon, Rodenberg Jeffrey Harold, Kumar Mahesh

MPK: A61K 39/145, A61K 39/00

Značky: obsahujúca, kompozícia, emulzná, vodnej, antigen, vakcinačná, adjuvans, fáze

Text:

...teda sú potrebné nové adjuvanciá, ktoré poskytnú kombinované výhody akrylových polymérov a emulzii typu voda voleji bez nevýhodnej nežiaducej reaktivity spôsobenej akrylovými polymérmi u očkovaného zvieraťa.0007 Predkladaný vynález je čiastočne založený na prekvapívom zistení, že formulácia olejových emulzných vakcinačných kompozícii sakrylovým polymérom,ako je napríklad Carbopol, vo vodnej fáze významne zvyšuje imunitnú reakciu vyvolanú...

Rozperný rám tvaru U

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15101

Dátum: 19.06.2008

Autori: Kleinen Gerd, Tritschler Karl-heinz

MPK: E02D 17/08

Značky: tvaru, rozpěrný

Text:

...rozpery a vodiaci prvok, ktorý je prispôsobený na vkladanie konca danej rozpery, nachádza sa daná rozpera v zabudovanom stave vyššie. Vodiaci prvok, ktorý má obvykle formu pojazdného vozíka, sa prostredníctvom polohy v Iineámej vodiacej drážke umiestni na vopred stanovenú výšku. Keďže rozpera sa už nenachádza bezprostredne medzi vodiacimi prvkami, ale je osadená vyššie, medzi prípojnými vzperamí, ktoré sú pripevnené kvodiacim prvkom, svetlú...

Zabezpečená vložka, najmä pre čipovú kartu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20890

Dátum: 19.06.2008

Autori: Elbaz Didier, Battmann Thomas

MPK: G06K 19/077

Značky: kartu, vložka, najmä, zabezpečená, čipovú

Text:

...bankových kariet. Tak boli u znázomeného príkladu vytvorené vybrania, ktoré majú tvar písmen SPS. Je však taktiež možné, upraviť jediné vybranie, predstavujúce samotné obrysy loga 4, bez toho aby bolo nutne vytvoriť tvar loga usporiadaním viacerých bodov alebootvorov vedľa seba. Preto bolo u predloženého príkladu vytvorené štylizované logo SPS.Odkazuje sa na vyobrazenie 2 A, ktoré predstavuje priečny rez A - A vložkou l z...

Spôsob ovládania upínacieho zariadenia a upínací systém na uskutočnenie spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9053

Dátum: 19.06.2008

Autori: Vetter Thomas, Speer Rolf

MPK: B23Q 17/00

Značky: systém, upínacieho, ovládania, spôsobu, upínací, uskutočnenie, spôsob, zariadenia

Text:

...pomocou elektrického pohonu, takže mechanické systémy, ako pružinové zväzky na uzatváranie upínacieho zariadenia ako aj hydraulické zariadenia na otváranie upínacích0011 Aby sa zaručila nutná prevádzková bezpečnosť upínacieho zariadenia, je pri takýchto elektrických upínacích systémoch nápomocné urćovat upínacie sily pri uskutočnení upínacích procesov. Pri upínacom systéme podľa vynálezu sa toto konštrukčne jednoduchým spôsobom rieši tým,že...

Rohový spojovací článok pre dverný a okenný rám

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20514

Dátum: 19.06.2008

Autor: Grotefeld Hans Dieter

MPK: E06B 3/964, E06B 3/972, E06B 3/96...

Značky: spojovací, okenný, článok, dverný, rohový

Text:

...zmienený dokument rohový spojovací článok s driekom, od ktorého môžu byť po oboch stranách vychýlené pružnéVäčšina známych rohových spojovacích článkov má nevýhodu, že umožňujú upnutie iba V jednej dimenzii, a nie V dimenzii k nejkolmej. Pretože nie je Všeobecne zaručené, že duté profilyvykazujú presne rozmerovo stále miery, môže byť upnutie ibaobdĺžnikového prierezu spojený s rozpernými vedeniami, ktoré sú pri rozoprení rozperného...

Pec s kontrolovaným prietokom vzduchu cez šírku dopravného pásu v špirálových úsekoch pece

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20078

Dátum: 19.06.2008

Autor: Kuenen Hendrikus Antonius Jacobus

MPK: A21B 1/48

Značky: prietokom, spirálových, pásu, vzduchu, úsekoch, dopravného, kontrolovaným, šírku

Text:

...(parametre) možno merať ručne alebo automaticky, in-line a/alebo off-line.Výhodne, pec podľa vynálezu obsahuje teplotu merací prostriedok, ako je termočlánok alebo infračervená kamera, optický prostriedok na meranie veľkosti produktu a/alebo kontrolovaníe farby produktov, prostriedok na meranie vlhkosti produktov a/alebo prostriedok na meranie rýchlosti objemového toku, rýchlosti tekutiny, relatívnej vlhkosti procesnej tekutiny...

Spôsob a zariadenie na pozdĺžne rezanie pórobetónového bloku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7535

Dátum: 19.06.2008

Autor: Schreuders Willem Johannes

MPK: B28B 11/14

Značky: zariadenie, pórobetónového, pozdĺžne, spôsob, bloků, rezanie

Text:

...elemente, natočiteľnom okolo zvislej osi, pričom žeriavové zariadenie nanastavenie polohy rezného rámu je uložené na portály, pevne usporiadanom na základni, nesúcom rezaciu stanicu, ktorý rezaciu stanicu adekvátne prečnieva. Vynález sa vnasledujúcom príkladne bližšie objasňuje na základe výkresu. Pritom ukazujúobr.l perspektivny bočný pohľad šikmo zhora na rezacie zariadenie pórobetónových blokov so zariadením na pozdĺžne rezanie podľa...

Spôsob výroby puzolánových alebo hydraulických mletých prísad pre cementársky priemysel zo zásaditých oxidických trosiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 286295

Dátum: 18.06.2008

Autor: Edlinger Alfred

MPK: C04B 5/00, C21B 3/00, C21C 5/28...

Značky: cementársky, priemysel, puzolánových, přísad, výroby, oxidických, spôsob, mletých, hydraulických, trosiek, zásaditých

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe výroby puzolánových alebo hydraulických mletých prísad pre cementársky priemysel zo zásaditých oxidických trosiek, najmä oceľových trosiek, s použitím kovového kúpeľa na redukciu oxidov kovov z trosiek, sa zásaditosť tekutých trosiek nastaví pridaním kyslých korekčných látok, ako napríklad kremenného piesku a/alebo vysokopecnej trosky, a/alebo korekčných látok s obsahom SiO2, pred redukciou na hodnotu, ktorá je 0,1 až 0,5 pod...

Prístroj na svetelnú terapiu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286294

Dátum: 18.06.2008

Autori: Picka Pavel, Voves Vladimír

MPK: A61N 5/06

Značky: terapiu, svetelnú, prístroj

Zhrnutie / Anotácia:

Prístroj na svetelnú terapiu zahŕňa vonkajšie puzdro (1) majúce prednú časť (120) zakončenú prvým otvorom (121), v ktorej je uložené vnútorné puzdro (2) so svetelným zdrojom (223), s reflektorom (222) a s Brewsterovým polarizátorom (5), pričom vo výstupnej časti vnútorného puzdra (2) je umiestnený svetelný filter (61), a tiež aj zadnú časť (110) prechádzajúcu do druhého otvoru (111), v ktorej je umiestnený ventilátor (3) na vytváranie tlakového...

Vozidlo s viacúčelovou odťahovou nadstavbou

Načítavanie...

Číslo patentu: 286287

Dátum: 18.06.2008

Autor: Keťko Ladislav

MPK: B60P 3/12

Značky: vozidlo, odťahovou, viacúčelovou, nadstavbou

Zhrnutie / Anotácia:

Na základnom ráme odťahovacej nadstavby je upevnený kryt (1) nadstavby, ktorý má na horizontálnej ložnej časti (11) vytvorený tvarový otvor (111), ktorého tvar výhodne zodpovedá pozdĺžnemu tvaru výložníka (2), a na zvislej zadnej časti (12) krytu (1) sú vytvorené otvory (13), ktorých profil výhodne zodpovedá priečnemu profilu nájazdových ližín (4) nadstavby. Pri vysunutom podvese (3) sú nájazdové ližiny (4) jedným koncom upevnené na nosiči (32)...

Postupy a prístroj na spracovanie správ o riadení chýb v systéme bezdrôtovej komunikácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12630

Dátum: 18.06.2008

Autori: Torsner Johan, Sagfors Mats

MPK: H04L 1/18, H04L 1/16

Značky: bezdrôtovej, chýb, správ, komunikácie, riadení, prístroj, spracovanie, systéme, postupy

Text:

...Ďalej možno V obidvoch smeroch využiť ARQ schému. Pre ciele tohto vynálezu označuje pojem vysielací uzol všeobecne uzol, ktorý vysiela jednu alebo viacero dátových PDU v potvrdenom režime doprijímacieho uzla. V terminológii 3 GPP sú dáta v potvrdenomrežime, Acknowledged Mode, vysielané vysielacou stranou entity RLC Acknowledged Mode a PDU sú vysielané do peer entity alebo prijímacej strany RLC entity V režime Acknowledged Mode. Pri tomto...

Brómfenylsubstituované tiazolyldihydropyrimidíny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12222

Dátum: 18.06.2008

Autori: Li Jing, Siegfried Goldmann, Liu Yisong

MPK: A61P 31/20, A61K 31/506, A61P 1/16...

Značky: tiazolyldihydropyrimidíny, brómfenylsubstituované

Text:

...|C 5 o nemôže rásť s menením hlavnýchPatent USA č. 7,074,784 B 2 uvádza aj príklad, vktorom je tiazol-2-yl nahradený ditluórovým zvyškom (opísaný vpriklade 45 patentu). Derivát mápodobnú hodnotu |C 5 o (2 nM, pozrite tabulku 1).Prekvapujúco sme objavili, že substitúciou tiazol-Z-ylom a zmenou hlavných substituentov na R o-bróm a R 2 p-fluór možno získat derivát s aktivitou 10-krát vyššou a hodnotou C 50 menšou ako 1 nM. Toto je s...

Žiaruvzdorná kompozícia pre pece na tavenie skla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12008

Dátum: 18.06.2008

Autori: Shah Shirish, Anderson Michael, Connors Charles

MPK: C04B 35/109, C04B 35/48, C04B 35/622...

Značky: žiaruvzdorná, tavenie, kompozícia

Text:

...teraz ďalej opísaný. V nasledujúcich pasážach budú detailnejšie definované rôzne aspekty vynálezu. Každý takto definovaný aspekt sa môže kombinovať s ľubovoľným ďalším aspektom alebo aspektmi, ak nie je výslovne uvedený opak. Najmä každý znak uvedený ako preferovaný alebo výhodný sa môže kombinovať s ľubovoľným ďalším znakom alebo s ľubovoľnými ďalšími znakmi uvedenými ako preferované alebo výhodné.0012 Tento vynález poskytuje spôsob prípravy...

Brómfenylsubstituované tiazolyldihydropyrimidíny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15367

Dátum: 18.06.2008

Autori: Li Jing, Liu Yisong, Goldmann Siegfried

MPK: A61K 31/426, A61K 31/395, A61K 31/381...

Značky: tiazolyldihydropyrimidíny, brómfenylsubstituované

Text:

...buniek. Hodnota C 50 je 2 nMv príklade 9 patentu). A keď sa hlavné substituenty zmenia na R (o-chlór) a R 2 (p fluór), získa sa približne rovnaká hodnota i 05., (lC 5 o 2 - 4 nM v príklade 5).Tento zdroj naznačuje, že hodnota lC 5 o nemôže rásť s menením hlavnýchPatent USA č. 7,074,784 B 2 uvádza aj priklad, vktorom je tiazol-2-yl nahradený difluórovým zvyškom (opísaný vpríklade 45 patentu). Derivát máPrekvapujúco sme objavili, že...